Sunteți pe pagina 1din 194

S.C.

Filiala de Întreţinere şi Servicii


Energetice «Electrica Serv» - S.A.
S.I.S.E. «Electrica Transilvania
Nord» A.I.S.E. Oradea

J40/4454/12005, CUI: R17329505, Oradea, 400512, str. Griviţei, nr.32, tel. 0372590352, fax 0259-426372

LUCRAREA S.C. FISE ELECTRICA-SERV S.A.

AISEE ORADEA-Atelier Proiectare

PR. NR.1393/2012

CRESTEREA SIGURANTEI si CONTINUITATII IN


ALIMENTAREA CONSUMATORILOR

din mun.MARGHITA,

jud.BIHOR

Faza: PT+CS
VOLUM I –PARTEA SCRISA
(MEMORIU TEHNIC ,LISTE DE UTILAJE,FISE TEHNICE,
SPECIFICATII TEHNICE)

EX.NR. 5
S.C. Filiala de Întreţinere şi Servicii
Energetice «Electrica Serv» - S.A.
S.I.S.E. «Electrica Transilvania Nord»
A.I.S.E. Oradea

J40/4454/12005, CUI: R17329505, Oradea, 400512, str. Griviţei, nr.32, tel. 0259/505-652, fax 0259-426372

FOAIA DE SEMNĂTURI

LUCRAREA S.C. “FISE ELECTRICA-SERV” S.A.


AISE ORADEA –ATELIER PROIECTARE

PR. NR.1393/2012

CRESTEREA SIGURANTEI si CONTINUITATII IN ALIMENTAREA


CONSUMATORILOR din mun.MARGHITA

VOL I

Faza:PT+CS

DIRECTOR AGENŢIA ORADEA: DR.ING. RADU MATICA

SEF A.P: Ing. MATEAŞ DAN

SEF PROIECT : Ing..BUDISCA HASAN

PROIECTANTI: Ing.. PETRUŢ DACIANA

Ing. CUCERZEAN ADRIAN

Ing. MICLAUS DAN

RESPONSABIL S.M.I-AP Ing. BUDISCĂ HASAN

MODIFICARI
Nr Persoana care a facut modificarea Data Anexa la
crt Functia Numele si prenumele proiect

Precizări :
Acest document aparţine A.I.S.E.E. Oradea – A.P. Reproducerea prin orice mijloace
a prezentului document fără acceptul A.P.este interzisă.
F-152
BORDEROU
cu piesele scrise şi desenate aflate la dosar

VOLUM I

A. PIESE SCRISE
1. Foaie de semnaturi
2. Cuprins
3. Referat verificator de proiect
4. Program pentru controlul calitatii lucrarilor
5. Aviz CTE - SC ELECTRICA SA Bucuresti ,faza PT+CS nr.1219 din 17.10.2012
6. Aviz CTE - FDEE Transilvania Nord,faza PT+CS nr.629/461/15.10.2012
7. Aviz CTE - SC ELECTRICA SA Bucuresti ,faza SF nr.4305 din 18.09.2012
8. Aviz CTE - FDEE Transilvania Nord,faza SF nr.465/361 din 14.08.2012
9. Comanda de proiectare nr.S14 /0074 /20.03.2012
10. Aviz CTE -SDEE Oradea faza TP, nr.9/6 din 14.04.2012
11. Tema de proiectare
12. Certificat de urbanism eliberat de Primaria oras Marghita nr.66 din 28.06.2012
13. Notificare de la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor nr.11686/12.07.2012
14. Aviz de la SC APA –CANAL Marghita nr.1200/10.07.2012
15. Aviz de la SC ELECTRICA SA –SDEE Oradea nr.60201204661 /13.07.2012
16. Aviz de la EON –GAZ Marghita nr.170 din 26.07.2012
17. Aviz de la SC ROMTELECOM SA nr.226 din 31.07.2012
18. Referat cu centrul de exploatare Mt si JT Marghita
19. Memoriu tehnic
20. Caiet de sarcini pozare cabluri
21. Caiet de sarcini inlocuiri celule in posturi
22. Caiet de sarcini montare PTAb si PTM-uri
23. Caiet de sarcini montare transformatoare (din demontare)
24. Caiet de sarcini pentru separator telecomandat
25. Caiet de sarcini demontare LEA MT
26. Caiet de sarcini montare LEA 20 KV Torsadat
27. Caiet de sarcini retrofit celula 20 KV in Statie
28. Caiet de sarcini pentru partea de constructii
Liste de utilaje
29. Lista de utilaje nr.1 VOL I -cu celulele MT ce se vor monta in Conexiunea Avram,cu celulele MT
ce se vor monta in celelalte posturi(PTZ Caragiale III,PTZ Caragiale II,PTZ Caragiale I,PTZ
TINERETULUI,PTZ BLOC) cu PTM-urile inlocuite si PTAb (PTAb RECORD,PTM
CRINULUI,PTM SPITAL,PTM IRIL VECHI si PTAb CLOSCA II),cu echipamentele necesare a se
monta la jonctiunea LEA-LES
30. Lista de utilaje nr.2 VOL I -cu retrofit la celula 6 K din Statia 110/20 KV MARGHITA
31. Lista de utilaje nr.3 VOL I –pregatire pentru integrare SCADA
Fise tehnice
32. Fisa tehnica nr.1 –celula de linie cu separator
33. Fisa tehnica nr.2 –celula de linie cu separator+intrerupator
34. Fisa tehnica nr.3 –celula trafo cu separator si sigurante fuz
35. Fisa tehnica nr.4 –celula de cupla
36. Fisa tehnica nr.5 –pt PTAb RECORD
37. Fisa tehnica nr.6 - pt PTM CRINULUI

1 of 7
38. Fisa tehnica nr.7 –pt PTM SPITAL
39. Fisa tehnica nr.8 –pt PTM IRIL VECHI
40. Fisa tehnica nr.9 –pt PTAb CLOSCA II
41. Fisa tehnica nr.10 -bloc cu protectie la intreruperea nulului
42. Fisa tehnica nr.11 –pt separator tripolar de exterior tip STEPn-24 KV,tip STEPno-24KV
43. Fisa tehnica nr.12 –pt dispozitiv actionare separator
44. Fisa tehnica nr.13 –pt descarcatori cu oxizi metalici 24 KV
45. Fisa tehnica nr.14 –pt separator telecomandat in SF6
Retrofit
46. Fisa tehnica nr.15/1 –pt intrerupator statie 24KV,630A,25kA
47. Fisa tehnica nr.15/2 –pt terminal numeric statie
48. Fisa tehnica nr.15/3 –pt ansamblu de 2 usi metalice celula 20 KV
49. Fisa tehnica nr.15/4 –pt transformator de curent 2x150/5/5A
50. Fisa tehnica nr.15/5 –pt divizor +indicator prezenta tensiune
51. Fisa tehnica nr.15/6 –contor electronic de masura
52. Fisa tehnica nr.15/7 –transformator homopolar de curent tip trecere 150 mm/1A
Pregatire pentru integrare SCADA
53. Fisa tehnica nr.16 –pt Dulap RTU
54. Fisa tehnica nr.17 - pt Redresor+baterie
55. Graficul general de realizare a investitiei
56. Evaluarea materialelor rezultate din demontare

B. Specificatii tehnice anexate documentatiei


PARTEA ELECTRO

1 Cablu 12/20 kV cu izolatie din polietilena reticulata XLPE ST ELECTRICA SA


16/2010
2 Accesorii pentru cabluri MT cu izolatie din XLPE ST17/2010 ELECTRICA SA
3 Indicatoare trecere curent de defect LES MT ETN-FT- FDEE-TN
25-004
4 Specificatie tehnica -celule modulare posturi de ETN-ST- FDEE-TN
transformare-caracteristici generale 15-037

5 Specificatie tehnica-Celula de linie cu separator de sarcina cuETCNL FDEE-TN


si TC (LS) P-SsTi-
15-037-2
6 Specificatie tehnica-Celula de linie cu separator de sarcina ETN-ST- FDEE-TN
cu CLP si intrerupator fix echipat cu 3 TC si releu protectie 15-037-3
(LI)
7 Specificatie tehnica pentru celule modulare posturi de ETN-ST- FDEE-TN
transformare-celula de transformator cu separator de 15-037-4
sarcina si sigurante fuzibile(TF)
8 Specificatie tehnica-Celule modulare pentru posturi de ETN-ST- FDEE-TN
transformare- cupla cu separator de sarcina-CS 15-037-7
9 Specificatie tehnica-Post de transformare prefabricat ST- ELECTRICA SA
complet echipat in anvelopa de beton 90/2010
10 Specificatie tehnica-Post de transformare prefabricat ST- ELECTRICA SA
complet echipat in anvelopa de metal 91/2010

2 of 7
11 Specificatie tehnica-Tablouri generale de joasa pentru ETN-ST- FDEE-TN
posturile de transformare de retea 15-035-
12 Specificatie tehnica pentru bloc cu protectie la intreruperea
nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune –tip
BPNTT-1
13 Specificatie tehnica-Separatoare tripolare de medie ST ELECTRICA SA
tensiune, tip STE(P)no , STE(P)n, 24 kV/400(630)A 40/2010
14 Specificatie tehnica-Separatoare tripolare de medie ST ELECTRICA SA
tensiune deschidere in sarcina cu sau fara cutite de legare 48/2010
la pamant-separator telecomandat
15 Specificatie tehnica-Descarcatoare cu oxizi metalici (ZnO)- ST7/2010 ELECTRICA SA
24 kV

16 Specificatie tehnica prize de pamant pentru LEA 20 KV ST42/2010 ELECTRICA SA

17 Fisa tehnica-dulap RTU ETN-FT- FDEE-TN


25-009

18 Specificatie tehnica –Redresor + baterie pentru PT ETN-FT- FDEE-TN


25-002

19 Specificatie tehnica prize de pamant pentru LEA 20 KV ST42/2010 ELECTRICA SA

PARTEA retrofit celula de 20 KV in STATII

20 Specificatie tehnica –intrerupator 24 KV cu comutatie in ST ELECTRICA SA


vid,debrosabil,in caseta 94/2010

21 Specificatie tehnica –terminal numeric de comanda control ST ELECTRICA SA


si protectie ,masura pentru linii 57/2010

22 Specificatie tehnica –Transformator de curent ,de tip interior ETN-FT- FDEE-TN


pentru instalatii electrice 20 KV 15-015

23 Specificatie tehnica –Contor electronic ST 22 ELECTRICA SA

Partea economica –VOL I


1. Antem 1-LES 20 KV str.Republicii dinspre Statie 3,75Km+2,0Km FO
2. Antem 2-LES 20 KV str.I.L.Caragiale 2,03Km +0,8Km FO
3. Antem 3-LES 20 KV Conexiune –PTCz Tineretului 1,6 Km
4. Antem 4 LES 20 KV intre PTAb Progresului-PTAb Unirii si PTAb Closca II 2,050 Km
5. Antem 5 Demontari celule in PTZ-uri
6. Antem 6 Montari celule in PTZ
7. Antem 7-Demontari PTM-uri si RMU
8. Antem 8 PTM si PTAb –Fundatii
9. Antem 9 PTM-uri si PTAb –echipari electromecanice

3 of 7
10. Antem 10 imbunatatiri prize la 5 PTM-uri si PTAb
11. Antem 11 imbunatatiri prize la 5 PTM-uri si PTAb
12. Antem 12 provizorate
13. Antem 13 –refacere inst electrica interioara 6 posturi PTZ
14. Antem 14 –inst electrica servicii proprii in Conexiune,PTM IRIL VECHI si PTZ Caragiale III
15. Antem 15 zona PTA Closca II+zona PTAb Unirii+zona STE-243
16. Antem 16 zona PTA Closca II –LES 0,4 KV
17. Antem 17 stalpii 30 si 31 –montare 2 stalpi in zona PTCz Tineretului
18. Antem 18 LEA 20 KV torsadat –zona Republicii
19. Antem 19 LEA 20 KV torsadat –zona N Balcescu
20. Antem 20 LEA 20 KV torsadat –zona I L Caragiale
21. Antem 21 LES 0,4 KV zona PTM-uri inlocuite
22. Antem MEDIU
23. Antem Retrofit celula in Statie
24. Antem 1 P-tea de constructii in PTZ AVRAM IANCU
25. Antem 2 P-tea de constructii in PTZ BLOC
26. Antem 3 P-tea de constructii in PTZ CARAGIALE I
27. Antem 4 P-tea de constructii in PTZ CARAGIALE II
28. Antem 5 P-tea de constructii in PTZ CARAGIALE III
29. Antem 6 P-tea de constructii in PTZ TINERETULUI
30. Antem 7 P-tea de constructii in PTZ PANDURILOR
31. Antem 8 P-tea de constructii traversare parau cu teava metalica
32. Devizul general al lucrarii
33. Centralizator F1
34. Centralizator F2-partea electro +pregatire pentru integrare SCADA-VOL I
35. Centralizator F2-partea constructii(lucrari in posturi)-VOL I
36. Centralizator F2-partea Serviciu integrare SCADA –VOL II (utilaj)
37. F3-Lista cu cantitati de lucrari -partea Serviciu integrare SCADA –VOL II (C+I)
38. F3-Retrofit celula in Statie
39. F3-Partea de constructii la posturi
40. F3-Partea electro –Antem 1-LES 20 KV str.Republicii dinspre Statie 3,75Km+2,0Km FO
41. F3-partea electro –Antem 2-LES 20 KV str.I.L.Caragiale 2,03Km +0,8Km FO
42. F3-partea electro-Antem 3-LES 20 KV Conexiune –PTCz Tineretului 1,6 Km
43. F3-partea electro-Antem 4 LES 20 KV intre PTAb Progresului-PTAb Unirii si PTAb Closca II 2,050
Km
44. F3-partea electro-Antem 5 Demontari celule in PTZ-uri
45. F3-partea electro-Antem 6 Montari celule in PTZ
46. F3-partea electro-Antem 7-Demontari PTM-uri si RMU
47. F3-partea electro-Antem 8 PTM si PTAb –Fundatii
48. F3-partea electro-Antem 9 PTM-uri si PTAb –echipari electromecanice
49. F3-partea electro-Antem 10 imbunatatiri prize la 6 posturi PTZ
50. F3-partea electro-Antem 11 imbunatatiri prize la 5 PTM-uri si PTAb
51. F3-partea electro-Antem 12 provizorate
52. F3-partea electro-Antem 13 –refacere inst electrica interioara 6 posturi PTZ
53. F3-partea electro-Antem 14–inst electrica servicii proprii in Conexiune,PTM IRIL VECHI si PTZ
Caragiale III
54. F3-partea electro-Antem 15 zona PTA Closca II+zona PTAb Unirii+zona STE-243
55. F3-partea electro-Antem 16 zona PTA Closca II –LES 0,4 KV
56. F3-partea electro-Antem 17 stalpii 30 si 31 –montare 2 stalpi in zona PTCz Tineretului
57. F3-partea electro-Antem 18 LEA 20 KV torsadat –zona Republicii
58. F3-partea electro-Antem 19 LEA 20 KV torsadat –zona N Balcescu
59. F3-partea electro-Antem 20 LEA 20 KV torsadat –zona I L Caragiale
60. F3-partea electro-Antem 21 LES 0,4 KV zona PTM-uri inlocuite

4 of 7
B.PIESE DESENATE

PARTEA ELECTRO

1. Plan de incadrare in zona scara 1:5000


2. Plan de situatie scara 1:1000 zona Republicii de la Statie
3. Plan de situatie scara 1:1000 zona I.L.Caragiale
4. Plan de situatie scara 1:1000 zona Balcescu
5. Plan de situatie scara 1:1000 zona Republicii -continuare
6. Plan de situatie scara 1:1000 zona Revolutiei,Liliacului,Borsecului
7. Plan de situatie scara 1:1000 zona Progresului,Unirii
8. Schema electrica monofilara de incadrare la 20 KV- Marghita
9. Schema electrica monofilara de incadrare la 20 KV- Marghita -portiune din schema
10. Schema electrica monofilara de incadrare la MT-situatia proiectata-20 kV- scenariul II-modificata
dupa avizarea in CTE ELECTRICA BUCURESTI
11. Schema electrica monofilara a PTCz AVRAM IANCU -situatia existenta
12. Schema electrica monofilara a CONEXIUNII AVRAM IANCU -situatia proiectata
13. Schema electrica monofilara PTCz CARAGIALE III -situatia existenta
14. Schema electrica monofilara PTCz CARAGIALE III -situatia proiectata
15. Schema electrica monofilara PTM RECORD -situatia existenta
16. Schema electrica monofilara PTM RECORD –situatia proiectata
17. Schema electrica monofilara PTM CRINULUI -situatia existenta
18. Schema electrica monofilara PTM CRINULUI -situatia proiectata
19. Schema electrica monofilara PTCz CARAGIALE I-situatia existenta
20. Schema electrica monofilara PTCz CARAGIALE I-situatia proiectata
21. Schema electrica monofilara PTCz CARAGIALE II -situatia existenta
22. Schema electrica monofilara PTCz CARAGIALE II -situatia proiectata
23. Schema electrica monofilara PTM IRIL VECHI-situatia existenta
24. Schema electrica monofilara PTM IRIL VECHI-situatia proiectata
25. Schema electrica monofilara PTM SPITAL-situatia existenta
26. Schema electrica monofilara PTM SPITAL-situatia proiectata
27. Schema electrica monofilara PTCz TINERETULUI -situatia existenta
28. Schema electrica monofilara PTCz TINERETULUI -situatia proiectata
29. Schema electrica monofilara PTCz PANDURILOR -situatia existenta
30. Schema electrica monofilara PTCz PANDURILOR -situatia proiectata
31. Schema electrica monofilara PTAb PROGRESULUI -situatia existenta
32. Schema electrica monofilara PTAb PROGRESULUI -situatia proiectata
33. Schema electrica monofilara PTAb UNIRII -situatia existenta
34. Schema electrica monofilara PTAb UNIRII-situatia proiectata
35. Schema electrica monofilara PTA CLOSCA II-situatia existenta
36. Schema electrica monofilara PTAb CLOSCA II -situatia proiectata
37. Schema electrica monofilara PTCz BLOC-situatia existenta
38. Schema electrica monofilara PTCz BLOC -situatia proiectata
39. Tablou servicii interne Conexiunea Avram Iancu
40. Tablou servicii interne PTCz Caragiale III
41. Tablou servicii interne PTM IRIL VECHI
42. Profile de pozare cabluri in pamant /zona verde ,trotuar
43. Profile de pozare cabluri in pamant ,la subtraversari de drum

5 of 7
44. Priza de pamant la posturi metalice ,beton
45. Fundatia postului de transformare prefabricat din beton 20/0,4 KV
46. Drenaj ,rigola in jurul PTAb –cabina din beton prefabricat 20/0,4 KV
47. Detaliu stalp echipat cu separator montaj orizontal STEPno-24 KV ,400A
48. Detaliu stalp echipat cu separator telecomandat
49. Plan de detaliu in zona PTAb CLOSCA II
50. Detaliu fundatie stalp SC 15006
51. Detaliu fundatie stalp SC 15014
52. Detaliu fundatie stalp SC 15015
53. Cleme de derulare si sustinere pentru cablu torsadat 20 KV-CLEM.TOR.S. 20 KV
54. Scheme de montaj a clemei tors 20 KV pentru sustinere in colt
55. Cleme de intindere pentru cablu torsadat 20 KV CLEM TOR.I. 20 KV
56. Detaliu legatura de sustinere in aliniament pentru cablu torsadat 20 KV cu fir purtator
57. Detaliu legatura de intindere in aliniament pentru cablu torsadat 20 KV cu fir purtator
58. Detaliu legatura terminala pentru cablu torsadat 20 KV cu fir purtator
59. Detaliu bratara universala de sustinere sau intindere pentru cablu torsadat 20 KV
60. Lista de echipare stalpi in zona Republicii cu cablu torsadat de MT 3x1x95+50 mmp
61. Lista de echipare stalpi in zona Balcescu cu cablu torsadat de MT 3x1x95+50 mmp
62. Lista de echipare stalpi in zona Revolutiei.Liliacului,Borsecului cu cablu torsadat de MT
3x1x70+50 mmp
63. Realizarea prizei de pamant cu un contur tip B2 cu Rdisp<10 ohmi
64. Realizarea prizei de pamant liniare tip C2 Rdisp<10 ohmi
65. Realizarea prizei de pamant cu doua contururi tip 2 B4 Rp<4 ohmi
66. Realizarea prizei de pamant liniare tip 2C3 cu Rdisp=4 ohmi
67. Detaliu de echipare stalp de derivatie –trecere din LEA 20 KV Tors in LES 20 KV existenta –cu
separator vertical pe stalp SC15015
68. Detaliu de echipare stalp de derivatie –trecere din Torsadat de MT in LEA 20 KV cu conductoare
OL-Al pe stalp SC 15014
69. Detaliu de echipare stalp de derivatie –trecere din LES 20 KV existenta in LEA 20 KV Torsadat cu
separator orizontal pe stalp SC 15014 Realizarea prizei de pamant cu Rp<10 ohmi
70. Detaliu de echipare stalp de intindere tip SC 15014 cu separator de by-pass
71. Tabele de sageti pentru cablu torsadat de medie tensiune 12/20 KV cu fir purtator 3x1x95+50
72. Tabele de sageti pentru cablu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator 3x1x70+50
73. Bloc de protectie la intreruperea nulului

PARTEA DE STATII –RETROFIT CELULA 20 KV

S1..Schema electrica monofilara a Statiei 110/20 KV –existenta


S2.Schema electrica monofilara a Statiei 110/20 KV -proiectata
S3.Vedere in sectiune a celulei de linie 20 KV –situatie existenta
S4.Montare intreruptor in vid si transformatoare de curent in celula de 20 KV
S5.Schema de principiu a protectiei celulei 20 KV Conexiune Avram Iancu

PARTEA DE CONSTRUCTII

C1.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Avram Iancu


C2.Sectiune si detalii constructive PTCz Avram Iancu
C3.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Caragiale III
C4.Sectiune si detalii constructive PTCz Caragiale III
C5.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Caragiale II
C6.Sectiune si detalii constructive PTCz Caragiale II
C7.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Caragiale I
C8.Sectiune si detalii constructive PTCz Caragiale I

6 of 7
C9.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Tineretului
C10.Sectiune si detalii constructive PTCz Tineretului
C11.Vedere in plan situatia existenta si proiectata PTCz Bloc
C12.Sectiune si detalii constructive PTCz Bloc

7 of 7
SC F.I.S.E.”ELECTRICA SERV ’S.A.
AISE ORADEA
A.P.

PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII LUCRARILOR

OBIECT: nr.1393/2012 Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentarea


consumatorilor din mun.Marghita
FAZA PT+CS

Nr. Verificarea fazelor principale si a fazelor determinante Participa Observatii


Crt.
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Receptia calitativa a echipamentelor si a materialelor - B E - PVRCm
2 Predarea amplasamentului la constructor P B E I PVPA
3 Asistenta tehnica cu avizatorii-SC EON GAZ - B E - A PV
4 Asistenta tehnica cu avizatorii-SC APA CANAL - B E - A Pv
MARGHITA
5 Asistenta tehnica cu avizatorii-ROMTELECOM - B E - A PV
6 Verificarea montarii tevilor de protectie in sant, la - B E - PV
traversari de drumuri etc.
7 Verificarea pozarii cablului de 20kV+ fibra optica - B E - PV
8 Verificarea executarea mansoanelor si capetelor - B E - PV
terminale la LES 20 kV
9 Verificarea executarii stratului de protectie LES 20 - B E - PV
kV+ LES 1 kV
10 Verificarea LES 20kV. cu tensiune marita. - - E - PV
11 Intocmirea buletinelor de verificare LES 20kV. - - E - PV
12 Intocmirea proceselor verbal ptr. lucrari ascunse. - B E - PVLA
13 Verificarea demontarii echipamentului de M.T. in P.T. - B E - PV
14 Verificarii montarii echipamentului de MT in PT - B E - PV
11 Verificarea demontarii transformatoarelor existente de - B E - PV
20 kV in PTM-uri
15 Verificarii montarii transformatoarelor de 20 kV in - B E - PV
PTM-uri
16 Verificarea realizarii/completarii inst. de legare la - B E - PVLA
pamint.
17 Astuparea santului la inst. de legare la pamint. - B E - PV
18 Verificarea prizelor de impamintare la P.T. - - E - PV
19 Intocmirea buletinelor de verificare a echipamentelor - - E - PV
de M.T. si j.t. a P.T. si a prizei de legare la pamint.
20 Verificarea instalatiei electrice interioare B E PV
21 Verificarea echiparii stilpului LEA 20 KV - B C - PV
22 Verificarea intinderii si fixarii conductoarelor - B C - PV
23 Verificarea distantelor fata de elemente
- B C - PV
traversate,apropieri.
24 Verificarea demontarii LEA 20 KV - B E - PV
conductoare,console,izolatori
25 Verificarea montarii cablurilor torsadate de medie
tensiune pe stalpi ,inclusiv a conductoarelor torsadate - B C - PV
de joasa tensiune
26 Verificarea echiparii stilpilor LEA 20 KV+0,4 Kv - B C - PV
27 Verificarea distantelor fata de elemente
- B C - PV
traversate,apropieri.
28 FD-Receptie preliminara P B E I PVRP
29 F. D. Punere in functiune P B E PVRC
Legenda: P – proiectant; B – beneficiar: C – constructor: I – inspector A-avizator

PVRCm- process verbal de receptie al calitatii materialelor


PVPA-proces verbal predare amplasament
PVLA-proces verbal lucrari ascunse
PV-proces verbal
PVRP-proces verbal de receptie preliminara
PVRC-Proces verbal de receptie calitativa

NOTA:
1.In conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de
receptionarea celei anterioare.
2.Verificarile in toate fazele se vor consemna in PROCESE VERBALE .

PROIECTANT BENEFICIAR Nume,


prenume ing. Petrut Daciana ……………………. Semnatura
…………………… …………………….
EXECUTANT

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

incheiat azi 2012 , cu ocazia verificarii efectuate la

- Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente

- Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

- Au fost stabilite urmatoarele masuri


(concluzii):

- Mentiuni speciale:
BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT
Nume
Prenume
Semnatura
*) Se completeaza pentru toate fazele prevazute in programul de control, precum si pentru refaceri.
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012

Cresterea sigurantei si continuitatii in


alimentarea consumatorilor
din mun. Marghita, jud. Bihor

MEMORIU TEHNIC

Pag.1
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord Faza:PT+CS
AISE Oradea
A.Piese
Proiect nr. scrise
1393 /2012
Date generale

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii;


Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor din mun.
Marghita, jud. Bihor
1.2.Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
jud.Bihor ,loc. Marghita
1.3.Titularul investitiei
SC ELECTRICA SA – FDEE Transilvania Nord – SDEE Oradea,
1.4.Beneficiarul investiţiei;
SC ELECTRICA SA – FDEE Transilvania Nord – SDEE Oradea
1.5.Elaboratorul studiului - proiectant de specialitate:
SC ELECTRICA-SERV, AISE Oradea At Proiectare str. Grivitei nr. 32

2.Descrierea generala a lucrarilor :

2.1.Descrierea lucrarilor
a).Amplasamentul : jud.Bihor ,loc. Marghita - str.Republicii,str.I.L.Caragiale, str.N.Balcescu,
str.Garoafei,str.Litoralului,str.Eroilor,str.Revolutiei,Aleea Tineretului,str.Liliacului.str.Borsecului,
str.M.Eminescu,str.Progresului,str.Unirii
b).topografia:
- studii topografice- lucrarile necesare a fi facute pentru indeplinirea obiectivului nu fac cazul
unor studii topografice-se realizeaza pe domeniu public .
- studiu geotehnic- lucrarile necesare a fi facute pentru indeplinirea obiectivului nu fac cazul
unui studiu geotehnic.
c)Clima si fenomenele naturale specifice zonei:

Din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice, locul se incadreaza in zona meteo A


conform NTE 003/04/00.
- zona meteorologică „A”: viteza vântului nesimultan cu chiciură 30 m/s
viteza vântului simultan cu chiciură 12 m/s
grosime strat de chiciură pe conductor 16mm
greutate volumică a chiciurei 0,75 daN/dm
d)Geologia, seismicitatea
Indicele cronokeraunic al zonei unde se executa lucrarile de constructii-montaj se incadreaza in
zona C–87 ore conform NTE 001/03/2000, grad de poluare II
- perioada de colţ a spectrului de răspuns: Tc=0,7 sec

- valoarea de vârf a acceleraţiei terenului ag = 0,12. (conform P100-1/2006 „Cod de


proiectare seismică – Partea I prevederi de
proiectare pentru clădiri”)

Pag.2
e)Prezentarea proiectului
In prezent orasul Marghita este alimentat din Statia 110/20 KV MARGHITA prin
distribuitorul LES 20 KV oras MARGHITA (celula nr.10), distribuitorul LEA 20 KV VOIVOZI
(celula nr.9) si distribuitorul LEA 20 KV VIISOARA (celula nr.20) .

