Sunteți pe pagina 1din 6

Cercetarea tehnicilor de transport a marfurilor

Transportul se referă la deplasarea de la un loc la altul a persoanelor precum și a bunurilor,


semnalelor sau informațiilor.

Transportul este o activitate care a apărut odată cu existența omului. Limitele fizice ale
organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantității de bunuri
ce puteau fi transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și
mijloace de transport.

TIPURI DE ACTIVITATI DE TRANSPORT A MARFURILOR

Transportul feroviar

Transportul feroviar este una dintre cele mai utilizate modalități de transport, ocupând în
traficul mondial locul II din punctul de vedere al volumului de mărfuri transportate pe glob.

Societățile feroviare au depus eforturi susținute în dezvoltarea și perfecționarea materialului


rulant, precum și în organizarea și expedierea mărfurilor, în vederea reducerii duratei de
transport și a micșorării prețului de transport. Transporturile feroviare au păstrat avantajele
deținute față de celelalte modalități de transport:

Asigurarea unui flux continu de transport ce permite o aprovizionare ritmică;

Obținerea unei anumite regularități din punctul de vedere al timpului de transport, datorită
modului de organizare și independenței față de condițiile atmosferice;

Realizarea unei integrități mai mari a mărfurilor în timpul transportului, pentru că riscul de
avariere este mai mic în comparație cu alte modalități de transport;

Încasarea mult mai rapidă a contravalorii mărfurilor transportate, pentru că încărcarea se face
când marfa a fost predată, iar negocierea documentelor se face după expedierea fiecărui
vagon;

O anumită siguranță în privința primirii mărfurilor de către cumpărător, deoarece societățile


de transport feroviar sunt, în mare parte, întreprinderi de stat;

Simplitatea expedierii mărfurilor și cunoașterea din timp a tarifelor, ce permite expedierea


mărfurilor fără o pregătire prealabilă deosebită și cunoașterea cheltuielilor încă înainte de
efectuarea transportului.

Transportul rutier

Transportul rutier efectuează deplasarea în spațiu a bunurilor și oamenilor cu ajutorul


autovehiculelor care sunt mijloace de transport autopropulsate.

Ca particularitate a acestor mijloace de transport se remarcă faptul că dispun de o mare


mobilitate, putând fi întrebuințate, în funcție de vreme, pe orice fel de drum.
Transportul auto oferă posibilitatea încărcării mărfii direct de la punctul de expediere și
descărcarea ei direct la punctul de destinație, fără a fi necesare transbordări și manipulări
suplimentare.

Mijloacele de transport auto se deplasează cu viteze mari ca urmare a vitezei comerciale mari
și a simplității operațiunilor tehnologice de încărcare și descărcare. Ele se pot pregăti rapid și
ușor în vederea efectuării transportului, necesitând cheltuieli reduse în acest scop.

Transportul auto oferă cea mai mare eficiență pe distanțe scurte.

Transportul aerian

Transport aerian a încetat de mult să mai fie un mijloc de transport luxos și prohibitiv. Astăzi
el este preferat de cei care vor să se deplaseze repede și de cei care au de transportat mărfuri
perisabile sau de mare valoare. Pentru transport se folosesc atât avioane mixte, pentru
pasageri și mărfuri, cât și avioane speciale pentru transportul mărfurilor. Din punct de vedere
comercial, avioanele pot fi încărcate în regim de linie, ceea ce implică un trafic regulat, și în
regim de charter (curse neregulate), curse pe bază de contracte între companiile aeriene și
diferiti beneficiari ce doresc să exploateze pe o perioadă determinată avioanele luate în chirie.
Decolarea și aterizarea avioanelor se poate face numai pe aerodromurile civile autorizate.
Aerodromul este o suprafață de teren sau de apă destinată a fi utilizată pentru sosirea,
plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor. Aeroportul este aerodromul deschis operațiunilor
comerciale.

Transportul aerian efectuează deplasarea în spațiu a bunurilor și oamenilor cu ajutorul


aeronavelor.

Printre particularitățile tehnico-economice ale transportului aerian se numără:

 rapiditatea - este caracteristica esențială a transportului aerian. Aceasta este evidențiată


de viteza mare de deplasare a aeronavelor ce nu poate fi egalată de nici un alt mijloc
de transport;
 regularitatea - constă în aceea că transportul aerian se efectuează după un program
precis în orice perioadă a anului, atât ziua, cât și noaptea;
 oportunitatea – se referă la faptul că acest mod de transport pune la dispoziția celor
interesați, oricând și oriunde sunt amenajate puncte terminale, cel mai modern mijloc
de transport.

Transportul aerian a revoluționat transportul global, reducând dramatic timpul necesar


călătoriei pe mari distanțe. Călătoriile peste oceane, care ar fi putut dura săptămâni sau chiar
ani, acum pot fi făcute în câteva ore.

Avioanele sunt vehiculele mai grele decât aerul, care folosesc aripi pentru a produce portanță.
Avioanele transportă oameni, mărfuri, poștă, etc. Avionul a revoluționat de asemenea și
războiul. Multe descoperii în domeniul aeronauticii, cum ar fi motorul cu reacție, au fost
descoperite de savanți și ingineri militari.
Având în vedere progresul economic general al societatii, în ultimul deceniu s-a înregistrat o
creștere fără precedent a comertului mondial, a transportului de materii prime de baza
necesare industriei, agriculturii cât si a schimburilor de produse finite.

