Sunteți pe pagina 1din 7

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/271834042

CITOHISTOLOGIE SI MORFOANATOMIE VEGETALA

Book · January 2010

CITATIONS READS
0 384

1 author:

Nicoleta Ianovici
West University of Timisoara
120 PUBLICATIONS   464 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Biomonitoring in urban environment View project

COST Action FA 1203 - Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER ), 2013 - 2017 View project

All content following this page was uploaded by Nicoleta Ianovici on 05 February 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


CUPRINS
CAPITOLUL I
6
NOŢIUNI GENERALE PRIVIND BIOLOGIA VEGETALĂ........................................................................................
1. CONSIDERAŢII ASUPRA BIOLOGIEI VEGETALE ..................................................................................................................... 6
2. CATEGORII TAXONOMICE (TAXONI) ......................................................................................................................................... 9
3. NOMENCLATURA BOTANICĂ ............................................................................................................. .......................................... 10
4. ELEMENTE DE FILOGENIE.............................................................................................................................................................. 13
5. GENERALITĂŢI PRIVIND SCHIMBĂRILE BIOTICE MAJORE ÎN CURSUL ISTORIEI PĂMÂNTULUI........................ 15
6. GENERALITĂŢI PRIVIND EVOLUŢIA BIOLOGICĂ........................................... ....................................................................... 18
7. PRINCIPII ŞI LEGI BIOLOGICE GENERALE ............................................................................................................................... 21
8. INSUŞIRILE GENERALE ŞI IERARHIZAREA SISTEMELOR BIOLOGICE........................................................................... 22
9. CONCEPTUL DE BIODIVERSITATE................................................................................................................................................ 27
10. CARACTERIZAREA ECOLOGICĂ A PLANTELOR................................................................................................................... 29
10.1. Formele biologice (forme de viaţă, bioforme) 29
10.2. Formele ecologice 30
CAPITOLUL II
35
CITOLOGIE VEGETALĂ................................................................................................................................................................
1. COMPOZIŢIA CHIMICĂ A ORGANISMELOR VII........................................................................................................................ 36
1. 1. Apa şi compuşii minerali........... ........................................... .............................................................................. 36
1. 2. Compuşii organici (glucidele, lipidele, protidele) ........... ........................................... ......................................... 36
2. ORGANIZAREA GENERALĂ A CELULEI PROCARIOTE......................................................................................................... 50
2.1. Forma, mărimea şi alcătuirea bacteriilor............................................................................................................... 52
2.2. Algele albastre (cianobacterii, cianofite) ............................................................................................................. 61
2.3. Alte microorganisme............................................................................................................................................. 62
3. CARACTERE GENERALE ALE CELULELOR EUCARIOTE VEGETALE.............................................................................. 64
3.1. Forma, mărimea şi alcătuirea celulelor vegetale............................................................................................... 64
3.2. Comparaţie între celula procariotă şi eucariotă.................................................................................................... 66
3.3. Comparaţie între celula animală şi vegetală ........................................................................................................ 67
4. CITOPLASMA ŞI ORGANITELE INTRACELULARE................................................................................................................... 70
4.1. Plasmalema............................................................................................................................................................ 70
4.2. Hialoplasma........................................................................................................................................................... 73
4.3. Microtubulii........................................................................................................................................................... 77
4.4. Ribozomii.............................................................................................................................................................. 78
4.5. Reticulul endoplasmatic......................................................................................................................................... 80
4.6. Complexul Golgi................................................................................................................................................... 83
4.7. Condriomul........................................................................................................................................................... 86
4.8. Plastidele............................................................................................................................................................... 93
4.9. Lizozomii.............................................................................................................................................................. 106
4.10. Microcorpii......................................................................................................................................................... 108
4.11. Sferozomii............................................................................................................................................................ 110
4.12. Corpii paramurali................................................................................................................................................. 110
5. VACUOMUL CELULAR....................................................................................................................................................................... 111
6. NUCLEUL................................................................................................................................................................................................ 112
6.1. Nucleul în cursul interfazei................................................................................................................................... 113
6.2. Rolul nucleului...................................................................................................................................................... 118
6.3. Constituenţii nucleari în timpul mitozei .............................................................................................................. 119
7. CINETICA CELULARĂ........................................................................................................................................................................ 121
7.1. Mitoza (diviziunea ecvaţională) ........................................................................................................................... 122
7.2. Meioza (diviziunea reducţională) ......................................................................................................................... 126
8. CINETIDE............................................................................................................................................................................................... 129
8.1 Centrul celular (centriolii). .................................................................................................................................... 129
8.2. Cilii şi flagelii........................................................................................................................................................ 130
9. PERETELE CELULAR......................................................................................................................................................................... 132
9.1. Peretele primar şi peretele secundar. .................................................................................................................... 133
9.2. Ultrastructura şi compoziţia peretelui celular........................................................................................................ 134
9.3. Creşterea peretelui celular..................................................................................................................................... 137
9.4. Punctuaţiile şi plasmodesmele .............................................................................................................................. 137
9.5. Modificări secundare chimice ale peretelui celular .............................................................................................. 138
9.5.1. Lignificarea...................................................................................................................................... 138
9.5.2. Cutinizarea şi cerificarea. ............................................................................................................... 141
9.5.3. Suberificarea.................................................................................................................................... 144
9.5.4. Mineralizarea.................................................................................................................................... 145
9.5.5. Gelificarea şi lichefierea................................................................................................................... 146
10. INCLUZIUNILE ERGASTICE........................................................................................................................................................... 148
10.1. Incluziuni ergastice de natură anorganică ........................................................................................................ 148
10.2. Incluziuni ergastice de natură organică............................................................................................................... 148
10.3. Cristale şi săruri organice.................................................................................................................................... 153

