Sunteți pe pagina 1din 8

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGEMENT AL ONG

Nume/Prenume: Vleju Marina-Gabriela


Titlul proiectului: „Tășuleasa Social – Lumea Tășu„

Fişa proiectului

1. Contextul şi justificarea proiectului (descrieţi situaţia grupului ţintă înainte de implemenatarea


proiectului, mentionati problema identificată,descrieţi cauzele şi efectele problemei identificate, mentionati
solutia pentru rezolvarea problemei si impactul la nivelul grupului tintă )
O organizație care are deja vechime în tot ceea ce înseamnă activitate non-guvernamentală în
România, care contribuie la schimbarea de optică a mai multor generații care au învățat să privească
lucrurile într-o nouă perspectivă, a muncii depuse acum, cu efecte mult mai extinse în timp. Se
ghidează după câteva principii simple: voluntariat, respect pentru natură, educarea tinerilor prin
exemple practice și dezvoltarea curajului civic în rândul comunității, prin implicarea membrilor
acesteia în probleme sociale și de mediu.
 Voluntariatul este arma prin care se pot rezolva nenumărate probleme. Această organizație
își dorește să încurajeze tinerii să aibă inițiativa și curajul de a acționa spre schimbarea în
bine prin dialog și puterea exemplului, indiferent de domeniul în care aleg să facă voluntariat.
 Respectul pentru natură înseamnă exploatarea resurselor naturale având în vedere viitorul.
Această organizație își dorește să creeze un plan de exploatare sustenabil care să asigure
continuitatea acesteia. Economia consumă resurse care sunt luate practic împrumut de la
generațiile care vor urma. Aceasta nu este tocmai o soluție bună pentru generațiile ce vor
urma, astfel că, e timpul să gândim la nivel global și să începem să acționăm la nivel local.
Voluntarii vor planta puieți, vor învăța care este rolul copacilor și al pădurii, de ce este
necesar ca albele râurilor să rămână curate și care sunt soluțiile pentru colectarea selectivă a
deșeurilor.
 Misiunea este de a-i învăța pe tineri cum să facă voluntariat prin exemple concrete și
practice. De la plantarea unor puieți și sisteme de colectare selectivă, voluntarii vor deprinde
noțiuni teoretice și practice și deprinderea de a lucra în echipă. Se pune accent pe educarea
tinerilor de a avea curaj civic să se implice în rezolvarea problemelor din jurul lor și să
schimbe România într-o țară în care regulile nu sunt făcute pentru a fi încălcate.
2. Beneficiarii proiectului (menţionaţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului)

Beneficiari direcți:
 Școli primare, școli gimnaziale, licee (Licee din Germania:Wolfgang Borchert Gymnasium
Langenzenn, Gymnasium Penzberg)
 Copiii din zonele defavorizate (25.191 copii beneficiari în 2017 din zonele defavorizate,
1200 în Ianuarie 2018)
 Comunități rurale din 5 județe, Bistrița, Cluj, Mureș, Călărași, Sălaj.

Beneficiari indirecți:
 Reprezentanți ai școlilor primare, gimnaziale, sau licee implicate în desfășurarea proiectelor.
 Reprezentanți ai ONG-urilor și voluntari care activează în domeniul mediului în zonele de
desfășurare a proiectelor

3. Analiza SWOT a capacităţii organizatiei de a rezolva problema identificată

- Mediul intern -
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGEMENT AL ONG

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- actiuni si calitati pozitive - - actiuni si calitati negative -

-Experiență în desfășurarea și -Numărul mare de beneficiari,


implementarea proiectelor sociale. voluntari implicați și amploarea
-Colaborări cu instituții de proiectelor necesită costuri financiare
învățământ primare, gimnaziale și foarte mari.
licee din 5 județe. -Nevoia de cazare și transport
-Colaborare cu licee din Germania asigurat pentru numărul mare de
-Număr foarte larg de voluntari voluntari.
implicați în proiectele desfășurate.
-Sprijinul instituțiilor locale,
naționale și a sponsorilor.
-Colaborare cu persoane instruite
din doverse domeniide activitate.
-Disponibilitatea de spații necesare
implementării proiectelor.

- Mediul extern -

OPORTUNITATI AMENINTARI
- posibile situatii favorabile - - posibile situatii nefavorabile -

-Parteneriat cu două licee din -Autorizațiile necesare pentru


Germania implementarea oricărui proiect ,
-Sprijinul Agenției de Protecție a indiferent de natura lui, pot încetini
Mediului, Garda de Mediu ;i atingerea obiectivelor și aduc odată cu
Institutului Național de Cercetare- ele cheltuieli suplimentare.
Dezvoltare în Silvicultură “Marin -În sistemul din România, voluntariatul
Dracea” pentru proiectele de mediu. este încă văzut drept „muncă patriotică”
-Posibilitatea de extindere și în alte de care oamenii se feresc și nu există
județe din țară cu proiectele. sprijinul statului 100%.

