Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA NR.

4
O cameră frigorifică realizată din panouri de poliuretan cu grosimea δiz=100 mm este utilizată
pentru refrigerarea fructelor de pădure. Dimensiunile camerei sunt: lungime L=3m, lăţime
l=3m şi înălţime h=2,5m. Camera este amplasată într-o hală în care temperatura ambiantă
este tamb=28°C. Cantitatea de produse ce urmează a fi refrigerată (m) este de 700 kg piersici
cu temperatura iniţială ti=20°C. Temperatura finală la care trebuie adus produsul este tf=5°C.
Camera este prevăzută cu două corpuri de iluminat (nlampa=2) având fiecare puterea (Qlampa) de
75W.
1. Să se determine puterea frigorifică necesară instalaţiei frigorifice pentru a realiza
procesul de refrigerare în 6 ore, respectiv 12 ore ştiind:
- căldura specifică a coacăzelor înainte de solidificare c=3,674 kJ/(kgK) [12];
- coeficientul de conductivitate termică al poliuretanului λiz=0,025 W/(mK) [1];
- temperatura medie a solului tsol=16°C;
- temperatura interioară tint=5°C se consideră egală cu temperatura finală a produsului
tf;
- podeaua este neizolată fiind realizată din beton cu grosimea δbeton=150 mm şi un
coeficient de conductivitate termică λbeton=0,59 W/(mK) [13];
- coeficientul de convecţie la interiorul camerei αint=80 W/(m2K) [2];
- coeficientul de convecţie la exteriorul camerei αext=30 W/(m2K) [2];
2. Cât ar trebui să fie grosimea pereţilor, dacă ar fi confecţionaţi din beton, pentru a avea
aceeaşi rezistenţă termică?

REZOLVARE PUNCT 1:
o Perete nordic:
knord = 1/(1/αint + δiz/ λiz + 1/αext) = 1/(1/80 + (100 x 10-3)/0,025 + 1/30) = 0,247 W/m2K
∆Tnord = (tamb + 273,15) – (tint + 273,15) = (28 + 273,15) – (5 + 273,15) = 23 K
Snord = L x h = 3 x 2,5 = 7,5 m2
Qnord = knord x Snord x ∆Tnord = 0,247 x 23 x 7,5 = 42,60 ~ 43 W
o Perete sudic:
Ksud = 1/(1/αint + δiz/ λiz + 1/αext) = 1/(1/80 + (100 x 10-3)/0,025 + 1/30) = 0,247 W/m2K
∆Tsud = (tamb + 273,15) – (tint + 273,15) = (28 + 273,15) – (5 + 273,15) = 23 K
Ssud = L x h = 3 x 2,5 = 7,5 m2
Qsud = ksud x Ssud x ∆Tsud = 0,2477 x 23 x 7,5 = 42,60 ~ 43 W
o Perete estic:
Kest = 1/(1/αint + δiz/ λiz + 1/αext) = 1/(1/80 + (100 x 10-3)/0,025 + 1/30) = 0,247 W/m2K
∆Test = (tamb + 273,15) – (tint + 273,15) = (28 + 273,15) – (5 + 273,15) = 23 K
Sest = L x h = 3 x 2,5 = 7,5 m2
Qest = kest x Sest x ∆Test = 0,247 x 23 x 7,5 = 42,60 ~ 43 W
o Peretele vestic:
Kvest = 1/(1/αint + δiz/ λiz + 1/αext) = 1/(1/80 + (1000 x 10-3)/0,025 + 1/30) = 0,247 W/m2K
∆Tvest = (tamb + 273,15) – (tint + 273,15) = (28 + 273,15) – (5 + 273,15) = 23 K
Svest = L x h = 3 x 2,5 = 7,5 m2
Qvest = kvest x Svest x ∆Tvest = 0,24 x 23 x 7,5 = 42,60 ~ 43 W
o Plafon:
Kplafon = 1/(1/αint + δiz/ λiz + 1/αext) = 1/(1/80 + (100 x 10-3)/0,025 + 1/30) = 0,247 W/m2K
∆Tplafon = (tamb + 273,15) – (tint + 273,15) = (28 + 273,15) – (5 + 273,15) = 23 K
Splafon = L x l = 3 x 3 = 9 m2
Qplafon = kplafon x Splafon x ∆Tplafon = 0,247 x 23 x 9 = 51,12 ~ 52 W
Qpereti = Qnord + Qsud + Qest + Qvest + Qplafon = 43 + 43 + 43 + 43 + 52 = 224 W ~ 0,224 kW
o Fluxul de căldură care pătrunde prin podea:
Kpodea = 1/(1/αint + δbeton/ λbeton) = 1/(1/80 + (150 x 10-3)/0,59) = 3,74 W/m2K
∆Tpodea = (tsol + 273,15) – (tint + 273,15) = (16 + 273,15) – (5 + 273,15) = 11 K
Spodea = L x l = 3 x 3 = 9 m2
Qpodea = kpodea x Spodea x ∆Tpodea = 3,74 x 11 x 9 = 370,26 (370 W) ~ 0,37 kW
o Fluxul de căldură care provine de la corpurile de iluminat:
Qiluminat = Ʃ (nlampa x Qlampa) = 2 x 75 = 150 W ~ 0,15 kW
o Fluxul de căldură care provine de la produs:
Q6hprodus = Qprodus/τ6h = 700 x 3,674 x (20 – 5)/6 x 3600 = 38577/21600 = 1,78 kW
Q12hprodus = Qprodus/τ12h = 700 x 3,674 x (20 – 5)/12 x 3600 = 38577/43200 = 0,89 kW
o Calculul necesarului de frig:
Q6hnec = Qpereti + Qpodea + Qiluminat + Q6hprodus = 0,224 + 0,37 + 0,15 + 1,78 = 2,52 k
Q12hnec = Qpereti + Qpodea + Qiluminat + Q12hprodus = 0,224 + 0,37 + 0,15 + 0,89 = 1,63 Kw
REZOLVARE PUNCT 2:
δperetebeton = λbeton x δpoliuretan/λpoliuretan = 0,59 x 100 x 10-3/0,025 = 2,36 m