Sunteți pe pagina 1din 15

MISCAREA FLUIDELOR IN CONDITII ANTROPICE

MISCARE IN CONDUCTE SUB PRESIUNE

MISCARE IN CANALE CU NIVEL LIBER


MISCARE IN CONDUCTE SUB PRESIUNE

Miscarea PERMANENTA a FLUIDELOR in


conducte SUB PRESIUNE
consuma ENERGIA sub doua forme:
PIERDERE DE
SARCINA
PIERDERE DE SARCINA LONGITUDINALA LOCALA
in j m
hD   hDi hL   hL j
i 1 j 1

Ecuaţia lui Bernoulli care exprima transformarile energetice de-a lungul conductei

p v2
H  z     h D  hL
 2 g

Coeficientul CORIOLIS [1,05-1,1]


PIRDERILE DE SARCINA PENTRU O
CONDUCTA SUB PRESIUNE

1 2 3 4 5 6
Linia pierderilor de
 hD sarcină
logitudinale cumulate


V2 h L
Linia energetică
2 g

p p v2
Linia piezometrică H  z     h D  hL
  2 g

Plan orizontal
z Axa conductei
în plan vertical

Axa conductei
în plan orizontal
MISCARE IN CONDUCTE SUB PRESIUNE

PIERDERI DE SARCINA LONGITUDINALA


V2
hD  L
2 g  D
Caracteristicile CONDUCTEI Caracteristicile FLUIDULUI
L lungime V viteza medie
D diametru  vascozitate cinematica

k rugozitate densitate

Coeficient de rezistenta adimensional

Regimul de curgere: laminar/turbulent

V D 
Re  k Rh 
 P
MISCARE IN CONDUCTE SUB PRESIUNE

DEBITUL CONDUCTELOR si (Q) PANTA HIDRAULICA (J)

Pentru o conducta cu sectiunea circulara PANTA HIDRAULICA (J)

V2
  L
   D2 D dhD 2 g  D  V 2
Rh    J  
D P 4   D 4 dL L 2 g  D
P Coeficientul lui CHEZY

 V 2 D  V 2 8 g
Rh  J     V  Rh  J  C  Rh  J
2 gD 4 8 g 
DEBITUL (Q) conductei in functie de PANTA HIDRAULICA (J)
Q2
Q    V    C  Rh  J    C  Rh  J  K  J J 2
K
Modulul de debit
MISCAREA FLUIDELOR IN CONDITII ANTROPICE

MODULUL DE DEBIT (K) depinde de: DIAMETRUL CONDUCTEI


    K[litru/sec]
    Conducte curate Condiţii normale Conducte murdare
D  1
C 0   90
1
C 0   80
1
C0   70
RUGOZITATEA CONDUCTEI

[mm] [m2] n n n

 n  0,011  n  0,01250  n  0,0143


50 0,00196 9,624 8,46 7,403
75 0,00445 28,37 24,94 21,83
100 0,00785 61,11 53,72 47,01
125 0,01227 110,80 97,40 85,23
150 0,01767 180,20 158,40 138,60
175 0,02405 271,80 238,90 209,60
200 0,03142 388,00 341,10 298,50

COEFICIENT DE RUGOZITATE (n)


Nr.
crt Natura pereţilor conductei n
. [-]
1 Suprafeţe acoperite cu email sau smalţ 0,009
2 Tencuială din ciment curat 0,010
3 Conducte din ceramică, ţevi de fontă şi fier îmbinate corect 0,011
4 Conducte de apă normale; conducte de scurgere foarte curate 0,012
5 Canale acoperite cu un strat gros şi stabil de mâl 0,018
6 Canale în pamânt, aflate în condiţii bune de întreţinere 0,023
MISCARE IN CONDUCTE SUB PRESIUNE

Coeficientul de

PIERDERE DE V 2
SARCINA hL    rezistenţa locală se
LOCALA 2 g dermină
1 2
EXPERIMENTAL

1 ,V1  2 ,V2

RC 
1 2

Lărgirea bruscă Ingustarea bruscă


a secţiunii de a secţiunii de 3.5
curgere curgere D  D  
   0,13  0,16    
 
2
 2   RC  RC
   2  1   0,5  1  
 1   1 
CONDUCTA NERAMIFICATA SUB PRESIUNE

LINIE ENERGETICĂ
PLAN DE SARCINĂ HIDRAULICĂ

hT 
V2
2 g
LINIE PIEZOMETRICĂ p

H
Diferenţa de nivel (dH ) necesara
z
pentru: PLAN ORIZONTAL
1. transportul debitului:Q
Debitul (Q) conductei cu
2. printr-o conducta cu diametrul: D
1. diametrul (D)
3. cu lungimea:L
2. lungimea (L)
8 g K  C    Rh 3. la o diferenţă de nivel (dH)
C

