Sunteți pe pagina 1din 4

Şocuri şi mişcări tranzitorii

Şocul simplu poate fi definit ca un proces în care


sistemul mecanic primeşte o cantitate de energie cinetică
într-un timp scurt, comparativ cu perioada proprie de
vibraţie a acestuia. În cazul mişcărilor tranzitorii
(cunoscute şi ca şocuri complexe), procesul de transfer al
energiei poate avea o durată echivalentă cu câteva
perioade proprii de oscilaţie. În general, atât mişcările
sub formă de şoc, cât şi cele tranzitorii, au energia
distribuită continuu, pe toată gama de frecvenţe, de la 0
la infinit.
Şi la astfel de mişcări, o descriere extrem de utilă a
fenomenului se realizează prin folosirea transformatei
Fourier. Şocul poate fi reprezentat ca o excitaţie realizată
printr-o forţă f(t) cu durată de acţiune T foarte scurtă,
definită astfel:
f(t) ≠ 0 pentru t∈[0,T]
f(t) = 0 pentru t∈(-∞,0) ∪(T,∞)
funcţia f(t), neperiodică dă forma de undă a şocului.
Conţinutul în frecvenţe al şocului este caracterizat de
spectrul densităţii de amplitudine al functiei f(t), numit
spectrul de pulsaţii al şocului. Acesta se obţine
prin prezentarea grafică a modulului transformatei
Fourier, care are expresia:
Ordonatele |F(ω)| se numesc componente spectrale.
Componenta spectrală în origine (ω=0) este:

şi este egală cu cantitatea de mişcare transmisă


sistemului în timpul şocului.
Şocurile pot fi: impuls treaptă (fig. 2.51.a),
triunghiular(fig. 2.51.b), sinusoidal (fig. 2.51.c). În cazul
impulsului treaptă, forma de undă este dreptunghiulară
şi este dată de funcţia

Transformata Fourier a funcţiei f(t) este:


Spectrul de pulsaţii este dat de modulul acestei funcţii:
Deşi energia şocului este distribuită pe toate
componentele spectrale, se poate considera că, practic,
ea este distribuită pe componentele de pulsaţie joasă
(ω<2π/T), întrucât |F(ϖ)|2 este neglijabil pentru ω >2π/T
. Frecvenţele cuprinse între 0 şi ω/2 π = 1/T, formează
banda de frecvenţe a şocului (Δf =1/T).
Pătratul amplitudinilor transformatei Fourier, pentru
fiecare frecvenţă, reprezintă o mărime proportională cu
energia.
Integrala spectrului pătratelor amplitudinilor pe tot
domeniul de frecvenţe, va reprezenta energia totală a
şocului.