Sunteți pe pagina 1din 3

TESTE GMDSS

1. Ce nave trebuie echipate cu DSC VHF? C. DSC VHF si DSC MF


A. Numai navele GMDSS din A1 D. INMARSAT
B. Navele GMDSS din A1, A2, A3 si A4 9. Functia DW prezenta la radiotelefoanele VHF
C. Numai navele GMDSS din A1 si A2 inseamna:
D. Numai navele GMDSS din zonele costiere A. Deck Watchkeeping pe ch 16
2. Pe canalele ITU VHF intre nave se comunica: B. Dual Watch pe ch 16 si un alt canal
A. Si in simplex si in duplex C. Dual Watch pe ch 16 si ch 70
B. Numai in duplex D. Deck Watchkeeping pe ch 16 si ch 70
C. Numai in simplex 10.Radiotelefoanele portabile pentru mijloacele de
D. In functie de situatie salvare trebuie testate:
3. Un SART va functiona cu bateria interna: A. Inainte de plecarea in voiaj
A. Minim 48 de ore in stand-by si 8 ore B. La fiecare 24 de ore
transponder C. Lunar pe un canal diferit de 16
B. Cel putin 96 de ore in stand-by si 8 ore in D. Inainte de plecarea in voiaj si saptamanal in
modul transponder mars
C. Minim 24 de ore in stand-by si 24 de ore in 11.Frecventa de lucru a SART-ului este:
modul transponder A. 9,2 – 9,5 MHz
D. 8 ore B. 5 – 6 GHz
4. Transmiterea unui mesaj de urgenta in C. 406 MHz
radiotelefonie incepe cu: D. 9200 – 9500 MHz
A. MAYDAY MAYDAY MAYDAY 12.EPIRB-ul pe 406 MHz emite cu o putere de:
B. SECURITE SECURITE SECURITE A. 1 W
C. PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN B. 200mW
D. MAYDAY THIS IS M/W C. 5 W
5. In timpul voiajului in zonele A1, A2 si A3, o D. 10 W minimum
nava GMDSS este obligata sa faca veghe pe: 13.Sistemul NAVTEX poate folosi frecventele:
A. Ch 70 VHF, 2187,5 KHz, 8414,5 KHz si inca A. 518 KHz, 406 MHz, si 4209,5 KHz
o frecventa DSC HF, INMARSAT/518 KHz B. 518 KHz, 490 KHz, si 4209,5 KHz
Navtex C. 518 KHz, 409 MHz, si 4209,5 KHz
B. Ch 16, Ch 70 VHF, 2187,5 KHz, 8414,5 KHz D. 508 KHz, 490 KHz, si 4209,5 KHz
si inca o frecventa DSC HF si 518 14.NAVTEX-ul lucreaza in:
KHz/INMARSAT EGC Safety Net A. Modul FEC, clasa de emisie F1B
C. Ch 16, Ch 70 VHF, 2182KHz, 2187,5 KHz, B. Modul ARQ, clasa de emisie G2E
8414,5 KHz si inca doua frecventa DSC HF si C. Modul FEC, clasa de emisie G2B
518 KHz/INMARSAT EGC Safety Net D. Modul FEC, clasa de emisie J3E
D. Ch 16, Ch 70 VHF, 2182KHz, 2187,5 KHz, 15.Frecventa canalului 16 VHF este de:
toate frecventele DSC HF si 518 A. 156,525 MHz
KHz/INMARSAT EGC Safety Net B. 156,3 MHz
6. Detaliile despre transmiterea avizelor de C. 156,8 MHz
navigatie si avizelor meteorlogice se gasesc in: D. 156,650 MHz
A. Lista statiilor de coasta iar pentru EGC Safety 16.Pentru un apel de rutina in MF catre alta nava:
Net in lista statiilor INMARSAT A. Se face un apel pe 2182 KHz
B. In ALRS vol 3 si 5 B. Se face un apel de rutina pe frecventa DSC
C. Lista ITU a statiilor INMRASAT 2187,5 KHz
D. Lista ITU a statiilor cu servicii speciale de C. Se face un apel DSC pe 2177 KHz
Radioreparaj D. Se face un apel DSC pe 2189,5 KHz
7. EPIRB-ul este considerat? 17.Ce documente trebuie sa insoteasca in mod
A. Mijloc principal de alertare obligatoriu o statie radio de nava:
B. Mijloc secundar de alertare A. Licenta statie si certificatele operatorilor
C. Mijloc de alertare catre toate navele B. Log-ul statiei
D. Nu este mijloc de alertare ci doar pentru C. Documentele cerute de ITU-RR cu privire la
determinarea pozitiei operarea statiilor in Serviciul Maritim Mobil
8. In aria A3 alertarea nava-nava se face prin: si Serviciul Mobil Maritim prin Satelit
A. DSC VHF si INMARSAT D. Primele Doua
B. DSC MF si INMARSAT 18.Identificarea unei statii este necesara:
A. La fiecare intrare in emisie B. Numarul de identificare al navei in sistemul
