Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele:…………………………………………………… 16.11.

2011

PROBĂ DE EVALUARE
(Unitarea de învăţare: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE
ÎN INTERVALUL DE LA 0 LA 10 000)
1. Iepuraşul sare de la un morcov la altul. Ce numere atinge?

4 000 4 003

2. Calculează:
1 625 + 5 231= 6 255 + 3 138= 3 678 + 5 592=
8 886—3 052= 7 843—5 215= 6 006—4 327=
3. Compară următoarele rezultate:
573+6 208 5 409+1370; 2 583+4570 7 876— 6 97; 8 008—1 903 6 106+ 803

_____ ______ _____ ______ _______ ______


4. Află termenul necunoscut:
a) x + 5 400=7 000 b) a—2 800= 3 799 c) 9 000—a =3 445
x= a= a=
x= a= a=
5. Din cel mai mare număr format din patru cifre identice, scade suma numerelor 2 800 şi 1 543:
Numărul este:___________________
________________________________ _________________________________
6. La o florărie s-au adus 2 459 fire de crizanteme, fire de garoafe cu 543 mai multe, iar trandafiri
cu 872 mai puţini decât garoafele.
Câţi trandafiri s-au adus la florărie?
Plan de rezolvare:
a)__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b)__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Răspuns:
Încercuieşte ce ţi se potriveşte!
CAPACITĂŢI:
Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
SUBCAPACITĂŢI:
Efectuarea de operaţii de adunare şi de scădere cu numere mai mici decât 10 000, fără şi cu trecere
peste ordin
Folosirea simbolurilor pentru a pune în evidenţă numere necunoscute în rezolvarea de probleme
Exprimarea clară şi concisă a semnificaţiei calculelor făcute
Obiective de evaluare:
O1—să numere crescător „cu pas dat”;
O2—să rezolve exerciţii de adunare şi de scădere cu numere în concentrul 0—10 000, fără şi cu trecre
peste ordin;
O3—să compare rezultatele a două exerciţii;
O4—să afle termenul necunoscut;
O5—să rezolve corect exerciţii de tipul ?—(a+b)=;
O6—să soluţioneze probleme care se rezolvă prin două operaţii.

DECRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1. Scrie corect 5-6 numere. Scrie corect 3-4 numere. Scrie corect 1-2 numere.
2. Rezolvă corect 5-6 Rezolvă corect 3-4 Rezolvă corect 1-2
exerciţii. exerciţii. exerciţii.
3. Realizează corect 3 Realizează corect 2 Realizează corect o
comparaţii. comparaţii. comparaţie.
4. Află 3 numere Află 2 numere Află 1 număr necunoscut.
necunoscute. necunoscute.
5. Identifică numărul de Calculează corect suma Rezolvă corect tot
patru cifre. numerelor date. exerciţiul.
6. Scrie corect întrebarea de Scrie corect cele două Scrie corect cele două
la punctul a). întrebări, dar greşeşte un întrebări şi rezolvă corect
exercţiu. problema.
Rezultate obţinute:

ITEM I1 I2 I3 I4 I5 I6 Nr. Elevi Itemi Calificativ


Crt. obţinut
F.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nr. 1. BGL
elevi
B.
S. 2. BEGI
care l-au
3. CLI
realizat I. 4. CA
5. CM
6. HMG
7. LAM
8. MBI
9. MCC
10. OŞF
11. VAG
Aprecierea cu calificative;

CALIFICATIV F.B. B. S. I.
Nr. elevi
Procentaj

Greşeli frecvente:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Măsuri ameliorative:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________