Sunteți pe pagina 1din 178

PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

PROIECTANT DE SPECIALITATE:
S.C MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.

COD PROIECT: G014

TITLU PROIECT: REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL


COMUNA MANECIU, JUDEŢUL PRAHOVA

FAZA: VOL. I - MEMORIU GENERAL

PROIECTANTI:

PROIECTANT GENERAL: S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.

PROIECTANT: URBANIST MIRUNA CHIRITESCU

BENEFICIAR: INCAS PENTRU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MANECIU

DATA: 2015

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 1
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

COLECTIV DE ELABORARE

PROIECTANTI URBANISM: Urbanist Miruna Chiritescu

PROIECTANTI RETELE EDILITARE: Inginer Constanta Carstea

Inginer Sorin Savoiu

PROIECTANT CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORTURI: Inginer Marian Radu

PROIECTANT DEZVOLTAREA ECONOMICA A TERITORIULUI: Economist Malina Neagu

PROIECTANT ALTE STUDII: Inginer Marian Radu

REDACTARE GRAFICA: Economist Malina Neagu

Inginer topograf Adrian Chiritescu

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 2
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE
VOLUMUL I - MEMORIU GENERAL
VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL

PIESE DESENATE

P1 - INCADRAREA IN TERITORIU
1 Incadrare in teritoriu 1:25 000
P2 - SITUATIA EXISTENTA-DISFUNCTIONALITATI
2.1 Situatia existenta – Disfunctionalitati 1:5 000
2.2 Situatia existenta – Disfunctionalitati 1:5 000
2.3 Situatia existenta – Disfunctionalitati 1:5 000
2.4 Situatia existenta – Disfunctionalitati 1:5 000
2.5 Situatia existenta – Disfunctionalitati 1:5 000
2.6 Situatia existenta – Disfunctionalitati 1:5 000
2.7 Situatia existenta – Disfunctionalitati 1:5 000
2.8 Situatia existenta – Disfunctionalitati 1:5 000
P3 – REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE
3.1 Reglementari urbanistice – Zonificare functionala 1:5 000
3.2 Reglementari urbanistice – Zonificare functionala 1:5 000
3.3 Reglementari urbanistice – Zonificare functionala 1:5 000
3.4 Reglementari urbanistice – Zonificare functionala 1:5 000
3.5 Reglementari urbanistice – Zonificare functionala 1:5 000
3.6 Reglementari urbanistice – Zonificare functionala 1:5 000
3.7 Reglementari urbanistice – Zonificare functionala 1:5 000
3.8 Reglementari urbanistice – Zonificare functionala 1:5 000
P4 – REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARA
4.1 Reglementari – Ehipare edilitara 1:5 000
4.2 Reglementari – Ehipare edilitara 1:5 000
4.3 Reglementari – Ehipare edilitara 1:5 000
4.4 Reglementari – Ehipare edilitara 1:5 000
4.5 Reglementari – Ehipare edilitara 1:5 000
4.6 Reglementari – Ehipare edilitara 1:5 000
4.7 Reglementari – Ehipare edilitara 1:5 000
4.8 Reglementari – Ehipare edilitara 1:5 000
P5 – PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
5.1 Proprietatea asupra terenurilor 1:5 000
5.2 Proprietatea asupra terenurilor 1:5 000
5.3 Proprietatea asupra terenurilor 1:5 000
5.4 Proprietatea asupra terenurilor 1:5 000
5.5 Proprietatea asupra terenurilor 1:5 000
5.6 Proprietatea asupra terenurilor 1:5 000
5.7 Proprietatea asupra terenurilor 1:5 000
5.8 Proprietatea asupra terenurilor 1:5 000
P6 – REGLEMENTARI URBANISTICE – CAI DE COMUNICATIE
6.1 Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie 1:5 000
6.2 Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie 1:5 000
6.3 Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie 1:5 000
6.4 Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie
__________________________________________________________________ 1:5 000
6.5 Reglementari
Memoriu general comunaurbanistice – Cai de comunicatie - Profile
MANECIU 1:200 3
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

CUPRINS
Foaie de capăt ............................................................................................................................................................................................. 1
Colectiv de elaborare ................................................................................................................................................................................... 2
Borderou de piese scrise si desenate ......................................................................................................................................................... 3

1. INTRODUCERE ..................................................................................................................................................................... 5
1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI........................................................................................................................... 5
1.2. OBIECTUL PUG .................................................................................................................................................................................. 5
1.3. SURSE DOCUMENTARE .................................................................................................................................................................... 7

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII ................................................................................................................................. 8


2.1. EVOLUTIE ............................................................................................................................................................................................ 8
2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL ........................................................................................................................................... 17
2.3. RELATII IN TERITORIU ..................................................................................................................................................................... 20
2.4. ACTIVITATI ECONOMICE ................................................................................................................................................................. 23
2.4.1. Activităţi agro-zootehnice ....................................................................................................................... 25
2.4.2. Activităţi industriale şi servicii .................................................................................................................. 28
2.4.3. Turism .................................................................................................................................................. 28
2.5.POPULATIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE .................................................................................................................. 31
2.6.CIRCULATIA ....................................................................................................................................................................................... 38
2.7.INTRAVILANUL EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL .................................................................................... 42
2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE ....................................................................................................................................................... 55
2.9. ECHIPARE EDILITARA ...................................................................................................................................................................... 61
2.10. PROBLEME DE MEDIU ................................................................................................................................................................... 66
2.11. DISFUNCTIONALITATI (LA NIVELUL TERITORIULUI SI LOCALITATII) ....................................................................................... 66
2.12. NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI .................................................................................................................................. 68

3. PROPUNERI DE REGLEMENTARE URBANISTICA ......................................................................................................... 76


3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE ............................................................................................................................................................ 76
3.2. EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI .................................................................................................................................................. 76
3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU .................................................................................................................................... 78
3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR ..................................................................................................................................................... 78
3.5. EVOLUTIA POPULATIEI.................................................................................................................................................................... 79
3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI .......................................................................................................................................................... 80
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL ............................................................................... 81
.3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE .............................................................................................................................. 83
3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE........................................................................................................................................... 84
3.10. PROTECTIA MEDIULUI ................................................................................................................................................................... 95
3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE .................................................................................................................................................... 96
3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA ............................................................................................................................................. 98

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE ........................................................................................................................ 102

ANEXE ................................................................................................................................................................................... 103


ANEXA 1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNECIU 2014-2020 ............................................................... 103
ANEXA 2. FORMULARUL STANDARD NATURA2000 – CIUCAS (ROSCI0038) ................................................................................. 170
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 4
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI


Denumirea lucrării: “Actualizare plan urbanistic general comuna MANECIU”;
Beneficiar: I.N.C.A.S. pentru Consiliul Local Comuna MANECIU;
Proiectant general: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL;
Data elaborarii documentatiei: dec 2015;

1.2. OBIECTUL PUG


Prezenta documentatie s-a intocmit in baza comenzii INCAS pentru Consiliului Local al
comunei MANECIU si a contractului de proiectare nr. 237, data 29.10.2015, si are ca scop stabilirea
obiectivelor, directii principale de actiune si masurilor de dezvoltare a localitatii pentru o perioada de 5-
10 ani pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente si a strategiei de dezvoltare macroteritoriale.
Planul urbanistic general este un instrument operational al politicii de dezvoltare adoptata de
administratia locala.
Prin tema de proiectare – care vizează întreaga problematică a amenajării teritoriului comunei,
intravilan şi extravilan – s-au solicitat:
- reactualizarea datelor privitoare la volumul şi structura populaţiei, potenţialul economic local,
echiparea tehnico-edilitară, organizarea circulaţiilor;
- identificarea disfuncţionalităţilor prin analiza situaţiei existente şi stabilirea priorităţilor de
intervenţie;
- introducerea în intravilan a zonelor de dezvoltare preconizată şi a PUZ/PUD-urilor aprobate
ulterior PUG aprobat;
- excluderea din intravilan a zonelor care nu mai constituie interes pentru dezvoltarea localităţii.
Punctual, obiectivele nou propuse și/sau propuse pentru reabilitare, consolidare, modernizare
si/sau extindere sunt:
1 Reabilitare reţea de alimentare cu apă DS Tâmpa-Cheia
2 Reabilitare reţea de alimentare cu apă DS 1004-588 str. Mocani
3 Înfiintare reţea canalizare centralizată în satul Măneciu Ungureni
4 Înfiintare reţea canalizare centralizată în satul Cheia
Promovarea „Sitului Natura 2000 Ciucaş” în vederea exploatării potenţialului turistic al
5
acestuia
6 Extindere sediu primărie
7 Modernizare cămin cultural Măneciu Ungureni
8 Înfiintare reţea canalizare centralizată în satul Măneciu Pământeni
9 Modernizare DS 158 str. Mocani-Costeni
10 Modernizare DS 1942 str. Giureşti
11 Modernizare DS 1001 Giureşti
12 Modernizare str. Mocani (Chirobocea-Breteneşti)
13 Modernizare DS 1039 str. Mocani (Precup)
14 Modernizare DS 3684 Gheaba II-Gheaba
15 Modernizare DS 4624 Tabla - Buţii
16 Modernizare DN 1A (barieră CFR SC Bradul SRL-strada Valea Mare)
Modernizare drum Măneciu (str. Tabla Buţii-baraj Măneciu-Chiciureni-Schinda-Triunghi)
17
în vederea exploatării potenţialului turistic şi a resurselor naturale ale comunei
18 Extindere şcoala mică Măneciu Ungureni
19 Modernizare bază sportivă stadion Avântul Măneciu
20 Realizare sală de sport şi bazin de înot
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 5
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Realizare şcoala nouă în comuna Măneciu prevăzută cu laboratoare, cabinete, ateliere,


21
cabinete multifuncţionale pentru învăţământ primar, gimnazial şi liceal
Realizare a încălzirii centrale pentru toate şcolile şi grădiniţele de pe raza comunei
22
Măneciu
23 Realizarea unui local nou pentru bibliotecă şi sală de lectură
24 Realizarea cabinet medical pentru elevi şi profesori
25 Realizare campus şcolar prevăzut cu internat şi cantină
Crearea a două entităţi administrative (sate), în comuna Măneciu, respectiv satele Valea
26
Popii şi Buzăianu-Valea Stânii
27 Realizare de pârtie schi Gropşoare
28 Realizare de pârtie schi Babeşu
29 Construire grup locuinţe sociale şi pentru tinerii căsătoriţi
30 Aducţiune apă în sistem gravitaţional din sursa Bobu
31 Aducţiune gaze naturale în comuna Măneciu din sursa Buda
Realizare trotuare stânga-dreapta DN1A pe raza localităţilor componente comunei
32
Măneciu
Reabilitare infrastructură generală a străzilor componente staţiunii Cheia şi dotarea cu
33
spaţii de agrement
34 Modernizare staţie de epurare Cheia
35 Regularizare albie pârâu Secuianca
36 Amenajarea şi dotarea unor centre de joacă pentru copiii comunei
37 Lucrări de cadastru imobiliar, extravilan şi intravilan
38 Realizarea strategiei de îmbunătăţire a comunicării cu populaţia
Reabilitarea chiliilor de la Mănăstirea Cheia şi Mănăstirea Suzana în parteneriat comuna
39
Măneciu-Mănăstirea Cheia şi Mănăstirea Suzana
40 Construire locaţie nouă pentru muzeul de istorie al comunei Măneciu
Realizarea de grădiniţe cu program prelungit în com. Măneciu, sat Măneciu Ungureni şi
41
Măneciu Pământeni
Realizare de trotuare pe străzile Gheaba 1, Gheaba 2, Pieţii, Cartier, Giureşti, Mocani,
42
str. Gării- biserica în satul Măneciu Pământeni
43 Reabilitare captare apă Capra şi Valea Berii
44 Amenajare spaţiu agrement în spatele hotelului Cheia
45 Realizare unui centru medical care să includă şi farmacie în satul Cheia
46 Modernizare drum Măneciu (strada Gheaba II-zona Câmpşor-Gheaba)
47 Reabilitare drum spre mănăstirea Cheia
48 Rampă transfer gunoi
49 Modernizare drum Muntele Roşu
50 Construire rezervor apă potabilă
51 Înfiinţare tabără şcolară pe raza comunei Măneciu
52 Realizarea de şanţuri şi podeţe adiacente străzilor din Cheia
53 Înfiinţarea unui drum public plus utilităţi în zona Pârăul Ţapului
54 Infiinţare reţea electrică în zona Buzăianu- Valea Stânii-Boncuţa,
55 Infiinţare reţea electrică în zona Ardelea
56 Construire bază sportivă şcoala Mocani
57 Amenajare spaţiu pentru familii cu probleme sociale
Realizare infrastructură specific turistică: mijloace de transport pe cablu Cheia - Muntele
58
Roşu-Muntele Ciucaş
59 Infiinţare grădiniţă cu spaţii de joacă în satul Măneciu Pămînteni
60 Regularizare albie pârâu Seaca
61 Extindere rețea de iluminat public
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 6
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

62 Construire patinoar în stațiunea Cheia


63 Realizare domeniu schiabil Baicu: pârtie schi şi telecabină
64 Execuţie pod rutier + cale acces DN 1A-zona Plăieţu (Coada Lacului-Cheia)
Rebilitare + modernizare DJ239 (legătura intre comunele Măneciu-Ceraşu prin satul
65
Costeni)
66 Rebilitare termică (izolare termică) a blocurilor din comună
Modernizare drum de exploatare forestieră DN 1A Punct Valea Berii- Cabana Muntele
67
Ciucaş

1.3. SURSE DOCUMENTARE


√ Studii de specialitate preliminare:
 Actualizarea suportului topografic al localităţii
 Studiu geotehnic
 Studiu istoric de fundamentare P.U.G.
√ Documentații specifice de amenajarea teritoriului și de dezvoltare:
 Planul de Amenajare a Teritoriului Național
 Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Prahova
 Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova în perioada 2014-2020
 Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Prahova
 Master Plan Județul Prahova – Asistență Tehnică pentru Pregătirea Proiectelor în Sectorul de
Apă/Apă Uzată din România
√ Studii și proiecte elaborate după aprobarea P.U.G. (P.U.Z., P.U.D., studii de fezabilitate și proiecte
tehnice privind obiectivele și investițiile de pe teritoriul comunei, etc):
DENUMIRE DOCUMENTATIE BENEFICIAR/INITIATOR
Introducere in intravilan in vederea construirii de case de vacanta
PUZ Primaria comunei Maneciu
si dotari turistice - cabane (trup 92)
Lotizare si construire ansamblu
PUZ SC Gipstone SRL
locuinte de vacanta
Fabrica imbuteliere ape minerale cheia (introducere in intravilan SC Complex Turistic Nicoltana
PUZ
trup 92a) SA
Lotizare teren existent si construire ansamblu 11 case individuale
PUZ Fleancu Ionut Cosmin
de vacanta
PUZ Parcelare teren pentru construire locuinte de vacanta SC Webinfo Limited SRL
Ridicare interdictie temporara de construire pentru amplasare
PUZ dotari turistice, agrement si sport, amenajare accese, alei Cernat Stelu
carosabile si pietonale, spatiu parcare
Schimbare indicatori si destinatie urbanistica in vederea construirii
PUZ Primaria comunei Maneciu
unui spatiu comercial tip supermarket
PUZ Lotizare teren pentru amplasare locuinte de vacanta Bulboaca Iudita
Ridicare restrictie temporara de construire si schimbare destinatie
teren din zona de locuinte si functiuni complementare cu caracter
PUZ SC Geodim Management SRL
predominant de odihna, turism, recreere, in zona pentru institutii
si servicii, pentru amplasare unitati turistice
Amplasare casa de vacanta, spatiu parcare, imprejmuire teren, Mota Emil si Mota Camelia-
PUD
alei pietonale si carosabile, utilitati si bransament Marioara
Amplasare locuinta p+m, garaj, alei pietonale si carosabile,
PUD Mavrodin Ion si Mavrodin Florica
imprejmuire teren, utilitati si bransamente
Ridicare restrictie de construire pentru obiectivul construire doua
PUD Konias Adriana si Konias Arhyris
case de vacanta p+m, punct Buzoianu
PUD Ridicare restrictii temporare de construire pentru amplasare 2 Ciucu Constantin si Ciucu
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 7
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

locuinte Sabina, Andrei Mircea


Ridicare restrictie de construire pentru amplasare piscina
PUD Ciomag Vasile Valentin
acoperita cu karaoke club, pensiune p+1+m
Ridicare interdictie temporara pentru amplasare extindere la casa SC International Investment
PUD
de vacanta si anexe Impex SRL
Construirea unei locuinte monahale, alei carosabile si pietonale,
PUD Manastirea Cheia
spatiu parcare, utilitati, bransament si amenajare acces din dn 1a

√ Alte documentaţii de specialitate specifice:


 Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei MANECIU, jud. Prahova 2014-2020

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII


2.1. EVOLUTIE
Comuna Măneciu este situată în partea de nord a judeţului Prahova, pe valea superioară a
râului Teleajen, la o distanţă de 47 km de municipiul Ploieşti şi la 18 km de oraşul Vălenii de Munte.
Comuna este străbătută de la sud la nord de drumul naţional DN1A Ploieşti-Braşov prin Săcele
şi este staţie terminus în satul Măneciu-Ungureni pentru calea ferată Ploieşti-Măneciu.
Comuna, cu o suprafaţă de 23641,74 ha (conform Registrului Electronic al Limitelor Unitatilor
Administrativ-Teritoriale), are în componenţa actuală satele: Măneciu-Ungureni (localitatea de
reședință), Măneciu-Pământeni, Chiciureni, Gheaba, Făcăieni, Costeni, Mânăstirea Suzana, Cheia.
Evoluția localității și a satelor componente a fost analizată detaliat în studiul istoric de
fundamentare P.U.G.

Date privind evolutia in timp a unitatii teritorial-administrative ce face obiectul PUG


Situată în nordul judeţului - zonă montană, pe platforma înaltă dintre apele Crasnei şi
ale Teleajenului, comuna Măneciu își trage denumirea (conf. prof. Alexandru Barbu) din latinescul
maneo-manere ce înseamnă a poposi, a trage în gazdă, a rămâne, sau (conf. DGJPh) de la mânecile
largi ale cămăşilor purtate de întemeietorii locurilor, forma originară a numelui fiind Mâneciu. Are în
componență nouă sate: Măneciu - Ungureni (reşedinţa), Cheia, Chiciureni, Costeni, Făcăieni, Gheaba,
Mânăstirea Suzana, Măneciu - Pământeni şi Plăieţu.
Atestarea documentară a localiţăţii o constituie un hrisov al lui Dan al II-lea, de la 1 decembrie
1429, prin care dăruia unor boieri ai săi, printre care şi Dumitru din Maniaci, mai multe sate între care
și Maniaciul.
Documentul face referire la statutul de localitate de vamă a Măneciu-lui, pe importantul
drum de legătură între Ardeal și Țara Românească, ce urma cursul văii Teleajenului.
În jurul anilor 1438 - 1514 (după răscoala lui Horea) mulţi transilvăneni, persecutaţi de
imperiali şi catolici şi exploataţi de grofii maghiari, se hotărăsc să fugă în Ţara Românească unde
întemeiază adevărate sate de fugari, de unde şi denumirile Măneciu Ungureni, Homorâciu Ungureni,
Poseşti Ungureni, etc (adică a celor veniţi din Ardeal).
Dar migrarea masivă a ardelenilor spre satele de munte ale Țării Românești are loc în perioada
de după uniație – începutul sec. al XVIII-lea și apoi în perioada imediat următoare revoluției de la 1848.
Aceste etape istorice au produs creșterea în salturi a așezărilor de ”ungureni”, inclusiv a satului Măneciu
Ungureni. Numele vechi al satului a fost Valea Largă.
În 1546, anume Miclea, Căzan, Dumitraşcu şi Voicilă primeau proprietăţi din partea
domnitorului Mircea Ciobanul la Măniaci şi Coasta Râului (lângă Măneciu, probabil actualul Costeni).
În 1548, acelaşi Mircea Ciobanul întărea proprietăți în Coasta Râului, Valea Largă şi Plaiu
(poate fostul sat Plăieţu).
Localitatea Gheaba îşi trage numele de la pârâul pe malurile căruia este amplasată.
MDGR presupune că ar fi luat fiinţă pe la 1800. O altă variantă a formării și denumirii satului,

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 8
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

mai plauzibilă, este cea a unui Ion Gheba din Măneciu, care a format o roire, prin ”baterea parului”
– întemeierea unui sat nou cu câteva familii apropiate, pe la 1750.
Gheaba s-a mai numit și Giurești.
Chiciureni apare prima dată menţionat într-un hrisov din 1585 care pomeneşte un toponim de
demarcaţie a locului ,,Chiciura Şoimului".
Făcăenii, amplasat în sudul comunei, a primit numele, conform tradiţiei, după locuitorii
strânşi în jurul unei mori cu ,,făcău" (cu roată cu fusul vertical la o moară de munte), moară întemeiată
de o morăriţă venită din secuime.
Localitatea Cheia se numeşte astfel datorită locului unde este amplasată, o vale strâmtă de-a
lungul râului Teleajen între doi pereţi înalţi de stâncă loc denumit „cheie". El a apărut în jurul
mănăstirii Cheia, la sfârșitul sec. al XIX-lea.
Satul Mânăstirea Suzana - alcătuit în a doua jumătate a sec. XX şi-a luat denumirea
după mânăstirea cu acelaşi nume, în jurul căreia a fost construit satul monahal (mănăstire de sine).
Până în 1984 a existat satul Plăiețu, acoperit acum de apa lacului de acumulare de pe Teleajen.
Satele au avut o existență legată de pastoral și de exploatarea forestieră, devenită
industrială la sfârșitul sec. al XIX-lea. Construirea căii ferate pe Valea Teleajenului, între 1910 –
1914, cu punct terminus la Măneciu Ungureni, a adus un important atu în dezvoltarea localităților.
Existența a două mari mănăstiri: Cheia și Suzana, ambele construite și întreținute de-a lungul
timpului de ardelenii din zona Săcele, a contribuit la conturarea unui statut de centru de pelerinaj, la
început mai mult dinspre Ardeal, apoi intens frecventat și dinspre Muntenia.
Calitățile peisajului și aerului de munte au făcut să se dezvolte la Cheia, o stațiune
montană, devenită cu timpul de interes național.
Drumul de legătură cu Transilvania a constituit, și în vechime și astăzi, un motor de dezvoltarea
tuturor activităților economice și sociale din zonă, contribuind la dinamizarea dezvoltării satelor.

Evoluţia ocupaţiilor populaţiei, ocupaţii tradiţionale persistente


Fiind zonă de munte, unde pădurile domină, pășunile alpine sunt deosebit de bogate, iar
terenul de cultură este foarte puțin, ocupaţiile străvechi ale locuitorilor au fost creşterea
animalelor (oieritul) şi pomicultura (mărul, părul, nucul şi cireşul). Albinăritul a fost și el prezent în
activitatea comunei.
Lemnul fiind principala bogăție a locurilor, au proliferat meserii legate de prelucrarea
acestuia: dulgheri, șindrilari și rotari care lucrau pentru o zonă mai largă în jurul comunei. Erau
bine reprezentate și meseriile legate de exploatarea pădurilor și de transportul lemnului.
Această activitate este și cea care a generat primele societăți industriale din zonă, la care au
fost aduși să lucreze specialiști străini: italieni și germani, și care dădeau de lucru unui număr foarte
mare de localnici. Societatea Drajna, avea înaintea celui de-al doilea război mondial, mai multe linii
de funicular, o fabrică de cherestea cu 4 gatere, o linie de cale ferată forstieră extinsă și utilaj de
transport pe calea ferată și angaja peste 480 de lucrători.
Bogăția în ape curgătoare repezi a dus la existența a numeroase mori și pive pe Văile
Teleajenului, Telejenelului, Stăncii, Mogoșului, Valea Berei. În 1894 existau nu mai puțin de 23 de
fierăstraie acționate hidraulic pe aceste cursuri de apă.
Mai sunt menționate carierele de piatră de construcții aflate pe teritoriul comunei și
exploatate din vechime. Iar la ”locurile numite Strîmtoare și La Cheia din Rîpă, pe valea Teleajenului
sunt cărbuni de pământ”.
Tot exploatarea și prelucarea lemnului au fost meseriile care au rezistat aici și în perioada
comunistă, existând aici mai multe secții de prelucrare: semifabricate din lemn, mobilier, lăzi,
combustibili inferiori.
În cea de a doua jumătate a sec. XX se dezvoltă mult activitatea de turism și balneo-turism,
care generează o serie de noi meserii legate de acest sector, în special la Cheia, una din cele mai
agreate stațiuni montane din țară.
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 9
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Evoluţia statutului administrativ, militar, funcţional


Fiind așezate la limita nordică a județului, pe vechiul hotar cu Transilvania și pe unul din cele
mai importante drumuri ce făceau legătura cu Ardealul: ”Drumul cel mare de pe Plai”, satele
comunei Măneciu au avut din începuturi atribuții în apărarea frontierelor și a vămilor dintre cele
două țări românești.
Plăieșii erau țărani liberi, care aveau obligația de a presta un anumit număr de zile de
patrulare a plaiului și de supraveghere a granițelor, pentru a garanta deplasarea în siguranță a
negustorilor și a turmelor și pentru semnalarea eventualelor pericole.
”Drumul de la Teleajen” fiind unul cu multe calități strategice, a fost des folosit în istorie;
au trecut pe aici oștirile lui Mihai Viteazu – la 1602, a lui Radu Șerban – la 1611, ale lui Matei Basarab –
la 1637, invazia tătară din 1658 (lăsând și toponimul de Pasul Tătarului), oștile lui Constantin
Brâncoveanu la 1690, armatele turcești și austriece în timpul războaielor din 1736, 1788, băjenarii din
1802, în frunte cu domnul țării Mihail Șuțu, fugind în Ardeal din fața turcilor lui Pasvan Oglu.
Valea Teleajenului începe să fie mai puțin frecventată după deschiderea și modernizarea
drumului de pe Valea Prahovei, la începutul secolului al XIX-lea.
Până în 1845, comuna a făcut parte din județul Saac, plaiul Teleajen. În 1872, DTSR atestă
două comune Măneciu: Măneciu Pământeni, care cuprindea şi satul Schiuleşti, cu care însuma 1025
locuitori şi Măneciu Ungureni, formată cu cătunele Chiciureni, Făcăeni, Gheaba, Plăeţu, Teleajen -
actuala Cheia - şi Valea Largă, cu care înregistra 1190 locuitori. Comuna Măneciu-Pământeni
era mai veche, fiind înființată în 1632 de postelnicul Mănică, iar Măneciu Ungureni cuprindea
sate înființate de mocanii transilvăneni din zona Săcele, refugiați peste graniță.
În Marele Dictionar Geografic al României comuna Măneciu Pământeni făcea parte din
plaiul Teleajenul, jud. Prahova și avea o populație de 370 de familii , 1777 suflete.
Măneciul – Ungureni era comună din același Plai al Teleajenului, populația fiind originară din
zona Săcele – mocani transilvăneni. Avea în componență 6 cătune: Gheaba, Făcăeni și Valea
Largă așezate pe loc drept (de șes), Chicioreni, Plăeșu și Teleajenul (actual Cheia) așezate pe
pantele dealurilor. Comuna avea 473 de gospodării cu 2022 de suflete.
Se păstrează cele două comune şi în perioada interbelică, dar Pământenii pierd satul Schiuleşti,
preluat de comuna Homorâciu.
În 1938, cele două comune s-au regăsit în plasa Văleni din județul Prahova, iar din 1950,
au trecut la raionul Teleajen din regiunea Prahova și apoi (din 1952) din regiunea Ploiești.
În 1968, comunele au fost reunite într-una singură, arondată re-înființatului județ Prahova,
preluând și satul Costeni de la comuna Izvoarele.
Din 1872, când populaţia comunei număra 2215 locuitori, Măneciu creşte demografic
ajungând în 1984 la 11126 locuitori. Ultimul recensământ din 2011 marchează o scădere a
numărului locuitori, înregistrându-se doar 10331.
De o mare importanță pentru evoluția zonei sunt cele două mari mănăstiri, ambele întemeiate
de ardeleni, Cheia și Suzana.

Obiecte de patrimoniu pe teritoriul comunei Măneciu


Monumente şi situri clasate. In lista monumentelor istorice 2010 se găsesc următoarele situri,
ansambluri şi monumente de arhitectură clasate în comuna Măneciu, între care două monumente
istorice clasate în grupa „A” valorică, având o importanţă naţională şi internaţională:

Cod LMI 2010


Denumire Localitate Adresa Datare
cod RAN
sat CHEIA; comuna
PH-II-a-A-16412 Mănăstirea Cheia 60 1782
MĂNECIU
sat CHEIA; comuna
PH-II-m-A-16412.01 Biserica "Sf. Treime" 60 1835 - 1839
MĂNECIU
PH-II-m-A-16412.02 Paraclisul "Adormirea sat CHEIA; comuna 60 mijl. sec. XIX

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 10
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Maicii Domnului" MĂNECIU


sat CHEIA; comuna
PH-II-m-A-16412.03 Stăreţie 60 1882
MĂNECIU
sat CHEIA; comuna
PH-II-m-A-16412.04 Trapeză 60 mijl. sec. XIX
MĂNECIU
60 Pe laturile de
sat CHEIA; comuna
PH-II-m-A-16412.05 Chilii sud, est ş i nord 1882
MĂNECIU
ale incintei
sat CHEIA; comuna
PH-II-m-A-16412.06 Turn clopotniţă 60 mijl. sec. XIX
MĂNECIU
sat GHEABA; comuna
PH-II-m-B-16495 Casa Gheorghe Neagu 201 sf. sec. XIX
MĂNECIU
sat GHEABA; comuna
PH-II-m-B-16496 Casa Sevasta Munteanu 363 înc. sec. XX
MĂNECIU
sf. sec. XIX -
sat GHEABA; comuna
PH-II-m-B-16497 Casa Ion Baciu 505 înc. sec.
MĂNECIU
XX
sf. sec. XIX -
sat GHEABA; comuna
PH-II-m-B-16498 Casa Elena Cârstocea 654 înc. sec.
MĂNECIU
XX
sf. sec. XIX -
sat GHEABA; comuna
PH-II-m-B-16499 Casa Ion Savu 660 înc. sec.
MĂNECIU
XX
Casa cu prăvălie Nicolae sat GHEABA; comuna
PH-II-m-B-16500 Str. Gării 416 1916
Matei MĂNECIU
sf. sec. XIX -
sat GHEABA; comuna
PH-II-m-B-16501 Casa Eugenia Prunuţă Str. Tabla Buţii 477 înc. sec.
MĂNECIU
XX
PH-II-a-A-16533 sat MĂNĂSTIREA SUZANA; 1740, ref. 1840,
Mănăstirea Suzana 1 -24
134167.01 comuna MĂNECIU 1880 - 1882
sat MĂNĂSTIREA SUZANA; 1840, 1880 -
PH-II-m-A-16533.01 Biserica "Sf. Nicolae” 1 -24
comuna MĂNECIU 1882
Paraclisul "Acoperă sat MĂNĂSTIREA SUZANA;
PH-II-m-A-16533.02 1 -24 1880 - 1882
mântul Maicii Domnului" comuna MĂNECIU
sat MĂNĂSTIREA SUZANA;
PH-II-m-A-16533.03 Chilii în incintă 1 -24 cca. 1840
comuna MĂNECIU
sat MĂNĂSTIREA SUZANA;
PH-II-m-A-16533.04 Chilii în afara incintei 1 -24
comuna MĂNECIU
Casa Gheorghe sat MĂNECIU PĂMÂNTENI;
PH-II-m-B-16534 Str. Principală 172 sf. sec. XIX
Angelescu comuna MĂNECIU
sf. sec. XIX -
sat MĂNECIU PĂMÂNTENI;
PH-II-m-B-16535 Casa Ion Popescu Str. Principală 216 înc.sec.
comuna MĂNECIU
XX
sat MĂNECIU UNGURENI;
PH-II-m-B-16536 Casa Maria Ionescu Str. Costeşti 307 înc. sec. XX
comuna MĂNECIU
sf. sec. XIX -
sat MĂNECIU UNGURENI;
PH-II-m-B-16537 Casa Ioana Badea Str. Tabla Buţii 15 înc. sec.
comuna MĂNECIU
XX
sf. sec. XIX -
sat MĂNECIU UNGURENI;
PH-II-m-B-16538 Casa Neonila Pisu Str. Tabla Buţii 269 înc. sec.
comuna MĂNECIU
XX
Scurt istoric al Mănăstirii Suzana
1740 – conform pisaniei, Stanca Arşicu, împreună cu apropiaţi din Săcele, formează schit, pe
ruinele mai vechiului Schit Valea Caprei sau Cornul Caprii, de pe apa Teleajenului, pe moşia m-rii
Sinaia.
Toponimul Valea Stancei poate veni de la această Stanca, iar mânăstirea era cunoscută sub alt
nume (nu ca m-rea Suzana). Cercetarea arheologică efectuată în 2011 a scos la lumină temeliile
din piatră legată cu mortar slab, la exterior şi piatră cu pământ la interior (transversal) ale unei biserici
ce nu putea fi decât din lemn, şi deci poate fi prima biserică a locului, cea ridicată sau …. reparată de
Stanca Arşicu la 1740.
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 11
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

În pisanie apare ca ctitor al primei etape, alături de numele Stancăi, un Filip Tretti, de fapt Filip
trei logofăt din Văleni. Acesta era de origine tot mocan săcelean (vezi Iorga) şi a ctitorit o biserică
şi la Văleni (de Munte), unde este şi îngropat. El a trăit între 1774 – 1831, iar biserica din Văleni este
ridicată la 1808.
Având în vedere că pisania m-rii Suzana este rescrisă, la un interval de cca 100 de ani de la
prima ctitorire, în 1840, este foarte posibil ca informaţiile, cumulate şi rezumate, să nu mai fie
foarte exacte.
Coroborând şi cu moneda găsită în cercetarea arheologică, între cele două tipuri de temelii: cea
de piatră şi cea de zid, a cărei circulaţie a fost între 1780 – 1810, putem propune ipoteza că Filip
Treti a făcut o reparaţie intermediară, posibil simultană cu şantierul său de la Văleni (ceea ce
s-ar fi justificat şi economic), deci în jurul anilor 1808 – 1810. Ca Filip Treti logofăt să fi fost ctitor în
etapa 1840 a bisericii, nu este posibil, deoarece el a murit în 1831.
Că biserica şi întreg ansamblul monahal vor fi avut mare nevoie de reparaţii la acea vreme, este
justificat de contextul istoric. Derularea războiului ruso – turco - austriac a produs, în 1788, mai multe
ciocniri pe linia munţilor, unele fiind purtate în munţii Buzăului (mai ales că la 1784 a fost re -
deschisă şi trecătoarea din pasul Bratocea). Austriecii au ocupat temporar unele mânăstiri, între
care şi Sinaia, iar acolo pe unde au trecut au cauzat pierderi.
Cu doar zece ani înainte, tot ca urmare a unor ciocniri ale aceloraşi forţe, este
consemnată incendierea mânăstirii Cheia.
La aceasta se adaugă marele cutremur din 26 octombrie 1802, care trebuie să fi produs şi el
importante neajunsuri clădirilor ce alcătuiau mânăstirea. Neînzestrată, fără posibilitatea de a se
întreţine, mânăstirea arăta sărăcită în documente din 1814, pentru ca la 1839 (după ce un alt mare
cutremur - cel din 1838, făcuse importante distrugeri) să intre în atenţia egumenului mânăstirii
Sinaia, pe a cărei moşie era clădită, ca necesitând urgente reparaţii. 1840 – pe acest fundal, o altă
grupare de femei din Săcele, conduse de Sora Albuleţ, solicită dreptul de întemeiere a unui schit,
punând la bătaie averile lor, deloc neglijabile. Li se permite aşezarea pe vechea vatră de la Valea
Caprii, schitul apărând din nou ca părăsit şi dărăpănat, la acea dată. Sora Albuleţ, devenită
maica
Suzana şi stareţă a mânăstirii, ridică schitul. Ce lucrări a făcut bisericii? Pisania spune că a
ridicat o biserică nouă, de zid, la 1840.
Cercetarea arheologică, coroborată cu imaginea de pe sigiliul mânăstirii, din actele de la
1874, arată mai degrabă că, la 1840, a fost vorba de o reparare şi extindere a vechii biserici, prelungită
spre vest cu un pronaos, cu o turlă sau mai degrabă cu un turn –clopotniţă deasupra (aşa cum, de
altfel, arată şi biserica lui Nica Filip treti logofăt din Văleni).
De altfel, însuşi faptul că, la doar 34 de ani distanţă, stareţa timpului, Natalia Perlea,
era nevoită să solicite episcopului de Buzău bani şi materiale pentru reparaţii, probează starea
proastă a clădirilor, inclusiv a bisericii mânăstirii.
1882 – terminarea noii biserici, cea existentă astăzi, ridicată din zidărie de piatră cu completări
de cărămidă, la partea superioară.
Chiar dacă, de data asta cei care au ridicat noua biserică de piatră din 1882, vor fi fost
muncitori din zonă, pare destul de clar că ei au fost tot de provenienţă săceleană, fie chiar
veniţi, şi de această dată, din Săcele, fie din satele de „ungureni” de pe Valea superioară a
Teleajenului. Bisericile mânăstirii Suzana au avut hramul Sfântul Nicolae, la fel cu biserica veche
din Săcele şi la fel cu biserica ce a ţinut ridicat stindardul ortodoxiei în Ţara Bârsei, timp de
mai bine de trei veacuri: Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului. A fost şi a rămas Sfântul preferat al
Ardealului.
Deşi biserica a rămas aceeaşi ca în 1882, suferind doar câteva măsuri punctuale de
reparare (1905, 1911, 1960), incinta mânăstirii mai suferă însă modificări, care au impact asupra
situaţiei de azi a bisericii.

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 12
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

După 1900, obștea fiind destul de mare, începe extinderea satului monahal spre vest față de
incintă, pe panta dealului.
Astfel, între 1966 şi 1970 au loc lucrări ample: se înconjură incinta cu un zid de cetate, este
realizată reţeaua de alimentare cu apă şi cea de canalizare a clădirilor ce alcătuiesc incinta şi
este captat un izvor, biserica este tencuită la exterior cu tencuială cu ciment.
Imaginea incintei se schimbă radical: de la vechile căsuțe cu arhitectură sobră,
ardelenească, cu acoperișuri de șindrilă în patru ape (cum se mai poate vedea în imaginea fotografică
de la 1900) se trece la o arhitectură de Valea Teleajenului, cu pridvoare cu fronton, cu décor
traforat bogat și divers colorat.
Între 1971 – 1974 sunt refăcute paraclisul şi stăreţia, distruse în urma unui incendiu și se
modifică accesul în incinta mănăstirii, prin mutare pe latura de vest.
Scurt istoric al Mănăstirii Cheia
Primul schit se afla la poalele muntelui Balabanul, era de lemn şi avea hramul Sfântul
Nicolae. A fost distrus de turci după şapte ani. Poziţia este recognoscibilă pe harta 1790, iar la
cinci decenii distanță ambele schituri: cel parasite și cel nou sunt identificabile. Al doilea schit,
reconstruit la 1790, la poalele muntelui Roşu; fundaţiile se află în actuala incintă, pe locul altarului fiind
construit agheasmatarul. Locul era la acea dată pustiu, schitul, cu hramul Adormirea Maicii
Domnului fiind unul de sihaştri.
Domnitorul Alexandru Ipsilanti face, la 1797, prima danie schitului: 50 de taleri din venitul vămii
de la Văleni.
La 1800, schitul mai primeşte moşia Ciocrac din Gura Dăjdii, de la paharnicul Manolache
Hrisoscoleu.
La 1814, schitul era încă foarte sărac, fiind înregistrat în scriptele financiare ale ţării ca fiind
de categoria a patra – scutit de orice dări, din cauza lipsurilor materiale.
În toată această perioadă, modelul de vieţuire a fost cel de obşte, după modelul paisian
de la Căldăruşani.
În intervalul amintit se adaugă şi un al doilea hram: Sfânta Treime, care e preluat de mânăstirea
existentă azi.
Al doilea schit a ars din temelie, undeva între 1832 şi 1834. Episcopul Chesarie al
Buzăului, sub a cărui jurisdicţie se afla schitul, aduce aici un stareţ nou: pe ieroschimonahul
Damaschin Bârsan din Săliştea Sibiului, călugărit şi format la Căldăruşani. Acesta primeşte
sarcina de a învia viaţa materială şi duhovnicească a schitului Cheia.
La 1835, cu sprijinul obştii, formată din 16 munteni şi 29 de ardeleni, el reface biserica,
de data aceasta din zid, chiliile şi clopotniţa, pe moşia şi cu voia marelui vornic Mihalache Ghica, de la
care s-a răscumpărat în 1846.
Biserica este sfinţită în 20 iulie 1839, după ce e terminată pictura de către zugravul Naum,
produs al Şcolii de la Buzău.
Până la 1863, anul secularizării averilor mânăstireşti, atât obştea cât şi averea mânăstirii
sporesc continuu. În 1864 a existat intenţia de a transforma mânăstirea în cazarmă de
grăniceri, iar obştea să fie transferată la Vărzăreşti.
Intervenţia hotărâta a Mitropoliei a salvat existenţa mânăstirii, dar aceasta a sărăcit
grav, ajungând la situaţia de a nu se mai putea întreţine nici la numărul de 10 monahi, câţi mai erau în
1908. Cu toată degradarea situaţiei mânăstirii, la 1902 se construieşte casa
stăreţiei, având o arhitectură de factură populară, tipică Văii superioare a Teleajenului.
În aceste condiţii, clădirile au suferit mari degradări; s-a ajuns la transformarea în
mânăstire cu viaţă de sine, în 1906.
La începutul anului 1909, un alt transilvănean, din Săcele, Grigorie Munteanu Georgescu,
a ajuns stareţ al mânăstirii şi a redresat ansamblul monahal, păstorind până în 1934.
Primul război mondial aduce distrugeri importante la Cheia. Trupele germane cantonează
aici în timpul retragerii spre Ardeal, distrugând clădirile.
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 13
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Refacerea ansamblului monahal şi refacerea economică a mânăstirii are loc după


