Sunteți pe pagina 1din 23

Scoala cu clasele I-VIII Nr.

1
“Iorgu Radu”-Barlad

PLANUL MANAGERIAL ANUAL

ANUL SCOLAR 2010-2011

Orice reforma a invatamantului constituie un proces socio-cultural de schimbare a


structurilor existente, a practicilor educative, a atitudinilor si stilurilor pedagogice. Toate
aceste componente sunt in interactiune, ele nu pot fi disociate, abordate separat sau selectiv.
Obiectivele prioritare sunt :
-democratizarea sistemului educativ
-ameliorarea calitatii invatamantului
-cresterea rolului social al educatiei
Nici una din reformele autentice din trecutul nostru nu au fost reforme de suprafata,
ele au nazuit sa schimbe omul, personalitatea celui educat, sa-l articuleze timpului sau.
Finalitatea reformei de astazi nu poate fi alta, o reforma reusita, este acea transformare
socio-pedagogica aflata in urmarirea unor obiective stimulative si prioritare care ajunge sa
sporeasca coerenta si flexibilitatea sistemului, sa inoveze continuturile invatamantului
asigurand caracterul lor interdisciplinar si, mai ales, sa amelioreze tehnologia didactica si
performantele elevilor. Reusita unei reforme se manifesta si se verifica in practica
educationala.
Cea mai dificila transformare este cea a mentalitatilor si a stilurilor pedagogice ale
invatatorilor si profesorilor.
Iar ca reforma sa reuseasca este necesara angajarea tuturor agentilor si institutiilor
competente, promovarea si mentinerea unei atmosfere favorizante inovarii.
’’Apostolii reformei ’’ sunt : oamenii scolii, cei care pot demonstra cum se poate inova.
Scoala, prin climatul ce-l intretine, prin calitatea prestatiilor profesorilor si elevilor, livreaza
produse de calitate societatii sau poate produce rebuturi.
Pentru a ajunge la reusita scolara elevul trebuie sa beneficieze de o scoala, ea insasi
reusita, ca institutie educativa, iar aceasta, la randul ei, nu poate fi decat produsul unei
reforme reusite.
Succesul sau insuccesul unei reforme a invatamantului se identifica si se evalueaza in
practica scolara, in performantele obtinute de profesori si de elevi.
Reforma in invatamant inseamna in primul rand modernizarea invatamantului care
consta in totalitatea eforturilor de adaptare la ritmul rapid al dezvoltarii sociale si al
progreselor stiintei si tehnicii actuale precum si de cuprindere a intregului tineret intr-un
invatamant organizat.
Modernizarea invatamantului se caracterizeaza prin cateva trasaturi fundamentale :

1
1. Modernizarea invatamantului este determinata social, in sensul ca trebuie sa
raspunda transformarilor esentiale ce au loc in societate.
2. Modernizarea invatamantului este prospectiva, in sensul ca urmareste sa asigure
copiilor o educatie care sa-i faca apti sa pregateasca societatea viitoare.
3. A treia caracteristica majora a modernizarii invatamantului consta
in noutatea masurilor adoptate.
Modernizarea invatamantului pe plan mondial este determinata de cauze complexe,
cum sunt :
a. cauze de ordin economic (diversificarea si ridicarea nivelului de
calificare a fortei de munca) ;
b. de ordin social-politic ;
c. datorita dezvoltarii stiintei si tehnicii ;
d. cauze de ordin cultural (alimentarea elevilor cu o mare cantitate de
informatii si cunostinte).
Modernizarea invatamantului in general implica diverse aspecte ale acestei activitati
sociale, cum ar fi :
-structuri organizatorice
-scopul si continutul ei ;
-organizarea procesului instructiv-educativ ;
-metodele si mijloacele de predare;
-raporturile profesor-elev;
-formarea si perfectionarea personalului didactic.
Ceea ce este modern in enuntarea acestui scop consta in primul
rand in deplasarea functiilor informative spre functiile formative ale
invatamantului, de la accentul pe insusirea unor cunostinte la acela pe
dezvoltarea unor capacitati de gandire, a unor comportamante si
aptitudini de ordin intelectual, moral, afectiv si manual.
Obiectivele reformei sunt:
-implementarea reformei;
-cunoasterea, insusirea si aplicarea legilor;
-aplicarea curriculumui national;
-folosirea corecta a manualelor alternative;
-inovarea strategiilor de predare;
-stimularea performantei;
-formarea continua a profesorilor;
-cresterea calitativa a managementului;
-achizitionarea de materiale didactice;
-dezvoltarea proiectelor europene.

2
I. ORGANIZAREA MUNCII IN SCOALA

1. Consiliul de administratie:

1. Stan Daniela-director
2. Giurgia Aurel-director adjunct
3. Herghelegiu Simona
4. Turcu Angela
5. Onut Ion –observator – lider de sindicat
6. Chelaru Vasile -presedintele comitetului reprezentativ al parintilor
7. Codrianu Aurel – reprezentant al parintilor
8. eleva – Boncoi Diana
9 . Levinschi Adina- contabil
10.Costăchescu Valeriu –Consilier local
11.– reprezentant primarie

2. Consiliul pentru curriculum

1. Stan Daniela
2. Onut Ion
3. Anea Daniela
4. Turcu Angela
5. Tamas Carmen- Daniela
6. Andronache Larisa
7. Alexa Maria-Mihaela

Consiliul pentru Curriculum elaboreza :


a) proiectul curricular al scolii;
b) oferta educationala a scolii si strategia promotionala
c) criterii de clasificare a optiunilor elevilor si intocmire corecta a schemelor orare;
d) schemele orare;
e) metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare
f) elaboreaza programele si planurile de activitate anuale si semestriale.

3.Responsabilii comisiilor metodice:

♦ MIHAI ANISOARA
inv., responsabila comisiei metodice a invatatorilor la clasele I-II
♦ ILIE GEORGETA
inv., responsabila comisiei metodice a invatatorilor la clasele III-IV

3
♦ COSERU ECATERINA
prof., responsabila comisiei metodice a ariei curriculare “Limba si comunicare”
- ANDRONACHE LARISA
prof., responsabila comisiei metodice a ariei curriculare “Limbi straine”

♦ BODEA JENICA
prof., responsabil al comisiei metodice a ariei curriculare “Om si societate”(prof.de istorie, geografie,
cultura civica si religie; logopedul)
♦ CHIRITESCU CRISTINA
prof., responsabila comisiei metiodice a ariei curriculare “Matematica si stiinte ale naturii”(prof. de
matematica, fizica, chimie, biologie, educatie tehnologica)
♦ MIRONESCU LILIANA
prof., responsabila comisiei metiodice a ariei curriculare “Arte si educatie fizica” (prof. de desen, muzica,
educatie fizica si educatie tehnologica)
♦ GINDU NICOLETA
prof., responsabila comisiei metiodice a ariei curriculare “Consiliere si orientare”
♦ TAMAS CARMEN- DANIELA
prof., responsabila cu perfectionarea si programe europene
♦ ANDRONACHE LARISA
prof., responsabila comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie

4.Comitetul reprezentativ al parintilor:

a. CHELARU VASILE-presedinte

b. CODRIANU AUREL -vicepresedinte

c. MÂRZAC -casier

d. Toti presedintii comitetelor de parinti pe clasa de la clasele I-VIII

5.Comisia de elaborare a schemelor orare :

a. Tamas Daniela
b. Costea Daniela
c. Ursu Lucica

6.Comisia de organizare a serviciului pe scoala:

1.Butuc Aneta
2.Coman Dumitru
3.Anea Daniela
4
4.Costea Daniela

7.Comisia de activitati extracurriculare:

1. Turcu Angela
2. Butuc Aneta
3. Coman Jana
4. Petrea Nicoleta
5. Barbalata Carmelina
6. Andronache Larisa
7. Voinea Radu
8. Mironescu Liliana
9. Giurgia Aurel

8.Comisia de protectia muncii:

1. Grosu Vasilica
2. Voinea Radu
3. Munteanu Nicolae

9.Comisia de verificare a ritmicitatii notarii, progresului, esecului scolar si a


frecventei:

1. Prof. Barbalata Carmelina-responsabil


2. Prof. Bodea Jenica
3. Instit. Ilie Georgeta
4. Inv. Mihai Anisoara

10.Membrii comisiei de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar:

1. Prof. Stan Daniela– presedinte;


2. Prof. Giurgia Aurel – Director adjunct;
3. Prof. Iordache Nicoleta – membru;
4. Inv. Petrea Nicoleta
5. Prof. Costea Daniela – membru;
6. Prof. Capra Ionut- membru;
7. Prof. Gîndu Nicoleta – consilier educativ
8. Instit. Anea Daniela
9. Prof. Coman Dumitru
10.Prof. Onut Ion
11.Popovici Adrian
12. Laiu Vasile
5
13.Chelaru Vasile
11. Repartizarea claselor pe invatatori si diriginti:

CLASELE I-IV

• I A Mihai Anişoara
I B Obreja Ion

• II A Turcu Angela
II B Coman Jana
II C Duduc Alina

• III A Coman Dumitru


III B Rotaru Elena
III C Petrea Nicoleta

• IV A Anea Daniela
IV B Butuc Aneta
IV C Ilie Georgeta
IV. D Zaharia Mioara - Elena

CLASELE V-VIII

V A Tamaş Daniela
V B Proca Maricel
V C Mironescu Liliana

VI A Grosu Vasilica
VI B Barbălată Carmelina
VI C Onuţ Ion

VII A Andronache Larisa


VII B Coşeru Ecaterina
VII C Ursu Lucia
VII D Iodache Nicoleta

6
VIII A Spulber Gabriela
VIII B Bodea Jenica
VIII C Chiriţescu Cristina
VIII D Costea Daniela

12. Programul scolar:

Cursurile se desfasoara astfel:

clasele I-IV – orele 800-1300


clasele V-VIII - orele 1300-1900

13. Repartizarea sarcinilor consiliului de administratie:

a) Directorul scolii:

◊ asigura aplicarea legii invatamantului si a Statutului personalului didactic, precum si a Ordinelor si


Notificarilor elaborate de Ministerul Educatiei Nationale si a dispozi-tiilor Inspectoratului Judetean
Vaslui;
◊ asigura aplicarea si implementarea corecta a Curricumului national cu componentele sale, Planul de
invatamant si Programele scolare;
◊ asigura respectarea calendarului reformei din invatamantul preuniversitar din scoala;
◊ raspunde de intreaga activitate instructiv-educativa din scoala cat si de cea extracurri-culara;
◊ organizeaza si controleaza activitatea metodico-stiintifica din scoala;
◊ incurajeaza si sprijina pregatirea pedagogica a personalului didactic;
◊ indruma activitatea educativa;
◊ asigura respectarea drepturilor legale ale personalului didactic si administrativ, intocmeste
caracterizarile personalului didactic in vederea obtinerii gradatiilor si salariilor de merit si le supune
dezbaterii si aprobarii Consiliului profesoral;
◊ face propuneri de primire a personalului didactic si administrativ care se distinge printr-o activitate
deosebita;
◊ propune si/sau aplica, dupa caz, masuri de sanctionare a personalului didactic si administrativ care
comit abateri de la indatoririle profesionale, morale si cetatenesti sau care incalca legile;
◊ se consulta in acest scop cu Consiliul de administratie si liderul Sindical;

b) Directorul adjunct:

◊ organizeaza si raspunde de activitatea administrativ gospodareasca;


◊ indruma activitatea instructiv-educativa;
◊ coordoneaza realizarea inventarului scolii si este presedintele Comisiei de inventariere si casare;
◊ raspunde de activitatea de orientare scolara si profesionala, este presedintele Comisiei;
◊ raspunde de buna intretinere a bunurilor scolii si contribuie la imbunatatirea si modernizarea scolii;
◊ membru in Consiliul de administratie al Scolii si in comisia de verificare a ritmicitatii notarii.
7
14.Sarcinile personalului didactic:

• Mihai Anisoara - responsabil comisia metodica a claselor I-II;

• Obreja Ion - raspunde de tinuta si disciplina elevilor la clasele de la etaj sud

• Turcu Angela -membră Consiliul de administratie


- membră consiliul pentru curriculum

• Coman Jana -raspunde de disciplina/tinuta elevilor la parter nord;

• Ilie Georget -raspunde de ritmicitatea notarii si progresului scolar la clasele IV;


- membră în comisia pentru promovarea imaginii şcolii;
- responsabila comisiei III-IV;

• Rotaru-Elena -raspunde de disciplina si tinuta elevilor la etaj nord;

• Petrea Nicoleta -raspunde de organizarea serbarilor la clasele III-IV;

- membră în comisia de prevenire şi combatere a violenţei

• Anea Daniela -secretarul Consiliului Profesoral al cadrelor didactice


- membră a consiliului pentru curriculum ;
- membră în comisia de prevenire şi combatere a violenţei
- membră a CEAC

• Butuc Aneta -are in grija Condica de prezenta a cadrelor didactice I-IV si urmareste
buna functionare a acesteia;
-se ocupa de distribuirea biletelor de teatru, cinema si spectacol la clasele I-IV;
- responsabila comisiei pentru sănătatea şi securitatea în muncă ;

• Duduc Alina -colaboreaza la organizarea serbarilor;

• Coman Dumitru -primeste si distribuie manuale scolare;


- membru în comisia pentru situaţiile de urgenţă

• Zaharia Mioara -raspunde cu activitatea sportiva a elevilor la clasele I-IV ;

• Coseru Ecaterina -este responsabila comisiei metodice-aria curriculara “limba si


comunicare”;