3
CAPITOLUL 3
154
HISTOLOGIE VEGETALĂ............................................................................................................................................................
1.DIFERENŢIEREA CELULARĂ........................................................................................................................................................... 155
1.1. Diferenţierea celulară............................................................................................................................................. 155
1.2. Totipotenţa, comutarea, citodiferenţierea, dediferenţierea şi senescenţa celulară................................................ 157
2. CLASIFICAREA ŢESUTURILOR....................................................................................................................................................... 158
3. ŢESUTURI FALSE ŞI ŢESUTURI ADEVĂRATE............................................... ............................................... ............................ 160
4. ŢESUTURI MERISTEMATICE............................................... ............................................... ........................................................... 162
4.1. Meristemele primordiale (eumeristeme, promeristeme) ............................................... ........................................ 162
4.2. Meristemele primare............................................... ............................................... ............................................... 165
4.3. Meristeme secundare............................................... ............................................... ............................................... 166
4.4. Meristemoide............................................... ............................................... ........................................................... 168
5. ŢESUTURI APĂRĂTOARE (PROTECTOARE, ÎNVELITOARE) ............................................................................................... 169
5.1. Epiderma............................................... ............................................... ............................................................... 169
5.2. Rizoderma (epiblema) ...................... ............................................... ................................................................... 186
5.3. Ţesutul caliptral...................... ............................................... .............................................................................. 187
5.4. Exoderma şi endoderma...................... ................................................................................................................. 188
5.5. Ţesuturi de apărare secundare...................... ............................................... ........................................................ 189
6. ŢESUTURI FUNDAMENTALE (TROFICE) ...................... ............................................................................................................ 195
6.1. Parenchimuri asimilatoare (clorenchimuri) ...................... ............................................... ................................... 195
6.2. Parenchimuri de depozitare...................... ............................................... ............................................................ 202
6.3. Parenchim de absorbţie. ...................... ............................................... ................................................................. 203
7. ŢESUTURI MECANICE...................... ............................................... ............................................................................................... 205
7.1. Colenchimul...................... ............................................... ................................................................................... 205
7. 2. Sclerenchimul...................... ............................................... ................................................................................ 209
8. ŢESUTURI CONDUCĂTOARE.......... ............................................... ............................................................................................... 219
8.1. Ţesutul conducător lemnos (lemn, hadrom, xilem) .............................................................................................. 219
8.2. Ţesutul conducător liberian (liber, floem, leptom) ............................................................................................... 224
8.3. Fasciculele conducătoare ...................... ............................................... ............................................................... 226
9. ŢESUTURI ŞI STRUCTURI SECRETOARE...................... ............................................... ............................................................ 229
9.1.Structuri secretoare externe...................... ............................................... ............................................................. 229
9.2.Structuri secretoare interne...................... ............................................... .............................................................. 236
CAPITOLUL 4
MORFOANATOMIA RĂDĂCINII...................... ............................................... ....................................................................... 241
1. MORFOLOGIA RĂDĂCINII ...................... ............................................... .....................................................................................
1.1.Morfologia vârfului rădăcinii...................... ............................................... ........................................................... 241
1.2. Ramificaţiile rădăcinii...................... ............................................... ..................................................................... 243
1.3. Morfogeneza rădăcinii (rizogeneza) ...................... ............................................... .............................................. 244
1.3.1. Apexul radicular şi edificarea structurii primare a rădăcinii............ ............................................... 244
1.3.2. Ultrastructura meristemului apical radicular.................................................................................... 245
1.4. Formarea rădăcinilor laterale şi adventive...................... ............................................... ...................................... 246
1.5. Caracterul hormonal al rizogenezei...................... ............................................... ................................................ 247
1.6. Tipuri morfologice de rădăcini...................... ............................................... ...................................................... 249
1.7. Rădăcini metamorfozate...................... ............................................... ................................................................. 250
2. ANATOMIA RĂDĂCINII. ...................... ............................................... .......................................................................................... 257
2.1. Structura primară a rădăcinii................................ ................................................................................................ 257
2.2. Structura secundară a rădăcinii................................ ............................................................................................. 264
2.3. Cazuri particulare de îngroşare a rădăcinii................................ ........................................................................... 265
2.4. Importanţa practică a rădăcinii................................ ............................................................................................. 267
CAPITOLUL 5
268
MORFOANATOMIA TULPINII................................ ..................................................................................................................
1. MORFOLOGIA TULPINII................................ .............................................................................................................................. 268
1.1. Morfogeneza tulpinii (caulogeneza) ................................ ................................................................................... 268
1.1.1. Ultrastructura meristemului apical caulinar................................................................................... 271
1.1.2. Aspecte ale morfogenezei caulinare la plantele lemnoase............................................................. 272
1.2. Noduri, întrenoduri, ramuri şi muguri.................................................................................................................. 275
1.3. Ramificaţia tulpinii................................................................................................................................................ 277
1.4. Tipuri morfologice de tulpini................................................................................................................................ 280
1.4.1.Tulpinile aeriene.............................................................................................................................. 281
1.4.2.Tulpinile aeriene metamorfozate .................................................................................................... 285
1.4.3.Tulpinile subterane.......................................................................................................................... 289
1.4.4.Tulpini acvatice............................................................................................................................... 293
1.4.5. Tulpini reduse................................................................................................................................. 294
1.5. Longevitatea şi dimensiunile tulpinilor................................................................................................................. 295

4
2. ANATOMIA TULPINII..................................................................................................................................................................... 295
2.1. Structura primară a tulpinii................................................................................................................................... 295
2.1.1.Evoluţia stelului.............................................................................................................................. 298
2.1.2. Mersul fasciculelor in tulpină......................................................................................................... 300
2.1.3. Trecerea de la structura rădăcinii la structura tulpinii ................................................................... 300
2.2. Structura tulpiniţei la briofite................................................................................................................................ 302
2.3. Structura primară a tulpinii la pteridofite ................................................................... ........................................ 302
2.4.Structura primară a tulpinii la magnoliate ................................................................... ........................................ 305
2.5.Structura primară a tulpinii la liliate ................................................................... ................................................. 308
2.6. Structura secundară a tulpinii ................................................................... .......................................................... 312
2.7. Creşterea secundară anormală a tulpinii ................................................................... .......................................... 322

CAPITOLUL 6
MORFOANATOMIA FRUNZEI................................................................... .................................................................................
1. MORFOLOGIA FRUNZEI ................................................................... ............................................................................................ 324
1.1. Originea filogenetică şi ontogenetică a frunzei ................................................................................................... 325
1.2. Tipuri de frunze sub aspect ontogenetic si functional ......................................................................................... 328
1.3. Morfologia frunzei la briofite şi pteridofite ......................................................................................................... 331
1.4. Morfologia frunzei la pinofite .............................................................................................................................. 333
1.5. Morfologia limbului foliar la magnoliofite .......................................................................................................... 335
1.5.1. Forma generală a limbului ........................................................................................................... 336
1.5.2.Vârful limbului foliar ................................................................................................................... 337
1.5.3. Baza limbului foliar ..................................................................................................................... 340
1.5.4. Marginea limbului ....................................................................................................................... 341
1.5.5. Frunze compuse ........................................................................................................................... 344
1.5.6. Morfologia peţiolului şi bazei frunzei ......................................................................................... 345
1.6. Anexele foliare .................................................................................................................................................... 348
1.7. Nervaţiunea limbului ........................................................................................................................................... 349
1.8. Frunze metamorfozate ......................................................................................................................................... 352
1.9. Aşezarea frunzelor în muguri ............................................................................................................................... 357
1.10. Aşezarea frunzelor pe tulpină (filotaxie) ........................................................................................................... 359
1.11. Variaţii ale formei, mărimii şi dispoziţiei frunzelor........................................................................................... 362
1.12. Dimensiunea, durata de viaţă şi importanţa frunzelor....................................................................................... 363
2. ANATOMIA FRUNZEI ..................................................... ..................................................... ......................................................... 364
2.1. Structura frunzuliţei la briofite .... ..................................................... ................................................................. 365
2.2. Structura frunzei la pteridofite .... ..................................................... .................................................................. 365
2.3. Structura frunzei la pinofite .... ..................................................... ...................................................................... 367
2.4. Structura limbului foliar la magnoliofite .... ..................................................... .................................................. 369
2.5. Structura peţiolului la magnoliofite .... ..................................................... .......................................................... 380
2.6. Structura tecii la magnoliofite .... ..................................................... .................................................................. 383
2.7. Teci fasciculare şi tipuri fotosintetice la plante ................................ .................................................................. 383
2.8. Căderea frunzelor ................................ .................................................................. ................................ ............ 384
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ…......................................... ..................................................... ......................................................... 385

