Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA DE LUCRU III: Aşezările omeneşti

clasa a VI-a B, oct. 2018


Elev: ..................................................................

A. Precizaţi:
1. două forme de locuire rurală.
2. două forme de locuire urbană.
3. criteriul de diferenţiere a satelor de oraşe indiferent de epoca istorică.

B. Completaţi tabelul de mai jos:

Localizarea
CONTINENTUL Megalopolisul/oraşe- reper Observaţii
megalopolisului
ASIA
AUSTRALIA
EUROPA

C. Scrieţi în casete tipul de sat specific pentru fiecare continent.

D. Precizaţi:
1. două ţări în care, în prezent, există sate-stup.
2. două ţări în care, în prezent, igloo-uri.
3. localizaţi, pe hartă şi oral, cele patru ţări.
4. prezentaţi doi factori care influenţează caracteristicile aşezărilor omeneşti în ţările date ca exemplu.