Pe de altă parte, intensificarea schimburilor comerciale între țări aflate în diferite zone
geografice, participarea țărilor respective la acest proces reprezintă o condiție necesară pentru
impulsionarea progresului economic si social al fiecărei regiuni geografice.

Transportului maritim îi revine un rol esențial în realizarea circulației mărfurilor, atât din
punct de vedere cantitativ cât si ca operativitate, rol conferit de aspecte cum ar fi:

 costuri relativ mici, în raport cu volumul mare de mărfuri care pot fi transportate;
 caracterul complex și diversificat al schimburilor comerciale;
 creșterea numărului de participanți la aceste schimburi.

Cele trei elemente esențiale care stau la baza definirii transportului maritim sunt următoarele:

 mărfurile, caracterizate printr-un volum mare și o valoare ridicată;


 navele, ca mijloc de transport care încorporează un nivel de tehnicitate și al
investițiilor ridicat;
 porturile, ca noduri de transbordare precum și instalațiile de operare din cadrul
acestora

TIPURI DE MARCARE A MARFURILOR

Ambalajul este definit ca fiind un mijloc, sau ansamblu de mijloace, destinat sa cuprinda sau
sa inveleasca un produs sau un ansamblu de produse, pentru a le asigura protectia temporara
din punct de vedere fizic, chimic, mecanic, biologic, in scopul mentinerii calitatii si integritatii
acestora in starea de livrare, in decursul manipularii, transportului, depozitarii si desfacerii-
pana la consumare sau pana la expirarea termenului de garantie-precum si pentru inlesnirea
acestor operatii.

Ambalarea este definita ca fiind operatie, procedeu sau metoda, prin care se asigura, cu
ajutorul ambalajului, protectia temporara a produsului, in decursul manipularii, transportului,
depozitarii, vanzarii, contribuind si la inlesnirea acestora, pana la consumare sau pana la
expirarea termenului de garantie)

Clasificarea ambalajelor se realizeaza dupa mai multe criterii si anume:

- dupa natura materialului din care se confectioneaza: ambalaje de hartie, carton, lemn,
material textil, sticla, metal, materiale plastice, materiale complexe, etc.;

- dupa domeniul in care sunt utilizate: ambalaje de transport, de desfacere, de


prezentare;

- dupa sistemul de confectionare: ambalaje fixe, demontabile, pliabile;

- dupa tipul de ambalaj: cutii, lazi, flacoane, pungi, etc.


- dupa natura produsului ambalat: ambalaje pentru alimente, pentru produse industriale,
pentru produse periculoase((toxice, inflamabile,etc.) ;

- dupa modul de circulatie: ambalaje refolosibile, nerefolosibile.

CONDITII IMPUSE PENTRU TRANSPORTUL MARFURILOR

Condiţii impuse pentru transportul mărfurilor generale


Mărfurile generale sunt considerate acele mărfuri ce nu necesită condiţii
speciale în procesul de transport.

Regulile de primire a mărfurilor generale la transport


Agenţii transportatori primesc mărfurile (încărcăturile) la transport în baza
contractelor de transport. Ei sunt obligaţi să pună la dispoziţia expeditorului de mărfuri
pentru încărcare mijlocul de transport în stare bună, utilizabil pentru transportarea
mărfurilor de categoria dată, în termenul convenit cu expeditorul de mărfuri.

Încărcarea mărfurilor în mijlocul de transport, fixarea şi legarea mărfurilor


se execută de către expeditorul de mărfuri
Încărcarea mărfurilor în caroserie este compusă din următoarele operaţii:
1. sosirea autovehiculului la punctul de încărcare;
2. staţionarea autovehiculului la postul de încărcare;
3. primirea încărcăturilor determinată de starea mărfurilor stocate.

Pregătirea stocurilor de mărfuri şi primirea acestora la transport decurge cu


următoarele etape:
1. formarea;
2. acumularea;
3. paletizarea;
4. depozitarea;
5. încărcarea mecanizată;
6. întărirea sau fixarea mărfurilor pentru excluderea permutării mărfii pe parcurs;
7. reenumerarea;
8. întocmirea documentelor.

Marcarea mărfii în dependenţă de ambalajul determinat


Marcajul se aplică pe palete – pe una din părţile laterale şi cuprinde următoarele:
a) semnul destinatarului – denumirea deplină sau prescurtată a destinatarului de
mărfuri, sau semnul distinctiv utilizat de destinatar (la transportul partidelor mici);
b) numărul foii de cerere – comandă;
c) locul destinaţiei;
d) greutatea unităţii de marfă – se marchează prin cifre, care determină greutatea

brută şi greutatea netă în kilograme.


Documentele de transport necesare sunt stabilite prin legislaţie în funcţie de
modul de transport. În cazul transportului rutier de marfă acestea sunt:
a) pentru conducătorul de autovehicul: permis de conducere la categoria dată;
poliţa de asigurare medicală.
b) pentru autovehicul: certificat de înmatriculare; certificat de asigurare RCB; foaia
de parcurs;
c) pentru marfă: scrisoarea de trăsură.

Modul de livrare a mărfii


Agentul transportator predă mărfurile în punctul de destinaţie, indicat în factura
de expediţie. Descărcarea lor din autovehicul, scoaterea dispozitivelor de fixare se
execută de către destinatarul de mărfuri.

Descărcarea mărfii se efectuează cu îndeplinirea următoarelor operaţii:


1. sosirea autovehiculului la destinatar conform documentelor;
2. eliberarea încărcăturilor de întăriri;
3. ridicarea şi transportarea în depozit;
4. reenumerarea şi cântărirea;
5. curăţirea materialului rulant;
6. întocmirea documentelor.