încheierea păcii. Se fac reparaţii la întreaga incintă, iar clopotniţa este restaurată în 1934, „la aspectul ei
originar.”
Între 1924 şi 1927 este construit paraclisul pentru slujbele de iarnă, în colţul de nord
est al incintei. Tot din acest an mânăstirea începe să primească grupuri de preoţi cu familiile lor, şi
diverse personalităţi culturale, pentru sejururi de câteva zile, pentru cure de aer şi relaxare, activitatea
devenind o tradiţie în anii următori.
1939, prin „Legea pentru înzestrarea mânăstirilor ortodoxe din ţară”, Cheia primeşte 20 ha de
pădure, „ca venitul să servească pentru restaurarea clădirilor…”
Se adaugă daniile unor ardeleni, dar şi a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, care
sporesc averea funciară a mânăstirii (păduri şi vii). Reabilitată sub aspect material, obştea sporeşte
la 39 vieţuitori în 1950.
1957 – un incendiu distruge integral clopotniţa mânăstirii, care va fi reconstruită în 1965 de
meşterul Constantin Pantazi.
Din nou în descreştere, obştea mânăstirii ajunge la 20 în anul 1960, moment la care
Patriarhia Română ia decizia organizării aici a unei case de odihnă pentru preoţi şi funcţionari
bisericeşti, iar majoritatea monahilor din obşte, fiind în vârstă, sunt transferaţi la Casa Sanatorială de la
Mânăstirea Dealu.
Începând cu 1961 are loc un proces amplu de restaurare şi modernizare a ansamblului
mânăstiresc, în conformitate cu noua destinaţie, care se termină în noiembrie 1965.
1970 – se construieşte pe locul presupus a fi a altarului celei de a doua biserici,
actualul agheazmatar.
Cutremurul din 1977 a afectat în special biserica mânăstirii, care a fost consolidată
ulterior şi apoi restaurată pictura în 1985, de către pictorul Ion Chiriac.
Alte lucrări importante de refacere şi reparaţii la clădirile ansamblului monahal au fost
făcute începând cu 1982 „respectând planurile originale ale întemeietorilor”, finanţate de
Administraţia Patriarhală.
Mânăstirea a dat naştere localităţii Cheia, formată la început în imediata vecinătate şi
extinsă apoi. Încă de la fondarea ei, mânăstirea a primit, de la un lung şir de domnitori ai ţării, dreptul de
a folosi braţe de muncă scutite de dări, ceea ce a încurajat stabilirea aici a unei populaţii legate de relaţii
de muncă cu obştea mânăstirii. Mulţi dintre aceştia erau ardeleni, existând permanent, de-a lungul
timpului înlesnirea trecerii frontierei de către creştinii aflaţi în relaţie cu mânăstirile din Valea
Teleajenului.
O parte dintre călugării mânăstirii, au practicat meşteşuguri care i-au ajutat să contribuie
substanţial la restaurarea clădirilor sau la înfrumuseţarea lor: ireom.
Gurie Florea din Teişani a fost restauratorul întregului corp de chilii de pe latura de est a
incintei, Iustin Drugă a realizat mobilierul de la paraclis.
Biserici
În general, structura de bază a populaţiei a fost formată din români, de credinţă creştin
– ortodoxă. Aportul major de populație ardeleană este vizibil și astăzi, prin portul, graiul și tradițiile
păstrate, dar și prin numele pe care le poartă: Băjenaru, Țuțuianu, Ungureanu, Secuiu, Cepoiu, Drăguș,
Bîrseanu.
Biserica din Măneciu Pământeni, ridicată la 1841, cu hramul Adormirea Maicii Domnului,
”prin ajutorul mănăstirei Sinaia, a egumenului Paisie, a d-lui Manta Ion și a enoriașilor săteni”
Biserica satului Măneciu Ungureni, cu hramul Sfântul Nicolae este ridicată între 1859 – 1865.
Satul avusese o mai veche biserică, de lemn, pe locul actualului cimitir, datând de la sfârșitul sec.
al XVIII-lea. Construirea bisericii a fost făcută de meșteri italieni din zona Ploieștilor. Pridvorul este
adăugat în 1896, iar la 1936 se fac reparații importante. Pictura bisericii inițială a fost realizată
de ploieșteanul Toma Vintilescu, dar biserica a fost repictată la 1955 de către M. Codrescu.
Biserica din Gheaba, ridicată la 1822, are hramul Sfântul Ioan Botezătorul.
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 14
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Biserica satului Valea Largă era de lemn, data de la 1829, cu o reparație majoră la 1890 –
dispărută sub lacul de acumulare.
La Făcăieni a existat un schit de lemn, metoh al mănăstirii Sinaia, pe moșia căreia se afla.
Schitul s-a desființat la reforma din 1864.
Arhitectură tradiţională
Valoarea arhitecturii tradiționale a zonei este una foarte ridicată; locuințele și gospodăriile au
fost studiate și un număr dintre ele au fost clasate, dar tocmai cele clasate nu au putu fi apărate de
mutilare sau demolare. Trei din casele din Gheaba, cu coduri de listă, nu mai există și nici nu se
pot afla date despre demolarea lor. Cele mai multe din cele rămase sunt grav modificate, până la a nu
mai fi posibilă recunoașterea valorii lor de monument.
Din fericire satele mai au încă un fond construit destul de mare, valoros, care nu a
fost clasat și care poate și trebuie să fie pus sub protecție, fie prin clasarea ca ansamblu rural,
fie prin instituirea de zone construite protejate, cu regulament impus și urmărit spre a fi pus în
practică.
În satele în care există patrimoniu clasat, s-au instituit zone de protecție, pe limite cadastrale,
care cuprind un teritoriu mai amplu sau mai restrîns, în funcție de importanța, amplasarea și vecinătățile
fiecărui monument în parte.
În Măneciu Ungureni, Gheaba, Măneciu Pământeni, Costeni și Cheia, în afară de zonele
de protecție ale monumentelor istorice, au fost delimitate și zone construite protejate, care cuprind
porțiuni de sat, coincizând în mare cu vetrele istorice ale satelor (așa cum pot fi recunoscute
pe hărțile istorice), și care păstrează un număr important de clădiri și gospodării tradiționale, cu
valoare arhitecturală și în stare de consrevare relativ bună, pe o tramă stradală și un parcelar
istorice.
Cele două ansambluri monahale: Suzana și Cheia, necesită studiere aprofundată și
lucrări ample de consolidare și restaurare pentru a putea fi transmise generațiilor viitoare în formă
cât mai autentică.
Identificarea construcţiilor valoroase
Casele de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX constituie un fond major și valoros în
câteva din satele mari ale comunei și se impune păstrarea acestora prin inițierea de zone
construite protejate.
Din nefericire o parte din casele tradiționale clasate ca monumente istorice sunt cele mai
transfomate, pierzând calitățile pentru care au fost protejate; aceasta denotă o oarecare lipsă de
preocupare sau de înțelegere a valorilor locale, din partea autorităților abilitate să protejeze
patrimoniul comunei.
Cele două mănăstiri: Suzana și Cheia, au fost factori de coagulare și păstrare a
tradițiilor ardelenilor stabiliți la sud de vechea frontieră dintre ţările românești. Ele sunt
ansambluri bine păstrate, cu mult farmec și constituie în continuare centre de atracție spirituală și
turistică pentru locuitorii zonei și pentru întreaga țară.
Frumusețea peisajului și calitatea aerului de munte au făcut ca, la Cheia, să se dezvolte o
stațiune montană cu recunoașterea națională, foarte căutată, în special în ultimele decenii. Acesta
este, paradoxal, unul din marile pericole care planează asupra zonei, arhitectura urbană fiind agresiv
implantată în acest mediu, riscând să-i strice echilibrul.
Prezenţe arheologice
Specialiştii arheologi ai Muzeului de Istorie si Arheologie au efectuat cercetări arheologice de
teren, abordând mai ales zonele cunoscute ca având potenţial arheologic.
Pe teritoriul comunei Măneciu s-au identificat trei situri arheologice din care numai cel de la
Mănăstirea Suzana este înscris în Repertoriul Arheologic Naţional (cod RAN 134167.01).
Sit 1. Sat Costeni – este amplasat pe terasa stângă a Teleajenului, înaltă de aproximativ 10-12
m, vis-a-vis de satul Gheba. Au fost descoperite prin cercetări de suprafaţă materiale atribuite epocii

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 15
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

bronzului, între care se remarcă unelte de silex şi piatră, aflate în muzeul organizat în Căminul Cultural
Măneciu.
Coordonate
X Y
424440.458 579242.018
424443.255 579292.511
424318.918 579444.362
424243.057 579401.544
424329.166 579302.446

Sit 2. Sat Făcăieni, punct Groapa Unchiaşului – punct aflat pe o culme de deal situată la vest
de satul Făcăieni. Au fost descoperite materiale arheologice, respectiv fragmente ceramice datate în
epoca bronzului, cultura Monteoru şi ambelor etape ale epocii fierului din care se remarcă un fragment
de lance din bronz, dar şi o daltă. Fragmente ceramice şi piesele din bronz se află în colecţia muzeuui
local.
Coordonate
X Y
422233.671 576728.213
422223.495 577082.808
422051.322 577088.842
422053.643 576748.276

Sit 3 - Mănăstirea Suzana. In anul 2011 au fost realizate cercetări arheologice de către Muzeul
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Cercetările arheologice de la Biserica mănăstirii Suzana au
avut ca scop fundamentarea studiului de arhitectură necesar pentru restaurarea monumentului. în
interiorul Bisericii Mănăstirii Suzana, în secţiunea deschisă aici, au fost identificate urmele a cinci
fundaţii şi a doi piloni din cărămidă aparţinând unor construcţii anterioare actualei construcţii. Pornind de
la intrare spre altar au fost identificate următoarele structuri constructive: Prima fundaţie este construită
din piatră de carieră legată cu mortar. S-a păstrat şi o porţiune din elevaţia acestui zid care era realizată
din cărămidă legată cu mortar. S-a observat şi una din laturile ancadramentului pentru uşă realizat din
piatră. A doua fundaţie este realizată din piatră legată cu mortar de slabă calitate, mai îngustă decât
prima. Fundaţia era foarte prost conservată, observându-se mai bine în cele două profile ale S I. A treia
fundaţie este realizată din piatră legată cu pământ. Se păstrează o singură asiză de pietre. Doi piloni din
cărămidă legată cu mortar, de formă aproximativ pătrată care suprapun parţial cea de-a treia fundaţie
identificată. Unul dintre piloni este situat spre latura de nord a SI, iar cel de-al doilea pilon a fost
observat în profilul sud al S I. A patra fundaţie este realizată din piatră legată cu pământ şi în acest caz
se păstrează o singură asiză de pietre. A cincea fundaţie observată în SI este situată în faţa treptelor
din faţa altarului actualei biserici. Fundaţia este realizată din piatră legată cu pământ şi în cest caz se
păstrează o singură asiză de pietre. După prăbuşirea parţială a -unei porţiuni din profilul de nord al S I a
fost observată existenţa unei fundaţii situată perpendicular pe cea de-a cincea fundaţie. Această
fundaţie este realizată din pietre legate cu mortar.
În acest stadiu al cercetărilor se desprind câteva concluzii preliminare. Prima fundaţie şi cei doi
piloni aparţin unei construcţii ce avea fundaţia realizată din pietre de carieră legate cu mortar, iar
elevaţia din cărămizi legate cu mortar. Această construcţie ar putea fi biserica ridicată în jurul anului
1840. Celelalte patru fundaţii, precum şi fundaţia observată la prăbuşirea unei părţi a profilului nord al S
I aparţin cel mai probabil unei singure construcţii. Aceasta avea fundaţiile exterioare realizate din piatra
de carieră legată cu mortar (slab din punct de vedere calitativ), iar fundaţiile interioare erau realizate din
piatră de carieră legată cu pământ. Astfel de fundaţii nu puteau susţine decât o construcţie din lemn şi
aceasta ar putea fi biserica ridicată pe la 1740.

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 16
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

In exteriorul bisericii au fost descoperite 9 morminte aparţinând unor călugăriţe ale mănăstirii, în
marea lor majoritate având semnul distinctiv, specific unor astfel de morminte, cărămida depusă la cap
şi care avea inscripţionat numele defunctei. în exteriorul bisericii, în dreptul absidei altarului, a fost
descoperit un osuar realizat din piatră de carieră legată cu mortar, în care au fost reînhumate
osemintele unor defuncţi.
Cercetările din acest an de la Biserica mănăstirii Suzana au confirmat în mare parte istoria
orală şi informaţiile documentare existente. Urmează ca cercetări viitoare să determine planimetria
completă a celor două biserici mai vechi ale mănăstirii descoperite în acest an.
Arii naturale protejate
Pe teritoriul comunei Măneciu este delimitat situl de importanţă comunitară Ciucaş, ROSCI0038
(Anexa 2). Din suprafaţa totală a sitului, 30% se află pe teritoriul
comunei Măneciu.
Existenţa parcului national Ciucaş poate fi un bun mod
de revitalizare a economiei rurale din zonă. Turismul, planificat
şi administrat pentru a fi durabil, poate aduce beneficii atât ariei
protejate cât şi comunităţilor locale, prin înviorarea culturilor
tradiţionale, a industriei manufacturiere, limitând astfel
implicarea populaţiei în industria lemnului cu conotaţii negative
pentru conservarea pădurilor. Este vitala declararea zonei ca
parc national pentru realizarea unui management unitar.
În comuna Măneciu sunt atestate şi două zone cu
caracter de rezervaţie naturală:
- Rezervaţia geologică “Tigăile din Ciucaş” S  3,0 ha - de
importanţă naţională (evidenţiată în P.A.T.N.)
- Rezervaţia floristică şi peisagistică “Pădurea de
mesteacăn” – S  107 ha – de importanţă judeţeană
(evidenţiată în P.A.T.J. Prahova).

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL


Relieful comunei este variat şi se încadrează în zona Carpaţilor de Curbură, cu munţi semeţi
în nord şi dealuri subcarpatice ale căror culmi prelungi cu orientare sudică străjuiesc terase şi platouri în
trepte brăzdate de văi adânci. Altitudinea medie a localităţii este de 600 m în centrul de reşedinţă şi de
800 de m în staţiunea Cheia. Altitudinea creşte de la sud la nord, evoluând între 490 m la confluenţa
Teleajenului cu Valea Mare şi de 1954m- vârful Ciucaş (masivul cel mai proeminent al munţilor
comunei, al doilea ca înălţime din judeţul Prahova, după cel al Bucegilor). Culmile masivului Ciucaş sunt
mărginite de abrupturi sălbatice şi o gamă variată de stânci izolate, respectiv Masivul Zăganu şi Tigăile.
Tot cu o înălţime de peste 1800 m este şi vârful Gropşoarelor cu 1883 m. Între Teleajen şi Telejenel se
înalţă micul masiv Clăbucet de 1460 m.
Ca o continuare a acestor munţi, între văile Teleajenului şi Doftanei se răsfiră Munţii Grohotiş,
cu înălţimi mai însemnate în Grohotiş (1767 m), Bobu Mare (1757 m), Babeşul (1684 m) şi Sântilie
(1588 m).
La est de Telejenel se întinde culmea Munţilor Tătaru, ce atinge înălţimea maximă în vârfurile
Tătaru Mare (1476 m) şi Vârful lui Crai (1473 m)
Morfologia solului este caracterizată printr-o mare varietate a reliefului în care dealurile înalte
si mijlocii sunt despărţite de văi adânci cu caracter torenţial, principala vale fiind Valea Teleajenului.Pe
partea dreaptă a Văii Teleajenului sunt dezvoltate terase sub formă de petice şi sub formă de platouri în
trepte datorită înălţimii la care se află (50 m) faţă de albie iar pe partea stângă se afla versanţii abrupti şi
dealurile. Terasele înalte sunt tăiate şi întrerupte în continuare de o serie de văi perpendiculare pe
direcţia de curgere a Teleajenului (văi formate din afluenţii acestuia).

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 17
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Dezvoltarea localităţii cu unele din satele componente s-a făcut pe terasa superioară, înaltă şi
stabilă, iar acolo unde suprafeţele plane lipsesc, satele au continuat să se dezvolte pe versanţii
dealurilor care coboară până în albia Teleajenului (satele Costeni şi Chiciureni). Caracteristica acestei
zone sunt văile adânci cu versanţi abrupţi şi dealurile înalte cu pante accentuate care sunt supuse în
permanenţă procesului de eroziune.
Satul Cheia dezvoltat mai la nord este asezat într-o zonă depresionară înconjurată de munţi
înalţi de aproape 2000 m (munţii Ciucaş). Fundul depresiunii are forma unui platou cu suprafaţa în
general plană şi stabilă cu o uşoară înclinare de la NE la SV.
Reţeaua hidrografică este formată din principalul curs de apă, râul Teleajen, care curge de la
N la S cu afluenţii lui: pârâul Plaiului, Tâmpa, Valea Neagra, Stancea, Carpenul, Secuianca, Valea
Mare, Telejenelul. Teleajenul dispune de un bazin hidrografic de 1498 km2 şi o lungime totală de 113
km, din care aproximativ numai un sfert curge pe teritoriul comunei Măneciu. Izvorăşte din Munţii
Ciucaşului ( de sub vârful Chiruşca) sub denumirea de Pârâul Berii, iar cu 2 km mai în aval e numit de
localnici Cheiţa.
Telejenelul este principalul afluent, iar la confluenţa acestuia cu Teleajenul s-a construit un
mare obiectiv hidrotehnic care a creat un lac cu acumulare cu suprafaţa de 200 ha, ce poate acumula
un volum de apă de 60.000.000m3.
Cu excepţia Teleajenului, în cea mai mare parte a anului, pârâurile îşi reduc debitele de apă
până aproape de secare sau până la secarea totală, aşa cum ar fi pârâul Valea Seacă şi pârâul
Săcuianca, de unde şi denumirea sugestivă.
În timpul topirii zăpezilor sau în timpul perioadei de ploi abundente se produc puternice viituri,
care au ca urmare fenomene de eroziune cu transport important de material solid.
Din datele furnizate de centrul de balneologie Bucureşti rezultă că o serie întreagă de izvoare
situate în nordul satului Cheia, aşa cum ar fi şi Izvorul Babei cât şi Izvorul Chilia Popii, conţin ape
sulfuroase oligominerale. Ambele izvoare sunt indicate în afecţiuni ale aparatului renal (nefrite, pielite,
pielonefrite şi cistite cronice).
Apa freatică s-a întâlnit în jurul adâncimii de 10-20 m cu descărcări ale acestia sub formă de
izvoare la baza terasei superioare (ex. Izvorul de la intrarea în Măneciu Pământeni). Din sondajele
efectuate în zonă apa a fost întâlnită la diferite cote, fie datorită apelor de versant, fie datorită pâraielor.
Debitul ei nu este mare, dar ţinând cont de caracterul permanent, construirea de subsoluri este posibilă
numai cu măsuri speciale de izolare. Pentru apele de suprafaţă care se scurg pe viroage se impune
drenarea lor.
Clima
Climatul în care se încadrează teritoriul este continental – temperat, de dealuri împădurite.
Clima prezintă diferenţieri pentru cele două forme de relief:
Zona muntoasă are o climă aspră şi umedă cu temperaturi medii anuale de 3-6 grade C, cu
vânturi puternice, cantităţi medii de precipitaţii 900-1200 litri anual şi de persistenţa stratului de zăpadă
timp de 120-160 zile anual.
Clima Masivului Ciucaş se încadrează în ţinutul climei de munţi cu altitudine mijlocie (800-1700
m) şi, mai puţin, în clima munţilor înalţi. Ea este ceva mai caldă decât cea din masivele înalte ale
Carpaţilor, fapt care se reflectă şi în extensiunea mai redusă a pajiştilor subalpine propriu-zise, faţă de
alte masive montane din ţara.
Configuraţia reliefului a generat diferenţe relativ însemnate pe verticală, între poalele muntelui şi
vârful Ciucaş fiind o diferenţă de nivel de aproximativ 1000m.
Culmea înaltă a Ciucaşului este caracterizată prin temperaturi medii anuale de 1-2°C şi mai
ridicate in staţiunea Cheia (4°C) iarna, media lunii ianuarie prezintă valori cuprinse între -8 şi -9°C pe
creste şi -6°C la Cheia, iar vara, media lunii iulie ajunge la 10-12°C pe creste şi 15-16°C la Cheia.
Amplitudinea termică însumează astfel valori de 18,5-19°C pe creste şi 20°C la Cheia.
Precipitaţiile care cad in Masivul Ciucaş sunt relativ abundente dar acestea prezintă variaţii în
privinţa repartizărilor lor sezoniere. Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 1200mm spre poalele
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 18
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

muntelui şi de 1300-1350mm pe culmi. În semestrul rece ea scade la 350mm la Cheia, pe creste


ajungâng la 400mm, iar în semestrul cald, media precipitaţiilor este de 500mm la Cheia şi 600mm pe
creste. În timpul unui an precipitaţiile se produc într-un număr de 160-180 zile, cele mai abundente fiind
repartizate în intervalul mai – iunie. Cele mai puţine precipitaţii cad la sfârşitul verii şi începutul toamnei,
când vremea devine mai stabilă.
Stratul de zapadă, destul de abundent în Ciucaş, apare de obicei din luna octombrie şi se
menţine până la jumătatea lunii mai pe versanţii cu expunere nordică şi nord-vestică. Numărul anual de
zile cu strat de zapadă este de 150-180 în regiunea înaltă şi de 100 de zile la Cheia. Viscolele mai
frecvente pe creste, se produc în ianuarie şi februarie.
Durata de strălucire a soarelui însumează în Masivul Ciucaş un număr de peste 1800 ore anual.
Cu toate acestea, numărul de zile în întregime cu cer senin nu depăşeşte anual 40 de zile, mai
frecvente în septembrie şi jumătatea lui octombrie, pe când zilele cu cer acoperit însumează 420 – 140
zile. Nebulozitatea oscilează între 6,5 – 7,0 zecimi, în funcţie de altitudine.
În Masivul Ciucaş cea mai mare frecvenţă o au vânturile din sectorul nord – estic (Crivăţul),
care aduc viscole, şi din vest – Vântul de Vest – bogat in precipitaţii. Văile, prin direcţie şi adâncime,
modifică, local, direcţia vânturilor, canalizându-le în lungul lor. În general, viteza medie anuală a
vânturilor este de 4- 5 m/s, ea mărindu-se la 7 m/s pe culmi. Zona cea mai expusă este creasta, lipsită
de obstacole, zonele cele mai adăpostite fiind regiunile cele mai joase ale masivului, mai împădurite.
Ca mai în toate regiunile muntoase, şi în Masivul Ciucaş se remarcă brizele de munte – vale,
formate ziua prin aerul cald care urcă spre înălţimi şi, noaptea, prin aerul rece ce coboară de-a lungul
pantelor.
Unul din fenomenele meteorologice care interesează turismul montan este ceaţa; ea se
produce în tot cursul anului, dar mai frecvent în sezonul rece şi îngreunează vizibilitatea, în special pe
creastă. Pentru evitarea accidentelor şi a rătăcirilor se recomandă respectarea riguroasă a potecilor
marcate.
Zona deluroasă din sudul comunei prezintă temperaturi medii anuale mai moderate de 8-10
grade C, precipitaţii mai reduse totalizând 600-900 litri anual, perioada de acoperire cu zăpadă
nedepăşind 70-80 zile anual.
În general clima este rece şi umedă, cu ierni aspre şi lungi. Temperatura medie anuală este de
8-10 grade C, media în luna iulie este de 19 grade C, iar în ianuarie de 4 grade C. Din înregistrările
efectuate în zonă, temperatura minimă absolută a fost de -23 grade C, iar temperatura maximă absolută
de 32 grade C.
Media precipitaţiilor este de 960 litri, cu perioada maximă în lunile mai-iunie, iar minimele în
lunile de iarnă. Precipitaţiile sub formă de zăpadă sunt destul de reduse, stratul de zăpadă fiind în
medie de 20-30 cm. Primele îngheţuri se semnalează către sfărşitul lunii octombrie şi durează până la
sfârşitul lunii martie
Solul
Tipurile de sol predominante sunt solurile brune-eumezobazice, regosoluri, erodisoluri, cu un
profund caracter acid. Astfel din cca. 5800 ha teren agricol 61% sunt soluri brune acide iar soluri bazice
numai 13%.
Încadrarea terenurilor agricole în clase de fertilitate (calitate) aflate pe teritoriul com. Măneciu
este următoarea:
- clasa a III-a - terenuri de calitate mijlocie – 11%
- clasa a IV-a - terenuri de calitate slabă – 29%
- clasa a V-a - terenuri de calitate foarte slabă – 57%
- terenuri neproductive – 3%
Vegetaţia În arealul comunei Măneciu se prezintă într-o paletă largă şi diversificată,
caracterizată printr-o floră central-europeană.
În Masivul Ciucaş se întâlnește o mare diversitate de specii care alcătuiesc covorul vegetal,
datorită condițiilor impuse de climă, relief, soluri, precum şi aşezării geografice a ţării la răspântia mai
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 19
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

multor areale de vegetaţie a numeroaselor plante. Aici se întâlneşte pădurea de amestec (predomină
fagul, dar se întâlnesc şi carpenul, frasinul, ulmul de munte şi arinul), care înconjoară muntele de la 800
m la 1 400 m, păduri de conifere (predomină molidul, iar răzleţ se întâlnesc bradul şi laricea) până la 1
500 – 1 600 m altitudine, vegetaţia subalpină cu tufărişuri şi pajişti de la 1 600m. Dar ceea ce a făcut
faima Ciucaşului este smirdarul sau bujorul de munte. Pe alocuri asociaţiile de afin, ienupăr şi smirdar
formează tufărişuri care ocupă 60% din totalul pajiştilor (Gropşoarele, Bobu Mare).
Dealurile, îndeosebi cele sudice, ca şi terasele, sunt acoperite cu livezi de pomi fructiferi sau
culturi agricole, izlazuri şi fâneţe.
Fauna
Ca şi vegetaţia, fauna cunoaşte o etajare pe verticală, fiind influenţată în special de
temperatură şi umiditate. Limitele în care animalele îşi desfăşoară viaţa sunt însă mai largi şi mai
puţin conturate, iar numărul speciilor scade odată cu altitudinea.
Dintre mamifere sunt intâlnite căprioara şi cerbul şi mai rar se întâlnesc râsul, bursucul,
hermelina, nevăstuica şi dihorul, atât în pădurile de fag, cât şi în cele de molid. În pădurile dese se
poate întâlni ursul, mistreţul, lupul şi vulpea cât şi jderul de copac şi jderul de piatră. Dintre felinele
mici se remarcă pisica sălbatică. În pădurile de fag şi amestec se pot întâlni sitarul de pădure,
ierunca, gaia rosie, pitulicea fluierătoare, sturzul de vâsc, lăstunul de stâncă, mugurul comun şi
mugurul roşu; alături de acestea se află numeroase păsări care urcă şi spre etajul pădurii de
conifere: fluierarul de munte, șoimul călător, şorecarul comun, uliul păsărar, ciocănitoarea neagră,
mierla de piatră şi mierla de apă.
În pădurile de conifere se adăpostesc cocoşul de munte, cucuveaua pitică, ciocănitoarea cu
trei degete, mierla gulerată, brumăriţa de pădure, piţigoiul de brădet, cel moţat şi de munte, gaiţa de
munte şi corbul. Animalele mici sunt reprezentate de şopârla de ziduri, şopârla de munte şi şopârla
fără picioare. Se remarcă de asemenea vipera comună.
Modificările condiţiilor de mediu (defrişările iraţionale, construirea de căi de acces) a avut
urmări nefaste asupra faunei, ce se reflectă prin restrângerea ariilor unor specii, micşorarea pânâ la
dispariţie a numărului de exemplare (capra neagră). O altă specie pe cale de dispariţie este şi
Zăganul sau vulturul bărbos, amintirea lui fiind păstrată doar de muntele cu acelaşi nume Zăganu, de
lângă staţiunea Cheia.
În ceea ce priveşte fauna piscicolă, în apele repezi de munte, un element valoros este
păstrăvul, iar ceva mai în aval cleanul, mrena şi zglăvoaca.
Natura atât de generoasă a Văii Teleajenului a oferit de-a lungul secolelor cele mai bune condiţii
pentru dezvoltarea armonioasă a societăţii umane.

2.3. RELATII IN TERITORIU


Comuna Măneciu este situată în zona de nord a
jud. Prahova, la o distanţă de 50 km faţă de municipiul
Ploieşti şi la 17 km faţă de cel mai apropiat oraş, Vălenii
de Munte.
Comuna este străbătută de la sud la nord de
drumul naţional DN1A Ploieşti-Braşov prin Săcele şi este
staţie terminus în satul Măneciu-Ungureni pentru calea
ferată Ploieşti-Măneciu.
Vecinătăţile teritoriului administrativ ale comunei
Măneciu sunt:
 la nord şi nord-vest - jud. Braşov
 la sud şi sud-vest - com. Izvoarele
 la est - com. Ceraşu, jud. Prahova
 la vest - com. Valea Doftanei, com.
Izvoarele
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 20
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Comuna se încadrează în categoria comunelor mari, atât ca suprafaţă, cât şi ca număr de


locuitori.
Suprafaţa teritoriului administrativ este de 23.641,74 ha, iar populaţia este de 10331 locuitori
(recensământ 2011), la care se adaugă cca. 1000 locuitori populaţie flotantă.
Legăturile comunei cu o parte dintre localităţile învecinate sunt asigurate în principal pe DN1A,
şi calea ferată.

Incadrarea localitatilor in teritoriul administrativ


Comuna Măneciu are 8 sate dintre care 4 sunt dispuse de-a lungul drumului naţional DN1A,
după cum urmează:
 Măneciu-Ungureni - reşedinţa de comună
 Măneciu-Pământeni
 Chiciureni - grupat cu Măneciu-Ungureni
 Gheaba - grupat cu Măneciu-Ungureni
 Făcăieni - grupat cu Măneciu-Ungureni
 Costeni - grupat cu Măneciu-Pământeni
 Mânăstirea Suzana
 Cheia – staţiune turistică de interes local.
Cel mai îndepărtat sat faţă de centrul reşedinţei de comună este Cheia – la 21 km, urmează
Mânăstirea Suzana – la 12 km, Măneciu Pământeni – la 3 km, Costeni – la 4 km, Chiciureni – la 2 km,
Gheaba – la 0,5 km, Făcăieni – la 0,4 km.
Satele cele mai importante ca mărime şi populaţie respectiv Măneciu – Ungureni şi Pământeni
alături de Gheaba şi Făcăieni, sunt dezvoltate compact, pe malul drept al râului Teleajen, pe terasa
superioară a acestuia. Satele Chiciureni şi Costeni sunt situate pe malul stâng al Teleajenului.
Satul - staţiune turistică Cheia este străbătut de la nord la sud de râul Telejean, fiind dezvoltat
pe ambele maluri ale râului.
În teritoriul administrativ mai există şi multe alte zone construite, de întinderi diferite, unele
importante ca mărime şi care aparţin de satele comunei, astfel:
 zona Valea Popii şi zona Plăieţu – aparţin de Măneciu-Ungureni;
 zonele Triunghi, Buzoianu, Valea Stânii – aparţin de Cheia.
Toate aceste zone dispersate formează trupuri de intravilan pe teritoriul comunei.
.
Conform clasificării SIRUTA1, codurile numerice alocate unității administrativ-teritoriale și
satelor componente sunt:
Localitati componente Cod SIRUTA
MANECIU 134096 Comuna
MANECIU-UNGURENI 134103 Sat resedinta de rangul IV
CHEIA 134112 Sat component al comunei, rang V
CHICIURENI 134121 Sat component al comunei, rang V
COSTENI 134130 Sat component al comunei, rang V
FACAIENI 134149 Sat component al comunei, rang V
GHEABA 134158 Sat component al comunei, rang V
MANASTIREA SUZANA 134167 Sat component al comunei, rang V
MANECIU-PAMANTENI 134176 Sat component al comunei, rang V
PLAIETU 134185 Sat component al comunei, rang V

1 Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial-Administrative


__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 21
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Prevederi ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului suprateritoriale cu privire la comuna


Măneciu:

Implicaţii directe în modul de amenajare a teritoriului şi de


P.A.T.N.
dezvoltare a comunei Măneciu
Legea nr. 363/2006, Secţiunea I,  Fără direcții de dezvoltare prevăzute
Reţele de transport
Legea nr. 171/1997, Secţiunea II,  Bazinul hidrografic Ialomiţa, zonă cu sub 50% din resursa medie
Apa care necesită lucrări prioritare de gospodărire a apelor în vederea
creșterii resurselor specifice a acestor bazine.
 Zone naturale protejate: zone cu complexitate mare de resurse
Legea nr. 5/2000, Secţiunea III, naturale (rezervații: Tigăile din Ciucaş, 3 ha)
Zone protejate  Unitate administrativ-teritorială cu concentrare foarte mare a
patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național
Legea nr. 351/2001, Secţiunea IV,  Satul resedinta de comuna Măneşti este de rangul IV, iar satele
Reţeaua de localităţi componente de rangul V
Legea 575/2001, Secţiunea V,  Unitate administrativ-teritorială afectate de alunecări de teren,
Zone de risc natural potențial de producere mediu, tip primară și reactivată
Legea nr. 190/2009, Secțiunea VIII,  Unitate administrativ-teritorială cu resurse naturale mari
Zone turistice

Implicaţii directe în modul de amenajare a teritoriului şi de


P.A.T.J. Prahova
dezvoltare a comunei Măneciu
Funcțiune preponderent agro-silvică
Industrie: resurse pentru dezvoltarea industriei materialelor de
construcție
Economia Agricultură: resurse pentru dezvoltarea pomiculturii și zootehniei
Dezvoltarea funcțiunilor economice Turism: potențial deosebit de dezvoltare a turismului de odihnă și
recreere și turismului rural. Program de valorificare a resurselor
turistice: modernizarea, reamenajarea şi extinderea structurilor de
cazare şi alimentaţie publică şi diversificarea dotărilor de agrement.
Zone protejate Rezervația floristică și peisagistică „Pădurea de mesteacăn”, 107 ha
Zone naturale protejate Rezervaţia naturală „Ciucaş”
Zone protejate Delimitarea zonelor de protecţie pentru monumentele istorice,
Zone construite evaluarea şi conservarea fondului etnografic autentic
 Localitate rurală cu potențial de a deveni localitate urbană: Măneciu
Reţeaua de localităţi  Sat cu posibilitate de a deveni comună: Cheia
 Unitate administrativ-teritorială cuprinsă în aria de influenţă a
centrului coordonator Vălenii de Munte
 Extinderea spațiilor de învățământ existente
 Realizarea a noi case de cultură
 Realizarea unor noi săli de sport
 Realizarea de noi dotări financiar bancare/administrație financiară
Dotări tehnice  Realizarea dotărilor juridice conform cerințelor legale pentru orașe de
rangul III
 Îmbunătățirea sistemului centralizat de alimentare cu apă
 Îmbunătățirea sistemului de canalizare
 Realizarea aducțiunii de gaze (extindere conductă de gaze din zona
Slănic)

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 22
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

2.4. ACTIVITATI ECONOMICE


În raport direct cu posibilităţile naturale ale zonei, funcţiunea economică preponderentă este
cea agro-silvică.
În mediul rural, pe lângă agricultură, se desfăşoară şi o serie de activităţi neagricole
(prelucrarea unor materii prime agricole, comerţ, transporturi etc.), care au un impact pozitiv asupra
comunităţilor rurale, contribuind la asigurarea de venituri complementare si la creşterea gradului de
utilizare a forţei de muncă.
Pentru comuna Măneciu se remarcă în mod deosebit turismul, ca activitate economică
reprezentativă. Satul CHEIA a căpătat statut legal de staţiune turistică este, fiind atestată ca STAŢIUNE
TURISTICĂ DE INTERES LOCAL prin Hotărârea de Guvern nr.416/19.05.2000.
Poziţia staţiunii Cheia în cadrul teritoriului judeţului, de-a lungul unui drum naţional, oferă
posibilităţi pentru practicarea unor tipuri variate de turism.
Pe lângă Cheia, există şi alte zone cu potenţial turistic, cum sunt: Mânăstirea Suzana, zona
Plăieţu, zonele Triunghi, Buzoianu, Valea Stânii, acestea din urmă nefiind deloc valorificate.
Activitatea industrială din cadrul comunei Măneciu este reprezentată prin câteva unităţi
economice, care prelucrează în general resursele existente în teritoriu şi angajează o parte din
populaţia activă a comunei (industria prelucrătoare a lemnului, constructii hidraulice şi civile, etc).
Comerţul şi serviciile sunt prezente în comuna Măneciu prin activităţi diversificate oferite
populaţiei, astfel: prelucrarea brută a lemnului, fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, activităţi
de construcţii, tâmplărie, dulgherie, zidărie, etc.
Unităţile care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul comunei Măneciu sunt:

Firma Domeniu de activitate


1. ANDREI TRANS COM S.R.L. Transport
2. ACUM TAXI SERV S.R.L. Taximetrie
3. APASCO S.A. Construcţii
4. ALEX COM 2005 S.R.L. Cazare
5. ADEVIS COM S.R.L. Construcţii
6. ADICORD S.R.L. Comerţ mobilă
7. AERIA TURISM S.R.L. Alimentaţie publică+cazare
8. ALBINA M S.R.L. Comerţ cu amănuntul + bar
9. ALEX&SONTRAVEL S.R.L. Turism
10. ALMYO S.R.L. Ambalaje din lemn
11. ALEX&TRAVEL S.R.L. Cazare
12. AMILENCOM S.R.L. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
13. ANDY R 94 S.R.L. Comerţ, bar
14. ARGENTICAT S.R.L. Activităţi auxiliare pentru prod. vegetală
15. ARLANG S.R.L. Comerţ cu amănuntul
16. BELONA BAR S.R.L. Bar
17. BLAST CONSTRUCT S.R.L. Construcţii
18. BLUE STAR GEORGESCU S.R.L. Prelucrare lemn
19. BOBOCEL PETRE SNC Comerţ
20. BRADUL MĂNECIU S.R.L. Producţia altor tipuri de mobilier, comerţ, bar
21. BRAMCO CONRECOM Construcţii
22. CARPEN FOREST S.R.L. Exploatare forestieră
23. CARSY CONSTRUCT S.R.L. Construcţii
24. COMPLEX CABANA CĂPRIOARA Cazare
25. CASA ARDELEANA S.R.L. Alimentaţie publică+cazare
26. CEPOIU „LA CHIOSE” SNC Alimentaţie publică+cazare
27. CHIRON CONSTRUCT S.R.L. Construcţii
28. COMPLEX MUNTELE ROŞU S.R.L. Alimentaţie publică+cazare
29. CONSIGTOP S.R.L. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
30. COOPERATIVA DE CONSUM Comerţ cu amănuntul
31. COSGI S.R.L. Bar
32. COTIZO TRANS S.R.L. Transporturi rutiere de mărfuri
33. CREVOX S.R.L. Discoteca/bar
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 23
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

34. CURSA SERV S.R.L. Transport public


35. DACIPRI CONS S.R.L. Constucţii
36. DONAGOPREST REMUS S.R.L. Cultivarea cerealelor
37. DANDKRO TRADING S.R.L. Comerţ cu ridicata al produselor (import-export)
38. DESRODI COM S.R.L. Tăierea şi rindeluirea lemnului
39. DIMOBI STEJARUL S.R.L. Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplarie
40. DONALIV S.R.L. Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplarie
41. ELIO S.R.L. Comerţ
42. EMISILVTRANS S.R.L. pentru construcţii
Constucţii
43. FAGUS FOREST PROD S.R.L. Silvicultură şi Exploatare forestieră
44. FEDOR SERV S.R.L. Curăţenie clădiri
45. S.C. FARM C.O. Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice
46. FELIX CHEIA S.R.L. Comerţ cu amănuntul
47. FRANCEZUL S.R.L. Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea
48. FRANSELLY S.R.L. Comerţ
49. FRIDOR CONSTRUCT S.R.L. lemnului
Construcţii
50. FRUSLIN COM S.R.L. Comerţ
51. G B SERVICE S.R.L. Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al
52. GĂINUŞA DE MUNTE S.R.L. Alte mijloace de cazare
53. GAROLEMN S.A. materialelor
Prelucrare lemn de construcţii şi echipamentelor
54. GELLA MOR SANITAR S.R.L. Comerţ
sanitare cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor
55. GENERAL PROD COM IMPEX S.R.L. Comerţ cu amănuntul în magazine specializate
56. GENERIS PRODIMPEX S.R.L. pentru
Comerţinstalaţii sanitare şi de încălzire
şi industrie
57. GEORFOREST S.R.L. Tăierea şi rindeluirea lemnului
58. GUTKARD S.R.L. Transport şi închirieri utilaje
59. IOELDI BIRT NICOLAE SNC Comerţ, bar
60. IONELIA CONSFINAL S.R.L. Vopsitorie, zugrăveli
61. IOMIANDIO S.R.L. Construcţii
62. IVĂNOIU TRANSILVAN SNC Construcţii
63. IVĂNOIU CONSTRUCT S.R.L. Construcţii
64. INK PINK S.R.L. Cazare
65. KHALIDIA TUR S.R.L. Cazare
66. KONEXILV S.R.L.
67. LERMY S.R.L. Construcţii
68. MAIRA S.R.L. Comerţ
69. MALOSERV S.R.L. Închirieri maşini şi alte echipamente
70. MĂNECIU COM PROD SERV S.R.L. Comerţ
71. MARSILV SERV S.R.L. Silvicultură şi Exploatare forestieră
72. MEDINA S.R.L. Comerţ, cazare
73. MEKAART S.R.L. Comerţ instalaţii sanitare
74. MENCONSULT S.R.L. Consultanţă
75. MIDESIL S.R.L. Campinguri, rulote
76. MIL BYA COMPANY S.R.L. Comerţ cu amănuntul
77. MIRCEA S.R.L. Bar
78. MISIDAN S.R.L. Construcţii
79. MOBICORD S.R.L. Producţia altor tipuri de mobilier
80. MONISERV PROD S.R.L. Exploatare forestieră şi prelucrare lemn
81. MOŞ MARTIN IMPEX S.R.L. Cazare
82. MUVER POPA SNC Comerţ
83. NOIL PRODPAN IMPEX S.R.L. Fabricarea pâinii şi a produselor proaspete de
84. NICOLTANA S.A. Alimentaţie publică+cazare
85. ORVINIA S.R.L. patiserie
Comerţ
86. OCOLUL SILVIC Forestier
87. PALINVEST COM S.R.L. Recuperare deşeuri metalice
88. PARV CONSTRUCT S.R.L. Construcţii
89. PARV
PERSIE INTERNATIONAL TRADING Turism
90. PIETRICICA S.R.L. Comerţ
91. PREMIHA CONSTRUCT S.R.L. Construcţii
92. PROD IMPEX COM 93 S.R.L. Prelucrare lemn
93. PROSPER INTERNATIONAL 2000 S.R.L. Cazare
94. S.A. RADBOMIR S.R.L. Fabricarea pâinii şi a produselor proaspete de
__________________________________________________________________
patiserie
Memoriu general comuna MANECIU 24
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

95. S.A. RADBOMI COM S.R.L. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate


96. RED LARIX S.R.L. Şcoală de şoferi
97. REMAS BAU S.R.L. Construcţii
98. RIDALI COM SERV S.R.L. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
99. ROMBLAST S.R.L. Sticlărie, fabrică de lactate
100. SACOV COM S.R.L. Comerţ cu ridicata
101. SC SADON S.R.L. Silvicultură şi Exploatare forestieră
102. SAFA TRADING S.R.L. Comerţ cu ridicata
103. SAVNICO PROD S.R.L. Comerţ
104. SC SCHREF COM S.R.L. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
105. SERGAB ELECTRIC S.R.L. Instalaţii electrice
106. SERIO S.R.L. Instalaţii electrice
107. SILVIPAL SERV S.R.L. Tăierea şi rindeluirea lemnului
108. SISOCA CONSTRUCT S.R.L. Construcţii
109. SMARALD S.R.L. Comerţ
110. SPĂTĂRELU SICNEI ION S.R.L. Comerţ
111. STĂNOIU TURISM S.R.L. Alimentaţie publică+cazare
112. TAVOTI CONST S.R.L. Construcţii
113. TELEJENEL PAN S.R.L. Construcţii metalice
114. TEOCON REF S.R.L. Construcţii civile şi industriale
115. TIVIRAL S.R.L. Producţia altor tipuri de mobilier
116. TOMINA CONT S.R.L. Închirieri utilaje construcţii şi demolare
117. TOMO CONSTRUCT S.R.L. Construcţii
118. UNDER COVER SUN S.R.L. Întreţinere
119. UNUCAN S.R.L. Comerţ
120. VELLMAF CONS S.R.L. Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
121. VERLIV ROM S.R.L. Exploatare forestieră
122. VETERCLIN S.R.L. Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
123. VLADCONS SERV S.R.L. Construcţii
124. VLAFOMAR CONTRUCT S.R.L. Construcţii
125. VOCICVET S.R.L. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
126. VORALPEN HOTELS S.R.L. Activităţi recreative
127. VORAPLEN TOURISM S.R.L. Cazare şi alimentaţie publică
128. VOX GREEN S.R.L. Exploatare forestieră
129. VRX COM S.R.L. Activităţi holding
130. VSF SRL Cazare
131. VIRGINIA DESIGN Confecţii

2.4.1. Activităţi agro-zootehnice


Transformările apărute după Revoluția din 1989 și ca urmare a aplicării Legii fondului funciar au
determinat apariția unor forme noi de exploatare a pământului. Poate cea mai nefastă consecință a
aplicării Legii fondului funciar o constituie microparcelarea terenurilor, în special a celor arabile.
Trecerea de la agricultura de subzistență la cea modernă, intensivă, racordată la principiile
economiei de piață, pe coordonatele protejării mediului natural și îmbunătățirii nivelului de trai în zona
rurală. Pentru relansarea agriculturii trebuie accelerată atragerea și stimularea producătorilor agricoli
pentru a se organiza în sisteme de cooperare și asociere, trebuie organizate centre agricole puternice.
Pentru Comuna Măneciu, strategia dezvoltării agriculturii trebuie să aibă în vedere:
- refacerea efectivelor de animale pentru satisfacerea în parte a cerințelor populației;
- integrarea producției agricole cu industria alimentară, rețeaua de depozitare, transport;
- realizarea securității alimentare
- distribuție și comercializare, corespunzător cerințelor de consum.
Fondul funciar agricol al comunei constituie o resursă naturală importantă pentru preocupările
productive ale populaţiei locale.
UTILIZAREA TERENURILOR
Structura fondului funciar după modul de folosință și pe forme de proprietate pentru anul 2014
este următoarea:

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 25
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta


Anul 2014
Modul de folosinta pentru suprafata agricola Forme de proprietate
Hectare
Total Total 23643
- Proprietate privata 9163
Agricola Total 5885
- Proprietate privata 5821
Arabila Total 340
- Proprietate privata 338
Pasuni Total 3594
- Proprietate privata 3578
Finete Total 1597
- Proprietate privata 1551
Livezi si pepiniere pomicole Total 354
- Proprietate privata 354
Terenuri neagricole total Total 17758
- Proprietate privata 3342
Paduri si alta vegetatie forestiera Total 16689
- Proprietate privata 2832
Ocupata cu ape, balti Total 405
- Proprietate privata 182
Ocupata cu constructii Total 376
- Proprietate privata 282
Cai de comunicatii si cai ferate Total 182
- Proprietate privata 13
Terenuri degradate si neproductive Total 106
- Proprietate privata 33
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
Se observă că ponderea cea mai mare în suprafaţa teritoriului administrativ este deţinută de
păduri (71%).

