Sunteți pe pagina 1din 6

FINANȚE PUBLICE

- SEMINAR 10 -
Lect. univ. dr. Mihaela IACOB
FABBV, ASE București
mihaela.iacob@fin.ase.ro

Indicatori folosiți în dimensionarea și analiza


deficitului bugetar
― Excedent bugetar:
 parte a veniturilor bugetare ce depășește cheltuielile bugetare într-un an bugetar.

― Deficit bugetar:
 parte a cheltuielilor bugetare ce depășește veniturile bugetare într-un an bugetar;
 dezechilibrul financiar public este rezultatul cererii prea mari de resurse financiare
publice, în comparație cu fondurile ce se pot constitui la nivelul statului.

― Tipuri de sold (deficit/surplus):


 soldul bugetului general consolidat;
 soldul convențional;
 soldul primar;
 soldul curent.

1. Soldul (deficitul/excedentul) bugetului general consolidat

- exprimă dezechilibrul existent la nivelul bugetelor componente ale sistemului bugetar,


agregate și consolidate pentru a forma un întreg;
- expresia cea mai utilizată în analizele privind dezechilibrul între resursele și nevoile
sectorului public;
- se determină prin diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetului general consolidat:

1
2. Soldul (deficitul/excedentul) convențional

- se calculează ca diferență între încasările și plățile efective, reprezentând necesarul de


finanțare a sectorului public;
- pentru măsurare:
 la venituri:
→ se includ:
― impozite, taxe și contribuții;
― venituri din vânzarea unor bunuri aparținând statului;
― profituri înregistrate de întreprinderile cu capital de stat, etc.
→ nu se includ:
― granturile (împrumuturile interne și externe).
 la cheltuieli:
→ se includ:
― cheltuieli de personal;
― cheltuieli cu bunuri și servicii;
― cheltuieli de capital;
― cheltuieli cu dobânzile;
― transferuri;
― subvenții, etc.
→ nu se includ:
― rambursările datoriei publice din acel an.

Obs.! La nivelul cheltuielilor nu sunt luate în considerare rambursările datoriei publice din acel
an, însă se regăsesc dobânzile la datoria publică.

2
3. Soldul (deficitul/excedentul) primar

- exclude cheltuielile reprezentând dobânzile la datoria publică acumulată;


- reflectă dimensiunea împrumuturilor guvernamentale ce vor fi alocate pentru
acoperirea cheltuielilor, altele decât dobânzile la datoria publică;
- se utilizează în analiza ajustărilor ce trebuie realizate la nivelul politicii fiscale;
- arată succesul politicilor fiscale privind construcția unui sistem economic sustenabil și
bazat pe creșterea reală;

( ) {

Excedent:
- p = d + Cd; p > d, deoarece pentru calculul surplusului primar se exclud cheltuielile cu
dobânzile din total cheltuieli;

Deficit:
- | |
- ( ) | | ( ) | | | |
| | | | | | | |
- astfel, deficitul primar reprezintă diferența dintre deficitul convențional și dobânzile la
datoria publică;
- deficitul convențional - deficitul primar = dobânzile la datoria publică, prin urmare,
pentru a reduce deficitul convențional, este necesară reducerea cheltuielilor cu
dobânzile la datoria publică;
- în condiții de deficit convențional zero, deficitul primar arată că împrumuturile
anterioare ale statului, care au generat dobândă, forțează în continuare statul să se
împrumute pentru a acoperi golul dintre venituri și cheltuieli.
unde:
cheltuieli reprezentând dobânzile la datoria publică;
cheltuieli primare.

4. Soldul (deficitul/excedentul) curent

- adevărata mărime a soldului bugetar;


- presupune delimitarea operațiunilor bugetare în operațiuni curente și de capital;

unde:
venituri curente;
cheltuieli curente.

