Sunteți pe pagina 1din 4

Semnificația titlului

Titlul unei opere literare sugerează ideea centrală sau tema abordată făcând referire, printr-o
expresie concentrată, la conținutul de idei și de sentimente al textului. Astfel, acesta are
caracter anticipativ, facilitând interpretarea semnificațiilor operei de către cititor.
Consider ca titlul poeziei ....... de ......... sugerează ideea centrală, tema mesajul textului, și
anume ...................
Argumente
- Alcătuirea titlului (titlu sintetic, un singur cuvânt, sau analitic, din ce părți de vorbire
este alcătuit, dacă este un indice spațial și temporal și din ce este alcătuit și la nivel de
propoziție)
- Stilizare (titlu conotativ, arată ce sens are titlul, dacă este cuvânt sau expresie și dacă
are sens figurat, specificarea figurii de stil pe care o reprezintă
- Susținerea argumentelor cu figuri de stil și imagini artistice care să arate că titlul e
legat de text
Concluzie
În concluzie, titlul are caracter rezumativ și sugerează semnificațiile textului, contribuind la
receptarea mai ușoară a mesajului artistic de către cititor.

Semnificația textului
Din punctul meu de vedere, textul ... de ... prezintă în chip plastic ... despre ... Un argument
in sprijinul afirmației mele îl reprezintă numărul mare de cuvinte din câmpul lexical al ...,
cum ar fi........
Argumente
- Precizarea sentimentelor transmise și față de ce, susținute cu exemple (verbe la
indicativ, mod de expunere, grupuri nominale, substantive în vocativ, verbe și
pronume la persoana a II-a, propoziții exclamative sau interogative)
- Precizarea imaginilor artistice și figurilor de stil ca dovadă pentru sentimentele
autorului și arătați ce transmit
Concluzie
În concluzie, putem afirma că textul citat reușește sa ne emoționeze prin sentimentele de ...
pe care le degaja, provocându-ne (o stare de ......., o nouă perspectivă asupra naturii,
timpului, imaginației artistice).

Schița
Schița este o specie a genului epic, în proză, de dimensiuni reduse, cu o acțiune restrânsă la
care participă un număr mic de personaje, în care se redă o întâmplare scurtă și simplă,
caracteristică pentru un individ sau pentru viața socială și care scoate în evidență moravurile
societății.
Consider că textul ... scris de ... este o schiță deoarece ilustrează caracteristicile acesteia.
Trăsături
- reliefarea numărului mic de personaje
- evidențierea cadrului spațio-temporal limitat al acțiunii (interval de timp scurt; de
regula într-un singur loc)
- precizarea unui episod semnificativ din viața protagonistului
Concluzie
Potrivit argumentelor prezentate, putem afirma că opera .... scrisă de .... este o specie a
genului epic, schița, deoarece ......

Basmul popular
Basmul popular este creația epica narativa populara in care întâmplările reale se împletesc cu
cele fantastice, fiind săvârșite atât de personaje reale, cat si de cele cu puteri supranaturale,
care reprezintă forțele binelui si forțele râului, din a căror confruntare binele iese întotdeauna
învingător.
Consider că textul ... scris de ... este un basm popular deoarece ilustrează caracteristicile
acestuia.
Trăsături
- prezența cifrelor si a obiectelor magice
- evidențierea caracterului anonim (autor anonim), oral (transmis prin viu grai) si
colectiv (la crearea se au contribuit mai multe persoane) al basmului popular
- prezenta întâmplărilor reale și a celor fantastice
- confruntarea dintre bine si rău
- victoria binelui
- formule narative tipice ale basmului popular (inițiale, mediane, finale)
Concluzie
Potrivit argumentelor prezentate, putem afirma că opera .... scrisă de .... este o specie a
genului epic, basmul popular, deoarece .....

Pastelul
Pastelul este o creație lirică descriptivă, aparținând literaturii culte care, prin intermediul
unui peisaj, transmite sentimentele eului liric contemplator. Modul de expunere folosit este
descrierea, dominante fiind imaginile artistice, realizate prin figuri de stil, organizate într-o
descriere de tip tablou. Aceasta poate avea ca temă un anotimp, un colț de natură, un moment
al zilei, un aspect din viața micilor viețuitoare etc.
Consider că textul ... scris de ... este un pastel deoarece ilustrează caracteristicile acestuia.
Trăsături
- evidențierea imaginilor artistice si a figurilor de stil din pastel
- rolul descrierii si al parților de vorbire caracteristice pastelului (substantivele
reliefează diversitatea naturii, iar adjectivele accentuează însușirile dominante ale
acesteia)
- existența Eului Liric (verbe și pronume la persoanele I și a II-a)
- evidențierea elementelor descrise de poet
Concluzie
Potrivit argumentelor prezentate, putem afirma că opera .... scrisă de .... este o specie a
genului liric, pastelul, deoarece .....

Nuvela
Nuvela este operă epica in proza, de mare întindere, cu un singur fir narativ și cu o acțiune
mai complexă decât a schiței, la care participa un număr redus de personaje, punându-se
accentul pe caracterizarea complexă a personajului principal.
Consider că textul ... scris de ... este o nuvelă deoarece ilustrează caracteristicile acesteia.
Trăsături
- reliefarea numărului mai mare de personaje
- reliefarea cadrului spațio-temporal al nuvelei (acțiunea se desfășoară într-un interval
de timp mai lung și în mai multe locuri)
- evidențierea conflictului (exterior/ interior)
- caracterizarea personajului principal din nuvelă
- rezumat (întâmplările se petrec în ordine logică și cronologică și pot fi rezumate pe
momentele subiectului)

Concluzie
Potrivit argumentelor prezentate, putem afirma că opera .... scrisă de .... este o specie a
genului epic, nuvela, deoarece .....

Doina populară
Doina populară este o specie literară a genului liric, prin care se exprimă, în mod direct
sentimente de dor, de jale, de regret, de dragoste, de revoltă, reprezentând o descărcare sub
formă de artă a preaplinului sufletesc al omului comun, în mod direct prin intermediul eului
liric.
Consider că textul ... scris de ... este o doină populară deoarece ilustrează caracteristicile
acesteia.
Trăsături
- evidențierea caracterului anonim (autor anonim), oral (transmis prin viu grai) si
colectiv (la crearea se au contribuit mai multe persoane) al basmului popular
- text construit sub forma unui dialog
- eul liric este prezent (verbe și pronume la persoanele I și/sau a II-a
- mesajul poetic este redat cu ajutorul figurilor de stil și al imaginilor artistice
- verbele la modul indicativ prezintă o acțiune sigură, reală
- motivele folclorice (relația om-natură, acumularea verbelor și gradarea ascendentă a
sentimentelor
- elementele de prozodie
Concluzie
Potrivit argumentelor prezentate, putem afirma că opera .... scrisă de .... este o specie a
genului liric, doina populară, deoarece .....