Silvicultură.
Pădurea reprezintă una din resursele naturale de mare importanţă a judeţului Prahova având o
dublă valoare, economică şi ecologică. Ecosistemul forestier din comuna Măneciu include păduri cu
funcţii speciale în protecţia şi conservarea mediului (P.A.T.J.).
Ocolul Silvic Măneciu are o activitate importantă atât pentru întreţinerea suprafeţelor de păduri,
cât şi pentru exploatarea masei lemnoase. Pe teritoriul comunei există mai multe gatere.

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 26
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

De asemenea, efectivul de vânătoare şi piscicol reprezintă pentru Ocolul silvic Măneciu o


importantă bogăţie naturală. Preocuparea principală rămâne ocrotirea şi crearea condiţiilor optime
pentru dezvoltarea fondurilor de vânătoare, cu un număr mare de specii de animale: mistreţ, cerb,
căprior, urs, lup, vulpe, dihor, nevăstuică, iepure, râs, cocoş de munte.
În cadrul Ocolului silvic Măneciu există şi o crescătorie de păstrăvi la Valea Stânii.
O altă preocupare în domeniu este şi recoltarea şi valorificarea fructelor de pădure: zmeură,
măceşe, coarne, cătină, ciuperci.
Culturi vegetale
Principalele culturi agricole în comuna Măneciu sunt cele de: porumb boabe, cartofi şi legume.
Anul Principalele culturi în Măneciu Porumb Cartofi Legume Plante de
boabe nutreţ
2012 Suprafaţa cultivată (ha) 160 70 80 24
Producţia obţinută (tone) 112 560 - 96
Sursa: Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută în anul 2012, Recensământul agricol
După suprafața cultivată se remarcă porumbul boabe, care deține 47,9% din suprafața totală a
principalelor culturi în comuna Măneciu. Din punct de vedere al randamentului la hector se remarcă o
productivitate mai mare a cartofului, cu o producție de 560 tone în anul 2012.
La nivelul comunei Măneciu se ramarcă producțiile bune la plantele leguminoase. Acestea au
fost cultivate pe suprafețe relativ mari (80 ha). Conform datelor analizate se poate observa că ponderea
cea mai mare este deținută de tomate, care alături de varză ocupă aproximativ 56% din totalul
suprafeței destinată culturilor de legume, dar și 77,6% din totalul producției de legume al comunei
Măneciu.
Anul Principalele culturi de legume în Suprafaţa cultivată (ha) Producţia obţinută (tone)
Măneciu
Tomate 25 250
Ceapă 20 20
Usturoi 1 1.5
Varză 10 220
2012 Castraveti 2 20
Morcovi 10 100
Mazăre 2 14
Fasole 10 10
Pomicultura
În comuna Măneciu sectorul pomicol este foarte dezvoltat şi poate reprezenta o oportunitate
pentru locuitorii comunei. Producţia obţinută în anul 2012 a fost de aproximativ 369,5 tone.
Anul Principalele culturi pomicole în Măneciu Număr pomi Producţia obţinută (tone)
2012 Meri 10.100 151.5
Peri 3.100 46.5
Caişi şi zarzări 700 17.5
Cireşi şi vişini 1.500 30
Pruni 31.000 93
Nuci 1.800 31
Sursa: Recensământul agricol
Ca o activitate complementară activităților agricole tradiţionale şi care beneficiază de elemente
valoroase ale cadrului natural şi ale fondului de locuit se poate dezvolta în comuna Măneciu
agroturismul.
Zootehnia
Producţia animalieră reprezintă a două ramură ca şi importanţa, necesitând însă un proces de
redresare, atât la efective, cât şi la producţia realizată.
Efectivul de animale şi la nivelul comunei Măneciu este redat în tabelul următor:
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 27
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Anul Efective de animale în Măneciu Suprafaţa cultivată (ha)


Bovine 456
Porcine 1.733
Ovine 2.513
2011
Păsări 27.776
Caprine 587
Cabaline 149
Sursa: Recensământul agricol
Importanța sectorului zootehnic este definită de faptul că produsele animale sunt de interes
național, indispensabile în structura bunurilor alimentare necesare populației.
În acest sector se propune încurajarea zootehniei în localitate deoarece deține importante
suprafețe de pășuni și fânețe, creșterea gradului de valorificare a potențialului zootehnic, mărirea
gradului de ocupare a capacității complexelor zootehnice.
Măsurile care vor susține realizarea obiectivelor propuse vor fi de natură tehnică, economico-
financiară și de dezvoltare a exploatației zootenice. Efectele acestor măsuri vor apărea, mai ales în
cadrul sectorului privat al creșterii animalelor, prin mărirea numărului de animale pe exploatație
zootehnică și îmbunătățirea condițiilor de creștere și exploatare a animalelor.
Utilaje, instalatii agricole, mijloace de transport (gospod. Populatie – bucati)
a)Gospodarii cu domiciliul in localitate
Utilaje si instalatii agricole Nr. utilaje
Pluguri cu tractiune animala 40
Autovehicule pentru transport marfuri cu capacitatea pana la 1,5 tone 40
Care si carute 120
Instalatii pentru fabricat tuica, rachiu 1
b)Persoane juridice
Utilaje si instalatii agricole Nr. utilaje
Autovehicule pentru transport marfuri cu capacitatea pana la 1,5 tone 13
Autovehicule pentru transport marfuri cu capacitatea peste 1,5 tone 42

2.4.2. Activităţi industriale şi servicii


Activitatea industrială din cadrul comunei Măneciu este reprezentată prin câteva unităţi
economice, care prelucrează în general resursele existente în teritoriu şi angajează o parte din
populaţia activă a comunei. Domeniile predominante sunt industria prelucrătoare a lemnului, constructii
hidraulice şi civile.
La Cheia funcţionează o fabrică de îmbuteliat apă minerală şi apă plată.
În măsura în care se va aproba crearea unui Parc Industrial în incinta S.C. SETIL MĂNECIU, se
vor putea dezvolta şi activităţile de industrie şi mică industrie, pentru care au existat cereri de la posibili
investitori. Parcul Industrial constituit pe terenul şi în construcţiile fostei întreprinderi de prelucrare a
lemnului SETIL, actualmente fără activitate, ar suplini lipsa terenului din proprietatea Primăriei care să
poată fi concesionat în vederea realizării unor unităţi industriale şi ar oferi locuri de muncă pentru
populaţia comunei.
Serviciile sunt cât se poate de diverse pentru o comună, cu concentrare maximă în zona
centrală a satului reşedinţă, Măneciu Ungureni. Comerţul alimentar este cel mai bine reprezentat, în
afara unităţilor mici dispersate în zonele intens construite, localitatea dispunând de un supermarket
Mega Image.

2.4.3. Turism
Potenţialul economic al acestui tip de activitate îl constituie oferta turistică bazată pe următorii
factori:

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 28
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

a) Calitatea cadrului natural;


b) Calitatea bazei materiale de cazare şi servicii;
c) Existenţa unor elemente de atracţie din domeniul monumentelor de arhitectură,
memoriale, istorice;
d) Prezenţa unor structuri de primire şi a unor spaţii adecvate desfăşurării întrunirilor, a
întâlnirilor de afaceri, a conferinţelor.
În comuna Măneciu satul CHEIA a fost atestat ca STAŢIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL
prin Hotărârea de Guvern nr.416/19.05.2000.
Pe lângă Cheia, există şi alte zone cu potenţial turistic, cum sunt: Mânăstirea Suzana, zona
Plăieţu, zonele Triunghi, Buzoianu, Valea Stânii, acestea din urmă nefiind deloc valorificate.
Poziţia staţiunii Cheia în cadrul teritoriului judeţului, de-a lungul unui drum naţional, oferă
posibilităţi pentru practicarea unor tipuri variate de turism:
 turism de odihnă şi recreere;
 turism de tranzit;
 turism la sfârşit de săptămână;
 turism montan;
 turism de vânătoare;
 turism pentru sporturi de iarnă;
 turism intinerant cu valenţe culturale;
 turism ştiinţific;
 agroturism.
Traseele turistice montane marcate şi omologate sunt:
Cheia - Cabana Muntele Roşu - Cabana Ciucaş
Cheia - Culmea Gropşoarelor - Zăganu - La Răscuce - Şaua Chiruşca
La Răscruce - Cabana Muntele Roşu
Şaua Chiruşca - Cabana Ciucaş
Cheia - Valea Berii - Cabana Ciucaş
Cheia - Cheile Cheiţei - Valea Berii
Cabana Muntele Roşu - Valea Berii
Cabana Ciucaş - Vârf Ciucaş - Culmea Bratocea - Pasul Bratocea
Cheia - Pasul Bratocea
La Răscruce - Valea Pârâului Alb - Poiana Valea Stânei
Şaua Chiruşca - Cheile Văii Stânei - Poiana Valea Stânei
Şaua Chiruşca - Culmea Văii Stânei - Pasul Boncuţa - Tabla Buţii
Poiana Valea Stânei - Culmea Buzăianu - Cheia
Poiana Valea Stânei - Valea Pârâului Sterp - Vârful Zăganu
Cabana Ciucaş - Curmătura Stânei - Valea Strâmbu - Vama Buzăului
Cabana Ciucaş - Şaua Tigăilor - Poiana Teslei - Piciorul Teslei - Podul Teslei

Regimul de funcţionare a staţiunii Cheia este permanent, cu solicitări deosebite vara şi iarna.
În luna iunie 2015, în staţiunea Cheia sunt clasificate (exclusiv camping/căsuţe tip camping) un
număr de 35 de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, cu un total de 850 locuri. În cazul în
care sunt luate în calcul şi structurile de camping, capacitatea de cazare a staţiunii este de 38 structuri
cu 1078 locuri.
Structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică de pe teritoriul stațiunii Cheia sunt:
Hotelul „Cheia”
Hotelul „Zăganu”
Hotelul „Floris”
Hotelul „Royal”
Complex turistic „Căprioara”
Complex Cabana Ciucaş
Pensiunea „Rusu”
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 29
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Pensiunea „Piatra”
Pensiunea „Casa Dorobanţu”
Pensiunea „Silvian”
Pensiunea „Cleo”
Pensiunea „Katy”
Pensiunea „Floarea Soarelui”
Pensiunea „Floarea Reginei”
Pensiunea „Mara”
Pensiunea „Carmen”
Pensiunea „Casa Ardeleana”
Pensiunea „Stana Lupilor”
Pensiunea „Mihaela”
Pensiunea „Dora”
Pensiunea „Noroc”
Pensiunea „Medina”
Pensiunea „La Rosa”
Pensiunea „Alex”
Pensiunea „Marius si Alex”
Pensiunea „Găinuşa de Munte”
Pensiunea „Ninel”
Pensiunea „Bursucu”
Pensiunea „La Felinarul Alb”
Pensiunea „Floare de Colţ”
Pensiunea „Casa Romana”
Cabana „Perla”
Casa „Alexia”

Pe baza analizei indicatorilor circulaţiei turistice în perioada 2005-2014 reiese ca dezvoltarea


turistica privata a comunei Maneciu înregistrează un regres, acesta fiind un mare dezavantaj pentru
dezvoltarea comunei in ansamblu. Prin implicarea autoritatatilor in constuctia unor proiecte de avengura
precum statiunea de schi, se doreste ca localitatile din comuna Maneciu sa cunoasca o dezvoltare
economica accelerata, precum se intampla in alte zone ale tarii precum Valea Prahovei sau alte statiuni
cunoscute de pe teritoriul tarii.
Nr. locuri in unitati
Nr. unitati Sosiri Innoptari
de cazare
2005 2014 2005 2015 2005 2014 2005 2014
Unitati de cazare, din
care: 20 16 777 461 15353 8745 27801 13971
Hoteluri 2 2 160 196 9482 6126 17540 9300
Vile turistice 1 : 81 : 367 : 826 :
Cabane turistice 2 2 75 77 2844 441 3716 470
Campinguri : 1 : 28 : 219 : 258
Popasuri turistice 1 : 20 : 337 : 462 :
Tabere de elevi si
prescolari 2 1 300 17 141 21 141 93
Pensiuni turistice 1 : 10 :
Pensiuni agroturistice 11 10 131 143 2182 1938 5116 3850
Date prelucrate după © 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

Pe baza analizei datelor statistice privitoare la dezvoltarea reţelei de unităţi de cazare intre anii
2005 si 2014, ne releva urmatoarele concluzii privitoare la circulatia turistica in comuna Măneciu:
- numarul de locuri de cazare creşte in 2014 cu 9%.
- numarul de sosiri scade cu 11%
- durata medie a sejurului scade de la 1,8 zile în 2005 la 1,6 zile în 2014

DISFUNCTIONALITATI:
- lipsa proiectelor de avengura in domeniul turismului
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 30
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

- lipsa culturii antreprenoriale


- lipsa resurselor umane cu pregatire in domeniul serviciilor turistice
- inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru cresterea numarului de turisti pe
teritoriul acesteia.

2.5.POPULATIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE


Conform rezultatelor recensamantului din 2011 populatia comunei Maneciu era de 11111
locuitori, ceea ce reprezinta 1,33% din totalul populatiei judetului Prahova si 0,049% din totalul
populatiei Romaniei. Conform INS, populaţia stabilă la 1 ianuarie 2014 este 10828 persoane.
Pentru o mai buna intelegere a problemelor sociale cu care se confrunta comuna Maneciu,
trebuie relevate cateva aspecte precum: evolutia populatiei, structura populatiei dupa diverse criterii,
problemele legate de resursele si piata fortei de munca.

Evolutia populatiei
Analiza se va face cu populatia inregistrata la recensaminte si date statistice. La recensamantul
din 2011 se inregistra in comuna Maneciu o populatie de 11111 persoane, dintre care 5447 barbati si
5664 femei.
Pentru a putea urmari evolutia in timp a populatiei, vom folosi datele furnizate de INS, culese la
1 ianuarie pentru fiecare an, pentru o perioadă de 10 ani, respectiv 2005-2014:
Populatia totala la 1 ianuarie (stabila):
Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 11356 11355 11286 11275 11193 11130 11111 11015 10921 10828
Masculin 5567 5581 5558 5539 5497 5447 5447 5395 5336 5298
Feminin 5789 5774 5728 5736 5696 5683 5664 5620 5585 5530
© 1998-2014 Institutul Naţional de Statistică

Populatia comunei Maneciu inregistreaza in perioada 2005-2014 o scadere constanta, pierzand


in acest interval 528 de persoane, ceea ce reprezinta un important procent de 4,87%.
Aceasta scadere se datoreaza sporului natural negativ al populatiei, cat si imposibilitatii
comunei de a absorbi forta de munca existenta si resursele de munca potentiale.
Evolutia populatiei in perioada 2004-2014

11400

11300

11200

11100

11000

10900

10800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Densitatea populatiei
România Prahova Maneciu
recensamant Numărul Locuitori Numărul Locuitori Numărul Locuitori
2011 locuitorilor /km2 locuitorilor /km2 locuitorilor /km2
22480599 94,3 830370 176,07 11111 469,94
Sursa: © 1998-2014 Institutul Naţional de Statistică

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 31
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Din analiza datelor statistice de lungă durată populația este în scădere. Astfel în anul 1992
populația era de 11347 locuitori, în anul 1995 populația era de 11456 în anul 2001 populația era de
11496 locuitori iar în anul 2011 de 11111 locuitori ceea ce arată o dinamicitate usoara a populatiei dar
in perioada recenta tendinta este de scadere.
La recensamantul din 2004, densitatea este de 480 loc/km², iar conform recensamantului din
2011 densitatea populatiei scade la 469 loc/km².

România Prahova Maneciu


la 1 ianuarie Numărul Locuitori Numărul Locuitori Numărul Locuitori
2014 locuitorilor /km2 locuitorilor /km2 locuitorilor /km2
22346178 93,7 817954 173,4 10828 457,97
© 1998-2014 Institutul Naţional de Statistică

Datele cele mai recente (1 ianuarie 2014) ne arata o densitate in scadere pentru comuna
Maneciu (457,97 loc/km²) asemenea tendintei la nivel national si judetean.

Structura pe sexe
Datele cele mai recente publicate de Institutul Naţional de Statistică sunt centralizate pentru
data de 1 ianuarie a fiecarui an, inclusiv 2014, astfel structura pe sexe in Prahova si Maneciu pentru
ultimii cinci ani este urmatoarea:
Prahova Maneciu
1 ian.
Ambele Ambele
% Masc. % Feminin % % Masc. % Feminin %
sexe sexe

2010 814689 100 394636 48,44 420053 51,56 11130 100 5447 48,94 5683 51,06
2011 811479 100 392875 48,41 418604 51,59 11111 100 5447 49,02 5664 50,08
2012 808104 100 391378 48,43 416726 51,57 11015 100 5395 48,98 5620 51,02
2013 802216 100 388537 48,43 413679 51,57 10921 100 5336 48,86 5585 51,14
2014 798285 100 386554 48,42 411731 51,58 10828 100 5298 48,93 5530 51,07
© 1998-2014 Institutul Naţional de Statistică

Populatia stabila structurata pe sexe in perioada 2005-2014

06.07.1905

05.07.1905

04.07.1905

03.07.1905

02.07.1905

01.07.1905

30.06.1905

29.06.1905

28.06.1905

27.06.1905

5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850
barbati barbati

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 32
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Structura pe varste
Piramida varstelor comuna Maneciu – recensamant 2011
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Masculin Feminin

Piramida anului 2011 arată fenomene demografice in desfasurare:


 Baza ingustata reprezinta viitoare generatii de tineri reduse ca volum si implicit o accentuare
periculoasă a deficitului de forta de munca.

 Generatiile cu varste cuprinse intre 25 si 45 ani detin o pondere majoritara in volumul


populatiei, Acest fapt releva o importanta resursa de forta de munca, dar, daca nu se vor
lua masuri de stimulare a natalitatii, peste 30-45 de ani această populatie devine
inactiva din punct de vedere economic si o sarcina sociala din ce in ce mai mare
pentru o populatie tanara viitoare din ce in ce mai redusa ca numar.
Modificarile structurii populatiei din comuna Maneciu pe grupe mici de varsta in anul 2014 fata
de 2004:
Ani
Anul 2005, 1 ian. Anul 2014, 1 ian.
Grupe de varsta Sexe
UM: Numar persoane
Numar persoane Numar persoane
Total Total 11356 10828
Masculin 5567 5298
Feminin 5789 5530
0- 4 ani Total 559 431
Masculin 271 415
Feminin 288 216
5- 9 ani Total 638 540
Masculin 302 269
Feminin 336 271
10-14 ani Total 707 586
Masculin 361 271
Feminin 346 305
15-19 ani Total 880 617
Masculin 443 297
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 33
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Grupe de varsta Sexe Ani


Feminin 437 320
20-24 ani Total 804 722
Masculin 394 372
Feminin 410 350
25-29 ani Total 939 793
Masculin 491 414
Feminin 448 379
30-34 ani Total 1075 724
Masculin 569 376
Feminin 506 348
35-39 ani Total 928 883
Masculin 471 461
Feminin 457 422
40-44 ani Total 610 1070
Masculin 323 569
Feminin 287 501
45-49 ani Total 769 775
Masculin 417 384
Feminin 352 391
50-54 ani Total 682 655
Masculin 333 338
Feminin 349 317
55-59 ani Total 570 724
Masculin 267 377
Feminin 303 347
60-64 ani Total 503 614
Masculin 245 280
Feminin 258 334
65-69 ani Total 622 463
Masculin 271 205
Feminin 351 258
70-74 ani Total 487 412
Masculin 182 174
Feminin 305 238
75-79 ani Total 284 417
Masculin 128 149
Feminin 156 268
80-84 ani Total 197 272
Masculin 62 97
Feminin 135 175
85 ani si peste Total 102 130
Masculin 37 40
Feminin 65 90
© 1998-2014 Institutul Naţional de Statistică

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 34
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Structura pe grupe mari de varsta Recensamant 2011


nr 1697
0-14 ani
% 15,27
nr 7149
15-59 ani
% 64,34
nr 2265
60 ani si peste
% 20,39

Conventional, se considera ca o populatie este tanara, daca proportia populatiei varstnice este
mai mica de 7%; procesul de imbatranire demografica este în desfasurare daca ponderea populatiei
varstnice este cuprinsa între 7% si 12%, iar o pondere mai mare de 12% corespunde unei populatii
imbatranite demografic (ponderea populatiei adulte prezinta o stabilitate relativa în timp). La nivelul
comunei Maneciu, ponderea populatiei varstnice este de 20,39% in anul 2011, ceea ce indică un
proces de imbatranire demografica instalat.

Structura dupa starea civila

POPULATIA LA 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IAN (STABILA)
Casatorii 66 63 70 64 54 41 48 40 49 59
Divorturi 9 14 11 15 20 20 18 11 12 12
* Nu există date publicate
© 1998-2014 Institutul Naţional de Statistică

Evolutia casatoriilor si divorturilor


in perioada 2005-2014

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Casatorii Divorturi

Rata casatoriilor in 2014 era de 5,31 la mia de locuitori, iar rata divorturilor 1,08 la mia de
locuitori.

Structura etnică şi religioasă

S-au folosit datele de la recensamantul din 2011.

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 35
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

În ceea ce priveşte structura etnică a populaţiei comunei Maneciu, romanii reprezinta


97,59% din totalul populatiei inregistrate, maghiari 0,03 si romi 0,23.

Etnie nr %
Romani 10843 97,59
Maghiari 3 0,03
Romi 25 0,23
Informaţie nedisponibilă 240 2,16

Structura religioasă a populaţiei era preponderent reprezentată de ortodocşi (96,55%), in


minoritate sunt si penticostali(0.03%), baptisti (0.33%), adventisti de ziua a saptea(0,78%), amrtorii lui
Iehova(0,07%) si pentru un procent de 2,23% din populatie nu sunt informatii disponibile.

Religie Nr %
Ortodoxi 10728 96,55
Penticostali 3 0,03
Baptisti 37 0,33
Adventisti de ziua a saptea 87 0,78
Martorii lui Iehova 8 0,07
Informaţie nedisponibilă 248 2,23

Miscarea naturala a populatiei


Miscarea naturala a populatiei este una din componentele care determina cresterea populatiei,
alaturi de miscarea migratorie. Miscarea naturala surprinde doua fenomene demografice: natalitatea si
mortalitatea.
Rata natalitatii reprezinta numarul de copii nascuti intr-o perioada de timp determinata (1 an) la
1000 de locuitori. Natalitatea este un fenomen demografic supus transformarilor mediului economic si
social. Astfel, aceasta este influentata de declinul economic care afecteaza familia si relatiile între
membrii familiei.
Ratele natalitatii in perioada analizata sunt mai mici decat cele la nivel judetean si national, insa
ratele mortalitatii sunt cu mult mai mari, cu rezultat direct in scaderea populatiei comunei.

POPULATIA LA 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IAN (STABILA)
Total 11355 11355 11286 11275 11193 11130 11111 11015 10921 10828
barbati 5567 5581 5558 5539 5497 5447 5447 5395 5336 5298
femei 5789 5774 5728 5736 5696 5683 5664 5620 5585 5530
MISCAREA NATURALA
Nascuti vii 126 104 99 91 110 96 68 91 74 75
Decedati - total 134 127 119 147 140 112 121 140 129 116
Spor natural -8 -23 -20 -56 -30 -16 -53 -49 -55 -41
Casatorii 66 63 70 64 54 41 48 40 49 59
Divorturi 9 14 11 15 20 20 18 11 12 12
PROPORTII LA 1000 LOCUITORI
Nascuti vii 11,34 9,36 8,91 8,19 9,9 8,64 6,12 8,19 6,66 6,75
Decedati - total 12,06 11,43 10,71 13,23 12,6 10,08 10,89 12,6 11,61 10,44
Casatorii 5,94 5,67 6,3 5,76 4,86 3,69 4,32 3,6 4,41 5,31

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 36
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Divorturi 0,81 1,26 0,99 1,35 1,8 1,8 1,62 0,99 1,08 1,08
* Nu există date, - Nu se poate calcula indicatorul
© 1998-2014 Institutul Naţional de Statistică

Evolutia sporului natural in perioada 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două fenomene:
natalitate şi mortalitate. El evidenţiază creşterea naturală a unei populaţii şi se calculează ca
diferenţă între numărul de naşteri şi cel de decese care au avut loc într-un an raportată la volumul
populaţiei. Pentru comuna Maneciu sporul natural înregistrează exclusiv valori negative în ultimii
10 ani.

Miscarea migratorie
Migratia interna, la nivel national, chiar daca nu influenteaza volumul total al populatiei,
provoaca importante mutatii in structurile dupa varste si sexe ale populatiei, dar si in profil teritorial-
administrativ, la nivelul judetelor si al localitatilor.
Migratia poate fi cuantificata prin soldul migratoriu, calculat ca diferenta intre stabilirile de
domiciliu in localitate si plecarile cu domiciliu din localitate.

Persoane La 1000 de locuitori


Anul Sold migratoriu Spor migratoriu
stabilite plecate stabilite ‰ plecate ‰

2005 93 94 -1 8,19 8,28 -0,09
2006 94 143 -49 8,28 12,59 -4,32
2007 119 115 4 10,54 10,19 0,35
2008 94 125 -31 8,34 11,09 -2,75
2009 111 145 -34 9,92 12,95 -3,04
2010 129 141 -12 11,59 12,67 -1,08
2011 95 136 -41 8,55 12,24 -3,69
2012 89 141 -52 8,08 12,8 -4,72
2013 * * * * * *
2014 * * * * * *
© 1998-2014 Institutul Naţional de Statistică

Sporul migratoriu inregistreaza exclusiv valori negative.

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 37
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Evolutia sporului migrator in perioada 2005-2012

10

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10

-20

-30

-40

-50

-60

Resurse umane

Resursele de munca reprezinta acea categorie de populatie care dispune de ansamblul


capacitatilor fizice si intelectuale care ii permit sa desfasoare o munca utila in una din activitatile
economiei nationale si includ: populatia in varsta de munca, apta de a lucra (barbaţi de 16 - 62 ani si
femei de 16 - 57 ani), precum si persoanele sub si peste varsta de munca aflate in activitate.
Structura populaţiei (nr. persoane) 1994 2004 2014
Populatia activa
Numar mediu de salariati 2170 1237 1091
Someri in cautarea unui loc de munca - - 315
Populatia inactiva
Elevi, studenti 2214 2062 1633

Sursa: INS, Directia de statistica judeteana Prahova

Evoluţia numărului de salariaţi din comuna Maneciu pentru perioada analizată este următoarea:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1235 1250 1413 1595 1057 990 1341 1363 1192 1091
© 1998-2014 Institutul Naţional de Statistică
DISFUNCTIONALITATI
Dezechilibre sociale si demografice:
1. Imbatranirea populatiei
2. Spor natural negativ
3. Spor migratoriu negativ
4. Somaj ridicat.

2.6.CIRCULATIA
REŢEAUA RUTIERĂ
Reţeaua rutieră existentă pe teritoriul comunei Măneciu alcătuieşte un ansamblu care s-a
dezvoltat pe defileul Văii Teleajenului, în lungul drumului naţional DN 1A şi al căii ferate Ploieşti –
Măneciu cu punct terminus în satul Măneciu Ungureni, sediul de reşedinţă al comunei. Drumul naţional
DN 1A alcătuieşte artera de bază pe care s-a dezvoltat întreaga reţea stradală a celor opt sate
componente ale comunei.
Artera principală care penetrează comuna Măneciu este DN 1A, leagă principalele localităţi
cum sunt: Măneciu Pământeni, Măneciu Ungureni, Gheaba, Suzana, Făcăieni şi Cheia, pe o lungime

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 38
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

de peste 30 km. Localităţile Măneciu Ungureni, Gheaba şi Costeni sunt străbătute de drumul judeţean
DJ 239.
Ca drumuri comunale, pe teritoriul localităţilor enumerăm:
- DC 10, ce se formează din DN 1A în localitatea Măneciu Pământeni.
- DC 22, în lungime de aproximativ 4,00 km, face legătura între DN 1A şi Muntele Roşu în
extravilan.
- DC 22 A – face legătura între DN 1 A şi DC 22, pe teritoriul satului Cheia.
- DC 22 B, în lungime de aproximativ 1,00 km în satul Mănăstirea Suzana.
- DC 24, face legătura dintre DN 1A şi Chiciureni
- DC 158 (fostul DJ 239, declasat în 2007), DN 1A – sat Costeni
Majoritatea reţelei rutiere care formează şi trama stradală o formează drumurile locale a căror
lungime se ridică la peste 60,00 km, nefiind incluse drumurile forestiere şi de exploatare din zonă.
Majoritatea drumurilor din comuna Măneciu sunt asfaltate sau împietruite şi mare parte din ele
au o stare bună.
Pe localităţile componente, reţeaua stradală se caracterizează după cum urmează:
Localităţile Măneciu Pământeni şi Costeni
Drumul naţional DN 1A străbate perimetrul construit al satului Măneciu Pământeni pe o lungime
de 3 km între km 125+573 şi km 128+610. Lăţimea părţii carosabile este de 7,00 m şi ampriza de 10,50
m. Acest drum asigură circulaţia de tranzit de mărfuri şi călători pe Valea Teleajenului, preponderentă
fiind circulaţia în scopuri turistice şi agrement ce are loc între localităţile Văleni, Mănăstirea Suzana,
Muntele Roşu, Săcele, Braşov. Localităţile Măneciu Pământeni şi Costeni au o reţea de drumuri locale
(străzi) care se ridică la peste 25 km dispuse în lungul drumului naţional, al căii ferate şi al Văii
Teleajenului.
Majoritatea străzilor sunt paralele şi perpendiculare pe DN 1A, au lăţimi variabile între limitele
părţii carosabile, între 4,00 ÷ 6,00 m. În lungul drumului naţional converg drumuri locale care nu au
intersecţii amenajate:
Intersectie Ds 98 dr km 126+075
Intersectie DC 10 stg km 126+285
Intersectie drum local dr km 126+340
Intersectie drum local dr km 126+750
Intersectie DC 58 dr km 126+850
Intersectie Ds 1265 stg km 126+925
Intersectie Ds 1681/1 dr km 127+095
Intersectie Ds 1804 dr, Ds 2148 stg km 127+275
Intersectie Ds 1942 km 127+330
Intersectie CF km 127+585
Intersectie Ds 2303 stg km 127+975
Intersectie Ds 2416 km 128+000
Râul Teleajen este traversat de două drumuri de legătură cu satul Costeni, fără poduri
definitive.
Localităţile Măneciu Ungureni, Făcăieni, Chiciureni, Gheaba.
Reţeaua rutieră şi feroviară în aceste localităţi cuprinde:
 DN 1A, km 128+630 – km 131+010, respectiv 2,38 km
 C.F. = 1,50 km
 Drumuri locale = 22,00 km
Configuraţia în plan a străzilor locale are aceeaşi structură de dispunere (perpendiculară şi
paralelă) cu DN 1A şi C.F. În aceste localităţi densitatea populaţiei este mai mare. În Măneciu Ungureni
se află centrul administrativ şi principalele instituţii şi unităţi economice. Drumul naţional, principala
arteră de circulaţie oferă posibilitatea să se construiască pe zonă trotuare pentru pietoni, având în
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 39
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

vedere traficul foarte intens pe acest drum. Calea ferată are trei intersecţii cu străzi locale, amenajate
necorespunzător, iar drumul naţional intersectează străzile locale astfel:
Intersectie Ds 4624 dr km 128+930
Intersectie DC 11 stg km 128+935
Intersectie Ds 4631 km 129+245
Intersectie Ds 5138 dr km 129+375
Intersectie Ds 6030 km 129+785
Intersectie DC 24 dr km 130+240
Intersectie Ds 6452 km 130+720
Localitatea Suzana şi staţiunea Cheia
Localitate renumită prin existenţa Mănăstirii Suzana, în jurul căreia s-a amenajat satul ce
cuprinde peste 50 locuitori. Este vizitată de un număr mare de turişti. Reţeaua rutieră locală cuprinde
aproximativ 1,00 km care se bifurcă din DN 1A. Drumul naţional DN 1A este principala legătură cu
localităţile Cheia şi Vălenii de munte, respectiv cu Măneciu Ungureni, centrul administrativ.
Situată în partea nordică a judeţului Prahova, staţiunea Cheia reprezintă cea mai atractivă
localitate, datorită poziţiei sale favorabile unui turism de anvergură. Pe lângă locuinţele celor peste 350
de localnici, în staţiune sunt construite multe case de vacanţă, hoteluri, restaurante, pensiuni, etc., ce
pot oferi condiţii favorabile pentru turism şi agrement.
Localitatea are o reţea de drumuri de peste 12 km care permite accesul la principalele puncte
turistice din zonă. Străzile au o structură dreptunghiulară şi permit accesul în zonele construite. Traficul
de tranzit se realizează pe drumul naţional DN1A care ocoleşte staţiunea iar circulaţia locală se
desfăşoară pe drumurile existente. În zilele de odihnă se înregistrează peste 1500 de autoturisme, care
acced în staţiune, mărind gradul de ocupare al spaţiului stradal.

Transportul rutier
Este alcătuit din trei componente, şi anume:
 transportul local
 transportul judeţean
 transportul de tranzit
Aceste mijloace de transport acţionează în principal pe drumurile locale şi deservesc economic
interesele private ale cetăţenilor sau agenţilor economici. Relaţiile şi interesele între locuitorii acestor
localităţi generează o circulaţiei mai intensă pe unele artere ceea ce impune ca în viitor să se găsească
soluţii de îmbunătăţire a stării de viabilitate, de eliminare a factorilor nocivi, de mărire a gradului de
confort şi siguranţă.
Traficul de transport judeţean este organizat prin curse judeţene sau interjudeţene de transport
în comun pe drumul naţional cum sunt Bucureşti – Măneciu, Ploieşti – Măneciu etc., la care se adaugă
tranzitul de mărfuri şi de autoturisme ce se desfăşoară în scopuri economice, agrement şi turistic. Acest
trafic intens realizat pe DN 1A ca arteră principală de circulaţie, conduce la necesitatea de a lua unele
măsuri de organizare şi sistematizare a intersecţiilor dintre drumurile locale cu drumul naţional şi calea
ferată. Pe teritoriul comunei Măneciu sunt două pasaje de nivel ale DN 1A cu calea ferată şi peste 20
de intersecţii de nivel cu drumuri locale.
Lungimea reţelei stradale din comuna Măneciu este de circa 60,00 km, ponderea ocupând-o
localităţile Măneciu Ungureni şi Măneciu Pământeni, de aproximativ 46,00 km.
Poduri și podețe
Lungime totală
Poduri, podețe și pasaje Tipul și starea
Lățime carosabilă
Pod Crăcăcea, sat Măneciu Pământeni L=6 m, l=4,5 m Beton, mediocră
Pod Chiciureni, satChiciureni L=6 m, l=6 m Beton, bună
Pod Biserică, sat Măneciu Ungureni L=8 m, l=6 m Beton, bună
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 40
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Pod Bistro, sat Cheia L=5 m, l=4,5 m Beton, mediocră


Podeț Valea Neagră, sat Cheia L=3 m, l=3 m Beton, rea
Podeț Peco, sat Cheia L=4 m, l=3 m Beton, rea
Pod Costeni, sat Costeni L=7 m, l=4,5 m Beton, rea

CIRCULAŢIA FEROVIARĂ
Teritoriul administrativ sl comunei Măneciu este străbătut de linia CF Ploiești-Măneciu. CNCF
CFR SA Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti deţine o suprafaţă totală estimativă de 65401
mp, din care 55924 mp aparţin domeniului public CF şi o suprafaţă de 9477 mp aparţine domeniului
privat CF, compusă din:
- interval CF Homoraciu-Măneciu km 47+450 – 49+746,80 şi staţia CF Măneciu km 49+746,80
(domeniu public cu supdafaţa 55924 mp);
- staţia CF Măneciu – domeniu privat 9477 mp.
Calea ferată intersectează limita teritoriului administrativ al comunei Măneciu la km cf 47+442 şi
drumul naţional 1A la km 48+984,85. Punctul terminus al căii ferate este chiar localitatea Măneciu
Ungureni. Pe teritoriul comunei calea ferată se mai intersectează cu şapte străzi (drumuri locale) în
localităţile Măneciu Pământeni şi Măneciu Ungureni în zone populate.

INTERSECŢII RUTIERE ŞI FEROVIARE


Stadiul actual şi disfuncţionalităţi
Pe teritoriul localităţilor nu există intersecţii denivelate. Toate intersecţiile existente sunt la nivel,
situaţia prezentându-se astfel:
Intersecţii între Intersecţii între
Intersecţii între Intersecţii între
Denumirea localităţii DN şi drumuri drumuri locale şi Total
drumuri locale DN şi C.F.
locale C.F.
Măneciu Pământeni 8 18 13 2 31
Măneciu Ungureni 5 24 - 5 30
Suzana 1 - - - 1
Cheia 6 9 - - 15
Total 20 51 3 7 81
Intersecţiile celorlalte patru sate sunt incluse în localităţile Măneciu Pământeni şi Măneciu
Ungureni
Se constată un mare număr de intersecţii (76) ponderea deţinând-o intersecţiile dintre drumurile
locale (50), în multe noduri rutiere intersectându-se câte trei sau mai multe drumuri.
Sintetizând datele prezentate anterior, situaţia existentă a reţelei de transport rutier şi feroviar
se prezintă astfel:
Drumuri locale
Localitatea DN 1A (km) C.F. (km)
(străzi) - km
Măneciu Pământeni – Costeni 3,00 2,00 24,00
Măneciu Ungureni – Făcăieni – Gheaba –
14,00 1,50 22,00
Chiciureni
Suzana 2,00 - 2,00
Cheia 12,00 - 12,00
Total 30,00 3,50 60,00

Rețeaua stradală a comunei Măneciu prezintă o serie de disfuncționalități. Dintre cele mai
importante amintim: lipsa unor trasee amenajate pentru deplasarea utilajelor agricole, care să evite
tranzitul localităților, precum și evitarea drumurilor județene; lipsa spațiilor amenajate pentru circulația
pietonală; amenajarea necorespunzătoare și parțială a unor intersecții rutiere.
Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea şi modernizarea trotuarelor în comună, fac parte
din proiectele prioritare ale comunei în următoarea perioadă și trebuie să se facă în concordanță cu
extinderea rețelelor de utilități.
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 41
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

2.7.INTRAVILANUL EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL


Comuna Măneciu este structurată în următoarele zone funcţionale specifice:
I. Zona vetrelor satelor Măneciu-Ungureni, Măneciu-Pământeni, Chiciureni, Gheaba, Făcăieni şi
Costeni, situate în sudul comunei, care împreună constituie un grup compact împărţit în trei
trupuri intravilane, despărţite de ape, râul Teleajen, respectiv pârâul Secuianca.
Zona este caracterizată prin prezenţa majoritară a zonelor de locuire individuală în
construcţii cu regim individual sau cuplat de construire şi cu regim maxim de înălţime de P+2E,
zona centrală în care se regăseşte o zonă de locuire colectivă, P+3-4, obiectivele publice de
importanţă locală şi o serie
de servicii punctuale şi zona
industrială dezafectată –
pretabilă la un proces de
conversie funcţională.
II. Zona cu potenţial turistic
valorificat ce cuprinde
satul-staţiune Cheia, satul
Mânăstirea Suzana, zona
taberei de copii şi zona
turistică Muntele Roşu.
III. Zona cu potenţial turistic
nevalorificat care include
zonele Triunghi, Buzoianu,
Valea Stânii, Valea Popii şi
Plăieţu. Acestea sunt zone
nestructurate urbanistic,
slab construite, lipsite
aproape în totalitate de
dotări.