- din celula nr.10 – LES 20 KV oras MARGHITA sunt alimentate urmatoarele posturi:
1. PTZ Caragiale III 630 KVA 20/0,4 KV
2. PTM Record 630 KVA 20/0,4 KV
3. PTM Crinului 630 KVA 20/0,4 KV
4. PTZ Bloc 630 KVA 20/0,4 KV
5. PTZ Avram Iancu 2x630 KVA 20/0,4 KV
6. PTZ Centru 400 + 630 KVA 20/0,4 KV
7. PTZ Republicii 400 + 630 KVA 20/0,4 KV
8. PTAb Herculane 630 KVA 20/0,4 KV
9. PTAb Progresului 100 KVA 20/0,4 KV
10. PTM Spital 400 KVA 20/0,4 KV
11. PTA Closca I 250 KVA 20/0,4 KV
12. PTA Lapis 400 KVA 20/0,4 KV
13. PTA Pompe EGCL 100 KVA 20/0,4 KV
14. PTA Hidrofoare 400 KVA 20/0,4 KV
15. PTZ Confectii 3 x 630 KVA 20/0,4 KV
16. PTZ Tineretului 400 KVA 20/0,4 KV
17. PTZ Marconf 3 x 630 KVA 20/0,4 KV
18. PTZ Pandurilor 400 KVA 20/0,4 KV
19. PTAb Medimar 800 KVA 20/0,4 KV
20. PTAb ANL 630 KVA 20/0,4 KV
21. PTZ F-ca de paine 2 x 630 KVA 20/0,4 KV
22. PTZ Uzina de Apa 2x400 KVA
23. PTAb Beltran 250 KVA 20/0,4 KV
24. PTA Metalprod 100 KVA 20/0,4 KV
25. PTZ IMU 3x1600 KVA

In schema normala de 20 KV pe acest distribuitor sunt alimentate 5 PTA –uri si 20 buc


PTZ,PTAb,PTM-uri in total 25 posturi

-din celula nr.20 – LEA 20 KV VIISOARA sunt alimentate urmatoarele posturi:

1. PTA Closca II 400 KVA 20/0,4 KV


2. PTAb Unirii 100 KVA 20/0,4 KV

-din celula nr.9 – LEA 20 KV Voivozi sunt alimentate urmatoarele posturi:

1. PTZ CRR Siloz 2x1000 KVA 20/0,4 KV


2. PTAb Gipiemme 250 KVA 20/0,4 KV
3. PTA CRR 250 KVA 20/0,4 KV
4. PTA Fabrica de ulei 160 KVA 20/0,4 KV
5. PTZ Comraicoop 400+630 KVA 20/0,4 KV
6. PTZ Caragiale I 630 KVA 20/0,4 KV
7. PTZ Caragiale II 630 KVA 20/0,4 KV
8. PTAb Cadran 1000 KVA 20/0,4 KV
9. PTM IRIL Vechi 400 KVA 20/0,4 KV
de aici se trece in LEA 20 KV
10. PTA FPSA 400 KVA 20/0,4 KV
11. PTA TCI 100 KVA 20/0,4 KV
12. PTA MAT 100 KVA 20/0,4 KV
13. PTA GSM Dealu Mare 40 KVA , 20/0,4 KV
14. PTA Dealu Mare 40 KVA, 20/0,4 KV
15. PTA Dacia Serv 160 KVA, 20/0,4 KV
16. PTA Autobaza 160 KVA 20/0,4 KV
17. PTA Barcaul 160 KVA 20/0,4 KV
18. PTA Mokatti 160 KVA 20/0,4 KV
19. PTA IMA 100 KVA 20/0,4 KV
pana la STE-6002 (in interiorul orasului Marghita)
20. PTA Chiribis 250 KVA 20/0,4 KV
21. PTA Chiribis II 250 KVA 20/0,4 KV
22. PTAb Bechtel Chiribis 1600 KVA 20/0,4 KV
23. PTM TCL Abram 250 KVA 20/0,4 KV
24. PTA Gater Abram 250 KVA 20/0,4 KV
25. PTA Mobila 160 KVA 20/0,4 KV
26. PTA Abram III- 100 KVA 20/0,4 KV
27. PTA Drumuri Abram - 100 KVA 20/0,4 KV
28. PTA CAP Abram - 250 KVA 20/0,4 KV
29. PTA Abram I - 100 KVA 20/0,4 KV
pana la STE-6003 (in exteriorul orasului Marghita)

In schema normala de 20 KV pe acest distribuitor sunt alimentate 20 PTA –uri si 9 buc


PTZ,PTAb,PTM-uri in total 29 posturi.

Instalatiile electrice existente au o vechime in functionare mare de peste 40 ani si nu mai


prezinta un grad suficient de siguranta in alimentarea consumatorilor .Consumatorii alimentati sunt
consumatori casnici,edilitari,si in mica parte consumatori industriali.Se impun deci lucrari pentru
cresterea sigurantei in alimentarea consumatorilor si realizarea unei scheme de alimentare
elastice.
Deasemenea o serie de cabluri de 20 KV existente ,aflate intr-o stare avansata de
degradare cu multe mansoane pe traseu necesita a fi inlocuite. (intre STE-220 si PTZ
CARAGIALE I ,intre PTZ CARAGIALE I si PTZ CARAGIALE II, intre PTZ CARAGIALE II si PTAb
CADRAN, intre PTAb CADRAN si PTM IRIL VECHI,intre PTM IRIL VECHI si STE-141 ,intre PTz
CARAGIALE III si PTM RECORD) .Exista de asemenea cabluri de 20 KV cu izolatie de hartie
uleiata cu grad avansat de uzura intre PTM RECORD si PTM CRINULUI in lungime de 250m,
respectiv intre PTZ CONFECTII si PTZ TINERETULUI in lungime de 200 m.

Numar de incidente / avarii in ultimii 2 ani :710 avarii in STATIA 110KV MARGHITA.

2.Descrierea investiţiei (conform avizului CTE –ELECTRICA nr. 4305 din 18.09.2012 S-a
avizat scenariul II)

In prezent mun. Marghita este alimentat din Statia MARGHITA 110/20 KV prin distribuitorii:
Distribuitor LES 20 KV oras MARGHITA-celula 10 (cu o parte LEA 20 KV
sectiune=3x70/12mmp pe stalpi de dublu circuit echipat doar un circuit si apoi LES 20 KV )
Distribuitor LEA 20 KV VOIVOZI –celula 9 (cu o parte LEA 20 KV sectiune=3x50/8 mmp
si apoi LES 20 KV si apoi LEA 20 KV)
Distribuitor LEA 20 KV VIISOARA-celula 20 (linie de distributie rurala care alimenteaza si
2 posturi din orasul Marghita de sectiune=3x70/12 mmp )

In cadrul lucrarii se va realiza o noua injectie din Statia 110/20 kV Marghita cu CABLU
MONOFAZAT 20/24 kV, CU IZOLATIE XLPE , CONDUCTOR AL, cu sectiunea 150 mmp, si
manta PE,pentru alimentarea statiei de conexiuni de 20 KV proiectata ( amplasata in cladirea PTZ
AVRAM IANCU 2x630 KVA 20/0,4 kV ,in centrul de consum care sa asigure cresterea sigurantei si
continuitatii in alimentarea consumatorilor din mun.Marghita.
A. Crearea unui PUNCT DE CONEXIUNE integrat in SCADA in locul celulelor existente
din PTZ AVRAM IANCU

 Demontarea celulelor existente de medie tensiune din PTZ Avram Iancu;


 Demontarea transformatorului nr. 2 existent 630 KVA ; 20/0,4 KV;
 Realizarea conexiunii de medie tensiune, in locul celulelor de medie tensiune existente
care se vor demonta;

CONEXIUNEA 20kV AVRAM IANCU proiectata va avea urmatoarea configuratie:


 bara simpla nesectionata
 2 celule de linie intrare (din care una cu separator de sarcina in SF6 si una cu separator
de sarcina in SF6 +intrerupator in vid)
 4 celule de linie de plecare ( 4 celule cu separator de sarcina in SF6 +intrerupator in
vid)
 1 celula trafo cu separator de sarcina in SF 6 combinat cu sigurante fuzibile (pas min
500)
 1 loc celula de linie cu separator de sarcina in SF6 +intrerupator in vid (pas min 750)
 dulap RTU – SCADA ce se va monta in boxa trafo 2 deoarece trafo 2 se va demonta

CONEXIUNEA 20kV proiectata va avea:

I. doua intrari pe partea de medie tensiune :


- principala din Statia 110/20 KV MARGHITA prin pozarea unui cablu de 20 KV tip
A2XS2Y-20 KV 3x1x150mmp in lungime de 2,0 Km inclusiv pozare fibra optica in acelasi
sant necesara pentru transmiterea datelor la dispecer L=2,0 Km
-de rezerva din distribuitorul oras MARGHITA din PTM CRINULUI – prin pozarea unui
cablu de 20 KV tip A2XS2Y-20 KV 3x1x150mmp in lungime de 0,450 Km .
II. patru plecari pe partea de medie tensiune+1 rezerva :
1- una spre PTAb PROGRESULUI (PTAb Progresului este alimentat momentan radial)
2- una spre PTM SPITAL legatura existenta in cablu 20 KV tip A2XSY-20 KV
3x1x150mmp +LEA 20 KV
3- una spre PTZ TINERETULUI prin pozarea unui cablu de 20 KV tip A2XS2Y-20 KV
3x1x150mmp
4- una spre PTZ BLOC legatura existenta in cablu 20 KV tip A2XSY-20 KV 3x1x150mmp

B. Lucrari in Statia 110/20 KV MARGHITA

Retrofit la celula de linie 6 K din STATIA 110/20 kV MARGHITA pentru alimentarea plecării
Conexiune 2 – Avram Iancu
-se va realiza retrofit la celula de linie rezerva – celula cu nr. 6K (conform schemei electrice
monofilare) pentru alimentarea punctului de conexiune Avram Iancu.

Circuite primare

- demontare echipamente primare:


o întreruptor debroșabil tip IO-24kV, inclusiv dispozitivul de ac
1buc.;
o transformatoare de curent tip CIRS 2x150/5/5A 3 buc;
o bare din aluminiu 60x10mm racord între echipamentele primare.
- montare echipamente primare:
o întreruptor 24kV, 630A, 25kA cu comuta
(caseta se va monta pe căruciorul întreruptorului existent)
1buc;
o transformator de curent cu izola
3 buc;
o transformator de curent de tip CIRHI 150 mm 1 buc.;
o bară din aluminiu 60x10 mm între echipamentele nou montate și cele existente.
o trei divizoare de tensiune capacitive;

Celulele 9K şi 10K

- celulele 9K si 10K se vor inversa intre ele, astfel:


- actualmente celula 9K alimentează plecarea LEA 20 KV VOIVOZI;
- în situaţia proiectată din această celulă se va alimenta plecarea LES 20kV oraş
MARGHITA;
- se va dezactiva funcţia de RAR;

- actualmente celula 10K alimentează plecarea LES 20 KV oras MARGHITA;


- în situaţia proiectată din această celulă se va alimenta plecarea LEA 20kV VOIVOZI
- se va completa protectia cu functia de RAR;

Deasemenea se vor modifica adecvat reglajele aferente celor două plecări.

Întregul proiect, pe partea de lucrări în staţia Marghita, se va corela cu proiectul AISE


Oradea nr. 1402/2012 „Retrofit 20kV în staţia 110/20kV Marghita in care se va realiza si
integrarea in SCADA a statiei”.

C.Lucrari de pozare LES MT (cabluri noi)


Fata de faza SF datorita modificarii solutiei in CTE –ELECTRICA BUCURESTI de
modernizare a distribuitorului oras Marghita se modifica pozarile de cabluri:

Se vor poza urmatoarele cabluri de 20 KV noi tip A2XS2Y 3x1x150mmp :


 intre STATIA 110/20 KV MARGHITA si CONEXIUNEA AVRAM IANCU in lungime de
2,000 Km inclusiv pozare fibra optica (tot 2,000 Km)
 intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTM CRINULUI in lungime de 0,450 Km
 intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTZ TINERETULUI in lungime de 1,400 Km
 intre PTAb PROGRESULUI si PTAb UNIRII in lungime de 1,400 Km
 intre PTAb Unirii si PTA CLOSCA II in lungime de 0,650 Km
 Dupa STE -444 (momentan LEA 20 MARGHITA ce va deveni LEA 20 KV VOIVOZI) LEA
20 KV se va trece in cablu L=0,900 Km pana in PTM IRIL VECHI (pe majoritatea acestui
traseu, din cutia de jonctiune montata pe str.Republicii pana in PTM IRIL se va poza fibra
optica si apoi pana la STE-141 L=0,08 Km)

TOTAL LES 20 kV proiectat : 6,800 km

D.LUCRARI DE INLOCUIRI LES 20 KV (reparatii)

Se vor inlocui urmatoarele cabluri de 20 KV aflate intr-o stare avansata de degradare ,cu multe
mansoane pe traseu .
 De la PTZ CARAGIALE III la PTM RECORD cablul existent (inainte de sensul giratoriu)
se va mansona si se va continua pana in PTZ CARAGIALE I in lungime de 0,250 Km
 De la PTZ CARAGIALE I pana in PTZ CARAGIALE II in lungime de 0,400 Km
 De la PTZ CARAGIALE II pana in PTAb CADRAN in lungime de 0,250 Km
 De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana la STE-66 in lungime de 0,150 Km
 De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana in PTM IRIL VECHI in lungime de
0,300 Km
 De la PTM IRIL VECHI se va poza LES 20 KV pana la stalpul cu STE-141 in lungime
de 0,080 Km
 De la PTZ CARAGIALE III se va poza LES 20 KV pana in PTM RECORD in lungime de
0,600 Km (traseul actual este conform planului de situatie prin centrul orasului pe langa
sensul giratoriu )
 De la PTM RECORD se va poza LES 20 KV pana in PTM CRINULUI in lungime de 0,200
Km
 De la PTZ TINERETULUI se va poza LES 20 KV pana la stalpul cu STE-24 KV proiectat
in lungime de 0,200 Km (cablul existent este de tip NAHEKBA-20 KV 3x150 mmp cu
izolatie din hartie )
 Se vor inlocui cablurile de iesire din statia 110/20 KV Marghita pe cele 2 distribuitoare
existente LES 20 KV oras Marghita si LEA 20 KV VOIVOZI – 0,2 Km
iesirile din statie pana la primii stalpi cu STE-219 (LEA 20 KV VOIVOZI) L=80 m
(20m in statie si 60 m in zona verde) si pana la STE-443 (LES 20 KV Oras MARGHITA)
L=120 m (20m in statie si 100 m in zona verde)

TOTAL LES 20 kV inlocuit :2,630 km

E.INLOCUIRI DE POSTURI DE TRANSFORMARE METALICE (PTM) si POST DE


TRANSFORMARE AERIAN ( PTA)

Se vor inlocui urmatoarele posturi de transformare metalice (carcasa metalica a fiecarui post este
intr-o stare avansata de degradare) cu posturi noi tot metalice dar dotate cu echipamente
moderne .Mentionam ca posturile noi se vor monta pe aceleasi fundatii :

o inlocuire PTM RECORD 1x630 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe un nou amplasament –
postul se va scoate din curtea SC RECORD in domeniu public la circa 4m distanta pe
nr.cadastral 101769).
o inlocuire PTM CRINULUI 1x400 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe acelasi amplasament-
nr.topo 49/3).
o inlocuire PTM SPITAL 1x400 kVA, 20/0,4 kV(se va monta pe acelasi amplasament nr.topo
15/121).
o inlocuire PTM IRIL VECHI 1x400 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe acelasi amplasament-
nr.topo 1476/11)

Se va inlocui PTA CLOSCA II 1x400 kVA, 20/0,4 kV existent pe 2 stalpi cu post de


transformare in anvelopa de beton PTAb CLOSCA II (se concesioneaza teren de la Primaria
loc.Marghita fiind domeniu public- nr.topo 2233/67), montare BMPIP-alimentare cu LES 1 kV
ACYAbY 3x150+70 mmp L=20m din PTAb nou proiectat. Circuitele de iluminat public se vor
alimenta cu LES 1 kV ACYAbY 3x35+16 mmp L=2x40m (stanga –dreapta).
La post se prevad iesiri noi si mansoane pe partea de joasa tensiune .

Se anexeaza schemele electrice monofilare existente si proiectate.


Se vor reface prizele de pamant la posturile de transformare la care se lucreaza
In posturile de transformare care se integreaza in SCADA , se vor monta tablouri noi de
servicii interne, racordate la bornele de JT ale transformatoarelor de putere si anume PTCz
CARAGIALE II si PTM IRIL VECHI

 De asemenea se va demonta RMU existent in fata postului PTZ AVRAM IANCU situat
in schema de 20 KV intre PTz BLOC si PTz AVRAM IANCU

F.Lucrari provizorate pentru asigurarea frontului de lucru in P.T. –uri.


La posturile existente metalice care se vor inlocui cu anvelope din beton sau metal se
prevad iesiri noi si mansoane pe partea de joasa tensiune .
Pentru a nu avea intreruperi mari in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, la
posturile de transformare la care se inlocuieste echipamentul de MT, se va monta in exteriorul
postului de transformare, o celula metalica exterioara echipata cu separator de sarcina combinat
cu sigurante fuzibile.
In acest bloc de celula se vor introduce cablurile existente (in principiu doua linii), si se va realiza o
legatura provizorie intre aceasta celula si transformator, legatura ce poate fi mutata de la un post
de tranformare la altul.
G. Inlocuiri posturi de transformare metalice (PTM) si post de transformare aerian ( PTA)
 Lucrari in posturile de transformare existente:
o Inlocuire echipament (celule linie si celule trafo )in PTCz CARAGIALE I , PTCz
CARAGIALE II , PTCz CARAGIALE III , PTCz TINERETULUI , PTZ BLOC)
o Demontare echipamente de MT existente,a aparatelor si a materialelor aferente celulelor
metalice(separatoare, intrerupatore, coloana trafo, confectii metalice, bare ) in PTCz
CARAGIALE I , PTCz CARAGIALE II , PTCz CARAGIALE III , PTCz TINERETULUI ,
PTZ BLOC)
o Demontare RMU din fata PTCz AVRAM IANCU situat in schema de 20 KV intre PTz BLOC
si PTz AVRAM IANCU
o Demontarea transformatorului nr.2 (in PTCz AVRAM IANCU)
o Montare celula de linie echipata cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ
tip modular în SF 6 in PTAb PROGRESULUI 100 KVA 20/0,4 KV(pentru a-l introduce in
bucla)
o Montare celula de linie echipata cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ
tip modular în SF 6 in PTAb UNIRII 100 KVA 20/0,4 KV(pentru a-l introduce in bucla).Se va
desfiinta racordul de 20 KV din ax 20 KV VIISOARA.

Se anexeaza schemele electrice monofilare existente si proiectate

Celulele de medie tensiune vor fi modulare, extensibile cu izolatia barelor in aer, mediu de
stingere pentru separatoare in SF6, pentru intrerupatoare in vid (PTZ CARAGIALE III).
Celulele de linie se vor echipa cu separator de sarcina si separator de punere la pamant,
respectiv cu intrerupator si separator de sarcina si separator de punere la pamant. .
Celulele de protectie transformator, se vor echipa cu separator de sarcina combinat cu
sigurante fuzibile si separator de punere la pamant, pentru transformatoare cu puteri egale sau mai
mici de 630 kVA.
Celulele de MT vor fi prevazute cu motorizarile si contactele auxiliare necesare pentru
semnalizarea si comanda echipamentelor, de tip modular .
Celulele de medie tensiune vor avea toate dotarile necesare pentru preluarea si
transmiterea datelor pentru SCADA/ DMS: semnalizari, comenzi si marimi energetice.
Celulele de linie de plecare din posturile de transformare se vor prevedea cu indicatoare de
defect pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate.

H). Inlocuiri conductoare

Conform avizului SC ELECTRICA SA Bucuresti ,faza SF nr.4305 din 18.09.2012 s-a cerut
in plus si modernizarea LEA 20 KV –Distribuitor oras Marghita (fosta LEA 20 KV VOIVOZI)

A.ZONA str. REPUBLICII de la Statie (fosta LEA 20 KV VOIVOZI va deveni LEA 20 KV


MARGHITA)

In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV existenta pe str.Republicii intre iesirea din Statie STE-
219 si STE-452 se va inlocui conductorul existent OL-AL 3x50/8 mmp (210A) cu cablu torsadat
de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din Ol Zn de sectiune 3x1x95+50 mmp in lungime
de 1,200 Km inclusiv racordurile de 20 KV pana la separatorii STE-260,STE-261,STE-473,STE-
71,STE-469,STE-119,STE-420 .

B.ZONA str.N.Balcescu

In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV existenta pe str. Nicolae Balcescu (intre separatorii STE-
66 si STE-67 si respectiv pe racordurile la STE-441 si STE-442) ) conductorul de medie tensiune
din OL-Al este de sectiune 3x50/8 mmp. Pe aceasta portiune se vor inlocui conductoarele
existente cu cablu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din Ol Zn de sectiune
3x1x95+50 mmp in lungime de 1,100 Km inclusiv racordurile de 20 KV spre STE-441 si STE-
442 .

C.ZONA str.Revolutiei,str.Liliacului,str.Borsecului

In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV existenta pe str.Revolutiei si str.Borsecului intre STE-447


si stalpul SV 15011 (nr.30) –coborare in LES 20 KV spre PTZ TINERETULUI conductorul este din
OL-Al de sectiune 3x35/6 mmp (In=170A).Pe aceasta portiune se vor inlocui conductoarele
existente cu cablu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din Ol Zn de sectiune
3x1x70+50 mmp (In=231A) in lungime de 0,950 Km inclusiv racordurile de 20 KV spre STE-
448 (racord PTA CLOSCA II) si STE-68 (racord Lapis) si STE-200 de by-pass .
De asemenea pe portiunea cuprinsa intre stalpii nr.14 si nr.26 pe o lungime de 0,650 Km se vor
inlocui conductoarele neizolate de joasa tensiune de sectiune 3x35+25+16 mmp ,inclusiv pana la
primul stalp pe str.Narciselor si pe str.Bihorului cu conductoare torsadate TYIR 50 Ol-Al 3x70+16
mmp.
Se va sectiona LEA 20 KV existenta intre stalpii nr.30 si nr.31 (str.Borsecului) se vor inlocui
stalpii tip SV 15 011 cu stalpi tip SC 15014 (trecere din LEA 20 KV in LES 20 KV ) .Acestia vor fi
echipati cu separator tripolar de exterior 24 KV,400A,cutii terminale de exterior termocontractibile
de 24 KV, descarcatori cu oxizi metalici de 24 KV, prize 4 ohmi.

J). Montare separator telecomandat

Se va monta in locul STE-243 un separator telecomandat 24 KV cu izolatie in SF6.


Pe stalpul existent tip SE-8 se va inlocui consola de intindere existenta cu o consola de intindere
zincata tip CIT-140,si deasemenea se vor inlocui izolatorii tip ITFs cu lanturi duble de izolatori
compozit tip ITS-70 (2t+2t). Se va reface priza artificiala de pamant (Rp<4 ohmi).

K). Lucrari de reparatii cladiri

1. Reabilitarea cladirii PTZ AVRAM IANCU prin modernizarea usilor,reparatii


acoperis,zugraveli interioare-exterioare,sistem de ventilatie ,modificari canale de cable
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE I prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli interioare
,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE II prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE III prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ BLOC prin lucrari de modernizare a usilor ,reparatii acoperis
,zugraveli interioare-exterioare, modificari canale de cable
Reabilitarea cladirii PTZ TINERETULUI prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ PANDURILOR prin lucrari minime de reparatii acoperis,zugraveli
interioare
Se anexeaza memoriului tehnic pentru partea de constructii.

L)ECHIPAMENTE PENTRU INTEGRAREA IN SCADA (cuprinse in VOL I )

-Dulap RTU pt posturi 2 m x 0,8 m x 19 inch buc=4 (in CONEXIUNEA AVRAM IANCU,in PTZ
CARAGIALE III,in PTZ IRIL VECHI,in PTZ PANDURILOR )
in dulapul RTU se va monta o sina prin care se vor prelua toate semnalizarile si comenzile din
celulele de 20 KV
-Dulap servicii interne –(Redresor+Baterie) pentru PT -24 V c.c. -3 buc( in CONEXIUNEA
AVRAM IANCU,in PTZ CARAGIALE III,in PTZ IRIL VECHI) .In PTZ PANDURILOR nu se
necesita montarea de redresor,baterie si dulap servicii interne.

Echipament comunicatii prin fibra optica


-ODF cu 24 porturi cu conectica EURO 2000 cu posibilitate de montare in rach de 19 inch:
=2 buc (in CONEXIUNEA AVRAM IANCU,in PTZ IRIL VECHI)
-Patch cords duplex EURO 2000 LC 3 m:=4 buc ( CONEXIUNEA AVRAM IANCU,PTZ
IRIL VECHI)
-Cutie jonctiune cu 3 iesiri =1 buc

Nota: Statia 110/20 KV MARGHITA nu este integrata actualmente in SCADA .Ca urmare
integrarea in SCADA a celulei de MT proiectata din statie se va realiza in cadrul proiectului
de RETROFIT STATIA 110/20 KV MARGHITA

M)ECHIPAMENTE PENTRU INTEGRAREA IN SCADA (cuprinse in VOL II)

UTILAJE (VOL II)

1.Echipament tip interfata de proces –RTU buc=4 (in CONEXIUNE,in PTM IRIL VECHI,in PTZ
CARAGIALE III si PTZ PANDURILOR

2.Echipament comunicatii prin fibra optica


-Switch industrial de comunicatii fibra optica single mod: 2 buc (in CONEXIUNEA
AVRAM IANCU,in PTZ IRIL VECHI)
-modul SPF fibra optica

3.Echipament comunicatii prin GPRS


-Modem Viola Arctic IEC 104 Gateway +antena :3 buc (in PTZ CARAGIALE III si PTZ
PANDURILOR ,separatorul telecomandat)

C+I (VOL II)

in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
1. SEMNALIZARI necesare la posturi buc 4
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
2. COMENZI necesare la posturi buc 4
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
in CONEXIUNE
MASURI care trebuie transmise in PTZ CARAGIALE III
3. buc 4
100V/5 A ,sau 0,4/5A la posturi in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
4. Configurari / separator telecomandat buc 1 Separat telecomandat
in CONEXIUNE
Servicii de integrare SCADA / 4 posturi+1 in PTZ CARAGIALE III
5. separator telecomandat la nivel central buc 5 in PTM IRIL VECHI in
(dispecer) PTZ PANDURILOR
separator telecomandat

m)devierile si protejarile de utilitati afectate-nu e cazul


n)sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, cai de comunicatie –
 Contractantul va face pe propria sa cheltuială toate angajamentele pentru alimentarea cu apă
şi energie electrică în scopul lucrărilor, daca va fi cazul.
 Apa reziduală va fi evacuată în afara şantierului conform cerinţelor investitorului, pentru a
preîntâmpina defecţiuni sau reclamaţii.
o)caile de acces permanente, caile de comunicatii –Lucrarile de pozare cabluri se realizeaza
in zona de utilitati a drumurilor publice.
1.Utilizarea drumurilor publice:
 Antreprenorul se va asigura că drumurile şi arterele de circulaţie folosite de el nu sunt
murdărite ca rezultat al folosirii, iar cazul în care se murdăresc, contractantul va lua toate
măsurile pentru a le curăţa, fără costuri suplimentare pentru investitor.
 Contractantul se va asigura că nu există depuneri de pământ şi pietriş, pe drumurile publice
sau private ca rezultat al lucrărilor. Toate vehiculele care părăsesc şantierul vor fi curăţate
corespunzător.
2. Accesul pe şantier
 Antreprenorul va încheia un proces-verbal cu investitorul în ceea ce priveşte starea
suprafeţelor terenurilor publice şi private pe care se face accesul înainte de începerea oricărei
lucrări, pentru a le face adecvate accesului. Contractantul va menţine aceste suprafeţe într-o
stare de curăţenie rezonabilă şi le va repara în timpul execuţiei lucrărilor. La terminarea
utilizării de către Antreprenor a acestor căi de acces el va aduce suprafeţele la o condiţie cel
puţin egală cu cea dinaintea folosirii lor.
 Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a şantierului în terenurile private fără permisiunea
prealabilă a investitorului şi fără consimţământul proprietarilor acestor terenuri, daca este
cazul.
 În funcţie de strada pe care se va lucra, se vor asigura, după caz, condiţii de circulaţie pentru
circulaţia normală, sau temporar se va scoate strada din circulaţie, cu aprobarea organelor
abilitate pentru aceasta.
p) trasarea lucrarilor
Executantul este responsabil pentru trasarea lucrarilor in conformitate cu planurile proiectului.
Trasarea constructiilor se face in conformitate cu STAS 9824/0 – 74 si 9824/1-87, pe etape in
succesiunea:
- proiectarea trasarii;
- aplicarea pe teren a retelei de trasare;
- trasarea pe teren a retelei de trasare;
- trasarea pe teren a constructiilor;
- receptia lucrarilor de trasare

Pentru retelele de cabluri electrice se va respecta STAS 9824/5 – 75, iar pentru drumuri STAS
9824/3-74.
“Trasarea lucrarilor” sunt obligatoriu faze determinante de urmarirea calitatii in executie.
Nici o lucrare nu va fi acoperita sau “ascunsa” fara aprobarea beneficiarului.
Executantul va asigura beneficiarului accesul liber pentru examinarea lucrarilor si il va anunta din
timp, cind orice astfel de lucrare este gata de verificare pentru ca acesta sa poata realiza
inspectia in timp util.
Proiectul de organizare a santierului va fi transmis spre aprobare beneficiarului cu desene
complete privind “spatiile” folosite si masurile de sanatatea si securitatatea muncii fata de
instalatiile aflate sub tensiune.
Prin “spatii” se inteleg baracamentele pentru birouri, ateliere, dormitoare, spatii de depozitare,
precum si accesul la santier.
Contractorul va fi in totalitate responsabil cu eficienta, securitatea, intretinerea si paza tuturor
bunurilor ce se pun in opera, precum si pentru toate obligatiile si riscurile privind aceste lucrari. El
va mentine santierul in conditii corespunzatoare de curatenie, ordine si protectie sanitara in tot
timpul cat raspunde de lucrari.
Lucrarile se vor executa numai pe baza de autorizatie de lucru scrisa / emisa de operatorul de
distributie CEM Mt Jt ALESD ,Punct de lucru Marghita, si numai sub directa supraveghere a
acestuia.
Intrunirile intre beneficiar si furnizor/executant vor avea loc ori de cate ori va fi nevoie(cel putin
lunar) pentru analiza derularii investitiei, evaluarea progresului lucrarilor, analiza modificarilor, a
situatiei financiare si mentinerea coordonarii generale intre partile contractant
Executantul va transmite beneficiarului un raport lunar privind situatia lucrarilor, in care va include
o copie a programului aprobat, care sa indice stadiul curent al fiecarei activitati.