Deciziile luate în urma analizei SWOT (vă rugăm mentionati decizia sau deciziile luate în urma
analizei SWOT a problemei si a capacitătii organizatiei Dvs de a rezolva problema identificată)
-Implementarea taxelor de participare la anumite proiecte și tabere, acolo unde există posibilitatea.
-Încurajarea oamenilor spre direcționarea impozitului de 2% către sprijinul organizației.
-Campanii de donații pentru sprijinirea proiectelor.
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGEMENT AL ONG
4.. Scopul proiectului

Formarea și integrarea tinerilor în activitățile de voluntariat cu scopul de a ajuta copiii din


mediile defavorizate, de a sprijini educația în mediile defavorizate, de a încuraja participarea la
activități sportive, scopul de a proteja mediul și a de a acționa în favoarea lui prin colectarea
deșeurilor și împăduriri și scopul de a coordona diferite proiecte sociale care vin în ajutorul
unor comunități în cauză.

5. Obiectivele proiectului (căile de urmat pentru atingerea scopului. Vă rugăm să


formulati obiective SMART)

Ob. 1: Realizarea unei campanii prin se vor transporta tiruri încărcate de cadouri către copiii
din 5 județe diferite în zilele 28-29-30-31 Decembrie, prin sprijinul voluntarilor Tășuleasa
Social, cadrelor didactice din instituțiile de învățământ locale, jandarmi, pompieri, polițiști și
voluntari locali. Acțiune de sprijin pentru copiii nevoiași și ulterior acțiune de educație prin care
cei mici învață să primească, să mulțumească și să ofere mai departe.
Ob. 2: Acțiune de împădurire în comuna Tritenii de Jos, județul Cluj cu puieții necesari, prin
sprijinul BT, primăria comunei Tritenii de Jos, Garda Forestieră Cluj, S.M.U.R.D, împreună cu
voluntarii locali, cu scopul de a contribui la refacerea pădurilor și de a educa populația cu
privire la problemele mediului înconjurător.
Ob. 3: Acțiune de împădurire la Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița, prin sprijinul Instituției
Prefectului Bistrița-Năsăud, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Baza Experimentală
Lechința, Primăria Sânmihaiu de Câmpie, Agenția de Protecția Mediului și Garda de Mediu și
companiile Luxoft, Unica, Marmot, Camino împreună cu voluntarii locali.
Ob. 3: Organizarea unor ateliere de vară pentru copii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 18
ani, cu scopul de a dobândi cunoștințe care un se regăsesc în programa școlară, care un pot fi
însușite decât prin manieră informală și care sunt esențiale pentru dezvoltarea generațiilor
tinere. Se pune accent pe învățarea specificului mai multor specii de arbori, adaptarea
animalelor la condițiile naturale din pădurile din România, circuitul apei în natură, importanța
apelor curate. Activități propuse: drumeție pe muntele Tășuleasa, acțiune de ecologizare pe
Pășunea Rusu, colectarea selectivă a deșeurilor, jocuri instructive în aer liber, precum tirul cu
arcul și cățărare.
Ob. 4: Înființarea unui proiect/tabără de vară, adresat elevilor din instituții de învățământ
primare și gimnaziale din județele Bistrița Cluj, Sălaj, Călărași, Mureș, împreună cu organizația
germană Die Johanniter, Raiffeisen Bank, Coca-Cola, HBC România, ISJ Cluj, ISJ Mureș și
ISJ Bistrița-Năsăud. Scopul programului este e a crea workshop-uri cu tematică de mediu
împreună cu elevii și profesorii reprezentanți, plantare de puieți, expoziții de desene și lucru
manual; mobilizarea și motivarea elevilor de a desfășura acțiuni în scopul dezvoltării
comunității în care locuiesc.

6. Rezultatele proiectului (ce veti obtine la finalul proiectului)


 Împădurirea a aproximativ 43 de hectare de pădure din Tritenii de Jos și Sânmihaiu de
Câmpie
 Implicarea a cel puțin 1.500 de voluntari în acțiunile de împădurire
 Implicarea a cel puțin 65 de instituții de învățământ primare, gimnaziale și licee din
județele Bistrița, Mureș, Sălaj, Călărași și Cluj
 Așteptarea a cel puțin 700 de copii, elevi participanți în taberele și atelierele de vară.
 Cel puțin 20 de acțiuni de împădurire în urma proiectului Ziua Bună, desfășurarea a 5
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGEMENT AL ONG

proiecte culturale, desfășurarea cel puțin 5 proiecte cu impact social


 Cel puțin 60 de acțiuni de ecologizare și reamenajare a spațiilor verzi.
 Cel puțin 20 de tituri pregătite cu cadouri spre a fi livrate copiiilor din zonele
defavorizate în perioada sărbătorilor
 Cel puțin 25.000 de copii beneficiari din cele 5 județe de ajutorul acordat prin campania
„Tirul de Crăciun”
 Creșterea vizibilității paginii de Facebook a Tășulesei Social prin publicarea a minim 40
de articole noi în urma activităților desfășurate.

