Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA NR.

1. Să se refacă aplicaţia pentru agenţii R404a, R717 şi să se prezinte comparativ


rezultatele conform tabelului 4.6 de mai jos. Comentaţi rezultatele.

R404a R717
Mărimea Punctul 2 Punctul 3' Punctul 2 Punctul 3'
p [bar] 10 10 10 10
t [°C] 27 17 38 26
h [kJ/kg] 387 225 1520 321
s [kJ/(kgK)] 1,64 1,08 5,43 1,42
v [m3/kg] 0,020 N/A 0,136 0,001
x [-] N/A N/A N/A 0
|qc| [kJ/kg] 162 1199
|Qc| [kW] 1,62 11,99
Tabelul 4.6. Prezentarea rezultatelor pentru procesul din condensator 2–3'.

R404a: |qc| = h2 – h3’ = 387 – 225 = 162 kJ/kg


|Qc| = ṁ x |qc| = 0,01 x 162 = 1,62 kW
R717: |qc| = h2 – h3’ = 1520 – 321 = 1199 kJ/kg
|Qc| = ṁ x |qc| = 0,01 x 1199 = 11,99 kW
2. Să se refacă aplicaţia pentru agenţii R404a, R717 şi să se prezinte comparativ
rezultatele conform tabelului 4.8 de mai jos. Comentaţi rezultatele.

R404a R717
Mărimea Punctul 3' Punctul 4 Punctul 3' Punctul 4
p [bar] 10 1 10 1
t [°C] 17 -47 26 -33
h [kJ/kg] 225 225 321 318
s [kJ/(kgK)] 1,08 1,13 1,42 1,53
v [m3/kg] N/A 0,081 0,001 0,220
x [-] N/A 0,43 0 0,19
Tabelul 4.8. Prezentarea rezultatelor pentru procesul de laminare 3'–4.