Pag.1
010
3.Memorii tehnice pe specialitati

.3.1-LES MT

Documentatia de fata cuprinde pozarea urmatoarelor trasee de cabluri de MT: CABLU


MONOFAZAT 20/24 kV, CU IZOLATIE XLPE , CONDUCTOR AL, cu sectiunea 150 mmp, ECRAN
CU cu SECTIUNEA de 25 mmp, si manta PE.
Se vor poza urmatoarele cabluri de 20 KV noi tip A2XS2Y 3x1x150mmp intre:
 intre STATIA 110/20 KV MARGHITA si CONEXIUNEA AVRAM IANCU in lungime de
2,000 Km inclusiv pozare fibra optica (tot 2,000 Km)
Traseul va fi din Statie pe str.Republicii,str.Garoafei,str.Litoralului,str.Eroilor si apoi la stanga
pana la PTZ existent Avram Iancu (fata in fata cu blocul ANL)
 intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTM CRINULUI in lungime de 0,450 Km
 -alimentarea de rezerva
Traseul va fi din Conexiune pe str.Eroilor,pe str.Litoralului si printre blocuri la PTM Crinului
 intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTZ TINERETULUI in lungime de 1,400 Km
Traseul va fi din PTZ Avram Iancu pe str.Eroilor,str.Revolutiei,str.Borsecului,Aleea Tineretului
pana la PTZ Tineretului
CONEXIUNE-PTZ TINERETULUI-PTZ MARCONF-PTZ PANDURILOR –PTAb MEDIMAR-
PTAb ANL-PTZ F-ca PAINE-PTZ UZINA DE APA si respectiv PTAb BELTRAN (radial)
 intre PTAb PROGRESULUI si PTAb UNIRII in lungime de 1,400 Km
 intre PTAb Unirii si PTA CLOSCA II in lungime de 0,650 Km
CONEXIUNE-PTAb PROGRESULUI–PTAb UNIRII-PTAb CLOSCA II (se va demonta PTA
CLOSCA II)-racord 20 KV existent spre LEA 20 KV VIISOARA
Traseul va fi din PTAb Progresului pe str.Progresului si apoi pe str.Unirii pana la PTAb Unirii
Si apoi pe str.Unirii pana la PTA Closca II (langa bloc)
S-a solicitat de la PRIMARIA MARGHITA concesionarea unui teren situat langa blocul de
locuinte pentru amplasarea unui post de transformare in anvelopa de beton PTAb (dimensiuni L x
l x h 3m / 5 m / 1,8m ) urmand ca PTA CLOSCA II sa fie demolat (se mentine un stalp SE-8 )

 Dupa STE -444 (momentan LEA 20 MARGHITA ce va deveni LEA 20 KV VOIVOZI)LEA


20 KV se va trece in cablu L=0,900 Km pana in PTM IRIL VECHI (pe majoritatea acestui
traseu, din cutia de jonctiune montata pe str.Republicii pana in PTM IRIL se va poza fibra
optica si apoi pana la STE-141 L=0,8 Km)

TOTAL LES 20 kV proiectat : 6,800 km

NOTA : Odata cu pozarea cablurilor de MT intre STATIA 110/20 KV MARGHITA si CONEXIUNEA


AVRAM IANCU si respectiv intre cutia de jonctiune ce se va monta pe str.Republicii si PTM IRIL
VECHI si de aici la STE-141 se va poza si fibra optica . Fibra optica va fi de tip ADSS 24 canale.
Pozarea FO se va realiza in tub de protectie din polietilena O 40mm, la schimbarile de directie/la
imbinarea tuburilor se vor monta camine de tragere prefabricate 700x700x800 mm. Lungimea
traseului fibrei optice este de 2,800 Km (2,00Km+0,8Km).

3.2.LUCRARI DE INLOCUIRI LES 20 KV

Se vor inlocui urmatoarele cabluri de 20 KV aflate intr-o stare avansata de degradare ,cu multe
mansoane pe traseu .
Se vor inlocui urmatoarele cabluri de 20 KV aflate intr-o stare avansata de degradare ,cu multe
mansoane pe traseu .
 De la PTZ CARAGIALE III la PTM RECORD cablul existent inainte de sensul giratoriu se
va mansona si se va continua pana in PTZ CARAGIALE I in lungime de 0,250 Km
 De la PTZ CARAGIALE I pana in PTZ CARAGIALE II in lungime de 0,400 Km

Pag.1
111
 De la PTZ CARAGIALE II pana in PTAb CADRAN in lungime de 0,250 Km
 De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana la STE-66 in lungime de 0,150 Km
 De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana in PTM IRIL VECHI in lungime de
0,300 Km
 De la PTM IRIL VECHI se va poza LES 20 KV pana la stalpul cu STE-141 in lungime
de 0,080 Km
 De la PTZ CARAGIALE III se va poza LES 20 KV pana in PTM RECORD in lungime de
0,600 Km (traseul actual este conform planului de situatie prin centrul orasului pe langa
sensul giratoriu )
 De la PTM RECORD se va poza LES 20 KV pana in PTM CRINULUI in lungime de 0,200
Km
 De la PTZ TINERETULUI se va poza LES 20 KV pana la stalpul cu STE-24 KV proiectat
in lungime de 0,200 Km (cablul existent este de tip NAHEKBA-20 KV 3x150 mmp cu
izolatie din hartie )
 Se vor inlocui cablurile de iesire din statia 110/20 KV Marghita pe cele 2 distribuitoare
existente LES 20 KV oras Marghita si LEA 20 KV VOIVOZI – 0,2 Km
iesirile din statie pana la primii stalpi cu STE-219 (LEA 20 KV VOIVOZI) L=80 m
(20m in statie si 60 m in zona verde) si pana la STE-443 (LES 20 KV Oras MARGHITA)
L=120 m (20m in statie si 100 m in zona verde)

TOTAL LES 20 kV inlocuit :2,630 km

Astfel rezulta urmatoarea distributie pe 20 KV :

1. din Statia 110/20 KV Marghita pe noul distribuitor LES 20 KV oras MARGHITA (fosta LEA 20 KV
VOIVOZI) se vor alimenta posturile :PTZ CRR SILOZ - PTAb GIPIEMME - PTA CRR -PTA
FABRICA de ULEI -PTZ COMRAICOOP – PTZ CARAGIALE III-PTM RECORD- PTM CRINULUI
(8 posturi)
2. din Statia 110/20 KV Marghita pe noul distribuitor LEA 20 KV VOIVOZI (fost LES 20 KV oras
MARGHITA) va alimenta prin PTM IRIL VECHI proiectat cele 20 posturi din LEA 20 KV (am
trecut astfel alimentarea PTZ-urile din oras :PTZ CARAGIALE I,PTZ CARAGIALE II,PTZ
CADRAN,PTZ IRIL VECHI pe distribuitorul oras Marghita ,iar cele 20 de posturi aeriene din LEA
20 KV separat )
3.Din CONEXIUNEA AVRAM IANCU –prin alimentarea de rezerva se vor putea alimenta PTM
CRINULUI– PTM RECORD –PTZ CARAGIALE III (3 posturi)
4.Din CONEXIUNEA AVRAM IANCU –plecarea I se vor alimenta posturile :PTZ BLOC - PTZ
CENTRU – PTZ REPUBLICII – PTAb HERCULANE –PTAb CADRAN- PTZ CARAGIALE II-
PTZ CARAGIALE I – PTM IRIL VECHI (8 posturi)
5.Din CONEXIUNEA AVRAM IANCU –plecarea II se vor alimenta posturile :PTM SPITAL – PTA
CLOSCA I-PTA LAPIS- POMPE IGCL-HIDROFOARE si PTZ IMU (deconect)– PTA METALPROD
(7 posturi-1 deconectat=6)
6.Din CONEXIUNEA AVRAM IANCU –plecarea III se vor alimenta posturile :PTZ TINERETULUI
– PTZ MARCONF – PTZ PANDURILOR – PTAb MEDIMAR – PTAb ANL - PTZ F-ca PAINE –
PTZ UZINA APA si radial PTAb BELTRAN (8 posturi)
7.Din CONEXIUNEA AVRAM IANCU –plecarea IV se vor alimenta posturile :PTAb
PROGRESULUI – PTAb UNIRII –PTAb CLOSCA II (3 posturi)

Referitor la traseele de cabluri de MT, traseele vechi cu cablurile de MT- nu se pot demonta,
intrucat trebuie mentinute in functiune pana la pozarea in intregime a noului traseu. Se vor
demonta numai intrarile/iesirile in posturile de transformare, dupa racordarea cablurilor noi
proiectate.

Pentru lucrarile de pozare cablu MT, se va utiliza cablu CABLU MONOFAZAT 20/24 kV, CU
IZOLATIE XLPE , CONDUCTOR AL, cu sectiunea 150 mmp, ECRAN CU cu SECTIUNEA de 25
mmp, si manta PE.

Pag.1
212
Acestea sunt cabluri de energie monopolare de medie tensiune 20/24 kV, cu izolatie din
polietilena reticulata ( XLPE), cu manta exterioara din PE, in constructie standard, conform SR
CEI 502:
 conductor din Al;
 strat semiconductor interior;
 izolatie de polietilena reticulata;
 strat semiconductor exterior;
 banda semiconductoare;
 ecran din fire de cupru, S=25 mmp
 banda de cupru;
 strat de separatie;
 manta exterioara din PE.

CARACTERISTICI CABLU MT PROIECTAT-conform specificatiei tehnice pentru cablu


elaborata de SC Electrica SA.-ST16 /2010
- tensiunea nominala –20 kV
- tensiunea maximă de serviciu –24 kV
- secţiunea nominala a conductorului –150mmp.
- secţiunea transversală a ecranului –25mmp-cupru
- Curentul maxim admisibil în regim permanent la pozare în pământ (A), (pozat in
pamant-pozare in trefla)—conform indicatiilor fabricantului.
- durata estimată de viaţă-30 ani.
- lungimea standard de livrare 1000 m
La achizitionarea accesoriilor pentru cabluri se va respecta specificatia tehnica elaborata de SC
Electrica SA-ST17/2010, respectiv ST 70/2010.
REGULI GENERALE DE POZARE A CABLURILOR
- Adâncimea de pozare în condiţii normale 0,8 m, in spatiu verde si trotuar
- Cablurile se pozează în şanţuri dimensionate in functie de numarul cablurilor in sant, între
două straturi de nisip de circa 10cm fiecare, peste care se pune caramida şi pământ
rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce
deteriorarea cablurilor).
- Cablurile nu se pozeaza in straturi suprapuse
- Cablurile se vor poza in spatiu verde si trotuar, conform planurilor de situatie anexate.
- La subtraversarea cailor de circulatie, cablurile se vor poza in tub PVC-G, D=150 mm.La
capetele tuburilor cablurile trebuie sa se marcheze cu etichete.
- Cablurile pozate în pământ se marchează şi pe traseu, din zece în zece metri.
- Toate manşoanele de legătură precum şi terminalele se vor prevedea de asemenea, cu
etichete de identificare.
- Traseele subterane de cabluri se marchează prin borne de marcare la suprafaţă si prin
markere.
- Se marchează prin borne si markere schimbările de direcţie, traversările de şosele şi
intersecţiile cu alte canalizări subterane (cabluri, conducte de fluide etc.).
- Se vor respecta cu strictete conditiile impuse in fisele tehnice, cu avizele aferente si se va
solicita asistenta tehnica din partea detinatorilor de utilitati, pe timpul executiei lucrarilor.
- După terminarea lucrărilor de pozare a cablurilor, trotuarele, bordurile, carosabilul,
zonele verzi vor fi refăcute la starea lor starea lor iniţială.
- Refacerea stratului de asfalt se va face conform celor mentionate in certificatul de
urbanism, pe toata suprafata rezultata.
La pozarea cablurilor de energie monopolare trebuie luate urmatoarele masuri:
 pozarea celor trei faze se va face de regula in triunghi;
 cablurile nu se vor monta individual in tuburi feromagnetice si nu se vor incastra in beton
cu armaturi ce formeaza spire inchise in jurul fiecarei faze;
 se va asigura o distributie simetrica a sarcinilor pe cele trei faze.
CONDITII SPECIFICE SPECIALE DE LUCRU

Pag.1
313
Dacă cu ocazia executării lucrărilor de săpături sunt descoperite instalaţiii subterane
nesemnalizate in prealabil, se va opri şi se va stabili natura acestor instalaţii, şeful de lucrare
luând măsuri pentru evitarea deteriorărilor instalaţiilor respective.
NOTA : Inainte de inceperea lucrarilor la oricare din aceste tronsoane, se va solicita asistenta
tehnica din partea : SN Romtelecom, Compania de Apa, SC EON-GAZ MARGHITA SA, in
vederea identificarii cu exactitatate a punctelor de intersectie cu retelele acestora, pentru a a evita
o eventuala deteriorare a instalatiilor lor pe timpul executiei lucrarilor.Se vor respecta indicatiile
din fisele tehnice anexate impreuna cu planurile de situatie in care este mentionat traseul existent
pentru fiecare utilitate in parte.

-După pozarea cablurilor, pe planul reţelei de cabluri al localităţii se vor trece în mod
obligatoriu orice modificări de traseu faţă de proiect.

3.3. LUCRARI IN POSTURILE DE TRANSFORMARE EXISTENTE


Modernizare PTCz/SC/PTM
Echipamentele ce se vor monta in PTZ ,PTM-ri ,PTAb vor respecta caracteristicile impuse prin
specificatiile tehnice elaborate de beneficiar.
In cadrul acestei documentatii se vor realiza lucrari de inlocuire a echipamentului de MT-celule si
transformatoare in urmatoarele posturi de transformare existente, in contructie zidita: PTZ
CARAGIALE I, PTZ CARAGIALE II, PTZ CARAGIALE III,PTM IRIL VECHI,PTM RECORD, PTM
CRINULUI,PTM SPITAL,PTZ TINERETULUI ,PTAb PROGRESULUI,PTAb UNIRII.
Posturile de transformare care necesita schimbare de echipament, respectiv posturile de
transformare noi proiectate in anvelopa de beton, se vor prevedea cu celule modulare de MT,
folosind ca mediu de izolare al barelor aerul, cu urmatoarele caracteristici:

Carateristici tehnice Date tehnice

Tensiunea nominala 24 kV
Tensiunea de tinere la frecventa industriala 50 kV
Tensiunea de tinere la unda de impuls 125 kV
Frecventa nominala 50 Hz
Curentul nominal celula trafo cu separator de sarcina 200 A
Curentul nominal celula linie 630 A
Curentul de stabilitate termica 16 kA:1 s
Curentul de stabilitate dinamica 40 kAmax
Grad de protectie IP2X

Incercare la arc liber 12,5 kA, 0.5s


ECHIPAMENT DE BAZA
CELULE LINIE
- separator de sarcina in SF6 si separator de punere la pamant
- sistem de bare colectoare trifazate
- indicatoare de prezenta tensiunii
- interblocaje cu cheie
- dispozitiv de verificare a corespondentei fazelor
- indicatoare de defect
- integrabile in sistemul DMS/SCADA (semnalizari inchidere deschidere, legat la pamant,
actionare motorica) PTZ CARAGIALE I, PTZ CARAGIALE II,PTM RECORD, PTM
CRINULUI,PTM SPITAL,PTZ TINERETULUI ,PTAb PROGRESULUI,PTAb UNIRII,PTZ
BLOC
- integrate in sistemul DMS/SCADA in acest proiect –CONEXIUNE ,PTZ CARAGIALE
III, PTM IRIL VECHI

CELULE LINIE

Pag.1
414
- separator de sarcina in SF6 si separator de punere la pamant
- intrerupator fix cu mediu de stingere vid
- sistem de bare colectoare trifazate
- indicatoare de prezenta tensiunii
- interblocaje cu cheie
- dispozitiv de verificare a corespondentei fazelor
- indicatoare de defect
- integrabile in sistemul DMS/SCADA (semnalizari inchidere deschidere, legat la pamant,
actionare motorica) PTZ CARAGIALE I, PTZ CARAGIALE II,PTM RECORD, PTM
CRINULUI,PTM SPITAL,PTZ TINERETULUI ,PTAb PROGRESULUI,PTAb UNIRII,PTZ
BLOC
- integrate in sistemul DMS/SCADA in acest proiect –CONEXIUNE ,PTZ CARAGIALE
III, PTM IRIL VECHI
CELULE TRANSFORMATOR
- separator de sarcina in SF6 si separator de punere la pamant
- sistem de bare colectoare trifazate
- indicatoare de prezenta tensiunii
- separator de punere la pamant in aval
- soclu pentru trei sigurante
- sistem mecanic de semnalizare a sigurantelor arse
- interblocaj cu cheie
- integrabile in sistemul DMS/SCADA(semnalizari inchidere deschidere, legat la pamant,
actionare motorica) PTZ CARAGIALE I, PTZ CARAGIALE II,PTM RECORD, PTM
CRINULUI,PTM SPITAL,PTZ TINERETULUI ,PTZ BLOC,PTAb PROGRESULUI,PTAb
UNIRII.
- integrate in sistemul DMS/SCADA in acest proiect –CONEXIUNE ,PTZ CARAGIALE
III, PTM IRIL VECHI,PTZ PANDURILOR.
TABLOURI JT
In posturile de transformare zidite in care se schimba echipamentul, nu se inlocuiesc tablourile de
JT
Pentru PTAb si PTM-urile proiectate, tablourile de JT se vor echipa conform schemelor monofilare
anexate:
-tablou de distributie, IP 20, echipat cu intrerupator automat debrosabil, grup masura generala (TC)
, loc contor, 8-12 plecari de joasa tensiune.

-Se vor demonta celulele de linie de existente, tip Bailesti, plecari in cablu subteran, si celula
pentru protectia trafo de putere

3.4 .Demontare echipamente din posturi :

In PTZ AVRAM IANCU ce va deveni CONEXIUNEA AVRAM IANCU


se vor demonta 5 celule metalice tip Bailesti (2 celule linie echipate cu intrerupator si separator , 2
celule trafo,1 celula cu DRV )
In PTZ CARAGIALE I se vor demonta 3 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie din care una
fara separator si 1 celula protectie trafo )
In PTZ CARAGIALE II se vor demonta 3 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie din care una
fara separator si 1 celula protectie trafo )
In PTZ CARAGIALE III se vor demonta 3 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie si 1 celula
protectie trafo )
In PTZ TINERETULUI se vor demonta 4 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie cu separator,
1 celula protectie trafo si 1 celula cu DRV)
In PTZ BLOC se vor demonta 4 celule metalice tip Bailesti ( 2 celule de linie cu separator ,1 celula
linie cu intrerupator si separator si 1 celula protectie trafo )

Dupa executarea aranjamentelor constructive (modificari canale de cable) prevazute in partea


de constructie a lucrarii, se va trece la introducerea noului echipament astfel :

Pag.1
515
3.5.Se vor inlocui celulele astfel:
Caracteristicile tehnice ale celulelor de MT sunt prezentate in detaliu in Specificatiile SC Electrica-
EDTN :
-ETN-ST-15-037- Celule modulare pentru posturi de transformare -celule linie cu separator
de sarcina ;
-ETN-ST-15-037-2-Celule modulare pentru posturi de transformare -celule linie cu separator
de sarcina(LSt) ;
-ETN-ST-15-037-3-Celule modulare pentru posturi de transformare-Celula de linie cu
separator de sarcina cu CLP si intrerupator fix echipat cu 3 TC si releu protectie (LI) ;
-ETN-ST-15-037-4-Celule modulare pentru posturi de transformare -celule de transformator
cu separator de sarcina si sigurante fuzibile ;
-ETN-ST-15-037-7-Celule modulare pentru posturi de transformare- cupla cu separator de
sarcina-CS ,specificatii care se anexeaza documentatiei.

Pag.1
616
Se vor inlocui celulele existente din posturile de transformare cu echipament electric de 20
KV:
PTZ AVRAM IANCU va deveni STATIA de CONEXIUNI AVRAM IANCU in care se vor
monta 7 celule noi: se va integra in SCADA
-1 celule de linie echipate cu separator de sarcină în SF 6, 24 KV,630A,16kA şi separator
de punere la pământ tip modular
-5 celule de linie echipata cu separator de sarcină in SF-6 24 KV,630A,16kA şi intreruptor
in vid (din care 1 celula de intrare din statie si 4 celule de plecare) ,
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină in SF6 24 KV,630A,16kA
combinat cu siguranţe fuzibile tip modular

PTZ CARAGIALE I-( inlocuire echipament )


se vor monta 3 celule noi:
-2 celule de linie echipate cu separator de sarcină in SF6 24 KV,630A,16kA şi separator de
punere la pământ tip modular
- 1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină in SF6 24
KV,630A,16kA combinat cu siguranţe fuzibile tip modular

PTZ CARAGIALE II-( inlocuire echipament)


se vor monta 3 celule noi:
-2 celule de linie echipate cu separator de sarcină in SF6 24 KV,630A,16kA şi separator de
punere la pământ tip modular
- 1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină in SF6 24
KV,630A,16kA combinat cu siguranţe fuzibile tip modular

PTZ CARAGIALE III-( inlocuire echipament +montare o celula de linie) se va integra in


SCADA
se vor monta 4 celule noi:
-2 celule de linie echipate cu separator de sarcină in SF 6 24 KV,630A,16kA şi separator de
punere la pământ tip modular
- 1 celula de linie echipata cu separator de sarcină in SF-6 24 KV,630A,16kA şi intreruptor
in vid + 1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină in SF 6 24
KV,630A,16kA combinat cu siguranţe fuzibile tip modular

PTZ TINERETULUI-( inlocuire echipament +montare o celula de linie)


se vor monta 4 celule noi :
-3 celule de linie echipate cu separator de sarcină in SF 6 24 KV,630A,16kA şi separator
de punere la pământ tip modular ,
-1 bucata celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină in SF 6 24
KV,630A,16kA combinat cu siguranţe fuzibile tip modular

Pag.1
717
PTZ BLOC-( inlocuire echipament )
se vor monta 4 celule noi
-2 celule de linie echipate cu separator de sarcină in SF 6 24 KV,630A,16kA şi separator
de punere la pământ tip modular
-1 celula de linie echipata cu separator de sarcină in SF-6 24 KV,630A,16kA şi intreruptor
in vid
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină in SF 6 24
KV,630A,16kA combinat cu siguranţe fuzibile tip modular

RMU existent in fata postului PTZ AVRAM IANCU situat in schema de 20 KV intre PTz
BLOC si PTz AVRAM IANCU se va demonta

-CELULA METALICA DE LINIE CU SEPARATOR cu racord in cablu de 20/12kV monofazat


150mmp, prefabricata, de interior, extensibila, cu izolatie in aer, echipata cu separator de sarcina
in SF6 si separator de punere la pamant, divizoare capacitive prezenta tensiune si dispozitiv
pentru semnalizarea scurtcircuitului mono si polifazat.-14bucati (pas celula minim 500 mm)-
Conform ETN-ST-15-037-1, ETN-ST-15-037-2

1 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU (cu TT)-sosirea din Statia 110/20 KV fara
semnalizare curent de defect . (Conexiunea se va integra in SCADA)
2 buc in PTCz Caragiale III (acest post se va integra in SCADA)
2 buc in PTCz Caragiale II
2 buc in PTCz Caragiale I
3 buc in PTCz Tineretului
2 buc in PTCz Bloc
1 buc in PTAb Progresului
1 buc in PTAb Unirii
Echipament de baza:
-separator de sarcina si separator de punere la pamint
-sistem de bare colectoare trifazate 630 A
-mecanism de actionare
-motor mecanism actionare
-indicatoare de prezenta tensiunii
-bare trifazate pentru circuitele de plecare
-contacte auxiliare
-interblocaje cu cheie
-rezistenta de incalzire 50 W
-bobina de anclansare/declansare
-dispozitiv de verificare a corespondentei fazelor
-indicatoare de defect –detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate,cu
semnalizarea in exteriorul posturilor de transformare
-1buc TT 20/√3/0.1√3 pentru celula linie intrare in CONEXIUNE
-3buc trafo de curent 300/5/5 A , cu izolatie rasina sintetica (pentru celulele linie plecare, conform
schemelor monofilare atasate)
- celulele linie prevazute :in PTCz Caragiale II,in PTCz Caragiale I,in PTCz Tineretului, in PTCz
Bloc, in PTAb Progresului, in PTAb Unirii vor fi integrabile in sistemul DMS/SCADA
protocol de comunicare IEC 61850

- celulele linie prevazute in : CONEXIUNEA AVRAM IANCU ,in PTCz Caragiale III ,vor fi
integrate in sistemul DMS/SCADA protocol de comunicare IEC 61850

-CELULA METALICA DE LINIE CU SEPARATOR SI INTRERUPTOR


Celula de medie tensiune de interior modulara , cu racord in cablu de 20kV, monofazat
150mmp,echipata cu : separator de bare in SF6 si separator de punere la pamant 24kV. 630A,
Intreruptor automat tripolar 24kV. 630A - cu stingerea arcului in vid cu dispozitiv de actionare cu
acumularea energiei in resort, armarea manuala si prin electromotor 24Vcc, 50Hz ,protectia
maximala de curent temporizat, protectia curent homopolar temporizata (cu releu electronic
independent)(pas celula min 750 mm)
5 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU
1 buc in PTCz CARAGIALE III
1 buc in PTz BLOC
In total 7 buc
–conform ETN-ST-15-037-3.

Echipament de baza:
-separator de bare in SF6 24kV.630A.
-intreruptor automat tripolar in vid 24kV.630A,.bobina de declansare 24Vcc;50Hz.
-protectie digitala maximala de curent in doua trepte si protectie maximala de current homopolar in
doua trepte cu alimentari separate-releu digital cu port de fibra optica multimod pentru
telecomanda
-separator de legare la pamint interblocat cu intrerupator
-interblocaj intre separator de linie si usa celulei.
-indicator pentru semnalizarea prezenta tensiunii
-indicatoare de defect
-actionare manuala si prin telecomanda
-3 trafo de curent 300/5/5 A , cu izolatie rasina sintetica
-disp optic prezenta tensiune cu izolatie rasina sintetica
-actionare manuala si de la distanta prin fibra optica
Vor fi integrate in sistemul DMS/SCADA protocol de comunicare IEC 61850

CELULE PROTECTIE TRANSFORMATOR , metalica, de interior, pt. posturi de transformare, cu


racord cablu de 20/12kV monofazat 150 mmp., cu izolatie in aer, echipata cu : separator de
sarcină 24kV, 200A (SF6) combinat cu siguranţe fuzibile şi separator de punere la pământ( pas
celula minim 500mm) - bucati=6
1 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU
1 buc in PTCz Caragiale III
1 buc in PTCz Caragiale II
1 buc in PTCz Caragiale I
1 buc in PTCz Tineretului
1 buc in PTCz Bloc
Celula prevazuta in CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTz CARAGIALE III vor fi integrata in
sistemul DMS/SCADA protocol de comunicare IEC 61850, in celelalte posturi PTZ
CARAGIALE I, PTZ CARAGIALE II ,PTZ TINERETULUI ,PTZ BLOC celulele prevazute vor fi
integrabile in sistemul DMS/SCADA-actionare motorica.
Conform ETN-ST-15-037,ETN-ST-15-037-4

Echipament de baza:
-separator de sarcina si separator de punere la pamint
-sistem de bare colectoare trifazate
-mecanism de actionare
-motor mecanism actionare
-indicatoare de prezenta tensiunii
-borne pentru racordul cablurilor uscate
-bare trifazate inferioare pentru circuitele de plecari
-separator de punere la pamant in aval
-socluri pentru trei sigurante
-contacte auxiliare
-interblocaje cu cheie
-rezistenta de incalzire 50 W
-bobina de anclansare/declansare
-sistem mecanic de semnalizare sigurante arse
-sigurante
3.5.STATIA DE CONEXIUNI proiectata se va integra in SCADA

STATIA DE CONEXIUNI este proiectata in cladirea PTZ-ului AVRAM IANCU 2x630 KVA
20/0,4 KV din care se va demonta trafo 2
- Statia de Conexiuni proiectata se va realiza cu bară simplă nesecţionată unde se vor monta
CELULE ELECTRICE MODULARE DE MEDIE TENSIUNE CU MEDIU DE IZOLARE AER, si
ECHIPAMENTE DE COMUTATIE CU MEDIU DE STINGERE SF6 sau VID.
astfel construite incat sa asigure realizarea schemei monofilare proiectate astfel:
CELULE LINIE INTRARE (1 buc)
-celule modulare de medie tensiune cu mediu de izolare aer, echipate cu separator de sarcina ,
cu urmatoarele caracteristici principale
-curentul nominal=630 A
-tensiunea nominală=24 KV
-curentul de scurtcircuit de scurtă durată=16 KA/1s
-un transformator de tensiune
-mecanism de acţionare separator
-detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate
CELULE LINIE PLECARE (1buc intrare +4 buc plecare =5) + 1 loc rezerva
-celule modulare de medie tensiune cu mediu de izolare aer, echipate cu separator de bara si
intreruptor in vid, cu urmatoarele caracteristici principale
-curentul nominal=630 A
-tensiunea nominală=24 KV
-curentul de scurtcircuit de scurtă durată=16 KA/1s
-mecanism de acţionare separator şi întreruptor
-indicator de prezenţa tensiunii
-detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate
CELULE TRANSFORMATOR (1 buc)
- separator de sarcina in SF6 combinat cu sigurante fuzibile
- sistem de bare colectoare trifazate
- indicatoare de prezenta tensiunii
- separator de punere la pamant in aval
- soclu pentru trei sigurante
- sistem mecanic de semnalizare a sigurantelor arse
- interblocaj cu cheie
Toate celulele de medie tensiune se vor integra in sistemul DMS/SCADA(semnalizari
inchidere, deschidere, legat la pamant, actionare motorica etc.)
Se vor executa rearanjări de cabluri în canalul de cable de M.T. existent şi se vor demonta
circuitele secundare
Dupa montarea celulelor noi de 24 kV si demontarea celulele existente distribuitorii existenti pe
20 kV, se vor racorda la celulele noi montate.
Celulele de medie tensiune vor fi modulare, extensibile cu izolatia barelor in aer, mediu de
stingere pentru separatoare in SF6 si mediu de stingere pentru intrerupator in vid.
Celulele de MT vor fi prevazute cu motorizarile si contactele auxiliare necesare pentru
semnalizarea si comanda echipamentelor, de tip modular sau monobloc.