Repartitia zonelor
functionale se analizeaza pe doua
trepte de teritoriu, in cadrul
teritoriului administrativ al comunei
MANECIU si in cadrul intravilanului
localitatii.
Aceasta abordare este
indispensabila deoarece partile ce
compun intravilanul cuprind o serie de trupuri raspandite in teritoriu:

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 42
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

__________________________________________________________________ Memoriu general comuna MANECIU


43
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Comuna MANECIU se intinde pe o suprafata de 23641,74 ha conform Registrului Electronic al


Limitelor Unitatilor Administrativ-Teritoriale, cu un intravilan aprobat de 1710 ha.
Bilantul teritorial s-a intocmit prin planimetrarea electronica a intravilanului actual, transpus pe
suport topografic nou si ca exista o diferenta in minus de 16,58 ha intre suprafata totala cuprinsa in
intravilanul aprobat in PUG anterior si suprafata rezultata, 1693,424 ha.
SUPRAFATA INTRAVILAN EXISTENT (ha) 1693,424
SUPRAFATA INTRODUSA IN INTRAVILAN (ha) 172,976
SUPRAFATA EXCLUSA DIN INTRAVILAN (ha) 45,174
SUPRAFATA INTRAVILAN PROPUS (ha) 1821,226
Documentaţiile de urbanism aprobate după elaborarea P.U.G. anterior prin care se introduc
suprafeţe de teren în intravilan (în total 1,83 ha) sunt:
PUZ - Zona case de vacanta si dotari turistice
PUZ - Fabrica de imbuteliere ape minerale
Limita intravilanului existent aprobat se regaseste in plansele nr. “2. Situatia existenta,
disfunctionalitati” - unde este prezentata in detaliu structura functionala existenta a comunei.
In plansa nr. “1. Incadrare in teritoriu", se poate vedea forma unitatii de baza si amplasarea ei in
relatie cu marile axe de comunicatie rutiera ale teritoriului administrativ al comunei.
Suprafetele introduse în intravilan, clasificate în funcţie de folosinţa terenurilor sunt expuse în
tabelul de mai jos:
Cale Curti
ZONA Arabil Pasune Faneata Drumuri Livada Ape Neprod TOTAL
ferata constr
1 0,53 0,002 2,977 0,015 0,059 3,583
2 0,602 3,222 0,016 0,079 0,983 4,902
3 0,491 0,386 0,913 0,203 0,061 0,376 0,607 3,037
4 0,137 0,078 7,895 8,11
5 0,174 2,259 0,037 2,47
6 2,72 1,78 4,500
7 2,733 3,485 0,444 6,662
8 0,095 0,117 0,212
9 2,041 0,028 0,599 5,006 7,674
10 0,089 0,157 1,61 0,081 0,035 0,246 0,357 2,575
11 0,245 0,127 0,372
12 0,137 0,001 0,138
13 0,145 0,145
14 0,114 0,487 0,386 0,068 0,746 1,801
15 0,246 0,03 3,179 0,034 0,006 0,149 0,569 2,012 6,225
16 0,202 1,513 0,08 0,039 0,189 0,048 0,605 2,676
17 0,426 0,457 4,137 0,099 5,448 10,567
18 0,074 0,43 0,098 0,602
19 0,253 1,257 0,191 0,321 0,324 2,346
20 0,002 0,04 0,042
21 0,128 0,013 0,141
22 1,551 0,015 0,199 1,765 0,161 3,691
23 0,098 0,832 0,93
24 0,282 0,29 0,209 0,781
25 0,706 0,529 0,063 0,088 1,386
26 0,035 0,005 0,04
27 0,049 0,017 0,066
28 0,064 0,064
29 0,167 0,167

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 44
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

30 0,004 0,539 0,543


31 1,392 1,392
32 0,24 0,017 0,257
33 0,395 0,395
34 2,728 2,728
35 0,077 0,018 0,095
36 0,221 0,221
37 0,328 0,328
38 0,351 0,013 0,154 0,518
39 0,064 0,174 0,01 0,248
40 0,009 0,009
41 0,029 0,029
42 0,299 0,053 0,116 0,468
43 0,376 0,376
44 0,026 0,026
45 0,026 0,026
46 0,355 0,001 0,356
47 0,143 0,004 0,147
48 0,203 0,203
49 0,301 0,301
50 1,675 0,001 1,676
51 0,216 0,085 0,104 0,405
52 1,478 0,038 1,516
53 0,57 0,57
54 0,172 0,013 0,185
55 1,334 0,254 0,192 1,78
56 0,004 0,022 0,026
57 0,015 0,004 0,019
58 0,019 0,019
59 0,042 0,042
60 0,013 0,013
61 0,022 0,022
62 0,564 0,564
63 1,059 0,485 1,544
64 0,256 0,256
65 0,041 0,041
66 0,04 0,04
67 0,048 0,005 0,053
68 0,104 0,104
69 0,037 0,037
70 0,028 0,028
71 0,052 0,052
72 0,042 0,042
73 0,07 0,07
74 0,042 0,042
75 0,047 0,047
76 0,035 0,035
77 0,019 0,006 0,025
78 0,053 0,053
79 0,022 0,022
80 0,028 0,002 0,03
81 0,077 0,077
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 45
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

82 0,068 0,068
83 0,704 0,022 0,11 0,836
84 0,021 0,021
85 0,06 0,06
86 0,02 0,02
87 0,108 0,108
88 0,054 0,024 0,078
89 0,146 0,146
90 0,013 0,013
91 0,113 0,113
92 0,087 0,001 0,088
93 0,079 0,064 0,143
94 0,077 0,006 0,083
95 12,353 0,27 12,623
96 0,586 0,586
97 0,167 0,167
98 0,13 0,13
99 0,045 0,021 0,066
100 0,666 0,666
101 0,025 0,025
102 0,001 0,06 0,061
103 0,024 0,002 0,016 0,112 0,154
104 0,020 0,023 0,001 0,001 0,045
105 0,004 0,017 0,003 0,024
106 0,054 0,004 0,008 0,066
107 0,169 0,012 0,181
108 0,186 0,001 0,187
109 0,305 0,001 0,306
110 0,015 0,015
111 0,155 0,155
112 0,442 0,032 0,031 0,505
113 0,358 0,031 0,389
114 0,014 0,012 0,012 0,038
115 0,020 0,02
116 0,035 0,035
117 0,107 0,034 0,141
118 0,001 0,940 0,003 0,001 0,945
119 0,079 0,005 0,044 0,128
120 0,199 0,004 0,203
121 0,478 0,478
122 0,597 0,785 0,209 1,591
123 0,046 0,003 0,049
124 0,043 0,029 0,013 0,085
125 0,083 0,083
126 0,027 0,003 0,03
127 0,031 0,150 0,181
128 8,312 8,312
129 1,467 0,004 1,471
130 0,031 0,007 0,038
131 1,367 0,003 1,008 0,164 2,542
132 0,617 0,063 0,68
133 0,062 0,037 0,099
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 46
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

134 0,017 0,017


135 0,016 0,016
136 0,007 0,012 0,019
137 0,050 0,05
138 0,025 0,174 0,199
139 0,401 0,401
140 0,022 0,020 0,013 0,055
141 0,307 0,001 0,074 0,382
142 0,036 0,036
143 0,161 0,022 0,183
144 0,112 0,112
145 0,057 0,057
146 0,178 0,154 0,312 0,644
147 0,038 0,038
148 0,129 0,006 0,135
149 0,001 0,007 0,020 0,008 0,036
150 0,037 0,037
151 0,225 0,029 0,005 0,259
152 0,498 0,498
153 0,342 0,342
154 0,049 0,049
155 7,051 7,051
156 0,137 0,137
157 0,061 0,061
158 0,050 0,05
159 0,622 0,622
160 0,105 0,105
161 0,065 0,065
162 0,010 0,01
163 0,135 0,135
164 4,584 4,584
165 0,395 0,395
166 3,296 0,028 3,324
167 0,019 0,019
168 0,188 0,105 0,293
169 0,028 0,028
170 0,091 0,091
171 0,673 0,158 0,022 0,044 0,897
172 0,576 0,002 0,030 0,608
173 0,016 0,016
174 0,013 0,013
175 0,106 0,025 0,074 0,205
176 0,127 0,054 0,181
177 0,075 0,075
178 0,159 0,159
179 0,078 0,078
180 0,075 0,075
181 0,132 0,132
182 0,476 0,165 0,641
183 0,075 0,075
184 0,013 0,013
185 0,066 0,066
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 47
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

186 0,001 0,001


187 0,130 0,13
188 0,002 0,002
189 0,051 0,051
190 0,055 0,055
191 0,055 0,055
192 0,061 0,061
193 0,046 0,046
194 0,075 0,075
195 0,012 0,063 0,075
196 0,033 0,042 0,075
197 0,010 0,01
198 0,008 0,001 0,009
199 0,075 0,075
200 0,016 0,016
201 0,005 0,005
202 3,620 3,62
203 0,758 0,758
204 0,002 0,002
205 0,075 0,075
206 0,075 0,075
207 0,298 0,333 0,631
208 0,054 0,054
209 0,075 0,075
210 0,100 0,1
211 0,005 0,005
212 0,075 0,075
213 0,075 0,075
214 0,581 0,082 0,663
215 1,739 1,500 3,239
216 1,311 1,311
217 1,536 1,536
218 0,865 0,018 0,883
219 0,510 0,263 0,773
220 0,372 0,372
221 0,244 0,003 0,247
222 0,105 0,015 0,12
223 0,159 0,174 0,059 0,194 0,586
224 0,027 0,228 0,382 0,637
225 0,055 0,274 0,329
226 0,121 0,101 0,029 0,251
227 0,024 0,027 0,020 0,231 0,302
228 0,268 0,018 0,110 0,396
229 0,135 0,012 0,147
230 0,024 0,451 0,024 0,007 0,506
231 0,032 0,214 0,001 0,247
232 0,026 0,056 0,077 0,159
233 0,408 0,408
234 0,377 0,019 0,026 0,422
235 0,075 0,075
236 0,029 0,029
TOTAL 6,17 39,388 65,308 0,034 10,417 13,285 15,631 1,068 21,675 172,976
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 48
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Locuintele
Fondul de locuinţe construite este unul dintre punctele forte ale spaţiului rural analizat, care
spre deosebire de alte elemente componente ale acestui spaţiu, a înregistrat după 1990 o evoluţie
favorabilă atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.
Cele mai vechi construcţii de locuit şi gospodării ţărăneşti păstrate nu depăşesc sfârşitul
sec. al XIX-lea. Ele se află cu precădere în vechile vatre ale satelor, iar numărul lor este destul de mare,
cu starea de conservare relativ bună.
Combinat cu peisajul de excepție, fondul construit al satelor contribuie la afirmarea unei
personalități puternice a comunei și la situarea ei între cele reprezentative pentru arhitectura
tradițională prahoveană.
Un model din cele mai simple, sobre și frumos proporționate este cel specific ardelenesc.
Tipul de plan dominant este cel cu trei încăperi: sală centrală şi câte o cameră dreapta - stânga,
deschise pe latura de sud spre un cerdac sau o prispă.
Învelitoarea este în patru ape, din șiță, prispa are un parmalâc cu decor sobru, iar pereții sunt
zugrăviți alb. Așezarea casei folosește panta terenului, iar fațada principală e orientată sud.
Împrejmuirile din ulucă rară ritmează semi-transparent, dinamic și în același timp uniform spațiul.
Variantele mai complexe au anexate la unul sau la ambele capete câte o încăpere anexă :
celar, sau întorc prispa și pe latura dinspre stradă. Alteori anexele se alipesc la spatele casei.
Podul e luminat prin lucarne discrete, ”pleoape” ale acoperișului care amintesc originea ardeleană a
locuitorilor.
Casele tipice ”de Valea Teleajenului” au compozitia marcată de un foişor situat în axul central,
cu sau fără fronton, cu fruntariile și parapetul decorate cu traforuri.
Gospodăria se mobilează în ”L”, casa fiind orientată sud și puțin retrasă de la stradă, iar
corpul principal de acareturi susține frontul paralel cu strada.
La începutul secolului XX, lemnul prinde culoare: un verde sobru, care contrastează plăcut cu
albul pereților. Tâmplăria ferestrelor și capitelul stâlpilor de la cerdac au intenții decorative, iar pereții au
colțurile marcate cu imitații de pilaștri din stuc.
Una din caracteristicele valoroase ale satelor din Măneciu este permanenta relaționare a
peisajului antropic cu cel natural. Păstrarea, în mare parte, a materialului lemnos la învelitori, a
albului de var la pereți, a vopsitoriei verzui la lemnărie și a gardurilor de ulucă, ce permite caselor
și gospodăriilor să relaționeze firesc și armonios cu munții și pădurile care le înconjură.
Construcţiile realizate la începutul sec. XX, au preluat tipul de volumetrie si unele detalii ale
arhitecturii mai vechi, extinzând planul şi schimbând materialele: tot mai multe case sunt din zidărie,
iar învelitoarea dominantă este țigla. Influența orașului Văleni este vizibilă prin decorul eclectic,
combinat cu elemente tradiționale de tip geamlâc sau décor traforat.
Casele celei de a doua jumătăți de secol XX preiau, în zidărie și beton, câteva din
elementele tradiționale, păstrând și o volumetrie parter relativ modestă și bine proporționată, cu
acoperișul în patru ape. Stilul neo-românesc și-a găsit aici un mediu foarte bun de aplicare, cu
rezultate benefice pentru peisajul comunei.
O situaţie a locuinţelor comunei Măneciu este cea prezentată în tabelele urmatoare:
Suprafata locuibila existenta la sfarsitul anului pe forme de proprietate (m 2 arie desfasurata)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 184607 186970 188710 190525 191511 193168 249672 250721 252045 253104
Proprietate publica 4114 4027 4027 4027 3873 3873 1935 1935 1897 1897
Proprietate privata 180493 182943 184683 186498 187638 189295 247737 248786 250148 251207
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Locuinte existente la sfarsitul anului:


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 4378 4399 4411 4423 4428 4441 4462 4468 4473 4483
Proprietate 123 120 120 120 115 115 50 50 49 49
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 49
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

publica
Proprietate privata 4255 4279 4291 4303 4313 4326 4412 4418 4424 4434
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Numărul de locuinţe creşte în perioada analizată cu 2,4%, iar suprafaţa locuibilă cu 37%.
Numărul de autorizaţii de construire eliberate în aceeaşi perioadă este fluctuant, atingând cifrele cele
mai importante în perioada 2005-2009, premergătoare crizei economice.
Tot această perioadă s-a dovedit favorabilă şi investiţiilor private în construcţia de noi unităţi de
cazare/comerţ.
Autorizaţii de construire eliberate
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Categorii de constructii
Nr./ Nr./ Nr./ Nr./ Nr./ Nr./ Nr./ Nr./ Nr./ Nr./ Nr./
mp mp. mp mp mp mp mp mp mp mp mp
Cladiri rezidentiale (exclusiv cele 2 18 15 19 25 19 8 14 4 11 10
pentru colectivitati) 257 2697 1655 2468 3240 2129 1260 1806 450 1981 1685
Alte cladiri (hoteluri si cladiri : 2 3 : 4 : : : : : :
similare, cladiri pentru comert cu
: 4161 2773 348
ridicata si cu amanuntul, etc)
: : : : : : 1 2 : : :
Alte cladiri
254 1073
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Servicii
În suprafaţa zonei ocupate de instituţii social-culturale au fost cuprinse unităţile de învăţământ,
cultură, sănătate, unităţile administrative locale.

Educație
Infrastructura care asigura desfasurarea procesului de invamant in comuna Măneciu este
adaptat nivelelor: prescolar, primar, gimnazial, liceal.
Problemele cele mai grave si delicate se leagă de starea necorespunzătoare a unităţilor
şcolare, lipsa de dotare a acestora, transportul elevilor şi cadrelor didactice, lipsa cadrelor didactice cu o
pregătire profesională corespunzătoare.
În anul 2013, în comuna Măneciu funcţionează patru unităţi şcolare şi opt grădiniţe:
 Şcoala cu clasele I-IV Măneciu Ungureni
 Şcoala cu clasele I-VIII Măneciu Pământeni
 Şcoala cu clasele I-IV Cheia
 Şcoala cu clasele I- IV Chiciureni
 Grup şcolar Măneciu
 Grădiniţa Nr.1 Măneciu Ungureni
 Grădiniţa Nr.2 Măneciu Ungureni
 Grădiniţa Nr.3 Măneciu Ungureni
 Grădiniţa Nr.1 Măneciu Pământeni
 Grădiniţa Nr.2 Măneciu Pământeni
 Grădiniţa Cheia
 Grădiniţa Chiciureni
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
POPULATIA SCOLARA
Total 2096 2101 2160 2155 2107 2081 1984 1930 1769 1633
Copii inscrisi in gradinite 331 322 333 350 364 341 329 242 244 224
Elevi inscrisi in invatamantul primar 522 508 465 457 453 435 419 512 515 490
Elevi inscrisi in invatamantul
567 569 571 543 504 488 452 444 431 417
gimnazial
Elevi inscrisi in invatamantul liceal 367 444 511 506 560 670 730 718 579 502
Elevi inscrisi in invatamantul 262 213 257 276 206 129 54 14 : :
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 50
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

profesional
Elevi inscrisi in invatamantul de
47 45 23 23 20 18 : : : :
maistri
PERSONAL DIDACTIC
Total 118 131 139 130 137 116 126 131 109 105
Invatamant prescolar 14 14 14 14 15 14 15 12 12 11
Invatamant primar 26 30 28 26 28 27 24 30 27 24
Invatamant gimnazial 41 43 43 34 38 33 27 27 28 32
Invatamant liceal 37 43 54 56 56 42 60 62 42 38
Invatamant tehnic de maistri : 1 : : : : : : : :
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Culte, cultură şi artă


O componentă importantă a vieţii satului este cea culturală, domeniu care poate contribui în
mod specific la creşterea gradului de atractivitate a satului pentru populaţia tânără. Mijloacele prin care
se induce cultură în mediul rural sunt: căminele culturale, bibliotecile, cinematografele, radioul,
televiziunea.
Instituţiile de cultură din localitatea Măneciu sunt reprezentate de cele trei muzee (Muzeul
Judeţean de Stiinţele Naturii-Secţia „Flori de Mină”- satul Cheia, Muzeul „Francisc Rainer”- satul Cheia,
Muzeul de Istorie şi Etnografie- satul Măneciu Ungureni), un cămin cultural (Căminul Cultural al
comunei Măneciu). Starea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea cele trei muzee este una foarte
bună. Comparativ cu cele trei muzee, căminul cultural se prezintă locuitorilor comunei Maneciu într-o
stare mediocră.
Comuna Măneciu mai beneficiază şi de prezenţa a două Biblioteci comunale în Măneciu
Ungureni şi Măneciu Pământeni. Starea construcţiei este una mediocră.
Spiritualitatea creştin-ortodoxă din comună este reprezentată prin 7 parohii. În comuna
Măneciu, se găsesc ctitorite mai multe biserici și mănăstiri dintre care amintim:
 Mănăstirea Suzana, sat Suzana, stare bună;
Situată la o distanţă de 40 km de oraşul Valenii de Munte, pe valea râului Teleajen, Mănăstirea
Suzana – monument istoric – este aşezată pe un tapşan înconjurat de păduri de brazi si fagi. Pe aceste
locuri, prima aşezare monahală a fost ridicată in anul 1740. Aceasta era o biserică din bârne ce purta
hramul “Sf. Ierarh Nicolae”, hram pe care îl are și astăzi.
Numele de Suzana îl moşteneşte de la ctitora Stanca Arsica din Săcele Brasov care
călugărindu-se s-a numit Suzana. Biserica din lemn a durat 100 de ani și devenind necorespunzatoare
a fost înlocuită cu o alta din zid care şi aceasta din păcate s-a năruit la un cutremur. Actuala biserică a
fost construită între anii 1880-1882 în vremea stăreţiei maicii
Natalia Perlea, matuşa marelui dirijor Ionel Perlea și cu ajutorul ctitorului Filip Treti precum și
alți oameni de bună credință. Pictura deosebită a bisericii este executată în ulei și se datorează
meșterului Petre Nicolau ucenic al lui Gheorghe Tattarescu. Ea a fost restaurată în anul 1976 de
pictorul Gheorghe Vânatoru. Mănăstirea mai are încă o bisericuţă – Paraclisul- cu hramul
“Acoperământul Maicii Domnului” care a fost construit în anul 1911 în vremea maicii starețe Tomaida
Perlea.
Intr-un spatiu special amenajat mănăstirea mai deține și o minunată colecție în care sunt
expuse icoane pictate pe lemn și pe sticlă, numeroase cărţi vechi cu litere chirilice precum și alte
obiecte de cult.
Intregul ansamblu al mănăstirii a fost restaurat intre anii 1965-1970, in timpul adormitului intru
Domnul, Fericitul Patriarh Justinian, dandu-i-se o noua si frumoasa infatisare.
 Mănăstirea Cheia, sat Cheia, stare mediocră;
Mănăstire de călugări cu hramul Sfânta Treime este situată pe malul drept al pârâului Tâmpa,
în partea de sud-est a localitaţii. Atestată începând cu 1770, a fost distrusă de turci, reconstruită, apoi
mistuită de un incendiu. Biserica actuală a fost construită din cărămidă între anii 1835-1839 de către doi
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 51
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

ieromonahi originari din Transilvania - Damaschin şi Iustin, pe terenul donat de vel-vornicul Mihail
Ghica. Biserica a fost sfinţită pe data de 20 iulie 1839, de către episcopul Chesarie al Buzăului. Fresca
aparţine pictorului Naum Zugravul. Paraclisul cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost ctitorit între
1924 şi 1927 de către stareţul din acea vreme Grigorie Georgescu.
Mănăstirea păstrează într-un mic muzeu obiecte vechi de artă bisericească.
Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, sat Măneciu- Pămînteni, stare bună;
Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Măneciu Pămînteni a fost construită în urma
cutremurului din 1838, în timpul domniei lui Alexandru al II-lea Ghica (1834-1842, 1856-1858). În anul
1924 bisericii i s-a adăugat pritvorul şi s-a construit clopotniţa.
Ca urmare a cutremurului din 1940 aceasta a suferit avarii. Biserica a suferit serioase avarii şi
în urma cutremurului din 4 martie 1977; lucrările de reparaţie au fost executate de meşterul Gheorghe
Tesileanu, iar pictura în frescă a fost executată de pictorul Vasile Cotlet.
În anul 1994 s-a construit cancelaria parohială, iar în 1998 s-a refacut pictura de către pictorul Sandu
Chiriac. Slujba de sfinţire a avut loc pe 12 iulie 1998 si a fost oficiată de Prea Fericitul Parinte Teoctist
Patriarhul Romaniei.
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Măneciu Pămînteni este unul dintre cele mai importante
obiective turistice din Valea Teleajenului.
 Biserica “Sf. Nicolae”, sat Măneciu Ungureni, stare bună;
Biserica Sfântul Nicolae din Măneciu Ungureni a fost zidita in timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza (1858-1866) între anii 1859-1866. Între 1936-1940 i s-au adus imbunătăţiri semnificative, printre
care şi catapeteasma noua. Între anii 1959-1963 a fost impodobită cu pictură nouă, iar în urma
cutremurului din 1977 a fost consolidată şi reparată. Între 1995 şi 1996 a fost pictată din nou în frescă
de catre pictorul Marcel Codrescu.
 Biserica “Sf. Ioan”, sat Gheaba, stare bună;
Biserica Sfântul Ioan din satul Gheaba a fost ridicată în anul 1939 de către enoriaşii parohiei
ajutaţi de către primăria comunei Măneciu, societatea forestieră Drajna SA şi preotul paroh al acelor
vremuri, Marcel Dulinescu. În anii 1992-1993 s-au efectuat mai multe renovări: s-au reparat acoperişul,
picturile interioare şi pardoseala de lemn.
La data de 8 septembrie 1994 a avut loc o slujba de sfinţire de către P.F. Părinte Teoctist.
 Biserica Baptistă sat Gheaba, stare foarte bună;
 Biserica Baptistă sat Măneciu- Pămînteni, stare: în construcţie.
Monumente istorice:
 Casa Gheorghe Angelescu;
 Casa Ion Popescu;
 Casa Maria Ionescu;
 Casa Neonilă Pisu;
 Casa Gheorghe Neagu;
 Casa Ion Baciu;
 Casa Elena Cârstocea;
 Casa Ion Savu;
 Casa cu prăvălie Nicolae Matei.

Sănătate și asistență socială


Din datele existente la nivel judeţean rezultă că în comuna Măneciu există infrastructura de
bază necesară furnizării serviciilor medicale către populaţie.
Cu toate acestea numărul unităţilor sanitare din sectorul public şi privat este relativ redus în
raport cu necesităţile. În comuna Măneciu, serviciile medicale sunt furnizate populaţiei prin intermediul
celor 6 cabinete medicale, un cabinet medical de specialitate, 3 cabinete stomatologice. Deservirea se
face de către 6 medici, 4 medici de familie, 1 stomatolog şi 9 cadre sanitare medii.

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 52
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

În comună funcţionează 3 farmacii, 2 puncte farmaceutice, iar deservirea se face de către


personalul de specialitate.

Unitati sanitare pe categorii de unitati, forme de proprietate in Comuna Maneciu 2004 - 2014

Categorii de
Forme de

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
unitati
proprietate
sanitare
Cabinete
Proprietate
medicale de
publica
familie 7 7 7 7 4 4 4 3 4 4
Proprietate
-
privata : : : 2 3 2 2 2 3 2
Cabinete Proprietate
stomatologice publica : : : : : : 1 1 : :
Proprietate
-
privata 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Cabinete
Proprietate
medicale de
privata
specialitate 1 : : 1 1 2 1 1 1 1
Proprietate
Farmacii
privata 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2
Puncte Proprietate
farmaceutice privata 1 1 1 1 1 1 2 2 : :
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate in comuna Maneciu 2004 - 2014

Categorii de
Forme de
2006
2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
cadre medico-
proprietate
sanitare
Proprietate
Medici
publica 7 7 7 7 4 4 4 5 5 4
Proprietate
-
privata 1 : : : 4 2 2 2 2 3
medici de Proprietate
familie publica 7 7 7 7 4 4 4 5 5 4
Proprietate
-
privata : : : : 3 2 2 2 2 3
Proprietate
Stomatologi
publica : : : : : : 1 1 : :
Proprietate
-
privata 1 1 1 : : 2 2 1 2 3
Proprietate
Farmacisti
privata 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2
Personal Proprietate
sanitar mediu publica 11 11 1 : 4 5 7 7 7 4
__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 53
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Proprietate
-
privata 1 2 1 3 6 7 2 4 12 12
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Administraţie publică
Potrivit legii, primăria comunei Măneciu îndeplineşte următoarele categorii principale de
atribuţii:
 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului local,
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
comunal;
 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei;
 atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei;
 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 atribuţii privind cooperarea inter-instituţională;
 alte atribuţii prevăzute de lege.
Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii comunei sunt prezentate şi actualizate
la avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul primăriei sunt aduse la cunoştinţa celor
interesaţi diferite informaţii de interes public: hotărâri ale Consiliului local, declaraţii de avere,
organigrama, programul de funcţionare al serviciilor publice, datele de contact ale instituţiei şi ale
reprezentantului legal.
Primăria dispune de un sistem informatizat şi de reţea de calculatoare. Există baze de date la
nivelul instituţiei, îndeosebi la nivelul serviciului economic al primăriei.

Cimitire
Sunt 5 cimitire în comună, repartizate în trupurile intravilane principale, dar şi în staţiunea
Cheia. Cimitirele ocupă o suprafaţă totală de 1,9 ha, şi sunt considerate a avea o capacitate suficientă.

Cai de comunicatie
Comuna Măneciu este deservită de o bogată rețea de drumuri a căror stare este considerată ca
fiind satisfăcătoare. În intravilanul existent suprafaţa totală ocupată de drumuri este de 107 ha.

Zona unităţi agricole


În această zonă au fost incluse toate obiectivele Ocolului Silvic Măneciu: cabane, cantoane,
pepiniere, păstrăvăria de la Valea Stânii, precum şi toate stânele situate în teritoriu, sediul societăţii
agricole Valea Mare din Măneciu-Pământeni.

Zona cu destinaţie specială


Conform P.U.G. aprobat această zonă include:
 Observatorul seismologic de la Muntele Roşu;
 Centrul de telecomunicaţii prin satelit – Cheia;
 Cele 2 relee de retransmitere (relee RR) Bratocea şi Poiana Mare);
 Releu telefonie mobilă ORANGE;
 Incintele construcţiilor aparţinând unităţii militare Mogoşul.
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” (INCAS) – punct
de lucru
Ministerul Apărării Naționale are în administrare pe teritoriul administrativ al comunei Măneciu,
imobilul nr. 2583 Cheia, în suprafață totală de 159607,00 mp, dintre care incinta nr. 1 cu suprafața de
156371,00 mp și incinta nr. 2 cu suprafața de 3236,00 mp, zonă în care este permisă construirea numai
cu avizul Statului Major General.

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 54
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Suprafața menționată se află parțial în intravilanul aferent P.U.G. aprobat în 2004, sub forma
trupurilor izolate 35A, 35B, 35C și 35D, cu o suprafață totală de 1,6 ha.

Terenurile cu categoria de folosință „pădure” nu sunt incluse în intravilanul aprobat.


Configuraţia intravilanului propus pentru zona cu destinaţie specială este prezentată la capitolul
3.7.

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE


Prin “riscuri naturale” se înţelege posibilitatea de producere a următoarelor pericole naturale ca
elemente ale mediului înconjurător, dăunătoare omului, cauzate în general de forţe exterioare lui şi
anume:
- alunecări de teren;
- inundaţii;
- cutremure;
- scurgeri de torenţi;
- eroziuni;
- avalanşe de zăpadă;
- dislocări de stânci;
- nisipuri mişcătoare;
- terenuri mlăştinoase;
- altele, asemenea celor de mai sus.
În contextul legislaţiei actuale (Legea 575/2001 pentru aprobarea PATN – Secţiunea a V-a –
Zone de risc natural; Norme metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de
amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru zone de riscuri naturale aprobate cu H.G.R. nr. 382/2003)
principalele riscuri naturale sunt considerate:
 alunecările de teren;
 inundaţiile;
 cutremurele.
Măsurile ce trebuiesc luate pentru aceste zone sunt:
- identificarea zonelor de risc;
- cuantificarea lucrărilor de înlăturare şi limitare a riscului.
În cazul comunei Măneciu sunt prezente într-o măsură mai mică sau mai mare toate cele 3
categorii de riscuri naturale principale. Ele vor fi descrise în ordinea importanţei lor pentru comuna
Măneciu.

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 55
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

a) Cutremurele de pământ
Situarea comunei Măneciu într-o zonă de grad seismic 8 pe scara Richter, zona de calcul B
conform normativului P 100 – 92, constituie un real pericol, la fel ca pentru toate localităţile care pot fi
afectate de cutremurele de adâncime din zona Vrancei.
La cutremurele precedente de intensitate peste 6 grade s-au constatat avarii la structurile de
rezistenţă ale unor clădiri, dar fără distrugeri totale sau parţiale şi fără pierderi de vieţi omeneşti.
b) Inundaţiile
Posibilitatea producerii unor inundaţii de proporţii pe teritoriul Măneciu ca urmare a ploilor
torenţiale sau a topririi bruşte a zăpezilor este destul de redusă. Principalul curs de apă – râul Teleajen
– beneficiază de prezenţa barajului lacului de acumulare, astfel că debitul său poate fi reglat, fără a
produce inundaţii deosebite până la ieşirea spre comuna Izvoarele. Celelalte cursuri de apă au debite
curente destul de reduse, încât nu se pot identifica zone care sunt frecvent inundate sau care au fost
calamitate anterior.
Problema principală la capitolul acesta este prezenţa lacului de acumulare Măneciu, realizat în
nordul satului Măneciu- Ungureni, la confluenţa râului Teleajen cu afluentul său, pârâul Telejenel.
Barajul a fost finalizat şi recepţionat în anul 1994; el se află împreună cu acumularea
respectivă, în administraţia A.N. APELE ROMÂNE – D.A.I. Buzău, S.G.A. – Prahova.
Sistemul de avertizare-alarmare se aplica in caz de accident la baraj si are instructiuni proprii
de actiune intocmite de Inspectoratul de Protectie Civila Prahova, afisat in cantonul de exploatare de la
baraj.
Situatia periculoasa ce determina declansarea sistemului de alarmare sunt urmatoarele:
- accidente la baraj – aparitia de dislocari, crapaturi, ruperi, blocarea stavilelor, care pot duce
la evacuarea necontrolata in aval a unor debite periculoase;
- efectuarea de manevre gresite la instalatiiile si echipamentele hidromecanice, care conduc
la debite catastrofale in aval;
- aparitia unor debite catastrofale pe afluentii din amonte de acumulare ce pot duce la
depasirea capacitatii descarcatorilor de ape mari;
- declansarea de seisme, prabusiri, alunecari de versanti ce pot duce la slabirea structurii de
rezistenta a barajului, care impun prin efectele lor vizibile golirea rapida a lacului;
- atunci cand la principalii parametri masurati la observatii vizuale efectuate s-au atins
brusc pragurile critice stipulate in ultimul stadiu de prelucrare a observatiilor AMC.
Limita maximă a zonei afectate în caz de accident la barajul Măneciu se regăseşte în planurile
cu situaţia existentă şi planurile de reglementări din piesele desenate ale P.U.G.
c) Alunecările de teren
Acest risc natural este prezent pe teritoriul administrativ al comunei Măneciu pe cursul văilor şi
viroagelor cu caracter torenţial, manifestându-se cu ocazia ploilor abundente sau al topirii bruşte a
zăpezii, când se produc eroziuni şi alunecări locale ale malurilor.
Pe versanţii muntoşi se întâlnesc de asemenea alunecări active şi semiactive de teren, care,
împreună cu eroziunile de adâncime afectează local suprafeţele înclinate cu peste 30% pantă.
Alunecări de teren sunt prezente şi pe unele porţiuni din malurile lacului de acumulare,
generate de valurile care sapă în mal.
Totuşi, ca fenomen şi risc natural, alunecările de teren nu constituie o problemă deosebită
pentru teritoriul Măneciu, neafectând zone construite sau întinse. La stabilirea noului intravilan se va
ţine cont de prezenţa riscului respectiv, în sensul de a nu se include în intravilan astfel de terenuri.

__________________________________________________________________
Memoriu general comuna MANECIU 56
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

SITUAŢIA INSTITUŢIILOR, GOSPODĂRIILOR, BUNURILOR ŞI ANIMALELOR CARE SE EVACUEAZĂ ÎN CAZ DE INUNDAŢII


Localitatea Institutia Localitatea
din care se (gospodarile) Numarul si in care se
Natura si cantitatea de Forta de
Cursul executa care se tipul executa Personalul de Itinerarii de
bunuri si animale care munca
de apa evacuarea evacueaza/ mijloacelor evacuarea/ insotire deplasare
se evacueaza necesara
/locatia - nr. salariati/ de transport locatia -
adresa persoane adresa
- 2 agenti post
- 1 tractor cu
- urgenta a I a : populatia, politie
remorca - str. Tabla Butii
- curte SETIL lucruri strict necesare - 10 salariati ai
20 gospodarii - 4 agenti politie Primariei
- 4 camioane - str. Bodeni
Teleajen Sat Chiciureni - str. Bodeni - urgenta a II a: bunuri comunitara
60 persoane materiale - 6 pompieri
- 1 autobuz - str.Costesti
- str. Costesti 40 animale mari - 5 persoane garda locala
200 pasari desemnate de
locuitori
- 2 agenti post
- 20 auto
politie
diverse - str. Tabla Butii
- curte SETIL - urgenta a I a : angajati - 20 salariati ai
100 angajati
- 4 agenti politie APASCO
S.C. APASCO - 10 camioane - str. Bodeni
Teleajen - str. Bodeni - urgenta a II a: lucruri stricta comunitara
SA 20 incaperi
necesitate, tehnica de calcul, - 10 salariati ai
birouri - 4 autocare - str.Costesti
- str. Costesti arhiva - 4 pompieri Primariei

- 20 angajati
- 2 agenti post
- 1 tractor - platou M.P.
politie - 4 pompieri
Mocani - urgenta a I a : populatia
- str. Morii
- 1 camioan
20 gospodarii - 2 agenti politie - 5 angajati ai
- grup scolar - urgenta a II a: bunuri
Teleajen Sat Costeni comunitara - str. Mocani Primariei
- mijloace M.P. materiale
45 persoane - 2 pompieri
proprii auto 30 animale mari
- 4 persoane - 2 agenti politie
- Camin Cultural 250 pasari
desemnate de comunitara
M. Pamanteni
locuitori
Sursa: “PLANUL DE EVACUARE A COMUNEI MANECIU ÎN SITUAŢII DE URGENŢE CIVILE GENERATE DE DEZASTRE CIVILE editia 2015”

__________________________________________________________________ Memoriu general comuna MANECIU


57
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

SITUAŢIA INSTITUŢIILOR, GOSPODĂRIILOR, BUNURILOR ŞI ANIMALELOR CARE SE EVACUEAZĂ ÎN CAZ DE ALUNECĂRI DE TEREN
Localitatea din Institutia
Localitatea in
care se (gospodarile) Numarul si
care se Natura si cantitatea de Forta de
executa care se tipul Personalul de Itinerarii de
executa bunuri si animale care se munca
evacuarea evacueaza/ nr. mijloacelor de insotire deplasare
evacuarea/ evacueaza necesara
/locatia - salariati/ transport
locatia -adresa
adresa persoane

- 1 tractor cu - bunuri materiale aparţinând


Comuna Măneciu - 2 gospodării Cămin cultural
remorcă persoanelor, 2 animale mari, 30 - 2 poliţişti comunitari str. Gheaba - 6 persoane
Sat Gheaba - 10 persoane Măneciu Ungureni
- 1 camion păsări, 1,5 tone furaje

Comuna Măneciu, - 1 tractor cu


Cămin cultural - bunuri materiale aparţinând
Sat Măneciu - 4 gospodării remorcă
Măneciu persoanelor, 2 animale mari, 2 - 2 poliţişti comunitari str. Podişor - 10 persoane
Pământeni, str. - 14 persoane - 1 camion
Pământeni tone furaje
Podişor - mijloace proprii

Sursa: “PLANUL DE EVACUARE A COMUNEI MANECIU ÎN SITUAŢII DE URGENŢE CIVILE GENERATE DE DEZASTRE CIVILE“ editia 2015”

__________________________________________________________________ 58
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

__________________________________________________________________ 59
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

__________________________________________________________________ 60
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

2.9. ECHIPARE EDILITARA


Gospodarirea apelor
Toata reteaua hidrografica din perimetrul comunei este tributara Teleajenului si afluentului sau
cel mai important, Telejenelul.
Dupa Prahova, Teleajenul este a doua mare artera hidrografica din judetul Prahova, cu un
bazin hidrografic de 1677 km² si lungimea de 113 km.
Teleajenul curge de la nord la sud cu afluentii lui pe partea stanga iar pe partea dreapta paraul
Plaiului, valea Seaca, valea Secuianca, valea Cracancea si valea Mare.
Afluentii Teleajenului sunt: Valea Neagra, Stancea, Bobu, Carpenul, Valea Popii, Valea
Brusturei, Orati. Cu exceptia Teleajenului in cea mai mare parte a anului, paraurile seaca sau isi reduc
pana aproape de secare debitul. Astfel denumirea lor de Valea Seaca si Valea Secuianca exprima lipsa
de apa in perioadele de seceta.
Putin inainte de Maneciu Ungureni, Teleajenul primeste ca afluent pe stanga Telejenelul,
sporindu-si substantial debitul (3,73 m3/sec). Asemanatoare ca lungime (Teleajenul -24 km si
Telejenelul-26 km) si panta medie, cele doua rauri insumeaza un bazin cu o suprafata de 253 kmp (in
anul 1966), ceea ce reprezinta o mica parte din intregul bazin al Teleajenului.
Parul Capra îşi are obarsia sub Coltii Bratocei, la altitudinea de1400 m. Ca si la alte cursuri de
apa din Ciucas, vaile, in zona obarsiei, sunt lipsite de apă, izvoarele propriu-zise apărând abia la cca
1100-1350 m altitudine, la baza conglomeratelor din care este alcătuit masivul, acolo unde acestea
repauzeaza pe depozitele impermeabileale flişului baremian-apţian.
Sculptat mai ales de torentialitatea scurgerilor efemere, profilul longitudinal al văii Capra este accentuat,
cu multe praguri şi repezişuri, iar albia pana la confluenta cu Bratocea, este plină cu bolovani de mari
dimensiuni, trunchiuri de copaci şi crengi aduse de viituri.
Dupa confluenta cu Valea Berii cursul intra într-o zonă de chei pana la Depresiunea Cheia,
localnicii numind cursul de apa în acest sector, Cheiţa.
Debitul maxim cu asigurarea de 5% pe paraul Capra, înainte de varsarea in Bratocea, este de 6 mc/s.
Pentru aceasta sectiune suprafata bazinului hidrografic al paraului Capra este de 1Kmp.
La confluenta Teleajenul cu Telejenelul s-a construit un mare obiectiv hidrotehnic care a creat
un lac de acumulare cu suprafata de 247 km2, ce poate acumula un volum de 60 milioane mc apa.
Barajul Maneciu este amplasat pe raul Teleajen la circa 500 metri aval de confluenta acestuia
cu raul Telejenel, pe teritoriul comunei Maneciu.
Latitudine = 45330 gr. N
Longitudine= 26000 gr. E
Perioada executiei: 1977-1994.
Anul intrarii in exploatare: trimestrul IV 1987
Receptia partiala: decembrie 1994, receptia finala: decembrie 1996
Barajul Maneciu constituie obiectivul principal al Sistemului Hidrotehnic Valenii de Munte si
asigura regularizarea debitelor raului Teleajen si utilizarea acestora pentru alimentarea cu apa a
centrelor populate, alimentarea cu apa a industriilor, producerea de energie electrica, irigatii.
Principala functiune este asigurarea apei pentru statiile de tratare Maneciu si Valenii de Munte.
Acestei functiuni i se adauga cele de agrement si turism.
Pentru monitorizarea și menținerea sub control a nivelului râurilor din localitatea Măneciu,
precum și pentru a lua măsurile ce se impun pentru înștiințarea, alarmarea posibil a fi afectate,
funcționează în regim permanent stații hidrologice și pluviometrice, amplasate în următoarele
coordonate:
Statia hidrometrica Cheia 573320,93 439510,52
Statia hidrometrica Valea Popii 574073,35 429127,53
Statia hidrometrica Plaietu 577457,76 435928,85
Statia pluviometrica automata Muntele Rosu 573734,33 443623,38

__________________________________________________________________ 61
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Alimentarea cu apa
Operatorul zonal care asigura exploatarea sistemelor de apa si canalizare este S.P.G.C.
Maneciu.
ln prezent, comuna Maneciu dispune de doua sisteme centralizate de alimentare cu apa si
anume:
- Sistemul de alimentare cu apa Cheia;
- Sistemul de alimentare cu apa Maneciu

 Sistemul de alimentare cu apa Cheia


Sistemul de alimentare cu apa al statiunii Cheia este alcatuit din doua captari, respectiv
captarea Capra si captarea Valea Berii.
Alimentarea cu apa a localitatii Cheia se realizeaza printr-un sistem de alimentare ce
functioneaza in totalitate gravitational compus din 2 grupuri de izvoare captate, 2 conducte de
aductiune,1 rezervor de înmagazinare si o retea de distributie ce urmareste in principal drumul national
DN 1A care traverseaza localitatea Cheia.
Sursa Izvoarele Capra
Este constituita de 2 izvoare aflate la distanta mica unul de altul (cca.10m),apa provenind din
acelasi pachet geologic de înmagazinare.
Cele doua izvoare sunt situate la circa 650 m amonte de confluenta cu Bratocea (zona DN 1A)
si anume: izvorul 1 cu un debit de circa 2.5l/s si izvorul 2 cu un debit de 1l/s, situate la cativa metri
distanta unul fata de altul, de o parte si de alta a firului vaii Capra.
Camerele de captare sunt metalice de 0,8 respectiv 0,6 mc, inundabile, neconforme.
De la cele doua izvoare apa este preluata printr-o conducta metalica de 3-4" si transportata la
caminul de racord cu aductiunea Valea Berii, si de aici, la rezervorul de inmagazinare din amonte de
Cheia.
Sursa Izvoarele Valea Berii
Este constituita din 4 captari de izvoare: S1-S4.
Apa captata este colectata intr-un bazin de 20 mc de unde pleaca o conducta de aductiune spre
rezervorul tampon al sistemului de alimentare cu apa.
Izvorul 1 este captat printr-o camera de captare care asigura preluarea a cca. 3,5l/s.
Izvorul 2 asigura un debit de 11/s.
Izvorul 3 nu este captat in prezent, debitul asigurate de cca.1,0l/s.
Izvorul 4 are o camera de captare metalica circulara si asigura preluarea unui debit de 1,51/s.

Aductiunile de apa
De la cele doua surse, apa este transportata integral prin 2 conducte care, înainte de
descarcarea apei in rezervor, se unesc.
Aductiunile sunt metalice in cea mai mare parte si audiametre Dn = 219 mm si lungimea L = 10
km.. Parte din traseul acestora este aerian.

Rezervorul de înmagazinare
Inmagazinarea apei se realizeaza in doua rezervoare:
-rezervor din beton,construit ingropat, circular,cu volumulV = 100mc.
- rezervor metalic cu V = 300 mc.

Reteaua de distributie
Reteaua de distributie este formata dintr-o retea ramificata din tevi de polietilena PEHD in cea
mai mare parte, dar si din conducte de otel.

__________________________________________________________________ 62
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Reteaua de distributie asigura alimentarea locuitorilor, a institutiilor si a unitatilor economice prin


bransamente directe cu conducte de polietilena de la 1 la 3".
Diametrele retelei de distributie sunt cu Ф 100 si 200 mm in lungime totala de cca. 5,7 km.

 Sistemul de alimentare cu apa Maneciu


Sistemul de alimentare cu apa al localitatii Maneciu deserveste urmatoarele sate:
• Măneciu-Ungureni-reşedinţadecomună
• Măneciu-Pământeni
• Chiciureni-grupatcuMăneciu-Ungureni
• Gheaba-grupatcuMăneciu-Ungureni
• Făcăieni-grupatcuMăneciu-Ungureni
• Costeni-grupatcuMăneciu-Pământeni
• MânăstireaSuzana
Sursa de alimentare cu apa o reprezinta reteaua ESZ Prahova - staţia de tratare Măneciu.
Volume si debite de apa autorizate
- zilnic maxim 1642 m3=19 l/s - anual 600 mii mc
- zilnic mediu 1037 m3=12 l/s - anual 379 mii mc
Preluarea apei pentru localitatea Maneciu se realizeaza printr-un racord Ø 200 mm. din staţia
de tratare Măneciu de unde apa este pompată către rezervoare, iar de aici este distribuită gravitaţional
în reţea. La conducta de aducţiune către rezervoare există un racord Ø 50 pentru satul Chiciureni.
Aductiunea apei se realizeaza printr-o conductă de aducţiune din oţel Dn=219 mm şi L=2 km.
Inmagazinarea apei se realizeaza in 3 rezervoare din beton armat cu V=500,500, 180 mc
pentru Măneciu şi unul în satul Chiciureni V=10 mc
Reteaua de distributie a apei potabile are o lungime de 45 km.din care reabilitata o lungime de
26.455 ml: conducta PEHD D63-L = 1250 m.l., D110- L=22405 m.l., D125- L=1150 m.l, D 160- L=950
m.l, D 225- L=700 m.l.
Disfunctionalitati
Analizand tehnico-functional si stemele de alimentare cu apa si mai ales sursele de apa ale
acestora se evidentieaza urmatoarele aspecte:
- asigura alimentarea cu apa a locuitorilor la costuri minime, are un grad crescut de risc sanitar,
are aductiuni si retea de distributie din materiale improprii pentru alimentarea cu apa, un rezervor de
înmagazinare mic care nu poate asigura debitele de consum la orele de varf.
Cele 2 izvoare ce alcatuiesc sursa Valea Caprei au 2 camere de captare total improprii din
punct de vedere sanitar si ineficiente din punct de vedere tehnico-functional.
Astfel prin cele doua cutii metalice perforate ce formeaza camerele de captare se asigura
preluarea a doar 1,5-2,0l/s (maxim-cand sursele sunt decolmatate de plutitori) ceea ce înseamna 50%
din potentialul resurselor.
Sursele de apa sunt captate prin instalatii foarte vechi, artizanale din materiale neacceptate din
punct de vedere sanitar, fara împrejmuiri cu zone de protectie sanitara neinstituite care sunt vulnerabile
la viituri.
Sursa Valea Berii este nevalorificata la potentialul real, astfel din cele 4 izvoare sunt captate
doar izvoarele: S1, S2 si S4.
 Izvorul S1, desi asigura un debit de cca.3,5l/s, camera de captare preia doar 2,0l/s.
 Izvorul S2 are un debit mai mare de 1l/s dar camera de captare preia doar0,5l/s.
 Izvorul S3 desi are un debit de 1l/s nu este captat in prezent.
 Izvorul S4 are un potential de cca.1,5l/s dar camera de captare montata în zona de
emergenta preia doar0,51/s.
 Mai mentionam ca cele 4 captari au aductiuni cu traseu partial suprateran fiind
neizolate termic pe portiuni mari.

