Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE

ȘCOALA ALTFEL: ”SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN”


15 – 19 aprilie 2019
Clasa: I B
Prof. înv. primar: Blaj Andreea-Ioana
Scopul:  Programul urmăreşte implicarea tuturor şcolarilor în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună
în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, stimulându-se participarea lor la acţiuni variate, îmbunătăţirea competenţelor
sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii prin:

–     Procesul de învăţare prin joc;

–     Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;

–     Organizarea adecvată a ambientului educativ;

–     Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;

–     Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării

Rezultate asteptate:

–     Participarea activă şi responsabilă la activităţile comune desfăşurate;

–     Formarea unor abilităţi de lucru în echipă;

–     Cultivarea unui stil de viaţă sănătos prin mişcare în aer liber;

–     Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor prin implicarea lor în diverse activităţi comune.

Proiectul urmărește:

–     Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
–     Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară;

–     Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;

–     Facilitarea integrării şcolii în comunitate;

–     Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile
extraşcolare;

–     Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:

–    Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);

–     Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseala, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ;

–     Adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;

Grupul ţintă:

–     Şcolarii din clasa I B

Persoane implicate în proiect: cadre didactice, şcolari, părinţi, alte persoane din  comunitatea locală.
Data Denumirea activității Obiective Responsabil Resurse materiale Evaluare
15.04 CLR ( 2 ORE) -să recite, să citească și să reproducă conținutul unor -cărți, documentare -fotografii,
 Cartea, prietena poezii/ povești, prin desene, jocuri de rol; Blaj Andreea despre cărți, sala de desen
mea! ( Vizită la - să utilizeze și să mânuiască cu grijă o carte; Ioana clasa, biblioteca
bibliotecă) -joc de rol: ,, La bibliotecă”
-dezvoltarea la elevi a dorinţei de cunoaştere;
- JOC DIDACTIC „Recunoaște personajul”;
MEM
 La ferma -să vizioneze cu atenție un documentar despre animalele -fotografii
bunicilor domestice; Blaj Andreea -siluete de animale,
-să precizeze importanța animalelor domestice și rolul Ioana Videoproiector,
acestora; laptop, sala de
-Joc de rol: La ferma bunicilor clasă
AVAP
 Colaj: Ferma
-să decupeze după contur animalele domestice; Blaj Andreea
bunicilor -să alcătuiască din figuri geometrice ferma bunicilor; Ioana -colaj
-să participe cu interes la activitate;
-hărtie colorată.
Lipici, carton,
foarfec, sala de
clasă
16.04 Educație fizică

MEM
 Experimentăm și
învățăm -să dobândească noi cunoștințe cu privire la Blaj Andreea -ouă, sare, porumb, -experimente,
(xperimente: -vulcanul experimente; Ioana apă, sala de clasă, fotografii
activ; experimente cu ouă și - să înțeleagă ce e un experiment; videoproiector
sare; experimente cu
porumb)
Limba engleză
MM -să execute corect mișcările pe muzică; Blaj Andreea -fotografii
 Jocuri muzicale -să participe cu interes la activitate. Ioana -videoproiector,
laptop

17.04 CLR ( 2 ORE), MEM, Blaj Andreea -fotografii


MM -să dobândească noi cunoștințe; Ioana
 Vizită la Muzeul - să verbalizeze acțiunile observate;
de Științe - să-şi îmbogăţească orizontul de cunoştinţe;
Naturale -să respecte regulile de comportament;
 Micul pompier -să cunoască activitatea unui jandarm;
-să se familiarizeze cu lucrurile folosite de un
jandarm (arme, uniformă, etc.);
-să-şi îmbogăţească orizontul de cunoştinţe;
-să respecte regulile de comportament;
-să cultive valorile morale şi spiritul de cooperare şi
sociabilitate.
18.04 CLR ( 2 ORE) -să citească în ritm propriu povestea; Blaj Andreea -Fișe cu povestea, -fotografii,
 Iepurașul în zi de -să adreseze întrebări pe baza textului; Ioana acuarele, fișe cu planșe
Paște - Poveste în - să picteze iepurașul, respectând cerințele date iepurași, slaa de
rime clasă
MEM
 Matematică - dobândire de noi cunoștințe despre rezolvare de
distractivă probleme prin joc
-dezvoltarea abilităților de comunicare, de Blaj Andreea -fotografii
socializare Ioana -fișe de lucru, sala
-trezirea interesului pentru matematica distractivă; de clasă.
Religie
19.04 Atelier de creație Blaj Andreea -ouă, acuarele, sala -fotografii
 Oul fericit -să picteze, să încodeieze ouă; Ioana de clasă
-să participe cu interes la activitate;