In Conexiunea Avram Iancu, se va prevedea tablou de servicii proprii, din care se vor alimenta
urmatoarele circuite :
- dulap comunicatii
- circuitul de armare al intrerupatoarelor de MT
- circuitul de actionare al separatoarelor
- circuitul de incalzire celule
- circuitul de iluminat
- circuitul de prize
- protectie supratemperatura trafo –I
- redresor si baterie

A. Subsistemul de protecţie
 celula 20kV linie
 protecţie maximală cu secţionare de curent (netemporizată);
 protecţie maximală de curent, temporizată;
 protecţie maximală de curent cu control directional;

C. Subsistemul de comandă - control


a) Telesemnalizări:
- poziţie echipamente de comutaţie primară
- semnalizare de demaraje şi funcţionări protecţii;
b) Telecomenzi:
- întreruptor;
- separator de sarcina;
c) Semnalizări şi comenzi locale
Subsistemul de control:
– control / operare
– comenzi (închidere, deschidere, punere / scoatere din funcţiune a
automatizărilor),
– interblocaje la nivel de celulă,
– control / supraveghere
– semnalizări şi telesemnalizări de poziţie şi stare a echipamentelor de
comutaţie primară,
– semnalizări şi telesemnalizări de avarie şi de prevenire (demaraje şi
funcţionări ale protecţiilor, inclusiv acţionările automate),
– măsură – I, U ,P ,Q ,f,
– contorizare (măsura energiei),
– rapoarte,

Reglajele protectiilor in CONEXIUNEA AVRAM IANCU ,PTM IRIL VECHI si PTCz


CARAGIALE III se vor face de catre beneficiar SDEE ORADEA.

3.6.Proiectare posturi de transformare in anvelopa de beton si metal

Echiparea PTAb-urilor,PTM-urilor se va face conform schemelor monofilare atasate:


Schema electrica monofilara - PTAb RECORD - situatia proiectata;
Schema electrica monofilara - PTM CRINULUI - situatia proiectata.
Schema electrica monofilara - PTM SPITAL- situatia proiectata.
Schema electrica monofilara - PTM IRIL VECHI - situatia proiectata.
Schema electrica monofilara - PTAb CLOSCA II - situatia proiectata.

A.Se vor inlocui urmatoarele posturi de transformare metalice (carcasa metalica a fiecarui
post este intr-o stare avansata de degradare) cu posturi noi tot metalice dar dotate cu
echipamente moderne .

o inlocuire PTM RECORD 1x630 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe un nou amplasament –
postul se va scoate din curtea SC RECORD in domeniu public la circa 4m distanta pe
nr.cadastral 101769).
o inlocuire PTM CRINULUI 1x400 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe acelasi amplasament-
nr.topo 49/3).
o inlocuire PTM SPITAL 1x400 kVA, 20/0,4 kV(se va monta pe acelasi amplasament nr.topo
15/121).

Pag.2
020
o inlocuire PTM IRIL VECHI 1x400 kVA, 20/0,4 kV (se va monta pe acelasi amplasament-
nr.topo 1476/11)

B.Demontari transformatoare existente din PTM-uri si montarea in cele noi:

Se vor demonta tranformatoarele din PTM –uri si PTA astfel din PTM RECORD trafo 1x630 KVA
20/0,4 KV,din PTM CRINULUI trafo 1x400 KVA 20/0,4 KV ,din PTM SPITAL trafo1x400 KVA
20/0,4 KV ,din PTM IRIL VECHI trafo1x400 KVA 20/0,4 KV,din PTA CLOSCA II 1x400 KVA 20/0,4
KV
Se vor remonta transformatoarele in noile posturi (PTM-uri si PTAb)
Compartimentul trafo in noile posture va permite montarea ulterioara a unui transformator de 630
kVA, 20/0,4 kV. (Se vor avea in vedere urmatoarele dimensiuni pentru transformator: L=1700 mm,
l=1270 mm, H=2370 mm)

C1.PTAb RECORD
in anvelopa de beton -1x 630 kVA 20/0,4 kV ,operare din interior echipat cu:

Celule de linie echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie buc 2
(RTU,TSI)
celula protectie transformator
echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu SF6, combinat cu buc 1
siguranta Sfin 31,5 A/24kV
transformator existent 20/0,4 KV remontat
tablou general de jt cu: I= 1000A ,debrosabil 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V,
buc 1
3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5
transformatoare de curent 1000/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima
tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1 3x380V,tens
nom izolare 660 V,50 Hz buc 1
-se livrează într-o structură compactă si va respecta specificatia tehnica
anexata.
La post se prevad iesiri noi (L=10m/plecare) si mansoane pe partea de joasa tensiune
spre :plecare str.Republicii cablu ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp , plecare str.Garoafei cablu
ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp, plecare bloc B4 cablu ACYAbY-1 KV 3x150+70mmp , plecari spre
PTM Crinului cablu ACYAbY-1 KV 3x150+70mmp, plecare Record cablu ACYAbY-1 KV
3x50+25mmp .
Se va demonta BMPIP-ul existent amplasat pe aceiasi fundatie cu postul si se va remonta
langa noul post .Iesirea din TDRI –ul postului la BMPIP se va realiza cu cablu ACYAbY 3x150+70
mmp. Circuitele de iluminat public se vor alimenta cu LES 1 kV ACYAbY 3x35+16 mmp si se vor
poza odata cu circuitele de forta si cablurile de medie tensiune.

C2.PTM CRINULUI
in anvelopa de metal -1x 400 kVA 20//0,4 kV , (cu gabarit de 630 KVA)

Compartimentul trafo va permite montarea ulterioara a unui transformator de 630 kVA, 20/0,4 kV.
(Se vor avea in vedere urmatoarele dimensiuni pentru transformator: L=1700 mm, l=1270 mm,
H=2370 mm)
operare din interior , echipat cu:

Celule de linie echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie buc 3
(RTU,TSI)
celula protectie transformator echipat cu : separator de sarcina, 24 kV, 200A,
buc 1
16 kA,mediu SF6, combinat cu siguranta Sfin 25 A/24kV
Pag.2
121
transformator existent 20/0,4 KV remontat
tablou general de jt cu: I= 630A ,debrosabil 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V,
buc 1
3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima
tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1 3x380V,tens
nom izolare 660 V,50 Hz buc 1
-se livrează într-o structură compactă si va respecta specificatia tehnica
anexata.
La post se prevad iesiri noi (L=10m/plecare) si mansoane pe partea de joasa tensiune
spre :plecare bloc 7 scA cablu ACYAbY-1 KV 3x120+70mmp, plecare bloc D20 cablu ACYAbY-1
KV 3x120+70mmp, plecare bloc 5scA cablu ACYAbY-1 KV 3x120+70mmp, plecare bloc 1 cablu
ACYAbY-1 KV 3x120+70mmp, plecare bloc 5 scE cablu ACYAbY-1 KV 3x120+70mmp, plecare
bloc 2 cu garaje cablu ACYAbY-1 KV 3x120+70mmp, plecare BMPIP cablu ACYAbY-1 KV
3x50+25mmp.
Se va demonta BMPIP-ul existent amplasat pe aceiasi fundatie cu postul si se va remonta
langa noul post .Iesirea din TDRI –ul postului la BMPIP se va realiza cu cablu ACYAbY 3x150+70
mmp. Circuitele de iluminat public se vor alimenta cu LES 1 kV ACYAbY 3x35+16 mmp si se vor
poza odata cu circuitele de forta si cablurile de medie tensiune.

C3.PTM SPITAL
- in anvelopa de metal -1x 400 kVA 20//0,4 kV (cu gabarit de 630 KVA)
Compartimentul trafo va permite montarea ulterioara a unui transformator de 630 kVA, 20/0,4 kV.
(Se vor avea in vedere urmatoarele dimensiuni pentru transformator: L=1700 mm, l=1270 mm,
H=2370 mm)
operare din interior ,echipat cu:

Celule de linie echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie buc 2
(RTU,TSI)
celula protectie transformator
echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu SF6, combinat cu buc 1
siguranta Sfin 25 A/24kV
transformator existent 20/0,4 KV remontat
tablou general de jt cu: I= 1000A ,debrosabil 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V,
buc 1
3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima
tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1 3x380V,tens
nom izolare 660 V,50 Hz buc 1
-se livrează într-o structură compactă si va respecta specificatia tehnica
anexata.
La post se prevad iesiri noi (L=10m/plecare) si mansoane pe partea de joasa
tensiune spre :plecare brutarie cablu ACYAbY-1 KV 2x(3x150+70)mmp, plecare spital cablu
ACYAbY-1 KV 3x240+120mmp, plecare PTTR cablu ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp, plecare
Liceu,str.Revolutiei+Eroilor cablu ACYAbY-1 KV 2x(3x95+50)mmp, plecare EGCL cablu ACYAbY-
1 KV 3x35+25mmp.

C4.PTM IRIL VECHI


- in anvelopa de metal -1x 400 kVA 20//0,4 kV , (cu gabarit de 630 KVA)
Compartimentul trafo va permite montarea ulterioara a unui transformator de 630 kVA, 20/0,4 kV.
(Se vor avea in vedere urmatoarele dimensiuni pentru transformator: L=1700 mm, l=1270 mm,
H=2370 mm)
operare din interior ,echipat cu:
Pag.2
222
Acest post se va integra in SCADA

Celule de linie echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6 buc 3
Celula de cupla echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu
SF6, combinat cu siguranta SFIn 31,5 A/24kV(pas celula minim 500 mm)
buc 2
-Celulele prevazute in PTM IRIL VECHI vor fi integrate in sistemul
DMS/SCADA protocol de comunicare IEC 61850
Celula protectie transformator echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A,
buc 1
16kA,mediu SF6, combinat cu siguranta Sfin 25 A/24kV
transformator existent 20/0,4 KV remontat
tablou general de jt cu: I= 630A debrosabil ,12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V,
3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5 cu curba de sarcina compatibil cu sistemul de buc 1
telecitire cu port si kit de comunicatie
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima
tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1 3x380V,tens
nom izolare 660 V,50 Hz buc 1
-se livrează într-o structură compactă si va respecta specificatia tehnica
anexata.
-se va livra echipat cu tablou servicii interne –echipat conform schemei monof buc 1
La post se prevad iesiri noi (L=10m/plecare) si mansoane pe partea de joasa tensiune
spre :plecare METAL II cablu ACYAbY-1 KV 2x(3x150+70)mmp, plecare ACR cablu ACYAbY-1
KV 3x50+25mmp, plecare str.Caragiale TCI cablu ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp, plecare Tabacarie
cablu ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp ,plecare str.Caragiale peste drum cablu ACYAbY-1 KV
3x95+50mmp ,plecare peste pod cablu ACYAbY-1 KV 3x95+50mmp.
Se va demonta BMPIP-ul existent amplasat pe aceiasi fundatie cu postul si se va remonta
langa noul post .Iesirea din TDRI –ul postului la BMPIP se va realiza cu cablu ACYAbY 3x150+70
mmp. Circuitele de iluminat public se vor alimenta cu LES 1 kV ACYAbY 3x35+16 mmp si se vor
poza odata cu circuitele de forta si cablurile de medie tensiune.

Tablou servicii interne


In PTAb proiectat, se va prevedea tablou de servicii proprii, din care se vor alimenta urmatoarele
circuite :
- dulap comunicatii
- circuitul de actionare al separatoarelor
- circuitul de incalzire celule
- circuitul de iluminat
- circuitul de prize
- protectie supratemperatura trafo
- redresor(baterie)

In posturile de transformare care se integreaza in SCADA , se vor monta tablouri de


servicii interne, racordate la bornele de JT ale transformatoarelor de putere si anume
CONEXIUNEA AVRAM IANCU ,PTCz CARAGIALE III si PTM IRIL VECHI (buc=3)

Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, se realizeaza prin


montarea/refacerea ( la PTCz/PA/SC existente in care se schimba echipamentul) prizelor de
legare la pamint artificiale, realizate cu electrozi orizontali din platbanda Ol-Zn 40x4mmp. pozate
in pat din bentonita si cu electrozi verticali din teava OlZn Φ= 2,5”. Valoarea rezistentei de
dispersie a instalatiei de legare la pamant, mai mica de 4 ohmi. Se vor reface/completa prizele de
pamant la toate posturile de transformare in care se schimba echipamentul si se vor realiza prize
noi de pamant la PTAb nou proiectate,respectiv PTM-uri.
Instalatia de legare la pamant se executa conform 1RE-Ip-30-2004 « Indreptar de
proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant », STAS 12604, 1 E-Ip35/1-90 revizuit in

Pag.2
323
2005)-indrumar de proiectare si executie a retelelor de medie tensiune cu neutral legat la pamant
prin rezistenta.

C5.Se va inlocui PTA CLOSCA II 1x400 kVA, 20/0,4 kV existent pe 2 stalpi cu post de
transformare in anvelopa de beton PTAb CLOSCA II (se concesioneaza teren de la Primaria
mun.Marghita fiind teren domeniu public- nr.topo 2233/67), se va monta BMPIP langa postul
proiectat
Pe stalpul ramas tip SE-8 se va monta o consola de intindere tip CIT-140 legaturi duble de
intindere cu izolatori compozit 2t,cutii terminale de exterior CTME-24 KV si descarcatori cu oxizi
metalici 24 KV ,priza de 4 ohmi se va trece in LES 20 KV pana in PTAb .Iesirile din TDRI-ul PTAb
sunt 4 de forta si unul de iluminat ,in cablu ACYAbY -1KV 2x(3x150+70mmp) L=2x30 m si in cablu
ACYAbY -1KV 2x(3x150+70mmp) L=2x80 m . Iesirile din BMPIP sunt 2 de iluminat ,in cablu
ACYAbY -1KV 2x(3x35+16mmp) L=1x30 m si L=1x80 m .

C5.PTAb CLOSCA II
- in anvelopa de beton -1x 400 kVA 20//0,4 kV (cu gabarit de 630 KVA)
operare din interior , echipat cu:

Celule de linie echipat cu separator de sarcina, 24kV 630A, 16kA, mediu SF6
Camera MT va permite montarea ulterioara a dulapului de comunicatie buc 2
(RTU,TSI)
celula protectie transformator
echipat cu : separator de sarcina, 24kV, 200A, 16kA,mediu SF6, combinat cu buc 1
siguranta Sfin 25 A/24kV
transformator existent 20/0,4 KV remontat
tablou general de jt cu: I= 630A debrosabil, 12 plecari protej.MPR buc 1
-contor electronic en. electrica act./reactiva cu caracteristicile 3x400/230V,
buc 1
3x5A, 50Hz, cl.exactitate<0,5
transformatoare de curent 600/5A, cl.0,5 buc 3
bloc cu protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima
tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1 3x380V,tens
nom izolare 660 V,50 Hz buc 1
-se livrează într-o structură compactă si va respecta specificatia tehnica
anexata.

Se anexeaza schemele electrice monofilare existente si proiectate.

3.7. Lucrari provizorate pentru asigurarea frontului de lucru in P.T. –uri.

Pentru a nu avea intreruperi mari in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, la posturile


de transformare la care se inlocuieste echipamentul de MT, se va monta in exteriorul postului de
transformare, o celula metalica exterioara echipata cu separator de sarcina combinat cu sigurante
fuzibile.
In acest bloc de celula se vor introduce cablurile existente (in principiu doua linii), si se va realiza o
legatura provizorie intre aceasta celula si transformator, legatura ce poate fi mutata de la un post
de transformare la altul.

3.8. Inlocuiri conductoare neizolate existente in LEA 20 KV

Conform avizului SC ELECTRICA SA Bucuresti ,faza SF nr.4305 din 18.09.2012 s-a cerut
in plus si modernizarea LEA 20 KV –Distribuitor oras Marghita (fosta LEA 20 KV VOIVOZI)

A.ZONA str. REPUBLICII de la Statie (fosta LEA 20 KV VOIVOZI va deveni LEA 20 KV


MARGHITA)

Pag.2
424
In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV pe str.Republicii intre iesirea din Statie (STE-219) si
respectiv STE-452 se va inlocui conductorul existent OL-AL 3x50/8 mmp (210A) cu cablu
torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din Ol Zn de sectiune 3x1x95+50 mmp
(In=280A) in lungime de 1,200 Km inclusiv racordurile de 20 KV pana la separatorii STE-
260,STE-261,STE-473,STE-71,STE-469,STE-119,STE-420 .Stalpul SC 15014 existent echipat cu
STE-220 (coborare spre PTz Caragiale I se va demonta integral).In aceasta zona se vor inlocui 3
stalpi speciali tip SC 15014 cu stalpi tip SC 15015 (14 m inaltime) pentru realizarea derivatiilor spre
PTZ CRR SILOZ si PTAb Gipiemme.Deschiderile intre stalpi sunt pana in 45 m .Stalpii existenti
sunt de tip SC 15006 la sustinere si tip SC 15014 si SE-8 la intindere in colt si terminali.
S-au prevazut 2 separatoare tripolare de exterior tip STEPn-24 KV in montaj vertical ce se vor
monta pe noii stalpi SC 15 015 montati in fundatii de beton (pt STE-260 si 261) .

B.ZONA str.N.Balcescu

In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV pe str. Nicolae Balcescu (intre separatorii STE-66 si
STE-67 si respectiv pe racordurile la STE-441 si STE-442) ) conductorul de medie tensiune din
OL-Al este de sectiune 3x50/8 mmp (In=210A). Pe aceasta portiune se vor inlocui conductoarele
existente cu cablu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din Ol Zn de sectiune
3x1x95+50 mmp (In=280A) in lungime de 1,100 Km inclusiv racordurile de 20 KV spre STE-
441 si STE-442 .
Deschiderile intre stalpi sunt in medie 35m - 40m .Stalpii existenti sunt de tip SC 15006 la
sustinere si tip SC 15014 si SE-8 la intindere in colt si terminali.

C.ZONA str.Revolutiei,str.Liliacului,str.Borsecului

In LEA 20 KV comuna cu LEA 0,4 KV existenta pe str.Revolutiei si str.Borsecului intre STE-447


si stalpul SV 15011 (nr.30) –coborare in LES 20 KV spre PTZ TINERETULUI conductorul este din
OL-Al de sectiune 3x35/6 mmp (In=170A).Pe aceasta portiune se vor inlocui conductoarele
existente cu cablu torsadat de medie tensiune 12/20KV cu fir purtator din Ol Zn de sectiune
3x1x70+50 mmp (In=231A) in lungime de 0,950 Km inclusiv racordurile de 20 KV spre STE-
448 (racord PTA CLOSCA II) si STE-68 (racord Lapis) si STE-200 de by-pass .
Mentionez ca stalpii existenti sunt de tip SE-8 si SC 15014 la intindere in colt si terminali respectiv
tip SC 15006 si SE-1 la sustinere in aliniament .Distanta intre stalpi variaza intre 35m-46m .Se vor
inlocui 8 stalpi SE-1 existenti cu stalpi SC 15006 montati in fundatii turnate) . Distanta intre stalpi
variaza intre 35m-46m.
De asemenea pe portiunea cuprinsa intre stalpii nr.14 si nr.26 pe o lungime de 0,650 Km se vor
inlocui conductoarele neizolate de joasa tensiune de sectiune 3x35+25+16 mmp ,inclusiv pana la
primul stalp pe str.Narciselor si pe str.Bihorului cu conductoare torsadate TYIR 50 Ol-Al 3x70+16
mmp.

Stalpii nr.30 si nr.31 (str.Borsecului) ambii tip SV 15 011 de coborare in LES 20 KV spre PTZ
TINERETULUI se vor inlocui cu stalpi tip SC 15014 echipati cu separator tripolar de exterior 24
KV,400A,cutii terminale de exterior termocontractibile de 24 KV si descarcatori cu oxizi metalici de
24 KV .La ambii stalpi se vor realiza prize de pamant de 4 ohmi .Intre stalpii nr.30 si 31
conductoarele de medie tensiune se vor demonta .

Conform indrumarului de proiectare si executie cu conductoare torsadate de medie tensiune intre


conctoarele reteaua de medie tensiune si joasa tensiune se va pastra (ambele izolate )se va
respecta o distanta de 0,5 m ,iar in cazul in care una din retele este neizolata distanta se mareste
la 1 m

3.9. Montare separator telecomandat

Se va monta in locul STE-243 un separator telecomandat 24 KV cu izolatie in SF6.

Pag.2
525
Pe stalpul existent tip SE-8 se va inlocui consola de intindere existenta cu o consola de intindere
zincata tip CIT-140,si deasemenea se vor inlocui izolatorii tip ITFs cu lanturi duble de izolatori
compozit tip ITS-70 (2t+2t). Se va reface priza artificiala de pamant (Rp<4 ohmi).

3.10.Retrofit la celula de linie 6 K din STATI A 110/20 kV MARGHITA pentru alimentarea


plecării Conexiunea – Avram Iancu

-se va realiza retrofit la celula de linie rezerva – celula cu nr. 6K (conform schemei electrice
monofilare) pentru alimentarea punctului de conexiune Avram Iancu.

Circuite primare
- demontare echipamente primare:
o întreruptor debroșabil tip IO-24kV, inclusiv dispozitivul de ac
1buc.;
o transformatoare de curent tip CIRS 2x150/5/5A 3 buc;

o bare din aluminiu 60x10mm racord între echipamentele primare.


- montare echipamente primare:
o întreruptor 24kV, 630A, 25kA cu comuta
(caseta se va monta pe căruciorul întreruptorului existent)
1buc;
o transformator de curent cu izola e tip suport cu raportul 2x150/5/5A
3 buc;
o transformator de curent de tip CIRHI 150 mm 1 buc.;
o bară din aluminiu 60x10 mm între echipamentele nou montate și cele existente.
o trei divizoare de tensiune capacitive;

Circuite secundare

- demontare echipamente secundare:


o relee de protec
o bloc de încercare și dispozitivele de conectare-deconectare;
o cleme șir, suport cleme și legături secundare;
o siguran
o contor de energie;
o bucle de curent continuu și alternativ;
- montare echipamente secundare:
o terminal numeric de comandă-protec
a schemei monofilare, integrat în SCADA, IEC61850; IEEE C37.117
(sicronofazori – tratare neutru);
o relee intermediare (multiplicare contacte, preluare comenzi semnale în releu,
etc);
o contactoare pentru alegerea tensiunilor între sistemele de bare;
o bloc de încercare pentru circuitele de curent;
o dispozitive de conectare - deconectare;
o dispozitive de blocare electromagnetică pentru separatoarele de bară și
cu
o comutatoare de semnalizare CSA-10 pentru separatoarele de bară
de legare la pământ;
o cheie cu 6 trepte (5+0) pentru DASf;
o realizare schemă sinoptică ”oarbă”, în relief, cu baghete din PVC, pe ușa mică
(nouă) a celulei.

Pag.2
626
o contor de energie electronic, trifazat, multitarif, curbă de sarcină, compatibil cu
sistem de telecitire Electrica Transilvania Nord (AEM-CST0410).
o cleme toare; pentru circuitele de
curent se vor asigura cleme cu posibilitatea de separare și șuntare;
siguran
o
QBAm);

Celulele 9K şi 10K

- celulele 9K si 10K se vor inversa intre ele, astfel:


- actualmente celula 9K alimentează plecarea LEA 20 KV VOIVOZI;
- în situaţia proiectată din această celulă se va alimenta plecarea LES 20kV oraş
MARGHITA;
- se va dezactiva funcţia de RAR;

- actualmente celula 10K alimentează plecarea LES 20 KV oras MARGHITA;


- în situaţia proiectată din această celulă se va alimenta plecarea LEA 20kV VOIVOZI
- se va completa protectia cu functia de RAR;

Deasemenea se vor modifica adecvat reglajele aferente celor două plecări.

Întregul proiect, pe partea de lucrări în staţia Marghita, se va corela cu proiectul AISE


Oradea nr. 1402/2012 „Retrofit 20kV în staţia 110/20kV Marghita in care se va realiza si
integrarea in SCADA”.

3.11. Lucrari de reparatii cladiri

Reabilitarea cladirii PTZ AVRAM IANCU prin modernizarea usilor,reparatii acoperis-


invelilori tigla,zugraveli interioare-exterioare,sistem de ventilatie ,modificari canale de cable
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE I prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE II prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ CARAGIALE III prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ BLOC prin lucrari de modernizarea usilor ,reparatii acoperis
,zugraveli interioare-exterioare, modificari canale de cable
Reabilitarea cladirii PTZ TINERETULUI prin lucrari de reparatii acoperis,zugraveli
interioare ,modificari canale de cable .
Reabilitarea cladirii PTZ PANDURILOR prin lucrari de reparatii acoperis,hidroizolatie
zugraveli interioare
In caietul de sarcini se detaliaza lucrarile de constructii ce se vor efectua in posturi.

ECHIPAMENTE SCADA din VOL I

Lista cu echipamentele necesare :

-Redresor si baterie de acumulatori =3 buc


conform specificatiei tehnice EDTN –FT-25-002

Redresor +baterie ) pentru PT -24 V cc


In CONEXIUNE
(conform specificatie ETN-FT-25-002) buc 3
In PTZ CARAGIALE III
Nota :In PTZ PANDURILOR nu se necesita
In PTZ IRIL VECHI
redresor,baterie (toate sunt incluse in echipamentul de
teleconducere cu 4 cai)

Pag.2
727
Conform fisei tehnice nr.21

- Dulap RTU=4 buc


conform specificatiei tehnice EDTN-FT-25-009

DULAP RTU (conform specificatie ETN-FT-25-009) echipat


cu urmatoarele: buc 4
In CONEXIUNE
-in dulapul RTU se va monta o sina prin care se vor prelua
In PTZ CARAGIALE III
toate semnalizarile si comenzile din celulele de 20 KV
In PTZ IRIL VECHI
TREBUIE SA AIBA VENTILATIE sau CLIMATIZARE
In PTZ PANDURILOR
DIMENSIUNILE 2 m x 0,8 m x 19 inch
Conform fisei tehnice nr.20

-Celulele de linie cu intrerupator sa fie dotate cu terminale numerice de protectie-comanda-


control-masura conform specificatiei tehnice EDTN-FT-25-003

C2) Echipamente de telecomunicatii


Fibra optica va fi sudata in ODF cu 24 porturi conectica E2000.
- ODF de fibra optica- necesar 2 buc (1 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU si 1 buc in PTM
IRIL VECHI ) cu urmatoarele caracteristici:
- posibilitate de montare in rack de 19 inch
- conectica Euro 2000
- 24 de porturi
- Sistem reglabil de fixare in rack
- Sertar telescopic
- Instalare usoara si rapida
- Confectionat din aluminiu vopsit in camp electrostatic
- Patch cord single mod duplex E2000/APC-LC lungime 3m = 4 buc (2 buc in CONEXIUNEA
AVRAM IANCU si 2 buc in PTM IRIL VECHI )
- Cutie de jonctiune cu 3 iesiri (de derivatie spre Conexiune si spre PTM IRIL VECHI)

C3)Modernizarea celulei SM6 IQI in PTz Pandurilor ( motorizari 24 V cc ,semnalizari pozitii la


celulele de linie si celula trafo,indicatori de defect,indicatori prezenta tensiune,montarea
echipamentului de teleconducere ,realizarea legaturilor fizice intre celula RM6 si echipamentul de
teleconducere cu 4 cai si parametrizarea echipamentului de teleconducere
NOTA: Oferta nu va include integrarea in SCADA existenta

ECHIPAMENTE PENTRU INTEGRAREA SCADA din VOL II

UTILAJE (VOL II)

1.Echipament tip interfata de proces –RTU buc=4 (in CONEXIUNE,in PTM IRIL VECHI,in PTZ
CARAGIALE III si PTZ PANDURILOR

2.Echipament comunicatii prin fibra optica


-Switch industrial de comunicatii fibra optica single mod: 2 buc (in CONEXIUNEA
AVRAM IANCU,in PTZ IRIL VECHI)
-modul SPF fibra optica

3.Echipament comunicatii prin GPRS


-Modem Viola Arctic IEC 104 Gateway +antena :3 buc (in PTZ CARAGIALE III si PTZ
PANDURILOR ,separatorul telecomandat)

C+I (VOL II)

Pag.2
828
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012

in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
1. SEMNALIZARI necesare la posturi buc 4
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
in CONEXIUNE
in PTZ CARAGIALE III
2. COMENZI necesare la posturi buc 4
in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
in CONEXIUNE
MASURI care trebuie transmise in PTZ CARAGIALE III
3. buc 4
100V/5 A ,sau 0,4/5A la posturi in PTM IRIL VECHI
in PTZ PANDURILOR
4. Configurari / separator telecomandat buc 1 Separat telecomandat
in CONEXIUNE
Servicii de integrare SCADA / 4 posturi+1 in PTZ CARAGIALE III
5. separator telecomandat la nivel central buc 5 in PTM IRIL VECHI in
(dispecer) PTZ PANDURILOR
separator telecomandat

-Sa se cableze la un sir de cleme montat in dulap RTU , in functie de tipul celulelor urmatoarele
semnalizari si comenzi:
-pentru Celula de linie cu separator LS / buc:
Semnalizari:-8 buc
- separator bara inchis
- separator bara deschis
- CLP inchis
- CLP deschis
- pozitie cheie de comanda (LOCAL/DISTANTA)
- lipsa tensiune comanda +/- BC
- trecere curent de defect
- prezenta tensiune pe linia (toate fazele)
Semnalizarile vor fi preluate prin contacte libere de potential
Comenzi:-2 buc
- separator bara inchis
- separator bara deschis

-pentru Celula de cupla cu separator CS / buc:


Semnalizari:-6 semnalizari
- separator bara inchis
- separator bara deschis
- CLP inchis
- CLP deschis
- lipsa tensiune comanda +/- BC
- prezenta tensiune pe linia (toate fazele)
Semnalizarile vor fi preluate prin contacte libere de potential
Comenzi:2 buc
- separator bara inchis
- separator bara deschis

-Pentru Celula trafo cu separator si fuzibil TF :


Semnalizari:13 semnalizari
- separator bara inchis
- separator bara deschis
- CLP inchis
- CLP deschis
Pag.2
929
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
- Ardere sigurante MT
- Cheie comanda local / distanta
- Supratemperatura trafo treapta 1
- Supratemperatura trafo treapta 2
- lipsa tensiune comanda +/- BC
- gaze trafo
- acces neautorizat in boxa trafo
- prezenta tensiune pe linia (toate fazele)
Semnalizarile vor fi preluate prin contacte libere de potential
Comenzi:2 buc
- separator inchis
- separator deschis

-pentru Celula de linie cu separator si intrerupator LI


TOATE SEMNALIZARILE,COMENZILE si MASURILE sunt preluate in releul de protective
cu port de comunicatie UTP,protocol DNP3-TCPIP
Semnalizari:
- intrerupator conectat
- intrerupator deconectat
- resort nearmat
- separator bara inchis
- separator bara deschis
- CLP inchis
- CLP deschis
- pozitie cheie de comanda (LOCAL/DISTANTA)
- releu in functie
- demaraj protectia maximala trapta 1
- demaraj protectia maximala treapta 2
- functionat protectia maximala trapta 1
- functionat protectia maximala treapta 2
- demaraj protectia homopolara treapta 1
- demaraj protectia homopolara treapta 2
- functionat protectia homopolara treapta 1
- functionat protectia homopolara treapta 2
- defect circuit anclansare
- defect circuit declansare
- intrerupere intrari de curent
- defect intrerupator
- grupa 1 reglaje
- grupa 1 reglaje
- grupa 1 reglaje
- lipsa tensiune comanda +/- BC
- prezenta tensiune pe linia (toate fazele)
Comenzi:
- intrerupator conectat
- intrerupator deconectat
- separator bara inchis
- separator bara deschis
- grupa 1 reglaje
- grupa 1 reglaje
- grupa 1 reglaje
Marimi energetice masurate :Ir,Is,It

4.MASURI DE PROTECTIE A INSTALATIILOR.