__________________________________________________________________ 63
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

 S-a constatat ca cerinta zilnica maxima prognozata (6,93/s) este cu circa 3l/s mai
mica decat debitul total asigurat de cele 6 izvoare. Prin modernizarea captarilor se poate mari gradul de
valorificare a surselor de apa.

Canalizare
Din punct de vedere al schemei de amenajare a sistemului de canalizare şi epurare,
caracteristicile zonei (relieful şi reţeaua hidrografică, dispunerea intravilanului localităţilor in teritoriul
administrativ al comunei Maneciu, distanţa dintre localităţi, domeniul public şi regimul proprietăţii asupra
terenurilor, modul în care drumurile naţionale, judeţene, caile ferate străbat teritoriul comunei) au impus
soluţia realizarii unor sisteme de canalizare-epurare zonale, independente.
A. Sistem de canalizare-epurare in zona Maneciu-Ungureni, Gheaba, Facaieni,
Chiciureni
 statie de epurare Maneciu-Ungureni – este amplasata pe DS 3684 (strada Gheaba
coasta la Gainus), pe malul drept al râului Teleajen, in care sunt descarcate apele epurate. Statia de
epurare mecano-biologica are capacitate de epurare Qmed zi = 282,5 mc/zi, Qmax zi = 311 mc/zi = 3,6 l/s.
 reţea de canalizare sat Maneciu-Ungureni – are o lungime totala de 5,6 km (conform
autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 109/2011) si se desfasurata in lungul strazilor Cursaresti, Pietei,
Garii (Centru), Tabla Butii, Geaba, Geaba 1, Geaba 2, Drum Nou, Profiresti, Facaieni, în carosabilul sau
adiacent platformei acestora.
Capacitatea proiectata a statiei de epurare Maneciu-Ungureni permite si preluarea debitelor
suplimentare rezultate din extinderea retelei de canalizare concomitent cu extinderea intravilanului.
B. Sistem de canalizare-epurare in zona Maneciu-Pamanteni, Costeni
 statie de epurare Maneciu-Pamanteni – este amplasata la intersectia DS 1006 (strada
Mocani) cu drumul tehnologic, pe malul drept al râului Teleajen, in care sunt descarcate apele epurate.
Statia de epurare mecano-biologica are capacitate de epurare Qmed zi = 188 mc/zi, Qmax zi = 207 mc/zi =
2,4 l/s.
 reţea de canalizare sat Maneciu-Pamanteni – are o lungime totala de 8,97 km (conform
autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 103/2015) si se desfasurata in lungul strazilor Mocani, Giuresti,
Ograda, în carosabilul sau adiacent platformei acestora.
Capacitatea proiectata a statiiei de epurare Maneciu-Pamanteni va permite preluarea in viitor a
debitelor suplimentare rezultate din extinderile viitoare ale retelei de canalizare.
C. Sistem de canalizare-epurare in localitatea Cheia
 statie de epurare Cheia – este amplasata pe malul drept al râului Teleajen, in care sunt
descarcate apele epurate. Statia de epurare mecano-biologica are capacitate de epurare Qmed zi = 450
mc/zi, Qmax zi = 495 mc/zi = 5,7 l/s. Statia de epurare prezinta disfunctionalitati majore: functioneaza
numai cu treapta mecanica (treapta biologica este nefunctionala), racordul electic al statiei este
subdimensionat, elementele de constructie sunt degradate.
 reţea de canalizare localitatea Cheia – are o lungime totala de 5,41 km (conform
autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 191/2015) si se desfasurata in lungul strazilor Cheia, DC 22A, a
drumului national DN1 A, în carosabilul sau adiacent platformei acestora si pe proprietati particulare.
Avand in vedere vechimea si starea retelei de conducte de canalizare precum si traseul
neadecvat si extinderea zonei de dezvoltare a localitatii Cheia se impune reabilitarea si extinderea
retelei de canalizare si modernizarea statiei de epurare.
Zonele deficitare din punct de vedere al evacuarii apelor uzate menajere sunt zona taberei
scolare si a Manastirii Suzana si zonele Valea Stânii, Buzăianu, Triunghi, unde evacuarea apelor uzate
se face individual (haznale, fose septice), iar zonele rezidentiale construite in aceasta zona colecteaza
apele uzate de la populatie in fose de dimensiuni mari ce sunt vidanjate la perioade mari de timp si in
acest mod panza freatica este serios poluata.
Avand in vedere extinderea zonei de locuinte din ultimii ani si dezvoltarea pensiunilor
agroturistice extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare existente reprezinta

__________________________________________________________________ 64
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

o urgenta in protejarea si dezvoltarea teritoriului ocupat de comuna Maneciu, conform normelor de


mediu si sanatate a populatiei in vigoare.

Alimentare cu energie electrică


Toti locuitorii comunei Maneciu sunt racordati la reteaua de energie electrica. Alimentarea
comunei se face cu o retea de distributie de medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110
KV. Reteaua de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si iluminatului public, este
racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe stalpi din beton precomprimat tip RENEL,
iar iluminatul public se realizeaza cu lampi cu vapori de sodiu.
Sistemul de transport al energiei electrice pe arealul comunei Maneciu se compune din
urmatoarele elemente:
-posturi de transformare aeriene
-linii electrice aeriene de 20KV, din care se realizeaza conexiunile cu posturile de transformare
aflate in functiune
Zona de protectie si siguranta (latime 75,0 m.) este instituita in conformitate cu prevederile legii
nr. 123 din 2012 “Legea energiei electrice”.
Alimentarea posturilor de transformare aflate in teritoriul comunei se face printr-o linie aeriana
LEA 20 KVA.
Retelele de distributie la 0,4 kV sunt realizate pe stalpi de beton, iar lungimea lor fata de
posturile de transformare la care sunt racordate este in limitele normale, neexistand probleme de caderi
de tensiune neacceptate la capatul acestora.
Disfuncţionalităţi:
- reţelele de joasa tensiune existente utilizate pentru iluminatul public nu asigura
nivelurile de iluminat corespunzatoare;
- bransamentele, din cauza faptului că sunt uzate fizic şi moral, duc la un numar
insemnat de avarii.

Telefonie
Reţeaua de telecomunicaţii a comunei cuprinde servicii de telefonie mobilă şi fixă, radio,
televiziune prin cablu şi internet.
In reţelele de poştă şi telecomunicaţii s-a remarcat un proces alert de modernizare datorită
expansiunii tehnicii avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă.
Modernizarea acestui sector s-a realizat prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea
reţelelor digitale şi prin dezvoltarea în ritm rapid a telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta
electronică.
In ceea ce priveşte piaţa operatorilor de telecomunicaţii, aceasta este în prezent destul de
matură şi este reprezentată de marii furnizori naţionali, ca de exemplu Telekom România, Vodafone,
Orange ş.a.
În concluzie, gradul de acoperire a reţelelor de comunicare, mass-media şi a serviciilor Internet
este în procent ridicat, fiind rezolvate aproape toate solicitările de instalare de posturi.De asemenea, la
nivelul comunei Maneciu este dezvoltată şi activitatea de radio şi televiziune iar presa este reprezentată
printr-un număr mare de cotidiene locale sau zonale.

Alimentarea cu caldura
In comuna Maneciu nu exista retea de gaze naturale.
La imobile, incalzirea se realizeaza cu sobe de teracota care folosesc combustibili solizi, iar
prepararea hranei in bucatariile gospodariilor satesti individuale, se face prin intermediul masinilor de
gatit (aragaze) care folosesc butelii cu gaze lichefiate.
Din datele statistice preluate de la primarie, in medie o familie consuma aproximativ 8 tone de
lemne pe an pentru incalzirea locuintelor.

__________________________________________________________________ 65
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Asigurarea necesarului de lemne, reprezinta probleme deosebit de dificile atat din punct de
vedere al procurarii cat si al transportului.
Aceste probleme vor fi eliminate odata cu realizarea alimentarii cu gaze naturale aintregii
localitati.
Ca tendinta, tinand cont de cresterea gradului de confort al populatiei, se remarca introducerea
accentuata ca sistem de incalzire „centrale termice pe baza de combustibil solid”.

Alimentarea cu gaze
Comuna Maneciu nu este racordata la sistemul de distributie a gazelor naturale.

Gospodaria comunala
Comuna Maneciu face parte din Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice
pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor-Prahova”, constituită în
scopul înfiinţării, organizării, reglementării, gestionării, exploatării şi monitorizării în comun a serviciului
de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea
în comun atât a Proiectului „Managementul Deşeurilor în judeţul Prahova” cât şi a altor proiecte de
investiţii publice de interes zonal sau regional destinate extinderii infrastructurii de management al
deşeurilor, având la bază Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Strategia Naţională de
Gestionare a Deşeurilor, a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru regiunea Sud Muntenia
şi a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Prahova.

2.10. PROBLEME DE MEDIU


Inexistenţa lucrărilor de regularizare a cursurilor principale de apă (râul Teleajen, pârâul
Telejenel, Secuianca, Crăcâcea, Tâmpa etc.), ceea ce conduce la eroziuni de mal şi local, inundaţii în
cazul debitelor crescute din precipitaţii importante.
Prezenţa fenomenului de alunecare a terenului în unele zone de văi şi viroage neregularizate.
Prezenţa fenomenului de alunecare a terenului în unele zone care au suferit defrişări (terenuri cu
pante, în zona de pădure sau foste livezi).
Exces de umiditate pe versanţi datorită izvoarelor de coastă.
Degradări ale terenurilor în urma scurgerilor torenţiale cu ocazia precipitaţiilor abundente.
Degradarea solului prin eroziuni de suprafaţă sau de adâncime în zonele montane ale comunei
(masivul Ciucaş, Zăganu).
Inexistenţa sau insuficienţa reţelelor de canalizare menajeră la nivelul localităţilor componente ale
comunei.
Inexistenţa sau lipsa de capacitate a staţiilor de epurare aferente canalizării.
Poluarea solului, aerului şi cursurilor de apă datorită deşeurilor menajere şi a dejecţiilor
animaliere.
Lipsa unor puncte de colectare de tranzit pentru gunoiul menajer, până la transportarea acestuia
la rampa ecologică de la Vălenii de Munte.
Degradarea calităţii apelor de suprafaţă datorită deşeurilor menajere, a dejecţiilor animaliere şi a
deversării unor ape uzate neepurate în cursurile de apă.
Degradarea apelor din stratul freatic prin prezenţa latrinelor din gospodăriile populaţiei şi de la
unele unităţi economice.
Circulaţie deosebit de intensă pe DN1A pentru toate mijloacele de transport auto, combinată cu
prezenţa frecventă a atelajelor tractate de animale, ceea ce generează poluarea aerului și poluare
fonică.

2.11. DISFUNCTIONALITATI (LA NIVELUL TERITORIULUI SI LOCALITATII)


DOMENII DISFUNCTIONALITATI
Fondul construit si  Grad insuficient de asigurare cu locuinţe a populaţiei, mai ales a celei tinere; calitatea

__________________________________________________________________ 66
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

utilizarea parţial necorespunzătoare şi degradarea locuinţelor în blocurile realizate după anul 1977.
terenurilor.  Suprafeţe reduse de teren în proprietatea primăriei care se pot concesiona în vederea
realizării de locuinţe pe loturi.
 Reţea de dotări şi servicii slab dezvoltată, grad redus de modernitate şi capacitate a
dotărilor existente.
Spatii plantate,  Spaţiile verzi amenajate insuficiente
agrement si sport  Lipsa măsurilor de protecţie şi de gestionare a zonelor naturale cu valoare ecologică,
peisagistică, ştiinţifică deosebită.
Cai de comunicatie  Starea de viabilitate mediocră pe majoritatea drumurilor din intravilan şi extravilan;
si transport  Prezenţa a numeroase puncte critice pe traseul drumului naţional DN1A la intersecţia
cu drumurile adiacente;
 Insuficienţa semnalizărilor şi marcajelor pentru trecerile de pietoni pe DN1A şi pe alte
sectoare de drum mai importante din teritoriu, mai ales în zona şcolilor;
 Treceri la nivel cu calea ferată, din care două pe DN1A;
 Reducerea capacităţii portante din lipsa lucrărilor de întreţinere şi a depăşirii duratei de
exploatare pe unele sectoare de drum.
 Circulaţie deosebit de intensă pe DN1A pentru toate mijloacele de transport auto,
combinată cu prezenţa frecventă a atelajelor tractate de animale, ceea ce generează
pericol de accidente, poluarea aerului, poluare fonică;
 Intersecţii rutiere nesistematizate, începând cu cele la DN1A;
 Lipsa podurilor rutiere peste râul Teleajen câtre satele Chiciureni, Costeni şi zona Plăieţu;
podeţe necorespunzătoare sau lipsă în întregul teritoriu.
 Numărul insuficient de locuri de parcare în zonele de interes ale comunei: zona centrală
Măneciu – Ungureni, satul Cheia.
 Lipsa drumurilor sau starea lor sub formă de drumuri de pământ sau de exploatare
forestieră în zone cu perspective de dezvoltare: nordul comunei – domeniul schiabil,
zonele Triunghi – Buzoianu – Valea Stânii, zona Plăieţu.
Echipare edilitară  Starea tehnică necorespunzătoare a reţelelor existente de distribuţie a apei potabile.
 Inexistenţa reţelelor de alimentare cu apă în sistem centralizat în unele porţiuni ale
satelor principale ale comunei şi în întregime în unele zone (Triunghi, Buzoianu, Valea
Stânii, Plăieţu, Suzana, Valea Popii).
 Starea necorespunzătoare şi insuficienţa reţelelor de colectare a apelor uzate menajere
în satele unde acestea există, respectiv Măneciu Ungureni şi Cheia.
 Inexistenţa reţelelor de canalizare menajeră şi a staţiilor de epurare în toate celelalte
sate şi zone ale comunei.
 Inexistenţa reţelelor de alimentare cu gaze naturale pe întreg teritoriul comunei.
 Amenajarea de către locuitori din blocurile de locuinţe a unor surse locale de căldură în
apartamente, ceea ce a dus la deteriorarea faţadelor (coşuri de fum improvizate) şi la
creşterea pericolului de incendii.
 Iluminatul stradal insuficient şi uzat tehnic şi material.
 Inexistenţa reţelelor de alimentare cu energie electrică în zonele Triunghi, Buzoianu,
Valea Stânii, Plăieţu.
 Insuficienţa distribuţiei reţelelor telefonice în teritoriu.
 Necesitatea amplificării şi modernizării instalaţiilor electrice existente
Protejarea zonelor  Lipsa măsurilor concrete de protecţie a unor construcţii de patrimoniu istoric şi
cu valoare de arhitectural, înscrise în Lista monumentelor istorice.
patrimoniu  Procesul avansat de degradare sau, în unele cazuri, dispariţia unor construcţii
inventariate ca monumente de arhitectură.
Probleme de mediu  Circulaţie deosebit de intensă pe DN1A pentru toate mijloacele de transport auto,
combinată cu prezenţa frecventă a atelajelor tractate de animale, ceea ce generează
poluarea aerului și poluare fonică;
 Inexistenţa lucrărilor de regularizare a cursurilor principale de apă (râul Teleajen, pârâul
Telejenel, Secuianca, Crăcâcea, Tâmpa etc.), ceea ce conduce la eroziuni de mal şi

__________________________________________________________________ 67
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

local, inundaţii în cazul debitelor crescute din precipitaţii importante.


 Prezenţa fenomenului de alunecare a terenului în unele zone de văi şi viroage
neregularizate.
 Prezenţa fenomenului de alunecare a terenului în unele zone care au suferit defrişări
(terenuri cu pante, în zona de pădure sau foste livezi).
 Exces de umiditate pe versanţi datorită izvoarelor de coastă.
 Degradări ale terenurilor în urma scurgerilor torenţiale cu ocazia precipitaţiilor
abundente.
 Degradarea solului prin eroziuni de suprafaţă sau de adâncime în zonele montane ale
comunei (masivul Ciucaş, Zăganu).
 Inexistenţa sau insuficienţa reţelelor de canalizare menajeră la nivelul localităţilor
componente ale comunei.
 Inexistenţa sau lipsa de capacitate a staţiilor de epurare aferente canalizării.
 Poluarea solului, aerului şi cursurilor de apă datorită deşeurilor menajere şi a dejecţiilor
animaliere.
 Lipsa unor puncte de colectare de tranzit pentru gunoiul menajer, până la transportarea
acestuia la rampa ecologică de la Vălenii de Munte.
 Degradarea calităţii apelor de suprafaţă datorită deşeurilor menajere, a dejecţiilor
animaliere şi a deversării unor ape uzate neepurate în cursurile de apă.
 Degradarea apelor din stratul freatic prin prezenţa latrinelor din gospodăriile populaţiei
şi de la unele unităţi economice.
Dezvoltare  Bază materială de turism mediocră din punct de vedere al capacităţii şi gradului de
economică confort
 Lipsa unor oferte alternative coerente adresate turiştilor pentru petrecerea timpului liber
 Slaba diversificare a intreprinderilor in domeniile industrial si zootehnic
 Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea/promovarea unor investitii
Evolutie  Rata mica a populatiei ocupate
demografica  Scaderea volumului populatiei

La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protectie ale


diferitelor obiective iar la autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile
competente.
In acelasi timp autoritatile locale trebuie sa-si ia masuri pentru administrarea unei catastrofe
implicand cazare provizorie si rezervarea unor terenuri in intravilan pentru reconstructia unor locuinte
in caz de catastrofe – inundatii, cutremur.

2.12. NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI


Necesitatile si optiunile populatiei sustinute de primarul comunei sunt cele determinate pe
baza analizei SWOT elaborată în Strategia de dezvoltare a localității.

ANALIZA SWOT
1. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Suprafaţa administrativ - teritorială a comunei 1. Competitivitatea redusă a producţiei agricole;
Măneciu este de 23.643 ha, din care teren arabil 2. În sectoarele din agricultură utilarea tehnică
336 ha, păşune 3.594 ha, livezi 380 ha, ape și este precară;
bălți 223 ha, construcţii şi curţi 267 ha, căi de 3. Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a
comunicație 182 ha alte terenuri 115 ha; produselor specifice;
2. Efectivul de animale se prezintă astfel: 4. Suprafaţa de teren agricol, în procent de 24.9
numărul capete de bovine 456, numărul capete de %

__________________________________________________________________ 68
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

porcine 1733, numărul capete de ovine 2513, 5. Criza relaţiilor de producţie;


numărul capete de păsări 27.776, cabaline 149 şi 6. Sistemul de colectare, prelucrare şi valorificare
caprine 587; superioară a produselor specifice se face în
3. Posibilitatea extinderii activităţilor cantităţi mici;
agrozootehnice; 7. Imposibilitatea producătorilor agricoli de a
4. Proprietatea privată asupra terenului arabil, în acumula capital şi de a demara activităţi care să le
proporţie de 99,4% şi a efectivului de animale; aducă venituri suplimentare.
5. Existenţa forţei de muncă în comună; 8. Fondurile financiare insuficiente pentru
6. Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi prin modernizarea şi popularea infrastructurii
utilizarea redusă a îngrăşămintelor. zootehnice;
9. Criza mijloacelor de producţie;
10. Serviciile de consultanţă se confruntă cu
numărul scăzut de specialişti.
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
1. Existenţa Planului Naţional Strategic pentru 1. Numărul de concurenţi în creştere pentru
Dezvoltare Rurală; produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii
2. Aprobarea Programului Naţional – Cadru de Europene;
Restructurare şi Modernizare a unor unităţi de 2. Absenţa unui cadru legal pentru protejarea
profil zootehnic şi din industria alimentară; producţiei agricole interne;
3. Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru 3. Cadrul legislativ instabil;
Consultanţă Agricolă din judeţul Prahova cu privire 4. Slaba informare a producătorilor agricoli cu
la accesarea fondurilor europene; privire la normele europene;
4. Înfiinţarea complexelor agrozootehnice pentru 5. Resurse financiare reduse pentru finanţarea şi
creşterea animalelor (ovine şi bovine). co-finanţarea proiectelor finanţate prin Fonduri
5. Întinderea mare a suprafeţei ocupate cu Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP;
păsuni (3.594 ha) 6. Cunoştinţe sumare legate de elaborarea şi
6. Existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea implementarea proiectelor finanţate din Fonduri
şi dezvoltarea exploatărilor agricole; Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP.
7. Accesarea Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi Fondului European pentru
Pescuit pentru proiectele de investiţii.

2. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Drumurile asfaltate şi pietruite în procent de 1. Reţea de alimentare cu gaz metan inexistent
peste 90% (în intravilan); în comună
2. Localităţi aparţinătoare în număr de 8: Măneciu 2. Dezinteresul agenţilor economici pentru
Ungureni, Măneciu Pămînteni, Gheaba, Făcăieni, protejarea mediului şi creşterea calităţii acestuia;
Costeni, Chiciureni, Cheia, Suzana; 3. Deversări necontrolate şi lungimea mică a
3. Reţeaua de canalizare existentă în comună sistemului de canalizare conduc la poluarea
(19.1 km – lungimea totală simplă a conductelor de solului dar şi a apelor de suprafaţă şi subterane;
canalizare); 4. Dotarea necorespunzătoare cu echipamente;
4. Reţea de distribuţie a apei potabile (44 km – 5. Neexecutarea de lucrări de stabilizare în
lungimea totală a reţelei simple de distibuţie a apei zonele ce prezintă pericole de inundaţie, prăbuşiri
potabile); şi alunecări de teren;
5. Capacitate mare a instalaţiilor de producere a 6. Lipsa canalelor şi şanţurilor pentru scurgerea
apei potabile (1300 mc/zi) apei din precipitaţii;
6. Comuna este traversată de drumul naţional 7. Gradul ridicat de uzură a reţelei electrice
DN1A; 8. Educaţia ecologică superficială, neimplicarea

__________________________________________________________________ 69
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

7. Prezenţa infrastructurii ferate factorilor de decizie în formarea unor opinii


8. Gospodăriile racordate la reţeaua electrică în viguroase;
procent mare; 9. Lipsa lucrărilor de stabilizare în zonele ce
9. Existenţa reţelelor de cablu TV în comuna prezintă alunecări de teren şi prăbuşiri (DN1A
Măneciu ; zona Plai-Cotele, Gheaba zona Găinuş, Staţie
10. Existenţa infrastructurii de telefonie mobilă şi epurare Gheaba)
fixă în comuna Măneciu în procent de 100% ; 11. Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în
11. Îngrăşămintele şi pesticidele folosite în cantităţi vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau
mici; valorificării lor.
12. Prezenţa staţiei de epurare a apelor uzate;
13. Existenţa unităţilor medicale umane;
14. Arhitectură tradiţională.
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
1. Alimentarea cu apă potabilă şi gaze naturale a 1. Resurse financiare insuficiente pentru
satelor componente; finanţarea şi co-finanţarea proiectelor finanţate
2. Modernizarea drumurilor comunale; prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune,
3. Extinderea şi modernizarea trotuarelor în FEADR şi FEP;
comună; 2. Distrugerea pădurilor din extravilanul comunei
4. Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de 3. Cunoştinţe sumare legate de elaborarea şi
epurare în paralel cu realizarea unor proiecte implementarea proiectelor finanţate din Fonduri
integrate de infrastructură care vor contribui la Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi
ameliorarea şi conservarea protecţiei mediului;; FEP;
5. Îmbunătăţiri funciare în vederea asigurării şi 4. Informaţii sumare legate de normele
amenajării pajiştilor necesare asigurării hranei europene de mediu în rândul IMM;
animalelor; 5. Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea
6. Modernizarea infrastructurii rutiere prin şi implementarea proiectelor finanţate din
programe judeţene; Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune,
7. Mărirea suportului financiar acordat de Uniunea FEADR şi FEP, pentru proiecte de infrastructură
Europeană prin Fonduri Structurale pentru şi mediu;
finanţarea proiectelor de infrastructură şi mediu; 6. Indiferenţa faţă de protecţia mediului
8. Lucrări de regularizare a albiei pârâului .
Secuianca, pentru reducerea consecinţelor
distructive în timpul inundaţiilor;
9. Posibilitatea accesării unor programe de
finanţare comunitare ale Uniunii Europene pentru
sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural,
în special FEADR.

3.ECONOMIC
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Potenţial imens de dezvoltare a turismului în 1. Resurse financiare la nivel local insuficiente
zonă; pentru susţinerea şi promovarea unor investiţii;
2. Tradiţii şi obiceiuri locale; 2. Folosirea unor tehnologii vechi, cu
3. Forţa de muncă existentă şi nefructificată la productivitate şi eficienţă economică scăzută;
valoarea meritată; 3. Infrastructura deficitară de asistenţă pentru
4. Existenţa unei comunităţi de afaceri locale afaceri;
reprezentată prin societăţi comerciale; 4. Lipsa investiţiilor străine;
5. Prezenţa unor activităţi economice neagricole 5. Absenţa implementării sistemului de calitate în
în ultimii ani; cadrul proceselor de producţie şi a produselor;

__________________________________________________________________ 70
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

6. Obţinerea produselor ecologice prin existenţa 6. Informarea succintă cu privire la normele


potenţialului; europene.
7. Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor
noi şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
1. Dezvoltarea şi diversificare serviciilor 1. Legislaţia în continuă schimbare;
productive; 2. Oferte de creditare greu accesibile (garanţii
2. Punerea la dispoziţie de terenuri şi spaţii din mari);
comună care pot fi folosite pentru dezvoltări 3. Numărul în scădere a populaţiei active.
antreprenoriale; 4. Fenomenul migratoriu resimţit şi de
3. Valorificare resurselor locale, realizând comunitatea din Măneciu (atât spre mediul urban
producţii ce iau calea oraşului; cât şi spre alte state membre ale UE)
4. Programe guvernamentale pentru încurajarea 5. Datorită infrastructurii sociale neadecvate,
iniţiativelor locale, în special în domeniul raportate la potenţialul comunei investitorii au un
dezvoltării zootehniei şi a infrastructurii aferente; interes scăzut pentru începerea afacerilor în
5. Existenţa resurselor locale, cum ar fi suprafeţe comună;
de pădure şi produse conexe ale acestora care 6. Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor locale;
pot fi valorificate la potenţialul maxim al lor; 7. Rata ridicată a dobânzii la credite;
6. Programe naţionale de sprijinire a IMM prin 8. Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte
acordarea de granturi; negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi
7. Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă asistenţei sociale în perspectivă;
subvenţionată pentru crearea de noi locuri de 9. Criza economica la nivel global dar şi naţional;
muncă în mediul rural; 10. Receptivitate şi flexibilitate scăzută a populaţiei
8. Valorificarea tradiţiilor locale în diverse locale la cerinţele noi ale pieţei care determină în
activităţi economice; timp decalaje economice mari.
9. Programe guvernamentale în derulare de
susţinere a sectorului IMM;
10. Asistenţă financiară din partea Uniunii
Europene pentru IMM-uri, prin Fonduri Structurale,
Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP;
11. Încheierea de parteneriate a autorităţilor locale,
cu investitori locali sau străini.

4. TURISM
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Prezenţa în componenţa Comunei Măneciu a 1. Resurse financiare insuficiente pentru
staţiunii Cheia; investiţiile autohtone;
2. Existenţa în comună a unui număr de 24 unităţi 2. Serviciile din domeniul turistic oferite sunt la o
de cazare; calitate scăzută;
3. Prezenţa unei infrastructuri specifice turismului, 3. Preocuparea populaţiei şi a autorităţilor locale
destul de bine dezvoltată(4 hoteluri, 3 cabane, 1 pentru conservarea mediului nu este la nivel
tabără pentru elevi şi preşcolari şi 16 pensiuni ridicat;
agroturistice în zonă); Promovarea insuficientă a comunei pentru
4. Locuri în unitătile de cazare de 650 din care creşterea numărului de turişti pe teritoriul acesteia.
236 în unităti de cazare de tip hotel
5. Existenţa numeroaselor obiective turistice
naturale dar şi antropice;
6. Prezenţa în comuna Măneciu a zonei Văii
Telejenelului, important areal cu potenţial turistic

__________________________________________________________________ 71
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

ce urmează a fi exploatat prin forme importante de


turism: ecologic, agroturism şi turism rural
7. Păstrarea de către localnici a tradiţiilor şi
obiceiurilor locale;
8. Accesibilitate rutieră pe drumul national: DN1A
9. Oferta de agrement si divertisment în continuă
dezvoltare potrivit cererii,
10. Posibilitatea de a explora împrejurimile
montane în orice sezon al anului: în zilele însorite
prin efectuarea de drumeţii pe diversele trasee
turistice, iar iarna prin practicarea de multiplele
sporturi de iarna cu deosebire schiul;
11. Frumusetea si ineditul peisajului Muntilor
Ciucas a dus la constituirea unor rezervatii in care
acestea sa fie ocrotite si mentinute nealterate atat
pentru generatiile noastre cat si pentru cele
viitoare. (Zona cu Rhododendron (Bujorul de
munte) din Muntii Ciucas, situata in zona de
intalnire a potecii ce urca Muntele Rosu cu cea
care vine de la Culmea Gropsoarele, pune sub
ocrotire o suprafata de 2 ha cu smirdar, planta
declarata monument al naturii.Culmea Zăganului
care cuprinde zona de stancarie cu o suprafata de
3 ha. Este o suprafata complexa – botanica si
zoologica – cu plante endemice si rare intre care
Koeleria transsilvanica, Aconithum anthora,
Erysmum wittamanni, Dianthus kitaibelii, cat si
numeroase specii ale melcului Alopia. Tigăile Mari,
cu o suprafata de 3 ha, in care intra culmea de
stancarie, pana la poteca ce duce spre Varful
Ciucas. Are un caracter complex – botanic si
geologic – pe intinsul ei fiind ocrotite atat
formatiuni geologice specifice, cât si plante
endemice sau rare, precum si cele calcicole si
termofile. Dintre acestea se remarca clopotelul,
stanjenelul de munte, cupe, floarea de colt,
garofite.Jneapănul de pe Muntele Bratocea, situat
la limita superioara a padurii de molid, este format
din mai multe palcuri (aprox 2 ha)ce se gasesc pe
versantul de vest al Culmii Bratocea, sub Varful
Bratocea(1 827 m), usor de remarcat din Saua
Tigailor, ca si in stancariile de la vest si nord de
Varful Ciucas si sub stanca Mana Dracului.
Suviţele Benii, de pe culmea Suvitelor, cuprinde
asociaţii vegetale cu floarea de colţ în suprafată de
2 ha, alături de care se găsesc clopotei, garofiţe,
genţiane.)
12. Capacitate de dezvoltare a agroturismului.
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
1. Încurajarea unor noi forme de turism (de 1. Reacţia redusă a mediului local la schimbările

__________________________________________________________________ 72
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

weekend, de aventură, ecoturism, religios); şi provocările zilelor noastre, conducând la


2. Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în
de utilităţi; favoarea altor teritorii, considerăte mai interesante
3. Dezvoltarea de noi hoteluri, moteluri şi de către turişti şi investitorii în turism;
pensiuni agroturiştice; 2. Promovarea insuficientă a zonei pentru
4. Cererea suplimentară de produse, cauzată de atragerea turiştilor;
creşterea numerică a clientelei (inclusiv a celei 3. Tranzitul turistic către alte regiuni.
turistice)
5. Poate permite expansiunea reţelei comerciale,
susţinerea unor lucrări de ameliorare a habitatului
(modemizarea drumurilor, canalizări, electrificări,
semnalizări rutiere şi turistice), dezvoltarea
transportului în comun, a serviciilor poştale şi de
comunicaţie;
6. Extinderea reţelei de gospodării autorizate
pentru practicarea agroturismului;
7. Sporirea gradului de confort la nivelul clădirilor
care au camere disponibile pentru închiriat,
executarea unei infrastcturi de recreere (spaţii
verzi, amenajări pentru pescuit, promenade,
circuite pentru cicloturism şi echitaţie etc.)
8. Reabilitarea patrimoniului edilitar, în primul
rând prin conservarea şi restaurarea obiectelor de
interes istoric sau cultural;
9. Disponibilitatea unor resurse suplimentare,
posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de
finanţare ale Uniunii Europene.
5. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Existenţa unui număr de 2 unităţi şcolare; 1. Lipsa cadrelor didactice;
2. Suficienta cuprindere a preşcolarilor prin 2. Transportul elevilor şi al cadrelor didactice;
existenţa a 4 grădiniţe; 3. Scăderea demografică a populaţiei va conduce
3. Instituţiile de cultură din localitatea Măneciu, la micşorarea populaţiei scolarizate în
reprezentate de cele trei muzee (Muzeul Judeţean învăţământul primar şi gimnazial;
de Stiinţele Naturii-Secţia „Flori de Mină”- satul 4. Starea necorespunzătoare a unităţilor şcolare;
Cheia, Muzeul „Francisc Rainer”- satul Cheia, 5. Lipsă psihologilor şcolari;
Muzeul de Istorie şi Etnografie- satul Măneciu 6. Lipsa spaţilor de joacă pentru copii;
Ungureni) Cadre specializate care fac naveta.
4. Existenţa căminului cultural (Căminul Cultural
al comunei Măneciu);
5. Comuna Măneciu mai beneficiază şi de
prezenţa a două Biblioteci comunale în Măneciu
Ungureni şi Măneciu Pământeni’;
6. Existenţa în comună a Grupului Şcolar
Măneciu;
7. Grupului Şcolar Măneciu beneficiaza de o
baza materiala buna:- (26 sali de clasa,
laboratoare, cabinete, ateliere). Laboratorul de
fizica beneficiaza de:- retea de calculatoare,- soft

__________________________________________________________________ 73
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

educational,-aparate,-truse,-mobilier modern.
Laboratorul de chimie beneficiaza de:- aparatura,-
sticlarie,- substante,- truse de liceu si gimnaziu,-
planse,- mobilier modern. Baza
sportiva:TERENUL DE SPORT – cu zgura rosie –
cuprinde:- 2 terenuri de volei;- terenuri de handbal,
minibaschet, tenis;- pista de 80 m viteza cu 3
culoare;- 3 sectoare pentru saritura în lungime si 2
pentru saritura în inaltime;- sector pentru
aruncarea greutatii;- vestiare; iluminat nocturn;
tribune.Sala de gimnastica, cu o suprafata de 213
mp este dotata cu materiale si aparatura necesare
desfasurarii activitatilor sportive in conditii foarte
bune.Biblioteca beneficiaza de:- peste 24 000
volume,- peste 900 de cititori. Radioclubul are
indicativul YO9 KXH.Este dotat cu tehnica de
radiocomunicatii în unde scurte si ultrascurte.
Elevii au participat la multe concursuri si au obtinut
diplome.
8. Dotări corespunzătoare cu echipament IT şi
internet în cadrul (52 calculatoare legate în reţea,
laborator pentru lecţii AEL);
9. Obţinerea locurilor fruntaşe la Olimiadele
şcolare;
10. Majoritatea locuitorilor comunei au un nivel
ridicat de pregătire şcolară şi profesională;
11. Spiritualitatea creştin-ortodoxă din comună
este reprezentată prin 7 parohii;
12. Existenţa monumentelor istorice;
13. Teren de sport în Măneciu.
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
1. Construirea de noi spaţii de joacă pentru copii; 1. Restrângerea / închiderea activităţii şcolilor
2. Realizarea de mini-terenuri pentru activităţi generale din satele aparţinătoare, cu impact
sportive; asupra scăderii gradului de instruire şcolară în
3. Reabilitarea căminului cultural; comună;
4. Reabilitarea grădiniţelor; 2. Scăderea gradului de instruire şcolară a
5. Existenţa unor programe comunitare şi populaţiei tinere;
naţionale de asigurare a accesului la educaţie 3. Scăderea natalităţii datorată şi lipsei de
pentru populaţiile dezavantajate coerenţă a politicilor sociale;
Politici de stimulare a ocupării posturilor vacante 4. Buget încă insuficient alocat învăţământului
pentru cadrele didactice şi a menţinerii cadrelor public generând fenomene de dotare materială la
calificate. limita necesarului unităţilor sau recurgerea la
finanţare paralelă prin aportul familiilor;
Plecarea cadrelor didactice din sistemul de
învăţământ.

6. RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Populaţie stabilă în Comuna Măneciu în număr 1. Pregătirea şcolară şi deci nivelul de educaţie al

__________________________________________________________________ 74
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

de 10.864 (la 1 iulie 2011 vezi Fişa localităţii populaţiei rurale mult mai redus decât în mediul
2011); urban
2. Populaţia aptă de muncă în procent mare; 2. Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban
3. Autorităţile publice locale dotate cu reţea de şi străinătate, mai cu seama a celor cu pregătire
calculatoare, internet şi servicii gestionate cu profesională înaltă;
sistem IT; 3. Perturbarea structurii pe sexe;
4. Specialişti în domenii variate de activitate cum 4. Locuitorii zonei au o capacitate financiară
ar fi: construcţii – 39%, industrie -14% agricultură, relativ scăzută;
silvicultură şi pescuit- 2 %, comerţ cu ridicata – 5. Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature
4%, administraţie publică – 2%, învăţământ – şi vârstnice ce la schimbările şi provocările lumii
10%, sănătate – 6% , hoteluri şi restarante 6%; actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi
5. Rata de activitate şi de ocupare ridicate; reconversiei profesionale, în special.
6. Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor; 6. Generalizarea procesului de îmbătrânire.
7. Forţa de muncă poartă amprenta
caracteristicilor economiei rurale predominant
agricole
8. Număr relativ redus al persoanelor inapte de
muncă;
9. Nivel al şomajului mai redus;
10. Infracţionalitatea extrem de redusă în comună.
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
1. Implicarea autorităţilor locale în problemele 1. Ieşirea persoanelor calificate din viaţa activă,
comunităţii; ceea ce duce la micşorarea numărului acestora;
2. Grad redus de ocupare profesională, deci 2. Fenomenul de reducere a populaţiei rurale
potenţial important al forţei de muncă locale, la 3. Îmbătrânirea demografică
salarii competitive la nivel regional (faţă de polii de 4. Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte
creştere); negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi
3. Exemple de succes ale unor localnici cu asistentei sociale în perspectivă;
iniţiativă; 5. Dispariţia tradiţiilor locale, o dată cu trecerea
4. Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie; timpului;
5. Grad relativ redus de inadaptare socială a Majorarea numărului şomerilor în rândul tinerilor
locuitorilor comunei; absolvenţi.
6. Fondurile comunitare puse la dispoziţie după
ianuarie 2007 în domeniul social;
Posibilitatea accesării unor programe de finanţare
guvernamentale pentru reconversie profesională şi
crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri.

Viziunea propusă pentru comună este:


Comuna MANECIU – Viziunea trebuie să inglobeze materializarea în timp a unor
politici benefice comunității locale și cetățenilor comunei, ca viitori cetățeni europeni. În
aceste conditii, Măneciu trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de
calitate aferente fiecarui domeniu cheie – infrastructura, turism, industrie, agricultura, servicii
publice și comerciale, resurse umane, asistența socială, educație, sănătate, siguranţa
cetăţeanului etc, dar şi să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional potențialul
existent. Valorificarea acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și materializarea unor
demersuri acționale și investiționale se poate realiza prin atragerea de surse publice și
private. Astfel, se propune ca localitatea Măneciu să se impună ca un actor local.

__________________________________________________________________ 75
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

3. PROPUNERI DE REGLEMENTARE URBANISTICA

3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE


Studiile ce au furnizat elemente de reper in ceea ce priveste dezvoltarea asezarilor comunei
MANECIU au fost:
 Actualizarea suportului topografic în sistem de proiecţie stereo 70
 Studiu geotehnic de fundamentare PUG comuna MANECIU judetul Prahova
 Studiu istoric de fundamentare PUG comuna MANECIU judetul Prahova
O serie intreaga de prevederi au fost comunicate, discutate si conturate ca urmare a intalnirilor
cu persoanele din aparatul administrative al comunei sau unor studii si investitii ale membrilor
colectivului de elaborare a PUG-ului.
Au mai fost folosite date din documentatiile intocmite anterior, date culese de la Directia
Judeteana de Statistica Prahova, date preluate de la Primaria comunei si de pe teren.
Impreuna cu reprezentantii Consiliului local au fost analizate urmatoarele aspecte:
-delimitarea si zonarea teritoriului administrativ al comunei;
-necesitatea si posibilitatea extinderii intravilanului;
-situatia dotarilor social – culturale;
-stabilirea prioritatilor in realizarea dotarilor tehnico-edilitare;

3.2. EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI


Acest tablou furnizeaza reperele dezvoltarii comunei MANECIU. Intre aceasta, exista o serie
de directii majore sau prioritati, asupra carora administratia locala sau alti factori este necesar sa se
concentreze in viitorul apropiat:

DOMENII PRIORITATI
Fondul construit si 1. Dezvoltarea prioritara a zonelor neconstruite din intravilan
utilizarea terenurilor. 2. Crearea de conditii propice diversificarii functionale in zona centrala si
dezvoltarii de servicii si activitati comerciale
3. Se va urmari crearea unor nuclee construite bine definite pentru eficientizarea
accesului la servicii si imbunatatirea contactului social
4. Se va urmari crearea rezervelor de teren destinate activitatilor de turism,
locuirii de vacanta in corelare cu valorile de patrimoniu natural si construit
5. Utilizarea suprafetelor de teren din administrarea comunei atat pentru
atragerea de capital economic, cat si pentru pastrarea/atragerea fortei de munca
tinere – activitati productive, locuinte pentru tineri, etc
Spatii plantate, 6. Crearea de noi spatii verzi si locuri de joc pentru copii
agrement si sport 7. Amenajarea spatiilor verzi existente
8. Salubrizarea apelor si a spatiilor verzi amenajate sau neamenajate si
amenajarea peisagera a acestora
Cai de comunicatie si 9. Reabilitarea circulatiilor carosabile si pietonale
transport 10. Amenajarea corespunzatoare a trotuarelor, cu latime de minim 1 m
11. Modernizarea profilurilor transversale ale strazilor, corespunzator noilor
normative tehnice
12. Modernizarea structurii strazilor si amenajarea intersectiilor, dezvoltarea
iluminatului stradal
13. Amenajarea de parcaje aferente principalelor dotari ale comunei, a zonelor de
interes social si comercial
14. Amenajarea refugiilor pentru calatori in statiile de transport auto
Echipare edilitară 15. Infiintarea aductiunii de gaze in comuna in vederea distributiei
Protejarea zonelor cu 16. Protectia, conservarea si valorificarea monumentelor istorice
valoare de patrimoniu 17. Cercetarea si clasarea altor obiective istorice si de arhitectura

__________________________________________________________________ 76
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Probleme de mediu 18. Managementul durabil al deseurilor menajere. Crearea de pubele publice
si puncte de precolectare si colectare selectiva a deseurilor menajere
19. Educarea in spirit ecologic a membrilor comunitatii
Dezvoltare economică 20. Incurajarea dezvoltarii activitatilor productive
21. Dezvoltarea de pensiuni agroturistice si valorificarea zonei prin turism
piscicol
Evolutie demografica 22. Incurajarea stabilirii familiilor de tineri
23. Cresterea ofertei de locuri de munca prin diversificarea activitatilor
economice existente
24. Asigurarea accesului la servicii de sanatate de calitate si dezvoltarea
serviciilor de asistenta sociala
25. Cresterea cantitativa si calitativa a serviciilor destinate persoanelor
varstnice

In urma discutiilor purtate cu membrii consiliului Primariei Măneciu, in elaborarea actualei


documentatii au fost luate in calcul două variante de dezvoltare urbanistica a localităţii pentru urmatorii
10 ani:

VARIANTA 1
În cadrul acestei variante s-a analizat o mărire modestă a trupurilor de intravilan existente cu
menținerea propunerilor nerealizate dar aprobate în P.U.G. anterior.
Aceasta variantă este nefavorabilă deoarece ar împiedica dezvoltarea comunei, întrucât
rezervele de teren existente în prezent în intravilan sunt insuficiente pentru extinderea zonei de
agrement.