B. Nu este necesara daca s-a apelat prin DSC GMDSS
C. Numai la prima intrare in emisie C. Selcall-ul echipamentului „telex over radio”
D. Se face automat D. Numarul IMO al navei
19.Care din urmatoarele numere poare reprezenta 27.Pentru comunicatii la bordul navei:
MMSI-ul unei statii de coasta? A. Se va folosi canalul 16, putere 25 W
A. 026412345 B. Se va folosi canalul 16 putere 1 W
B. 002641234 C. Se va volosi ch 15 si 17, putere 1 W
C. 426400001 D. Se va folosi ch 6, putere 25 W
D. 264123456 28.Distanta de propagare in VHF este:
20.Transmisile live test pe canalul 70 DSC? A. Independenta de puterea statie
A. Se fac numai cu statii de coasta B. Este aproximativ 100 MM
B. Sunt interzise C. Este aproximativ 35-45-50 MM
C. Se fac cu putere redusa (1W) D. Precizata in avizele de navigatie
D. Se aplica aceasi regula ca in MF/HF 29.Care din urmatoarele, asigura facilitati de
21.Navele care receptioneaza o alerta DSC in „homing signal” pentru SAR in cazul EPIRB-
banda HF si care nu este confirmata in 5 minute: urilor COSPAS-SARSAT
A. Confirma imediat prin HF A. O lampa stroboscopica (0,75 candela)
B. Confirma prin radiotelefonie HF B. Emisie in impulsuri 0,44s la 50 de secunde
C. Transmit un releu de distress C. Emisia pe 121,5 MHz
D. Nefiind o bada ship-to-ship nu intreprin nimic D. Emisia la interogarea de catre un RADAR
22.Mesajele continand informatii referitoare la 30.Care este MID-ul (Maritime Identification
„Man Over Board” sunt mesaje de: Digits) alocat Romaniei de catre Secretariatul
A. Urgenta General al UIT?
B. Primejdie A. 264500022
C. Securitate B. 264
D. Rutina C. 426452210
23.Confirmarea unui mesaj de distress in D. 246
radiotelefonie se incheie cu: 31.SOLAS impune o inaltime minima la care
A. „I RECEIVED YOUR MESSAGE” trebuie tinut un SART fata de nivelul marii.
B. „MAYDAY RECEIVED” Aceasta este:
C. „RECEIVED MAYDAY” A. 3 m
D. „I RECEIVED YOUR MAYDAY” B. 2 m
24.Daca s-a transmis din greaseala o alerta falsa C. 1 m
prin DSC MF pe 2187,5 KHz: D. 5 m
A. Se transmite un mesaj de anulare pe 2182 32.Bateriile cu Li la Radiotelefoane VHF portabile
KHz si SART se folosesc pentru ca:
B. Se anuleaza pe aceasi frecventa 2187,5 KHz A. Sunt reincarcabile
C. Nu se intreprinde nimic daca nu s-a B. Sunt mai ieftine
receptionat o confirmare de la uscat C. Denistate mai mare de acumulare a energiei
D. Astept o confirmare de la o Statie Radio de D. Isi pastreaza capacitatea timp indelungat
Coasta 33.Un operator GOC poate efectua:
25.Dupa receptionarea unui apel DSC de tipul „All A. Verificari si reglaje la statia Radio in vederea
ships” care anunta un mesaj de radiotelefonie reajustarii preciziei
referitor la siguranta navigatiei: B. Inlocuiri ale componentelor defecte in consola
A. Se confirma prin DSC pe aceasi frecventa pe (module, piese de schimb)
care s-a receptionat apelul C. Inlocuirea sigurantelor si teste functionale
B. Se confirma in radiotelefonie pe frecventa D. Nici una din cele de mai sus
asociata 34.O nava dotata conform GMDSS pentru zona A1,
C. Nu se confirma nici prin DSC si nici prin RT trebuie sa aiba la bord o radiobaliza de tipul:
ci doar se asculta mesajul A. COSPAS-SARSAT
D. Fiind un apel de tipul „All ships” nu se B. EPIRB VHF-DSC
intreprinde nimic C. INMARSAT E (banda L)
26.Ce se intelege prin MMSI? D. Oricare din cele enumerate mai sus
A. Numarul de identificare al echipamentului 35.Transmisiile de test nu trebuie sa depaseasca:
INMARSAT instalat pe nava A. 10 s
B. 1 min la putere redusa
C. 30 s B. 3 cm
D. 15 s C. 1,91 m
36.Atunci cand in operatiunile SAR este activat un D. 120,7 m
SART pe ecranul RADARelor la 3-5 mile 45.Ce semnificatie are prescurtarea AAIC?