4.1. Masuri impotriva curentilor de scurtcircuit si de suprasarcina.

Pag.3
030
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
In posturile de transformare la care se schimba echipamentul, precum si in posturile nou
proiectate, protectia la curenti de scurtcircuit si protectia impotriva curentilor de defect care pot sa
apara in transformatoarele de putere pe partea de M.T., este realizata prin sigurante fuzibile de
M.T., respectiv intrerupator si relee secundare.
La arderea unei patron fuzibil, un dispozitiv mecanic va actiona asupra separatorului de sarcina
aferent, realizand declansarea celor trei faze.

4.2 Masuri protectie LES. Se vor realiza bornari ale traseului LES MT cu ajutorul bornelor de
beton , respectiv se vor monta ball markere pe traseul de cabluri.
In zonele in care cablurile vor putea fi afectate se vor monta tuburi de protectie mecanica
(subtraversari, intersectii cu conducte de canalizare/termice, etc.).
Se vor monta elemente de avertizare (gen folie avertizoare) in lungul traseului de cablu, respectiv
deasupra acestuia.
Lucrările se vor executa manual şi se vor respecta traseele propuse prin planurile de situaţie
anexate.
Cablurile monofazate de medie tensiune se vor poza utilizând sistemul de pozare în treflă
 Mantaua cablurilor se va lega la pământ la ambele capete.
 Cablurile se pozează în şanţuri dimensionate corespunzător, între două straturi de nisip
sau pământ cu o grosime de 10 cm fiecare
 Peste cele două straturi de nisip se pune un dispozitiv de avertizare –benzi avertizoare sau
plăci avertizoare şi pământ rezultat din săpătură, din care s-au îndepărtat toate corpurile
care ar putea produce deteriorarea lor.
 La subtraversarea căilor de circulaţie, cablurile se vor poza în tub PVC de 160 mm
montate în strat de beton.
 Tragerea cablului prin subtraversări se face numai cu ajutorul ciorapului sau a capului de
tras.
 La capetele tuburilor cablurile trebuie să se marcheze cu etichete.
 Desfăşurarea cablurilor de pe tambur şi pozarea lor se face numai în condiţiile în care
temperatura mediului ambiant este superioară limitelor minime indicate în standardele şi
normele interne de fabricaţie.
 Adâncimea de pozare a cablurilor va fi de 0,8 m în zona verde şi trotuar şi de 1,2 m la
subtraversări de şosele.
 Traseele subterane de cabluri de medie tensiune se vor marca prin markere( la schimbări
de direcţie , traversări de şosele şi intersecţiile cu alte canalizări subterane(conducte , canal
termic, cabluri telefonice), mansoane, la intrare in post)
 La pozarea cablurilor se vor respecta cu stricteţe condiţiile din avizele obţinute si anexate
documentatiei.
Se vor reface spatiile verzi, trotuarele si alte elemente se vor aduce la starea initiala.

4.3 Masuri impotriva tensiunilor de atingere si de pas.


Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, se realizeaza prin montarea/refacerea
( la PTCz/PA/SC existente in care se schimba echipamentul) prizelor de legare la pamint
artificiale, realizate cu electrozi orizontali din platbanda Ol-Zn 40x4mmp. pozate in pat din
bentonita si cu electrozi verticali din teava OlZn Φ= 2,5”. Valoarea rezistentei de dispersie a
instalatiei de legare la pamant, mai mica de 4 ohmi. Se vor reface/completa prizele de pamant la
toate posturile de transformare in care se schimba echipamentul si se vor realiza prize noi de
pamant la PTAB nou proiectate.
Instalatia de legare la pamant se executa conform 1RE-Ip-30-2004 « Indrepar de proiectare
si executie a instalatiilor de legare la pamant », STAS 12604, 1 E-Ip35/1-90 revizuit in 2005)-
indrumar de proiectare si executie a retelelor de medie tensiune cu neutral legat la pamant prin
rezistenta
Centura de impamantare se va realiza din electrozi orizontali din banda Ol -Zn 40x4mm
montata la adancimea de 0,8 m si electrozi verticali din teava Ol 2,5 toli, si 2,0 m.
In jurul(in fata) posturilor de transformare se va realiza o centura de impamintare, pe doua
contururi, cu electrozi orizontali din platbanda din Ol. – Zn 40x4mm. si electrozi verticali din teava
Ol. – Zn. D=2,5” si 2,0m. lungime.

Pag.3
131
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Electrodul orizontal se va ingropa la adincime de 0,80m. intr-un pat din bentonita 0,20m.x0,40m.
realizindu-se conturul prevazut in proiect.
Electrozii verticali se vor introduce in pamint manual, prin baterea cu baros, sau prin forare
mecanica.
Electrozii verticali se introduc in pamint, astfel ca capul electrodului sa fie la inaltimea de 100mm.
deasupra fundul santului.
Se va avea in vedere de a nu se lovi direct cu barosul pe electrod, deoarece acesta ar duce la
deterioarea lui.
Trebuie folosit un cap corespunzator de batere, care se asaza pe capul electrodului respectiv,
astfel incit sa previna cu siguranta orice vatamare a electrodului.
La imbinarea intre electrodul vertical (teava) si electrodul orizontal (platbanda) se va folosi o brida
din banda Ol.-Zn. 40x4mm., care cuprinde teava electrodului.
Imbinarile se va executa prin sudura cu arc electric.
Imbinarile trebuie, nu numai sa se distinga printr-o buna rezistenta mecanica si la coroziune, dar si
prin caracteristici electrice corespunzatoare, la fel ca si imbinarile care sunt parcurse de curenti in
regim normal de functionare.
Dupa terminarea procesului de sudura, locul sudurii se va curata cu perie de sirma,dupa care se
va aplica un strat de vopsea anticorosive (deruginol, miniu de plumb) si doua straturi de asfalt lac.
Dupa ce s-a executat toata instalatie de legare la pamint, (fara sa se acopere cu pamint santurile)
se verifica fiecare portiune a prizei, pentru depistarea eventualelor nereguli in executia ei,
intocmindu-se schita exacta a traseului prizei.
Dupa ce s-a intocmit planul, impreuna cu diriginte de santier, se verifica exactitatea lui, calitatea
executiei a prizei, a imbinariilor si se intocmeste procesul verbal de lucrari ascunse. Se trece apoi
la astuparea santurilor. Umplutura de pamint se compacteaza cu maiul.
Dupa incheierea tuturor operatiunilor mentionate anterior, se determina rezistenta de dispersie,
tensiunea de atingere si de pas.
Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamint trebuie sa fie cel mult 4 Ohmi, conform
indrumarului de proiectare 1RE-Ip 35/2-99 paragraful 1.4, iar valoarea rezistentei de dispersie
rezultante va fi mai mica decat 1 ohm.
Daca nu se obtine aceste valori, se va complecta instalatie de legare la pamint, cu electrozi
verticali si orizontali, pina la obtinerea rezistentei de dispersie prescrisa.
La aceasta centura de impamantarte exterioara se va racorda centura de impamantare interioara,
realizata din banda Ol 25x4 mm montata aparent pe zid, fixata pe suporti tip « L ».(Dupa
demontarea celulelor existente se va reface instaalatia interioara de legare la pamant).
La aceasta instalatie interioara se vor lega :
-partile metalice ale celulelor si elementelor de MT
-cuva transformatoarelor de putere de MT/JT
-nulul transformatoarelor de putere de MT/JT
-nulul transformatoarelor de curent din circuitul de masura
-ecranele metalice si armaturile cablurilor de MT
-mantalele cablurilor de MT
-alte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru(ingradiri de protectie,
usi de acces, suporti de fixare)
Imbinarile fixe se vor realiza prin sudura, iar la imbinarile demontabile suprafetelede contact se vor
zinca la cald.
Dupa terminarea lucrarilor de montaj, centura de impamantare interioara se va vopsi cu un strat de
miniu de plumb si doua straturi de vopsea neagra.
La centura de impamantare exterioara, imbinarile se vor realiza prin sudura, iar la locul sudarii se
va proteja cu vopsea de miniu de plumb si asfalt.
NOTA : Pentru posturile de transformare in constructie zidita in care se inlocuieste echipamentele,
se va face o verificare a starii instalatiei de legare la pamant respectiv masurarea rezistentei de
dispersie a instalatiei de legare la pamant si masuararea tensiunii de atingere si de pas in zona
instalatiei de legare la pamant.
In cazul in care in urma masuratorilor se impune imbunatatirea prizelor de pamant, se
completeaza cu bentonita respectiv electrozi auxiliari plantati in bentonita. Portiunile
adaugate prin sudura se vor proteja in mod obligatoriu împotriva coroziunii. Dupa

Pag.3
232
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
incheierea tuturor operatiunilor mentionate anterior, se determina rezistenta de dispersie,
tensiunea de atingere si de pas si se va intocmi planul pentru instalatia adaugata.

LEA 20 KV realizata cu cablu torsadat de medie tensiune comuna cu joasa tensiune

Avand in vedere faptul ca tratarea neutrului in statia 110/20 kV MARGHITA se


realizeaza în prezent prin rezistor (vara) si prin bobina (iarna) si existenta un proiect de
realizare a tratarii mixte (BSRC cu rezistor comutabil), se va acorda deosebita atentie
urmatoarelor masuri:
1. Toate elementele metalice din LEA MT TORSADATA proiectata (bratari, legaturi de
prindere a conductorului torsadat de MT, suporti descarcatori, suporti separator se
vor lega la priza de pamant Rp<4 ohmi la stalpii cu aparataj si Rp<10 ohmi la sta lpii
speciali (intindere, terminali) deja existente (imbunatatite unde e cazul).

4.4 . Administratia proiectului (project manager)


Managerul de proiect, va fi persoana desemnata de beneficiar si notificata executantului care
raspunde de administratia contractului pe toata perioada de derulare a acestuia, supravegheaza si
controleaza calitataea echipamentelor achizitionate care sa fie conforme cu specificatiile tehnice
din proiect, executia lucrarilor contractate, aproba sau respinge documentatii, lucrari, materiale,
echipamente, situatii de plata sau grafice de lucrari in conditiile specificate in Contract.
Aceste activitati le exercita direct sau prin diriginti de santier specializati si atestati conform
Ordinulul MEC 254/2005, Ordinului MEC 324/2005
Executantului ii revin urmatoarele responsabilitati:
- respectarea specificatiilor din Caietele de sarcini
- sa solicite asistenta tehnica la executie, tuturor avizatorilor mentionati in Certificatul de
Urbanism emis pentru respectiva lucrare;
- Asigurarea conditiilor de calitate impuse pentru materiale si echipamente prin
prezentele caiete de sarcini si procurarea acestora la termene conform grafic;
- Coordonarea functionarii integrate intr-un ansamblu a echipamentelor procurate;
- Asigurarea detaliilor de montaj, instructiunilor de montaj si a manualelor de utilizare si
intretinere a echipamentelor;
- Asistenta tehnica la montaj si punerea in functiune a statiei pina la terminarea testului
final;
- Asigurarea serviciilor de mentenanta in timpul garantiei si post garantiei;
- Sa asigure la expirarea duratei de viata a echipamentelor gestionarea si valorificarea
acestora conform legislatiei referitoare la gestionarea deseurilor;
- Asigurarea supravegherii executiei si bunurilor pe durata derularii lucrarilor;
- Corectitudinea executiei;
- Sa nu scoata la vedere si sa nu acopere nici o lucrare ce devine ascunsa fara
aprobarea beneficiarului;
In cazul subcontractorilor, fie ca este vorba de proiectanti, furnizori de echipamente sau executanti
specializati, contractorul principal ramine singurul raspunzator fata de beneficiar. In cazul
asociatiei, atit liderul cit si asociatii au raspunderi contractuale.
Toate modificarile care s-au realizat in timpul executiei lucrarilor (modificare traseu de cablu, etc.)
se vor evidentia la receptia lucrarii si se vor concretiza printr-o documentatie atasata proiectului de
executie si predata la beneficiar.

4.4.1.Măsuri premergătoare execuţiei


 Executantul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care răspunde conform
atribuţiilor care îi revin de realizarea nivelului de calitate corespunzator exigenţelor de
performanţă esenţiale ale lucrării.
 După primirea documentaţiei tehnice de execuţie, constructorul se va asigura cunoaşterea
proiectului de către toţi factorii care concură la realizarea lucrării.
 Se va stabili programul calendaristic pentru verificarea şi recepţia fazelor determinante, de la
care execuţia nu mai poate continua fără recepţia fazei anterioare.
Pag.3
333
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
 Antreprenorul va solicita din timp prezenţa proiectantului la recepţionarea fazelor determinante
principale, cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat.

4.4.2.Urmărirea executării lucrărilor de construcţii – instalaţii


 Investitorul lucrărilor de construcţii-montaj va urmări în permanenţă modul în care se respectă
actele normative privind calitatea lucrărilor efectuate de antreprenorul angajat prin intermediul
diriginţilor de şantier atestaţi pe diferite specialităţi.
 Lucrările se vor executa pe baza documentaţiei tehnice cuprinse în proiect, precum şi a
completărilor şi modificărilor transmise de proiectant în timpul execuţiei prin planuri
suplimentare, planuri modificatoare sau dispoziţii de şantier.
 În timpul derulării executării lucrărilor de construcţii-montaj antreprenorul va semnala
proiectantului, prin intermediul investitorului eventualele neconcordanţe, omisiuni sau
neclarităţi, pentru a fi analizate şi a se lua măsurile corespunzătoare, înaintea execuţiei fazei
respective de lucrări.
 Antreprenorul poate face propuneri de modificări faţă de soluţiile tehnologice cuprinse în
proiect în scopul adaptării la specificul propriu de tehnologie, funcţie de dotările de care
dispune.
 Aceste propuneri se vor putea aplica numai după însuşirea lor de către proiectant.
 În cazul abordării unor procedee tehnologice care nu se regăsesc în norme tehnice existente,
proiectantul va prezenta un caiet de sarcini special întocmit privind succesiunea fazelor
tehnologice şi măsuri specifice.
 La punctul de lucru se vor găsi în mod oblicatoriu : documentaţia completă de execuţie,
registrul de procese verbale de lucrări ascunse, registrul de comunicări de şantier, registrul de
betoane, precum şi principalele norme tehnice, care guvernează tehnologia de execuţie şi în
mod special normativul C149/87.
4.5. Implementarea programului de achizitii echipamente, montaj si PIF
Inainte de lansare in fabricatie a echipamentelor, beneficiarul va stabili impreuna cu executantul si
furnizorul acestuia de echipamente o procedura de urmarire si control cu responsabilitatile ce revin
fiecaruia pe faze si termene in urmatoarea succesiune:
 prezentarea ofertei tehnice in vederea avizarii de catre beneficiar.
In oferta furnizorul va prezenta procedurile de asigurare a calitatii, fisele tehnice, prospectele,
garantiile si postgarantiile, conditiile de livrare si preturile cu referire la toate componentele
furniturii, software, servicii si tratarea neconformitatilor (acestea nu pot afecta pretul care este
ferm);
 obtinerea vizei beneficiarului;
 lansarea in fabricatie
 echipamentele sa fie furnizate in baza unei autorizatii de comercializare emise de catre SC
Electrica SA;
 testarea in fabrica, receptia si livrarea in prezenta unor delegati ai beneficiarului;
 scolarizarea personalului investitorului pentru exploatarea si intretinerea echipamentului;
Actiunea de instruire si scolarizare trebuie finalizata inaintea efectuarii probelor, testelor si
verificarilor premergatoare PIF:
- asigurarea detaliilor si instructiunilor de montaj si de utilizare – intretinere;
- asistenta tehnica la montaj, probe si PIF;
- asigurare SERVICE de mentenanta in timpul garantiei si postgarantiei
- asigurare PIESE DE SCHIMB in timpul postgarantiei
La sosirea coletelor cu echipamente, beneficiarul va deschide ambalajele si va verifica
echipamentele in conformitate cu documentele de livrare si cu specificatiiledin proiect.
Echipamentul primar si secundar, va fi acceptat daca sunt indeplinite toate cerintele din Caiet de
Sarcini si daca este livrat cu toate accesoriile necesare.
Pentru fiecare echipament, furnizorul va include in oferta si va asigura asistenta tehnica pentru
urmatoarele :
- montaj la locul de instalare
- punere in functiune

Pag.3
434
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Furnizorul va propune Investitorului o lista de piese de rezerva recomandate, considerate a fi
suficiente pentru a acoperi necesarul unei perioade de 5 ani de functionare normala, socotita de la
expirarea termenului de garantie.
Inainte de semnarea contractului, beneficiarul va decide care dintre piesele de rezerva
recomandate de pe lista trimisa de Furnizor vor fi comandate, si in ce cantitate.
 Costul pieselor de schimb comandate va fi adaugat la costul final al Contractului.
 Piesele de schimb comandate vor fi livrate impreuna cu furnitura principala.
 Toate piesele de schimb si consumabilele necesare pe perioada de garantie vor fi livrate fara
costuri.
4.6 Controlul calitatii executarii lucrarilor, realizarea receptiei lucrarilor si intocmirea cartii
tehnice a constructiei
Controlul calitatii lucrarilor se face conform LEGII nr. 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente
şi instalaţii tehnologice industriale, si a ORDIN-ului nr. 293 din 8 noiembrie 1999 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje,
echipamente şi instalaţii tehnologice industriale.
Calitatea lucrărilor de montaj pentru orice dotare tehnologică industriala este rezultanta totalităţii
performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata
de funcţionare, a exigenţelor utilizatorilor din domeniul activităţilor industriale, exprimate în
conformitate cu prevederile cărţii si/sau documentaţiei tehnice a dotării respective.
Sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice
industriale cuprinde:
a) reglementările tehnice pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale;
b) calitatea subansamblurilor, pieselor, materialelor, utilajelor şi procedeelor folosite la realizarea
lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;
c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee utilizate la lucrările de montaj al dotărilor
tehnologice industriale;
d) verificarea proiectelor de montaj, a execuţiei acestora, expertizarea proiectelor şi a lucrărilor
de montaj al dotărilor tehnologice industriale;
e) monitorizarea, supravegherea şi asigurarea calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor
tehnologice industriale;
f) responsabilităţile laboratoarelor de analize şi încercări privind activitatea de montaj al dotărilor
tehnologice industriale;
g) determinări metrologice pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale;
h) recepţia lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;
i) comportarea în exploatare a dotărilor tehnologice industriale;
j) controlul calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale.
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator categoriei de importanta a
obiectivului, executantul lucrarilor de montaj trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. sa fie atenstat de ANRE pentru executia de lucrari la medie tensiune si joasa tensiune;
2. sa aibe programul de asigurare a calităţii care va fi concretizat prin manualul calităţii,
proceduri şi, după caz, prin planuri ale calităţii, întocmite în baza prevederilor
standardelor SR EN ISO seria 9000;
3. sa utilizeze pentru lucrari materii prime, materiale, piese, subansambluri şi produse
industriale necesare numai pe baza certificatelor de calitate emise de un organism de
certificare acreditat sau a buletinelor de încercări, eliberate de laboratoare de încercări
acreditate în condiţiile legii;
4. sa utilizeze pentru analize si incercari numai laboratoare autorizate si acreditate, iar
pentru masuratori numai echipamente de masura verificate de Biroul Roman de
Metrologie Legala;
5. sa ia in subantrepriza numai subcontractori / asociati agrementati tehnic pentru
lucrarile ce urmeaza sa le execute;
6. nici o lucrare nu va fi acoperita sau “ascunsa” fara aprobarea beneficiarului;
7. sa asigure beneficiarului accesul liber pentru examinarea lucrarilor si il va anunta din
timp, cand orice astfel de lucrare este gata de verificare pentru ca aceasta sa poata
realiza inspectia in timp util.

Pag.3
535
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Executantul lucrărilor de montaj este responsabil de calitatea execuţiei acestor lucrări, care trebuie
sa fie realizate conform documentaţiei elaborate de proiectant şi verificate.
Soluţionarea neconformitatilor apărute la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale
nu se poate realiza decât cu aprobarea proiectantului şi cu avizul investitorului sau, după caz, al
proprietarului şi beneficiarului.
Remedierea defectelor datorate execuţiei lucrărilor de montaj se face de către executantul lucrării
pe cheltuiala proprie, indiferent dacă acestea apar în timpul executării lucrărilor sau în perioada de
garanţie a dotării tehnologice industriale.
Executantul participa la activităţile privind recepţia dotărilor tehnologice industriale.
In momentul prezentării ofertei de execuţie a lucrărilor de montaj executantul va transmite
investitorului sau beneficiarului, după caz, copii de pe actele ce atesta capabilitatea tehnica de a
efectua lucrările de montaj specifice. Atestarea se face după norme aprobate prin ordin al
ministrului industriei şi resurselor.
Receptia lucrarilor de constructii si intocmirea cartii tehnice a constructiei se face conform
HOTĂRÂRII nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA
nr. 940 din 19 iulie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 24 octombrie 2007.
Comisia de recepţie examinează obligatoriu:
a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de
execuţie impuse de autorităţile competente;
b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de
execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii;
c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată
lucrarea. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare;
d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în
documentaţia anexă la contract.
În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei,
comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste;
e) valoarea declarată a investiţiei.
Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcţiei şi analizarea
documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei.
Comisia de recepţie recomanda amanarea recepţiei cînd:
- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a
construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale;
- construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durata şi care, dacă nu ar fi făcute, ar
diminua considerabil utilitatea lucrării;
- exista în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de orice
fel pentru a le clarifica.
Comisia de recepţie recomanda respingerea recepţiei dacă se constata vicii care nu pot fi
inlaturate şi care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente esenţiale, caz în
care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrări etc.
Cartea tehnica a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea,
execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei. Cartea
tehnica se definitivează înainte de recepţia finala.
Cartea tehnica, după întocmire, se completează şi se păstrează pentru fiecare obiect de
construcţii de către investitor sau, după caz, de către proprietar.
Cartea tehnica a construcţiei se întocmeşte de către investitor pentru toate obiectele de construcţii
definitive, supuse regimului de autorizare a construcţiilor, indiferent de natura fondurilor din care
sînt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor.
Cartea tehnica a constructiei va cuprinde urmatoarele piese scrise:
1. Fişa de date sintetice.
2. Capitolul A : Documentaţia privind proiectarea.
3. Capitolul B : Documentaţia privind execuţia.
4. Capitolul C : Documentaţia privind recepţia.
5. Capitolul D : Documentaţia privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea
comportării în timp.

