Sunteți pe pagina 1din 1

VOINŢA

CA MECANISM PSIHIC DE REGLARE SUPERIOARĂ


1. Rolul voinței:
- Este un mecanism psihic extrem de complex
- Presupune stabilirea unui scop conștient și capacitatea de a acționa pentru
realizarea acestuia, înfrângând anumite obstacole (interioeare sau exterioare).
- Voința conține în structura sa elemente de ordin afectiv și intelectual.
- Evoluează odată cu dezvoltarea personalității si intră în strutura unor trăsături
de personalitate (competența, determinarea, perseverența, responsabilitatea
etc.)

2. Structura şi etapele actului voluntar: cinci faze: actualizarea unor motive şi


proiectarea pe baza lor a unui scop; analiza şi lupta motivelor, compararea şi
evaluarea alternativelor prezente la momentul dat în câmpul conştiinţei;
deliberarea sau luarea hotărârii; executarea hotărârii şi evaluarea rezultatelor
(feed-back-ul).

3. Calităţile voinţei: forţa, perseverenţa, consecvenţa, fermitatea, independenţa.

Întrebări recapitulative:

1. Voința este unul dintre cele mai complexe mecanisme psihice, în structura
căruia se află elemente afective și intelectuale. Explicați.
2. Care sunt etapele actului voluntar? Detaliați fiecare etapă în parte.
3. Dați exemplu (din viața voastră) de o situație în care a trebuit să luați o
hotărâre importantă. Descrieți acestă situație, urmând etapele actului voluntar.
4. Enumerați trei calități ale voinței care considerați că se regăsesc în cazul
vostru. Dați exemple de situații din viața voastră în care aceste calități s-au evidențiat.