marine apare: A. Tipul navei
A. O linie cu 12 segmente concentrice B. Titularul autorizatiei de functionare a statiei
B. 12 cercuri concentrice radio
C. O linie cu 10-15 segmente indicand directia si C. Tipul statiei radio
distanta pana la SART D. Autoritatea de decontarea a traficului radio
D. O linie cu 12 segmente indicand directia si 46.Transmiterea unui mesaj de siguranta in RT este
distanta pana la SART precedat de un preambul care incepe cu:
37.In SAR, comunicatiile on-scene se vor desfasura A. PAN PAN transmis de trei ori
cu pregadere in radiotelefonie pe urmatoarele B. SEQURITE SEQURITE SEQURITE
frecvene: C. MMSI-ul navei care transmite
A. Canalul 70 VHF si 2187,5 KHz D. SECURITE transmis de trei ori
B. Canalul 16 VHF si 2182 KHz 47.Radiotelefoanele protabile trebuie testate:
C. Canalul 15 VHF A. Zilnic pe canalul 16
D. Canalul 17 VHF B. Saptamanal pe canalul 16
38.In GMDSS transmisia MSI, de la uscat se poate C. Saptamanal pe un canal diferit de 16
face prin? D. Lunar pe un canal diferit de 16
A. NAVTEX 48.Apelurile DSC de corespondenta publica:
B. EGC SAFETY NET A. Trebuie obligatoriu confiramte prin DSC
C. TELEX HF B. Nu se confirma fiind vorba de apeluri mai
D. Toate cele de mai sus putin imporatante decat distress
39.Bateriile cu Plumb (acide) prezinta la bornele C. Se confirma numai daca aveti timp pentru
unei celule elementare o tensiune de: comunicatii ulterioare
A. 1,2 V D. Sunt interzise in banda VHF pe canalul 70
B. 1,4 V 49.Care este ordinea corecta in formarea numarului
C. 12 V la INMARSAT
D. 2 V A. 0411 00 871 326412300#
40.O reincarcare completa a bateriilor de B. 00 0411 871 326421300#
acumulatori care constituie sursa de rezerva C. 0411 871 00 326412300#
trebuie sa se faca: D. 00 870 326412300#
A. In mai putin de 1 ora 50.Daca la o alerta DSC VHF transmisa de o statie
B. In mai putin de 6 ore de nava ii confirma o statie de coasta celelate
C. In mai putin de 10 ore nave care pot acorda asistenta:
D. In mai putin de 24 ore A. Nu mai este nevoie sa confirme pentru ca a
41.Informarii despre Autoritatile de Decontare confirmat o satie de coasta
(AAIC) ale navelor se gasesc in? B. Confirma obligatoriu prin DSC pe canalul 70
A. Lista ITU a Statiilor de Nava C. Confirma in RTF pe canalul 16 VHF
B. Lista ITU a Statiilor de Coasta D. Nu confirma ci doar asculta mesajul
C. Lista ITU a Statiilor cu Servicii Speciale
D. Manualul ITU al Serviciului Mobil Maritim
42.Monedele convenite pentru decontarea traficului
sunt:
A. SWR si GFR
B. Euro si USD
C. SDR si GF
D. GF si USD
43.Un apel de primejdie in telefonie incepe cu:
A. MAYDAY
B. PAN PAN
C. SECURITE
D. MAYDAY MAYDAY MAYDAY
44.Care este lungimea de unda corespunzatoare
frecventei ch 16?
A. Aproximativ 137 m