8
• Alexa Mihaela -coordoneaza organizarea olimpiadei la limba si literatura
romana;
-participa la organizarea de serbari si concursuri scolare

• Ibănescu Corina -colaboreaza la realizarea serbarilor scolare si la desfasurarea concursurilor si a


simularilor;

• Andronache Larisa -colaboreaza si participa la organizarea serbarilor si a diferitelor


concursuri de specialitate ;
-este responsabila comisiei « limbi străine » ;

• Iordache Nicoleta -colaboreaza la organizarea olimpiadei de limba engleza-faza


pe scoala;
-este membru in Comisia de Programe Europene ;
- membră în comisia de prevenire şi combatere a violenţei
- membră în comisia pentru comunicare şi promovarea imaginii şcolii

• Herghelegiu Simona -colaboreaza la organizarea olimpiadei de limba engleza-faza


pe scoala ;
- membra a C. A.
- secretar al C. A.
- membră în comisia pentru comunicare şi promovarea imaginii şcolii
- distribuie bilete de teatru, film si alte spectacole la clasele V-VIII

• Barbalata Carmelina - colaboreaza la organizarea olimpiadei de limba franceza;


- membră a comisiei privind ritmicitatea notarii si progresului scolar

• Tamas Daniela - intocmeste orarul scolii fiind membra a comisiei de elaborare a


schemelor orare;
-coordoneaza si organizeaza olimpiada de matematica la clasele V-VIII;
- responsabila cu formarea continuă

• Chiritescu Cristina -colaboreaza la organizarea olimpiadei de matematica;


-responsabila comisiei ,,Matematică şi ştiinţe”
- membră a CEAC

• Ursu Lucia -colaboreaza la organizarea olimpiadei de matematica;


- membra a comisiei de elaborare a schemelor orare;

• Bodea Jenica -participa la organizarea serbarilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Paste


- responsabila comisiei « Om şi societate »

• Tudose Cristina -colaboreaza la organizarea olimpiadei de religie;


-colaboreaza la organizarea serbărilor şcolare

• Costea Daniela - organizeaza olimpiada de fizica -faza pe scoala;


-face parte din comisia de elaborare a schemelor orare;

9
• Grosu Vasilica - organizeaza olimpiada de chimie-faza pe scoala ;
- raspunde de buna desfasurare a serviciului pe scoala;

• Gîndu Nicoleta -se ocupa de organizarea olimpiadei de biologie;


-se ocupa cu intretinerea spatiilor verzi din jurul scolii;
-pregateste echipajul ’’Sanitarii priceputi’’ ;
- este consilier educativ
- membru CEAC

• Mironescu Liliana -responsabila cu realizarea serbarilor scolare la clasele V-VIII;


- responsabila comisiei “Educaţie fizică şi arte”

• Voinea Radu -raspunde de modernizarea si intretinerea bazei sportive;


-face parte din comisia de verificare a ritmicitatii notarii, progresului,
esecului scolar si a frecventei;
-responsabil cu diferite activitati si concursuri sportive la clasele V-VIII ;
-pregateste elevii pentru concursuri sportive.

• Munteanu Nicolae
-confectioneaza obiecte din metal necesare scolii;
-face parte din comisia de protectie a muncii;
-pregateste echipajul ’’ Prietenii Pompierilor’’ ;

• Balan Maria -se ocupa de dotarea laboratorului de logopedie ;


-depisteaza, cu ajutorul invatatorilor si a profesorilor, elevii
cu deficiente in vorbire;
-raspunde de disciplina elevilor in curte.

II. SARCINI CONCRETE PENTRU INDEPLINIREA


OBIECTIVELOR PROPUSE

1. Scolarizarea copiilor apartinand circumscriptiei scolare a gimnaziului “IORGU RADU”:


a. intocmirea dosarelor personale ale elevilor din clasa I
Termen: septembrie 2010
Raspund: invatatorii de la clasele I, secretara scolii
b. repartizarea pe clase a elevilor inscrisi la clasa I
Termen: 15 IX 2010
Raspund: directorul scolii, invatatorii de la clasele I, secretara scolii
c. evidenta clara a miscarii elevilor de la clasele I-VIII in vederea asigurarii scolarizarii acestora;
repartizarea elevilor nou veniti din diverse motive
Termen: permanent
Raspund: directorul scolii, secretara scolii
d. repartizarea repetentilor si primirea lor in noile colective de elevi
Termen: 1 IX 2010
Raspund: directorul scolii, dirigintii si invatatorii
e. clarificarea situatiei corigentilor
Termen : 11 IX 2010

10
2. Pregatirea localului scolii/anexe/curtea scolii/ateliere, pentru asigurarea unor conditii bune si igienice de
functionare.
Termen: permanent
Raspund: directiunea, toate cadrele didactice
-ornarea claselor si a holurilor conform specificului scolii si in concordanta cu arhitectura ei. A se pune in
evidenta frumusetea si unicitatea cladirii.
Termen: noiembrie 2010
Raspund: toate cadrele didactice
3. Aprovizionarea cu manuale si distribuirea lor; procurarea cataloagelor, carnetelor de elevi si
imprimantelor.
Termen: octombrie 2010
Raspund: Coman Dumitru, Marin Mihaela

4. Intocmirea orarului si afisarea lui


Termen: 9 IX 2010
Raspund: Tamas Daniela, Costea Dana, Ursu Lucia

5. Urmarirea frecventei la cursuri la toate clasele si semnalarea cazurilor de absentare de catre diriginti si
invatatori.
Termen: permanent
Raspund: invatatori si diriginti, comisia de urmarire a ritmicitatii notarii
6. Optimizarea serviciului pe scoala, efectuat de catre cadrele didactice si elevi. Supravegherea reala a
elevilor in timpul pauzelor. Serviciul pe scoala se va realiza :
de la 7.45-12.30 clasele I-IV
de la 12.30-19.00 clasele V-VIII
-dupa ultima ora de curs invatatorii si profesorii vor conduce elevii pana la iesirea din scoala ;
-graficul cu invatatorii si elevii de serviciu va fi afisat in cancelarie si va fi respectat de catre cadrele
didactice;
-cadrele didactice vor raspunde direct de producerea pagubelor in timpul serviciului in zona pe care o au de
supravegheat
Termen: permanent
Raspund: invatatorii si profesorii
-orice alta activitate care se desfasoara in afara celor cuprinse in orarul scolii, va fi anuntata din timp
conducerii scolii si motivata
Termen: permanent
Raspund: invatatorii si dirigintii
-actele de indisciplina precum si stricaciunile provocate de elevi, vor fi comunicate conducerii scolii in
timp util. Elevii vor suporta consecintele in vigoare, scaderea notei la purtare si vor achita contavaloarea
pagubelor aduse.
Termen: permanent
Raspund: invatatorii si dirigintii
-salile de clasa, cabinetele, laboratoarele, salile de materiale vor fi dotate permanent cu materiale necesare,
mentinandu-se si curatenia permanenta. In perioada vacantelor invatatorii si dirigintii vor strange
materialele didactice si de ornare din clase/laboratoare, si le vor depozita in locuri sigure. Invatatorii si
dirigintii raspund direct de curatenia, ornarea si intretinerea claselor pe care le coordoneaza/conduc.
Termen: permanent
Raspund: invatatorii si dirigintii
-participarea invatatorilor, profesorilor si maistrilor instructori la activitatile extrascolare, la consiliile
profesorale si activitatile metodice, este obligatorie.
Termen: permanent
Raspund: toate cadrele didactice

