Sunteți pe pagina 1din 11

„CĂSUŢA DIN OALĂ”

PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

EDUCATOARE:
DATA: 10.05.2018
NIVELUL: I - Grupa mijlocie
TEMA ANUALĂ: Când, cum şi de ce se întâmplă?
PROIECTUL TEMATIC: Lumea vieţuitoarelor
TEMA SĂPTĂMÂNII: Animale sălbatice
TEMA ZILEI: Căsuțele animalelor
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate de dobândire și fixare de cunoştinţe
DURATA: 1 zi
COMPONENŢA ACTIVITĂŢII INTEGRATE PE INTREAGA ZI:
 ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: (ADP)
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: Activitate de grup „Spune ce ştii despre animalul preferat!”
RUTINE: „Împărţim, ne înţelegem!”(deprinderea de a împărţi un spaţiu comun, de a folosi aceleaşi obiecte)
TRANZIŢII: „Animale mari şi mici,/Ne grupăm în linişte/ Ne aşezăm în semicerc aici!”
 ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES: (ALA 1)
CONSTRUCŢII: „ Cărarea din poieniță” cu figuri geometrice
ARTĂ: „Animale sălbatice” (decupare)
ȘTIINȚE: „Fiecare animal la căsuţa lui” – fișa individuală
 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: (ADE)
DLC- DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE - (lectura educatoarei) „Căsuţa din oală” basm popular
DOS - DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – activitate practică - „Căsuţa din oală” (decupare, asamblare, lipire)
 ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES: (ALA2)
JOC DE MIȘCARE ,,Ursul morocanos”,
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacității de a audia cu atenție un text în vederea înțelegerii semnificației acestuia

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul zilei copiii vor fi capabili sa:
O1 – să identifice “căsuța” fiecărui animal unind-o cu acesta;
O2 - să construiască prin alăturare și suprapunere cărărea cu diferite figuri geometrice;
O3 – sa execute corect tăierea cu foarfecele după contur;
O4 - să audieze povestirea educatoarei;
O5 - să redea pe baza imaginilor, conținutul poveștii
O6 - să formuleze mesajul poveştii expuse;
O7 - să aplice tehnicile cunoscute de taiere, lipire, indoire respectand ordinea momentelor principale ale povestii;
O8 - să utilizeze corect materialele de lucru primite în diferite momente ale programului zilei;
O9 - să execute diferite mişcări în funcţie de regulile jocului;

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversația, demonstrația, exercițiul, explicația, problematizarea, metoda diamantului, turul galeriei,
MATERIAL DIDACTIC: ursulețul de pluș Martinică, piese geometrice, imagini din poveste, jetoane cu siluete de animale, fișe
individuale, oală de lut și animaluțele-păpuși din poveste, modelul educatoarei, animale decupate din hârtie
colorată, lipici, forfecuțe, stimulente-stikere cu animale,
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, pe grupuri, individuală.

BIBLIOGRAFIE:
 MECTS – “Curriculum pentru invatamant prescolar”, editura DPH, 2009;
 Activitati integrate.Intrebari si raspunsuri,editura Casa Corpului Didactic Cluj, Cluj-Napoca, 2009;
 Revista Invatamantului Prescolar nr.1-2 20010, editura Arlequin, Bucuresti, 2010;
 Culea, Laurenţia(coord),2008, “Activitatea integrată din gradiniţă”, Ed. Didactică Publisching House, Bucureşti
 Breban, Silvia, 2002, “Metode interactive de grup”, Ed.Arves, Craiova
SCENARIUL ZILEI
Activitatea începe cu Întâlnirea de dimineaţă, rostind salutul realizat prin următoarele versuri;
,, Dimineaţa a sosit,
Toţi copii au venit
În semicerc să ne-aşezăm
Cu toţii să ne salutăm:
,,Bună dimineaţa, ursuleti!”
După Salut se va completa Calendarului Naturii. Aici se va stabili împreună cu preşcolarii anul, luna, ziua şi data în care ne aflăm, apoi
anotimpul, aspectele vremii, îmbrăcămintea adecvată recomandată pentru aceasta zi. Dacă există alte evenimente importante în aceasta zi (de ex.
ziua de naștere a unui copil,etc.) se va preciza şi acest lucru.
Apoi se va desfășura activitatea de grup „Spune ce ştii despre animalul ascuns în oală!” (joc de recunoaştere) Într-o oală de lut se află
imagini cu animalele sălbatice din ţara noastră. Copiii aleg un jeton, recunosc animalul şi precizează o însuşire a acestuia. Copiii grupează
animale pe un diamant desenat pe o coala mare prinsă pe panou, după cerinţele date de educatoare, realizănd Diamantul animale sălbatice din
pădure.
După realizarea jocului, educatoarea face precizarea că, aşa cum oamenii au o casă, şi animalele au o căsuță a lor, de aceea sunt propuse
activităţi şi jocuri la alegere pe această temă.
După prezentarea centrelor, copiii sunt invitați la activitatea care o preferă, urmând să se rotească pe la toate centrele. Rotația grupurilor
se va face în așa fel încât toți copiii să participe la sectorul de Știință, Artă și Construcții.
La Știință: Copiii vor identifica şi asocia animalele cu adăposturile lor rezolvând sarcina din fișa individuală.
La Artă: Copiii vor decupa imagini cu animale sălbatice după contur .
La Construcţii: Copiii vor pava cu diferite forme geometrice cărarea din poeniță din pădure..
După finalizarea sarcinilor de la sectoare se vor expune lucrarile la panou. Animalele decupate vor fi folosite la activitatea de lipire.
Copiii părăsesc sala de grupă pentru desfăşurarea rutinelor. La intoarcere ei vor fi conduşi spre spaţiul special destinat activităţilor pe
domenii experientiale, intonând cantecul:” În pădurea cu alune”
In continuare copiii se vor aseza pe scaunele in forma de semicerc si sunt anuntati ca vor asculta povestea”Casuta din oala” si vor lipi
animalutele din poveste. Educatoarea va spune povestea având o oală din lut și animalute de plus, pe parcursul citirii va explica cuvintele
noi.Pentru înțelegerea și fixarea povestirrii copii vor realiza o lucrare cu scena din poveste. Se vor intui materialele primite pe masute, se va
explica si demonstra modul de lucru, se vor efectua cu preşcolarii cateva exercitii de incalzire a muschilor mici ai mâinii: cantam la pian, ploua,
morisca, scuturam paturica. Educatoarea va urmari executarea corecta a temei si ii va ajuta pe cei care intampina dificultati.
Copiii sunt ajutaţi să-şi expună lucrările pe panouri, după care prin metoda „ Turul galeriei ” se vor analiza lucrările realizate ăn cadrul
activității, evidenţiindu-se efortul colectiv şi individual.
Asigurarrea feedback-ului se va realiza prin desfăşurarea jocului distractiv ,,Ursul morocanos” .
În încheiere copiilor li se oferă câte un stiker cu animaluț.
ETAPELE STRATEGII DIDACTICE FORME ŞI
ACTIVITĂŢII CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII METODE DE
Metode Mijloace Forme
EVALUARE
1. Moment Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea
organizatoric activităţilor: Sala de grupa
- aerisirea sălii de grupă; Intrare ordonata
- se aranjează materialul didactic în ordinea folosirii lui;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă

2. Captarea Activitatea debutează cu întâlnirea de grup dintre


atenţiei educatoare şi copii prin intermediul salutului de Conversaţia Calendarul Frontal Atenția
dimineaţă: naturii
,, Dimineaţa a sosit,
Toţi copii au venit
În semicerc să ne-aşezăm
Cu toţii să ne salutam: Recunoașterea
-,,Bună dimineaţa, ursuleti!” Exerciţiul anotimpului, a
-“Buna dimineata, doamna educatoare!” stării vremii
Salutul porneste de la educatoare si este continuat de toti
copiii grupei, fiecare salutandu-si colegul din partea
dreapta, dandu-si mana.
Se desfăşoară activitatea de grup „Spune ce ştii despre Oală Frontal Răspunsuri
animalul ascuns în oală!”. Într-o oală de lut se află corecte la
figurine cu animale sălbatice din pădure. Sarcina copiilor Metoda întrebări.
este de a recunoaşte animalul ales şi de a preciza o Diamantului Imagini cu
însuşire a acestuia. (Ex. Vulpea- Vulpea este şireată.) animale Recunoașterea
Copiii grupează imaginile cu animale pe un diamant după sălbatice animalelor și a
următoarele cerinţe: însuțirilor
1- Animalul sălbatic cel mai fioros.(Lupul) acestora
2- Două animale sălbatice cu coada stufoasă.
(Vulpea şi veveriţa) Diagrama
3- Trei animale sălbatice cu copite. (Cerbul, Diamant
căprioara şi mistreţul.)
4- Două animale sălbatice cu coada scurtă.(Ursul şi
iepurele)
5- Un animal sălbatic cu ţepi. (Ariciul)
Aşa cum oamenii au o casă, şi animalele au un adăpost.
3. Anunţarea Copiii vor fi anunţaţi că vor descoperii pe parcursul Frontal
temei şi a zilei casutele animalelor salbatice. Vom vedea ce s-a
obiectivelor Conversaţia Observaţia
intamplat cu o casuta in care doreau sa locuiasca mai
multe animale, ascultand povestea Casuta din oala.
Pe parcursul zilei vom afla care animale au locuit in casa
din oală.
4. Reactualizarea Prin tranziţia : “Animale mari şi mici Explicaţia
cunoştinţelor Ne grupăm în linişte aici!”
copiii îşi aleg un centru de activitate şi rezolvă sarcinile Exerciţiul Piese Grupuri
de lucru propuse. geometrice Îmbinarea
La centrul CONSTRUCŢII copiii pavează cu diferite pieselor în
forme geometrice carearea din poenița din pădure. pădure pentru a
La centrul ARTĂ copiii decupează imagini cu animale crea drumuri
sălbatice după contur . Explicaţia Imagini cu Grupuri
La centrul ȘTIINȚE copiii identifică şi asociază Exerciţiul animale Decupare pe
animalele cu adăposturile lor rezolvând sarcina în fișa Forfecuțe contur a
individuală. animalelor
Dupa terminarea activităţilor pe centre, se vor expune Explicaţia Fișe Grupuri sălbatice
lucrările apoi copiii vor părăsi sala de grupă pe tranziţia: individuale Unirea
”Bat din palme clap,clap,clap/ Exerciţiul Creioane animalului cu
Din picioare trap, trap, trap/ colorate propria căsuță.
Ne-nvartim, ne rasucim/ Expunerea la
Centrele le parasim/ panou a tuturor
Si la baie noi pornim.” lucrarilor
realizate.