3
Aplicație
Se cunosc următoarele date pentru România cu privire la bugetul general consolidat:
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012
V 146,9 173 160,9 174,4 188,8 197,7
C 159,1 202,2 206,1 210 219,7 215,1
Cd 3 3,7 7,7 8 9,1 10,4
Vc 141,8 169 159,3 170,8 185,2 192,9
Cc 126,9 162,6 174,5 175,6 175,4 181,2
PIB 416 514,7 501,1 523,7 557,3 586,7
Notă: Valorile sunt exprimate în miliarde lei.
Sursa: Eurostat, Ameco.

Să se calculeze:
A) 1. Soldul convențional; 2. Modificarea procentuală a soldului convențional (față de anul
anterior); 3. Ponderea soldului convențional în PIB; 4. Modificarea ponderii soldului
convențional în PIB.
B) 1. Soldul primar; 2. Modificarea procentuală a soldului primar (față de anul anterior); 3.
Ponderea soldului primar în PIB; 4. Modificarea ponderii soldului primar în PIB.
C) 1. Soldul curent; 2. Modificarea procentuală a soldului curent (față de anul anterior); 3.
Ponderea soldului curent în PIB; 4. Modificarea ponderii soldului curent în PIB.

4
Rezolvare:
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012
V 146,9 173 160,9 174,4 188,8 197,7
C 159,1 202,2 206,1 210 219,7 215,1
Cd 3 3,7 7,7 8 9,1 10,4
Vc 141,8 169 159,3 170,8 185,2 192,9
Cc 126,9 162,6 174,5 175,6 175,4 181,2
PIB 416 514,7 501,1 523,7 557,3 586,7
A) Soldul convențional
-12,2 -29,2 -45,2 -35,6 -30,9 -17,4
139,34% 54,79% -21,24% -13,2% -43,69%

-2,93% -5,67% -9,02% -6,8% -5,54% -2,97%

-2,74pp -3,35pp 2,22pp 1,26pp 2,57pp

B) Soldul primar
( ) -9,2 -25,5 -37,5 -27,6 -21,8 -7
177,17% 47,06% -26,4% -21,01% -67,89%

-2,21% -4,95% -7,48% -5,27% -3,91% -1,19%

-2,74pp -2,53pp 2,21pp 1,36pp 2,72pp

C) Soldul curent
14,9 6,4 -15,2 -4,8 9,8 11,7
-57,05% -337,5% -68,42% -304,17% 19,38%

3,58% 1,24% -3,03% -0,92% 1,76% 1,99%

-2,34pp -4,27pp 2,11pp 2,68pp 0,23pp

Obs.!
În interpretarea rezultatelor, trebuie să fim atenți de la valoarea / soldul de la care se pornește
calculul indicatorului de dinamică (excedent sau deficit);
De exemplu:
- la modificarea procentuală a soldului convențional:
― valoarea de 139,34% arată o creștere a deficitului bugetar;
― valoarea de -43,69% arată o scădere de deficitului bugetar;
- la modificarea ponderii soldului convențional în PIB:
― valoarea de -2,74pp reflectă o adâncire a deficitului;
― valoarea de 2,57pp reflectă o scădere a deficitului;
- la modificarea procentuală a soldului curent:
― valoarea de -337,5% arată o scădere a excedentului curent (de la 6,4 mld. lei
excedent curent la -15,2 mld. lei deficit curent);

5
― valoarea de -304,17% arată o scădere a deficitului curent (de la -4,8 mld. lei deficit
curent la 9,8 mld. lei excedent curent);
- la modificarea ponderii soldului curent în PIB:
― valoarea de -2,34pp arată o scădere a excedentului;
― valoarea de 2,68pp arată o scădere a deficitului (se înregistrează excedent);
― valoarea de 0,23pp arată o creștere a excedentului.

Bibliografie:
Stoian, Andreea. Note de curs Finanțe Publice,
http://www.ase.ro/upcpr/profesori/758/CURS%208_FP.pdf
Moșteanu, Tatiana (coordonator) (2004), „Buget și Trezorerie Publică”, Editura Universitară
București.
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/data
base
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm