Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor:
Scoala Gimnazială
Data:
Clasa: a V-a
Efectiv:
Loc de desfasurare: teren de sport
Materiale si instalatii: -mingii de baschet, fluier, cronometru, cercuri, jaloane

Temele lectiei :
1.Calitatea motrica-viteza - dezvoltarea vitezei de reactie si executie la diferiti stimului
2.Deprinderi si priceperi motrice specifice unei ramuri de sport- baschet - repetarea
driblingului multiplu

OBIECTIVE OPERATIONALE :La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili:

Obiective motrice:

O1:Sa reactioneze la diferiti stimuli vizuali si auditivi


O2: Sa efectueze dribling atat cu mana indemanatica cat si cu mana neindemanatica

Obiective cognitive:
O3: Sa stie care sunt stimulii vizuali si auditivi
O4:Sa explice importanta dezvoltarii ambidextriei

Obiective afective
O5: Sa se bucure de resusita proprie si a colegilor
O6: Sa isi incurajeze colegii

Formatii de
Doza lucru. Indicatii
Verigile lecţiei Conţinutul lectiei re si metodice si Observatii
Durata codi- organizatorice
ficare
1. Organizarea - adunarea,alinierea,salutul,prezenta 1” -in linie pe un
colectivului de - verificarea echipamentului si a starii de 30” rind -in cazul in
elevi sanatate care
3’ -anuntarea temelor lectiei 30” conditiile
-intoarceri stanga-dreapta 1’ meteo nu
-mers normal 1l - in coloana cate vor permite
-mers normal cu schimbarea sensului de 1tur unul desfasurarea
deplasare -la semnal lectiei pe
-mers pe varfuri, bratele sus 1L sonor terenul de
-mers normal 1l -spatele drept, sport, acesta
-mes pe calcaie, palmele la ceafa 1L privirea ianinte se va
-mers normal 1l -bratele indoite desfasura
-mers pe partea interioara a labei piciorului 1L pe langa corp in sala de
2.Pregatirea -mes normal 1l sport, care
organismului -mers pe partea exterioara a labei piciorului 1L va fi aerisita
pentru efort -mers normal cu trecere in alergare usoara 1tur -la semnal si pregatita
-miscari de respiratie 1L sonor pentru a
8’ -alergare cu pendularea gambelor la spate 1l putea fi
-mers cu miscari de respiratie 1l -bratele se desfasurata
-alergare cu genunchii la piept 1l misca pe langa ora in
-mers cu miscari de respiratie 1L corp conditii de
- alergare pas saltat 1diag -brat,picior lucru
-mers normal 1l opus normale.
-alergare cu pas sarit 1
diag
Formatie de
Ex.1 lucru: in
P.I.Stând depărtat, braţele pe lângă corp cu formatie de
ercul ţinut cu ambele mâini din partea sus de 2x cocor
-spatele drept
T1-4-rotări de cap spre stânga
T5-8-rotări de cap spre dreapta
Ex.2 2x
P.I. Stând depărtat, braţele pe lângă corp cu
u c cercul ţinut cu ambele mâini din partea de -spatele drept
sus
T1-ridicarea umerilor 2x -bratele intinse
T2-coborârea umerilor
T3-8-Idem T1-2 -picioarele
Ex.3 intinse
P.I.Stând depărtat,braţele întinse înainte -spatele drept
cu cu cercul ţinut cu ambele mâini din lateral 3x
T1-îndoirea braţelor la piept -privirea inainte
T2-întinderea braţelor înainte
3.Influentarea T3-indoirea bratelor la piept
selectiva a T4-intinderea bratelor deasupra capului -bratele intinse
aparatului T5-8 Idem T1-4
locomotor Ex.4 3x
8’ P.I.Stând depărtat, braţele jos cu cercul in -picioarele
tinut cu ambele mâini din lateral intinse
T1-ridicarea braţelor întinse înainte -spatele drept
T2-ridicarea braţelor întinse deasupra
apului capului
T3-coborârea braţelor întinse înainte
T4-coborârea braţelor întinse jos -trecerea
T5-8-IdemT1-4 3x cercului se
Ex.5 realizeaza pe
P.I.Stând depărtat,cercul ţinut cu mana s deasupra
stânga in lateral capului
T1-ducerea cercului prin lateral deasupra c 2x
apului cu braţul intins si apucarea lui cu m -spatele drept
mana dreapta
T2-coborârea cercului prin lateral cu braţul
d drept si apucarea lui in spate cu braţul s
stâng -picioarele pe
T3-8-Idem T1-2 3x toata talpa
-acelasi exerciţiu se efectueaza cu braţul rept
drept -bratele intinse
Ex.6
P.I. P.I.Stând , cercul la nivelul umerilor ţinut cu
-bratele intinse
cu ambele mâini din lateral
3x la nivelul
T1-pas lateral cu piciorul stâng, cu r
pieptului
ridicarea braţelor deasupra capului
T2-revenire in poziţie iniţială
T3-pas lateral cu piciorul drept, cu ridicarea 3x
b braţelor deasupra capului -bratele intinse
T4-revenire in poziţie iniţială
T5-pas înainte cu piciorul stâng cu ducerea
br braţelor întinse înainte -picioarele
T6-revenire in poziţia iniţială intinse
T7-pas înainte cu piciorul drept cu ducerea b
raţelor întinse înainte
Ex. 7
P.I.Stând depărtat, braţele întinse
-cercul se duce
deasupra capului cu cercul ţinut din lateral
perpendicular
T1-2-îndoirea trunchiului spre stânga cu a
pe picior
arcuire
T3-4-îndoirea trunchiului spre dreapta -picioarele
T5-6- cu ducerea braţelor întinse înainte s intinse
imultan cu răsucirea trunchiului spre t
stânga, cu arcuire -bratele intinse
T T7-8-răsucirea trunchiului spre dreapta cu inainte
rcu arcuire
Ex. 8
P.I. Stând depărtat, braţele sus cu cercul
tinut din laterale
T1-2-extensia trunchiului cu arcuire
T3-4-îndoirea trunchiului pe piciorul stâng c
cu arcuire
T5-6-extensia trunchiului cu arcuire
T7-8-îndoirea trunchiului pe piciorul drept c
cu acuire
Ex.9
P.I.Stând depărtat, braţele întinse înainte, c
cercul din lateral apucat cu ambele mâini
T1-apropierea picioarelor prin saritura i
multan cu îndoirea braţelor la piept
T2-departarea picioarelor prin saritura
i simultan cu întinderea braţelor înainte
Idem T3-8