5. Desfășurarea Întorşi în sala de grupă, copiii se vor aseaza pe scaunele


activității in semicerc pe Frontal
Tranziţia: “Animale mari şi mici
Ne aşezăm în semicerc aici!”
Copiii se reunesc într-un semicerc pentru desfăşurarea Oală din lut
activităţii de povestire. Conversaţia Animale din Ascultarea
Captarea atenţiei poveste povestirii
Se realizează printr-o scurtă conversaţie despre oala
folosită în activitatea de grup din cadrul Întâlnirii de
dimineaţă, despre posibilitatea ca aceasta să poată fi
folosită de către animale ca adăpost.
Anunțarea temei
Copiii sunt anuntati ca vor asculta povestea ”Casuta din
oala”, vor decupa o oală și vor lipi animalutele din
poveste.
Expunerea poveştii de către educatoare
Conținutul povestirii va fi prezentat de către educatoare
clar, coerent, corect și expresiv, cu un ton și o mimică Povestirea Atentia
adecvată. voluntara
În timpul expunerii se va urmări stabilirea locului şi a Frontal
timpului de desfăşurare a evenimentelor, evidenţierea
personajelor şi a succesiunii evenimentelor, insistarea
asupra unor pasaje mai importante, explicarea cuvintelor
şi expresiilor noi. Conversaţia
În expunere vor fi folosite papusi animalute si o oala de
pamant.
Pe parcursul citirii va explica cuvintele noi: „oala-vas de
lut in care se pune mâncarea; butoi-vas din lemn in care Explicaţia
se pune vinul, țuică, murături; fugar-cel care fuge; culcuș
- locul in care dorm animalele, păsările; adăpost - un loc
in care sta cineva.
Fixarea conţinutului povestirii
-Cum se numeşte povestea? (Copiii repetă titlul poveştii Imagini cu Frontal
“Căsuţa din oală”.) povestea
-Care sunt personajele din poveste? Conversaţia
(Copiii enumeră personajele: Şoricelul, broscuţa,
iepuraşul, vulpea, lupul şi ursul.)
Cu ajutorul imaginilor cu aspecte din poveste vom
recapitula principalele momente.
1. Pe cine recunoașteți in acest tablou? Raspunsuri
2. Cine a ajuns primulla căsuță? Dar al doilea, al corecte
treilea?
3. Ce face ursul din acest tablou?
Este desprins mesajul poveştii: deşi era puţin loc,
animalele au împărţit căsuţa fără a se supăra. Neatenţia
ursului a stricat căsuţa. De aceea este bine să fim atenţi la
cei din jur şi să împărţim prieteneşte locurile şi obiectele.
6. Obținerea Să ne amintim povestea și să încercăm să refacem firul Ascultarea
performanței povestirii lipind animalutele in ordinea venirii la casuta. Modelul activă a sarcinii
Vom folosi animalele decupate in prima parte a activitatii. educatoarei
Prezentarea si analizarea modelului. Frontal
Le voi prezintă planșa model cu Casuța din oală cu Explicația
animalutele lipite. Le voi cere copiilor să-mi spună din ce
e formată lucrarea model.
Intuirea materialului
Se vor intui materialele primite pe măsuțe. Elementele
Ce aveti pe masute? (Cosulete, carton, foarfece,) Conversatia componente Atenția
Ce se afla in cosulete?(animalutele decupate, lipici) ale
Explicarea si demonstrarea modului de lucru. animalelor
Se va explica și se va demonstra modul de lucru pe etape: decupate din Individual
vom incepe prin decuparea casutei din oala reprezentata Demonstraţia hârtie
pe carton, tinem cartonul in mana stanga si foarfecele in colorată,
mana dreapta si taiem dupa contur. Vom obtine asttfel o lipici, suport
oala. Animalutele decupate in centru Arta vom incepe sa din carton.
le lipim pe oala in ordinea din poveste asa cum sunt
prezentate in plansa model. Ursul va fi lipit pe oala in Forfecuțe
partea de sus.
Se vor efectua cu preşcolarii cateva exercitii pentru
incalzirea muschilor mici ai mâinii: cantam la pian,
ploua, morisca, scuturam paturica, spălăm rufele, le Decuparea
storcem, inchidem si deschidem pumnii. corecta
Executarea temei de catre copii
Voi da semnalul pentru începere a modului de lucru. Panou Ordinea corecta
În timp ce copiii lucrează, eu ma voi plimba printre ei si îi a lipirii
voi ajuta dacă este cazul. Planșele cu cu etapele realizării Acuratetea
temei vor rămâne pe panou și copiii le pot urmari. Exerciţiul lucrărilor
Copiii decupează oala pe contur desenata pe o coala
de carton şi lipesc animalutele marionetele decupate la
centu Arta.
Spre sfarsitul activitatii le voi scrie numele pe lucrari
iar cu cateva minute inainte de final ii voi anunta ca
trebuie sa se apropie de sfarsit.
Se apreciază modul de realizare al lucrării practice,
corectitudinea decuparii, ansamblării marionetelor şi
acurateţea lucrării.
7. Asigurarea Si cum ursul din poveste a devenit moracanos fiindca a Frontal
feedback-ului striicat casuta ne jucam si noi in continuare un joc Conversatia Respectarea
distractiv. regulilor
Desfasurare: Un copil este ales să fie ursul, va purta o jocului
caciulita de urs pe cap şi va sta în mijlocul cercului pe Exercitiul
sezut cu ochii închişi (doarme). Copiii stau în cerc, pe
sezut, imitand culesul ciupercilor si murelor cantand Fair-play
urmatoarele versuri:
“Culegem ciuperci si mure
De la ursul din padure
Ursul doarme nemiscat,
Ne-a vazut s-a-nfuriat
Mormaie, spre noi se-ndreapta
Fugim toti, nimeni n-asteapta”
Toti copiii alearga, ursul dupa ei, pe cel pe care il prinde
ii ia locul.
Reguli: -nu avem voie să ne împingem;
8. Încheierea Este desprins mesajul poveştii: deşi era puţin loc,
activităţii animalele au împărţit căsuţa fără a se supăra. Neatenţia
ursului a stricat căsuţa. De aceea este bine să fim atenţi la Conversaţia Planse cu Răspunsuri
cei din jur şi să împărţim prieteneşte locurile şi obiectele. imagini din Frontal corecte
Copiii sunt ajutaţi să-şi expună lucrările pe panouri, poveste
după care prin metoda „ Turul galeriei ” se face evaluarea
lucrărilor după urmatoarele criterii: Turul galeriei
 corectitudinea lipirii elementelor, respectand
Aprecierea
ordinea desfasurarii povestii; Explicația Panourile cu
lucrărilor
 finalitatea lucrării; lucrările
 acurateţea. expuse
Copiii sunt rugati sa precizeze care este titlul
povestirii și care sunt personajele. Conversația
Educatoarea face aprecieri asupra modului de Recompense
participare al copiilor la activitate, a modului în care si-au
insusit povestea şi au lipit animalutele.