11
III .PROBLEME DE PERFECTIONARE SI MODERNIZARE A PROCESULUI
DE INVATAMANT IN VEDEREA RIDICARII

NIVELULUI GENERAL DE PREGATIRE AL ELEVILOR

In proiectarea si desfasurarea activitatii didactice, cadrele didactice vor avea in vedere urmatoarele:

1.Cunoasterea si respectarea Curriculumului National care cuprinde:

• Curricumul National pentru invatamantul obligatoriu, cadrul de referinta;


• Planurile cadru de invatamant pentru clasele I-XII/XIII (document carestabileste ariile curriculare,
obiectele de studiu, resursele de timp acordate pentru abordarea lor);
• Programele scolare;
• Ghiduri ,norme metodologice si materiale suport care descriu conditiile de aplicare si de monitorizare
ale procesului curricular;
• Manualele alternative.

Termen: permanent
Raspund: conducerea scolii, cadrele didactice

2. Respectarea programelor scolare pe discipline de invatamant, parcurgerea ritmica a materiei,


sistematizarea si esentializarea cunostintelor transmise si abordarea lor interdisciplinara.

3. Sporirea caracterului practic-aplicativ al invatamantului.

4. Intocmirea planurilor calendaristice anuale si a celor semestriale


Termen: prima parte a semestrelor
Raspund: conducerea scolii

5. Cadrele didactice care nu au examenul de definitivat vor intocmi zilnic proiecte didactice. In zilele de
vineri se vor prezenta pentru vizare.
Termen: permanent
Raspund: conducerea scolii

6. Participarea cadrelor didactice la formele de perfectionare organizate la nivelul institutiilor de


invatamant superior, la nivel judetean, minicipal, la cercurile pedagogoce si la comisiile metodice.
Termen: permanent
Raspund: conducerea scolii

7. Experimentarea diferitelor metode moderne de lucru cu elevii (invatarea in clasa-de exemplu) si


discutarea rezultatelor obtinute in sedintele Consiliilor profesorale ale Comisiilor metodice in vederea

12
aplicarii noilor programe scolare si pentru valorificarea eficinta a resurselor formativ-educative ale
lectiilor.
Termen: permanent
Raspund: directorii, responsabilii Comisiilor metodice

8. Mijloacele de invatamant din dotare vor fi folosite mai eficient si se va pune accent pe metode si
procedee formative care sa stimuleza capaciattile elevilor, munca independenta creativitatea in procesul de
invatare in clasa/laborator.
Termen: permanent
Raspund: toate cadrele didactice

9. Consiliile profesorale cu tema:

1. “Analiza activitatii pe anul scolar 2009/2010 –prezentarea planului managerial anual si


semestrial pentru anul scolar 2010/2011”
raspunde:conducerea scolii
termen: octombrie 2010

2.” Violenţa şcolară”


Profesori: Gîndu Nicoleta şi Capră Ionuţ
termen: noiembrie 2010

3. “ Analiza activitatii pe semestrul I si planul managerial al semestrului al II-lea al anului scolar


2010/2011”
raspunde: conducerea scolii
termen : ianuarie 2011
4. « Profesorii şi stilul de predare »
raspund :înv. Petrea Nicoleta
profesori:Ibănescu Corina, Spulber Gabriela
termen : martie 2010
5. Analiza activităţii pe semestrul al II-lea
răspunde: conducerea

10. Pentru ridicarea calitatii procesului instructiv educativ, cadrele didactice vor avea ca principal obiectiv
formularea corecta a obiectivelor instructiv-educative specifice fiecarei discipline in parte, abordarea
strategiilor moderne de instruire, cresterea ponderii activitatilor independente si diferentiate in cadrul
procesului de predare invatare. In acest scop a se mai avea in vedere urmatoarele:
-asigurarea unui nivel minim de cunostinte elementare prevazute de programa scolara pentru elevii
cu posibilitati intelectuale reduse. Asocierea cu o atitudine de intelegere si incurajare.
Termen: permanent
Raspund: toate cadrele didactice

11. In invatamantul primar evaluarea va avea un caracter formativ. Inregistrarea rezultatelor elevilor prin
calificativele INSUFICIENT/SUFICIENT/BINE/FOARTE BINE se va realiza in urma mai multor
verificari/evaluari in anumite momente stabilite de cadrul didactic al clasei. Calificativul excelent se acorda
numai la incheierea situatiei scolare anuale in rubrica obiectului/obiectelor la care un anumit elev
exceleaza deci face dovada unor cunostinte si abilitati de exceptie dublate de un interes accentuat pentru
obiectul respectiv.
-Calificativele consemnate in catalog/carnet sunt rezultanta mai multor evaluari de mai mica intindere care
se inregistreaza in caietul invatatorului.
-Calificativele se acorda pe baza descriptorilor de performanta elaborati de Serviciul Nationalde Evaluare
si Examinare.

13
-Calificativele anuale se acorda dupa cum urmeaza:
FOARTE BINE sem. I / BINE. sem II -> BINE(anual)
BINE sem. I / FOARTE BINE sem.II -> FOARTE BINE (anual)
FOARTE BINE sem. I/ FOARTE BINE sem II ->FOARTE BINE(anual).

12. Evaluarea activitatii elevilor din gimnaziu.


In sistemul structurii pe semestre elementele de baza pentru evaluare sunt:
1.Evaluarea continua, notarea ritmica;
2.Statutul tezelor-lucrari de sfarsit de semestru;
3. Diversificarea metodelor de evaluare.

12.1 Evaluarea continua

Se realizeaza pe tot parcursul anului scolar si are un caracter preponderent formativ. O nota
consemnata in catalog va fi rezultatul mai multor evaluari. Numarul minim de note acordate intr-un
semestru la o disciplina este egal cu numarul de ore din planul de invatamant la disciplina respectiva + 1
fara teza.

12.2 Statutul tezelor

Teza se reduce ca pondere in calculul mediei semestriale la 25% si se numeste Lucrare de sfarsit de
semestru. Ea are caracter de lucrare de control recapitulativa si se sustine in primele doua saptamani de
evaluare semestriala sau inainte de aceasta perioada. Durata tezei este de 50 de minute. Media semestriala
cu teza se calculeaza astfel:

media semestriala=(3*M+T)/4

unde: T=nota obtinuta la sfarsit de semestru;


M=media celorlalte note.
Consiliile profesorale pe clase se vor intruni inainte de perioada de evaluare si vor planifica tezele
si activitatile din aceasta perioada pentru a evita suprapunerea si/sau supraincarcarea elevilor.

