Sunteți pe pagina 1din 6

Programă opțional

 
                                     ÎN LUMEA ANOTIMPURILOR

Clasa a III-a

Durata 1 an

Nr. ore/săptămână 1

Tipul opționalului integrat, transcurricular

Arii curriculare implicate 

-Limbă și comunicare

-Matematică și științe

-Om și societate

-Arte

-Tehnologii

                                                           Argument

     Opționalul ''În lumea anotimpurilor'' are prilejul de a le oferi elevilor descoperirea unor


mistere ale naturii, învățarea de la natură, perceperea frumosului din mediul înconjurător, din mai
multe perspective, în funcție de înclinațiile artistice și preferințele fiecărui elev.

     Frumusețile anotimpurilor, evenimentele care se succed cronologic pot fi percepute altfel de


un iubitor al literaturii, într-un mod diferit de un îndrăgit al științelor, pot căpăta noi forme în
mâinile unui împătimit al artei.

     Prin utilizarea metodelor moderne, care vor capta atenția elevilor, aceștia vor fi conduși spre
parcurgerea sarcinilor cu răbdare, dăruire și interes.

     Utilizarea unor texte literare sau științifice referitoare la diverse plante, animale sau
fenomene, îi va determina să citească, să povestească, să scrie, să recite, să interpreteze cântece,
să studieze imaginația scriitorului. Astfel, împletirea jocului cu cititul sau scrisul, realizarea unor
lucrări practice sau plastice, interpretarea unor roluri, au menirea să-i transforme pe elevi în
adevărați prieteni ai cunoașterii și să le trezească sentimente de admirație și prețuire pentru
frumosul din natură, artă și societate.

                                                             Notă de prezentare

     Disciplinei opționale ''În lumea anotimpurilor'' i-a fost alocată o oră pe săptămână,


conform planului cadru de învățământ, având la bază cadrul comun de dezvoltare a
competențelor cheie.

     Ca disciplină integrată, transcurriculară, aceasta are rolul de a ''împleti'' armonios noțiuni
legate de comunicare în limba română cu științele și artele, astfel încât elevul să privească mediul
înconjurător din mai multe perspective și să-și poată manifesta liber preferința pentru domeniul
pe care-l place cel mai mult.

     Programa propune o abordare din variate perspective, a frumosului din lumea care ne
înconjoară. Ea este bazată pe nevoia de exprimare a elevului prin diverse moduri-literatură,
muzică, arte, etc.

     Programa de față se structurează astfel - notă de prezentare, competențe generale, competențe


specifice, activități de învățare, conținuturi, sugestii metodologice, modalități de evaluare și
bibliografie.

                                                     Competențe generale

1. Cunoașterea și valorificarea propriilor experiențe privind mediul înconjurător

2. Dezvoltarea competențelor de comunicare orală și scrisă în vederea exprimării


propriilor opinii, sentimente, gânduri

3. Cultivarea sensibilității copiilor pentru aprecierea frumosului din jurul lor

4. Cunoașterea și folosirea unor tehnici de lucru cu materiale diverse

                                        Competențe specifice/Activități de învățare

 1.1 Perceperea mediului înconjurător în fiecare din cele patru anotimpuri

-  lectura și povestirea unor texte literare;

- achiziționarea unor materiale din natură;

- recunoașterea și clasificarea unor plante;

- observarea dirijată a unor imagini, planșe;

- realizarea unor fișe pentru portofoliu.


1.2 Identificarea shimbărilor din natură în fiecare anotimp

- lectura și discutarea unor texte despre fiecare anotimp;

- memorarea unor poezii, ghicitori;

- întocmirea unui calendar al naturii;

- realizarea unor desene, colaje, expoziții cu aceste lucrări;

- realizarea unor fișe pentru portofoliu.

2.1 Construirea unor enunțuri logice, corecte din punct de vedere gramatical

- exerciții de alcătuire a unor enunțuri logice;

- exerciții de îmbinare a enunțurilor într-un text;

- explicarea unor expresii din text;

- povestirea liberă;

- exerciții-joc de completare a unor texte lacunar;

- formularea de întrebări și răspunsuri;

- descrierea unor viețuitoare.

2.2 Integrarea cuvintelor și a expresiilor noi în enunțuri logice

- jocuri privind îmbogățirea vocabularului;

- exerciții de construire a unor enunțuri cu ajutorul expresiilor și a cuvintelor noi.

2.3 Exprimarea opiniei personale cu privire la anumite aspecte observate

- exerciții de formulare a propriei opinii;

- exerciții de adresare a unor mesaje proprii;

- exerciții de formulare a întrebărilor și a răspunsurilor.

2.4 Manifestarea inițiativei în comunicare

- exerciții de antrenare a elevilor în discuții pentru exprimarea propriei opinii;


- exerciții de utilizare corectă a unor formule de adresare;

- exerciții de inițiere, întreținere a unui dialog.

3.1 Să perceapă și să aprecieze frumosul din mediul înconjurător

- realizarea unor colecții de materiale din natură;

- realizarea unor jocuri de rol, scenete;

- realizarea unor expoziții cu lucrări;

- joc -''De-a criticii prin expoziție''.

3.2 Observarea și discutarea caracteristicilor unor modele prezentate

- învățarea unor versuri, cântece;

- observarea dirijată a unor compoziții.

4.1 Observarea caracteristicilor unor materiale din natură

- exerciții de identificare a materialelor din natură;

- exerciții de sortare a materialelor;

-exerciții de grupare a materialelor după anumite criterii.

4.2 Realizarea unor tehnici simple de lucru cu materiale din natură

- realizarea unor lucrări individuale sau de grup-colaje, felicitări, tablouri;

- descoperirea altor soluții de valorificare a materialelor din natură.

                                    Conținuturile învățării

1. TOAMNA

-Calendar de toamnă

- Toamna-poezie, jocuri, aplicații pe text

- ''Hora legumelor''-poezie, aplicații pe text, jocuri

- Măști pentru Holloween


-Atelier de lucru-Tablou cu flori din semințe, Tablou cu păsări din frunze

2. IARNA

- Calendar de iarnă

-Legenda Sf. Nicolae

-Legenda lui Moș Crăciun

-''Miezul iernii''- poezie, aplicații pe text

- Cvintetul

- Mihai Eminescu

3. PRIMĂVARA

- Calendar de primăvară

- ''Primăvara a venit''-poezie, aplicații pe text

- Atelier de lucru -''Mărțișorul'', ''Felicitare pentru mama''

-Cântece dedicate mamei

-Sărbătorim Paștele - Atelier de lucru

4. Vara

- Calendar de vară

-''Natura e în sărbătoare''-poezii, aplicații pe text

- 1 Iunie- ''Ziua copilului''

- ''Vacanța mea de vis''.

                                                     Modalități de evaluare

Probe orale

- susținerea unui dialog pe temă dată;

-exerciții de dicție;
- concursuri - ''Cel mai bun recitator'', ''Ghicește personajul, autorul, opera''.

Probe scrise

- exerciții de copiere, transcriere, dictare, autodictare;

- descrierea unui personaj;

- concursuri literare.

Probe practice

- memorarea și reproducerea unui rol în cadrul unei scenete cu public;

- analiza produselor activității;

-expoziții.

Observarea sistematică a elevilor

Portofoliul cu fișele de lucru

Autoevaluarea.

                                                        Sugestii metodologice

     Tematica se va transmite la începutul fiecărui semestru, pentru ca elevii să aibă timpul


necesar pentru a procura materialele necesare.

     Se va oferi elevilor posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere, de a participa la lecții cu
materialele proprii, procurate individual sau în grup și cu informații culese din diverse surse.

     Activitățile se vor desfășura, pe cât posibil, în grup.

     Bibliografie

- Alexandrina Dumitru, Viorel George Dumitru-''Jocuri didactice pentru ciclul primar'', Editura
Paralela 45, Pitești, 2008;

- Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială -''Disciplinele opționale la clasele I-IV'',Editura Polirom,


Iași, 2000;

- Rada Dumitru, Irina Iordan -''Natura, în ochi de copil'' -opțional pentru clasele I și a II-a,
Editura Petrion, București, 2000.