Sunteți pe pagina 1din 6

Data şi anul naşterii: 25 octombrie 1982.

Locul naşterii: s. Micăuți, raionul Strășeni, Republica Moldova.

Studii:
2015 – prezent: doctorand în anul III al Universității de Studii Politice şi Economice Europene
"Constantin Stere"
2014-2015: diplomă de master/titlu de master în ştiinţe politice/ specializarea administrare
publică în cadrul Academiei de administrare publică
2003-2007 : diplomă de licență/licențiat în drept/specialitatea drept/specializarea drept
penal/Universitatea de Stat din Moldova;
1999-2003 : diplomă de absolvire/ Colegiul de poliție ,,D. Cantemir" la Academia de poliție
“Ştefan cel Mare"

Experiența profesională:
2014- 17.06.2019: Şef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, asigurând interimatul
funcției de şef al Inspectoratului General al Poliției în perioada 2015 - 2016;
2013 - 2014: Şef al Direcției nr. 5 (Direcția operațiuni speciale) a Inspectoratului naţional de
investigații al IGP al MAI;
2012-2013 : Şef al Direcției misiuni speciale a Departamentului de poliție;
2009-2012 : Şef al Secției investigații operative a Direcției investigare a fraudelor a
Departamentului de poliție;
2009-2009 : Comisar adjunct pentru lucrul operativ al CGP mun. Chişinău;
2008-2009 : Şef al Serviciului investigarea şi contracararea grupărilor criminale, Şef adjunct al
Secției poliției criminale a CGP mun. Chişinău
2007-2008 : Inspector principal al Serviciului "A" al Direcției poliției economice;
2006 - 2007: Inspector superior al Secției delicte transfrontaliere şi informaționale a CPT mun.
Chişinău al DPT
2005-2006 : Inspector superior al Serviciului relații cu publicul şi petiții al Secretariatului MAI
2003 - 2005: Inspector al Serviciului poliţiei criminale din cadrul CPR Străşeni; CPS Centru al
CGP mun. Chişinău şi inspector superior al Secției instituţii penitenciare a Direcției poliției
criminale a Departamentului serviciilor operative.

Activitate în comisii:
Din 01.04.2016 – 17.06.2019 - membru al delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată
de Control privind reglementarea conflictului transnistrean pe cale paşnică.

Grad special: colonel de poliție.


Limbi vorbite: româna, rusa, engleza.
Starea civilă: educă doi copii

Pentru merite deosebite în combaterea criminalității, asigurarea, menținerea şi restabilirea ordinii


publice, activitatea ireproşabilă în cadrul MAI, a fost menționat şi decorat cu următoarele
distincții, medalii şi ordine de stat:
 Insigna MAI “Colaborator eminent"
 Distincția MAI Crucea "Pentru Merit" de clasa II
 Distincția MAI "Pentru merite deosebite"
 Insigna MAI “Pentru Serviciul impecabil de gradul 3"
 Insigna MAI "20 ani Poliția Națională"
 Distincția MAI Crucea "Pentru Merit" de clasa I
 Medalia jubiliară Eparhia Chişinăului -200 ani (menționat de Mitropolitul Republicii
Moldova).
 Crucea verde pentru merit de ,,Gradul I"
 Insigna “Uniunea ofițerilor din Republica Moldova"
 Insigna MAI a Republicii Belarus “Pentru merite deosebite"
 Medalia MAI - Federația Rusă “20 ani de la formarea unității de luptă a criminalității
organizate"
 Ordinul “Credință Patriei" clasa II (prin decretul Preşedintelui RM)
 Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul I
 Medalia comemorativă "25 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova”
 Insigna MAI "Pentru serviciu impecabil", de gradul II
 Distincția IGP - Cruce "Meritul Poliţienesc", clasa I
 Distincția IGP - Medalia "Pentru merite în serviciul Poliției", clasa II
 Insigna jubiliară MAI R. Kârgâstan "90 ani"
 Medalia Serviciului Vamal "Pentru cooperare "
 Medalia "20 ani de la formarea Consiliului Miniştrilor Afacerilor Interne al statelor
membre CSI"
 Crucea "Meritul polițienesc", clasa I
 Medalia "Pentru merite în combaterea criminalității" clasa II
 Medalia "Sfântul Ierarh Petru Movila", de gradul I menționat de Mitropolitul Republicii
Moldova
 Insigna Servicii Pază a MAI "Insigna Recunoştinței”
 Medalia "Pentru merite în combaterea criminalitāții" clasa I
 Medalia "Pentru Cooperare" a Serviciului Protecție şi Pază de Stat
 Medalia "Petru Cooperare" a Serviciului de Informații şi Securitate
 Ordinul "Meritul bisericesc" de gradul III
 Prin Ordinul MAI nr. 196ef din 03.10.18 se conferă “Titlul de onoare" pentru atitudine
conştiincioasă şi activitate ireproşabilă