IV.OBIECTIVELE ARIILOR CURRICULARE

1. Aria curriculara LIMBA SI COMUNICARE


2. Aria curriculara MATEMATICA SI STIINTE
3. Aria curriculara OM SI SOCIETATE
4. Aria curriculara EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ARTE
5. Aria curriculara CONSILIERE SI ORIENTARE

1. Aria curriculara LIMBA SI COMUNICARE

In cadrul ariei curriculare Limba si comunicare care cuprinde limba si literatura romana, limbile
moderne si cele optionale trebuie sa se puna accentul pe:
-perceperea mesajului oral;
-intelegerea mesajului ;
-retinerea componentelor esentiale ale mesajului ;
-sa manifeste curiozitate pentru mesajul ascultat ;
-sa dovedeasca interes fata de partenerul de comunicare ;
-sa construiasca propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical ;
-sa se exprime clar si concis ;
-sa perceapa si sa inteleaga global continutul textului citit ;

14
-sa stabileasca legaturi intre textul citit si lecturile anterioare ;
-sa citeasca fluent si corect un text cunoscut ;
-sa citeasca texte literare simple si sa inteleaga natura lor specifica ;
-sa constientizeze placerea textului ;
-sa scrie lizibil si sa prezinte un text ingrijit ;
-sa aplice corect semnele ortografice si de punctuatie intr-un text de mica intindere.
In predarea literaturii nu se pot folosi metode si procedeee pentru efectuarea de interpretari literare
cu bune rezultate si nici da retete, caci atunci ar aparea pericolul crearii de noi sabloane.
Caracterul informativ al studiului literaturii trebuie subordonat caracterului formativ. Profesorul
trebuie sa le ofere elevilor nu date, ci metode de lectura. Elevii trebuie invatati sa stapaneasca metode
flexibile, sa abordeze fiecare opera in functie de specificul acesteia. Pentru atingerea acestui obiectiv este
necesar contactul direct al elevului cu opera literara, lectura integrala si nu fragmentara a operei.
In predarea limbilor moderne, practica rationala a limbii isi propune dezvoltarea deprinderilor
integratoare. Astfel formandu-si capacitati de intelegere/exprimare elevul trebuie, in limitele cunostintelor,
sa decodeze si sa realizeze mesaje corecte orale si in scris, adecvate situatiei de comunicare. In privinta
formarii unor reprezentari culturale si a unui univers afectiv, elevul trebuie sa-si structureze si sa utilizeze
informatii privind spatiul cultural al tarii respective, cultivandu-si sensibilitatea si interesul prin audierea si
lectura unor texte adecvate varstei, sa valorifice cunostintele de cultura generala, informatii asimilate prin
studiul altor discipline.
In privinta formarii deprinderilor de munca intelectuala, elevii trebuie sa-si dezvolte strategii,
metode si tehnici de studiu, sa valorifice cunostintele de cultura generala, sa extraga si sa valorifice
informatii din tabele, scheme, sa foloseasca dictionare.
Termen: permanent
Raspund: profesorii de limba romana si limbi moderne

2. Aria curriculara MATEMATICA SI STIINTE

In cadrul predarii matematicii se va urmari:


1. Cunoasterea si intelegerea conceptelor, a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice
matematicii.
2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme
3. Dezvoltarea capacitatii de a comunica, utilizand limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate
In predarea matematicii, una din sarcinile cele mai importante ale profesorului consta in a-si ajuta
elevii, sarcina deloc usoara care cere timp, experienta, devotament si multa rabdare. Se stie ca, in
antichitate, cand un suveran a cerut profesorului sau o modalitate mai usoara decat cea obisnuita, de a
invata matematica, raspunsul primit a venit prompt:’’Nu exista o cale simpla de a invata matematica.’’In
lipsa unei astfel de cai usoare, scutita de efort intelectual sau redus la maximum, elevul trebuie sa
dobandeasca o cat mai mare experienta de munca independenta. Lasat singur cu problema sau ajutat
insuficient, e posibil ca elevul sa nu progreseze deloc. Din contra, daca profesorul il ajuta prea mult, atunci
elevului nu-i ramane nimic de facut. Concluzia fireasca este aceea ca profesorul trebuie sa ajute astfel incat
elevului sa-i ramana o parte rationala de munca, omul de la catedra urmarind doua obiective majore:
-sa-l ajute pe elev sa rezolve probleme la care lucreaza;
-sa dezvolte aptitudinile elevului, astfel incat acesta sa fie capabil pe viitor sa rezolve singur
problemele.
Termen: permanent
Raspund: profesorii de matematica

In predarea fizicii trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele aspecte :


-sa se asigure cunoasterea si intelegerea fenomenelor fizice specifice domeniilor studiate
-realizarea de corelari cu domeniile conexe studiate de celelalte stiinte ale naturii ;

15
-elevii sa cunosca principalele concepte, marimi fizice, teoreme si teorii utilizate de fizica pentru a
explica legile fenomenelor abordate ;
-sa aplice teoriile, teoremele pentru a rezolva probleme specifice de fizica ;
-sa experimenteze, reproducand fenomene fizice pentru observarea detaliilor semnificative.
Daca, in mare parte, elevii stapanesc multumitor calculul matematic, foarte putini dovedesc abilitati
pentru rezolvarea problemelor de fizica si acest lucru se datoreaza mai multor factori. Mai intai, rezolvarea
unor probleme de fizica comporta un numar mai mare de etape de gandire decat rezolvarea unor probleme
de matematica. Apoi, daca matematica se preteaza excelent la aprofundare prin rezolvarea de exercitii, in
fizica rezolvarea de exercitii este aproape absenta.
In conditiile unei programme supraincarcate, profesorul prefera sa extinda cunostintele si nu sa
adanceasca un grup restrans de fenomene.
Termen:permanent
Raspunde: Costea Daniela

In predarea chimiei, sarcina profesorilor este de a-i introduce pe elevi in minunata lume a
substantelor chimice si a proprietatilor lor. Pentru aceasta trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele
obiective :
-sa sa-si dezvolte capacitatile de investigare si sa-si valorizeze propria experienta ;
- cunoasterea si intelegerea unor elemente de baza privitoare la materiale, substante si procese
chimice.
-realizarea de corelari cu domenii apropiate : matematica, fizica, biologia, etc. ;
-elevii sa cunoasca cele mai importante si interesante probleme ale chimiei, folosind experimentul
dar si explicatia.