Pag.3
636
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
6. Jurnalul evenimentelor:
Actele ce formează documentaţia de baza a cărţii tehnice a construcţiei vor fi indosariate pe
capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate,
prevăzute cu borderou şi parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ
format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) şi din numărul de ordine, în cifre arabe, al
dosarului.
Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fişa statistica pe obiect, borderoul general
al dosarelor documentaţiei de baza şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.
Cartea tehnica a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenta a obiectului de
construcţie pînă la demolarea sa; după demolare, investitorul preda exemplarul complet la arhiva
unităţilor administrativ-teritoriale, pentru păstrare.
Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei, ea va fi completată cu modul de desfăşurare a
acţiunii de postutilizare, pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant.
La schimbarea proprietarului, cartea tehnica a construcţiei va fi predată noului proprietar, care
va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia, consemnind faptul în procesul-verbal de predare-
primire şi în jurnalul evenimentelor.
Produsele si serviciile vor respecta HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind
regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi
protecţia mediului.
Se considera ca sunt respectate cerinţele referitoare la protecţia vieţii, sănătăţii, securităţii muncii
şi protecţiei mediului şi se admit introducerea pe piata a produselor nealimentare noi şi prestarea
serviciilor numai dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate întocmită pe propria
răspundere de către producător, respectiv de prestatorul de servicii, ori de reprezentanţii autorizaţi
ai acestora, persoane juridice cu sediul în România.
În situaţia în care producătorul, prestatorul sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora nu au sediul în
România, obligaţiile prevăzute mai sus revin importatorului.
Declaraţia de conformitate va mentiona documentele normative aplicabile produsului sau
serviciului, după caz, prin respectarea cărora se asigura securitatea vieţii, sănătăţii, muncii şi
protecţia mediului.
Documentele normative prevăzute mai sus pot fi standarde, specificaţii tehnice şi/sau coduri de
buna practica.
5.3.SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
5.3.1 Masuri de sanatate si securitatea muncii
Contractantul va respecta toate masurile în vigoare de sanatate si securitate in munca, privind
protecţia lucrătorilor, personalul investitorului, administratorului de proiect, publicului, faţă de
lucrările sale.
Se va acorda o atenţie deosebită următoarelor acte legislative:
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Hotararea nr.1425 din 11octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,completata de HG 955 din 2010
HG nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca
HG nr.1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de
către lucrători a echipamentelor de munca
HG nr.1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca
HG nr.1051/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
HG nr.1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
HG nr.115/2004 modificat prin HG 809/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă;
HGR nr.1022/2002-privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului
HG nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca

Pag.3
737
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
HG nr.1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii
HGnr.300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele
temporare sau mobile
HG nr.493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau
mobile
HG nr.355 din 11.04.2007-privind supravegherea sanatatii lucratorilor
HG nr.1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
HGR 1091/2006-privind cerintele minime de securitate si /sau sanatate la locul de munca.
HG nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
HGR nr.1218/2006-privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.
HG nr. 971/2006-privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la
locul de munca
Ordonanta de urgenta nr.99/2000-privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele de temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
HG nr. 37/2008-privind modificarea Hotararii guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea
sanatatii lucratorilor
Hotararea 1622/2008 –modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind
metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
Ordin nr. 427 /2002-pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale ce
intra in dotarea posturilorde prim ajutor fara cadre medicale
Ordin nr.3 /2007-pentru aprobare a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca
Ordinul 213/2009- modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al
ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006
OUG 195/2002-privind circulatia pe drumurile publice
La executia lucrarilor se vor respecta prevederile Instructiunii Proprii de Securitate a
muncii pentru instalatiile electrice in exploatare-FDEE TN-Ip 65/2007(IPSM-IEE/2007)
 Se vor respecta cu stricteţe prevederile cap. 2, 3, 4, 5 din IPSSM – 001 / 2007 şi toate măsurile
de protecţie şi securitate a muncii indicate de organul exploatării odată cu eliberarea
autorizaţiei de lucru a echipelor. La începerea lucrărilor se va verifica dacă măsurile din proiect
corespund cu situaţia existentă în teren la data execuţiei. Muncitorii vor avea zilnic instructajul
de protecţia muncii, vor folosi echipamentul de protecţie şi numai scule de calitate
corespunzătoare. Echipele vor fi dotate corespunzător cu truse sanitare pentru acordarea
primului ajutor în caz de accidentare. Se vor îngrădi locurile periculoase şi semnaliza luminos
dacă este cazul. Instalaţiile proiectate nu se vor racorda la cele existente fără scoaterea
acestora de sub tensiune. Pentru perioada de punere în funcţiune, exploatare şi probă, se
întocmeşte de către unitatea de exploatare şi constructor un grafic desfăşurător pe părţi ale
obiectivului energetic cu precizarea tuturor operaţiunilor şi măsurilor de protecţia muncii care
se efectuează.
 Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare cuprind
prevederi minimale obligatorii de prevenire a accidentelor. Respectarea conţinutului acestor
norme nu absolvă persoanele juridice şi fizice de răspunderi pentru lipsa de prevedere şi
asigurare a oricăror măsuri de protecţie a muncii adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare
a activiţăţii respective.
 Se vor respecta cu stricteţe articolele din IPSSM – 001 /
2007
- art.8 ….art.13 condiţii pe care trebuie să le îndeplinească personalul care îşi desfăşoară
activitatea în instalaţiile electrice
- art.29….art.42 masuri de securitataea muncii la executarea lucrărilor în instalaţii electrice din
exploatare de către personalul delegat
- art.48….art.76 masuri de securitatea muncii la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice din
exploatare cu scoaterea acestora de sub tensiune
Pag.3
838
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
- art.80….art.187 masuri de securitatea muncii la executarea lucrărilor în instalaţii electrice în
exploatare
– art 261-292 măsuri de securitatea muncii la executarea lucrărilor în staţii electrice, posturi
de transformare
- art.350…art.355 masuri de securitatea muncii la executarea lucrărilor la LES
- art.356…art.368 masuri de securitatea muncii la executarea lucrărilor de eliminare defect pe
cablu
 Personalul participant la executarea lucrărilor va fi instruit d.p.d.v. al tehnologiilor ce se vor
aplica la lucrare şi d.p.d.v. al securităţii muncii, va trebui să îndeplinească toate condiţiile
impuse în capitolul 2 din “Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice
in exploatare “ şi să fie dotat obligatoriu numai cu mijloace de protecţie, scule şi dispozitive
certificate de M.M.P.S., în conformitate cu cap. 4 din prezentele instructiuni.
 Este interzisă utilizarea sculelor, dispozitivelor şi utilajelor în situaţiile în care acestea nu
îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în standardele sau cărţile tehnice ale acestora.
Personalul salariat care beneficiază de echipament şi dispozitive individuale de protecţie
trebuie instruit asupra caracteristicilor şi modului de utilizare a acestora, să le prezinte la
verificările periodice prevăzute şi să solicite înlocuirea sau completarea lor când nu mai
asigură funcţia de protecţie.
 Inainte de începerea lucrărilor şi după identificarea instalaţiilor, sau părţilor de instalaţie la care
urmează a se lucra, se va verifica dacă sau luat toate măsurile tehnice şi organizatorice
prevăzute în cap. 3 din “Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in
exploatare “. In zona în care se lucrează, partea de instalaţie la care se lucrează trebuie să fie
permanent legată la pământ şi în scurtcircuit.
 La folosirea utilajelor speciale în apropierea instalaţiilor sub tensiune se vor respecta distanţele
de protecţie prevăzute în “Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice
in exploatare “.
 Dacă pe timpul executării lucrărilor se constată abateri de la normele de protecţia muncii din
partea personalului, conducătorii lucrărilor vor lua imediat măsuri de îndepărtare a acestuia din
zona de lucru. In cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute ce pot conduce la posibilitatea de
accidentare, se vor întrerupe imediat lucrările şi se vor lua măsuri suplimentare de protecţia
muncii în consecinţă.
 Verificările şi încercările dinaintea predării în exploatare trebuie asfel concepute, organizate şi
desfăsurate încât să prevină accidentele prin electrocutare, incendiile şi exploziile. Asfel,
recepţia lucrărilor executate în instalaţii şi punerea lor în funcţiune trebuie realizate numai după
ce s-a verificat dacă toate lucrările s-au executat conform proiectului, dacă nu există elemente
care la punerea sub tensiune a instalaţiei ar putea conduce la accidente, dacă s-au retras toate
echipele din zona de lucru şi dacă sunt respectate prevederile normelor de protecţie a muncii.
Constatarea va fi consemnată distinct în procesul verbal de recepţie, sub semnătura
beneficiarului.
 Operaţiile de scoatere şi repunere sub tensiune a instalaţiilor se vor executa de maistrul sau
şeful de formaţie care are în exploatare şi întreţinere reţeaua respectivă. Aceştia au obligaţia
să verifice personal lipsa sau prezenţa tensiunii.
 Măsuri de protecţia contra incendiilor se vor face respectând prevederile PE 009 / 93 .
 Racordarea instalaţiilor proiectate la instalaţiile existente se va realiza cu pauza de tensiune.
 La orice intervenţie în instalaţii se vor lua măsurile de sanatatea si securitatea muncii
necesare.
 Se vor respecta cu stricteţe normele generale P.S.I. publicat în Monitorul Oficial al României
partea I-a nr. 132 şi ord. 381 / 04.03.94 şi 1219/MC/03.03.94 al Ministerului de Interne şi
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriale sosit cu scrisoarea nr. 423/27.06.1994 şi
4149/21.06.1994.
 Sa execute lucrarile in instalatiile electrice cu personal autorizat din punct de vedere al SSM
conform HG1146/2006, Anexa1, art 3.3.25.
 Sa respecte prevederile legislatiei de SSMM in vigoare (Legea 319, HG1425/2006 si HG
referitoare la cerintele minime de securitate aplicabile proceselor tehnologice executate)

Pag.3
939
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
 Sa instruiasca personalul propriu cu masurile de securitate ce trebuie respectate pentru
evitarea accidentelor de natura neelectrica, la utilizarea echipamentului de lucru, la utilizarea
cailor de acces, inclusiv lucrul in traficul rutier, etc.
 Executarea lucrarilor de catre personalul de servicii se va incepe numai dupa incheierea
conventiilor de lucrari in conformitate cu IP 65/2007 art. 33 si instruirea personalului executant
cu riscurile si masurile de securitate ce trebuie respectate pentru evitarea accidentelor de
natura eléctrica provocate de instalatiile electrice aflate in exploatare. Instruirea se va realiza
de catre gestionarul instalatiei la care urmeaza a se lucra si se va consemna in foaia colectiva
de instruiré conform Anexei 12 din HG1425/2006. Conventiile de lucrari vor fi insusite si
semnate de catre toti subcontractantii. Toti subcontractantii trebuie sa indeplineasca aceleasi
cerinte din punct de vedere al securitatii muncii cu antreprenorul general.
 Personalul va folosi toate mijloacele de securitatea muncii prevăzute în Instructiunile proprii de
securitatatea muncii conform capitolului 4.
Alte măsuri cu caracter general şi de securitatea muncii :
1. Formularele privind admiterea la lucru vor cuprinde toate măsurile specifice luate pentru
crearea condiţiilor de lucru, fără pericol de accidentare a personalului.
ATENŢIE ! Până la verificarea de lungă durată a modului de funcţionare a dispozitivelor
de semnalizare a prezentei tensiunii pe cablu, în cazul demontării cablelor
distribuitoare, se va verifica lipsa tensiunii la capătul opus cablului la care se lucrează şi
se va folosi echipamentul corespunzător lucrului sub tensiune (20 kV).
2. Încercările şi măsurătorile se execută conform prevederilor normativului PE 116 si
indicaţiilor furnizorului pentru cablele de legătură şi pentru echipament.
După încercări se întocmesc buletine de verificare pentru fiecare probă sau grupa de
probe, din care să rezulte certitudinea respectării sau nerespectării valorilor de control
stabilite de PE 116, sau prin instrucţiunile furnizorului.
In afara prescripţiilor generale de protecţie a muncii, se vor avea in vedere următoarele:
 este interzisă manevrarea aparatelor de comutaţie fără cunoaşterea amănunţită
a funcţionării acestora ;
 este interzisă închiderea separatorului de legare la pământ, fără verificarea în
prealabil a lipsei tensiunii pe cablu prin indicatorul de tensiune al indicatorului şi prin
verificarea lipsei de tensiune la capătul opus al cablului;
 este interzisă încercarea de anulare a blocajelor existente sau de executare
forţată a unor operaţii pentru care echipamentul este prevăzut cu blocaj corespunzător
 în timpul efectuării manevrelor, operatorul va purta mănuşi de protecţie
 în cazul în care se vor executa lucrări la compartimentul cablelor, echipamentul
de protecţie va fi compus din :
o cizme electroizolante
o mănuşi electroizolante
o ochelari de protecţie
o cască de protecţie
5.3.2 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor
Pericolul de incendiu, la instalatiile electrice de distributie(circuite primare), il constituie
echipamentele care contin ulei sau izolatie combustibila(intreruptoare si transformatoare de
masura, transformatoare) care pot provoca explozii urmate de aprinderea substantelor
combustibile.Prin utilizarea echipamentelor de MT cu izolatie in aer, respectiv transformatoare de
putere etanse, practic sunt eliminate cauzele care pot genera incendii.
Se interzice mentinerea in functiune a transformatoarelor de curent ale caror caracteristici tehnice
nu mai corespund conditiilor de functionare in regim de scurtcircuit.

Pag.4
040
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Infasurarile secundare ale transformatoarelor de tensiune vor fi protejate impotriva scurtcircuitelor
prin sigurante automate. Se interzice intreruperea circuitelor secundare ale transformatoarelor de
curent, cand instalatiile sunt in functiune.
La instalatiile de tip interior, toate orificiile pentru trecerea cablurilor dintr-o incapere in alta , in
canale de cabluri vor fi etansate cu materiale incombustibile.
In incaperile posturilor de transformare este interzisa depozitarea oricaror materiale sau obiecte
care nu au legatura directa cu exploatarea instalatiilor respective. Materialele de exploatare si
intretinere din posturile de transformare vor fi depozitate numai in incaperile si spatiile special
destinate acestui cop.
Pentru stingerea incendiilor din instalatiile electrice de distributie se vor folosi stingatoare manuale
cu CO2, cu praf si CO2, cu spuma(pentru ulei), precum si instalatiile fixe din dotare.
Se vor scoate de sub tensiune atat partea de instalatie cuprinsa de incendiu, cat si cele vecine
periclitate.
Contractantul va respecta toate normele în vigoare de prevenire, stingere şi dotare împotriva
incendiilor privind protecţia lucrătorilor, personalul investitorului, administratorului de proiect,
publicului, faţă de lucrările sale.
In vederea prevenirii , incendiilor, exploziilor în contractul ce se va încheia între investitor şi
contractant se vor înscrie clauze referitoare la asigurarea sistemului de verificare şi atestare a
calităţii lucrărilor de montaj privind :
 siguranţa în exploatare, la explozii, rezistenţa la foc şi riscuri tehnologice;
 încadrarea în normele de protecţia muncii, igienă, sănătate şi protecţia mediului
Contractantul va obţine copii după toate normativele relevante şi le va avea la dispoziţie pentru a fi
inspectate pe şantier cu ocazia instructajelor şi inspecţiilor.
Se va acorda o atenţie deosebită următoarelor norme:
 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor PE.009/93 vol.I Partea I si II
 Norme privind dotarea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor PE 009/93 – vol.II;
 Documente operative de exploatare aferente activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor
PE.009/93 – Anexe;
 LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006- privind apararea impotriva incendiilor
 ORDIN nr.262 /2010-Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si
constructii pentru birouri
 ORDIN nr. 130/2007-Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
 ORDIN nr. 163 /2007-privind stabilirea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
Executantul lucrarilor de constructii-montaj,raspunde de lucrare si de indeplinirea masurilor
de prevenire si stingere a incendiilor.
Instalatiile electrice de orice natura vor fi executate numai de catre unitati autorizate si care
vor utiliza numai personal calificat.
Se interzice folosirea in stare defecta a instalatiilor electrice si a receptoarelor de energie
electrica de orice fel:
-a instalatiilor improvizate
-intrebuintarea radiatoarelor si a resourilor electrice in alte locuri decat cele stabilite
-stingerea incendiilor in faza incipienta la instalatiile de iluminat si forta se va face cu
stingatoare portative cu CO2 cu stingatoare portative cu praf si CO2 sau cu stingatoare portative
cu tetraclorura de carbon.
Elementele metalice ale instalatiilor si echipamentelor electrice vor fi obligatoriu legate la pamant .
Verificarea instalatiilor de punere la pamant se vor face periodic conf.PE 0116.
La transformatoarele aflate sub tensiune se va urmari respectarea intocmai a regulamentului de
exploatare PE 126.
Stingerea incendiilor,inceputurile de incendiu in apropierea transformatoarelor se va face cu
stingatoare manuale cu spuma de praf evitandu-se ca jetul de spuma sa atinga partile aflate sub
tensiune .
DOTARI IMPOTRIVA INCENDIILOR
Pag.4
141
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
In caz de incendiu se alarmeaza formatiile civile de pompieri din unitate si unitatea militara de
pompieri.
La santierele care executa lucrari noi,interventia cu masini si utilaje de PSI va fi asigurata de catre
coordonator constructor sau de catre antreprenorul general.
Santierele izolate situate la distante mai mari de 10 Km pentru interventie la incendiu trebuie sa fie
dotate cu inel si masini de lupta pt.stingerea incendiilor conform cap.8 lit.k din PE 009/1993.
Mijloace initiale si stingerea incendiilor
La posturile de transformare ,stingatoarele portative cu CO2 si cu praf si CO2 se realizeaza cu
echipele de interventie si deranjament conf.PE 009/93 art.8/77 alin.1
Postul de transformare se incadreaza in categ.de pericol de incendiu in “O”.
Extras din Legea 307/2006
Art.24. Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati:
a)sa realizeze integral si la timp masurile de aparare impotriva incendiilor,cuprinse in
proiecte,curespectarea prevederilor legale aplicabile acestora
b)sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor
,precum si la organizarile de santier;
c)sa asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile
de executie la parametrii proiectati,inainte de punerea in functiune.
Lucrările se vor realiza doar după ce instalaţiile vor fi scoase de sub tensiune. Pentru executarea
lucrărilor în instalţiile existente în exploatare, constructorul va fi admis dupǎ ce s-au executat
manevrele, blocǎrile, legarea la pământ şi s-a delimitat zona protejatǎ şi zona de lucru.
5.4.IMPACTUL CU MEDIUL SI FACTORUL UMAN
- Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea
poluarii factorilor de mediu cu pulberi, prafuri sau noxe chimice de orice fel, scurgeri de ulei de la
transformator/utilaje
-Este obligatoriu sa fie luate masuri impotriva zgomotului si vibratiilor produse de instalatii, utilaje si
unelte de lucru pentru a se asigura protectia fata de nivelurile de expunere ce pot avea efecte
negative asupra sanatatii umane;
-Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru
protejarea mediului în interiorul şi în afara şantierului şi de a evita orice pagubă sau neajuns
provocat persoanelor sau proprietăţilor publice prin poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de
metodele sale de lucru.
-Constructorul este obligat să soluţioneze orice reclamaţie întemeiată, rezultată din nerespectarea
legislaţiei de mediu. De asemena este obligat să respecte pe tot parcursul executării lucrărilor
prevederile următoarelor reglementări, pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului:
 Ordonanţă de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 OUG 164/19.11.2008-pentru modificarea OUG 195/2005
 OUG 152/2005, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii
 Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului, emisă de Guvernul României si publicată în Monitorul
Oficial nr. 586 din 6 iulie 2006.
 Legea nr.107/1996-Legea apelor(modificata si completata prin legile nr.310/2004 si nr.
112/2006)
 L 19/2008 - pentru aprobarea OU 68/2007 privind prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului
 Ordin 1284/14.04.2010 -evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice si
private
 Legea 167/14.07.2010 - pentru modificarea OU 196/2005, privind fondul de mediu
 Hotararea 104/2011-privind calitatea mediului inconjurator
 HGR nr.621/2005-Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si
completata de HGR nr.1872/2006
 HG 856/2002-Evidenta gestiunii deseurilor si lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, modificata si completata de HGR nr.210/2007
 HGR nr.235/2007-Gestiunea uleiurilor uzate
 HG nr. 1037 din 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

Pag.4
242
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
 HG 1061/10.09.2008 - privind deseurile periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
 Hotararea 427/28.04.2010 - pentru modificarea HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor
 Hotararea 1292/15.12.2010 - pentru completarea H 349/2005, privind depozitarea
deseurilor
 HG nr. 1037 din 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
 LEGEA 211/2011-privind regimul deseurilor
 HGR nr.321/2005, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, modificata si
completata de HGR nr.674/2007
 HG 674/2007 - modificata si completata de HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea
zgomotului ambiental
5.4.1.Protecţia mediului
 Se va limita la minim influenţa asupra mediului a organizărilor de şantier.
 Lucrările se execută fără a fi afectaţi pe cat posibil factorii de mediu, apă, aer, sol, asfel încât
terenul aferent lucrărilor, la finalizarea acestora, va fi redat circuitului la starea iniţială de
folosinţă.
 Lucrarile ce urmeaza a se executa nu necesita prevederi de monitorizare a mediului.
 În timpul execuţiei lucrărilor:
- Antreprenorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea mediului în
interiorul şi în afara şantierului şi de a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor,
proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de
metodele sale de lucru si in caz contrar raspunde de prejudiciile produse.
- Antreprenorul este obligat să soluţioneze orice reclamaţie care are legătură cu problematica
de protecţia mediului şi care a fost generată din vina constructorului.
- Antreprenorul este obligat să respecte pe tot parcursul executării lucrărilor, prevederile
următoarelor reglementări, pentru a reduce la minim impactul asupra mediului ;
- OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului modifica si completeaza Legea 265/2006
Legea nr. 107 / 1996 - Legea apelor
SR EN ISO 14001 : 2007 Sisteme de management de mediu – Specificaţii şi ghid de
utilizare
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
OG nr. 21 / 1992 privind protecţia consumatorului
Legea 10 / 1995 privind calitatea în construcţii
Legea 440 / 2002 pentru aprobarea OG nr. 95 / 99 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru
utilaj, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
Legea 104/2011-privind calitatea mediului inconjurator
 La terminarea lucrărilor :
- Antreprenorul va elibera şi curăţa terenul de utilaje şi deşeuri rămase în urma organizării de
şantier şi executării lucrărilor ( bucăţi de beton, deşeuri de cofraje, ambalaje materiale,etc.) prin
intermediul unei firme autorizate în acest sens.
- Se vor reface spaţiile verzi, trotuarele şi alte elemente, care vor fi aduse la starea iniţială.
- Executantul lucrării va demonta cablul care se înlocuieşte precum şi accesoriile acestuia ( de
pe traseul existent ) şi va preda materialele rezultate în urma demontărilor, centrului de
exploatare CEMJT ORADEA .
- Deşeurile recuperabile şi de orice tip, rezultate din lucrările executate vor fi predate în baza
formaliţăţilor de predare – primire către gestionarul obiectivului şi toate celelalte deşeuri vor fi
depozitate corespunzător legislaţiei mai sus menţionată.
- Gestionarul obiectivului este obligat să respecte următoarele prevederi / reglementări privind
gestionarea deşeurilor:
Lgea 211/2011- privind regimul deşeurilor
HG 856 / 2002 Hotărâre de guvern privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, (f.a)
HG 128 /2002 privind incinerarea deşeurilor (f.a)
HG 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje
Valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din demontarea echipamentelor si materialelor
 A). Referinţe normative/documente conexe
- SR ISO 14001/2005 -Sisteme de management de mediu. Specificatii cu ghid de utilizare.
- OU 195/2005 - privind protecţia mediului.
Pag.4 (f.a)
343
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
- Legea 211/2011-privind regimul deseurilor
- HGR 856/2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzând deseurile,
inclusiv deseurile periculoase.
- HGR 235/2007-privind gestionarea uleiurilor uzate (f.a)
- HGR 128/2002 - privind incinerarea deseurilor.
- HGR 621/2005 - privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor din ambalaje. (f.a)
- HG 1213/2006 privind evaluarea impactului asupra mediului inconjurator.
- OU 152/2005 privind prevenirea,reducerea si controlul integrat al poluarii.
- HGR 173/2000 reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor
policloruraţi. (f.a)
- HGR 448/2005 - privind deseurile de echipamente electrice si electronice (f.a)
- ORDIN nr. 1.223/2005 privind procedura de înregistrare a producatorilor, modul de evidentă
si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de
echipamente electrice si electronice
- HGR 734/2006 privind modificarea HGR 124/2003 privind prevenirea, reducerea si
controlul poluării mediului cu azbest
- Declaratia de Politică în Domeniul Protectiei Mediului a SC Electrica SA.
- Declaratia de Politica in Domeniile Calitate-Protectia Mediului-Sanatate Ocupationala pentru
S.C.Electrica Transilvania Nord S.A.
B). Managementul deseurilor
Valorificarea,eliminarea deseurilor provenite din demontarea echipamentelor si a materialelor se
va face în conformitate cu legislatia privind protectia mediului in vigoare si a procedurilor de
valorificare a deseurilor ale EDTN-SDEE Oradea.
Dupa demontarea echipamentelor din posturile de transformare(celule MT, separatoare,
intrerupatoare(la cele zidite), si transformatoare), acestea se vor preda la Centru de exploatare,
sub forma de proces verbal de predare-primire.
De asemenea dupa demontarea LEA MT-stalpii, consolele, izolatoarele si conductoarele se vor
preda de asemenea la Centru de exploatare Oradea.
C). Surse generatoare de deseuri
 Sursele generatoare de deseuri în cadrul EDTN/SDEE-uri sunt :
-în urma operatiilor de înlocuire de piese, materiale, aparate, survenite ca urmare a
executării lucrărilor de întretinere - reparatii, modernizări instalatii electrice ;
-din activităti de demolare a constructiilor sau instalatiilor;
-în urma deteriorării accidentale a ambalajelor materialelor aprovizionate sau depozitate si
care astfel devin potentiale surse de deseuri.
-mijloace fixe complet amortizate sau cu valoare de intrare nerecuperată, cu durata normală
de funcţionare expirată sau neexpirată;
D). Gestionarea deseurilor
 Prestatorul (executantul) este responsabil de gestionarea deseurilor. Echipamentele si
materialele rezultate din demontări care se pot reutiliza, se vor preda gestionarului. Deseurile
se vor transporta către unităti autorizate pentru valorificare.
 La executia lucrărilor se va urmări obtinerea unui impact negativ minim asupra mediului
înconjurător. Se interzice utilizarea tehnologiilor poluante a mediului.
 Conform legislatiei în vigoare este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea
necontrolată a deseurilor în instalatii, respectiv locuri neautorizate acestui scop. De asemenea
se impune să se lucreze numai cu procesatori autorizati.
 Prestatorul ( executantul ) are următoarele obligatii:
-Va face o evidentă a cantitătii de deseuri generate (Anexa I din HGR nr.856/2002) .
-Va colecta selectiv deseurile rezultate în urma lucrărilor de demontare –demolare;
- Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deseu rezultat (depozitare în
recipienti etansi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.);
- Efectuarea transportului deseurilor în conditii de sigurantă la agentii economici specializat in
valorificarea deseurilor.
- Predarea echipamentelor si materialelor demontate la gestionar.

Pag.4
444
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
 În cazul în care nu există unităti care să preia anumite categorii de deseuri acestea se vor
depozita selectiv, pe categorii, în spatii corespunzător amenajate: cu podeaua betonată si
acoperite pentru a fi protejate de intemperii.
 În cazul deseurilor periculoase acestea se vor depozita selectiv,în recipienti adecvati fiecărui
tip de deseu si în spatii corespunzător amenajate:spatii închise, protejate de intemperii, cu
podeaua betonată, având avizul ATPM.
E). Depozitarea temporară a deseurilor
 Este interzis amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si amestecarea
deseurilor periculoase cu cele nepericuloase.
 Depozitarea temporara a echipamentelor care contin PCB (se realizează în vederea eliminării
ulterioare a acestora cf.HGR 173/2000) (f.a) se realizează numai pe amplasamentele proprii
ale sucursalelor,având o evidentă strictă asupra lor.
 În planurile de eliminare se va mentiona ca termen limită pentru eliminarea echipamentelor
scoase din functiune, care nu mai pot fi folosite fiind depăsite fizic sau moral, cu volum de PC
mai mare de 5 dmc, deseurilor sau altor materiale care contin compusi desemnati in
concentratii mai mari de 50 ppm, conform cerintelor legale HGR 173/2000(f.a)
Aceste depozite trebuie sa respecte următoarele conditii minimale:
-sa fie acoperite;
-sa aibă podeaua betonată;
-sa fie prevăzute cu canale colectoare pentru apa pluvială;
-sa fie compartimentate pentru selectivitatea tipurilor si/sau categoriilor de deseuri;
-usa de acces în spatiile în care sunt depozitate deseuri periculoase va fi asigurată cu lacăt, si
vor fi afisate la loc vizibil avertismente privind natura substantei depozitate si măsuri specifice
care trebuie luate de către personalul care are acces în aceste spatii;
-depozitele pentru deseurile periculoase sa fie amplasate în incinte asigurate, prevăzute cu
pază,in incaperi care au o pardoseala betonată,respectând toate prevederile legislative in
vigoare.
 Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari
separate reprezinta o pubelă cu roti barată cu două linii în forma de X. Simbolul trebuie să fie
tipărit vizibil, lizibil si durabil.
F). Transportul deseurilor
 Pentru transportul deseurilor se utilizează numai mijloace de transport adecvate naturii
deseurilor transportate respectiv operatori de transport autorizati pentru transportul
echipamentelor care contin PCB, care să nu permită împrăstierea acestora si nici emanatii de
noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populatiei
si a mediului înconjurător.
 Activitatea de transport a deseurilor cade în sarcina prestatorului (executantului) sau SISE
Transilvania Nord precum si luarea tuturor măsurilor de precautie pe care acesta îl
implică.Transportul deseurilor periculoase se realizeaza conform O 1061/2008 privind
transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei.
G). Tipuri de deseuri
 In cadrul lucrarilor de modernizare, dupa demontarea echipamentelor acestea se vor preda
catre gestionarul instalatiei , dar este posibila si aparitia altor tipuri de deseuri , astfel:

Denumire deseu Cod deseu Eliminarea / Valorificarea deseului
Stalpi 17 04 05 Se predau gestionarului instalatiei –CEM MtsiJT
Alesd punct de lucru Marghita
Se predau gestionarului insatalatiei ,sau se
Conductoare aluminiu 17 04 02
valorifică prin societati atestate
Echipamente primare 6kV si Se folosesc de beneficiar ca si piese de schimb
secundare ( celule MT, sau se dezmembrează pentru piese de schimb
16 02 14
transformatoare, cadru de –se predau gestionarului- CEM MtsiJT Alesd
sigurante) punct de lucru Marghita
Cleme si alte piese metalice 17 04 05 Se dezmembrează si se valorifică prin unitati
atestate

