Sunteți pe pagina 1din 2

Lexic – totalitatea cuvintelor unei limbi. Conține peste 120000 de cuvinte.

Vocabularul de baza – cuvinte care stau la baza exprimarii, sunt cunoscute si utilizate de toti
vorbitorii (aproximativ 2000 de cuvinte)

Masa vocabularului – partea cea mai mare si mai mobile a vocabularului

Sens propriu – cuvint ce trezeste in minte imaginea obisnuita a unui obiect.

Sens figurat – sens neobisnuit, nou , ce creeaza o imagine neasteptata (pe ai tarii umeri dalbi…)

Formati propozitii cu sensul figurat al cuvintelor:

Crestetul

Poalele

Creasta

Gura

Sinonimele sunt cuvinte cu forme diferite, dar care au același sens. Ele sunt folosite pentru a
nuanța și a preciza ideea expusă în cadrul unei comunicări. Sinonimele au diferite grade de
echivalență între ele. În general nu există echivalență perfectă a cuvintelor existente într-o limbă.
[1]

Sinonimele pot fi clasificate în trei categorii:

 sinonime totale (absolute sau perfecte) Acestea corespund semantic în toată sfera lor de
înțelesuri.
 sinonime parțiale (relative sau imperfecte), adică cele ale căror sensuri nu se suprapun în
mod absolut. Ele se întâlnesc în special la cuvintele vechi și polisemantice:
 sinonime aproximative. 

Gasiti sinonime pentru urmatoarele cuvinte :

Zapada

Praf

A fugi

Deștept

Gaseste sinonimul pentru vervul a trece din urmatoarele enuntuti:

1. trec munții
2. trece vremea
3. trec obstacolul
4. trec exemplele din caietul de notițe
5. se trec tranafirii
6. trec mingea altui coechipier
7. am trecut în clasa a V-a
8. prin fierbere apa trece în vapori

Antonimele sunt perechi de cuvinte apartinând aceleiași parții de vorbire, ale caror sensuri sunt
opuse.

Antonimele pot fi:

 cu radical diferit: cald / rece, curajos / fricos, leneș / harnic;


 cu același radical, prefixat: corespunzător / necorespunzător, vizibil / invizibil, pur /
impur, tipic / atipic.

Formează antonime pentru următoarele cuvinte:

 Greșit
 A colora
 Precis
 Moral
 A coase
 Comod

Omofonele sunt cuvinte care se rostesc la fel, dar se scriu diferit.

Scrieti in locul punctelor de suspensie formele cerute de context:

1. Măi omule, stăpânul meu _____ răzgândit.


2. De ce ___ oprit trenul?
3. Scria-n gazetă că ____ dat/ Poruncă să se-ntoarcă-n țară.
4. După ce l-au trântit, el ___ sculat din râpă și ___ suit iar la război.
5. L-au trecut fiorii pe Gheorghe, dar ___ trecut ș-aceea.
6. Într-o singură zi satul ___ împărțit în două tabere.
7. Iar cei din suita ___.

Alcătuiți câte o propoziție cu fiecare din următoarele omofone.

 Sa
 S-a
 Sau
 S-au
 Ea
 Ia
 I-a
 Iar
 I-ar