__________________________________________________________________ 77
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

VARIANTA 2
Varianta 2 accentuează turismul ca activitate economică reprezentativă a comunei, satul Cheia
având statut de stațiune turistică. Astfel s-au identificat noi zone cu potențial neexploatat care au fost
introduse în intravilan în scopuri de agrement. De asemenea, datorită numărului mare de trupuri izolate,
s-a optat pentru o schemă diferită de numerotare a acestora, urmărind-se gruparea lor în funcție de
similaritățile funcționale.

CONCLUZIE
Diferența dintre variantele analizate constă în principal în dimensiunile și numărul trupurilor
intravilane și în zonarea funcțională a teritoriului.
S-a optat pentru varianta 2, fiind considerată adecvată specificului localității analizate și optimă
unei dezvoltări urbanistice conforme cu principiile actuale de dezvoltare urbană.

3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU


Pentru optimizarea relaţiilor în teritoriu, pe baza studiilor efectuate privind teritoriul administrativ
şi a relaţiilor de interdependenţă dintre localităţi şi vecinătăţi, se propun:
* colaborarea cu localităţile învecinate pentru realizarea unor obiective legate de valorificarea
potenţialului natural şi protecţia mediului cum ar fi folosirea resurselor de apă, gospodărirea deşeurilor,
zone de agrement
* controlul modului de folosinţă a teritoriului, corecta gestionare şi oprirea tendinţelor de folosire
excesivă a acestuia
* respectarea zonificării intravilanului localităţii.

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR


Agricultura determină o parte importantă din viaţa economică a comunei angajând mare parte
a populaţiei locale şi a terenurilor existente.
Un scenariu optimist prognozeză o dezvoltare intensivă a agriculturii cu o tehnologie modernă
orientată spre culturi de mare producţie, promovarea unei activităţi zootehnice moderne care se poate
finaliza cu dezvoltarea de unităţi de producţie de prelucrare a produselor primare.

__________________________________________________________________ 78
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Turismul, mica industrie şi prestări servicii. Potenţialul de dezvoltare este în strânsă legătură
cu condiţiile favorabile privind reţeaua de căi de comunicaţii, disponibilităţile de terenuri şi existenţa
forţei de muncă. Se recomanda incurajarea initiativei particulare pentru formula de agroturism specifica
zonei care sa ofere si preparate din lactate sau de panificatie poate reprezenta o noua directie de
activare a economiei locale.
În măsura în care se va realiza un parc industrial în localitate, se vor putea dezvolta și activitățile
de industrie și mică industrie pentru care există interes din partea unor posibili investitori.
Alături de turism si agricultura, care raman ramurile de baza, dezvoltarea serviciilor comerciale
ca si a activitatilor semiprocesare si prelucrare a produselor agro-zootehnice, constituie posibilităţi reale
de dezvoltare a comunei. Posibilităţile de dezvoltare ale comerţului sunt în funcţie de creşterea
veniturilor populaţiei, respectiv în condiţiile creşterii consumului şi a diversificării cererii. Aceste dinamici
se vor concretiza în apariţia de noi unităţi comerciale, diversificarea gamei de produse, îmbunătăţirea
marketingului local şi a calităţii serviciilor.

3.5. EVOLUTIA POPULATIEI


Prognoza demografică este acea variantă a proiectărilor demografice care are
probabilitatea cea mai mare de a se realiza, prin proiectare demografică determinându-se
volumul unei populaţii plecând de la structura pe vârste şi sexe la un moment dat şi emiţând
ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei componente care modifică în timp numărul şi
structura populaţiei: mortalitate, fertilitate şi migraţie. Distingem două mari tipuri de abordare a evoluţiei
probabile:
1. Abordarea tendenţială - porneşte de la ipoteza că factorii care au determinat
evoluţiile trecute şi actuale vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens.
2. Abordarea normativă - pleacă de la ipoteza că evoluţiile componentelor în ţări mai puţin
dezvoltate din punct de vedere socio-economic şi cultural vor urma, cu un decalaj în timp şi cu unele
particularităţi, evoluţiile pe care le-au avut la acelaşi stadiu de dezvoltare populaţiile din ţările avansate.
Evoluţia populaţiei este influenţată de o serie de factori care pot fi grupaţi în trei categorii
principale: elemente demografice – posibilităţile de creştere naturală a populaţiei, posibilităţile de
ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă existente şi posibil de creat, veniturile
potenţiale pe care le pot oferi acestea si gradul de atractivitate al localitătii, ca o consecinţă
directă a numărului şi calităţii dotărilor publice, condiţiilor de locuit, gradul de echipare edilitară a
localităţii.
Prognoza demografică pentru comuna MANECIU a fost realizată dintr-o perspectivă
tendenţială care presupune constanţa mortalităţii, fertilităţii şi migraţiei, în sensul menţinerii
aceloraşi tendinţe specifice perioadei 2005-2014.
Metoda de crestere biologica bazata pe cresterea naturala are caracter tendential si prevede
evolutia populatiei in functie de sporul mediu anual.
POPULATIA IN 2005 POPULATIA IN 2014 SPORUL MEDIU ANUAL POPULATIA IN 2024
(pers) (pers) (nr. persoane) (pers)
11356 10828 -53 10298
Sporul mediu anual al populatiei in ultimii 10 ani, respectiv intervalul 2005-2014 este de -53
locuitori. Presupunând constant ritmul decresterii populaţiei cu 52 persoane pe an, aceasta va atinge în
2024, 10298 persoane.
Cat despre evolutia populatiei in functie de structura pe grupe de varsta, generatiile cu varste
cuprinse intre 40 si 44 ani detin o pondere majoritara in volumul populatiei, Acest fapt releva o
imbatrinre a fortei de munca, daca nu se vor lua masuri de stimulare a natalitatii, peste 15-25 de
ani această populatie devine inactiva din punct de vedere economic si o sarcina sociala din ce
in ce mai mare pentru o populatie tanara viitoare din ce in ce mai redusa ca numar.

__________________________________________________________________ 79
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

In contextul crizei economice globale, este aproape imposibil de realizat o estimare exacta a
evolutiei demografice. Proiectia evolutiei anterioare a populatiei pe un orizont de 10 ani arata un
creştere demografică in comuna MANECIU.

3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI


Un element ce deţine un rol important în dezvoltarea comunei Măneciu îl reprezintă sistemul
de circulaţii rutiere şi feroviare. Prezenţa drumului de importanţă naţională şi a axului de circulaţie
feroviară a permis o accesibilitate ridicată şi susţinerea dezvoltării mediului economic pe plan local.
Reteaua de drumuri de pe teritoriul comunei este satisfacatoare deservirii relatiilor comunei cu
localitatile invecinate. Pe baza analizei situatiei existente se fac urmatoarele propuneri (plansa “6.
Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie”):
 largirea si modernizarea drumurilor (aliniament propus);
 modernizarea unor intersectii;
 s-au propus spatii de intorcere pentru strazile cu fundaturi;
 s-au propus strazi cu sens unic pentru profilele de drum prea mici;
DN 1A pe teritoriul comunei Măneciu are o lungime totală de 35130 m, din care în intravilan
15110 m. Reconfigurația intravilanului propus de-a lungul drumului național rezultă în introducerea în
intravilan a 205 m și excluderea din intravilan a 82 m, astfel:

__________________________________________________________________ 80
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

 Zona strazilor include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile
verzi care separa sensurile de circulatie, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru
parcaje, stationari sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor
acestora. Pe sectoarele de strazi fara canalizare se va asigura scurgerea apelor prin santuri
sau rigole amenajate.
 Consiliile locale vor asigura, în intravilan, conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor, prin
amenajari de trotuare si piste.
 Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice în traversarea localitatilor rurale,
distanta dintre axul drumului si gardurile sau constructiile situate de o parte si de alta a
drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile nationale, de minimum 24 m pentru
drumurile judetene si de minimum 20 m pentru drumurile comunale.
 Pentru evitarea congestionarii traficului în afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror
constructii care genereaza un trafic suplimentar la o distanta mai mica de 30 m pentru drumurile
nationale.
 Prin constructii care genereaza trafic suplimentar se au in vedere unitati productive, complexe
comerciale, depozite angro, unittati tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidentiale,
parcuri industriale, precum si orice alte obiective si/sau constructii asemanatoare in care se
desfasoara activitatii economice

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL


In plansa nr. “3. Reglementari urbanistice – zonificare” sunt prezentate propunerile si
reglementarile urbanistice pentru comuna in functie de nevoia de dezvoltare si de particularitatea sa.
Fata de suprafata cuprinsa in intravilanul existent al comunei MANECIU de 1693,42 ha se
propune o crestere cu 127,8 ha.

SITUATIE EXISTENTA SITUATIA PROPUSA


ZONE FUNCTIONALE Supraf. Supraf. Supraf. Supraf.
(Ha) (%) (Ha) (%)
LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 839,09 49,55% 800,80 43,97%
ZONA UNITATI AGRICOLE/ZOOTEHNICE 25,00 1,48% 13,61 0,75%
ZONE INDUSTRIALE SI DEPOZITE 45,82 2,71% 42,80 2,35%
INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 26,06 1,54% 51,05 2,80%
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT - STRAZI 110,47 6,52% 120,58 6,62%
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT - CAI FERATE 5,47 0,32% 5,54 0,30%
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT - CIRCULATIE
AERIANA
0,00 0,00% 2,73 0,15%
GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 1,88 0,11% 1,99 0,11%
ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA 3,74 0,22% 6,99 0,38%
APE 0,00 0,00% 12,27 0,67%
APE, TERENURI NEPRODUCTIVE, NECONSTRUIBILE,
PADURI
69,94 4,13% 0,00 0,00%
SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT 50,74 3,00% 60,14 3,30%
TERENURI FORESTIERE 26,90 1,59% 46,11 2,53%
ZONE MIXTE - LOCUINTE SI SERVICII 321,56 18,99% 573,98 31,52%
ZONE MIXTE - INDUSTRIE SI SERVICII 0,00 0,00% 15,71 0,86%
ZONE MIXTE - INDUSTRIE, UNITATI AGRICOLE SI
ZOOTEHNIE
0,00 0% 6,13 0%
ZONE MIXTE - SPATII VERZI SI SERVICII 162,50 10% 58,29 3%
ZONE CU DESTINATIE SPECIALA 4,25 0% 2,50 0%
TOTAL 1693,42 100% 1821,23 100%

__________________________________________________________________ 81
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

__________________________________________________________________ 82
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Zona cu destinaţie specială


Ministerul Apărării Naționale are în administrare pe teritoriul administrativ al comunei Măneciu,
imobilul nr. 2583 Cheia, în suprafață totală de 159607,00 mp, dintre care incinta nr. 1 cu suprafața de
156371,00 mp și incinta nr. 2 cu suprafața de 3236,00 mp, zonă în care este permisă construirea numai
cu avizul Statului Major General.
Intravilanul propus pentru zona menționată include suprafața construită, sub forma a două
trupuri distincte, numerotate J1 și J2.

3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE


- Pentru eliminarea şi reducerea instabilităţii versanţilor şi a declanşării fenomenelor de alunecare din
cauze naturale (precipitaţii abundente, eroziunea apelor curgătoare, acţiunea apelor subterane) se
vor întreprinde următoarele măsuri şi acţiuni:
 îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin lucrări de colectare
şi evacuarea apei;
 captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări de drenaj pe versanţi;
 lucrări pedoameliorative (nivelare – modelare, astuparea crăpăturilor) pe versanţii afectaţi de
alunecări active;
 consolidarea versanţilor pe care au apărut fenomene de alunecări de teren sau pe cele
predispuse la aceasta, prin măsuri specifice: replantări, terasări, drenări ale izvoarelor de
coastă etc.
- Regularizarea şi protejarea malurilor la principalele cursuri de apă permanente, precum şi în cazul
văilor şi viroagelor cu caracter torenţial;
- Referitor la gradul seismic al zonei în care este situată com. Măneciu (grad 8) se impune luarea
tuturor măsurilor de consolidare a clădirilor existente care au suferit avarii sau deteriorări în decursul
anilor, precum şi impunerea la autorizare a respectării tuturor normelor în proiectarea noilor construcţii
privind protecţia antiseismică.
- În zonele remarcate în P.U.G. ca fiind improprii construirii, situate în general pe văile de cursuri de
apă, nu se vor putea autoriza construcţii decât în condiţiile în care referatul geotehnic indică şi măsurile
ce trebuiesc luate pentru consolidarea terenului.
- Pentru atenuarea poluării fonice generată de DN 1A se vor planta perdele de protecție iar
amplasarea noilor construcţii pe terenurile adiacente drumului național se va face cât mai distanțat față
de axul drumului (regim de aliniere propus).

__________________________________________________________________ 83
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

GESTIUNEA SITUATIILOR DE URGENTĂ


Pentru evacuarea populaţiei din localitatea Măneciu la producerea unor situaţii de urgenţă, se
organizează puncte de adunare:
- în satul Măneciu Ungureni la Cămin Cultural, Stadion, Şcoli, S.C. Apasco;
- în satul Măneciu Pământeni la Cămin Cultural, Şcoli, Teren sport.
Desfăşurarea evacuării, la nivel local, este coordonată de Centrul de Conducere şi Coordonare
a Evacuării constituit în baza Ordinului nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si asigurarea activitătilor de evacuare în situatii de urgentă.
Pentru conducerea acțiunilor de evacuare se utilizează sistemul de transmisiuni al
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și sistemul de telecomunicații național/teritorial după
caz. Sistemele proprii de transmisiuni ale C.L.S.U., centrului operativ cu activitate temporară și ale
S.V.S.U. sunt constituite din următoarele mijloace tehnice: sirena electrică și telefonia fixă și mobilă de
pe raza localității.

COMPONENTA PUNCTELOR DE DEBARCARE SI PRIMIRE REPARTITIE


TEHNICA SI PUNCT DE PUNCT DE DEBARCARE TOTAL TIP
PERSONAL
MATERIALE ADUNARE/IMBARCARE SI PRIMIRE REPARTITIE PERS. DEZASTRU
-Rep. C.C.C.E.
-autobuze 3 buc -birouri centrale, auto, utilaj -birouri Setil
-Politie
-tractor cu remorca 1 buc greu SC Apasco SA -camin cultural Maneciu 8 Inundatii
-Med. sanitari
-autocamion 1 buc -sat Chiciureni -stadion
-sat Chiciureni -camin cultural Maneciu
-Rep Primarie -autobuz 1 buc
-sat Costeni Ungureni Alunecari de
-Pol. comunitara -tractor cu remorca 1 buc 6
-sat M. Pamanteni, str -Primarie teren
-autocamion 1 buc
Podisor -gara Maneciu
-Garda pompieri -gara Maneciu Ungureni si
-autobuze 4 buc -disp. med.
-Pol. comunitara Maneciu Pamanteni
-camioane 1 buc -teren fotbal 12 Cutremur
-Politie locala -teren fotbal Maneciu
-tractor cu remorca 1buc -sediu primarie
-Medical sanit. Ungureni
-autospeciale 2 buc
-Garda pompieri
-camion 1 buc -in zona producerii -disp. Med. sanitar
-Pol. comunitara 6 Accidente
-tractor cu remorca 1 buc accidentului -spital de urgenta
-Politie locala
-macarale 2 buc

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE


Gospodarirea apelor
In cadrul dezvoltarii echiparii edilitare rolul important il reprezinta Sistemul EXPLOATARE
SISTEM ZONAL MANECIU care asigura necesarul de apa pentru o parte din localitatile situate pe
Valea Teleajenului. Unitatea are in curs de realizare proiectul ,, Reabilitare statie de tratare Maneciu in
vederea imbunatatirii procesului tehnologic de tratare”, cu amplasamentul in comuna Maneciu, sat
Maneciu Ungureni,
Proiectul propus consta in reabilitarea statiei de tratare apa Maneciu prin retehnologizarea
procesului tehnologic din cadrul statiei de tratare apa in vederea asigurarii a 100 l/s apa potabila. Sursa
de apa bruta este constituita din volumul de apa retinut in lacul de acumulare Maneciu prin 2 uvraje
separate. Lucrarile propuse constau in:
 Faza de coagulare-floculare: -reabilitare deznisipator si dotari pentru eficienta sporita privind
preoxidarea cu Cl2 ; -construirea unei camere de amestec rapid si camera de amestec lent.
 Faza de decantare: -reabilitare decantoare existente -reechiparea decantorului lamelar cu
module lamelare din polipoprilena, pod raclor si sistem de colectare nou pentru colectarea si dirijarea
apei decantate spre pavilioanele de filtre.

__________________________________________________________________ 84
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

 Faza de filtrare: -dotari la statiile de filtre SF1 si SF2 ; -montare echipamente pompare apa
potabila pentru asigurarea intensitatii corespunzatoare pentru spalarea cuvelor de filtrare; -procurare si
montare suflante.
 Faza de inmagazinare: -lucrari de egalizare a nivelelor in rezervoarele de apa filtrata existente
si cresterea capacitatii rezervoarelor cu 400 mc pentru asigurarea columelor de compensare orara si
necesarul de apa pentru spalarea filtrelor; -construirea unui nou rezervor de inmagazinare a apei
potabile.
 Faza de pompare consumatori: -dotari pentru sistemul de pompare al apei potabile in sistemul
de alimentare cu apa al comunei Maneciu.
 Faza de dezinfectie:- dotari privind controlul dozelor de Cl2 rezidual la apa livrata in statie,
neutralizarea emisiilor accidentale de clor si sistem manipulare adecvat al buteliilor.
 Faza de control proces:-dotari privind masurarea cantitatilor de apa vehiculate.
 Faza de tratare namol: -construirea unei platforme de uscare namol evacuat; -apa uzata
menajera si provenita de la laborator se va colecta si se va epura intr-o statie de epurare monobloc
mecano- biologica. Se vor modifica o parte din retele, o parte din retele vor fi noi si cu modificari de
trasee. Alimentarea cu apa se va asigura prin intermediul statiei de tratare din reteaua proprie.

Alimentarea cu apa
 Sistemul de alimentare Cheia
Sistemul de alimentare cu apa al localitatii Cheia satisface partial nevoile de consum al celor
384 locuitori, ai institutiilor publice, ai unitatilor economice de servicii (cea mai mare parte turism) dar si
de mica industrie.
Prin autorizatia de gospodarire a apelor nr.191/02.11.2015 emisa de catre S.G.A. Prahova, se
autorizeaza captarea si utilizarea urmatoarelor debite de apa:
- debit mediu: 1,20 l/s; 104 mc/ zi;
- debit maxim: 1,42 l/s; 123 mc/ zi;
Cerinta medie lunara a localitatii in prezent este de 4,75 l/ s. La aceasta cerinta sursele de apa
trebuie sa asigure un debit de 6,29 1/s.
Sursa Valea Capra
Cele 2 izvoare ce alcatuiesc sursa Valea Caprei au 2 camere de captare total improprii din
punct de vedere sanitar si ineficiente din punct de vedere tehnico- functional.
Se constata ca cerinta zilnica maxima prognozata (6,29/ s) este cu circa 3 l/s mai mica decat
debitul total asigurat de izvoare. Prin modernizarea captarilor se poate mari gradul de valorificare a
surselor de apa.
Este in curs de finantare investitia "Reabilitare si modernizare captari izvoare Capra"
Proiectul cuprinde:
-executarea a doua camere de captare care sa asigure preluarea debitelor aferente
izvoarelor 1 si 2, in conformitate cu normele sanitare in vigoare;
- pozarea a doua conducte de aductiune a apei, cate una pentru fiecare sursa, dupa
cum urmeaza:
• de la Izvorul 1 la caminul de racord existent in zona intersectiei drumului forestier de acces pe
Valea Berii cu DN lA (1025m),
• de la Izvorul 2 la caminul de bransare din incinta SC Nicoltana (939 m);
Aductiunea Izvor 1 Capra - camin racord existent din zona intersectiei drumului forestier de
acces cu DN lA, are o lungime estimata de 1025 m s1 se va realiza din conducta PEHD, DN 90, PN l
O, SDR l7.
Aductiunea Izvor 2 Capra - camin bransare existent din incinta tehnica Nicoltana (Fabrica de
îmbuteliere apa Keia) situata pe partea dreapta a DN lA (Cheia- Sacele) in zona confluentei Vaii Berii
(Teleajenul) cu valea Bratocea, are o lungime estimata de 939 m si se va realiza tot din conducta
PEHD, DN 90, PN l O, SDR l 7.

__________________________________________________________________ 85
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

 Sistemul de alimentare Maneciu


Se preconizeaza implementarea unui nou proiect care prevede: realizarea unei retele de
aductiune apa de 15.050 km captata din 2 paraie si anume : Grohotis si Bobu. Aductiunea va fi formata
din 2 conducte PEHD Dn 160 mm PN 16 pana la desnisipator pe o lungime de 2300 ml, iar de aici o
conducta PEHD Dn 315mm PN16 in lungime de 12750 ml pana la gospodaria cu apa existenta.
In vederea extinderii alimentarii cu apa in zonele la care debitul de apa este insuficient, precum
si a celor neracordate la reteaua de distributie sau de extindere a intravilanului, prin proiectele de
alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate se va urmari:
 Intensificarea activităţilor economice şi sociale la nivelul comunităţii vizate de proiect;
 Diminuarea discrepanţelor existente între diversele localităţi şi zone din România, între localităţile
din mediul rural şi cel urban, precum şi dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene;
 Creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii prin crearea unui cadru favorabil sănătăţii populaţiei;
 Îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor;
 Atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă;
 Conformarea la restricţiile de mediu şi cele de ordin legislativ impuse în prezent de legislaţia
naţionala;
Materialul conductelor
Debitele de dimensionare şi verificare se vor calcula în confomitate cu Normativ P133/2013 -
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a
localitatilor.
La stabilirea tipului de conducta se vor avea in vedere:
presiunea maxima a retelei de distributie sa nu depaseasca 60 m.c.a.
posibilităţile de dezvoltare ulterioară a localităţii şi a extinderii lungimii şi capacităţii de transport
a reţelei de distribuţie prin închiderea unor inele.
Pentru retelele de aductiune si distributie se vor utiliza conducte cu o comportare foarte buna in
exploatare, garantate de producator peste 50 de ani.
Aliniamentul şi poziţia verticală a conductelor
In timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din
zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă.
Se recomanda ca amplasamentul conductelor sa fie in cazul strazilor asfaltate pe ambele parti
ale tramei stradale, iar in cazul drumurilor neamenajate pe o singura parte.
Conductele se vor amplasa subteran, sub adancimea de inghet care in zona este de – 0,90 m.
Vane şi fitinguri
În scopul limitării la maximum a tronsoanelor scoase din funcţiune spre intervenţie, se prevăd
armături de închidere de regulă:
în nodurile reţelelor ramificate;
pe conductele principale (artere) la distanţa de maxim 500 m;
pe conductele de serviciu, în cazul în care nu sunt racorduri, la distanţe de maxim 300 m astfel
încât să nu se scoată din funcţiune mai mult de 5 hidranţi de incendiu.
La delimitarea a doua zone de presiune se va monta robinet de separaţie. Manevrarea acestuia
este permisă numai în cazuri speciale, când este necesară prelevarea unui debit de apă suplimentar
dintr–o zonă de presiune sau cand sunt interventii majore pe unul dintre sectoare.
Camine de vane
Pe traseul retelelor se vor prevede camine de vane pentru: vane de linie, ramificatie,rupere de
presiune, golire, aerisire, subtraversari si pentru supratraversari de drumuri.
Hidranţi
Pe reţeaua de alimentare cu apa se vor prevedea hidranţi supraterani sau subterani conform
NP 133-2013, care se amplasează lateral faţă de conducta reţelei, în afara spaţiului carosabil, între
conductă şi limita proprietăţilor sau clădirile din zonă.

__________________________________________________________________ 86
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Corpul fiecărui hidrant suprateran va fi prevăzut cu două guri de branşare (racorduri) tip B -
STAS 701-74 şi va avea un dispozitiv special de blocare în caz de coliziune.
Distanţele dintre hidranţi, dintre aceştia şi carosabil, precum şi faţă de clădiri, se stabilesc
conform reglementărilor specifice, astfel încât să asigure funcţionarea mijloacelor de pază contra
incendiilor. Conductele de racord ale hidranţilor trebuie să fie cât mai scurte.
Subtraversări/ supratraversări
Pe întreg traseul subtraversărilor se vor prevedea tuburi de protecţie din otel protejat.
Subtraversările vor fi amplasate la o adâncime minima de 1,5 m fata de cota drumului în ax şi până la
generatoare superioara a conductei de protecţie. Subtraversările se vor executa sub un unghi cat mai
apropiat de 90 de grade sexagesimale dar nu mai mic decât 60 de grade sexagesimale intre axul
drumului şi axul conductei de protecţie.
Traversarea cursurilor de apa cu conducte de distribuie se va face, functie de latimea acestora,
cu conducte metalice autoportante.
Branşamente şi conducte de serviciu
Branşamentele se vor realiza din conductă PEID – PE 100 – Pn 10 – De 25 mm, iar apometrele
vor avea Dn 20 mm.
Piesele speciale pentru un branşament vor fi:
 piesă de branşare întărită
 racord compresiune
 robinet concesie din fontă
 dop compresiune
 kit acţionare robinet concesie
 cutie stradală pentru robinet concesie
 conductă PEID – PE 100 – Pn 10 – De 25 mm pentru branşamente la case
 cot compresiune
Cămine de apometru
Pentru căminele de apometru se vor utiliza căminele din plastic (polietilenă) sau beton. La
caminele din polietilena suprafaţa trebuie să fie netedă, fără defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni,
bule de aer, ciupituri, fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra
funcţionalităţii.
Trupuri izolate
Alimentarea cu apă pentru trupurile izolate se va face prin puțuri săpăte în panza de apă
freatică de suprafață.

Canalizare
Reluând deficitele constatate în analiza situației existente, propunerile P.U.G. cuprind:
1. înființarea a trei stații de epurare pentru zona Valea Popii, zona Buzoianu și satul Mănăstirea
Suzana;
2. avand in vedere vechimea si starea retelei de conducte de canalizare precum si traseul neadecvat si
extinderea zonei de dezvoltare a localitatii Cheia se impune reabilitarea si extinderea retelei de
canalizare si modernizarea statiei de epurare;
3. extinderea și reabilitarea sistemelor de canalizare existente;
4. fose septice etanșe pentru trupurile izolate mici și foarte mici.
Se va avea in vedere proiectarea extinderii sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate
in vederea colectarii apelor uzate menajere in sistem separativ, atat in sistem gravitational cat si in
sistem vacuumatic, conform documentatiei existente de promovare a investitiilor de la nivelul unitatii
administrativ teritoriale.
Principiul canalizarii in sistem vacuumatic este urmatorul:
Sistemul de canalizare cu vacuum este in esenta un sistem mecanizat de transport a apelor
uzate. Spre deosebire de canalizarea gravitationala clasica, sistemul foloseste presiunea diferentiala de

__________________________________________________________________ 87
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

aer pentru transportul apelor uzate si toata reteaua de canalizare este sub vacuum (sub o presiune
negativa). Sistemul de canalizare cu vacuum functioneaza dupa cum urmeaza:
Apa uzata este colectata gravitational de la locuinta individuala la camera de colectare. Odata
ce apa uzata atinge un volum prestabilit in bazinul de colectare, presiunea hidrostatica activeaza un
controler pneumatic. Acest controler pneumatic deschide o vana de vacuum care reprezinta o interfata
intre sistemul de vacuum si bazinul de colectare a camerei. Cand vana se deschide, apa uzata este
evacuata in canalizare.
Apa uzata este transportata prin reteaua de canalizare prin sistem vacuumatic pana ajunge in
statia de vacuum.
In statia de vacuum apele uzate sunt colectate in rezervoarele de colectare si apoi pompate
catre statia de epurare folosind reteaua de presiune fortata.
Pentru sistemul de canalizare gravitational se va avea in vedere:
Pentru calculul debitelor caracteristice ale apelor uzate menajere, se va lua in calcul restitutia
de apa uzata , care reprezinta cantitatea de apa uzata evacuata zilnic la canalizare de catre un locuitor
in l/loc.zi. Restitutia specifica provine din impurificarea apei potabile utilizate in scopuri gospodaresti
pentru gatit, igiena orala si corporala spalatul rufelor, curatenie, pentru intretinerea toaletelor, etc.
Restitutia specifica este functie de mai multi factori si anume: clima, gradul de dotare al locuintelor cu
apa rece si calda, de anotimp, de orele in care se face restitutia, de ziua din saptamana si si alti factori
cu important redusa
Conform SR 1846-1/2006, restitutia specifica se va considera egala cu necesarul specific de
apa q, parametru care reprezinta cantitatea de apa potabila necesara unui locuitor intr-o zi pentru
nevoile proprii.
Pentru întocmirea proiectului de extindere a retelei de canalizare a apelor uzate menajere de pe
raza localităţii Maneciu, se va analiza configuraţia de amplasare în teritoriu, ţinând seama de
prevederile "Normativului NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de
canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare din 28.02.2002". În vederea asigurării
funcţionării corespunzătoare a reţelei de canalizare, dimensiunea minimă a secţiunii transversale a
canalelor va fi de 250 mm, conform STAS 1481/86 - Canalizări. Reţele exterioare.Criterii generale şi
studii de proiectare, precum si NP 133-2013.
Dimensionările se vor face in conformitate cu reglementările în vigoare, STAS 1343/1-2006
„Alimentari cu apa. Determinarea cantităţilor de apa de alimentare pentru centre populate” si conform
SR 1846-1/06, SR1846-2/2007, STAS 3051/91, STAS 9470/73 astfel incat sa preia debitele de ape
uzate menajere si sa le conduca gravitational sau sub presiune la statia de epurare si in continuare,
dupa tratare in emisar.
Condiţiile de amplasare la încrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele în plan orizontal şi vertical
între canalele care colectează şi transportă ape uzate faţă de alte elemente de construcţie, arbori, reţele
sunt recomandate în SR 8591/1 «Reţelele subterane. Condiţii de amplasare». Deasemenea,
încrucişările între reţelele edilitare subterane, se fac, de regulă sub un unghi de proiecţie într-un plan
orizontal de 75o - 90o. Se admit reduceri ale unghiului până la 45o, în cazul în care conductele sunt
amplasate pe străzi care se intersectează până la acest unghi.
Parametri hidraulici ai reţelei de canalizare:
Viteza maxima de curgere a fost aleasa astfel încât sa nu depăşească valoarea de 3 m/s.
Viteza minima este de 0.7 m/s. Aceasta viteza este de autocurăţire şi trebuie respectata, în caz
contrar producându-se depunerea substanţelor în suspensie din apele uzate.
Gradul de umplere 70%;
Diametrul exterior minim al conductelor de 250 mm (impus prin STAS 1846/2006).
Panta longitudinala – se va alege astfel încât sa se realizeze viteza de autocurăţire de minim
0,7 m/s, pentru evitarea depunerii particulelor din apele uzate.
Obligatoriu conductele de canalizare se vor executa, incepand din aval catre amonte, respectiv
din caminele de capat care delimiteaza tronsoanele.

__________________________________________________________________ 88
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Alimentare cu energie electrică.


Lucrările de investitii in domeniul alimentării cu energie electrică urmăresc cresterea sigurantei
in exploatare prin modernizări si retehnologizări ale instalatiilor energetice, precum si amplificărea
retelelor electrice pentru deservirea noilor zone ale localitatii, propuse pentru dezvoltarea urbanistică.
Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se va realiza prin retele electrice aeriene si
subterane, functionand la tensiunea de 220V, racordate la posturi de transformare 20/0,4KV existente,
sau, amplasate in zonele in care apar constructii noi.
In cazul constructiilor noi, pentru care nu se poate asigura puterea din posturile de transformare
existente, se vor realiza racorduri electrice subterane din ax LEA 20 kV. Racordurile electrice vor
asigura alimentarea cu energie electrica a noi posturi de transformare 20/0.4 kV, montate aerian pe
stalpi.
Reglementarile generale privind sistemul de alimentare cu energie electrica vizeaza activitatea
de proiectare si de executie, acestea constand din:
- se recomanda ca documentatiile de proiectare sa cuprinda solutii bazate pe retele
electrice j.t. si bransamente, realizate preponderant subteran si mai putin aerian ;
- se va evita pe cat posibil, solutiile bazate pe variante de bransamente provizorii
punandu-se accent pe variantele definitive ;
- vor fi executate in timp, pe masura ce constructii si investitii noi vor fi realizate, posturi
de transformare aeriane pentru acoperirea puterilor instalate.
In comuna Maneciu, iluminatul public este deficitar atat din punct de vedere al gradului de
acoperire a tramei stradale existente cat si din punct de vedere al performantelor la nivelul planului util
(nivelul structurii rutiere).
Este recomandat ca stalpii de iluminat prevazuti sa fie din categoria “Stalpilor de folosinta
comuna” pentru a permite amplasarea aeriana pe acesti stalpi la inaltimi de peste 6 m, a unor cabluri de
alta natura (telefonie + internet, cablu T.V.)
Se va extinde reteaua existenta de iluminat public, marindu-se gradul de acoperire al tramei
stradale si a altor zone de interes public
Executia tronsoanelor zonale de iluminat public aferente zonelor nou construite este
recomandat sa se faca concomitent cu realizarea structurii rutiere si a celorlalte tipuri de utilitati
subterane, pentru a se evita situatiile de avarii ce pot apare in cazul unor executii necoordonate intre
activitati.
Traseul retelelor de iluminat public va trebui sa fie judicios ales, in asa fel incat sa fie respectate
distantele si normele de protejare al celorlalte tipuri de utilitati cu care se invecineaza.
De asemenea, se vor prevedea, in functie de terenul liber existent si expunerea la soare
necesara, loturi de panouri solare pentru producerea de energie electrica si livrarea acesteia in sistemul
local de alimentare cu energie electrica.
Pentru iluminatul public se propune un sistem de iluminat cu unitati independente solare.
Sistemul de iluminat proiectat va asigura orientarea în zonă, pe alei a pietonilor,
corespunzătoare clasei P7 ( sistem de iluminat pentru ghidare vizuală ), conform normativului NP 062-
02, tabelul 1.5 din Anexa A 1.1.
La proiectarea sistemelor de iluminat se vor avea in vedere criteriile de calitate obiective şi
subiective ca:
- nivelul de iluminare corespunzător
- distribuţia iluminării în câmpul vizual al pietonului şi evitarea orbirii
- redarea tridimensională
- culoarea aparentă a surselor de lumină adecvată şi redarea necesară a culorilor
- ghidajul vizual realizat printr-un ambient luminos corespunzător
- evitarea poluării luminoasa generata de sistemul de iluminat pietonal, care ar putea avea
efecte dăunătoare asupra pietonilor şi a participanţilor la traficul rutier, precum şi asupra

__________________________________________________________________ 89
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

locuitorilor comunei
La alegerea tipului de aparat de iluminat se va tine cont de:
- utilizarea resurselor regenerabile, fără alimentare externă cu energie electrică şi reducerea
emisiilor de dioxid de carbon
- curba de distribuţie a intensităţii luminoase
- randament ridicat
- unghiul de protectie vizuală
- factorul de menţinere
- securitatea utilizatorului din punct de vedere electric
- protecţia împotriva izbucnirii incendiilor
- corelarea gradului de protectie al corpului de iluminat cu caracteristicile mediului
- rezistenta la socuri mecanice, pentru a asigura protecţia împotriva actelor de vandalism
- rezistenţa la agentii biologici (rozatoare, insecte, pasari etc...)
Pentru realizarea sistemului de iluminat proiectat, se vor utiliza aparate de iluminat
independente, cu panouri solare fotovoltaice, cu surse LED-uri de mare putere, montate pe stâlpi
metalici ornamentali, în fundaţii de beton.
Avantajele acestor aparate de iluminat:
- sunt realizate să funcţioneze fără alimentare externă cu energie electrică
- funcţionează tot timpul anului, în orice condiţii de climă
- emisie zero de CO2
- nu necesită întreţinere curentă
- sunt echipate cu stâlpi de susţinere şi cu tehnologie LED de mare putere
- sunt sisteme complet automatizate şi independente
- nu necesită lucrări de săpături pentru cabluri
- componentele sunt integral reciclabile, fără elemente chimice cu potenţial negativ asupra mediului
Din punct de vedere al coridoarelor de protectie ale retelelor de transport a energiei electrice,
apar restrictii de amplasare a unor obiective de investitii in vecinatatea acestor retele, reglementate de
Standardele in vigoare dupa cum urmeaza:
a) distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de liniile aeriene de inalta
tensiune (220KV si 110KV) care apartin SISTEMULUI ENERGETIC NATIONAL (SEN)
va fi de 25m stanga, respectiv dreapta, fata de proiectia pe sol a conductorilor aerieni,
marginali, amplasati pe stalpii din ferme metalice.
b) distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de liniile aeriene de medie
tensiune (20KV si 6KV) va fi de 10 m stanga, respectiv dreapta, fata de proiectia pe sol
a conductorilor aerieni, marginali, amplasati pe stalpii din beton armat precomprimat.
c) distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de cablurile electrice subterane
de medie tensiune (20KV si 6KV) va fi de 1m stanga respectiv dreapta, fata de axul
retelei electrice
d) nu se vor monta in aceeasi transee de cabluri electrice de medie tensiune (20KV si
6KV) sau cabluri electrice de joasa tensiune (0,4KV) alte tipuri de utilitati constand din
cabluri pentru curenti slabi, cabluri T.V., cabluri de telefonie, conducte magistrale de
gaze, conducte de distributie gaze.

Telefonie
În comuna Maneciu, dezvoltarea telecomunicaţiilor se va face în conformitate cu planurile de
dezvoltare ale Telekom Romania Communications SA şi a altor firme ce deţin reţele de telecomunicaţii.
Telefonia mobilă, având acoperire prin prezenţa în zona comunei Maneciu a statiilor de emisie
– recepţie aparţinând societăţilor comerciale Telekom Romania Mobile Communications , VODAFONE
şi ORANGE, dispune practic de posibilităţi nelimitate pentru conectarea celor interesaţi în oricare din
aceste reţele.

__________________________________________________________________ 90
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Pentru captarea programelor TV, locuitorii comunei Maneciu pot opta pentru diverse posibilităţi :
-antene proprii;
-centru captare şi retransmisie prin cablu;
-televiziune digitală prin satelit.
Proiectarea şi execuţia lucrărilor de telecomunicaţii se va face numai de către specialişti
autorizaţi în domeniu.
Proiectele de dezvoltare şi modernizare în domeniul telecomunicaţiilor vor fi iniţiate şi finanţate
de societăţile comerciale deţinătoare, cu acordul Autorităţii administrative locale.
Pentru autorizarea oricărei construcţii sau extinderi, amplasată în apropierea instalaţiilor de
telecomunicaţii (cabluri, staţii emisie – recepţie, piloni antenă etc), Primăria Maneciu va solicita AVIZUL
de amplasare emis de Telekom Romania Communications SA sau alte societăţi ce deţin respectivele
instalaţii de telecomunicaţii.

Alimentare cu caldura
In localitatea Maneciu, incalzirea imobilelor se va realiza in continuare, pana la introducerea
distributiei de gaze naturale, folosind combustibili de diverse tipuri (combustibili solizi – lemn,
combustibili lichizi – motorina si petrol, gaze petroliere lichefiate si energie electrica). Dupa racordarea
la reteaua de gaze naturale se va generaliza folosirea acestora.

Alimentare cu gaze naturale


S-a intocmit studiul de fezabilitate pentru înfiintarea "DISTRIBUŢIEI DE GAZE
NATURALE IN COMUNA MANECIU , JUDEŢUL PRAHOVA" cu satele aferente: Măneciu
Ungureni , Făcăieni, Gheba, Chiciureni, Măneciu Pământeni , Costeni şi Cheia. De asemenea,
se prevede alimentarea cu gaze naturale a Mănăstirii Suzana.
În comuna Măneciu există un număr de 4.681 gospodării , un număr de 45 obiective
social-culturale, blocuri cu 200 apartamente şi un număr de 12.201 locuitori.
Înfiinţarea distribuţiei de gaze în comuna Măneciu este necesară şi oportună.
Pentru alimentarea cu gaze a comunei Măneciu se va construi un SRM predare-primire
în partea de sud a satului Măneciu Pământeni, în zona staţiei de alimentare cu apă.
Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale va asigura alimentarea cu gaze a consumatorilor de
pe teritoriul comunei Măneciu. Această reţea în faza de studiu s-a proiectat în două variante
constructive: prima variantă din PE80 SDR 11 (polietilenă de înaltă densitate) şi varianta a doua din PE
100 SDR 11.
Lungimea reţelei stradale în varianta unui singur fir de conductă pe drumul Ploieşti - Văleni -
Cheia -Braşov este de 45.790 m (varianta II), iar în varianta când pe acest drum (pe raza comunei
Măneciu) se prevăd două fire, în vederea evitării de branşamente care să traverseze această stradă,
lungimea reţelei de de distribuţie a gazelor este de 80.310 m (varianta I). În concluzie, drumurile
betonate au fost prevăzute cu conducte pe ambele părţi ale drumului, iar drumurile pietruite sunt
prevăzute cu reţea monofilară, conducta fiind amplasată pe partea cu mai mulţi consumatori .Presiunea
de calcul la ieşirea din SRM de sector va fi de 1,8 + 2 bar.
Presiunea minimă a reţelei de distribuţie va fi de 0,15 bar la capătul reţelei.
Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale se va executa din conducte de polietilenă conform SR-
ISO 4437 PE80-SDR11. Conductele se vor monta subteran conform NT PE 01/2004, la traversări de
drumuri se vor monta în tuburi de protecţie STAS 7335/6-87. Traversarea apelor se va realiza din
conducte de oţel montate în tub de protecţie metalic.

Gospodarie comunala
Fiind un poriect corelat cu legislaţia europeană şi adus la zi în ceea ce priveşte legislaţia
naţional, proiectul „Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Prahova” prevede
colectarea în mod diferit a diverselor tipuri de deşeuri.

__________________________________________________________________ 91
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Elemente de bază ale colectării separate


Colectarea separată este una dintre etapele esenţiale ale unui management modern al
deşeurilor, în vederea transformării lor în produse utile. Aproape toate materialele care intră în
compoziţia deşeurilor, precum hârtia, sticla, ambalajele din plastic sau cutiile metalice, pot reprezenta
obiectul procesului de colectare selectivă şi apoi de valorificare.
Dezvoltarea urbanistică şi industrială a localităţilor, precum şi creşterea generală a nivelului de
trai al populaţiei, antrenează producerea unor cantităţi importante de deşeuri menajere, stradale şi
industriale. Deşeurile sunt un rezultat inevitabil al activităţilor şi evoluţiei umane. De exemplu, datorită
intensificării activităţilor comerciale şi de reclamă, produsele noi le elimină pe cele vechi, creându-se
mereu noi cantităţi de deşeuri.
Pentru a stopa creşterea cantităţii de deşeuri şi pentru a controla activităţile de colectare,
transport, tratare, depozitare sau valorificare a acestora, s-au adoptat principii legislative prin care s-a
stabilit că:
 cel care produce este şi cel care valorifică sau reciclează (firmele industriale sunt
obligate prin lege să colecteze cel puţin o parte din deşeurile rezultate din produsele lor şi să le
recicleze);
 toţi suntem răspunzători de calitatea vieţii noastre (fiecare om are obligaţia de a sorta
deşeurile menajere şi de a le depozita în containerele speciale oferite de operatorul de salubritate din
localitate);
 circulaţia deşeurilor între statele Uniunii Europene se supune unor reguli foarte stricte.
Depozitarea deşeurilor menajere şi a celor asimilabile cu cele menajere constituie în continuare
o problemă care trebuie abordată cu maximă responsabilitate, având în vedere impactul semnificativ
asupra factorilor de mediu.
Tipuri de deseuri
Pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor, trebuie să se realizeze în primul rând
încadrarea unui deşeu într-o categorie de deşeuri bine definită.
Din punct de vedere al naturii şi locului de producere, deşeurile se clasifică în:
 deşeuri menajere, adică acele deşeuri provenite din sectorul casnic sau din sectoare
asimilabile cu acestea (inclusiv deşeurile metabolice şi deşeurile periculoase);
 deşeuri stradale, care sunt specifice căilor de circulaţie publică şi provin din activitatea
cotidiană a populaţiei, de la întreţinerea spaţiilor verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide
din atmosferă;
 deşeuri asimilabile cu deşeurile menajere, adică deşeurile provenite de la mica sau
marea industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi
similare cu deşeurile menajere, putând fi colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu
acestea;
 deşeuri voluminoase, sunt deşeurile solide, de diferite provenienţe, care din cauza
dimensiunilor nu pot fi prelucrate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare, necesitând o
tratare diferenţiată;
 deşeuri din construcţii, adică deşeurile provenite din demolarea sau construirea de
obiective industriale sau civile;
 deşeuri agricole, provenite din unităţile agricole şi zootehnice (gunoi de grajd, dejecţii
animaliere, deşeuri de la abatoare şi din industria de prelucrare a cărnii, peştelui, laptelui, legumelor
etc.);
 deşeuri industriale, care cuprind deşeurile rezultate din desfăşurarea proceselor
tehnologice;
 deşeuri spitaliere, provenite din activitatea spitalelor, unităţilor sanitare şi care sunt
incinerate în crematoriile spitalelor;

__________________________________________________________________ 92
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

 deşeuri periculoase, care cuprind deşeurile toxice, inflamabile, explozive, infecţioase,


corosive, radioactive sau de altă natură, care introduse în mediul înconjurător, dăunează plantelor,
animalelor sau omului.
Conceptul de gestionare a deşeurilor
Noţiunea de management al deşeurilor (sau gestionare a deşeurilor) cuprinde activităţile de
precolectare, colectare, transport, sortare, tratare, valorificare şi/sau depozitare a deşeurilor de toate
tipurile, dar şi, de exemplu, supravegherea zonelor de depozitare după închiderea lor.

