Sunteți pe pagina 1din 4

Nume.....................................................

Inițiala tatălui........................................
Prenume................................................
Seria.......................................................
Grupa.....................................................

FINANȚE PUBLICE
Răspunsuri grile

1. 5. 9. 13. 17.
2. 6. 10. 14. 18.
3. 7. 11. 15. 19.
4. 8. 12. 16. 20.

1. Alegeți afirmația falsă cu privire la concepțiile moderne despre finanțe publice:


a) aduc în prim plan conceptul de statul-providență (statul bunăstării);
b) cheamă autoritatea publică să influențeze procesele economice;
c) reflectă doctrina liberală;
d) presupun luare de măsuri de către stat, care să contribuie, de exemplu, la combaterea șomajului;
e) nu mai consideră finanțele publice un simplu mijloc de asigurare a acoperii cheltuielilor.

2. Finanțele publice:
1. cuprind întreprinderile economice private, deoarece pe seama loc se colectează impozite și taxe;
2. se confruntă cu probleme de echilibru financiar;
3. își procură resursele numai prin măsuri de constrângere, statul putând, prin lege, să instituie
impozite și taxe;
4. își procură resursele, în cea mai mare parte, prin măsuri de constrângere și, într-o mică măsură,
pe baze contractuale;
5. sunt folosite în scopul satisfacerii nevoilor individuale și sociale ale populației.
Precizați varianta corectă: a) (2+4); b)(1+2+4); c) (2+3+4); d) (4+5); e) (1+3+5).

3. Care afirmație nu corespunde nevoilor colective:


a) sunt satisfăcute pe seama unor activități organizate de autorități publice;
b) se satisfac fără criterii de eligibilitate;
c) nu necesită o plată directă din partea populației;
d) nu sunt tot timpul sesizate de populație;
e) sunt satisfăcute prin mecanismul pieței, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă.

1
4. În ceea ce privește satisfacerea nevoilor populației, statul:
1. poate să lipsească, deoarece piața oferă toate condițiile necesare;
2. trebuie să țină cont de preferințele populației;
3. trebuie să elaboreze măsuri de intervenție care să se coreleze cât mai bine cu nevoile;
4. niciodată nu eșuează, deoarece cunoaște foarte bine respectivele nevoi și poate, prin lege,
constitui fonduri publice pentru a le satisface;
5. nu trebuie să intervină, deoarece indivizii cunosc cel mai bine nevoile lor, pe care și le pot
satisface singuri, pe baza mecanismului pieței.
Alegeti varianta doar cu afirmațiile false: a) (2+3); b) (2+3+4); c) (1+3+5); d) (2+4+5); e) (1+4+5).

5. Eșecul pieței presupune:


1. existența pe piață a unor distorsiuni, ce nu duc la maximizarea eficienței;
2. colectarea de resurse de la populație și direcționarea acestora către anumite grupuri sociale;
3. unul din motivele intervenției statului în economie;
4. existența următoarelor forme: monopol, externalități, bunuri publice.
Precizați varianta corectă: a) (1+2+4); b) (1+2); c) (1+3+4); d) (3+4); e) (1+2+3).

6. Un bun privat are următoarele caracteristici:


1. deținătorul acestuia poate să împiedice accesul persoanelor care refuză să îl cumpere la
prețul cerut;
2. o dată produs, poate fi consumat de un număr mare de persoane, fără a înregistra costuri
suplimentare de producție;
3. achiziționarea sa într-o anumită cantitate diminuează oferta acelui bun, la dispoziția celorlalți
rămânând o cantitate mai mică;
4. poate fi consumat doar de o singură persoană;
5. de el se bucură, în comun, toată lumea.
Precizați varianta corectă de răspuns:
a) (1+3+4); b) (1+2+5); c) (1+3+5); d) (2+5); e) (3+4+5).

7. Înscrierea cheltuielilor publice în bugetul de stat se face pe baza principiului:


a) nivelul cheltuielilor publice și al veniturilor publice trebuie să fie egale;
b) cheltuielile publice sunt limite maxime;
c) cheltuielile publice trebuie să fie întotdeauna mai mici decât veniturile publice;
d) cheltuielile publice sunt limite minime;
e) cheltuielile publice pot fi depășite ori de câte ori este necesar.

8. Cheltuielile de transfer cu caracter economic sunt:


a) subvențiile;
b) bursele;
c) alocațiile de sprijin;
d) ajutoarele sociale;

2
e) pensiile.

9. Cheltuielile publice exprimă:


a) cheltuielile făcute de stat pentru refacerea imaginii sale în străinătate;
b) relații economico-sociale în formă bănească, prin care se distribuie fonduri publice;
c) în toate cazurile, un consum definitiv de produs intern brut;
d) în toate cazurile, o avansare de produs intern brut;
e) totalitatea cheltuielilor care se efectuează la nivelul unei țări.

