Sunteți pe pagina 1din 2

Vladescu Bogdan Cristian

10310 UPS

Parcurgerea laboratorului 1

Răspunderea la următoarele întrebări 2,5,6,7 din cadrul laboratorului:


2.Să se prezinte categoriile de circuite de forță în funcție de tensiunea de
alimentare(prezentați valorile tensiunilor respective).
Principalele rețele de joasă tensiune sunt:
 tensiuni de 230V(fost 380 V)
 tensiuni de 400V(fost 380V)
 500 V curent alternativ, respectiv 220 V
 440 V curent continuu,(de regulă J.T se regăsește până la tensiuni de 1000 V)

5. Să se prezinte detaliat elementul separator din cadrul unui circuit de fortă : aspecte de
montaj/legare de elementele adiacente de circuit, rolul separatorului si cum se face alegerea
unui separator din cadrul unui circuit de
forţă.
1. borna intrare;
2. borna ieșire;
3. cuțitul fix;
4. cuțitul mobil;
5. disp de manevra mecanica
ale cuțitelor mobile

Fig.1.Separator tripolar

Separatorul tripolar este format din


bornele de intrare 1, bornele de ieșire 2, cuțitele fixe 3 si cuțitele mobile 4; un dispozitiv
oarecare mecanic 5 realizează manevra (deschiderea sau închiderea) simultană a cuțitelor
mobile. Toate elementele contructive ale separatorului aflate sub tensiune (in timpul
funcționări normale a separatorului) se dispun izolate (pe izolatoare suporturi
corespunzatoare) fața de celelelalte elemente constructive (sașiul separatorului, dispozitivele
de manevra, etc.). Montaj: Separatoarele tripolare industriale (STI-1; S- separator; T-tripolar;
I-interior; 1- pentru tensiunea de lucru, max 1kV) se monteaza de regula, intr-o pozitie
verticala si de aceea montajul lor corect este acela in care cuțitele fixe apar la partea
superioară verticală de montaj astfel încat „închiderea” separatorului să nu se producă prin
simpla „cadere” (accidentala) a cuțitelor mobile peste cele fixe. (Atentie! –N.T.S)
Vladescu Bogdan Cristian
10310 UPS

Având in vedere acest aspect, alimentarea separatorului se face totdeauna la bornele


corespunzatoare cuțitelor fixe, astfel incat in poziția „deschis” cutițele mobile ale
separatorului să nu se afle sub tensiune. Există însă si excepții când separatorul se montează,
de exemplu, între sistemele de bare a două distribuitoare aflate simultan sub tensiune: este
evident că în acest caz, prin deschiderea separaturoului vor ramâne sub tensiune atât cuțitele
fixe cât si cele mobile; de regulă însă în acest caz în dreptul separatorului respectiv se
montează o placă de avertizare corespunzatoare.
Rolul separatorului într-un circuit de forță este cel de a rupe vizibil circuitul în
care este regăsit, astfel încât să se poată verifica concret că circuitul respectiv este deconectat
Atentie! – N.T.S). Pe de o alta parte, pentru ca la deconectarea oricărui circuit electric aflat in
sarcină se produce un arc electric, iar separatorul (obisnuit) nu are elemente constructive cu
ajutorul cărora se face stingerea unui arc electric, NU SE VA ADMITE MANEVRAREA
(deschiderea sau inchiderea) SEPARATORULUI IN SARCINA.
Alegerea separatorului se face in funcție de curent si tensiune astfel încât tensiunea
de lucru și curentul de sarcină să nu depașească tensiunea si curentul nominal al
separatorului înscrise pe plăcuța sa de fabricatie.

6. Să se explice de ce trebuie să existe anumite reguli de manevre dintre un separator dintr-un


circuit de fortă şi întrerupatorul automat (contactorul) circuitului respectiv.
Pentru evitarea formării unui arc electric între cuțitele separatorului sau a unui scurtcircuit
trifazat cu punere la pământ care ar putea duce la distrugerea întregului utilaj se recomandă
utilizrea unor blocaje .Blocajele sunt de tip mecanic sau electric realizate între separator și
întrerupătorul automat,respectându-se următoarea regulă:
 la deconectarea circuitului de fortă: IN PRIMUL RÂND SE DECONECTEAZĂ
INTRERUPĂTORUL, IAR APOI SEPARATORUL
 la conectarea circuitului de forta: IN PRIMUL RAND SE CONECTEAZĂ (ÎNCHIDE)
SEPARATORUL, IAR APOI INTRERUPĂTORUL.
7. Care este rolul siguranţelor fuzibile din cadrul unui circuit de forţă de J.T. si care sunt
tipurile principale de siguranţe fuzibile folosite.
Rolul siguranțelor fuzibile este acela de a realiza protecția la scurtcircuit a
circuitului respectiv.Principalele tipuri de sigurațe fuzibile sunt:
 sigurațe fuzibile pentru curenți mici (până la 100 A inclusive)
 sigurațe pentru curenți mari (peste 100 A)