Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: Data:

Prenume:

EVALUARE
1. Calculează, respectând ordinea operaţiilor:
100 – (8 x 8 : 8) = (10 + 13) + (36 : 9 – 21 : 7) =
= =

(5 x 4) + (45 – 2 x 9 x 6 x 0) = 164 + (100 – 9 : 9 – 5 x 10) =


= =

5 x (10 : 10 x10) + (8 x 3 - 23) = 48 + (103 - 100) x 9 + (24 : 3 x 0) =


= =

2. Află numărul necunoscut:

100 : a = 10 9 x b = 45 c:3=7 d x 6 = 42
a= b= c= d=
a= b= c= d=

3. Rezolvă printr-un singur exercițiu cu mai multe operații:


 din cel mai mare număr natural de trei cifre diferite scade produsul numerelor 3 și 5

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………....................................................................................................
 la suma numerelor 131 și 211 adaugă câtul dintr numerele 48 și 6
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................
 află diferența dintre câtul numerelor 45 și 5 si produsul dintre cel mai mic număr par și dublul
lui
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….....................................................................................................