Sunteți pe pagina 1din 8

Laboratorul 1

Temă propusă:

Ce cantitate de gheată rămâne în deposit după 3 luni dacă se folosește un strat de izolație mai
gros δ=400 mm. Celelalte mărimi sunt nemodificate. Explicați rezultatul obtinut.
6 6

∑ Qpi=k∗ΔT ∗∑ Si
i=1 i=1

1
n
k= 1 δi 1
+∑ +
άint i=1 λi άext
λ=0,024W/(mK)

1
=0,123W /(mK )
k= 1 400∗10−3
+
15 0,05
ΔT=(15+273,15)*(0+273,15)=15K
6

∑ Si=2∗2∗2+2∗2∗2,5+2∗2∗2,5=28 m ²
i=1

Fluxul de căldură care pătrunde prin pereți


6

∑ 0,123∗15∗28=51,66 W
i=1

Fluxul de căldură preluată de gheată

51,66∗3∗30∗24∗3600
M gheață topită= =1199,12 kg
335∗103
M gheată rămasă=6500-1199,12=5300,88kg

Explicația 1

Prin marirea grosimi peretelui de protecție al camerei am obtinut un transfer mai mic de căldură
care a redus topirea gheței din interior.

Diferența este de 402kg de gheată față de valoarea inițială

Explicația 2

Cu cât peretele este mai gros, cu atât transferal de căldură este mai mic.
Laboratorul 2

Pentru agentul frigorific R134a să se seteze valoaree termodinamică in functie de valorile:

1.

T=90⁰C, p=10 bar

H=428,24

V=0,0214

S=1,740

X=0,047

2.

P=10 bar, x=0,5

T=39,431

H=337,47

V=0,0120

S=1,450

3.

H=400kj/kg, p=1 bar

T=-3,345

V=0,2095

S=1,814

X=0

4.

V=0,06m³/kg, p=2 bar

T=-10,043

H=309,35

S=1,417

X=0,599
5.

T=90⁰C, p=20 bar

H=344,58

V=0,0050

S=1,452

X=0,346

6.

T=-10⁰C, x=0

P=2

H=187,42

V=0

S=0,953

7.

T=-20⁰C, x=1

P=1,32

H=385,23

S=1,736

V=0,14
Laboratorul 3

Să se reface aplicatia pentru agenții R404s, R717 și să se prezinte comparative rezultatele într-un
table. Comentați rezultatele.

R404a R717

Marime 1ʹ 1ʺ 1ʹ 1ʺ

p(bar) 1 1 1 1

t(⁰C) -46,74 -44,77 -33,75 -33,19

h(kj/kg) 137,27 340,84 48,62 1418,15

s(kj/(kgK)) 0,75 1,648 0,411 6,131

v(m³/kg) 0,00088 0,18793 0,00195 1,14829

x(-) 0,02 0,01 0,05 0,06

r(kj/kg) 203,57 kj/kg 1369,53 kj/kg

Q 1ʹ-1ʺ(kW) 2,0357 kW 13,6953kW

1ʺ 2 1ʺ 2

p(bar) 1 10 1 10

t(⁰C) -44,77 30,136 -33,19 59,281

h(kj/kg) 340,84 389,61 1418,15 1578,61

s(kj/(kgK)) 1,648 1,653 6,131 5,614

v(m³/kg) 0,18793 0,02114 1,1482 0,1477

x(-) 0,01 0,05 0,06 0,03

P t1ʺ-2(kj/kg) 48,77 160,46

P 1ʺ-2(kW) 0,4877 1,6046

2 3ʹ 2 3ʹ

p(bar) 10 10 10 10

t(⁰C) 30,136 16,66 59,281 24,756

h(kj/kg) 389,61 224,66 1578,61 314,42

s(kj/(kgK)) 1,653 1,086 5,614 1,398


v(m³/kg) 0,02114 0 0,1477 0

x(-) 0,05 0,02 0,03 0,02

qc(kj/kg) 164,95 1264,19

Qc(kW) 1,6495 12,6419

3ʹ 4 3ʹ 4

p(bar) 10 1 10 1

t(⁰C) 16,66 -46,379 24,756 -34

h(kj/kg) 224,66 224,66 314,42 314,42

s(kj/(kgK)) 1,086 1,134 1,398 1,522

v(m³/kg) 0 0,07997 0 0,22747

x(-) 0,02 0,43 0,02 0,195


Laboratorul 4

Să se reface aplicația pentru refrigerarea unei cantități de 700kg produs: piersici.

-Izolație 100mm

-700kg piersici

-L=3m, l=3m, h=2.5m,

-Tamb=28⁰C, Ti=25⁰C, Tf=6⁰c,

-n lampă=2, Qlampă=75W

-caldura specifica c=0,891kj/(kgK)

-λiz=0,025W/(mK)

-Tsol=15⁰C

-δbeton=150mm

-λbeton=0,59W/(mK)

-άint=80W/(m²K), άext=30W/(m²K)
Rezolvarea problemei propuse

Perete Nordic

Knord=2,242 W/(m²K)

ΔTnord=22K

Snord=7,5m²

Qnord=2,242*22*7,5=369,93W

Perete sudic

Ksud=2,242 W/(m²K)

ΔTsud=22K

Ssud=7,5m²

Qsud=2,242*22*7,5=369,93W

Peretele estic

Kest=2,242 W/(m²K)

ΔTest=22K

Sest=7,5m²

Qest=2,242*22*7,5=369,93W

Perete vestic

Kvest=2,242 W/(m²K)

ΔTvest=22K

Svest=7,5m²

Qvest=2,242*22*7,5=369,93W

Plafon

Qplafon=2,242*22*9=443,91W

Flux căldură prin podea


Qpodea=3,71*9*9=300W=0,3kW

Flux caldură corpuri de iluminat

Qiluminat=2*75=150W=0,15kW

Fluxul caldurii produsului

700∗0,891∗(25−6)
Qprodus/6ore= =0,54 kW
6∗3600
700∗0,891∗(25−6)
Qprodus/12ore= =0,27 kW
12∗3600

Calculul necesar de frig

Qnec/6h=0,36+0,15+0,3+0,54=1,35kW

Qnec/12h=0,36+0,15+0,3+0,27=1,08kW