Pag.4
545
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Cleme din aluminiu 17 04 02 Se valorifica prin unitati atestate
Se predau gestionarului insatalatiei ,sau se
Conductoare cupru 17 04 01
valorifică prin societati atestate
Se predau gestionarului insatalatiei ,sau se
Cabluri 17 04 11
valorifică prin societati atestate
Se elimină la depozitul de deseuri inerte al
Deseuri din beton 17.01.01
localitătii
Ambalaje de hârtie si carton 15.01.01 Se valorifică prin unităti atestate
Ambalaje de materiale plastice 15.01.02 Se valorifică prin unităti atestate
Se eliminăla depozitul de deseuri inerte al
Ambalaje de lemn 15.01.03
localitătii
Ambalaje metalice 15 01 04 Se valorifică prin unităti atestate
Cârpe de ters, îmbrăcăminte de 15 02 03 Se elimină la depozitul de deseuri inerte al
protectie localitătii
Deseurile rezultate din demolări se vor duce la depozitul de gunoi al localitătii.
Transportul acestor materiale se vor efectua în asa fel ca să nu fie pierderi, scurgeri sau să fie
antrenate de vânt.
5.4.2 Impactul asupra mediului
Apa
 Se interzice deversarea de către constructor, în apele de suprafată a substantelor periculoase
(combustibili, uleiuri, vopsele, etc.). În timpul executiei lucrărilor se va asigura colectarea si
evacuarea apelor menajere si se vor asigura consumurile suplimentare de apă potabilă pe
perioada organizării de santier.
 Lucrarile proiectate nu necesita executai de retele de alimentare cu apa, canalizare, epurare
sau evacuarea apelor uzate.
Aerul
 Utilajele si mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă din
punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustibil.
 Pe perioada execuţiei, sunt de aşteptat emisii poluante ale aerului cauzate de dezafectarea
echipamentelor existente, a fundaţiilor, de transportul noilor echipamente şi de realizarea
sudurilor. Executantul lucrării va respecta tehnologia de demolare si va măsuri de limitare a
poluării aerului pe perioada realizării lucrărilor prin folosirea de utilaje care să corespundă
normelor de protecţia mediului.
Solul
 Lucrările de demontare si pentru organizarea santier se vor executa cu afectarea unei
suprafete minime de teren.
 Se interzice deversarea pe sol a substantelor periculoase (uleiuri,combustibil,electrolit,etc).
 Constructorul va detine si utiliza rezervoare/ recipienti etansi pentru depozitarea temporară a
materialelor si substantelor periculoase.
 Se va asigura un ritm adecvat de evacuare a deseurilor.
 Pentru protejarea solului si a subsolului se vor lua urmataorele masuri:
- Mentinerea camioanelor si a utilajelor de lucru curate in timp ce lucreaza in afara
santierului
- Reprimarea oricarei pierderi din camioane in timpul transportului prin acoperire
- Curatarea amplasamentului la sfarsitul zilei de lucru
- Depoluarae si ecologizarea solurilor afectate utilizand matriale absorbante, in
eventualitatea poluarii apelor subterane si a soului de scurgeri de ulei.
Biodiversitatea
 Lucrările prevăzute nu afectează biodiversitatea din zonă - nu există arbori si arbusti deoarece
acestia ar putea afecta functionarea instalatiilor electrice.
Impactul sonor
 Instalatiile electrice proiectate nu produc zgomot sau vibratii. In ceea ce priveste modul de
lucru la constructii montaj, utilajele specifice tarnsportului nu stationeaza mult timp in zona,
doar pentru descarcatul materialelor.
Pag.4
646
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
 Executantul va lucra cu echipamente si mijloace de transport auto care să se încadreze în
limita maximă admisă a nivelului de zgomot conform HG 674/2007(f.a)
Lucrari de reconstructie ecologica
 Zonele afectate de lucrari se vor elibera de toate resturile rezultate la constructie si se va
reface stratul vegetal in zonele unde acesta a fost afectat.
 In cazul scurgerilor de ulei accidentale, solul va fi tratat cu un produs natuarl biodegradabil care
asigura refacerea calitatii solului.
5.5. NORMATIVE, PRESCRIPTII CE TREBUIE RESPECTATE
In cadrul prezenei lucrari se vor respecta toate normele si prescriptiile in vigoare:
 Ord. 28 /2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie
a energie electrice;
 CIRCULARA TEHNICA 3.RE-IT2-2009;
 NTE 401/03/00 Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in
instalatii electrice de distributie de 1-110 kV
 Normativului pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice – NTE
007/08/00” ;
 Ordinul ANRE nr. 17/20.06.2002 “Codul de masurare a energiei electrice” (contor de
energie electrica, transformatoare de masurare, circuite de masurare, securizare grup de
masurare)
 PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea,
transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice .
-Vol. I – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor
-Vol. II – Norme privind dotarea cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipamente
de protecţie şi substanţe chimice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor
Anexe – Documente operative de exploatare aferente activităţii de prevenire şi
stingere a incendiilor
 PE 016/96 - Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi instalaţiile energetice.
 PE 101/2008 - Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi
transformatoare cu tensiuni peste 1 kV (republicat in 1993). Modificarea 1 (1986).
Modificarea 2 (1987).
 PE 102/86 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de conexiuni şi
distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. în unităţile energetice.
 PE 103/92 - Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice
la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
 PE 111-7/85 - Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare.
Reprezentarea şi marcarea instalaţiilor electrice.
 PE 111-10/78 - Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare. Staţii
electrice de distribuţie de 6-20 kV.
 PE 116/94 - Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.
 PE 116-2/92 - Instrucţiuni de incercări şi măsurători la instalaţiile de automatizare a părţii
electrice din centrale şi staţii.
 PE 126/82- Regulament de exploatare tehnica a echipamentelor de distributie primara
 PE 127/90 - Regulament de exploatare tehnica a LEC
 PE 003/91 Nomenclatori de verificari, incercari si probe privind montajul, punera in
functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice.
 PE 128/90 Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice in cablu
 PE 134/95 - Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele
electrice cu tensiunea peste 1 kV.
 1RE-Ip-30-04Indrumar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant
 1RE-Ip-35-90 Indrumar de proiectare pentru retele electrice de MT cu neutrul legat la
pamant prin rezistor
 1RE-Ip-35-92/2 (revizuit in 2005)-Indrumar de proiectare pentru retele electrice de MT cu
neutrul legat la pamant prin rezistor. Instalatii de legare la pamant pentru linii aeriene,
cabluri subterane, statii si posturi de transformare
Pag.4
747
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
 1RE-Ip-45-90 indrumar de proiectare a protectiilor prin relee si sigurante fuzibile in
posturile de transformare si in reteaua de joasa tensiune
 3.2 REI 43/92 Instructiuni de exploatare si proiectare pentru alegerea tipului de cablu
adecvat retelei electrice de MT, in functie de caracteristicile ecranului metalic
 3.2. FT.67/95 Executia terminalelor de interior si de exterior la cablurile de 20 kV folosind
materiale din seturi
 3.2. FT 78/87 Executarea capetelor terminale de interior la cabluri de 20 kV folosind
elemente prefabricate din seturi
 3.2. FT 75/87 Executarea si repararea canalizarilor pentru LES 1-20 kV(rev.96)
 3.2.RE-I17-82 Instructiuni pentru repararea liniilor electrice subterane cu tensiuni pana la
35 kV
 3.RE-I23-88 Instructiuni de expoatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant
 3.1.RE-I53-91 instructiuni tehnologice de verificare profilactica a transformatoarelor de
putere
 3.1.RE-I112-91 Instructiuni cadru privind modul de verificare a lipsei tensiunii si
concordantei intre faze, precum si montarea garniturilor mobile de scurtcircuitare la
celulele capsulate
 3.1. RE-I 136-84 Instructiuni tehnologice privind depistarea defectelor pe cablurile de MT
 3.1.RE-I138-84 Instructiune tehnologica privind incercarea si defectoscopia mantalei de
PVC la cablurile de 20 kV A2YSY
 FS 16-90- fisa tehnologica pentru montarea posturilor de transformare in cabina de zid
 FS 17-87- fisa tehnologica pentru montarea aparatajului de JT in statii si posturi de
transformare
 PE 029/97 – Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru conducerea prin
dispecer a instalatiilor energetice din Sistemul Energetic National.
Toate echipamentele instalate la nivel de post (RTU, Relee de protectie si echipamente de
comunicatie) si la nivelul punctului de comanda, vor asigura prin performantele lor respectarea la
nivelul de sistem, a prevederile standardelor IEC 60870 astfel:
- clasa de fiabilitate R3 conform IEC 60870-5-4 (MTBF≥8760h)
- clasa de disponibilitate A3 conform IEC 60870-5-4 (A≥99.95%)
- clasa de precizie A3 conform IEC 60870-5-4 (E≤1.0%)
- clasa de toleranta a tensiunii de alimentare DC3 conform IEC 60870-2-1 (-20% ÷ +15%

6 Recepţia lucrarilor

Se face în următarele etape:


 recepţia la terminarea lucrărilor conform HG. 273/93
 recepţia punerii în funcţiune conform HG. 51/96
 recepţia finală
6.1. Recepţia la terminarea lucrărilor

Contractantul comunică investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract,


printr-un document scris şi predat acestuia prin PV de predare-primire toate înregistrările şi
documentele care atestă calitatea lucrărilor executate necesare întocmirii cărţii tehnice a
constructiei.
Investitorul numeşte comisia de recepţie şi organizează începerea recepţiei în maxim 15 zile
calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor.
Comisia de recepţie examinează:
 respectarea prevederilor din avize şi autorizaţia de construire;
 executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului;
 referatul de prezentare al proiectantului cu privind la modul în care a fost executat
lucrarea;
Comisia recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu exită obiecţiuni, sau recomandă
amînarea recepţiei când :
Pag.4
848
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
 se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări care afectează siguranţa în exploatare;
 construcţia prezintă vicii;
 există dubii cu privire la calitatea lucrărilor
In situatia în care se constată vicii esenţiale, care nu pot fi înlăturate decât prin reproiectare
şi refaceri de lucrări, comisia recomandă respingerea recepţiei. Termenul de transmitere a
recomandării către investitor este de maxim 3 zile lucrătoare.
Costul remedierilor se suporta de Contractant.

6.2. Recepţia punerii în funcţiune


Contracantul comunică în scris investitorului data terminării lucrărilor prevăzute în contract.
In cazul echipamentelor din import, receptia p.i.f. se face numai după recepţia funcţionării
acestora cu furnizorii externi, cu respectarea prevederilor contractului.
In cazul apariţiei unor defecte, testul se va întrerupe şi se va relua de la început după
remedierea de către furnizor a defectelor.
Investitorul va numi comisia şi va organiza începerea recepţiei p.i.f. în maxim 15 zile
calendaristice de la testul final al recepţiei funcţionării în cazul echipamentelor importante.
La receptia p.i.f. vor participa şi principalii furnizori de echipamente.
Comisia de recepţie verifică:
 realizarea lucrărilor de montaj a instalaţiei de legare la pământ;
 aplicarea probelor, testelor şi reglajelor;
 existenţa condiţiilor de funcţionare, normală, sigur şi fără pericol de accidente;
 referatul proiectantului privind executarea probelor p.i.f.
La terminarea tuturor verificărilor, comisia consemneaza observaţiile şi concluziile în PV de
receptie p.i.f. pe care îl va înainta investitorului în maxim 3 zile lucrătoare, împreună cu
recomandarea de admitere, amânare sau respingere.
Investitorul hotărăşte admiterea sau respingerea recepţiei p.i.f. şi notifică hotărârea sa în
interval de 3 zile lucrătoare contractantul, împreună cu un exemplar din PV.
Data recepţiei este cea a PV cu sau fără obiecţii.
Investitorul preia lucrarea în exploatare, începînd cu data punerii in funcţiune.
6.3. Recepţia finală (definitivă)

Recepţia finală a lucrărilor se va face la data ce va fi convenită în contract de la recepţia p.i.f.


şi are drept scop confirmarea realizării performanţelor tehnice proiectate şi modul de comportare în
exploatare a obiectivului.
La aceasta receptie participă:
 comisia numită de investitor;
 proiectanţii;
 executanţii;
 principalii furnizori de echipamente.
Comisia de recepţie finală examinează:
 finalizarea lucrărilor cerute la recepţia privind terminarea lucrărilor de montaj;
 referatul investitorului privind comportarea funcţionării staţiei pe perioada de preluare a
lucrărilor (de la data recepţiei p.i.f.) inclusiv viciile aferente şi remedierea lor;
 realizarea performanţelor tehnice proiectate şi a siguranţei în exploatare
Concluziile şi observaţiile comisiei se vor înainta investitorului în maxim 3 zile lucrătoare,
împreună cu recomandarea de admitere, amânare sau respingere şi cu propunerile de rezolvare a
neregulilor semnalate.

Pag.4
949
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012

7.PLAN DE SECURITATE SI SANATATE conform HG 300 din 2.03.2006

1. Inf ormatii de ordin admi nistrati v:


1.1. Antreprenor general:
1.2. Adresa exacta a şantierului: mun.MARGHITA , jud Bihor
1.3. Beneficiarul lucrarii: SC Electrica-SDEE Oradea.
1.4.Tipul lucrarii:LES 20 kV/PTM-uri,PTAb-uri noi/inlocuire echipament in PTCz/Conexiune/LEA
20 KV /LES 0,4 KV
1.5. Proiectant: SC Electrica Serv.-Agentia Oradea
1.6. Şef de proiect: ing.Petrut Daciana
1.7. Durata estimativa a lucrărilor: 22 luni.
1.8. Numărul maxim estimat de lucrători: 2 echipe a cate 7 lucratori
2. Măsuri generale de organizare a şantierului:
Se vor respecta următoarele acte normative în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă:
 Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 HGR nr. 1425 din 11 oct. 2006 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 HG 955/2010-modificarea si compleatrea Normelor metodologice de aplicare a
legii 319/2006
 HGR nr. 1091 din 16,08,2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru locul de muncă;
 HGR nr. 1146 din 30 aug. 2006 – privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 HGR nr. 1048 din 09. aug. 2006 – privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la
locul de muncă;
 HGR nr. 1051 din 09. aug. 2006 – privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru manipularea manuală a maselor care reprezintă riscuri pentru lucrători,
în special de afecţiuni dorsolombare;
 HGR nr. 1136 din 30. aug. 2006 – privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri
electromagnetice;
 HGR nr. 115/2004 – privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă;
 HGR nr. 1022 din sept. 2002 – privind regimul produselor şi serviciilor care pot
pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;
 HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 – privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
 Legea 608/2001 – privind evaluarea conformităţii produselor;
 HGR nr. 300 din 2 martie 2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru şantierele temporare sau mobile;
 HGR nr. 355 / 2007, modificata de HG 37/2008 – privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor;
 HGR nr. 493 din 12 aprilie 2006 – privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
 HGR nr. 1092 din 16 august 2006 – privind protecţia lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă;
 HGR nr. 1093 din 16 august 2006 – privind stabilirea cerinţelor minime de
securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

Pag.5
050
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
 HGR nr. 1218 din 6 septembrie 20 06 – privind stabilirea cerinţelor minime de
securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;
 HGR nr. 1028 din 9 august 2006 – privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

 IPSM-IEE/2007 – Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru


instalaţiile electrice în exploatare.
 LEGEA 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor
 PE009/93 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea si distributia energiei electrice si termice
 NTE 009/2010 Regulament general de manevre în instalaţiile electrice.
2.1.Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santier
-Stabilitate si soliditate
Materialele (tamburi cu conductare, accesorii), si in general orice element care, la o deplasare
oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat
si sigur.
-Instalatii de distributie a energiei
Lucratorii trebuie sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere
directa sau indirecta, conform Regulamentului de dotare Electrica
-Detectarea si stingerea incendiilor
Pe santier se va prevedea un numar minim de dispozitive de stingere a incendiilor. Acestea
trebuie intretinute si verificate periodic.
La intervalle periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate.
Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de
manipulat.
-Expunerea la riscuri particulare
In cadrul lucrarii lucratorii pot fi expusi la riscuri (niveluri de zgomot, praf) nocive, in cadrul
lucrarilor de spargeri pavaje, fundatii de beton ciment, sapaturi in stanca care se executa
mecanic ,fiind necesara folosirea echipamentul individual de protectie, conform Regulamentului
de dotare Electrica, corespunzator riscurilor care apar.
-Temperatura
In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi
lucratorii.
Lucrarile se executa in aer liber, executantul lucrarii va avea grija ca lucratorii sa fie dotati
cu echipament individual de protectie pentru riscuri termice, conform Regulamentului de
dotare Electrica in cazul in cazul temperaturilor scazute, ploaie, etc.
In cazul temperaturilor extreme executantul ( angajatorul ) va lua masurile necesare privind
asigurarea cu apa potabila sau ceai, conform OG 99/2000. In zone greu accesibile unde nu
exista apa potabila, angajatorul are obligatia sa asigure apa potabila.
In cazul temperaturilor extreme este necesara alternarea perioadei de lucru cu perioada de
repaus.
-Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incaperilor si cailor de circulatie de
pe santier
In cazul existentei posturilor de lucru ( baraci ) pe santier , acestea trebuie sa dispuna pe cat
este posibil de lumina naturala.Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de asemena pe
timpul noptii locurile de munca trebuie prevazute cu lumina artificiala corespunzatoare si
suficienta.
Atunci cand este necesar , trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.
Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale cailor de circulatie trebuie
amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.
-Cai de circulatie – zone periculoase
Se vor asigura masuri privind semnalizarea corespunzatoare a drumurilor in cazul executarii de
lucrari in vecinatatea drumurilor publice, evitandu-se producerea de accidente.

Pag.5
151
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Executantul va stabili de comun acord cu administratorul de drumuri si politia rutiera
semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru.
La lucrarile de montare a conductoarelor in zonle locuite sau la traversarile cailor de
circulatie ( cai ferate, sosele, canale navigabile, etc.. ), trebuie luate masuri de impiedicare a
accesului persoanlor neavizate si a mijloacelor de transport in zonele de lucru.
De la derularea si tragerea la sageata a conductoarelor si pana la fixarea acestora, in
zonele populate, in apropierea si traversarea soselelor si a drumurilor circulate, se vor posta
membri ai formatiei de lucru ai formatiei de lucru pentru paza, care vor semnaliza pericolul.
Se va acorda o deosebita atentie in zona LEA ,in cazul circulatiei cu utilaje de gabarit,
utilaje ce contin scari mobile sau fixe, sau utilizarea de scari mobile sau fixe.
Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil ( ziua si in timpul noptii ), iar
personalul trebuie instruit corespunzator.
-Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru
Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul si materialul necesar,
astfel incat lucratorii sa dispuna de suficianta libertate de miscare pentru activitatile lor.
- Primul ajutor
Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment.
De asemenea angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.
Trebuie luate masuri pentru a se asiguara evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.
Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.
Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator, usor accesibile si sa indice clar adresa si
numarul de telefon ale serviciului de urgenta.
- Instalatii sanitare
Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curatenie impun acest lucru, lucratorilor trebuie
sa li se puna la dispozitie dusuri, chiuvete, vestiare, wc-uri.
-Incaperi pentru odihna si/sau cazare
Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci
cand securitatea ori sanatatea o impun, in special in in functie de tipul activitatii, numarului
mare de lucratori sau distantei fata de santier.
Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitia
personalului pentru ca acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.
- Dispozitii diverse
Intrarile si perimatrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si
identificabile in mod clar.
Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual de alta bautura
corespunzatoare si nealcolica, in cantitati suficiante, atat in incaperile pe care le ocupa cat si in
vecinatatea posturilor de lucru.
2.2.Posturi de lucru din santiere, in exteriorul incaperilor
-Stabilitate si soliditate
1.1 Posturile de lucru mobile si fixe trebuie sa fie solide si stabile, tinandu-se seama de :
a) numarul de lucratori care le ocupa
b) incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si repartitia lor.
c) influentele externe la care pot fi supuse
1.2 Verificare
Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice
modificare de inaltime sau adancime a postului de lucru.
-Instalatii de distributie a energiei
Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzator.
Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate si
semnalizate in mod clar.
-Influente atmosferice

Pag.5
252
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea
si sanatatea. Lucratorii sa fie dotati cu echipament individual de protectie, conform
Regulamentului de dotare Electrica.
-Caderi de obiecte
Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva, sau echipament individual de protectie.
Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
rasturnarea ori caderea lor.
-Caderi de la inaltime
Se vor lua masurile de protectie specifice pentru lucru la inaltime.
Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana
curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.
Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.
In cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
prevazute mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte
mijloace sigure de ancorare.
Se vor respecta prevederile din normele ”Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
instalatii electrice in exploatare 65-2007”.
-Schele si scari
Schele – nu este cazul
Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.
Scarile vor respecta prevederile din norma IP- 65/2007
Instalatii de ridicat
Toate instalatiile de ridicat (macara ,etc.)vor avea verificarea ISCIR la zi in conformitate cu
reglementarile in vigoare .
Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestoara, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie :
a) sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate ;
b) corect instalate si utilizate
c) intretinute si in stare buna de functionare
d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in
vigoare
e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare
Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod vizibil
valoarea sarcinii maxime.
Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru
care sunt destinate.
-Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea materialelor
Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie
mentinute in stare buna de functionare si sa fie utilizate in mod corespinzator.
Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea
materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara.
-Instalatii, masini, echipamente
Instalatiile, masinile, echipamentele utilizate in construtia retelelor electrice vor respecta
normele IP 65/2007
Instalatiile , masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa
fie :
a) bine proiectate si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile
ergonomice ;
b) mentinute in stare buna de functionare
folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;
manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare.

Pag.5
353
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incarcarilor si controlului
periodic.
-Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele
Constructiile metalice sau din beton si elemntele lor, cofraje, elementele prefabricate sau
suporturile temporare trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane
competente.
Trebuie prvazute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii.
Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate si
intretinute astfel incat sa poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.
3.Identificarea riscurilor şi descrirerea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea şi
sănatatea lucrătorilor-ANEXA
4.Masuri specifice de securitate in munca
La executia lucrarilor se vor respecta intocmai “ Instrucţiunile proprii de securitate a muncii
pentru instalaţiile electrice în exploatare ‘’ IP 65 elaborat de S.C. ” Electrica ” S.A. in zona
instalatiilor proprietatea ELECTRICA si instructiunile proprii ale constructorului cand se lucreaza in
instalatii nepuse in functiune.
1. Mijloace de productie
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 184 - 187
2. Mijloace de protectie electroizolante
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 188 - 205
3. .Mijloace de protectie pentru legarea la pamant si in scurtcircuit a instalatiilor electrice
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 206 - 211
4. Mijloace de protectie pentru delimitarea materiala a zonei de lucru
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 212 - 215
5. Mijloace de protectie impotriva efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor
mecanice
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 216 - 219
6. Unelte, dispozitive si utilaje pentru lucrul sub tensiune
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 225 - 228
7. Schele si esafoade ( platforme ), unelte, dispozitive si utilaje speciale
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 229 - 234
8. Masuri de securitate a muncii la exacutatea lucrarilor in statii electrice, puncte de
alimentare, posturi de transformare si cutii de distributie
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 261-292
9. Executarea lucrarilor la demontarea liniilor electrice aeriene
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 345 - 349
10. Masuri de securitatate a muncii la executarea lucrarilor la liniile electrice subterane
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 350 - 355
11. 10.1 Executarea lucrarilor de remediere a defectelor pe cabluri
12. Masuri de securitate a muncii la executarea lucrarilor de defectoscopie si la incercari cu
tensiune marita
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 371 – 385
13. Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor la circuite secundare
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 386 – 391
14. Masuri de securitate a muncii la executarea masurarilor cu aparate portabile
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 392 – 397
15. Masuri de securitatea muncii la executarea lucrarilor in instalatiile de alimentare cu energie
electrica a consumatorilor
Conform Instrucţiuni proprii S.C. ELECTRICA S.A., art. 443 – 447
10. Amenajarea şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare,
modalităţi de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de
antreprenori şi subantreprenori pentru realizarea lucrării:
10.1. Amenajari şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare:
Nu este cazul. Lucrătorii nu vor fi cazati în zona / perimetrul obiectivului de executat.

Pag.5
454
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
10.2. Amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenori şi subantreprenori pentru
realizarea lucrarii:
Materialele, echipamentele şi, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat şi sigur.
Materialele folosite în vederea executării lucrării vor fi aduse de către antreprenor, în număr
suficient zilnic.
10.3. Căi sau zone de deplasare ori de circulaţie orizontale şi verticale:
În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid şi în condiţii de
securitate maximă pentru lucrători.
Se vor respecta prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice.
Se vor utiliza căile de circulatie existente, localitatea Oradea, Jud. Bihor. Se vor delimita material
şi semnaliza corespunzător zonele de lucru.
10.4. Limitarea manipulării manuale a sarcinilor:
Antreprenorul va constitui echipe care manipulează mase mari dintr-un număr adecvat de
personae, astfel încât solicitarea să nu depăşească posibilităţile individuale a lucrătorilor.
În cazul în care solicitarea depăşeşte posibilităţile individuale ale lucrătorilor se vor folosi utilaje
specifice pentru ridicarea şi manipularea maselor mari (macarale, buldo-excavatoare, etc).
10.5. Stocare, eliminare sau evacuare deşeuri:
Se vor respecta următoarele acte normative:
L 211/15.11.2011 Privind regimul deseurilor

HG 621 / 2005 Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, abroga HG


349/2002
HG 349 / 2005 Privind depozitarea deseurilor
HG 856 / 2002 Privind evidenta gestiunii desurilor si aporbarea listei cuprizand deseurile.
Hotararea pentru modificarea HG 128/2002 prinind incinerarea deseurilor
427/28.04.2010
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

10.6. Dispozitii diverse:


Lucrătorii trebuie să dispună de apă potabilă pe şantier şi, eventual, de alta băutură
corespunzătoare şi nealcoolică, în cantităţi suficiente, atât în încăperile pe care le ocupă, cât şi în
vecinătatea posturilor de lucru.
Lucrătorii trebuie să dispună de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzător.
10.7. Măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi
obligaţiile ce decurg din acestea:
Se va efectua instructajul în materie de sănătate şi securitate ocupaţională pe şantier de către
coordonatorii în materie de securitate şi sănătate, acesta consemnându-se în procesul verbal de
instruire sau fişa colectivă de instruire.
10.8. Obligaţii ce decurg din interferenta activităţilor care se desfăşoară în perimetrul
şantierului şi în vecinătatea acestuia:
În vederea prevenirii accidentării membrilor formaţiei de lucru, dar şi a persoanelor care ar putea
pătrunde accidental în aceste zone, se va asigura delimitarea materială a zonelor de lucru prin:
-bariere extensibile sau frânghii viu colorate, fixate pe jaloane şi montate la aproximativ 1m de
la sol;
-indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau frânghiile viu colorate având
spre interior inscriptia ,,LIMITA DE ZONĂ DE LUCRU. INTERZISĂ DEPAŞIREA’’.
-indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau frânghiile viu colorate având
spre exterior inscripţia ,,STAI ! ÎNALTĂ TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE’’.
Pentru evitarea accidentelor de circulatie (când este cazul), zona de lucru trebuie marcată cu
indicatoare sau ingrădiri speciale, respectând prevederile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de
aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

10.9. Măsuri generale pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine şi în stare de


curăţenie:

Pag.5
555
SC“FISE ELECTRICA-SERV” S.A.
SISE Transilvania Nord
AISE Oradea
Proiect nr. 1393 /2012
Antreprenorul va lua măsuri ca în zona de lucru să nu pătrunda decât lucrătorii săi. De asemenea,
la sfârşitul programului de lucru zilnic, lucrătorii vor efectua curăţenie la locul de muncă,
respectând normele de evacuare şi selectareadeşeurilor.
10.10. Indicaţii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor şi
măsurile de organizare în acest sens:
Antreprenorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice moment.
De asemenea, antreprenorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop, efectuându-se şi
simulări pentru acordarea de prim ajutor. Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea pentru
îngrijiri medicale a lucrătorilor accidentaţi sau victime ale unei îmbolnăviri neaşteptate. În caz de
eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la telefon 112.

Verificat: Intocmit:
ing.Budisca H Nicolae ing.Petrut Daciana

Pag.5
656
SC ELECTRICA – SERV SA, AISE Oradea,Atelier Proiectare
Proiect nr.1393 / 2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din orasul Marghita, jud. Bihor

CAIET DE SARCINI
Pozari cabluri

Documentatia de fata cuprinde pozarea urmatoarelor trasee de cabluri de MT: CABLU


MONOFAZAT 20/24 kV, CU IZOLATIE XLPE , CONDUCTOR AL, cu sectiunea 150 mmp, ECRAN
CU cu SECTIUNEA de 25 mmp, si manta PE.
.3.1-LES MT

Documentatia de fata cuprinde pozarea urmatoarelor trasee de cabluri de MT: CABLU


MONOFAZAT 20/24 kV, CU IZOLATIE XLPE , CONDUCTOR AL, cu sectiunea 150 mmp, ECRAN CU
cu SECTIUNEA de 25 mmp, si manta PE.
Se vor poza urmatoarele cabluri de 20 KV noi tip A2XS2Y 3x1x150mmp intre:
 intre STATIA 110/20 KV MARGHITA si CONEXIUNEA AVRAM IANCU in lungime de 2,000
Km inclusiv pozare fibra optica (tot 2,000 Km)
Traseul va fi din Statie pe str.Republicii,str.Garoafei,str.Litoralului,str.Eroilor si apoi la stanga pana
la PTZ existent Avram Iancu (fata in fata cu blocul ANL)
 intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTM CRINULUI in lungime de 0,450 Km
 -alimentarea de rezerva
Traseul va fi din Conexiune pe str.Eroilor,pe str.Litoralului si printre blocuri la PTM Crinului
 intre CONEXIUNEA AVRAM IANCU si PTZ TINERETULUI in lungime de 1,400 Km
Traseul va fi din PTZ Avram Iancu pe str.Eroilor,str.Revolutiei,str.Borsecului,Aleea Tineretului
pana la PTZ Tineretului
CONEXIUNE-PTZ TINERETULUI-PTZ MARCONF-PTZ PANDURILOR –PTAb MEDIMAR- PTAb
ANL-PTZ F-ca PAINE-PTZ UZINA DE APA si respectiv PTAb BELTRAN (radial)
 intre PTAb PROGRESULUI si PTAb UNIRII in lungime de 1,400 Km
 intre PTAb Unirii si PTA CLOSCA II in lungime de 0,650 Km
CONEXIUNE-PTAb PROGRESULUI–PTAb UNIRII-PTAb CLOSCA II (se va demonta PTA
CLOSCA II)-racord 20 KV existent spre LEA 20 KV VIISOARA
Traseul va fi din PTAb Progresului pe str.Progresului si apoi pe str.Unirii pana la PTAb Unirii
Si apoi pe str.Unirii pana la PTA Closca II (langa bloc)
S-a solicitat de la PRIMARIA MARGHITA concesionarea unui teren situat langa blocul de
locuinte pentru amplasarea unui post de transformare in anvelopa de beton PTAb (dimensiuni L x l x
h 3m / 5 m / 1,8m ) urmand ca PTA CLOSCA II sa fie demolat (se mentine un stalp SE-8 )

 Dupa STE -444 (momentan LEA 20 MARGHITA ce va deveni LEA 20 KV VOIVOZI)LEA 20


KV se va trece in cablu L=0,900 Km pana in PTM IRIL VECHI (pe majoritatea acestui traseu,
din cutia de jonctiune montata pe str.Republicii pana in PTM IRIL se va poza fibra optica si
apoi pana la STE-141 L=0,8 Km)

TOTAL LES 20 kV proiectat : 6,800 km

NOTA : Odata cu pozarea cablurilor de MT intre STATIA 110/20 KV MARGHITA si CONEXIUNEA


AVRAM IANCU si respectiv intre cutia de jonctiune ce se va monta pe str.Republicii si PTM IRIL
VECHI si de aici la STE-141 se va poza si fibra optica . Fibra optica va fi de tip ADSS 24 canale.
Pozarea FO se va realiza in tub de protectie din polietilena 40mm, la schimbarile de directie/la
imbinarea tuburilor se vor monta camine de tragere prefabricate 700x700x800 mm. Lungimea
traseului fibrei optice este de 2,800 Km (2,00Km+0,8Km).

