Sunteți pe pagina 1din 3

Pentru studenții anului II Facultatea de Inginerie

Curs Vibrații mecanice complet

Vibrații în sisteme cu două grade de libertate

Conținutul acestui capitol conține de fapt, studiul vibrațiilor cu un număr finit de grade de
libertate, vibrațiile în sisteme cu două grade de libertate fiind cel mai simplu sistem din
această categorie. Se preferă această tratare separată, întrucât este utilă pentru
introducerea și înțelegerea calculului matriceal, care devine foarte util la sisteme cu mai
multe grade de libertate.
Un sistem cu două grade de libertate are două frecvenţe proprii şi, în vibraţii forţate, pentru
amortizări reduse, poate avea două rezonanţe. Răspunsul liber la o excitaţie iniţială şi
răspunsul forţat la o excitaţie externă pot fi exprimate în funcţie de cele două moduri proprii
de vibraţie ale căror forme deformate sunt definite de vectori ortogonali, ponderaţi de
matricile de masă sau de rigiditate. Răspunsul forţat la excitaţie armonică se poate obţine
uşor utilizând regula lui Cramer. Rezonanţa apare atunci când frecvenţa excitatoare devine
egală cu una dintre frecvenţele proprii ale sistemului. Antirezonanţa poate apare la o
frecvenţă egală cu frecvenţa proprie a unui subsistem masă-arc
[http://www.resist.pub.ro/wp-content/uploads/2019/01/Rades/05%20M%20Rades%20-
%20Vibratii%20mecanice%201.pdf].

Stabilirea ecuațiilor de mișcare se poate face prin trei metode:


- Folosirea principiului lui d’Alembert;
- Metoda coeficienților de influență;
- Folosirea ecuației lui Lagrange.
Întrucât prima metodă este cel mai des folosită, o vom dezvolta mai mult. Pentru sistemul
din figura 3.1 a, dacă se aplică principiul lui d’Alembert (care presupune izolarea fiecărei
mase și figurarea tuturor forțelor interne, dar și exterioare asupra lor) se obține sistemul din
figura 3.1 b
[http://www.resist.pub.ro/wp-content/uploads/2019/01/Rades/05%20M%20Rades%20-
%20Vibratii%20mecanice%201.pdf]

Ecuația de mișcare se scrie:

Împărțind prin masă și trecând la


calcul matriceal se obține:

sau sub formă compactă:


unde[m] este matricea maselor, [k] este matricea de rigiditate, iar { x } este vectorul coloană
al deplasărilor.

Vibrații forțate neamortizate

Modelul matematic pentru aceast tip de sistem vibratoriu poate fi reprezentat ca în figura
35:
Aplicarea principiului lui d’Alembert, conduce la sistemul
din figura 36. Ca urmare ,

Grafic, ecuația se reprezintă așa ca în figura 3.5 a, pentru


masa 1 și 3.5 b, pentru masa 2
[http://www.resist.pub.ro/wp-
content/uploads/2019/01/Rades/05%20M%20Rades%20-
%20Vibratii%20mecanice%201.pdf].

La ce folosește această dezvoltare matematică în practica


de zi de zi? Aplicația inginerească este numită absorbitor
dinamic.

Să presupunem un sistem așa ca în figura 37.


După cum se observă, asupra masei 1 nu
acționează nicio forță. Ca urmare se
consideră că F1 este zero și vectorul
forțelor va fi de forma:
0
{𝐹} = { }
𝐹2
Ca urmare amplitudinea masei 1 se va
scrie:
𝑝2 ∙𝑝2 ∙𝑥
𝑏 𝑎 2𝑠𝑡
𝑋1 = (𝜔2 −𝑝 2 )(𝜔2 −𝑝2 ), iar
1 2
2 ∙(𝑝2 −𝜔2 )𝑥
𝑝𝑎 𝑏 2𝑠𝑡
𝑋2 = (𝜔2 −𝑝2)(𝜔2−𝑝2 )
1 2
unde p1 și p2 sunt pulsațiile de rezonanță,
iar pb2 și pa2 reprezintă pulsația masei m1 dacă masa m2 ar fi fixă, respectiv pulsația masei m2
dacă masa m1 ar fi fixă. Grafic, acest lucru se reprezintă așa ca în figura 38.

Se observă că pentru ω2=pb2=k2/m1 amplitudinea X2 a masei m2 se anulează. Ce importanță


are? Să presupunem că m2 este un utilaj în funcțiune care vibrează. Trebuie găsit un corp de
masă m1 și un arc cu constanta elastică k2 pentru care contează doar raportul k2/m1. Corpul
de masă m1 poate fi și de 1 kg (nu trebuie să fie mai mare chiar dacă utilajul are 5 tone).
Important este raportul. Găsind corpul și resortul potrivit se pot elimina complet vibrațiile
utilajului, pe direcția OY. Asemănător se pot construi elemnte absorbitoare și pentru
direcțiile OZ și OX. Instalația se numește absorbitor dinamic.

Urmează să studiați criteriul de stabilitate Nyquist


https://www.aut.upt.ro/courses/ts/lessons-ts2/L18_2014-2015.pdf

Criteriul de stabilitate Routh-Hurwitz https://riverglennapts.com/ro/laplace/488-routh-


hurwitz-stability-criterion.html

Influența vibrațiilor asupra omului și clădirilor


https://www.utilajutcb.ro/uploads/posts/bibliotecacarti/pavel_ene.pdf de la pag 162- 167 și
187 - 255