-alergare cu plecare din pozitia startului de 1x -in coloana cate


sus cu fata spre directia de deplasare patru
-alergare cu plecare din pozitia startului de
4. Calitatea sus cu spatele spre directia de deplasare 1x -se pleaca la
motrica viteza semnal auditiv
12’ ( fluier)
-la intoarcere
1x mers
-alergare cu plecare din pozitia ghemuit cu
fata spre directia de deplasare 1x -se aseaza la loc
-alergare cu plecare din pozitia ghemuit cu in formatie
1x -se pleaca la
spatele spre directia de deplasare
-alergare cu plecare din pozitia sprijin semnal vizual (
inapoi pe palme cu fata spre directia de la lasarea
1x
deplasare bratului)
-alergare cu plecare din pozitia sprijin -se pleaca la
inapoi pe palme cu spatele spre directia de semnal auditiv (
deplasare bataia palmelor)

- -dribling multiplu din mers cu mana 1x - pe doua randuri


indemanatica
-mingea nu
- dribling multiplu din mers cu mana 1x
neindemanatica trebuie plesnita
- dribling multiplu din alergare cu mana -blocarea mingii
2x
indemanatica la nivelul
5.Deprinderi si
- dribling multiplu din alergare cu mana bazinului
priceperi motrice 2x
neindemanatica -mingea trebuie
specifice unei
impinsa oblic
ramuri de sport- -dribling alternativ printre jaloane din mers spre inainte
baschet 1x
15’ -drilingul se
-dribling alternativ printre jaloane din
1x efectueaza in
alergare usoara
interior la
trecerea pe
langa jalon
-mana cu care
se dribleaza se
schimba intre
jaloane

6. Revenirea -mers cu mişcări de relaxare ½T -in coloana cite


organismului -mers cu miscari de respiratie ½T unu
după efort
2’
7.Concluzii si - alinierea 30” -Linie pe un
aprecieri - concluzii si aprecieri 1’ rand
2’ - salutul 30”