3.2.LUCRARI DE INLOCUIRI LES 20 KV

Se vor inlocui urmatoarele cabluri de 20 KV aflate intr-o stare avansata de degradare ,cu multe
mansoane pe traseu .
Se vor inlocui urmatoarele cabluri de 20 KV aflate intr-o stare avansata de degradare ,cu multe
mansoane pe traseu .
 De la PTZ CARAGIALE III la PTM RECORD cablul existent inainte de sensul giratoriu se va
mansona si se va continua pana in PTZ CARAGIALE I in lungime de 0,250 Km
 De la PTZ CARAGIALE I pana in PTZ CARAGIALE II in lungime de 0,400 Km
 De la PTZ CARAGIALE II pana in PTAb CADRAN in lungime de 0,250 Km
 De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana la STE-66 in lungime de 0,150 Km
 De la PTAb CADRAN se va poza LES 20 KV pana in PTM IRIL VECHI in lungime de 0,300
Km
 De la PTM IRIL VECHI se va poza LES 20 KV pana la stalpul cu STE-141 in lungime de
0,080 Km
 De la PTZ CARAGIALE III se va poza LES 20 KV pana in PTM RECORD in lungime de
0,600 Km (traseul actual este conform planului de situatie prin centrul orasului pe langa
sensul giratoriu )
 De la PTM RECORD se va poza LES 20 KV pana in PTM CRINULUI in lungime de 0,200
Km
 De la PTZ TINERETULUI se va poza LES 20 KV pana la stalpul cu STE-24 KV proiectat in
lungime de 0,200 Km (cablul existent este de tip NAHEKBA-20 KV 3x150 mmp cu izolatie din
hartie )
 Se vor inlocui cablurile de iesire din statia 110/20 KV Marghita pe cele 2 distribuitoare
existente LES 20 KV oras Marghita si LEA 20 KV VOIVOZI – 0,2 Km
iesirile din statie pana la primii stalpi cu STE-219 (LEA 20 KV VOIVOZI) L=80 m (20m in
statie si 60 m in zona verde) si pana la STE-443 (LES 20 KV Oras MARGHITA) L=120 m
(20m in statie si 100 m in zona verde)

TOTAL LES 20 kV inlocuit :2,630 km

1. Breviar de calcul
Cablurile de MT, 20/24 kV,au fost alese în conformitate cu pr
e v e d e r i l e N T E 007/ 08/ 00 si vor avea conduct oar e di n A l , cu m ant a de pr ot ecţ i
e cu î nt âr zi er e l a pr opagar ea f l ăcăr ii ; tensi une nom i nal ă de i zol aţ i e: 24 kV . D i
n consi der ent e m ecani ce, secţ i unea a f ost al easa de 150 m m p.
Pozarea cablurilor de MT si JT se va desfasura pe domeniu public, cu respectarea traseului din
planurile de situatie anexate. Cablurile se vor poza in spatiul verde, trotuar, domeniu public.

Executantul va respecta toate normele şi reglementările din domeniul distribuţiei energiei electrice, cât
şi cele cu caracter naţional, conforme cu reglementările CEI.Toate lucrările care fac obiectul acestui
capitol se vor executa în corelare cu programul de execuţie a lucrărilor, pus de acord cu graficul de
livrare a echipamentelor/materialelor.

2
La achizitia cablurilor de MT se va respecta specificatia tehnica SC Electrica-“ Cablu 12/20 kV
cu izolatie din polietilena reticulata”, iar achizitia accesoriilor se va face conform Specificatiei
SC Electrica –ST 17/2010- Accesorii pentru cabluri de MT cu izolatie XLPE.

- Traseele subterane de cabluri propuse a fi pozate in documentatia de fata se pot urmari pe


urmatoarele planuri de situatie:
1. Plan de situatie scara 1:1000 zona Republicii de la Statie
2. Plan de situatie scara 1:1000 zona I.L.Caragiale
3. Plan de situatie scara 1:1000 zona Balcescu
4. Plan de situatie scara 1:1000 zona Republicii -continuare
5. Plan de situatie scara 1:1000 zona Revolutiei,Liliacului,Borsecului
6. Plan de situatie scara 1:1000 zona Progresului,Unirii

2. PARTICULARITATILE DE MEDIU
Caracteristicile generale ale mediului ambiant :
 Altitudinea peste nivelul marii – 120-140m
 Temperatura aerului - maxima 40°C)
 Temperatura solului - maxima 20°C)
 Temperatura mediului la
transport şi depozitare ( C) - 33  40
pozare ( C) min. 5 C
2. DATE ELECTRICE DE SISTEM
Tensiunea nominala 12/20(24 ) kV , 0,4/1 kV( U/U0),
2.1 .CARACTERISTICILE SI CALITATILE MATERIALELOR FOLOSITE
2.1.1. CABLURI MT- cablurile de MT proiectate vor fi de tipul: Cabluri de energie, monopolare de
medie tensiune 24kV, cu izolatie din polietilena reticulata (XLPE) si manta exterioara din PVC , cu
sectiunea 1x150/25mmp in constructie standard cu urmatoarele caracteristici:
- conductor din aluminiu ;
- strat semiconductor interior
- izolatie dubla din polietilena reticulata ;
- strat semiconductor exterior
- banda semiconductoare
- ecran din fire de cupru , S=25 mmp,
- banda de cupru
- strat de separatie;
- manta exterioara din PE
Temperatura admisibila a conductorului in conditii normale de functionare: 90°C
Temperatura admisibila a conductorului la scurt-circuit: 250°C(timpul de scurtcircuit mai mic de 5
sec.). La achizitia cablurilor de MT, contractantul va respecta Specificatia tehnica pentru Cablu-
elaborata de SC Electrica- ST16/2010: CABLU 12 / 20 kV CU IZOLAŢIE DIN POLIETILENĂ
RETICULATĂ XLPE
Accesoriile utilizate pentru montajul
2.1.2 Cabluri de energie de joasa tensiune 0,4/1kV cu izolatie si manta exterioara din PVC, armate cu
benzi din otel galvanizat ACYAbY cu urmatoarele caracteristici:
-conductor din aluminiu ;
-izolatie faza din PVC;
-banda din PVC ;
-manta interioara din PVC;
-armatura din benzi de otel sau aliaj de aluminiu ;
-manta exterioara din PVC;
Temperatura maxima a conductorului de aluminiu :
3
+70C in conditii de sarcina normala ;
+160 C in conditii de scurtcircuit (max.5sec.)
Temperatura minima a cablului (masurata pe manta );
+5 C la pozare
+33 C dupa pozare (instalat ).
2.1.3 Fibra optica:
Cablul de fibra optica utilizat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-fibra optica single mod 9/125µm
-numar de fibre: 24
-manta interiora din polietilena cu fire de aramida pentru intarire
-cablul trebuie sa fie pentru aplicatii subterane cu instalare in tub HDPE
-cablul trebuie sa aiba protectie rezistenta la rozatoare, non-,metalica
-cablul trebuie sa fie complet protejat impotriva intrarii apei in interiorul mantalei
-rezistenta la agentii abrazivi, corozivi si radiatii UV
-rezistenta la solicitari laterale si transversale
-cablul trebuie sa contina o componenta de reducere a tensiunii de tragere
-codul culorilor fibrelor din componenta cablului trebuie sa fie standard
3. Conditii de pozare a cablurilor:
Pozarea cablurilor de MT si JT se va face cu respectarea NTE 007/00/08-Normativ pentru proiectarea
si executia retelelor de cabluri.
3.1 Conditii restrictive:
- La pozarea cablelor se va prevedea o rezerva de cablu pentru compensarea deformarilor si pentru a
permite inlocuirea capetelor terminale si a mansoanelor;pentru rezervare se vor prevedea urmatoarele
lungimi minime:
-la mansoane lungimea necesara refacerii de doua ori a mansonului respectiv.
-la capetele terminale ,lungimea necesara refacerii o singura data a capatului terminal
respectiv.
- Razele minime de curbura ale cablurilor ce trebuie respectate la manevrari si la fixare, in cazul in
care nu sunt indicate de unitatile producatoare, sunt conforme cu cele din tabelul A. 5.1, din
NTE007/08
Tabelul A.5.1. Valori orientative pentru razele minime de curbură admisibile la pozarea şi
manevrarea cablurilor

Cablu izolat cu material


Numărul de Cablu izolat cu hârtie
sintetic
conductoare din cablu
cu manta din Pb
cu manta netedă
sau cu manta Uo = 0,6 kV Uo > 0,6kV
din Al
ondulată din Al
un conductor într-un
25  d 30  d 15  d 15  d
cablu
mai multe conductoare
15  d 25  d 12  d 15  d
într-un cablu
d - diametrul cablului

1. La o îndoire unică (ce nu se mai repetă), de exemplu, înaintea realizării cutiei terminale, în
cazuri extreme, raza de curbură poate fi redusă la jumătate, dacă este stabilit în mod sigur
procesul tehnologic de specialitate (încălzirea peste 30°C, îndoirea după şablon).
-.La pozarea cablurilor monofazate trebuie luate urmatoarele masuri:
-pozarea celor 3 faze se va face in triunghi (trefla)
-cablurile nu se vor monta individual in tuburi feromagnetice si nu se vor incastra in
beton cu armaturi ce formeaza spire inchise in jurul fiecarei faze.

4
3.2 . POZAREA CABLELOR
1. zona verde-trotuar
- Adâncimea de pozare 0, 8 m
Distanţa liberă pe orizontală „L” între cabluri pozate în acelaşi şanţ sau între cabluri pozate în
şanţuri separate nu este mai mică decât valorile minime indicate în Tabelul 4.(NTE 007/08)
Tabelul 4. Distanţe de siguranţă ale cablurilor de energie, în cm, pe orizontală, faţă de alte
cabluri pozate în pământ
1)
Energie: Ale altor unităţi (telecomunicaţii ,
Tipuri de cabluri Circuite secundare
1-20 kV tracţiune urbană) sau fluxuri separate
Circuite secundare Nenormat 101) 502)

Energie: 1-20 kV 10
1)
7
3)
50
2)

5
Note:
1)
În cazul paralelismului cu cabluri de energie de peste 1 kV, distanţele se stabilesc sau se
verifică pe baza calculelor de influenţă conform STAS 832.
2)
Distanţa de 50 cm se măreşte la 60 cm în cazul adâncimilor de îngropare mai mari de 1,5
m.
3)
Distanţa de 7 cm (între două sisteme trifazate) se măreşte la 25 cm în cazul cablurilor
monofazate pozate în treflă; a se vedea şi Anexa 1, tabelele A.1.15 ÷ A.1.17.
-. Cablurile se pozează în pământ cu următoarele precizări:
1. Cablurile se pozează în şanţuri între două straturi de nisip de circa 10cm fiecare, peste care
se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare şi/sau plăci avertizoare/-caramida,in
situiatia de fata) şi pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea
produce deteriorarea cablurilor). In cazul de fata protectia cablurilor se va realiza cu caramida.
2. Se admite acoperirea cablurilor din şanţ cu pământ prelucrat (selecţionat din stratul
superficial al taluzului, astfel încât granulaţia să nu depăşească 30 mm, fără pietre, bolovani sau alte
corpuri străine) şi compactat prin burare până ne obţine o grosime de 10 – 15 cm şi o suprafaţă
netedă şi fără fisuri; stratul de deasupra dispozitivului avertizor va fi, de asemenea, bine compactat
prin burare.
3. Între cablurile cu tensiuni diferite sau între cablurile de medie tensiune (de aceeaşi tensiune)
pozate în acelaşi şanţ la distanţe între ele de până la 10 cm (a se vedea Tabelul 4), se montează
distanţoare (de exemplu, din mase plastice din cauciuc) amplasate pe traseu la intervale care să
asigure distanţele minim prescrise între cabluri. sau caramida.
2. subtraversarea cailor de circulatie
-La subtraversarea cailor de circulatie cablurie se vor poza in tub PVC –G-D=160 mmp,

o Diametrul tubului trebuit să permită tragerea cablurilor fără risc de gripate. Raportul dintre
diametrul interior al tubului şi diametrul exterior al unui cablu trebuie şi fie:
 minimum 2,8 - în carul tragerii a trei cabluri monofazate în acelaşi tub;
 minimum 1,5 - în cazul tragerii unui singur cablu în tub.
o Traseul parcursului în tub (lungimea, schimbările de direcţie, razele de curbură) nu trebuie să
conducă la solicitări de tracţiune dăunătoare cablului în timpul tragerii.
o La dispunerea tuburilor se respectă următoarele prevederi:
o racordarea tuburilor între ele trebuie să fie realizată fără bavuri sau asperităţi care să
conducă la deteriorarea cablului.

6
o în cazul subtraversării căilor de circulaţie, trebuie să se asigure rezistenţa mecanică şi
stabilitatea necesară; se verifică ca tuburile în care sunt instalate cabluri monofazate să
nu fie înconjurate de armături metalice.
o extremităţile tuburilor se obturează, cu interpunerea, în cazul cablurilor nearmate, a
unui strat elastic între cablu şi materialul de obturare.
-Cablurile cu funcţiuni diferite (de exemplu: energie, circuite secundare, telecomunicaţii) se instalează
în tuburi diferite.
-După pozarea cablurilor, pe planul reţelei de cabluri al localităţii se vor trece în mod obligatoriu orice
modificări de traseu faţă de proiect.
3. Marcarea cablurilor.
Marcarea şi repararea reţelelor de cabluri în localităţi se face în conformitate cu prevederile STAS
9570/1.
Cablurile pozate în pământ se marchează şi pe traseu, din zece în zece metri.
- Etichetele pentru cabluri se confecţionează din plumb, material plastic, cupru sau aluminiu
(materialul se alege în funcţie de mediul de pozare) şi trebuie să aibă înscris pe ele:
- tensiunea (kV);
- marca de identificare a cablului din jurnalul de cabluri;
- anul de pozare.
- Toate manşoanele de legătură, precum şi terminalele trebuie să fie prevăzute, de asemenea, cu
etichete de identificare.
- Traseele subterane de cabluri se marchează prin borne de marcare la suprafaţă si prin
markere(sistem electronic de marcare a traseului de cablu)
-Se marchează prin borne/markere- schimbările de direcţie, traversările de şosele şi
intersecţiile cu alte canalizări subterane (cabluri, conducte de fluide etc.), la mansoane.
Bornele se fixează lateral de cablu, la 0, 8m de axul lui, cu placa de inscripţie orientată spre
cablu.
Inscriptionarea bornelor se va face conform STAS 9570/1 – 89,

        

     
 

   
    

              

4. Coexistenta cu alte instalatii


1. Distante minime pe orizontala intre cabluri.
Distanţa liberă pe orizontală „L” între cabluri pozate în acelaşi şanţ sau între cabluri pozate în şanţuri
separate nu este mai mică decât valorile minime indicate în Tabelul 4.
Tabelul 4. Distanţe de siguranţă ale cablurilor de energie, în cm, pe orizontală, faţă de alte
cabluri pozate în pământ
1)
Energie: Ale altor unităţi (telecomunicaţii ,
Tipuri de cabluri Circuite secundare
1-20 kV tracţiune urbană) sau fluxuri separate
Circuite secundare Nenormat 101) 502)

Energie: 1-20 kV 10
1)
7
3)
50
2)

6
Note:
4)
În cazul paralelismului cu cabluri de energie de peste 1 kV, distanţele se stabilesc sau se
verifică pe baza calculelor de influenţă conform STAS 832.
5)
Distanţa de 50 cm se măreşte la 60 cm în cazul adâncimilor de îngropare mai mari de 1,5
m.
6)
Distanţa de 7 cm (între două sisteme trifazate) se măreşte la 25 cm în cazul cablurilor
monofazate pozate în treflă; a se vedea şi Anexa 1, tabelele A.1.15 ÷ A.1.17.

7
Nr.c
Tipul cablurilor Distanta
rt.
1. Cabluri trifazate de aceeasi tensiune (1-20Kv) 70mm
2. Cabluri comanda –control si cabluri de energie (1-20kV) 100mm
Cabluri de energie 1-20kV si cabluri MTTC-tractiune urbana la
3. 500mm
adincimi sub 1,5m
4. Idem la adincime peste 1,5 m 600mm
5. Intre 2 sisteme trifazate de cabluri 20kV (monofazate ) 250mm

2. Distantele in plan orizontal si vertical (intersectii) dintre cablurile de energie de 1-20kV si diverse
alte retele constructii sau obiecte , sunt conforme cu tabelul 5-NTE 007/2008
Tabelul 5. Distanţe de siguranţă ale cablurilor pozate în pământ faţă de diverse reţele, construcţii sau
obiecte.
Nr. Denumirea reţelei, Distanţa de siguranţă,
crt. construcţiilor sau m Observaţii
obiectelor în plan în plan
orizontal vertical
(apropieri) (intersecţii)
0 1 2 3 4
)
Apă şi canalizare 0,5*) 0,25 * La adâncimi peste 1,5m distanţa minimă
Conducte, canale

1 este de 0,6m.
Distanţele se măsoară până la marginea
cu abur 1,5 0,5 canalului termic. Ele pot fi reduse cu 50%
cu măsuri de protecţie termică a cablului
2 Termice
cu apă (de exemplu, prin montarea în tub la
0,5 0,2 intersecţii sau prin reducerea încărcării în
fierbinte
situaţii de apropieri).
)
* Distanţa poate fi redusă până la 0,25m,
Lichide în cazul protejării cablurilor în tuburi pe
3 1,0 0,5*)
combustibile toată lungimea intersecţiei plus câte 0,5m
pe fiecare parte.

8
)
* În cazul protejării cablurilor în tuburi,
distanţa se măreşte la:
- 1,5 m, în cazul conductelor de gaze
pentru presiune joasă sau medie;
- 2 m, în cazul conductelor de gaze pentru
presiune înaltă.
) ) **) De regulă, conducta de gaze deasupra.
4 Gaze 0,6* 0,25**
În caz contrar, fie conducta, fie cablul (de
regulă, ultima instalaţie care se pozează)
se introduc în tub de protecţie pe o
lungime de 0,8 m de fiecare parte a
intersecţiei. Tubul va fi prevăzut în capete
cu răsuflători conform normativului I 6.
o
Unghiul minim de traversare 60 .
Cu condiţia verificării stabilităţii
5 Fundaţii de clădiri 0,6 - construcţiei.
Se admite reducerea distanţei cu condiţia
6 Arbori (axul acestora) 1,0 - protejării cablurilor în tuburi.
Distanţa se măsoară de la marginea
7  1kV 0,5 - stâlpului sau fundaţiei.
neutru Distanţa se măsoară de la conductorul
8 1  20kV izolat sau 1,0 - extrem al LEA (protecţia pe orizontală).
tratat Pentru cablurile de circuite secundare şi
neutru de teleconducere, precum şi pentru
9 110  400kV legat la 5,0 - adoptarea unor distanţe mai reduse se vor
pământ face calcule de influenţă.
)
** Măsurată în axul
*) drumului; tubul de
Măsurată de la
protecţie va depăşi
bordură spre
bordura, respectiv
trotuar (în localităţi)
) ) ampriza, cu circa
15 Drumuri 0,5* 1** sau de la ampriză
0,5m.
spre zona de
- Unghiul minim de
protecţie (în afara o
traversare 60
localităţilor)
(recomandat
o o
75  90 ).

)
** Se admite
reducerea până la
0,25m cu condiţia
Cabluri electrice (inclusiv
) protejării mecanice a
tracţiune urbană şi *
) * A se vedea
0,5**) cablului traversat, pe
16 telefonie) Tabelul 4
o distanţă de 0,5m de
o parte şi de alta a
traversării.

5. Verificari in vederea receptiei


Nomenclatorul verificarilor pentru linii electrice de energie in cablu conform PE 116 cuprinde :

8
-verificarea manta (invelis de protectie) din PE;
-verificarea continuitatii si identificare faze;
-verificarea rezistentei ohmice la conductoare si ecrane ;
-verificarea rezistentei la izolatie ;
-verificarea coeficient de absorbtie si indice de polarizare;
-verificare izolatie cu tensiune inalta continua.
- masurarea rezistentei ohmice a conductoarelor si ecranelor
Cerintele de mediu in timpul executarii verificarilor vor fi:
-temperatura minima :-30°C;
-temperatura maxima :+55°C;
-umiditatea maxima :100 % la 20°C;
Aceste verificari urmaresc modul in care a fost aplicat NORMATIVUL DE PROIECTARE NTE
007/00/08 si constau in:
-rspectarea distantelor minime prescrise la pozare, atat in ceea ce priveste adancimea de pozare cat
si in ceea ce priveste conditiile impuse la intersectia cu alte instalatii tehnologice
-marcarea cablurilor, a mansoanelor si a cutiilor terminale.
La darea in exploatare a unei retele de cabluri de energie electrica , se va prezenta unitatii de
exploatare de catre executantul lucrarii urmatoarele:
-proiectul retelei de cabluri electrice
-schitele cotate cu modificarile fata de desenele de executie si cu datele referitoare la repararea
traseului cablului si cu pozitionarea mansoanelor
-certificatele de calitate si buletinele privitoare la incercarile cablului executatate de catre fabrica
furnizoare sau la incercarile facute pe santier.
-derogari de la proiect
-detalii asupra incrucisarilor cu alte trasee de cabluri sau de canalizari de conducte de orice fel.
6.Condiţii privind efectuarea probelor, testelor, verificărilor
-Executantul va asigura echipamentul şi personalul specializ
a t n e c e s a r e x e c u t ă r i i pr obel or , t est el or şi ver if i căr ilor pe şant i er , i ncl uzâ
nd aducer e a, i nst al ar ea, conect ar ea, dec onect ar ea i nst r um ent el or de t est ar e, pr
ecum şi act i vi t ăţ il e de î nr egi str ar e a r ezul t at el or obţinute.
- Lucr ăr i l e t r ebui e să f i e î nceput e l a t erm enul st abi l it , der ul at e conf orm pr ogr
am ul ui de
l ucr ar i si al gr af i cul ui de eşalonare a investiţiei şi terminate la termenul stabilit la
contractare.

NOTA : « PENTRU INSTALATIILE NOI EXECUTATE PREVAZUTE IN PREZENTA


DOCUMENTATIE, EXECUTANTUL LUCRARII VA PREZENTA PLANURI DE SITUATIE , AVAND
MARCATE POZITIILE COTATE IN TEREN A RESPECTIVELOR INSTALATII »

Verificat Intocmit
ing. Budisca-Hasan ing. Petrut Daciana

9
SC ELECTRICA – SERV SA, AISE Oradea,Atelier Proiectare
Proiect nr.1393 / 2012
Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentare a consumatorilor
din mun. Marghita, jud. Bihor

CAIET DE SARCINI
INLOCUIRE CELULE IN POSTURILE DE TRANSFORMARE EXISTENTE
si inlocuiri PTM-uri

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI


Obiectul caietului de sarcini îl constituie furnizarea si montarea echipamentelor de MT –CELULE MT
ce se vor monta in posturile de transformare.
Caracteristicile tehnice ale celulelor de MT sunt prezentate in detaliu in Specificatiile SC Electrica-
EDTN :
-ETN-ST-15-037- Celule modulare pentru posturi de transformare -celule linie cu separator de
sarcina ;
-ETN-ST-15-037-2-Celule modulare pentru posturi de transformare -celule linie cu separator de
sarcina(LSt) ;
-ETN-ST-15-037-3-Celule modulare pentru posturi de transformare-Celula de linie cu separator
de sarcina cu CLP si intrerupator fix echipat cu 3 TC si releu protectie (LI) ;
-ETN-ST-15-037-4-Celule modulare pentru posturi de transformare -celule de transformator cu
separator de sarcina si sigurante fuzibile ;
-ETN-ST-15-037-7-Celule modulare pentru posturi de transformare- cupla cu separator de
sarcina-CS ,specificatii care se anexeaza documentatiei.
Se vor inlocui celulele existente din posturile de transformare cu echipament electric de 20 kV
astfel:
LUCRARI IN POSTURILE DE TRANSFORMARE ZIDITE

In PTZ CARAGIALE III se vor monta :


- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,
- 1 celule de linie echipata cu separator de sarcină in SF-6 şi intreruptor in vid
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină combinat cu siguranţe
fuzibile tip modular în SF 6
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.

in PTZ CARAGIALE I se vor monta :


- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină combinat cu siguranţe
fuzibile tip modular în SF 6
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.

In PTZ CARAGIALE II se vor monta :


- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină combinat cu siguranţe
fuzibile tip modular în SF 6
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.

in PTZ TINERETULUI se vor monta :


- 3 celule de linie echipate cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,
-1 bucata celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină combinat cu
siguranţe fuzibile tip modular în SF 6
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.

In PTZ BLOC se vor monta


- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,
- 1 celule de linie echipata cu separator de sarcină in SF-6 şi intreruptor in vid
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină combinat cu siguranţe
fuzibile tip modular în SF 6
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.

LUCRARI IN POSTURILE DE TRANSFORMARE IN ANVELOPA DE BETON existente

PTAb PROGRESULUI-( pentru buclarea postului se va monta inca o celula de linie)


se va monta :
- 1 celula de linie echipata cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,

PTAb UNIRII--( pentru buclarea postului se va monta inca o celula de linie)


se va monta :
- 1 celula de linie echipata cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,

LUCRARI la POSTURILE DE TRANSFORMARE METALICE si in ANVELOPA DE BETON

PTM RECORD-( inlocuire cu PTAb)


se va demonta PTM-7 (inclusiv capetele terminale a cablurilor racordate la celulele menţionate) :
se va monta un alt PTAb pe aceiasi fundatie echipat cu :
- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină combinat cu siguranţe
fuzibile tip modular în SF 6
-trafo existent de 630 KVA 20/0,4 KV demontat din PTM
-TDRI-12 plecari J.t.
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.

PTM CRINULUI-( inlocuire tot cu PTM)


se va demonta PTM-7 (inclusiv capetele terminale a cablurilor racordate la celulele menţionate) :
se va monta un alt PTM pe aceiasi fundatie echipat cu :
- 3 celule de linie echipate cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină combinat cu siguranţe
fuzibile tip modular în SF 6
-trafo existent de 400 KVA 20/0,4 KV demontat din PTM
2
-TDRI-12 plecari J.t.
-se va reface priza de pamant la postul de transformare

PTM IRIL VECHI-( inlocuire PTM) –acest post se va integra in SCADA


se va demonta PTM-7 (inclusiv capetele terminale a cablurilor racordate la celulele menţionate)
se va monta un alt PTM pe aceiasi fundatie echipat cu :
-3 celule de linie echipate cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,
-2 celule de cupla echipate cu separator de sarcină in SF-6
-1 celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină combinat cu siguranţe
fuzibile tip modular în SF 6
-trafo existent de 400 KVA 20/0,4 KV demontat din PTM
-TDRI-12 plecari J.t.
-se va reface priza de pamant la postul de transformare.

PTM SPITAL-( inlocuire tot cu PTM)


se va demonta PTM-7 (inclusiv capetele terminale a cablurilor racordate la celulele menţionate)
se va monta un alt PTM pe aceiasi fundatie echipat cu :
- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,
-1 bucata celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină combinat cu
siguranţe fuzibile tip modular în SF 6
-trafo existent de 400 KVA 20/0,4 KV demontat din PTM
-TDRI-12 plecari J.t.
-se va reface priza de pamant la postul de transformare

PTAb CLOSCA II-( montare PTAb si demontare PTA 400 KVA 20/0,4 KV)
se va echipa cu :
- 2 celule de linie echipate cu separator de sarcină şi separator de punere la pământ tip
modular în SF 6,
-1 bucata celula protectie transformator echipata cu separator de sarcină combinat cu
siguranţe fuzibile tip modular în SF 6
-trafo existent de 400 KVA 20/0,4 KV
-TDRI-12 plecari J.t.
-se va realiza o priza de pamant noua .

-CELULA METALICA DE LINIE CU SEPARATOR cu racord in cablu de 20/12kV monofazat


150mmp, prefabricata, de interior, extensibila, cu izolatie in aer, echipata cu separator de sarcina in
SF6 si separator de punere la pamant, divizoare capacitive prezenta tensiune si dispozitiv pentru
semnalizarea scurtcircuitului mono si polifazat (pas celula minim 500 mm) 14 bucati +(10 buc in
PTM-uri si PTAb proiectate)

In PTZ si PTAb existente -14 buc


-1 buc in CONEXIUNEA AVRAM IANCU (cu TT)-sosirea din Statia 110/20 KV fara
semnalizare curent de defect . (Conexiunea se va integra in SCADA)
-2 buc in PTCz Caragiale III (acest post se va integra in SCADA)
-2 buc in PTCz Caragiale II
-2 buc in PTCz Caragiale
-3 buc in PTCz Tineretului
-2 buc in PTCz Bloc
-1 buc in PTAb Progresului
-1 buc in PTAb Unirii
3
+ inclusiv in echiparea PTM –urilor si PTAb –urilor proiectate-12 buc
-2 buc in PTAb RECORD
-3 buc in PTM CRINULUI
-2 buc in PTM SPITAL
-3 buc in PTM IRIL VECHI
-2 buc in PTAb CLOSCA II

- celulele linie prevazute in PTCz CARAGIALE I, PTCz CARAGIALE II,PTCz TINERETULUI,PTCz


BLOC,PTAb ex PROGRESULUI,PTAb ex UNIRII ,PTAb RECORD pr,PTM CRINULUI pr,PTM
SPITAL pr,PTM IRIL VECHI pr vor fi integrabile in sistemul DMS/SCADA protocol de
comunicare IEC 61850
-celulele linie prevazute in : CONEXIUNEA AVRAM IANCU ,PTCz CARAGIALE III,PTM IRIL VECHI
vor fi integrate in sistemul DMS/SCADA protocol de comunicare IEC 61850
-celulele de linie si trafo existente PTCz PANDURILOR se vor integra in sistemul DMS/SCADA
protocol de comunicare IEC 61850 in acest proiect
-CELULA METALICA DE LINIE (PLECARE) CU SEPARATOR SI INTRERUPTOR
(5 buc in CONEXIUNEA Avram Iancu ,1 buc in PTCz Caragiale III si 1 buc in PTCz Bloc in total 7
buc
-celula d