== Nominații ==
 În semn de recunoștință pentru suportul adus consătenilor și localității de baștină, prin
decizia Consiliului local, în anul 2017, una dintre cele mai importante străzi din satul de
baștină, Micăuți, îi poartă numele - colonel Gheorghe Cavcaliuc
 locul III la categoria ”CEL MAI BUN COORDONATOR DE VOLUNTARI” în cadrul
Galei de premiere „Jos pălăria în fața voluntarilor”, ediția 2018
 premiul I la categoria ”Cele mai inedite proiecte ale anului 2018” oferit de Redacția
Tribuna

Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova și al Ministerului Afacerilor Interne, în premieră
absolută a fost când, un polițist simplu, sau un conducător de rang înalt este apreciat cu acest titlu
onorific, OMUL ANULUI 2017 & OMUL ANULUI 2018 la categoria societate.
 Titlul ”OMUL ANULUI 2017” la categoria societate oferit de Redacția VIP Magazin
https://www.facebook.com/cavcaliuc.gheorghe.md/videos/314973135691823/?q=omul
%20anului%202017&epa=SEARCH_BOX
 Titlul ”OMUL ANULUI 2018” la categoria societate oferit de Redacția VIP Magazin
http://vipmagazin.md/test/cunoaste-i-pe-castigatorii-premiilor-omul-anului-2018-decernate-de-
vip-magazin

Inițiatorul proiectelor fără precedent și inedite în beneficiul comunității, precum:


 BUNICII_GRIJULII - cei mai înțelepți dintre noi oamenii. Proiect care prin implicarea
persoanelor de vârsta a 3-a garantează siguranța copiilor în apropierea instituțiilor de
învățământ - 1700 de bunici voluntari – axat pe implicarea și valorificarea experienței de
viață a vârstnicilor în educarea tinerei generații, prevenirea cazurilor de suicid în rândul
minorilor și a vârstnicilor. Acest proiect dispune de 44 de filiale cu președinți și echipe în
toate raioanele țării și sectoarele capitalei.
https://www.facebook.com/buniciigrijulii/
 NEPOȚEII_GRIJULII - 300 de tineri voluntari care se implică în acțiuni de voluntariat
alături de Poliția Națională și Bunicii Grijulii, care gestionează 44 de pagini de Facebook
și Instagram și colectează şi mediatizează activitatea de voluntariat a Bunicilor și
angajaților Poliției în toate raioanele țării.
 O_JUCĂRIE_PENTRU_ZÂMBETUL_COPIILOR – campanie destinată pentru mii de
copii în situații de stres, precum cazuri de accident rutier, violență în familie, pierderea
copilului, alte incidente cu implicarea minorilor. Acest proiect va ajuta ca, aproximativ
70% din stresul și emoțiile negative trăite de copil să fie iradiate, pentru ca copilul să nu
trăiască coșmaruri, alte consecințe negative cu care se chinuie părinții, dar cel mai
important este că acest gest al polițistului rămâne în memoria minorului pentru toată viața
și acesta devine un prieten al polițistului, care va ține minte că, atunci când i-a fost cel
mai straşnic, omul în uniformă l-a ajutat și i-a oferit sentimentul de siguranță. Deci acest
proiect apropie mult societate de poliței și invers.
https://www.prime.md/ro/campania-o-jucarie-pentru-zambetul-copiilor-lansata-micutii-afectati-
emotional-vor-primi-cate-o-juca_83163.html
 COPIL_ȘCOLARIZAT_COPIL_PROTEJAT – proiect destinat pentru prevenirea
abandonului școlar și a criminalității juvenile - dedicat celor 1900 de copii din familii
social vulnerabile, care sunt predispuși şi cu un grad sporit de abandon școlar, precum și
de a participa sau comite infracțiuni. Prin implimentarea acestui proiect pentru cei 1900
de copii s-a influențat esențial şi pozitiv reducerea situației criminogene în rândul
minorilor, fiind prevenit abandonul școlar și criminalitatea juvenilă din țara noastră.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=477565396057950&id=267669147088889
 SUPRAVEGHERE_DE_VECINĂTATE – fiind implicați 39 719 de voluntari din toate
satele țării. Scopul proiectului este de a preveni criminalitatea pe întreg teritoriul țării cu
implicarea societății, asigurarea climatului de siguranță şi consolidarea relațiilor dintre
poliție și societate.
https://www.canal3.md/ro/implicarea-fiecaruia-conteaza-politia-indeamna-cetatenii-sa-ajute-la-
asigurarea-ordinii-publice_41245.html
 OAMENII_DE_SUCCES_INSPIRĂ- s-au desfășurat 2 ediții cu Eugen Doga și Svetlana
Sainsus. Proiectul constă în dezvoltarea culturii generale și în schimbarea mentalității
conducătorilor de rang înalt ai Poliției Naționale de toate nivelurile în raport cu societatea
prin cunoașterea mai bine a personalităților din țara noastră, dar şi a problemelor cu care
se confruntă societatea și așteptărilor care le are societatea de la Poliție – aspecte abordat
direct cu personalitățile notorii din țara noastră.
Și viceversa, în cadrul proiectului are loc informarea din prima sursă a personalităților notorii din
țara noastră, care sunt principalii formatori de opinie din societate – despre cine este Poliția
astăzi, cum a progresat, ce suport așteaptă Poliția de la societate și cum vede Poliția apropierea
între cele două părți, pentru a ridica siguranța în ţara noastră și imaginea poliței în ochii
societății.
http://curentul.md/stiri/oamenii-de-succes-inspira-un-nou-proiect-al-politiei-nationale-primul-
invitat-eugen-doga-ce-i-a-promis-maestrul-sefului-adjunct-al-igp.html
https://telegraph.md/foto-video-proiectul-politiei-oamenii-de-succes-inspira-a-emotionat-o-pana-
la-lacrimi-pe-svetlana-sainsus-fondatoarea-caritate-md/
 DIN_CULISELE_POLIȚIEI - informarea corectă privind activitatea polițienească a 500
tineri din satele Moldovei. Proiectul presupune selectarea din fiecare localitate rurală din
