Sunteți pe pagina 1din 2

SCHIȚA LECȚIEI

RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NAȚIONALĂ

I. Politica externă românească între 1878-1914

a. Tratatul secret cu Puterile Centrale – semnat la 30 octombrie 1883.


Cauza semnării: - politica activă a rușilor în sud-estul Europei.
Conținut: - părțile contractante își făgăduiesc pace și prietenie
- ajutor reciproc în limita intereselor.

b. Războaiele din Balcani (1912-1913)


- în cadrul primului război balcanic România își declară neutralitatea.
- a participat la cel de-al II-lea război balcanic de partea Serbiei, Greciei împotriva Bulgariei;
prin pacea de la București din 1913 România obține Cadrilaterul.

II. Războiul de întregire a României.

1. Neutralitatea 1914-1916
- hotărâtă prin Consiliul de Coroană de la Sinaia din 21 iulie/3august 1914
- motivul neutralității: Austro-Ungaria nu o prevenise de izbucnirea războiului, în plus Austro-
Ungaria nu fusese atacată.
- 3 curente de opinie politică:
 germanofil: P. P. Carp , Al. Marghiloman, etc.
 antantofil: N. Iorga, Nicolae Filipescu, etc.
 neutralist.
- puterile beligerante au exercitat presiuni asupra României pentru a-i obține ajutorul:
 Antanta oferea provinciile românești din Austro-Ungaria
 Puterile Centrale recunoșteau granițele Moldovei anterioare anului 1812.

2. România a ieșit din neutralitate în august 1916


- 4/17 august 1916 românia semna o convenție militară cu Franța, Marea Britanie, Italia și
Rusia prin care România se angaja să declare război Austro-Ungariei la 28 august 1916.

3. Desfășurarea războiului. Cronologie. Operațiuni militare.


- armata româna era slab dotată cu armament, dar era formată din 4 armate:
 o armată situată pentru apărarea graniței de sud
 3 armate au fost mobilizate și au pătruns pe un aliniament de 1400 km, în
noaptea de 15-16 august în Transilvania.
- Anul 1916: - înfrângerea României la Turtucaia
- armatele austro-ungare în noiembrie au pătruns în Țara Românească prin
Defileul Jiului și Oltului.
- armata germano-bulgară condusă de feldmareșalul Mackensen a pătruns pe la
Zimnicea dorind sa-i încercuiască pe români.
- la 23 noiembrie 1916 Bucureștiul a fost ocupat.
- Anul 1917: - armata română în perioada ianuarie-mai a fost instruită și dotată cu armament
de o misiune misiune franceză condusă de generalul Henry Berthlot.
- cele mai importante victorii:
1. Mărăști – 19 iulie
2. Mărășești - 24 iulie s-au remarcat generalii: Al. Averescu, Eremia
3. Oituz - 26 iulie Grigorescu, Constantin Cristescu
- prăbușirea frontului de est ca urmare a revoluției bolșevice din 25 oct./7 nov.
de la Petrograd atrage capitularea României și încheierea unui armistițiu de
pace la 9 decembrie 1917 la Focșani cu Puterile Centrale.
- Anul 1918: „Pacea odioasă” – 24 aprilie/ 7 mai semnată de guvernul Al. Marghiloman,
nerecunoscută de către regele Ferdinand.
Pacea prevedea:
- România să cedeze teritoriile împădurite ale Carpaților cu o suprafață de
5400 km2.
- să dea germanilor surplusul de petrol, cereale, pe o perioadă de 90 de ani.
- să demobilizeze armata.
La 28 oct. 1918 România a reintrat în război alături de Antanta. Guvernul C-tin Coandă a
denunțat pacea din 24 aprilie.
Singurul rezultat pozitiv pentru România a fost unirea teritoriilor românești.