7.Analiza riscurilor proiectului


Cel mai mare risc pe care îl văd, este existența insuficienței fondurilor pentru a susține desfășurarea
proiectelor sociale în toate cele 5 județe.
Lipsa unor fonduri de rezervă.
Riscul de a nu putea acoperi cazarea și trasnportul celor implicați în acțiuni de ecologizare,
împădurire și tabere/ drumeții pe munte.
Falimentul sau retragerea unui sponsor important din finanțarea unui proiect.
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGEMENT AL ONG
Cod Activități Cod Subactivități Resurse necesare Durata
wbs wbs (materiale, umane)

Împărțirea cadourilor de Crăciun copiilor Responsabili, sponsori/parteneri, voluntari 4 zile, imediat


S.1.1.1 nevoiași din zonele defavorizate. locali, cel puțin 20 de tiruri pentru a după Crăciun
trasnporta cadoruile.
A1.1
“Camionul de Crăciun” Responsabili, sponsori/parteneri, voluntari 4 zile, imediat
S.1.1.2 Deplasarea în 5 județe pentru îndeplinirea locali, cel puțin 20 de tiruri pentru după Crăciun
inițiativei. deplasare.
Responsabili, voluntari locali, instituții de
Încurajarea voluntariatului prin implicarea în mediu partenere, trasnportul voluntarilor. 1 zi
S.1.2.1 comunitate a oamenilor.
A1.2
Acțiune de împădurire în
Tritenii de Jos Plantarea de puieți de frasin, molid, stejar, paltin, Aproximativ 4000 de puieți necesari
S.1.2.2 mojdrean, larice în pădurea din comuna Tritenii pentru acoperirea corespunzătoare a 2 zile
de Jos, județul Cluj suprafeței de teren.
Responsabili proiect, voluntari locali,
S.1.3.1 Acțiune de împădurire la Sânmihaiu de Câmpie, instituții de mediu partenere, transportul 2 zile
Împădurire la Sânmihaiu județul Bistrița cu puieți de stejar, paltin și frasin. voluntarilor.
A1.3
de Câmpie Educarea oamenilor cu privire la importanța Aproximativ 300 de puieți necesari pentru
S.1.3.2 plantării de copaci. acoperirea corespunzătoare a suprafeței de 1 zi
teren.
Acțiuni de împădurire împreună cu elevii înscriși Responsabili, voluntarii Tășuleasa,
S.1.4.1 la proiect, voluntarii Tpșuleasa, părinți, cadre participanți, instituții de mediu partenere, 2 zile
didactice. transportul și cazarea participanților și a
A1.4 “Ziua voluntarilor mici” voluntarilor, puieți pentru plantare.
Wowkshop-uri de mediu, ateliere de creație, Spații de lucru, materiale de lucru. Număr
S.1.4.2 expoziții de artă, activiăți sportive. de responsabili și voluntari implicați în 3 zile
defășurarea taberei.
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGEMENT AL ONG
Ecologizare, selectare a deșeurilor, acțiuni de Responsabili, spații de desfășurare, 2 zile
S.1.5.1 reamenajare a spațiilor verzi din școli. coșuri/saci pentru reciclare, volunatari.

“Pădurea pedagogică” Acțiuni de împădurire, proiecte culturale și Responsabili, voluntari implicați, puieți și 5 zile
A1.5 S.1.5.2 proiecte sociale, cățărări, tir cu arcul. ustensile necesare, spații de desfășurare a
activităților.

8. Graficul de indeplinire a activităților.

Zile
Activitate/
Subactiv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A1.1
                   
(4 zile)
S1.1.1                    
S1.1.2                    
A1.2
                   
(3 zile)
S1.2.1                    
S1.2.2                    
A1.3
                   
(3 zile)
S1.3.1                    
S1.3.2                    
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGEMENT AL ONG
A1.4
                   
(5 zile)
S1.4.1                    
S1.4.2                    
A1.5
                   
(7 zile)
S1.5.1                    
S1.5.2                    
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGEMENT AL ONG
9. Bugetul (realizaţi bugetul pentru activităţile identificate pentru cele două obiective,grupând costurile pe
categorii de cheltuieli.)

Costuri totale /
Număr de Cost/unitate
Categorie de cheltuieli Unitate linie bugetară
unităţi (lei)
(lei)

1.Activități/proiecte 778.000
1.1.Camionul de Crăciun 110.000 (4%)
1.2. Acțiunile de împădurire 278.000 (70%)
1.3. „Pădurea pedagogică” 183.000 (12%)
1.4. „Ziua voluntarilor mici” 207.000 (12%)

2.Subcontractări 7.200
1 Expert inginer silvic 8 ore/zi 18 zile 144h 7.200 (50lei/zi)

3.Resurse Umane 15.900


1.Contabil 2 ore/zi 18 zile 36h 540 (15lei/zi)
1 Responsabil Mentenanță 3 ore/zi 18 zile 54h 810 (15lei/zi)
1 Jurist 2 ore/zi 5 zile 10h 150 (15lei/zi)
2 Responsabili/Manageri 8 ore/zi 18 zile 144hX2 14.400
(50lei/ziX2)

4.Administrativ (2% din 15.560


activități și achiziții
pentru proiecte)
5.Diverse și neprevăzute 40.050
5% (1+2+3)

TOTAL PROIECT 801.100