Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN LALESCU" REŞIŢA

SUBIECTE

R II

I. Precizaţi:

1. Diferenţele dintre termenii "resurse minerale" şi "resurse energetice".


2. Două exemple de resurse energetice.
3. Ce fel de resurse sunt după durabilitatea exploatării.
4. Ce fel de resurse sunt după impactul asupra mediului înconjurător.
5. Câte un tip de energie utilizabilă care se obţine din fiecare resursă menţionată.
30 puncte
II. Precizaţi:
1. Două ramuri ale industriei uşoare.
2. Câte o materie primă folosită de fiecare dintre aceste ramuri.
3. Câte un produs al fiecărei ramuri industriale exemplificate.

18 puncte

III. Cu ajutorul hărţii, precizaţi:

1. O resursă energetică şi încă o resursă naturală ale oceanului marcat, pe hartă, cu litera A.
2. Un avantaj şi un dezavantaj al utilizării fiecărei categorii de resurse.

12 puncte