Termen: permanent
Raspunde: prof. Grosu Vasilica

La biologie - se are in vedere:


-observarea, recunoasterea, descrierea elementelor componente ale mediului inconjurator,
surprinzand varietatea formelor de viata in interactiune cu conditiilor de mediu ;
-dezvoltarea cunostintelor de biologie in corelatie cu celelalte discipline, pentru formarea, la elevi, a
unor atitudini de responsabilitate ecologica, individuala si sociala ;
-insusirea unui limbaj biologic adecvat nivelului de pregatire ;
-aplicarea unui demers stiintific in dobandirea de cunostinte stiintifice pentru a surprinde relatiile
existente intre diferite categorii si procese biologice ;
-dezvoltarea competentelor stiintifice biologice, care sa asigure sanatatea individuala si colectiva,
calirea si dezvoltarea organismului uman ;
-cultivarea sensibilitatii si dragostei fata de natura, prin actiuni concrete de cunoastere si ocrotire a
frumusetilor si bogatiilor acesteia.

Termen: permanent
Raspund:Gandu Nicoleta

3. Aria curriculara OM SI SOCIETATE

In predarea geografiei se urmareste :


-utilizarea cunostintelor geografice in viata cotidiana, cat si la celelalte discipline studiate ;
-formarea unei gandiri cognitive ;
-dezvoltarea gustului pentru frumos ;
-interesul pentru citit si alte surse de documentare ;
-imbogatirea vocabularului geografic ;
-utilizarea corecta si eficienta a cunostintelor geografice ;

16
-sensibilizarea elevilor fata de necesitatea mentinerii unui mediu sanogen si psihogen vital in
desfasurarea optima a oricarei activitati, in special a celor de invatare.

Termen: permanent
Raspund: invatatorii si Spulber Gabriela

In predarea istoriei se va avea in vedere urmatoarele obiective :


-intelegerea si reprezentarea timpului si a spatiului in istorie ;
-cunoasterea si interpretarea surselor istorice ;
-investigarea si interpretarea faptelor si a proceselor istorice ;
-intelegerea si utilizarea corecta a limbajului de specialitate ;
-stimularea curiozitatii pentru studiul istoriei si dezvoltarea atitudinilor pozitive fata de sine si fata
de ceilalti.

Termen: permanent
raspund: Proca Maricel, Proca Mirela

La cultura civica se urmareste :


-utilizarea limbajului din sfera valorilor civice intr-un discurs oral sau scris ;
-cunoasterea valorilor fundamentale ale democratiei, a proceselor democratice si a drepturilor
omului ;
-dezvoltarea capacitatilor de a dialoga si de a coopera in conditiile acceptarii pluralismului si a
valorizarii pozitive a diferentelor ;
-manifestarea unor atitudini pozitive fata de sine si fata de ceilalti ;
-stimularea interesului pentru participarea la viata sociala si pentru exersarea calitatii de cetatean.
Termen: permanent
raspund: Proca Maricel, Proca Mirela

La religie profesorul va avea in vedere urmatoarele obiective :


-cunoasterea si iubirea lui Dumnezeu ca fundament al desavarsirii omului ;
-cunoasterea si folosirea adecvata a limbajului din sfera valorilor religioase ;
-cunoasterea invataturilor Sfintei Scripturi, a traditiilor religioase si a istoriei Bisericii ;
-formarea virtutilor crestine si consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios ;
-educarea atitudinilor de acceptare, intelegere si respect fata de cei de alte credinte si convingeri.
Termen: permanent
Raspund: profesorii de religie Bodea Jenica si Tudose Cristina

4. Aria curriculara EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ARTE

La Educatia muzicala se vor urmari urmatoarele obiective :


-dezvoltarea auzului muzical, simtul ritmic si memoria muzicala ;
-cultivarea deprinderilor de a canta corect si expresiv ;
-insusirea elementelor de scris-citit muzical ;
-formarea deprinderilor de a asculta muzica si de a-i recepta mesajul ;
-distingerea celor mai importante genuri de muzica si principalele elemente de structura.

Termen :permanent
Raspunde : Mironescu Liliana

La educatie fizica :
-trebuie sa se urmareasca dezvoltarea armonioasa a personalitatii elevilor;

17
-dezvoltarea capacitatii psiho-motrice precum si formarea trasaturilor pozitive de comportament;
-favorizarea intretinerii si imbunatatirii starii de sanatate, conform particilaritatilor de varsta si de
sex ale elevilor ;
-dezvoltarea trasaturilor de personalitate favorabile integrarii sociale ;

Termen:permanent
Raspund: profesorii de educatie fizica:Giurgea A. si Voinea R.

La Educatie plastica trebuie sa se urmareasca:


-largirea sferei de cunoastere prin cea oferita de domeniul artelor plastice ;
-formarea gandirii plastice, intelegand prin aceasta impletirea viziunii imaginative cu gandirea
logica ;
--educarea simtului artistic si a sensibilitatii artistice ;
-insusirea unui vocabular specific in vederea formarii si dezvoltarii capacitatii de comunicare cu
opera de arta ;
-dezvoltarea capacitatii de exprimare artistica cu ajutorul elementelor de limbaj specific ;
-asigurarea unui nivel de cunoastere a limbajului specific artei, care sa permita enuntarea unor
judecati de valoare fata de oprea artistica sau kitsch ;
-formarea capacitatii de reprezentare in spatiu,in desenul artistic-corelativ cu geometria in spatiu ;
-capacitatea de a aplica cumostintele artistice in mod creativ in orice domeniu al activitatii sociale.

Termen:permanent
Raspunde :Tudose Cristina

Disciplina Educatie tehnologica (invatamantul gimnazial) este obiect de studiu distinct al ariei
curriculare Tehnologii. Incepand cu anul acesta a fost introdusa ca disciplina in cadrul ariei curriculare
Arte si meserii.
Educatia tehnologica are drept scop dezvoltarea gandirii centrate pe tehnica si dirijate spre
intelegerea marilor principii, care explica descoperirile stiintei, urmareste sa dezvolte curiozitatea
intelectuala, inclinata spre cercetarea personala, sa provoace o atitudine de reactie fata de mediul tehnic, sa
stimuleze spiritul pozitiv si critic, sa alimenteze creativitatea.
La Educatia tehnologica se va avea in vedere urmatoarele obiective :
-intelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii ;
-dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utizare a produselor ;
-valorificarea termenilor de specialitate in comunicare ;
-dezvoltarea capacitatii de cooperare in scopul realizarii unui produs.
Termen: permanent
Raspunde: Muntenu Nicolae

6. Aria curriculara CONSILIERE SI ORIENTARE

Continutul ariei curriculare este urmatorul :


-consiliere in probleme legate de tehnici de invatare-eficienta;
-consiliere si orientare scolara;
-consiliere in situatii de ramanere in urma a unor elevi;
-consiliere in chestiuni legate de viata personala;
consiliere de specialitate, relative la predarea-invatarea disciplinelor scolare.
Pentru realizarea obiectivelor in acest an scolar 2002/2003 este necesar sa indeplinim urmatoarele
sarcini:

18
• perfectionarea zilnica a pregatirii pedagogice si de specialitate;
• controlul si corectarea caietelor la toate disciplinele pentru stabilirea greselilor tipice si inlaturarea lor;
• folosirea fiselor de lucru la toate clasele si toate disciplinele;
• determinarea elevilor sa invete constient, oferindu-le un sistem propriu de lucru;
• fiecare profesor si invatator va lucra pe grupe diferentiate stimuland trecerea elevilor dintr-o grupa in
alta .
Termen: permanent
Raspund de intocmirea graficului:
Invatatorii si dirigintii (cls. V-VIII)
Pentru cunoasterea nivelului real de cunostinte al elevilor se vor aplica semestrial teste de evaluare,
iar constatarile facute vor fi dezbatute in comisiile metodice Colectivele de catedra sau in Consiliile
profesorale stabilindu-se strategiile didactice pentru imbogatirea intregului proces instructiv-educativ.
Termen: semestrial
Raspund: directorii si responsabilii colectivelor de catedra
Conducerea scolii isi va intesifica controlul pentru cunoasterea nivelului de pregatire al elevului si
depistarea lipsurilor tipice in insusirea unor cunostinte de baza, asigurarea ritmicitatii notarii elevilor,
sprijinirea permanenta a elevilor care intampina greutati in asimilarea cunostintelor si a gradului de
accesibilitate a cunostintelor predate.
La mijlocul semestrului se va discuta in Consiliul de administratie ritmicitatea notarii.
Raspund: comisia de urmarire a ritmicitatii notarii
Pentru evitarea supraincarcarii elevilor in colectivele de catedra se vor discuta masurile ce trebuie
luate pentru dozarea rationala a temelor scrise pentru acasa, si sistematizarea cunostintelor transmise,
eliminarea amanuntelor nesemnificative din lectii, folosirea unor metode de predare-invatare
(problematizare, descoperire, experi-ment) asigurarea parcurgerii ritmice si integrale a materiei.
Termen: permanent
Raspund: bibliotecara scolii, responsabilii comisiilor metodice

Pe baza evaluarii conditiilor locale si a potentialului elevilor, Consiliul de administratie va face


public oferta scolii (posibilitatile privind programul maxim de optionale si /sau extinderile), cerand
parintilor si elevilor la clasele V-VIII sa-si exprime optiunile. Consultarea acestora de catre Consiliul de
administratie poate fi facuta pe mai multe cai: completarea de catre parinti a unor chestionare, votul
exprimat de parinti in adunarea clasei si a scolii, investirea de catre parinti a reprezentantilor lor in
Consiliul de administratie cu puterea de a decide in numele lor, etc.
Termen: pana in februarie 2010
Raspund invatatorii si profesorii diriginti

Activitatea cultural sportiva si educativa

Intreaga activitate cultural-artistica si sportiv turistica se va desfasura dupa un program special.


Programul va fi intocmit de responsabilul comisiei dirigintilor.
Termen: 1 oct.2010
Raspunde: Gîndu Nicoleta
Se va institui pe cicluri de invatamant, ansambluiri de cantece, poezii si dansuri care vor sustine
serbarile scolare.
Termen:permanent
Raspund: invatatorii si dirigintii
In cadrul orelor de dirigentie se va pune accent pe educarea moral-civica, pe asigurarea succesului
la invatatura si activitatea tehnico-productiva, intarirea disciplinei elevilor si organizarea in cele mai
buneconditii a orelor de informare stiintifica.
Termen: permanent
Raspund: invatatorii si dirigintii

19
Dirigintii vor prelucra cu elevii regulamentele cu privire la examenul de capacitate si la admitereea
in licee si scoli profesionale.
Se va urmari daca aceste regulamente au fost facute cunoscute elevilor claselor a VIII-a.
Termen 15.10.2010
Raspund: dirigintii si conducerea scolii
Pentru intarirea disciplinei in randul elevilor se vor lua urmatoarele masuri:
• cunoasterea si dezbaterea Regulamentului scolar cu elevii si parintii acestora ;
• in clase se vor afisa extrase din aceste acte normative ;
Termen: 15 oct.2010
Raspund: directorii, invatatorii si dirigintii
• se va intocmi un program de actiune la care vor participa cadrele didactice, parintii, elevi, organele de
politie.
Termen: semestrial
Raspund: Gîndu Nicoleta

Activitatea cu parintii

In scopul realizarii unei mai stranse legaturi intre scola si familie in realizarea programului de
reforma, de formare multilaterala a elevilor se vor lua urmatoarele masuri:
a) cunoasterea de catre invatatori ,diriginti si consilierul scolar a mediului familial si a regimului de
viata a elevilor, prin vizita la domiciliu si consultatie saptamanala;
Termen: permanent
Raspund : invatatorii, dirigintii
b) initierea pedagogica a parintilor prin discutii individuale si lectorate cu tematici privind evolutia
scolara a elevilor.
Temele se vor referi la normele de organizare a regimului scolar punandu-se accent pe folosirea
rationala a timpului liber, observarea, indrumarea si verificarea comportamentului in societate precum si in
actiunile de indrumare pentru alegerea profesiunii.
Lectoratele cu parintii se vor planifica si desfasura lunar pe clase si semestrial pe scoala. Fiecare
invatator si diriginte isi va intocmi planificarea pentru intreg anul scolar.

Semestrul I -lectorat cu parintii cu tema:


(pentru clasele V-VIII)

Semestrul al II-lea –“Va cunoasteti copiii, ce aspiratii, preocupari si prieteni au? ”


Termen: 1 octombrie 2003/15 martie 2004
Raspunde: conducerea scolii, Gîndu Nicoleta, Capră Ionuţ

IV. ASIGURAREA, ORGANIZAREA SI UTILIZAREA BAZEI MATERIALE


IN PROCESUL DE INVATAMANT SI EDUCATIE

Conducerea scolii si toate cadrele didactice vor actiona ferm pentru imbogatirea bazei tehnico-
materiale prin auto-dotare, acordandu-se toata atentia folosirii depline si corecte a dotarilor existente:
-se va continua actiunea de confectionare si completare a mobilierului in conformitate cu normele
ergonomice si de igiena scolara;
Termen: anul scolar 2010/2011
Raspund: personalul de întreţinere
-se va repara si completa materialul didactic si sportiv ;
Termen: permanent
20
Raspund: gestionarii de material didactic,
Giurgea Aurel si Voinea Radu
-tinand cont ca resursele extrabugetare ale unitatilor de invatamant capata in invatamantul modern o
tot mai importanta pondere si ca prin Ordinul MEN nr. 3177 / 1998 s-a blocat actiunea “Computere in scoli
si licee” , iar prin Ord. 3541/1998 se instituie formarea competentei de folosire a computerelor in scoli , ne
propunem dotarea cabinetului de informatica cu doua-trei noi calculatoare de performanta si in viitor
gasirea unui spatiu mai mare pentru acest cabinet . Se va cauta si gasirea unor fonduri pentru dotarea scolii
cu aparatura electronica.
Termen: permanent
Raspund : conducerea scolii

- personalul de ingrijire trebuie sa intretina permanent curatenia in scoala (clase, pe holuri si in


curte);
Termen: permanent
Raspunde: personalul de ingrijire si pers. de serv. pe scoala

V. ACTIVITATEA BIBLIOTECII

Biblioteca isi va desfasura activitatea dupa un plan de munca in care se va urmari imbunatatirea
nivelului cultural, stiintific si artistic al elevilor, plan care va fi prezentat Consiliului de conducere.
Se va continua procurarea de materiale privind orientarea scolara si profesionala necesara
profesorilor diriginti in orele educative.
-cadrele didactice vor fi sprijinite in munca de perfectionare prin parcurgerea
bibliografiei si a fondului de carte necesar. Cartile vor fi intretinute in conditiile cele mai bune si se va tine
o evidenta clara in cataloagele sistematice;
-biblioteca va pune la dispozitie cadrelor didactice toate materialele legate de reforma din
invatamant, ca mod de informare si perfectionare permanenta a cadrelor didactice.
-se vor organiza vitrine literare axate pe sarbatorirea unor evenimente din viata
si activitatea poporului nostru, sezatori literare, recenzii, montaje de versuri.
Biblioteca scolara conceputa ca « Laborator al invatarii », ofera elevului o indrumare activa nu
numai in cautarea si cautarea materialelor, ci si in folosirea cu profit a acestora.
Stimularea si punerea fiecarui elev in situatia de « a invata cum trebuie sa invete » in biblioteca,
indrumarea lui in practica intelegerii, analizarii, sintetizarii si evaluarii ideilor constituie preocuparea
constanta a bibliotecarului care isi indeplineste misiunea educativa.
Intucat unul dintre scopurile principale ale procesului de educatie este de a-i pregati pe elevi sa
gandeasca corect, responsabilitatile bibliotecii scolare depasesc organizarea si circulatia documentelor pe
care le administreaza, extinzandu-se asupra modalitatilor de folosire optima a acestora.
Implicatiile directe ale bibliotecii formarea elevilor presupune ca aceasta sa aiba o dotare
corespunzatoare atat sub aspectul titlurilor, caresa fie semnificativa pentru fiecare disciplina in parte , cat si
al cantitatii, care trebuie sa satisfaca studiul individual.
Biblioteca de astazi trebuie sa fie in consonanta cu copilul de maine care pretudindeni in lume e la
fel de dotat, doar ca in timp ce aici asteapta la rand un loc pentru a consulta o lucrare de referinta sau o
carte recomandata, acolo invata sa caute informatia prin intermediul PC-ului.

Termen: permanent
Raspunde: Robitu Geta

VI. ACTIVITATEA ADMINISTRATIV GOSPODAREASCA SI CONTABILA

21
- Marin Mihaela - raspunde de realizarea corecta si in termen a tuturor lucrarilor de secretariat, de
pastrarea documentelor si corespondentei scolii, de completarea cartilor
de munca si de alte lucrari de secretariat, state de plata , dosare burse elevi.
Personalul de ingrijire asigura curatenia in localul scolii, in curtea si in fata scolii, parcul scolii,
precum si securitatea, ingrijesc si raspund de obiectele de inventar pe care le au in pastrare.
Se vor ingriji de asigurarea caldurii pe timp de iarna in salile de clasa, in laboratoare si ateliere.
Termen: permanent
Raspunde: Marin Mihaela, personalul de ingrijire

Probleme privind incheierea anului scolar:

a) Crearea conditiilor pentru buna desfasurare a examenului de capacitate (cls. a VIII-a).


Raspund: directorii
b) Planificarea concediilor de odihna pe anul scolar 2010/2011 in functie de interesele scolii si a
cadrelor didactice.
Raspund: directorii
c) Igienizarea localului scolii.
Termen: iulie 2011
Raspund: directorii si cadrele didactice in activitate
d) Reconditionarea mijloacelor didactice si a mobilierului
Termen:iunie- iulie 2011
Raspund: toate cadrele didactice
e) Ridicarea manualelor scolare.
Raspunde: Coman Dumitru

Responsabilitatile comisiilor metodice:

Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele:

o organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare


o elaboreaza programa de activitati semestriale si anuale
o elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant
o consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor
semestriale
o elaboreaza instrumente de evaluare si notare
o analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor
o monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea
elevilor
o organizeaza si raspund de desfasurarea recapitularilor finale
o evalueaza, impreuna cu seful de catedra, activitatea fiecarui membru al catedrei si propun
Consiliului de Administratie calificativele anuale ale acestora, in baza unui raport motivat
o seful de catedra sau un membru desemnat de acesta efectueaza asistente la lectiile personalului
didactic de predare si de instruire practica din cadrul catedrei, cu precadere la stagiari si la cadrele
didactice nou venite in unitetea de invatamant
o elaboreaza informari semestriale asupra propriei activitati
o seful catedrei are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua
asistente la ore, in special la profesorii stagiari, la cei nou-veniti, sau la cei in cazul carora se
conststa disfunctii in procesul de predare –invatare sau in relatia profesor elev.

22
Atributiile Consiliului de administratie sunt :

*Comisia de elaborare a schemelor orare :


o intocmesc orarul tinand cont de functia de distributie a lui Gauss
o termenul de intocmire a orarului sa fie optim
*Comisia de organizare a serviciului pe scoala:
o se ocupa cu buna desfasurare a serviciului pe scoala
o raspunde de tinuta elevilor
o raspunde de disciplina elevilor pe holuri si in curte
o completarea caietului de procese verbale de catre invatatorii/profesorii de serviciu
*Comisia de activitati extracurriculare:
o se ocupa de completarea procesului instructiv educativ prin activitati ca :
*serbari scolare
*excursii
*tabere
*vizite
*vizionarea de spectacole
*intreceri sportive
*inscrierea la Clubul elevilor.

*Comisia de protectia muncii:


o realizeaza un regulament de ordine interioara cu privire la protectia personala a elevilor in timpul
orelor de curs si au obligatia ca fiecare diriginte sa-l faca cunoscut elevilor

*Comisia de verificare a ritmicitatii notarii, progresului, esecului scolar si a frecventei:


o elaboreaza instrumente de evaluare si notare
o analizeaza periodic performantele scolare ale elvilor
o monitorizeaza notarea ritmica a elevilor
o urmaresc activitatile de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare
o elaboreaza informari prezentate in Consiliul de Administratie cu privire la situatia elevilor
o urmaresc programarea tezelor

DIRECTOR,

PROF. STAN DANIELA

23