Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrarea 2 Laborator Maşini Electrice și actionari

cccccccccccc

Scopul lucrării:
Scopul lucrării îl reprezintă determinarea căderilor de tensiune pentru diferite tipuri de
sarcini: rezistivă, inductivă, capacitivă sau mixtă; precum şi a randamentului la
transformatoarele electrice monofazate.

Consideraţii teoretice:

Variaţia de tensiune secundară se determină cu relaţia: U  U 20 U 2


unde: U 20 - reprezintă tensiunea la bornele secundarului la mersul în gol
U 2 - reprezintă tensiunea la bornele secundarului la funcţionarea în sarcină.
Pentru o apreciere mai corectă, variaţia de tensiune la bornele secundarului se
calculează în mărimi raportate la primar cu relaţia:
U '  U 1  U 2'
La funcţionarea în sarcină a transformatorului apar pierderi: pierderi în fier şi pierderi
în cupru.
P
Randamentul reprezintă raportul:  2
P1
unde: P2 - reprezintă puterea utilă
P1 - reprezintă puterea absorbită.
U  I  cos  2
sau:  2 2
U 1  I 1  cos 1
Luând în considerare pierderile în transformator, precum şi bilanţul puterilor
( P1   p  P2 ) putem scrie:
P2 m  U 2  I 2  cos  2
 
P2   p m  U 2  I 2  cos  2  p scN  p Fe
unde: m - numărul de faze
pscN - pierderile de scurtcircuit nominale
p Fe - pierderile de mers în gol la tensiune şi frecvenţă nominale ale transformatorului.
Pentru a se simplifica expresia randamentului standardele permit să nu se țină seama de
variaţia de tensiune secundară. Astfel pentru U 2  U 2 N  ct şi cos  2  ct considerând drept
factor de încărcare raportul:
I I
 1  2
I 1N I 2 N
expresia randamentului poate fi scrisă:

1
Lucrarea 2 Laborator Maşini Electrice și actionari
  S N  cos  2

  S N  cos  2   2  PscN  P0
unde: S N - puterea nominală aparentă ( S N  m  U 2 n  I 2 n )
PscN - putere activă de scurtcircuit ( PscN  p scN )
P0 - puterea activă de mers în gol ( P0  p Fe ) .
Pentru cos  2  ct singura variabilă din expresia randamentului este  astfel încât,
P0
randamentul   f (  ) este maxim pentru   .
PscN
Randamentul unui transformator atinge valoarea sa maximă la sarcina pentru care
pierderile variabile din înfăşurări sunt egale cu pierderile constante în fier.
La transformatoare, raportul P0 PscN variază aproximativ între (0,5÷0,25) astfel încât
randamentul ia valori maxime pentru   0.5  0.7 şi pentru că nu are părţi în mişcare
pierderile sunt relatuv reduse, randamentul fiind foarte ridicat atingând valori de 0,98÷0,99.
Valoarea maximă a randamentului este dată de expresia:
S N  cos  2

S N  cos  2  2  PscN  P0

Procedeu experimental
Datele nominale ale transformatorului testat sunt:
Putere aparenta
Tensiune nominala primară
Tensiune nominala secundară
Frecvența tensiunii de alimentare
Numarul de faze m

Se realizează montajul următor:

Se parcurg următoarele etape:

I. Se realizeaza incercarea de mers în gol:


Valori măsurate Valori calculate

2
Lucrarea 2 Laborator Maşini Electrice și actionari
U10 I10 P10 U20 S1n S10 R10 X10 K i0 % P0% Cos
[V] [A] [W] [V] [ ] φ10

II. Se realizează încercarea la scurtcircuit, cu datele obţinute se completează tabelul:

I 2 sc  A U 1sc V  I 1sc  A P1sc W 

Valori măsurate Valori calculate


U1sc I1sc P1sc I2sc Rsc Xsc R1 Xs1 R2 usc ua ur
[V] [A] [W] [A] [ ] %

III. Se realizează încercarea în sarcină a transformatorului, la tensiune


nominală U 1  U 1N , pentru diverse impedanţe de sarcină la  2  ct .
( 2  0  rezistiv ) ; ( 2  0  inductivă ) ; ( 2  0  capacitivă ) , variind curentul din
circuitul secundar de la 0 la 1,25 I N .
Cu rezultatele obţinute pentru fiecare tip de sarcină se completează tabelul următor:

Sarcină U 1 V  I 1  A P1 W  cos 1 U 2 V  I 2  A P2 W  cos  2 ΔU 

Rezistivă

Pentru completarea tabelului se vor folosi relaţiile:


P1 P2 P
cos 1  ; cos  2  ;  2 . ΔU=U20-U2
U 1  I1 U2  I2 P1

Carateristici necesare a fi trasate: U2=f(I2); η= f(I2); ΔU= f(I2) si se construieste


triunghiul de scurtcircuit.

Concluzii