Diametrul (D) unei conducte care
V2
Q2
V 2 transporta:
hD    L  2 L hL    1. debitul (Q)
2 g  D K 2 g 2. la o diferenţă de nivel(dH)
CONDUCTE LEGATE IN PARALEL

A LINIE PIEZOMETRICĂ B hAB  hD1  hD 2  hD 3


PLAN DE SARCINĂ PIEZOMETRICĂ

pA Q3
Q pB
 3
2 
Q2
Q1
Q
1
zA zB
PLAN ORIZONTAL

CONSERVAREA ENERGIEI CONSERVAREA MASEI


 p   p 
hD1  hD 2  hD 3   z A  A    z B  B   hAB
     
Q  Q1  Q2  Q3
Q12 Q22 Q32
 L1  2  L2  2  L3  hAB
K12 K2 K3
CONDUCTE SUB PRESIUNE RAMIFICATE

LINIE PIEZOMETRICĂ 1 LINIE PIEZOMETRICĂ 2 PLAN DE SARCINĂ PIEZOMETRICĂ

hD1
H1_ 2
LINIE PIEZOMETRICĂ 3
H1_ 3 h H1_ 4
D2
LINIE PIEZOMETRICĂ 4
CONSERVAREA
ENERGIEI 1 2
hD 3 hD 4
Q12 Q22
H1_ 2  2  L1  2  L2 3
K1 K2
Q12 Q32
H1_ 3  2  L1  2  L3 4
K1 K3
Q12 Q42 DACA SE CUNOSC:
H1_ 4  2  L1  2  L4
K1 K4
L1 , L2 , L3 , L4 , H 2 , H 3 , H 4 , D1 , Q1 , Q2 , Q3 , Q4
CONSERVAREA MASEI
SE POT CALCULA: D2 , D3 , D4
Q1  Q2  Q3  Q4
CONDUCTA
SUB PRESIUNE CU DEBIT UNIFORM DISTRIBUIT
PLAN DE SARCINĂ PIEZOMETRICĂ
Debitul consumat uniform
distribuit pe lungimea (L)
conductei
LINIE PIEZOMETRICĂ hD
Q1
q
L
Qx Q2
Qx  Q1 Q 2 q  x x   0, L 

Qx2 dhD x
Jx  2 
K dx L

Qx2 L  Q  Q  q  x
2  2 Q12 
L
hD   J x  dx  
L
 dx   1 2
 dx  Q2   Q1  Q2 
K2 K2 3
hD   L
0 0 0

K2
Q22
Daca DEBITUL consumat Q1  0 hD  2  L
K
MISCARE IN CANALE CU NIVEL LIBER

MISCARE UNIFORMA CU NIVEL LIBER este conditionata de:

Configuratia geometrica a canalului: Regimul de curgere:


V  Rh
•Traseul •laminar: Recr  500  600
Re cr 
•Panta
•Sectiunea de curgere
• tranzitie:
• turbulent:
Re cr  600  2000
Re cr  12500

LINIE PIEZOMETRICĂ

LINIE ENERGETICĂ LEGEA FUNDAMENTALA


legea lui CHEZY

V  C  Rh  J
h
1 y
C  Rh
n
b y  2,5  n  0,13  0,75  R h   
n  0,1
DIMENSIONAREA CANALELOR CU NIVEL LIBER

Obiectivele dimensionării sunt:


•Sectiunea de curgere si panta pentru a asigura transferul unui debit maxim;
•Viteza si panta care asigura amortizarea rapida a investitiei
•Viteza limita la care incepe degradarea peretilor canalului
•Forma sectiunii de curgere a canalului in functie de utilizarea acestuia:
• canale de desecare (profil dublu, pentru ape mari si mici)
• canale industriale (forma trapezoidala)
• canale de navigatie (forma poligonala sau trapezoidala)
• canale orasenesti pentru ape uzate (profil circular sau ovoidal)

Formula generala pentru dimensionare:

Q   V    C  Rh  J  K  J
DIMENSIONAREA CANALELOR CU NIVEL LIBER

SECTIUNEA OPTIMA DE CURGERE: Q   V    C  Rh  J  K  J


 b  b  2  h  ctg   h  h   b  h  ctg 
2

P  b  2  h 2  h 2  ctg   b  2  h  1  ctg 2
h
h
  P h
2
 d  d d  h   b  h  ctg  
 dh  0
Conditiile de optimizare:  
 dh  0 dh
 
•Sectiunea constanta
 dP 
 dP  d b  2  h  1  ctg   0
2
•Perimetrul minim
 0
 dh  dh dh
b


b 
 db
2  h  ctg  h 
db
dh
0
b
 

  h 2  2  1  ctg 2  ctg 
 
 2  1  ctg 2
  ctg
  2  1  ctg   0 h
2

 dh P  2  h  2  1  ctg 2  ctg
DIMENSIONAREA CANALELOR CU NIVEL LIBER

Aplicatie: SECTIUNEA OPTIMA DE CURGERE


(fisierul sectiuneOPTIMA.xls)