Sunteți pe pagina 1din 2

Conform marelui filosof român, Lucian Blaga, singurul scop absolut al omului este creația,

fiindcă din punctul meu de vedere doar prin creație omul, adică creatorul, își poate lăsa amprenta
în timp și spațiu.

Creația este cea care are capacitatea de a înălța creatorul și de ai da aripi, de al transforma
într-o adevărată pasăre capabilă de a străbare orizonturile și de a fi liberă. Însă aceasta poate
deveni cu adevărat liberă doar după ce găsește ieșirea din aceasă lume mică și neputincioasă,
când este capabilă de a străbate orizontul acestui spațiu închis.

În viziunea emeritului sculptor român Constantin Brâncuș, sculptura este asemenea unei
păsări, fapt ce la determinat pe sculptor să realizeze un șir de capodopere sub genericul Pasărea
măiastră. Consider că toate viziunile sculpturului asupra păsării măiestre sunt reușite și
originale, însă cea de-a șasea sculptură este mai aproape de felul în care mi-am imaginat eu acea
pasăre ce a intrat pe geamul atelierului și a putut găsi acel geam ce i-a permis să se ridice spre cer
și să devină liberă. Această sculptură este foarte organică și plastică fapt ce induce spre idea de
perfecțiunea formelor și a construcției, chiar și culoarea conferă acestei păsări puritate și
libertate, asemenea viziunii creatoare pe care o are sculptorul. Varianta numărul șase în mare
parte întruchipează creația pură capabilă de a înaripa și de a înscrie numele cratorului în
eternitate.

De asemenea creația marelui sculptor incifrează în sine relația creator – inspirație – creație,
fiindcă inspirația este asemenea unei păsări ce străbate văzduhul cu aripile sale și precum a
menționat Mihai Eminescu în textul Numai poetul „Numai poetul,/ Ca pasări ce zboară/
Deasupra valurilor,/ Trece peste nemărginirea timpului:/ În ramurile gândului,/ În sfintele lunci,/
Unde pasări ca el/ Se-ntrec în cântări.”, în cazul dat sculptorul este un poet ce cântă și prin
cântarea sa, adică prin creație este capabil de a-și căpăta eternitatea. Astfel între crator –
inspirașie – creație este o relație de interdependență, fiindcă fără creator nu ia naștere creația, iar
fără inspirație nu ia naștere adevărata capodoperă capabilă de a străbate hotarele timpului și a
spațiului, însă toate acestea nu pot fi realizate de un adevărat om al artei ce prin măiestria sa și
prin munca titanică pe care o depune este capabil de a crea o adevărată operă a artei.

Varianta numărul șase a păsării măiestre perfect materializează conceptul de creație ce are
puterea de a străbate orizonturile. Această variantă conceptualizează idea e orizont cultural,
fiindcă în mare parte doar în acepția unui creator român pasărea poate fi asemănată cu inspirația,
fiindcă românul este cel mai aproape de obiceiuri, de folclorul, de acea particulă ce unește
tradiția cu modernitatea/ inovația. El este aproape de natură, de acel spațiu sacru, fiindcă
conform acepției lui Lucian Blaga „veșnicia s-a născut la sat” și doar românul este acel păstrător
și cel ce perpetuiază această înțelepciune.

În cele sus spuse am făcut paralelea dintre literatură și sculptură, fiindcă acestea sunt două
ramuri ale aceluiași trunchi al artei. Arta este capabilă de a dărui nemurire creatorului prin
intermeiul creașiei sale, astfel indiferent este acest creator scriitor, compozitor, interpret, actor,
sculptor, poet, dramaturg, dansator el va rămâne cunoscut și tudiat de generațiilor viitoare doar
datorită capodopeei sale. Unica diferență dintre aceștia este limbajul artistic pe care îl utilizează,
fiindcă scriitorul, poetul și dramaturgul sunt oameni ai literelor, iar sculptorul utilizează piatra,
argila, gipsul pentru a-și crea propria operă de artă. Astfel putem afirma că oamenii literilor
utilizează limbajul metaforei pentru a fi cât mai originali, iar sculptorul utilizează limbajul
formelor și al liniilor pentru a-și exprima a-și face cunoscută propria viziune asupra lumii și
existenței.

Consider că acestă varietate a limbajului ajută ca ficare dintre noi să găsească ceea ce îi este
mai aproape și ceea ce mai bine îi reprezintă propria viziune, de asemenea această varietate
conferă vieții de zi cu zi o noutate și o frumusețe deosebită.