Gestionarea modernă a deşeurilor, dezvoltată ca şi concept, la nivel mondial, în ultimii 20 de


ani, are în vedere următoarele obiective principale:
 protejarea sănătăţii populaţiei;
 protejarea mediului;
 menţinerea curăţeniei publice pentru ca spaţiile să fie acceptabile din punct de vedere
estetic;
 conservarea resurselor naturale.
În România, populaţia este afectată în principal de:
 pericolul îmbolnăvirii datorate rozătoarelor şi insectelor existente în punctele de
precolectare deschise din zonele de locuit, accentuată şi de ridicarea neregulată a deşeurilor;
 pericolele de îmbolnăvire determinate de apa de băut contaminată (pentru cei care
locuiesc în apropierea rampelor de gunoi);
 mirosurile grele din punctele de precolectare a deşeurilor şi din apropierea depozitelor,
ca şi de cele din timpul ridicării deşeurilor;
 pericolul pentru copiii şi tinerii care se joacă în apropierea punctelor de precolectare.
Un alt pericol vine din partea depozitelor nepăzite, unde copiii au acces liber;
 substanţele dăunătoare, răspândite probabil şi prin lanţul alimentar, deoarece nu este
interzisă folosirea în scopuri agricole a suprafeţelor învecinate cu depozitele de reziduuri.
Managementul integrat al deşeurilor se referă în special la identificarea celei mai bune soluţii
pentru colectarea, transportul şi tratarea deşeurilor preluate de la diferiţi clienţi. Opţiunile de tratare a
reziduurilor sunt multiple, în funcţie de natura acestora.
Colectarea separată a deşeurilor menajere
Colectarea separată presupune depunerea deşeurilor, de către generatorul acestora, separat
pe categorii, în recipiente diferite şi colectarea/transportarea ulterioară, separată, a acestor categorii de
deşeuri.
Separarea deşeurilor reciclabile de restul deşeurilor înseamnă că doar o fracţiune relativ redusă
din totalul deşeurilor ajunge la depozitele de deşeuri, iar valorificarea (refolosirea, reciclarea sau
valorificarea termică) şi tratarea ulterioară a deşeurilor reciclabile este şi ea mult uşurată, aceste deşeuri
având o calitate superioară.
Materialele refolosibile din containerele destinate acestora sunt preluate şi transportate, prin
grija administraţiilor locale, la puncte de selectare, unde se face trierea materialelor şi livrarea la firmele
prelucrătoare.
Frecvenţa de colectare poate să difere în funcţie de tipul deşeurilor. Astfel, în cazul deşeurilor
organice, frecvenţa de colectare poate fi relativ ridicată, de cel puţin odată pe săptămână, în timp ce
frecvenţa de colectare a deşeurilor de plastic sau sticlă, de exemplu, poate fi mai redusă, odată la două
săptămâni sau chiar numai odată pe lună.

Ambalaje din plastic şi metal: pungi din diverse tipuri de plastic, flacoane de băuturi din PET,
flacoane de detergenţi sau alte produse chimice din comerţ, caserole, cutii din plastic, cutii metalice de
conserve, doze din aluminiu pentru băuturi, obiecte din metal, etc.

__________________________________________________________________ 93
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Sticle de orice culoare (albă, maro, verde) – fără dop; borcane (fără capac); ambalaje de
sticlă de la produse cosmetice, flacoane sticlă, geamuri, etc.

Ziare, reviste, cărți; hârtie tiparită și corespondență; caiete folosite; ambalaje de hârtie și
carton curate; cartoane de ouă; veselă de unică folosință puțin murdară; tuburile de la hârtie igienică și
prosoape de bucătărie.

Deșeuri amestecate, respectiv resturi alimentare; conținutul sacului de la aspirator; scutece de


unică folosință; reziduurile de la animalele de apartament; mucuri de țigară; șervețele folosite și
ambalaje foarte murdare; cioburi de ceramică (de la veselă spartă) precum și orice alte tipuri de deșeuri
care nu pot fi reciclate.
În mediul rural este propice utilizarea materialelor biodegradabile pentru realizarea compostului.
In categoria materialelor biodegrabile intră:
Materii bogate în carbon – brune, dure, uscate: rumeguş, ace de brad, cenuşă de lemn, pene
de pasăre, crengi, frunze uscate, coji de ouă
Materii bogate în azot – verzi, moi, umede: bălegar de grajd, coji de legume, fructe, iarba,
frunze verzi.
Compostul este un material des folosit în agricultură pentru fertilizarea pământului, fiind un
produs natural şi foarte eficient în fertilizare, foarte uşor de tratat în cadrul gospodăriilor individuale.
Deşeurile stradale
Deşeurile stradale vor fi colectate în recipienţi adecvaţi puşi la dispoziţie de operatorul de
salubrizare, amplasaţi pe domeniul public, atât în mediul urban cât şi în mediul rural.
Deşeurile voluminoase, deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE-urile) şi
deşeurile periculoase casnice
1. Deşeurile voluminoase sunt acele deşeuri solide care, din cauza dimensiunii prea mari, nu
pot fi prelucrate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare motiv pentru care necesită o
tratare diferenţiată. În această categorie se încadrează saltelele, mobila veche, oglinzile de mari
dimensiuni, damigenele, mochetele, schiurile, perdelele pentru exterior etc.
2. DEEE-urile sunt produse scoase din uz care includ o gamă variată de articole electrice şi
electronice precum: frigidere, congelatoare, echipamente IT şi de telecomunicaţii, instrumente electrice
şi electronice, maşini de spălat, echipamente medicale, instrumente de monitorizare şi control,
uscătoare de păr, tocătoare automate, televizoare etc. După colectarea separată a acestora,
următoarele etape de gestionare sunt dezasamblarea şi reciclarea acestora;
3. Deşeurile periculoase casnice includ: detergenţi, medicamente, deşeurile de acumulatori,
becuri uzate, vopsele etc. Principalele metode de tratare sunt colectarea separată şi reciclarea, tratarea
fizică şi chimică, incinerarea şi depozitarea acestora. În prezent, doar o mică parte din acest flux de
deşeuri (baterii auto, ulei uzat, bateriile telefoanelor mobile) sunt colectate separat şi apoi reciclate de
către producatorii, importatorii şi firmele care comercializează ulei de motor şi baterii auto, precum şi
reţelele de telefonie mobilă.
DEEE-urile şi deşeurile periculoase casnice vor fi colectate în cadrul campaniilor de colectare,
la cerere sau prin aport voluntar în containere din cadrul staţiilor de transfer şi a CMID localitate.
Deşeurile voluminoase se vor colecta prin aport voluntar la staţiile de transfer şi CMID.

__________________________________________________________________ 94
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Deşeurile din construcţii şi demolări


1. Colectarea deşeurilor din construcţii şi demolări generate de populaţie pe teritoriul
administrativ al localităţilor intră în responsabilitatea administraţiilor publice locale. Acestea din urmă vor
concesiona activitatea operatorului de salubrizare menajeră;
2. Prin proiectul SMID nu sunt prevăzute investiţii pentru colectarea, valorificarea sau
depozitarea finală a acestor deşeuri;
Nămolurile de la staţiile de epurare orăşeneşti
1. Nămolurile vor fi generate şi gestionate (colectare, tratare, transport) de operatorii staţiilor de
epurare orăşeneşti din judeţul Prahova
2. Prin proiectul SMID Prahova se prevede asigurarea spaţiului de depozitare pentru acest
nămol în celula de depozitare a deşeurilor din cadrul CMID localitate (conform prevederilor legale,
maxim 10% din cantitatea de deşeuri nepericuloase depozitate poate fi nămol de epurare, nămol care
să îndeplinească condiţiile de acceptare la depozitare)

3.10. PROTECTIA MEDIULUI


Protecţia solului
 Regularizarea, consolidarea şi protejarea malurilor la toate cursurile de apă cu caracter
permanent, precum şi ale văilor şi viroagelor cu caracter torenţial;
 Replantarea şi consolidarea prin măsuri specifice a terenurilor ce prezintă fenomenul de
alunecare (terasări, banchete de sprijin din piatră, gărduleţe, pardoseli din piatră etc.);
 Lucrări de stingere a torenţilor şi de drenare la bază a izvoarelor de coastă;
 Reconstrucţia ecologică în zonele degradate ca urmare a eroziunii datorate exploatării
necorespunzătoare a lemnului, turismului neorganizat, şantierelor de construcţii etc;
 Salubrizarea întregului teritoriu administrativ al comunei prin colectarea la timp a deşeurilor
menajere şi organizarea unor puncte de depozitare de tranzit şi eventuala sortare a deşeurilor;
 Interzicerea campării în locuri neorganizate şi neamenajate, precum şi luarea unor măsuri
pentru împiedicarea practicării drumeţiilor montane pe alte trasee decât cele marcate;
 Refacerea potecilor turistice degradate.
Protecţia apelor
 Regularizarea tuturor cursurilor de apă;
 Ecologizarea cursurilor de apă, mai ales Valea Mare prin desfiinţarea depozitului de gunoi
menajer actual.
 Realizarea staţiilor de epurare propuse în P.U.G., a extinderii şi modernizării celor existente;
 Realizarea etapizată a reţelelor de canalizare menajeră în toate zonele din intravilan;
 Reabilitarea reţelelor de canalizare existente în satele Măneciu-Ungureni şi Cheia;
 Racordarea tuturor foselor vidanjabile existente la reţeaua de canalizare menajeră;
 Interzicerea latrinelor uscate ca mod de rezolvare a instalaţiilor sanitare în locuinţele
individuale.
 Interzicerea campării la întâmplare, de obicei în apropierea cursurilor de apă.
 Realizarea unor puţuri seci pentru depozitarea animalelor moarte (valabilă pentru protecţia
tuturor factorilor de mediu).
 Instituirea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în jurul captărilor de apă, a
rezervoarelor, staţiilor de pompare, căminelor de rupere a presiunii.
Protecţia aerului
 Protecţia vegetaţiei existente prin măsuri speciale de îngrijire, regenerare naturală sau prin
reîmpăduriri şi replantări de pomi fructiferi.
 Interzicerea amplasării în teritoriul administrativ al comunei a oricăror unităţi producătoare de
noxe care pot depăşi limitele admisibile.
 Închiderea activităţilor producătoare de riscuri sanitare şi care nu au autorizaţie de mediu.

__________________________________________________________________ 95
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

 Cresterea suprafeţelor plantate, formând perdele de protecţie antifonică şi de aliniament spre


zona destinată locuinţelor pentru reducerea poluarii fonice.
Prevenirea şi combaterea riscurilor antropice
 Evitarea executării de drumuri pe versanţii instabili.
 Evitarea încărcării versanţilor cu construcţii de orice fel.
 Executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel.
 Însămânţarea terenurilor cu risc de alunecare cu amestec de ierburi care, prin consumul mare
de apă asigură protecţia antierozională şi stabilizarea versanţilor.
 Împiedicarea, interzicerea şi amendarea acţiunilor de tăiere necontrolată a arborilor din păduri şi
a pomilor din livezi.
 Limitarea păşunatului în zonele cu probleme.

3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE


In Plansa 3 "Reglementari urbanistice-Zonificare" sunt prezentate grafic necesitatile ,
optiunile, solicitarile, prioritatile de interventie si propunerile urbanistice privind structura functionala si
configurativ-spatiala pentru satele comunei MANECIU.
Solutia adoptata prin prevederile P.U.G. se constituie in oferta urbanistica a autoritatilor locale,
pentru a se atrage investitori si populatie in zona, astfel crescand zestrea comunei, creandu-se
premizele unei dezvoltari durabile in teritoriu.
Din punct de vedere edilitar, exista premise viabile, comuna avand posibilitati reale de extindere
a infrastructurii (realizarea retelei de canalizare, extindere retele gaze naturale).
Modul de aplicare a prevederilor P.U.G. s-au materializat in plansele ce stabilesc unitatile
teritoriale de referinta pentru satul MANECIU si trupurile izolate si plansele ce ilustreaza proprietatea
asupra terenurilor.

Organizarea teritoriului intravilan pe trupuri

Teritoriul intravilan este format din suprafetele de teren destinate constructiilor si


amenajarilor, fiind structurat, la nivel teritorial pe TRUPURI: trupul principal al localitatii si
celelalte trupuri apartinatoare acestuia.
Trupurile sunt unitati de suprafata ale teritoriului intravilan cu functiuni diverse, (vetra
principala ale localitatii sau subunitati apartinatoare, precum si alte subunitati izolate, dispersate in
teritoriu).

Zone si subzone functionale


Zona functionala este o categorie urbanistica si reprezinta un teritoriu pe care se
desfasoara activitatile umane ce se pot inscrie intr-o functiune principala si alte functiuni
secundare ; zonele functionale sunt puse in evidenta in Plansa nr. 3 - " Reglementari urbanistice -
zonificare ".
Subzonele functionale reprezinta subdiviziuni ale zonelor, avand functiuni specializate,
caracteristici urbanistice similare posibil de circumscris acelorasi reguli.
Teritoriul intravilan al satului MANECIU este impartit in urmatoarele zone functionale:
IS – ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII
L – ZONA PENTRU LOCUINTE
L/IS – ZONA PENTRU LOCUINTE SI INSTITUTII PUBLICE , SERVICII
IS/SP – ZONA PENTRU INSTITUTII, SERVICII, SPATII VERZI AMENAJATE, SPORT SI
AGREMENT
ID – ZONA PENTRU UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE

__________________________________________________________________ 96
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

ID/IS – ZONA PENTRU UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI INSTITUTII PUBLICE,


SERVICII
A – ZONA PENTRU UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE
ID/ZA(O) – ZONA PENTRU UNITATI INDUSTRIALE SI UNITATI AGRICOLE
SP – ZONA PENTRU SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI
AGREMENT
GC – ZONA PENTRU CIMITIRE
TE – ZONA PENTRU RETELE SI DOTARI TEHNICO-EDILITARE
CC – ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATII
DS – ZONA CU DESTINATIE SPECIALĂ

Zonele de protectie, interdictie si zone protejate


Monumente clasate şi arhitectură tradiţională
Valoarea arhitecturii tradiționale a zonei este una foarte ridicată; locuințele și gospodăriile au
fost studiate și un număr dintre ele au fost clasate, dar tocmai cele clasate nu au putut fi apărate de
mutilare sau demolare. Trei din casele din Gheaba, cu coduri de listă, nu mai există și nici nu se pot
afla date despre demolarea lor. Cele mai multe din cele rămase sunt grav modificate, până la a nu
mai fi posibilă recunoașterea valorii lor de monument.
Din fericire satele mai au încă un fond construit destul de mare, valoros, care nu a
fost clasat și care poate și trebuie să fie pus sub protecție, fie prin clasarea ca ansamblu rural, fie
prin instituirea de zone construite protejate, cu regulament impus și urmărit spre a fi pus în practică.
În satele în care există patrimoniu clasat, s-au instituit zone de protecție, pe limite
cadastrale, care cuprind un teritoriu mai amplu sau mai restrîns, în funcție de importanța,
amplasarea și vecinătățile fiecărui monument în parte.
În Măneciu Ungureni, Gheaba, Măneciu Pământeni, Costeni și Cheia, în afară de
zonele de protecție ale monumentelor istorice, au fost delimitate și zone construite protejate, care
cuprind porțiuni de sat, coincizând în mare cu vetrele istorice ale satelor (așa cum pot fi
recunoscute pe hărțile istorice), și care păstrează un număr important de clădiri și gospodării
tradiționale, cu valoare arhitecturală și în stare de consrevare relativ bună, pe o tramă
stradală și un parcelar istorice.
Cele două ansambluri monahale: Suzana și Cheia, necesită studiere aprofundată și
lucrări ample de consolidare și restaurare pentru a putea fi transmise generațiilor viitoare în
formă cât mai autentică.
Pentru clădirile monument se propune: cercetarea arhitecturală, restaurarea clădirlor cu
tehnici și materiale tradiționale.
Pentru zona de protecție ale ansamblului monahal Suzana: pentru orice construcție
care nu este parte a ansamblului clasat se va realiza PUZ, cu aviz al Comisiei Naționale a
Monumentelor Istorice. Se admite, pentru zona ansamblului: inicinta și satul monahal, realizarea
de lucrări de restaurare, consolidare, întreținere a clădirilor existente, în condițiile Legii 422/2001.
Pentru aceste zone protejate, cu arhitectură tradițională:
Atitudinea generală: conservare - se vor limita la maxim construcţiile noi şi se vor încuraja
reparaţiile şi lucrările de consolidare, restaurare, întreţinere a clădirilor şi spaţiilor existente.
Pentru parcelele ce conțin case cu valoare arhitecturală tradițională, se recomandă
păstrarea, restaurarea și conservarea caselor, cu modernizare moderată a interioarelor, fără a
aduce atingere formelor valoroase exterioare. Pentru aceste parcele se va institui regulament care
să interzică demolarea, fără releveul si fisa istorica a cladirii ce se demoleaza intocmita de personal
atestat si avizul DJC Prahova și se va încuraja repararea clădirilor cu materiale și tehnici tradiționale.

Situri arheologice
Pe teritoriul satului sunt cunoscute trei situri arheologice; din care numai unul (situl de la

__________________________________________________________________ 97
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Mănăstirea Suzana) este înscris în Repertoriul Arheologic Naţional. Prin urmare propunem ca celelalte
două să fie la rândul lor incluse în Repertoriul Arheologic Naţional:
Sit 1. Sat Costeni
Sit 2. Sat Făcăieni, punct Groapa Unchiaşului

Arii naturale protejate


Modul de administrare a ariilor naturale protejate va lua în considerare interesele comunităţii
locale, facilitându-se participarea localnicilor la aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare
durabilă a resurselor naturale, încurajându-se menţinerea practicilor şi cunoştinţelor tradiţionale locale
în valorificarea acestor resurse, în beneficiul comunităţii locale (art.10 din 0 .G. 236/2000).
La fel de importanţă ca şi instituirea regimului de protecţie este administrarea zonelor naturale
protejate. Constituirea structurilor de administrare, elaborarea de către acestea a unor planuri de
management şi supraveghere şi respectarea lor sunt factorii ce asigură durabilitatea demersului de
trecere sub regim de protecţie a unor zone naturale valoroase.

Protectia unor suprafete in extravilan

O atenţie deosebită trebuie acordată zonelor în care intervenţia omului asupra mediului
natural a fost benefică în ceea ce priveşte crearea unui peisaj mixt valoros, pentru care nu se pot institui
norme specifice, dar pentru care se va da o atenţie deosebită oricărei cereri de autorizaţie de
construire sau amenajate. Se remarcă în acest sens cea mai mare parte din teritoriul staţiunii Cheia,
situată într-un cadru natural de excepţie.

Interdictii definitive de construire


In zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute pentru protectia
sistemelor de alimentare cu energie electrica, gaze naturale, apa, canalizare, a cailor de
comunicatie si a altor lucrari de infrastructura.

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA


Identificarea tipului de proprietate a terenurilor este materializata in plansa “5. Proprietatea
asupra terenurilor”:
▪terenuri apartinand domeniului public al statului in administratia nationala a:
-“APELE ROMANE” (terenuri ocupate de ape): râul Teleajen (cod cadastral XI-
1.020.13.00.00.0)
- “MApN”: terenurile aferente imobilului nr 2583 Cheia, în suprafață totală de 159607,00 mp
-“CNADNR”: drumul naţional DN 1A
-“CNCFR”: cale ferată principală Ploieşti - Măneciu
-“RN ROMSILVA”: păduri
▪terenuri apartinand domeniului public de interes local: terenurile pe care se afla obiectivele de
utilitate publica (servicii publice, echipamente tehnico-edilitare), drumuri comunale, de
exploatare şi străzi.
▪terenuri apartinand domeniului privat al comunei:
▪terenuri proprietate privata apartinand persoanelor fizice sau juridice
Tot in aceasta plansa sunt marcate propunerile de circulatie a terenurilor:
-terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public: terenurile necesare realizarii
noilor drumuri si alei pietonale propuse
-terenuri propuse pentru concesionare

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA EXISTENTE:

__________________________________________________________________ 98
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

CATEGORIA DE INTERES DIMENSIUNI

JUDETEAN
NATIONAL
DOMENII SUPR. LUNGIME

LOCAL
mp ml
INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
Cladire sediu primarie+teren aferent 1767
Cladire fosta primarie+teren aferent 388,6
Cladire camin cultural+teren aferent Măneciu
2002
Pământeni
Cladire camin cultural+teren aferent Măneciu 1560
Cladire Casa poporului Măneciu+teren
505
aferent
Cladire fosta casa nasteri+teren aferent 484
Cladire primarie sediu pompieri
Cladire dispensar uman+teren aferent
562
Măneciu
Cladire club Cheia+teren aferent 1824
Cabana forestiera Buzoianu+teren aferent 1000
Teren cartier, Măneciu Ungureni 6230
Local Scoala – administrativa liceu cladire
122,85
Maneciu
Clădire Scoala veche liceu Maneciu 647,63
Clădire Scoala nouă liceu Maneciu+teren
8133
aferent
Cladire Scoala liceu Maneciu 184,6
Cladire Scoala noua liceu Măneciu 79,26
Cladire Scoala noua liceu Măneciu 149,94
Cabinet sport - baza sportiva Măneciu 142,74
Cladire Scoala noua Maneciu
3577
Pământeni+teren aferent
Sala de gimnastica – scoala nouă Măneciu
2875
Pământeni
Cladire Scoala Mocani, Măneciu
3126
Pământeni+teren aferent
Cladire Scoala Chiciureni+teren aferent 500
Cladire Scoala Cheia+teren aferent 6200
Cladire scoala mica Maneciu+teren aferent 1196
Cladire gradinita Piata, Măneciu 1000
Local gradinita Gheaba – fost canton silvic
402
Piţigoi+teren aferent
SPAŢII VERZI, SPORT, MONUMENTE
Sala sport Cheia+teren aferent 6600
Teren sport – Cartier, Măneciu 15478
Monumentul eroilor Măneciu Pământeni
Monumentul eroilor Făcăieni
ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE
Rezervor apa 500 m.c. Măneciu Ungureni
Retele extensie apa Măneciu Ungureni
Retea aductiune apa Cheia+teren aferent 1500
Rezervor apa 500 m.c. Măneciu Ungureni
Retea distributie apa Măneciu Ungureni 13125
Conducta apa Cheia
Rezervor otel 2150 m.c. Măneciu Pământeni
Rezervor apa 100 m.c. Măneciu
400
Pământeni+teren aferent

__________________________________________________________________ 99
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Rezervor apa 500 m.c. Măneciu Ungureni


Retea si racord canalizare Cheia 4000
Retea canalizare subtraversare C.F.R.
Măneciu
Statie clorinare Măneciu Ungureni 3600
Cladire statie clorinare Cheia 212,545
Gospodarie combustibil centrală termică 2131,635
Teren aferent rezervoare Plai, Măneciu 1425
Teren aferent statii de epurare ape menajere
2972
Măneciu Pământeni
Teren aferent cladirii statie tratare apa Plai,
1400
Releu
Teren aferent rezervor Cheia 150
Teren aferent captarii Poiana Mare, Măneciu 600
Teren aferent captarii Valea Berii, Cheia 3000
Retea canalizare strada Pietii 1030
Retea canalizare Gheaba II
Retea canalizare Gheaba I 1320
Retea canalizare Mocani 2500
Retea canalizare Giuresti 2100
Retea canalizare Drum Nou
Retea canalizare Făcăieni
Urmare a analizei si situatiei existente, tinand cont de perspectivele dezvoltarii demografice si a
posibilitatilor de dezvoltare economica, se fac urmatoarele propuneri in domeniul obiectivelor de utilitate
publica:
Reabilitare reţea de alimentare cu apă DS Tâmpa-Cheia,
Reabilitare reţea de alimentare cu apă DS 1004-588 str. Mocani
Înfiintare reţea canalizare centralizată în satul Măneciu Ungureni
Înfiintare reţea canalizare centralizată în satul Cheia
Promovarea „Sitului Natura 2000 Ciucaş” în vederea exploatării potenţialului turistic al acestuia
Extindere sediu primărie
Modernizare cămin cultural Măneciu Ungureni
Înfiintare reţea canalizare centralizată în satul Măneciu Pământeni
Modernizare DS 158 str. Mocani-Costeni
Modernizare DS 1942 str. Giureşti
Modernizare DS 1001 Giureşti
Modernizare str. Mocani (Chirobocea-Breteneşti)
Modernizare DS 1039 str. Mocani (Precup)
Modernizare DS 3684 Gheaba II-Gheaba
Modernizare DS 4624 Tabla - Buţii
Modernizare DN 1A (barieră CFR- SC Bradul SRL-Strada Valea Mare)
Modernizare drum Măneciu (str. Tabla Buţii-baraj Măneciu-Chiciureni-Schinda-Triunghi) în vederea
exploatării potenţialului turistic şi a resurselor naturale ale comunei
Extindere şcoala mică Măneciu Ungureni
Modernizare bază sportivă stadion Avântul Măneciu
Realizare sală de sport şi bazin de înot
Realizare şcoala nouă în comuna Măneciu prevăzută cu laboratoare, cabinete, ateliere, cabinete
multifuncţionale pentru învăţământ primar, gimnazial şi liceal
Realizare a încălzirii centrale pentru toate şcolile şi grădiniţele de pe raza comunei Măneciu
Realizarea unui local nou pentru bibliotecă şi sală de lectură
Realizarea cabinet medical pentru elevi şi profesori
Realizare campus şcolar prevăzut cu internat şi cantină

__________________________________________________________________ 100
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Crearea a două entităţi administrative (sate), în comuna Măneciu, respectiv satele Valea Popii şi
Buzăianu-Valea Stânii
Realizare de pârtie schi Gropşoare
Realizare de pârtie schi Babeşu
Construire grup locuinţe sociale şi pentru tinerii căsătoriţi
Aducţiune apă în sistem gravitaţional din sursa Bobu
Aducţiune gaze naturale în comuna Măneciu din sursa Buda
Realizare trotuare stânga-dreapta DN1A pe raza localităţilor componente comunei Măneciu
Reabilitare infrastructură generală a străzilor componente staţiunii Cheia şi dotarea cu spaţii de
agrement
Modernizare staţie de epurare Cheia
Regularizare albie pârâu Secuianca
Amenajarea şi dotarea unor centre de joacă pentru copiii comunei
Lucrări de cadastru imobiliar, extravilan şi intravilan
Realizarea strategiei de îmbunătăţire a comunicării cu populaţia
Reabilitarea chiliilor de la Mănăstirea Cheia şi Mănăstirea Suzana în parteneriat comuna Măneciu-
Mănăstirea Cheia şi Mănăstirea Suzana
Construire locaţie nouă pentru muzeul de istorie al comunei Măneciu
Realizarea de grădiniţe cu program prelungit în com. Măneciu, sat Măneciu Ungureni şi Măneciu
Pământeni
Realizare de trotuare pe străzile Gheaba 1, Gheaba 2, Pieţii, Cartier, Giureşti, Mocani, str. Gării-
biserica în satul Măneciu Pământeni
Reabilitare captare apă Capra şi Valea Berii
Amenajare spaţiu agrement în spatele hotelului Cheia
Realizare unui centru medical care să includă şi farmacie în satul Cheia
Modernizare drum Măneciu (strada Gheaba II-zona Câmpşor-Gheaba)
Reabilitare drum spre mănăstirea Cheia
Rampă transfer gunoi
Modernizare drum Muntele Roşu
Construire rezervor apă potabilă
Înfiinţare tabără şcolară pe raza comunei Măneciu
Realizarea de şanţuri şi podeţe adiacente străzilor din Cheia
Înfiinţarea unui drum public plus utilităţi în zona Pârăul Ţapului
Infiinţare reţea electrică în zona Buzăianu- Valea Stânii-Boncuţa,
Infiinţare reţea electrică în zona Ardelea
Construire bază sportivă şcoala Mocani
Amenajare spaţiu pentru familii cu probleme sociale
Realizare infrastructură specific turistică: mijloace de transport pe cablu Cheia - Muntele Roşu-Muntele
Ciucaş
Infiinţare grădiniţă cu spaţii de joacă în satul Măneciu Pămînteni
Regularizare albie pârâu Seaca
Extindere rețea de iluminat public
Construire patinoar în stațiunea Cheia
Realizare domeniu schiabil Baicu: pârtie schi şi telecabină
Execuţie pod rutier + cale acces DN 1A-zona Plăieţu (Coada Lacului-Cheia)
Reabilitare + modernizare DJ239 (legătura intre comunele Măneciu-Ceraşu prin satul Costeni)
Reabilitare termică (izolare termică) a blocurilor din comună
Modernizare drum de exploatare forestieră DN 1A Punct Valea Berii- Cabana Muntele Ciucaş

__________________________________________________________________ 101
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE


Concluziile generale ale prezentei documentatii sunt urmatoarele:
Comuna MANECIU are sanse mari de relansare economica si de reglementare a diferitelor aspecte
sociale si de protectie a mediului natural si construit datorita investitiilor din zona.
Pentru ca propunerile sa capete contur, sa fie aplicabile si sa intre in legalitate, se impune ca pe
viitor, in functie de oportunitati si oferte investitionare, sa fie elaborate documentatii (de tip PUZ si PUD sau
din domeniul funciar) privitoare la:
*reglementarea situatiei juridice a terenurilor pentru zonele neclare
*reconversia paltformelor economice abandonte
*construirea zonelor turistice
*zonele lotizabile corespunzatoare extinderilor intravilanelor
*amenajarea unor spatii verzi.
La acestea se adauga documentatiile necesare dotarii tehnico-edilitare a comunei si alte proiecte
avand drept scop diferite aspecte ale dezvoltarii.
Obiectivele propuse prin tema program care ilustreaza solicitarile administratiei publice locale si
necesitatile populatiei au fost incluse in prevederile prezentei documentatii, dupa aprobare documentatia
P.U.G. urmand sa se constituie in act de autoritate publica in vederea operarii in teritoriul localitatilor si al
comunei, cu privire la abordarea politicilor de construire si dezvoltare urbanistica.
Se vor intocmi dupa aprobarea P.U.G. documentatiile urbanistice de genul planurilor urbanistice
zonale sau de detaliu, care dupa aprobare in conditiile legislatiei in vigoare vor scoate de sub interdictia
temporara de construire zonele materializate in plansele de reglementari urbanistice.
In situatia in care, sub presiunea investitorilor zone din teritoriul intravilanului propus si din teritoriul
din extravilan vor capata alte functiuni fata de prevederile P.U.G., zonele respective se vor supune intocmirii
de documentatii de urbanism cu caracter local P.U.Z. care vor urma traseul avizarilor in vederea aprobarii
stabilit de actele normative in vigoare, in baza certificatului de ubanism emis de autoritatea locala. Termenul
de valabilitate a planului urbanistic general este de cca 10 ani, odata cu realizarea documentatiilor
stabilindu-se noile criterii de dezvoltare urbanistica in ansamblu si zonal.

*Prezenta documentatie serveste la fundamentarea in vederea obtinerii finantarilor pentru:


1. programe de urbanizare a zonelor construite in teritoriu
2. dotare cu echipamente edilitare,
3. intretinere si dezvoltare a infrastructurii,
4. luarea de masuri in vederea protejarii mediului natural si construit,
5. eliberarea certificatelor de urbanism
6. eliberarea autorizatiilor de construire
7. baza grafica de intocmire a cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar si a bancii de date
urbane

Intocmit de:
Urbanist Miruna Chiritescu

__________________________________________________________________ 102
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

ANEXE ANEXA 1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNECIU 2014-2020

1. REABILITARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ DS TÂMPA-CHEIA


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Reparații - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Măneciu; Realizarea studiului de 36 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor viaţă a populaţiei comunei - potenţialii investitori; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
economici care vor beneficia de - diminuarea factorilor de risc - agenții economici din zonă; Elaborarea proiectului tehnic credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca
pe urma acestei infrastructuri pentru populaţie; - turiștii ce vizitează Aprobarea începerii obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
edilitare - crearea de noi locuri de îmbunătăţirea condiţiilor de proiectului asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
- Asigurarea serviciilor de apă la muncă; viaţă a populaţiei comunei Pregătirea şi depunerea realizate în procesul de elaborare a strategiei de
tarife accesibile; - atragerea de investitori. - diminuarea factorilor de risc cererii de finanţare dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
pentru populaţie; Contractarea proiectului intervievate a răspuns că este importantă
- crearea de noi locuri de Organizarea licitaţiilor extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare
muncă; Monitorizare, evaluare, cu apă.
. control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 103
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

2. REABILITARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ DS 1004-588 STR. MOCANI


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Reparații - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute ai proiectului/ grupul Activităţile proiectului proiectului
ţintă
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor - locuitorii comunei Realizarea studiului de 36 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor de viaţă a populaţiei Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
economici care vor beneficia de pe comunei - potenţialii investitori; Elaborarea proiectului tehnic pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
urma acestei infrastructuri edilitare - diminuarea factorilor de - agenții economici din Aprobarea începerii Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
- Asigurarea serviciilor de apă la risc pentru populaţie; zonă; proiectului consultării opiniei publice realizate în procesul de
tarife accesibile; - crearea de noi locuri de - turiștii ce vizitează Pregătirea şi depunerea elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
muncă; comuna. cererii de finanţare populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
- atragerea de investitori. Contractarea proiectului reabilitarea reţelei de alimentare cu apă DS 1004-588 Str.
Organizarea licitaţiilor Mocani.
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 104
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

3. ÎNFIINTARE REŢEA CANALIZARE CENTRALIZATĂ ÎN SATUL MĂNECIU UNGURENI


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
beneficiari ai proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Realizarea studiului de 36 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi îmbunătăţirea
locuitorilor şi consumatorilor viaţă a populaţiei comunei Măneciu; fezabilitate capacităţii acestora de a atrage credite pentru investiţii.
economici care vor beneficia - diminuarea factorilor de risc - potenţialii investitori; Elaborarea proiectului Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice
de pe urma acestei pentru populaţie; - agenții economici tehnic asupra dezvoltării economice a zonei prin crearea de noi
infrastructuri edilitare - crearea de noi locuri de din zonă; Aprobarea începerii locuri de muncă, care vor stabiliza forta de muncă în zonă şi
- Asigurarea serviciilor de muncă; - turiștii ce vizitează proiectului vor creste calificarea acesteia.
canalizare la tarife accesibile; - scăderea factorului de comuna. Pregătirea şi depunerea Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar activitatea
poluare; cererii de finanţare acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local.
- reducerea efectelor unor Contractarea proiectului Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
riscuri naturale, cum ar fi Organizarea licitaţiilor Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
inundatiile. Monitorizare, evaluare, realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
- atragerea de investitori. control locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
Auditul proiectului importantă realizarea reţelei de canalizare.

__________________________________________________________________ 105
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

4. ÎNFIINTARE REŢEA CANALIZARE CENTRALIZATĂ ÎN SATUL CHEIA


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute ai proiectului/ grupul Activităţile proiectului proiectului
ţintă
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor - locuitorii comunei Realizarea studiului de 36 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor de viaţă a populaţiei Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
economici care vor beneficia de pe comunei - potenţialii investitori; Elaborarea proiectului tehnic pentru investiţii. Realizarea sistemului de canalizare va
urma acestei infrastructuri edilitare - diminuarea factorilor de - agenții economici din Aprobarea începerii avea efecte benefice asupra dezvoltării economice a
- Asigurarea serviciilor de canalizare risc pentru populaţie; zonă; proiectului zonei prin crearea de noi locuri de muncă, care vor
la tarife accesibile; - crearea de noi locuri de - turiștii ce vizitează Pregătirea şi depunerea stabiliza forta de muncă în zonă şi vor creste calificarea
muncă; comuna. cererii de finanţare acesteia.
- atragerea de investitori. Contractarea proiectului Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
Organizarea licitaţiilor activitatea acestora va genera venituri suplimentare la
Monitorizare, evaluare, control bugetul local. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Auditul proiectului Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
realizarea reţelei de canalizare.

__________________________________________________________________ 106
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

5. PROMOVAREA „SITULUI NATURA 2000-CIUCAŞ” ÎN VEDEREA EXPLOATĂRII POTENŢIALULUI TURISTIC AL ACESTUIA


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute ai proiectului/ grupul Activităţile proiectului proiectului
ţintă
- dezvoltarea comunei din punct de - dezvoltarea din puct de - turiștii Realizarea studiului de 36 luni Proiectul de promovare a „SITULUI NATURA 2000-
vedere turistic; vedere economic a zonei. - locuitorii comunei fezabilitate CIUCAŞ” în vederea exploatării potenţialului turistic al
- crearea de noi locuri de muncă. Măneciu. Elaborarea proiectului tehnic acestuia este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Aprobarea începerii Dezvoltare Locală și are ca principal scop dezvoltarea
proiectului turismului în zonă. De asemenea, în cadrul consultării
Pregătirea şi depunerea opiniei publice realizate în procesul de elaborare a
cererii de finanţare strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
Contractarea proiectului intervievate a răspuns că este foarte importantă
Organizarea licitaţiilor promovarea „SITULUI NATURA 2000-CIUCAŞ” în
Monitorizare, evaluare, control vederea exploatării potenţialului turistic al acestuia cât şi
Auditul proiectului în vederea întelegerii notiunii de ecoturism.

__________________________________________________________________ 107
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

6. EXTINDERE SEDIU PRIMĂRIE


MANAGERUL DE VALOARE PROIECT CATEGORIA
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT (ESTIMATIV) PROIECTULUI
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Reparații - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
economia şi populaţia rurală şi punerea în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
valoare a moştenirii rurale. Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de bază
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a - locuitorii comunei Realizarea studiului de fezabilitate 12 luni Stimularea cooperării între autorităţile
desfășurării unor activități care populaţiei comunei Măneciu; Elaborarea proiectului tehnic locale şi îmbunătăţirea capacităţii
să asigure cerințele cetățenilor - crearea de noi locuri de muncă; - potenţialii investitori; Aprobarea începerii proiectului acestora de a atrage credite pentru
și buna funcționare a - îmbunătățirea condițiilor de muncă ale - agenții economici din Pregătirea şi depunerea cererii de investiţii. Proiectul este cuprins ca
administrației publice conform angajaților din administrația publică zonă; finanţare obiectiv în Strategia de Dezvoltare
standardelor europene; -pastrarea confidenţialităţii în legatură cu - turiștii ce vizitează Contractarea proiectului Locală. De asemenea, în cadrul
- dotarea birourilor cu mobilier informaţiile sau documentele de care iau comuna. Organizarea licitaţiilor consultării opiniei publice realizate în
nou şi cu calculatoare, cunosţintă în exercitarea funcţiei în Monitorizare, evaluare, control procesul de elaborare a strategiei de
imprimante şi alte echipamente Auditul proiectului dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
IT necesare acestei instituţii; problemele cetăţenilor; intervievate a răspuns că este
- eficientizarea serviciilor oferite importantă extinderea sediului Primăriei.
cetățenilor comunei.

__________________________________________________________________ 108
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

7. MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL MĂNECIU UNGURENI


MANAGERUL DE VALOARE PROIECT CATEGORIA
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT (ESTIMATIV) PROIECTULUI
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Reparații - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute ai proiectului/ grupul Activităţile proiectului proiectului
ţintă
- creșterea consumului de - revigorarea mediului cultural - locuitorii comunei Realizarea studiului de fezabilitate 12 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
cultură în rândul populației al populaţiei comunei; Măneciu; Elaborarea proiectului tehnic îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
comunei Măneciu; - crearea de noi locuri de - tinerii comunei; Aprobarea începerii proiectului credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca
- creșterea consumlui de muncă; - potențialii turiști ce Pregătirea şi depunerea cererii de obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
cultură în rândul fiilor satului. - îmbunătățirea condițiilor de vizitează comuna. finanţare asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
muncă ale angajaților din Contractarea proiectului realizate în procesul de elaborare a strategiei de
administrația publică; Organizarea licitaţiilor dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate
- eficientizarea serviciilor Monitorizare, evaluare, control a răspuns că este importantă modernizarea
oferite cetățenilor comunei. Auditul proiectului căminului cultural.

__________________________________________________________________ 109
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

8. ÎNFIINTARE REŢEA CANALIZARE CENTRALIZATĂ ÎN SATUL MĂNECIU PĂMÂNTENI


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute ai proiectului/ grupul Activităţile proiectului proiectului
ţintă
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor - locuitorii comunei Realizarea studiului de 36 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor de viaţă a populaţiei Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
economici care vor beneficia de pe comunei - potenţialii investitori; Elaborarea proiectului tehnic pentru investiţii. Realizarea sistemului de canalizare va
urma acestei infrastructuri edilitare - diminuarea factorilor de - agenții economici din Aprobarea începerii avea efecte benefice asupra dezvoltării economice a
- Asigurarea serviciilor de canalizare risc pentru populaţie; zonă; proiectului zonei prin crearea de noi locuri de muncă, care vor
la tarife accesibile; - crearea de noi locuri de - turiștii ce vizitează Pregătirea şi depunerea stabiliza forta de muncă în zonă şi vor creste calificarea
muncă; comuna. cererii de finanţare acesteia.
- atragerea de investitori. Contractarea proiectului Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
Organizarea licitaţiilor activitatea acestora va genera venituri suplimentare la
Monitorizare, evaluare, control bugetul local. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Auditul proiectului Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
realizarea reţelei de canalizare.