10. Conceptul optimului lui Pareto spune că:


a) alocarea resurselor financiare publice trebuie făcută numai de stat;
b) alocarea resurselor financiare publice trebuie să respecte destinațiile stabilite;
c) o alocare este de tip Pareto dacă nici o altă alocare de resurse nu poate fi făcută mai bine, fără
să-i facă rău ultimei persoane consumatoare;
d) alocarea resurselor financiare publice trebuie să fie elastică, ea putând fi modificată în funcție de
colectarea lor;
e) o alocare este de tip Pareto dacă este făcută în cadrul unui program bine stabilit, ca sume și
termene.

11. Eficiența schimbului, în optimalitatea lui Pareto, presupune:


a) schimburile trebuie efectuate liber pe piață, în condiții de concurență perfectă;
b) schimbul este optim atunci când se are un control asupra lui;
c) rezultatele schimbului să avantajeze contribuabilii în relația cu statul;
d) rata marginală de substituție între două bunuri să fie egală pentru toți consumatorii;
e) schimbul să fie realizat între persoane cu putere contributivă egală.

12. Despre externalități se fac următoarele afirmații:


1. expernalitățile reprezintă formă de eșec al pieței;
2. externalitățile presupun reflectarea corespunzătoare la nivelul pieței a unora dintre costurile
sau beneficiile asociate producției sau consumului;
3. externalitățile au efecte asupra terților;
4. există numai externalități negative, exemplul cel mai cunoscut fiind poluarea;
5. externalitățile apar și se manifestă atunci când costurile și beneficiile sociale diferă de ele
private.
Precizați varianta corectă de răspuns:
a) (1+3+5); b) (1+2+4); c) (1+2+3+5); d) (3+5); e) (1+2+3+4+5).

13. În aplicarea metodelor de evaluare a indicatorilor înscriși în bugetele anuale sau în


programele plurianuale, cel mai important obiectiv care trebuie atins este:
a) colectarea cu promptitudine a resurselor financiare;
b) efectuarea tuturor cheltuielilor prevăzute;
c) acoperierea cheltuielilor cu venituri;
d) finalizarea obiectivelor propuse;
e) eficiența utilizării resurselor.

14. Maximizarea bunăstării sociale nu apare ca urmare a:


a) prețurilor accesibile plătite de consumatorii de bunuri publice;
b) creșterii capacității de dirijare a vieții economice de către sectorul public;
c) minimizării costurilor proiectelor care trebuie finanțate de sectorul public;
d) creșterii calității consumului de bunuri publice;
e) creșterii satisfacției consumului public.

3
15. Conform clasificației funcționale a cheltuielilor publice, în categoria cheltuieli social-
culturale nu se includ cheltuielile pentru:
a) învățământ;
b) asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații;
c) cercetare științifică;
d) sănătate;
e) cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret.

16. Identificați afirmația falsă cu privire la investiția intelectuală:


a) are caracterul unei investiții pe termen lung;
b) este o cheltuială pentru învățământ și pregătire profesională, efectuată cu scopul educației,
instruirii și calificării forței de muncă;
c) poate fi corectată cu ajutorul reciclării cunoștințelor, al îmbogățirii sistematice a acestora în
funcție de cerințele economiei și ale dezvoltării științei și tehnicii;
d) reprezintă o avansare de venit național;
e) are caracterul unei investiții pe termen scurt.

17. Principala destinație a resurselor financiare în țările dezvoltate este reprezentată de:
a) apărare națională;
b) acțiuni social-culturale;
c) ordine publică;
d) acțiuni economice;
e) asigurarea de locuințe.

18. Scopul finanțelor publice este:


a) asigurarea unor condiții demne de viață pentru toți cetățenii țării;
b) prelevarea de la contribuabili a impozitelor și taxelor;
c) favorizarea capitalului privat;
d) menținerea relațiilor antagonice între diferite grupuri sociale;
e) consolidarea exclusivă a instituțiilor statului.

19. În ceea ce privește cheltuielile publice pentru acțiuni economice, sunt ajutoare financiare
directe:
1. avantajele fiscale;
2. investițiile;
3. subvențiile;
4. împrumuturile garantate de stat;
5. împrumuturile cu dobândă subvenționată.
Precizați varianta corectă de răspuns:
a) (1+4); b) (1+2+3+4+5); c) (4+5); d) (2+3+5); e) (1+2+3+5).

20. Ca formă de ajutor financiar public, avantajele fiscale:


a) pot fi rambursabile și nerambursabile;
b) sunt acordate de stat agenților economici pentru a-i ajuta;
c) apar și sub denumirea de cheltuieli fiscale;
d) se consideră cele mai eficiente;
e) reprezintă încasări fiscale la care statul renunță.
Precizați afirmația falsă.