Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

LICEUL TEORETIC ”Ion Creangă”

PROIECTE DIDACTICE DE SCURTĂ DURATĂ


ANUL DE STUDII: 2019-2020

PROFESOR: Grosul Diana

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2018

Chișinău, 2019

1
Date generale: Liceul Teoretic “Ion Creangă”
Clasa: V
Subiectul: Școala în viața mea
Timpul alocat: 45 min
Forma de organizare: Prima oră

Obiective operaționale
Ob. 1. Să comunice despre şcoală şi despre cîmpul semantic al acestui cuvânt;
Ob. 2. Să prezinte printr-un simbol școala;
Ob. 3. Să argumenteze importanța școlii în evoluția copilului/ elevului;
Ob. 4. Să discute despre rolul şcolii cât şi a profesorului în societate;;
Tehnologia didactică :

 Metode:
 Ciorchinele
 Brainstorming
 Problematizarea
 Forme:
 Activitate frontală
 Activitate individuală
 Mijloace: foi A4, markere;
Profesor: Grosul Diana
Aprobat de mentorul școlar:
Bibliografia:
1. Cartaleanu T., Cosovan O., Formade de competențe prin strategii didactice interactive, Chișinău, ProDidactica, 2016
2. http://www.didactic.ro/
2
STRUCTURA ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

Tehnologia didactică
Etapele Obiective Conținutul activității Timpul Evaluare
activității operaționale Forme Metode Mijloace alocat

Profesorul creează condiţiile


necesare desfăşurării lecţiei.
EVOCARE Ob. 1. Să comunice Verifică prezenţa elevilor.
despre şcoală şi Anunță tema lecției “Școala
despre cîmpul în viața mea” Activitate 5 min.
semantic al acestui Elevii se pregătesc cu cele frontală Observaţia
cuvânt; necesare pentru oră. Se
asigură ordinea şi disciplina.

Profesorul notează pe tablă - Tablă


cuvântul școală și propune Activitate Ciorchinele - Cretă 5 min.
elevilor să formeze câmpul idividuală (Anexa 1)
semantic al acestui cuvânt.

3
Profesorul propune elevilor să
Ob. 2. Să prezinte reprezinte școala printr-un Activitate - Foi
printr-un simbol simbol și să argumenteze individual - Markere 10 min. Se va face
școala; simbolul prezentat. evaluarea
nonformală a
Conversația
Elevii reflectă asupra sarcinii participării
și desenează simbolul pe foi. elevilor.

REALIZAREA Doritorii prezintă fișa și Activitate


SENSULUI argumentează alegerea pe frontală
care au făcut-o.

După ce elevii își expun


ideile profesorul propune
elevilor o altă sarcină de lucru
Ob. 3. Să - să argumenteze de ce învață. -Fișe Se va face
argumenteze De ce este importantă școala? -Markere evaluarea
importanța școlii în 10 nonformală a
evoluția copilului/ Elevii notează pe fișe toate Activitate în Brainstorming minute participării
elevului; ideile și le prezintă colegilor. perechi (Anexa 2) elevilor.

După ce doritorii și-au


prezentat argumentele colegii
pot completa lista cu idei ce
nu au fost menționate.

4
Profesorul propune elevilor
să-și imagineze că au dispărut
toate școlile și profesorii. Ce
Ob. 4. Să discute s-ar întîmpla? 10 min.
despre rolul şcolii
cât şi a profesorului Conversație
în societate;; Elevii își fac notițe și inițiază Activitate
REFLECȚIE o distuție cu scopul de a găsi frontală
soluția problematizării.

La finele orei profesorul


îndeamnă elevii să-și expună
părerea referitor la tema 5
abordată. Activitate Conversație minute
frontală
EXTINDERE Fiecare doritor își expune
părerea.

Profesorul anunță tema pentru


acasă: eseu cu tema Școala
Viitorului, limita 0,5 - 1 pag.

5
ANEXA 1.

ȘCOALA

6
ANEXA 2.

PENTRU CE ÎNVĂȚ ? DE CE ESTE IMPORTANTĂ ȘCOALA ?


1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.