țara noastră a câte o tânără sau tânăr, cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, cu o reputație
ireproșabilă și care se bucură de autoritate în rândul semenilor săi, prin implicarea în 2
zile într-o campanie intensă de informare corectă despre ce este Poliția și familiarizarea
cu procesele, sarcinile, obiectivele subdiviziunilor naționale ale acestuia.
Scopul campaniei este informarea corectă a tinerilor, predispunerea pozitivă față de poliție și
stat, ca aceștia, întorcându-se în localitatea de baștină, prin prezența și explicația sa va duce o
educare indirectă și asigura prevenirea faptelor antisociale în rândul semenilor săi. Totodată, din
rândul acestor tineri s-au selectat și angajați polițiști, sau studenți la Academia “Ștefan cel Mare”
a MAI, iar pe termen lung, cei care își aleg o altă profesie decât în poliție, vor fi predispuşi
pozitiv față de poliție de la această vârstă fragedă. Tinerii, indiferent ce poziție vor ocupa în
comunitatea sa, ca consilier, primar, profesor, educator, medic sau agronom, va rămâne un
formator de opinie important, care va promova statul de drept, Poliția și va preveni faptele
antisociale.
https://www.facebook.com/CuliselePolitiei/
 Poliția DIALOG - un nou serviciu fără precedent în Republica Moldova care vine să
creeze un dialog de încredere între forțele de ordine și societate, în timpul meciurilor de
fotbal, concerte, proteste, competiții sportive, alte măsuri cultural - artistice, sociale unde
participă mii de oameni, precum şi identificarea copiilor pierduți și întoarcerea lor
părinților în siguranță.
https://telegraph.md/dialog-un-nou-serviciu-fara-precedent-in-republica-moldova-din-partea-
fortelor-de-ordine-pentru-siguranta-cetatenilor/
 Birourile_de_consiliere_psihologică – la 03 februarie 2016 au fost deschise 39 birouri de
consiliere psihologică și psihoterapie, inclusiv unul în cadrul IGP, pentru a susține
angajații poliției în activitatea zilnică a acestora. Birourile vor asigura stabilitatea
emoțională a fiecărui polițist, orientând persoana respectivă spre atingerea echilibrului
între viața profesională și cea personală, iar toate stările de stres și tensiune vor fi
înlăturate prin metode psihoterapeutice, astfel încât polițistul să posede un nivel înalt al
sănătății emoționale. Acest fapt va influența pozitiv calitatea și productivitatea
profesională a angajaţilor poliției, precum şi va contribui la mărirea longevității vieții
polițiștilor. Începând cu anul 2018, birourile de consiliere psihologică deja sunt implicate
și în acordarea suportului și asistenței psihologice minorilor și maturilor victime ale
violenței în familie.
http://politia.md/ro/content/seful-adjunct-al-igp-gheorghe-cavcaliuc-participat-la-deschiderea-
birourilor-de-reabilitare
 Proiectul ”Fii atent la trecere”
FII ATENT LA TRECEREA DE PIETONI –  o nouă Campanie de prevenire a accidentelor
rutiere inițiată de Inspectoratul General al Poliției! Am pilotat această inițiativă în cele mai
periculoase treceri de pietoni din orașul Hîncești, de comun cu doamna Galina Cotorobai,
Președintele Asociației Obștești ”Bunicii Grijulii” și am aplicat pentru prima dată în Republica
Moldova marcaje de acest fel la trecerile de pietoni. 
După o perioadă îndelungată am stabilit că în acea zonă: 
- accidentele rutiere s-au diminuat 
- oamenii au devenit mai atenți 
- persoanele dădeau cu ochii direct în aceste inscripții și se responsabilizau.

Stimați pietoni, nouă ne pasă de siguranța dumneavoastră!!! 

Această campanie este dedicată întregii comunități și fiecărui cetățean în parte, pentru a vă ajuta
să traversați strada în siguranță și să ajungeți cu bine acasă, la cei dragi. 

În scurt timp, la toate intersecțiile periculoase din întreaga țară au apărut marcaje sugerate de
cetățeni, cu ajutorul cărora am reușit să prevenim multiple accidente rutiere și am salva mii de
vieți omenești!

FIȚI ATENȚI LA TRECERILE DE PIETONI!


https://telegraph.md/video-politia-nationala-a-lansat-campania-fii-atent-la-trecerea-de-pietoni/
https://m.facebook.com/logged_out/watch/?video_id=408988572956945&refsrc=http%3A%2F
%2Fwww.google.ro%2F&_rdr