__________________________________________________________________ 110
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

9. MODERNIZARE DS 158 STR. MOCANI-COSTENI


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata proiectului Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Realizarea studiului de 18 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor viaţă a populaţiei comunei Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
economici care vor beneficia - diminuarea factorilor de risc - agenții economici din Elaborarea proiectului credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca
de pe urma acestei pentru populaţie; zonă; tehnic obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
infrastructuri edilitare - crearea de noi locuri de - potenţialii investitori; Aprobarea începerii asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
- Fluidizare trafic în zonă; muncă; - turiștii ce vizitează proiectului realizate în procesul de elaborare a strategiei de
- reducerea poluării; comuna. Pregătirea şi depunerea dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
- atragerea de investitori. cererii de finanţare intervievate a răspuns că este importantă
Contractarea proiectului modernizrea DS 158 Str. Mocani-Costeni.
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 111
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

10. MODERNIZARE DS 1942 STR. GIUREŞTI


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Realizarea studiului de 18 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor viaţă a populaţiei comunei Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
economici care vor beneficia - diminuarea factorilor de risc - agenții economici din Elaborarea proiectului pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
de pe urma acestei pentru populaţie; zonă; tehnic Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
infrastructuri edilitare - crearea de noi locuri de - potenţialii investitori; Aprobarea începerii consultării opiniei publice realizate în procesul de
- Fluidizare trafic în zonă; muncă; - turiștii ce vizitează proiectului elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
- reducerea poluării; comuna. Pregătirea şi depunerea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
- atragerea de investitori. cererii de finanţare modernizrea DS 1942 Str. Giurești.
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 112
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

11. MODERNIZARE DS 1001 GIUREŞTI (BANA)


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Realizarea studiului de 18 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor viaţă a populaţiei comunei Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
economici care vor beneficia - diminuarea factorilor de risc - agenții economici din Elaborarea proiectului pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
de pe urma acestei pentru populaţie; zonă; tehnic Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
infrastructuri edilitare - crearea de noi locuri de - potenţialii investitori; Aprobarea începerii consultării opiniei publice realizate în procesul de
- Fluidizare trafic în zonă; muncă; - turiștii ce vizitează proiectului elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
- reducerea poluării; comuna. Pregătirea şi depunerea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
- atragerea de investitori. cererii de finanţare modernizrea DS 1001 Giurești (Bana)
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 113
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

12. MODERNIZARE STR. MOCANI (CHIROBOCEA- BRETENEŞTI)


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Realizarea studiului de 22 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor viaţă a populaţiei comunei Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
economici care vor beneficia - diminuarea factorilor de risc - agenții economici din Elaborarea proiectului pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
de pe urma acestei pentru populaţie; zonă; tehnic Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
infrastructuri edilitare - crearea de noi locuri de - potenţialii investitori; Aprobarea începerii consultării opiniei publice realizate în procesul de
- Fluidizare trafic în zonă; muncă; - turiștii ce vizitează proiectului elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
- reducerea poluării; comuna. Pregătirea şi depunerea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
- atragerea de investitori. cererii de finanţare modernizrea Str. Mocani (Chirobocea- Breteneşti).
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 114
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

13. MODERNIZARE DS 1039 STR. MOCANI (PRECUP)


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Realizarea studiului de 24 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor viaţă a populaţiei comunei Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
economici care vor beneficia - diminuarea factorilor de risc - agenții economici din Elaborarea proiectului pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
de pe urma acestei pentru populaţie; zonă; tehnic Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
infrastructuri edilitare - crearea de noi locuri de - potenţialii investitori; Aprobarea începerii consultării opiniei publice realizate în procesul de
- Fluidizare trafic în zonă; muncă; - turiștii ce vizitează proiectului elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
- reducerea poluării; comuna. Pregătirea şi depunerea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
- atragerea de investitori. cererii de finanţare modernizrea DS 1039 Str. Mocani (Precup).
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 115
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

14. MODERNIZARE DS 3684 GHEABA II-GHEABA


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Realizarea studiului de 18 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor viaţă a populaţiei comunei Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
economici care vor beneficia - diminuarea factorilor de risc - agenții economici din Elaborarea proiectului pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
de pe urma acestei pentru populaţie; zonă; tehnic Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
infrastructuri edilitare - crearea de noi locuri de - potenţialii investitori; Aprobarea începerii consultării opiniei publice realizate în procesul de
- Fluidizare trafic în zonă; muncă; - turiștii ce vizitează proiectului elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
- reducerea poluării; comuna. Pregătirea şi depunerea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
- atragerea de investitori. cererii de finanţare modernizrea DS 3684 Str. Gheaba II - Gheaba.
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 116
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

15. MODERNIZARE DS 4624 TABLA - BUŢII


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Realizarea studiului de 18 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor viaţă a populaţiei comunei Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
economici care vor beneficia - diminuarea factorilor de risc - agenții economici din Elaborarea proiectului pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
de pe urma acestei pentru populaţie; zonă; tehnic Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
infrastructuri edilitare - crearea de noi locuri de - potenţialii investitori; Aprobarea începerii consultării opiniei publice realizate în procesul de
- Fluidizare trafic în zonă; muncă; - turiștii ce vizitează proiectului elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
- reducerea poluării; comuna. Pregătirea şi depunerea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
- atragerea de investitori. cererii de finanţare modernizrea DS 4626 Str. Tabla-Buții.
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 117
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

16. MODERNIZARE DN 1A (BARIERĂ CFR- S.C. BRADUL SRL-STRADA VALEA MARE)


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Realizarea studiului de 18 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor viaţă a populaţiei comunei; Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
economici care vor beneficia - diminuarea factorilor de risc - agenții economici din Elaborarea proiectului pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
de pe urma acestei pentru populaţie; zonă; tehnic Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
infrastructuri edilitare - crearea de noi locuri de - potenţialii investitori; Aprobarea începerii consultării opiniei publice realizate în procesul de
- Fluidizare trafic în zonă; muncă; - turiștii ce vizitează proiectului elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
- reducerea poluării; comuna. Pregătirea şi depunerea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
- atragerea de investitori. cererii de finanţare modernizrea DN 1A (BARIERĂ CFR- S.C. BRADUL
Contractarea proiectului SRL-STRADA VALEA MARE).
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 118
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

17. MODERNIZARE DRUM MĂNECIU (STR. TABLA BUŢII-BARAJ MĂNECIU-CHICIURENI-SCHINDA-TRIUNGHI) ÎN VEDEREA EXPLOATĂRII POTENŢIALULUI TURISTIC ŞI A RESURSELOR
NATURALE ALE COMUNEI
VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Realizarea studiului de 18 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
locuitorilor şi consumatorilor viaţă a populaţiei comunei; Măneciu; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
economici care vor beneficia - diminuarea factorilor de risc - agenții economici din Elaborarea proiectului pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
de pe urma acestei pentru populaţie; zonă; tehnic Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
infrastructuri edilitare - crearea de noi locuri de - potenţialii investitori; Aprobarea începerii consultării opiniei publice realizate în procesul de
- Fluidizare trafic în zonă; muncă; - turiștii ce vizitează proiectului elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
- reducerea poluării; comuna. Pregătirea şi depunerea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
- atragerea de investitori. cererii de finanţare modernizare drum Măneciu (str. Tabla Buţii-Baraj
Contractarea proiectului Băneciu-Chiciureni-Schinda-Triunghi) în vederea
Organizarea licitaţiilor exploatării potenţialului turistic şi a resurselor naturale ale
Monitorizare, evaluare, comunei
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 119
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

18. EXTINDERE ŞCOALA MICĂ MĂNECIU UNGURENI


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- crearea condiţiilor - îmbunătăţirea condiţiilor - elevii comunei Măneciu; Realizarea studiului de 24 luni Prin extinderea școlii din Măneciu Ungureni se urmărește
adecvate desfășurării de învățământ rural; - generațíile viitoare de elevi fezabilitate atingerea standardelor europene și deservirea
activităților didactice de - reducerea fenomenului - locuitorii comunei Măneciu. Elaborarea proiectului generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și preșcolari.
predare-învățare; migratoriu; tehnic Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
- asigurarea necesarului de . Aprobarea începerii Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării
clase pentru desfășurarea proiectului opiniei publice realizate în procesul de elaborare a
optimă a activităților Pregătirea şi depunerea strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
școlare; cererii de finanţare intervievate a răspuns că este foarte importantă
Contractarea proiectului reabilitarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor de
Organizarea licitaţiilor învățământ ale colectivității locale .
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 120
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

19. MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ STADION AVÂNTUL MĂNECIU


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Reparații - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- asigurarea unor spații - îmbunătăţirea condiţiilor - locuitorii comunei Măneciu; Realizarea studiului de 24 luni Prin modernizarea stadionului din Măneciu se urmărește
adecvate pentru desfășurării activitățílor - tinerii comunei Măneciu; fezabilitate atingerea standardelor europene și deservirea tinerilor,
desfășurarea în condiții sportive; - turiștii. Elaborarea proiectului dar și a altor categorii de vârstă care doresc să dezvolte
optime a activităților - creșterea competitivitățíi în tehnic activități sportive. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
sportive; rândul tinerilor Aprobarea începerii Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
. proiectului consultării opiniei publice realizate în procesul de
Pregătirea şi depunerea elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
cererii de finanţare populaţiei intervievate a răspuns că este foarte
Contractarea proiectului importantă modernizarea bazei sportive de care dispune
Organizarea licitaţiilor Măneciu.
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 121
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

20. REALIZARE SALĂ DE SPORT ŞI BAZIN DE ÎNOT


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- asigurarea unor spații - îmbunătăţirea condiţiilor - locuitorii comunei Măneciu; Realizarea studiului de 36 luni Prin realizarea sălii de sport și a bazinului de înot în
adecvate pentru desfășurării activitățílor sportive; - turiștii. fezabilitate Măneciu se urmărește atingerea standardelor
desfășurarea în condiții - creșterea competitivitățíi în Elaborarea proiectului europene și deservirea locuitorilor, dar și a turiștilor
optime a activităților rândul tinerilor. tehnic care doresc să dezvolte activități sportive. Proiectul
sportive; . Aprobarea începerii este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
- sporirea gradului de proiectului Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei
sănătate al populației Pregătirea şi depunerea publice realizate în procesul de elaborare a
comunei. cererii de finanţare strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
Contractarea proiectului populaţiei intervievate a răspuns că este foarte
Organizarea licitaţiilor importantă realizare sălii de sport și a bazinului de
Monitorizare, evaluare, înot .
control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 122
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

21. REALIZARE ŞCOALA NOUĂ ÎN COMUNA MĂNECIU PREVĂZUTĂ CU LABORATOARE, CABINETE, ATELIERE, CABINETE MULTIFUNCŢIONALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR,
GIMNAZIAL ŞI LICEAL
VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- crearea condiţiilor - îmbunătăţirea condiţiilor de - actualii și viitorii elevi din Realizarea studiului de 36 luni Prin acest proiect se urmăreșțe atingerea
adecvate desfășurării învățământ rural; comuna Măneciu. fezabilitate standardelor europene, dar și deservirea la cote
activităților didactice de - reducerea fenomenului - locuitorii comunei Măneciu. Elaborarea proiectului tehnic maxime a actualei și viitoarei generații de
predare-învățare; migratoriu. Aprobarea începerii proiectului școlari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
- creșterea competențelor Pregătirea şi depunerea cererii Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea,
profesionale în rândul de finanţare în cadrul consultării opiniei publice realizate în
tinerilor; Contractarea proiectului procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
- orientarea tinerilor din Organizarea licitaţiilor locală, majoritatea populaţiei intervievate a
localitate către continuarea Monitorizare, evaluare, control răspuns că este foarte importantă realizarea
studiilor. Auditul proiectului unei școli noi în comuna Măneciu, care să
dispună de laboratoare, cabinete, ateliere,
cabinete multifuncționale.

__________________________________________________________________ 123
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

22. REALIZAREA ÎNCĂLZIRII CENTRALE PENTRU TOATE ŞCOLILE ŞI GRĂDINIŢELE DE PE RAZA COMUNEI MĂNECIU
VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Reparații - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- crearea condiţiilor - îmbunătăţirea condiţiilor de - actualii și viitorii elevi din Realizarea studiului de 36 luni Prin acest proiect se urmărește atingerea
adecvate desfășurării învățământ rural; comuna Măneciu. fezabilitate standardelor europene, dar și deservirea la cote
activităților didactice de -reducerea fenomenului - locuitorii comunei Măneciu. Elaborarea proiectului tehnic maxime a actualei și viitoarei generații de
predare-învățare; migratoriu. Aprobarea începerii proiectului școlari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
- creșterea competențelor Pregătirea şi depunerea cererii Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea,
profesionale în rândul de finanţare în cadrul consultării opiniei publice realizate în
tinerilor. Contractarea proiectului procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
Organizarea licitaţiilor locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Monitorizare, evaluare, control răspuns că este foarte importantă, pentru
Auditul proiectului sănătatea populației școlare, realizarea încălzirii
centrale pentru toate școlile și gradinițele de pe
raza comunei Măneciu .

__________________________________________________________________ 124
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

23. REALIZAREA UNUI LOCAL NOU PENTRU BIBLIOTECĂ ŞI SALĂ DE LECTURĂ


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- crearea condiţiilor - îmbunătăţirea condiţiilor de - actualii și viitorii elevi din Realizarea studiului de fezabilitate 36 luni Prin realizarea unei biblioteci noi și a unei săli
adecvate desfășurării învățământ rural; comuna Măneciu. Elaborarea proiectului tehnic de lectură se urmărește atingerea
activităților didactice de - reducerea fenomenului - locuitorii comunei Măneciu. Aprobarea începerii proiectului standardelor europene, dar și deservirea la
predare-învățare; migratoriu. Pregătirea şi depunerea cererii de cote maxime atât a locuitorilor comunei cât și
- creșterea competențelor finanţare a potențialilor turiști. Proiectul este cuprins ca
profesionale în rândul Contractarea proiectului obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală.
tinerilor. Organizarea licitaţiilor De asemenea, în cadrul consultării opiniei
Monitorizare, evaluare, control publice realizate în procesul de elaborare a
Auditul proiectului strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă realizarea unei biblioteci
noi și a unei săli de lectură .

__________________________________________________________________ 125
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

24. REALIZARE CABINET MEDICAL PENTRU ELEVI ŞI PROFESORI


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- reducerea factorilor de risc - educarea din punct de - actualii și viitorii elevi din Realizarea studiului de 36 luni Prin realizarea unei cabinet medical pentru elevi
pentru sănătatea elevilor vedere medical a elevilor, comuna Măneciu; fezabilitate și profesori se urmărește atingerea standardelor
dar și a cadrelor didactice profilaxia bolilor. - cadrele didactice din comună Elaborarea proiectului tehnic europene, dar și deservirea elevilor și a cadrelor
care deservesc unitățile de - locuitorii comunei Măneciu. Aprobarea începerii proiectului didactice. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
învățământ; Pregătirea şi depunerea cererii Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea,
- asigurarea siguranței de finanţare în cadrul consultării opiniei publice realizate în
elevilor; Contractarea proiectului procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
asigurarea calității vieții. Organizarea licitaţiilor locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Monitorizare, evaluare, control răspuns că este foarte importantă realizarea
Auditul proiectului unei cabinet medical pentru elevi și profesori .

__________________________________________________________________ 126
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

25. REALIZARE CAMPUS ŞCOLAR PREVĂZUT CU INTERNAT ŞI CANTINĂ


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea


Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi serviciilor de bază pentru economia şi populaţia
Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale” rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- dezvoltarea unui - educarea și dezvoltarea - elevii comunei Măneciu. Realizarea studiului de fezabilitate 36 luni Proiectul este cuprins ca obiectiv în
învățământ calitativ; socială a elevilor. - elevi din comunele învecinate. Elaborarea proiectului tehnic Strategia de Dezvoltare Locală. De
- crearea de noi locuri de Aprobarea începerii proiectului asemenea, în cadrul consultării opiniei
muncă; Pregătirea şi depunerea cererii de publice realizate în procesul de elaborare a
- asigurarea calității vieții. finanţare strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
Contractarea proiectului populaţiei intervievate a răspuns că este
Organizarea licitaţiilor foarte importantă realizarea unei campus
Monitorizare, evaluare, control şcolar prevăzut cu internat şi cantină.
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 127
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

26. CREAREA A DOUĂ ENTITĂŢI ADMINISTRATIVE (SATE), ÎN COMUNA MĂNECIU, RESPECTIV SATELE VALEA POPII ŞI BUZĂIANU-VALEA STÂNII
VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- dezvoltarea comunei din - dezvoltarea din puct de - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de fezabilitate 28 luni Proiectul de creare a două entităţi
punct de vedere economic vedere economic a zonei. - turiștii. Elaborarea proiectului tehnic administrative (sate), în comuna Măneciu,
dar şi turistic; Aprobarea începerii proiectului respectiv satele Valea Popii şi Buzăianu-
- crearea de noi locuri de Pregătirea şi depunerea cererii de Valea Stânii este cuprins ca obiectiv în
muncă. finanţare Strategia de Dezvoltare Locală și are ca
Contractarea proiectului principal scop dezvoltarea turismului în
Organizarea licitaţiilor zonă. De asemenea, în cadrul consultării
Monitorizare, evaluare, control opiniei publice realizate în procesul de
Auditul proiectului elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă crearea
celor două entităţi administrative (sate), în
comuna Măneciu, respectiv satele Valea
Popii şi Buzăianu-Valea Stânii , atât pentru
locuitorii comunei, dar ,mai ales pentru
turiştii ce vizitează staţiunea

__________________________________________________________________ 128
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

27. REALIZARE DE PÂRTIE SCHI GROPŞOARE


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea


Direcţia pentru Gestionarea
AXA PRIORITARĂ 5 „Dezvoltarea infrastructurii de turism pentru valorificarea Ministerul Dezvoltării Regionale şi
FEADR Fondurilor Comunitare pentru
durabilă şi promovarea turismului” resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor Administraţiei Publice
Turism
turistice
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- dezvoltarea comunei din - dezvoltarea din puct de - turiștii Realizarea studiului de 36 luni Proiectul de realizare a unei pârtii de schi la
punct de vedere turistic; vedere economic a zonei. - locuitorii comunei Măneciu. fezabilitate Gropșoare este cuprins ca obiectiv în Strategia
- crearea de noi locuri de Elaborarea proiectului tehnic de Dezvoltare Locală și are ca principal scop
muncă. Aprobarea începerii proiectului dezvoltarea turismului în zonă. De asemenea, în
Pregătirea şi depunerea cererii cadrul consultării opiniei publice realizate în
de finanţare procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
Contractarea proiectului locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Organizarea licitaţiilor răspuns că este foarte importantă realizarea
Monitorizare, evaluare, control unei pârtii de schi la Gropșoare .
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 129
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

28. REALIZARE DE PÂRTIE SCHI BABEŞU


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea


Direcţia pentru Gestionarea
AXA PRIORITARĂ 5 „Dezvoltarea infrastructurii de turism pentru valorificarea Ministerul Dezvoltării Regionale şi
FEADR Fondurilor Comunitare pentru
durabilă şi promovarea turismului” resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor Administraţiei Publice
Turism
turistice
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- dezvoltarea comunei din - dezvoltarea din puct de - turiștii Realizarea studiului de fezabilitate 36 luni Proiectul de realizare a unei pârtii de schi la
punct de vedere turistic; vedere economic a zonei. - locuitorii comunei Măneciu; Elaborarea proiectului tehnic Babeşu este cuprins ca obiectiv în Strategia
- crearea de noi locuri de - agenţii economici din zonă. Aprobarea începerii proiectului de Dezvoltare Locală și are ca principal
muncă. Pregătirea şi depunerea cererii de scop dezvoltarea turismului în zonă. De
finanţare asemenea, în cadrul consultării opiniei
Contractarea proiectului publice realizate în procesul de elaborare a
Organizarea licitaţiilor strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
Monitorizare, evaluare, control populaţiei intervievate a răspuns că este
Auditul proiectului foarte importantă realizarea unei pârtii de
schi la Babeşu.

__________________________________________________________________ 130
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

29. CONSTRUIRE GRUP LOCUINŢE SOCIALE ŞI PENTRU TINERII CĂSĂTORIŢI


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- asigurarea unor spații - îmbunătăţirea - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de fezabilitate 36 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
adecvate pentru condiţiilor de viaţă a Elaborarea proiectului tehnic îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
desfășurarea în condiții populaţiei comunei Aprobarea începerii proiectului credite pentru investiţii. Amenajarea locuinţelor
optime a vieţii cotidiene - diminuarea factorilor Pregătirea şi depunerea cererii de pentru familii cu probleme sociale şi pentru tinerii
pentru familiile cu de risc pentru populaţie. finanţare căsătoriţi va avea efecte benefice asupra
probleme sociale; Contractarea proiectului dezvoltării economice a zonei prin crearea de noi
Organizarea licitaţiilor locuri de muncă, care vor stabiliza forţa de muncă
Monitorizare, evaluare, control în zonă şi vor creşte calificarea acesteia.
Auditul proiectului Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local. Proiectul este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este importantă
realizarea şi implementarea acestui proiect.

__________________________________________________________________ 131
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

30. ADUCŢIUNE APĂ ÎN SISTEM GRAVITAŢIONAL DIN SURSA BOBU


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- îmbunătățirea condițiilor de - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu; Realizarea studiului de fezabilitate 36 luni Proiectul de aducțiune a apei în sistem
viață ale cetățenilor comunei - reducerea poluării. - agenții economici; Elaborarea proiectului tehnic gravitațional din sursa Bobu este cuprins
Măneciu; - turiștii care viziteazăzona. Aprobarea începerii proiectului ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
- reducerea factorilor de risc Pregătirea şi depunerea cererii de Locală și are ca principal scop dezvoltarea
pentru sănătatea populației; finanţare turismului în zonă. De asemenea, în cadrul
- atragerea investitorilor; Contractarea proiectului consultării opiniei publice realizate în
- ecologizarea zonei. Organizarea licitaţiilor procesul de elaborare a strategiei de
Monitorizare, evaluare, control dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
Auditul proiectului intervievate a răspuns că este foarte
importantă realizarea de aducțiune a apei
în sistem gravitațional din sursa Bobu.

__________________________________________________________________ 132
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

31. ADUCŢIUNE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MĂNECIU DIN SURSA BUDA


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- reducerea poluării; - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de fezabilitate 36 luni Proiectul de aducţíune a gazelor naturale în
- ecologizarea zonei. - reducerea poluării. - turiștii. Elaborarea proiectului tehnic comuna Măneciu din sursa Buda este cuprins
Aprobarea începerii proiectului ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală
Pregătirea şi depunerea cererii de și are ca principal scop dezvoltarea turismului
finanţare în zonă. De asemenea, în cadrul consultării
Contractarea proiectului opiniei publice realizate în procesul de
Organizarea licitaţiilor elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
Monitorizare, evaluare, control majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
Auditul proiectului că este foarte importantă aducíunea gazelor
naturale în comuna Măneciu din sursa Buda .

__________________________________________________________________ 133
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

32. REALIZARE TROTUARE STÂNGA-DREAPTA DN1A PE RAZA LOCALITĂŢILOR COMPONENTE COMUNEI MĂNECIU
VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- Crearea condiţiilor - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de fezabilitate 36 luni Proiectul de realizare trotuare stânga-dreapta
adecvate locuitorilor şi viaţă a populaţiei comunei - turiștii. Elaborarea proiectului tehnic DN1A pe raza localităţilor componente
consumatorilor economici - diminuarea factorilor de risc Aprobarea începerii proiectului comunei Măneciu este cuprins ca obiectiv în
care vor beneficia de pe pentru populaţie; Pregătirea şi depunerea cererii de Strategia de Dezvoltare Locală și are ca
urma acestei infrastructuri - crearea de noi locuri de finanţare principal scop dezvoltarea turismului în zonă.
edilitare. muncă; Contractarea proiectului De asemenea, în cadrul consultării opiniei
- atragerea de investitori. Organizarea licitaţiilor publice realizate în procesul de elaborare a
Monitorizare, evaluare, control strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
Auditul proiectului populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importanta realizarea de trotuare
stânga-dreapta DN1A pe raza localităţilor
componente comunei Măneciu .

__________________________________________________________________ 134
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

33. REABILITARE INFRASTRUCTURĂ GENERALĂ A STRĂZILOR COMPONENTE STAŢIUNII CHEIA ŞI DOTAREA CU SPAŢII DE AGREMENT
VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
-îmbunătățirea condițiilor de - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de fezabilitate 36 luni Proiectul de reabilitare generală a
viață ale cetățenilor - reducerea poluării. - turiștii. Elaborarea proiectului tehnic străzilor componente ale staţiunii Cheia
comunei Măneciu; Aprobarea începerii proiectului este cuprins ca obiectiv în Strategia de
- reducerea factorilor de risc Pregătirea şi depunerea cererii de Dezvoltare Locală și are ca principal
pentru sănătatea populației; finanţare scop dezvoltarea turismului în zonă. De
- atragerea investitorilor; Contractarea proiectului asemenea, în cadrul consultării opiniei
Organizarea licitaţiilor publice realizate în procesul de
Monitorizare, evaluare, control elaborare a strategiei de dezvoltare
Auditul proiectului locală, majoritatea populaţiei intervievate
a răspuns că este foarte importantă
reabilitarea generală a străzilor
componente staţiunii Cheia .

__________________________________________________________________ 135
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

34. MODERNIZARE STAŢIE DE EPURARE CHEIA


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- reducerea poluării; - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de fezabilitate 36 luni Proiectul de modernizare staţie de
- ecologizarea zonei. - reducerea poluării. - turiștii; Elaborarea proiectului tehnic epurare Cheia este cuprins ca obiectiv în
- agenții economici. Aprobarea începerii proiectului Strategia de Dezvoltare Locală și are ca
Pregătirea şi depunerea cererii de principal scop dezvoltarea comunei. De
finanţare asemenea, în cadrul consultării opiniei
Contractarea proiectului publice realizate în procesul de elaborare
Organizarea licitaţiilor a strategiei de dezvoltare locală,
Monitorizare, evaluare, control majoritatea populaţiei intervievate a
Auditul proiectului răspuns că este foarte importantă
modernizarea staţiei de epurare Cheia.

__________________________________________________________________ 136
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

35. REGULARIZARE ALBIE PÂRÂU SECUIANCA


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- reducerea factorilor de - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de fezabilitate 36 luni Proiectul de regularizare albie pârâu
risc; - reducerea poluării. - turiștii. Elaborarea proiectului tehnic Secuianca este cuprins ca obiectiv în
- ecologizarea zonei. Aprobarea începerii proiectului Strategia de Dezvoltare Locală și are ca
Pregătirea şi depunerea cererii de principal scop dezvoltarea turismului în
finanţare zonă. De asemenea, în cadrul
Contractarea proiectului consultării opiniei publice realizate în
Organizarea licitaţiilor procesul de elaborare a strategiei de
Monitorizare, evaluare, control dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
Auditul proiectului intervievate a răspuns că este foarte
importantă regularizarea albiei pârâului
Secuianca.

__________________________________________________________________ 137
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

36. AMENAJAREA ŞI DOTAREA UNOR CENTRE DE JOACĂ PENTRU COPIII COMUNEI


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- îmbunătăţirea condiţiilor - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu; Realizarea studiului de 36 luni Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
de joacă pentru copii - copii comunei; fezabilitate Dezvoltare Locală și are ca principal scop
- asigurarea siguranţei şi - turiștii. Elaborarea proiectului tehnic dezvoltarea turismului în zonă. De asemenea, în
protecţiei copiilor. Aprobarea începerii proiectului cadrul consultării opiniei publice realizate în
Pregătirea şi depunerea cererii procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
de finanţare locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Contractarea proiectului răspuns că este foarte importantă amenajarea şi
Organizarea licitaţiilor dotarea unor centre de joacă pentru copiii
Monitorizare, evaluare, control comunei.
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 138
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

37. LUCRĂRI DE CADASTRU IMOBILIAR, EXTRAVILAN ŞI INTRAVILAN


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- delimitarea teritoriului - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de 36 luni Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
intravilan şi extravilan; -. - turiștii. fezabilitate Dezvoltare Locală și are ca principal scop
. Elaborarea proiectului tehnic dezvoltarea zonei. De asemenea, în cadrul
Aprobarea începerii proiectului consultării opiniei publice realizate în procesul
Pregătirea şi depunerea cererii de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
de finanţare majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că
Contractarea proiectului este foarte important realizarea proiectului de
Organizarea licitaţiilor lucrări cadastru imobiliar, extravilan şi intravilan.
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 139
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

38. REALIZAREA STRATEGIEI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A COMUNICĂRII CU POPULAŢIA


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- îmbunătăţirea şi - o colaborare mai eficientă - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de 36 luni Proiectul de realizare a strategiei de
eficientizarea comunicării între autoritatea publică - turiștii. fezabilitate îmbunătăţire a comunicării cu populaţia este
cu locuitorii comunei. locală şi cetăţenii comunei; Elaborarea proiectului tehnic cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Aprobarea începerii proiectului Locală și are ca principal scop dezvoltarea
Pregătirea şi depunerea cererii comunei Măneciu. De asemenea, în cadrul
de finanţare consultării opiniei publice realizate în procesul
Contractarea proiectului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
Organizarea licitaţiilor majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că
Monitorizare, evaluare, control este foarte importantă implementarea acestui
Auditul proiectului proiect.

__________________________________________________________________ 140
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

39. REABILITAREA CHILIILOR DE LA MĂNĂSTIREA CHEIA ŞI MĂNĂSTIREA SUZANA ÎN PARTENERIAT (COMUNA MĂNECIU-MĂNĂSTIREA CHEIA ŞI MĂNĂSTIREA SUZANA)
VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- dezvoltarea comunei din - dezvoltarea din puct de - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de 36 luni Proiectul de reabilitare a chiliilor de la
punct de vedere turistic; vedere economic a zonei. - turiștii. fezabilitate Mănăstirea Cheia şi Mănăstirea Suzana în
- crearea de noi locuri de Elaborarea proiectului tehnic parteneriat comuna Măneciu-Mănăstirea Cheia
muncă. Aprobarea începerii proiectului şi Mănăstirea Suzana este cuprins ca obiectiv în
Pregătirea şi depunerea cererii Strategia de Dezvoltare Locală și are ca
de finanţare principal scop dezvoltarea comunei Măneciu, dar
Contractarea proiectului şi a turismului în zonă. De asemenea, în cadrul
Organizarea licitaţiilor consultării opiniei publice realizate în procesul
Monitorizare, evaluare, control de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte importantă implementarea acestui
proiect.

__________________________________________________________________ 141
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

40. CONSTRUIRE LOCAŢIE NOUĂ PENTRU MUZEUL DE ISTORIE AL COMUNEI MĂNECIU


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- dezvoltarea comunei - dezvoltarea din puct de - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de fezabilitate 48 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
din punct de vedere vedere economic a - turiștii. Elaborarea proiectului tehnic îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
turistic; zonei. Aprobarea începerii proiectului pentru investiţii. Realizarea proiectului de construire locaţie
- crearea de noi locuri Pregătirea şi depunerea cererii de nouă pentru muzeul de istorie al comunei Măneciu va avea
de muncă. finanţare efecte benefice asupra dezvoltării economice a zonei prin
Contractarea proiectului crearea de noi locuri de muncă, care vor stabiliza forta de
Organizarea licitaţiilor muncă în zonă şi vor creşte calificarea acesteia.
Monitorizare, evaluare, control Zona va deveni mai atractivă pentru turişti, iar activitatea
Auditul proiectului acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă realizarea proiectului propus.

__________________________________________________________________ 142
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

41. REALIZAREA UNEI GRĂDINIŢE CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COM. MĂNECIU, SAT MĂNECIU UNGURENI
VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- crearea condiţiilor - îmbunătăţirea condiţiilor de -viitorii elevi din comuna Realizarea studiului de 36 luni Prin realizarea unei grădiniţe cu program
adecvate desfășurării învățământ rural; Măneciu. fezabilitate prelungit în satul Măneciu Ungureni se
activităților didactice de -reducerea fenomenului - locuitorii comunei Măneciu. Elaborarea proiectului tehnic urmărește atingerea standardelor europene și
predare-învățare; migratoriu. Aprobarea începerii proiectului deservirea generațiilor actuale dar și viitoare de
- creșterea competențelor Pregătirea şi depunerea cererii preșcolari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
profesionale în rândul de finanţare Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea,
tinerilor. Contractarea proiectului în cadrul consultării opiniei publice realizate în
Organizarea licitaţiilor procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
Monitorizare, evaluare, control locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Auditul proiectului răspuns că este foarte importantă realizarea
unei grădiniţe cu program prelungit în satul
Măneciu Ungureni .

__________________________________________________________________ 143
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

42. REALIZARE DE TROTUARE PE STRĂZILE GHEABA 1, GHEABA 2, PIEŢII, CARTIER, GIUREŞTI, MOCANI, STR. GĂRII- BISERICA ÎN SATUL MĂNECIU PĂMÂNTENI
VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- Crearea condiţiilor - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de 60 luni Proiectul de realizare trotuare este cuprins ca
adecvate locuitorilor şi viaţă a populaţiei comunei - turiștii. fezabilitate obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală și are
consumatorilor economici - diminuarea factorilor de risc Elaborarea proiectului tehnic ca principal scop dezvoltarea turismului în zonă.
care vor beneficia de pe pentru populaţie; Aprobarea începerii proiectului De asemenea, în cadrul consultării opiniei
urma acestei infrastructuri - crearea de noi locuri de Pregătirea şi depunerea cererii publice realizate în procesul de elaborare a
edilitare muncă; de finanţare strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
- Asigurarea serviciilor - atragerea de investitori. Contractarea proiectului populaţiei intervievate a răspuns că este foarte
accesibile; Organizarea licitaţiilor importantă realizarea de trotuare pe străzile
Monitorizare, evaluare, control mai sus menţionate.
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 144
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

43. REABILITARE CAPTARE APĂ CAPRA ŞI VALEA BERII


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- reducerea poluării; - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de 36 luni Proiectul de reabilitare captare apă Capra şi
- ecologizarea zonei. - reducerea poluării. - turiștii. fezabilitate Valea Berii este cuprins ca obiectiv în Strategia
Elaborarea proiectului tehnic de Dezvoltare Locală și are ca principal scop
Aprobarea începerii proiectului dezvoltarea turismului în zonă. De asemenea, în
Pregătirea şi depunerea cererii de cadrul consultării opiniei publice realizate în
finanţare procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
Contractarea proiectului locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Organizarea licitaţiilor răspuns că este foarte important proiectul de
Monitorizare, evaluare, control reabilitare a captărilor de apă din sursele Capra
Auditul proiectului şi Valea Berii.

__________________________________________________________________ 145
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

44. AMENAJARE SPAŢIU AGREMENT ÎN SPATELE HOTELULUI CHEIA


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea


Direcţia pentru Gestionarea
AXA PRIORITARĂ 5 „Dezvoltarea infrastructurii de turism pentru valorificarea Ministerul Dezvoltării Regionale şi
FEADR Fondurilor Comunitare pentru
durabilă şi promovarea turismului” resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor Administraţiei Publice
Turism
turistice
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata proiectului Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- dezvoltarea comunei din - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de 36 luni Proiectul de amenajare spaţiu de agrement în
punct de vedere turistic; - crearea de noi locuri de - turiştii fezabilitate spatele hotelului Cheia este cuprins ca obiectiv
- crearea de noi locuri de muncă; . Elaborarea proiectului tehnic în Strategia de Dezvoltare Locală și are ca
muncă . Aprobarea începerii principal scop dezvoltarea turismului în zonă. De
- sporirea gradului de proiectului asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
sănătate al populație Pregătirea şi depunerea realizate în procesul de elaborare a strategiei de
comunei cererii de finanţare dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
. Contractarea proiectului intervievate a răspuns că este foarte importantă
Organizarea licitaţiilor realizarea acestui proiect atât pentru locuitorii
Monitorizare, evaluare, comunei Măneciu, cât şi pentru turiştii ce
control vizitează zona.
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 146
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

45. REALIZAREA UNUI CENTRU MEDICAL CARE SĂ INCLUDĂ ŞI FARMACIE ÎN SATUL CHEIA
VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- dezvoltarea comunei din - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de 36 luni Proiectul de realizare unui centru medical care
punct de vedere turistic; - turiștii. fezabilitate să includă şi farmacie în satul Cheia este cuprins
- crearea de noi locuri de Elaborarea proiectului tehnic ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală și
muncă Aprobarea începerii proiectului are ca principal scop dezvoltarea turistică a
- sporirea gradului de Pregătirea şi depunerea cererii zonei. De asemenea, în cadrul consultării opiniei
sănătate al populație de finanţare publice realizate în procesul de elaborare a
comunei Contractarea proiectului strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
Organizarea licitaţiilor populaţiei intervievate a răspuns că este foarte
Monitorizare, evaluare, control importantă realizarea unui centru medical, care
Auditul proiectului să includă şi farmacie, în satul Cheia
.

__________________________________________________________________ 147
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

46. MODERNIZARE DRUM MĂNECIU (STRADA GHEABA II-ZONA CÂMPŞOR-GHEABA)


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- Crearea condiţiilor - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii comunei Măneciu; Realizarea studiului de 18 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
adecvate locuitorilor şi viaţă a populaţiei comunei; - agenții economici din zonă; fezabilitate îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
consumatorilor economici - diminuarea factorilor de risc - potenţialii investitori; Elaborarea proiectului tehnic credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca
care vor beneficia de pe pentru populaţie; - turiștii ce vizitează comuna Aprobarea începerii proiectului obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
urma acestei infrastructuri - crearea de noi locuri de . Pregătirea şi depunerea cererii asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
edilitare muncă; de finanţare realizate în procesul de elaborare a strategiei de
- Fluidizare trafic în zonă; - reducerea poluării; Contractarea proiectului dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
- atragerea de investitori. Organizarea licitaţiilor intervievate a răspuns că este importantă
Monitorizare, evaluare, control modernizarea drumului Măneciu (Strada Gheaba
Auditul proiectului II-Zona Câmpşor-Gheaba)

__________________________________________________________________ 148
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

47. REABILITARE DRUM SPRE MĂNĂSTIREA CHEIA


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- Crearea condiţiilor - Reabilitarea şi consolidarea - locuitorii comunei Măneciu; Realizarea studiului de 36 luni Prin reabilitarea drumului spre mănăstirea Cheia
adecvate locuitorilor şi reţelei de drumuri locale; - agenții economici din zonă; fezabilitate se urmărește atingerea standardelor europene și
consumatorilor economici - Accesul populaţiei la - potenţialii investitori; Elaborarea proiectului tehnic deservirea locuitorilor, dar și a turiștilor. Proiectul
care vor beneficia de pe locuri de muncă, servicii - turiștii ce vizitează comuna Aprobarea începerii proiectului este cuprins ca obiectiv în Strategia de
urma acestei infrastructuri medicale, educaţie, cultura, . Pregătirea şi depunerea cererii Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
edilitare recreere; de finanţare consultării opiniei publice realizate în procesul
- Fluidizare trafic în zonă; îmbunătăţirea condiţiilor de Contractarea proiectului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
viaţă a populaţiei comunei Organizarea licitaţiilor majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că
- diminuarea factorilor de risc Monitorizare, evaluare, control este foarte importantă reabilitarea drumului spre
pentru populaţie; Auditul proiectului mănăstirea Cheia
- crearea de noi locuri de .
muncă;
- reducerea poluării;
- atragerea de investitori
.

__________________________________________________________________ 149
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

48. RAMPĂ TRANSFER GUNOI


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- reducerea poluării; - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de 36 luni Proiectul de construire rampă transfer gunoi
- ecologizarea zonei. - reducerea poluării. - turiștii; fezabilitate este cuprins ca obiectiv în Strategia de
- agenții economici din zonă; Elaborarea proiectului tehnic Dezvoltare Locală și are ca principal scop
- potenţialii investitori. Aprobarea începerii proiectului dezvoltarea economică a zonei. De asemenea,
. Pregătirea şi depunerea cererii în cadrul consultării opiniei publice realizate în
de finanţare procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
Contractarea proiectului locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Organizarea licitaţiilor răspuns că este foarte importantă construirea
Monitorizare, evaluare, control unei rampe pentru transferul gunoiului.
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 150
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

49. MODERNIZARE DRUM MUNTELE ROŞU


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- Crearea condiţiilor - Reabilitarea şi consolidarea - locuitorii comunei Măneciu; Realizarea studiului de 30 luni Prin modernizarea drumului spre Muntele Roşu
adecvate locuitorilor şi reţelei de drumuri locale; - agenții economici din zonă; fezabilitate se urmărește atingerea standardelor europene și
turiştilor care vor beneficia - Accesul populaţiei la - potenţialii investitori; Elaborarea proiectului tehnic deservirea locuitorilor, dar și a turiștilor. Proiectul
de pe urma acestei locuri de muncă, servicii - turiștii ce vizitează comuna. Aprobarea începerii proiectului este cuprins ca obiectiv în Strategia de
infrastructuri edilitare medicale, educaţie, cultura, Pregătirea şi depunerea cererii Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
- permiterea accesului mai recreere; de finanţare consultării opiniei publice realizate în procesul
facil în zonă; îmbunătăţirea condiţiilor de Contractarea proiectului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
viaţă a populaţiei comunei Organizarea licitaţiilor majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că
- diminuarea factorilor de risc Monitorizare, evaluare, control este foarte important, pentru dezvoltarea
pentru populaţie; Auditul proiectului economiei localităţii, ca drumul spre Muntele
- crearea de noi locuri de Roşu să fie modernizat.
muncă;
- reducerea poluării;
- atragerea de investitori.

__________________________________________________________________ 151
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

50. CONSTRUIRE REZERVOR APĂ POTABILĂ


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- reducerea poluării; - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de 36 luni Proiectul de construire rezervor apă potabilă
- ecologizarea zonei. - reducerea poluării. - turiștii. fezabilitate este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Elaborarea proiectului tehnic Dezvoltare Locală și are ca principal scop
Aprobarea începerii proiectului dezvoltarea turismului în zonă. De asemenea, în
Pregătirea şi depunerea cererii cadrul consultării opiniei publice realizate în
de finanţare procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
Contractarea proiectului locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Organizarea licitaţiilor răspuns că este foarte importantă construirea
Monitorizare, evaluare, control rezervorului de apă potabilă, pentru locuitorii
Auditul proiectului comunei, dar şi pentru turiştii ce vizitează
localitatea Măneciu.

__________________________________________________________________ 152
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

51. ÎNFIINŢARE TABĂRĂ ŞCOLARĂ PE RAZA COMUNEI MĂNECIU


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- dezvoltarea comunei din - dezvoltarea din puct de - turiștii Realizarea studiului de 60 luni Proiectul de înfiinţare tabără şcolară pe raza
punct de vedere turistic; vedere economic a zonei. - locuitorii comunei Măneciu. fezabilitate Comunei Măneciu este cuprins ca obiectiv în
- crearea de noi locuri de Elaborarea proiectului tehnic Strategia de Dezvoltare Locală și are ca
muncă. Aprobarea începerii proiectului principal scop dezvoltarea turismului în zonă. De
Pregătirea şi depunerea cererii asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
de finanţare realizate în procesul de elaborare a strategiei de
Contractarea proiectului dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
Organizarea licitaţiilor intervievate a răspuns că este foarte importantă
Monitorizare, evaluare, control realizarea unei tabere şcolare în Comuna
Auditul proiectului Măneciu .

__________________________________________________________________ 153
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

52. REALIZAREA DE ŞANŢURI ŞI PODEŢE ADIACENTE STRĂZILOR DIN CHEIA


VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului proiectului
- Crearea condiţiilor - accesul populaţiei la locuri - locuitorii comunei Măneciu; Realizarea studiului de 18 luni Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
adecvate locuitorilor şi de muncă, servicii medicale, - agenții economici din zonă; fezabilitate Dezvoltare Locală și are ca principal scop
consumatorilor economici educaţie, cultura, recreere; - potenţialii investitori; Elaborarea proiectului tehnic dezvoltarea turismului în zonă. De asemenea, în
care vor beneficia de pe - îmbunătăţirea condiţiilor de - turiștii ce vizitează comuna. Aprobarea începerii proiectului cadrul consultării opiniei publice realizate în
urma acestei infrastructuri viaţă a populaţiei comunei Pregătirea şi depunerea cererii procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
edilitare - diminuarea factorilor de risc de finanţare locală, majoritatea populaţiei intervievate a
- Fluidizare traficului pentru populaţie; Contractarea proiectului răspuns că este foarte importantă realizarea de
pietonal în zonă; - crearea de noi locuri de Organizarea licitaţiilor şanţuri şi podeţe adiacente străzilor din Cheia.
muncă. Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

__________________________________________________________________ 154
Memoriu general comuna MĂNECIU, judeţul PRAHOVA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

53. ÎNFIINŢAREA UNUI DRUM PUBLIC PLUS UTILITĂŢI ÎN ZONA PÂRÂUL ŢAPULUI
VALOARE
MANAGERUL DE CATEGORIA
PROIECT SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI
PROIECT/SOLICITANT PROIECTULUI
(ESTIMATIV)
- buget local;
- buget de stat;
Consiliul local Măneciu Neevaluată încă Investiții - fond european pentru dezvoltare rurală; ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Măneciu
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,


AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Agenţia de plăţi pentru
FEADR calităţii vieţii în zonele rurale şi
economia şi populaţia rurală şi punerea în Rurale Dezvoltare Rurală şi Pescuit
diversificarea economiei rurale”
valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai Durata Justificarea necesităţii implementării proiectului
Obiective Rezultatele obţinute Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă proiectului
- reducerea poluării; - dezvoltarea zonei; - locuitorii comunei Măneciu. Realizarea studiului de fezabilitate 18 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
- ecologizarea zonei. - reducerea poluării. - turiștii. Elaborarea proiectului tehnic îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
Aprobarea începerii proiectului credite pentru investiţii. Realizarea drumului public
Pregătirea şi depunerea cererii de de interes local va avea efecte benefice asupra
finanţare dezvoltării economice a zonei prin crearea de noi
Contractarea proiectului locuri de muncă, care vor stabiliza forta de muncă în
Organizarea licitaţiilor zonă şi vor creste calificarea acesteia.
Monitorizare, evaluare, control Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
Auditul proiectului activitatea acestora va genera venituri suplimentare
la bugetul local. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,