5
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
• Andrei M, Paraschivoiu Roxana Maria – Microtehnică botanică, Ed. Niculescu, Bucureşti, 2003
• Andrei M. – Anatomia plantelor, EDP, Bucureşti, 1978
• Andrei M. – Morfologia generală a plantelor, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1997
• Andrei M., Anghel I., Popescu I., Stoica E. – Lucrări practice de biologie vegetală, ed. a II-a revizuită, EDP, Bucureşti, 1981
• Andrei M., Predan Genţiana – Practicum de morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Ştiinţelor Agricole, Bucureşti, 2003
• Anghel I. - Citologie vegetală, EDP, Bucureşti, 1979
• Anghel I., Voica C., Mohan Gh., Andrei M., Toma N., Talabă I.A. – Practicum de biologie, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1988
• Arsene G. – Botanica. Citologia, histologia, organele vegetative, Ed. Brumar, Timişoara, 2004
• Arsene G., Nicolin Alma – Practicum de morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Brumar, Timişoara, 1999
• Borza Al. - Dicţionar etnobotanic, Ed. Academiei RSR, 1968
• Brachet, J. - The Biological Role of Ribonucleic Acids, Elsevier, Amsterdam, 1960
• Buia Al., Peterfi Şt. – Botanica agricolă, vol. I Morfologia, Ed. Agro-Silvică, Bucureşti, 1965
• Burescu P., Toma Irina – Manual de lucrări practice de Botanică, Ed. Universităţii din Oradea, 2005
• Buvat R. - Structure, evolution et fonctionnement du meristeme apical de quelques dicotyledones. Ann. des Sc. Nat. Bot. 13, 199-300, 1952
• Catesson A.-M. - Structure, evolution et fonctionnement du point vegetatif d’une monocotyledone: Luzula pedemontana. Ann. des Sc. Nat. Bot. 14, 253-291, 1953
• Chifu T., Mânzu C., Zamfirescu Oana, Şurubaru B. – Botanică sistematică, Ed. Universităţii “A.I. Cuza”, Iaşi, 2001
• Ciobanu I. – Morfologia plantelor, EDP, Bucureşti, 1965
• Ciocarlan V. - Flora ilustrată a Romaniei, Ed. Ceres, Bucuresti, 2000
• Clowes F.A.L. - Apical Meristems, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1961
• Cogălniceanu D. - Ecologie şi Protecţia Mediului, Program universitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, Specializarea BIOLOGIE, Forma de
învãţãmânt ID, MEC, 2007
• Comings D. E. - Heterochromatin of the Indian muntjak. Expl Cell Res. 67, 441-460, 1971
• Constantinescu D.Gr., Haţieganu Elena - Biologia moleculară a celulei vegetale, Ed. Medicală, Bucureşti, 1983
• Coste I, Grigoriu Alma – Botanică. Morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Orizonturi Universitare, 2004
• Coste I., Pop Adelina – Lucrări practice de botanică, Lito I.A., Timişoara, 1977
• Crabbé, J. - Aspects particuliers de la morphogénèse caulinaire des végétaux ligneux et introduction à leur étude quantitative. Bruxelles, Editions IRSIA, 1987
• Cutter, E.G. - Recent experimental studies of the shoot apex and shoot morphogenesis. Bot. Rev. 31, 7-113, 1965
• Dimitriu G. - Elemente de biologie celulară I, Universitatea “Alexandru I.Cuza”, Facultatea de Biologie-Geografie, Iaşi, 1975
• Domocoş T., Faur A. – Lucrări practice de fiziologie vegetală, ediţia a II-a, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1978;
• Esau Katherine – Anatomy of Seed Plants, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1967
• Fahn A. - Plant Anatomy, Oxford, Pergaman Press Ltd. Headington Hill Hall Oxford, 1967
• Faur A., Ianovici Nicoleta – Practicum de Fiziologie vegetală, Ed. Mirton, Timişoara, 2004
• Faur A., Ianovici Nicoleta – Practicum de Morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Mirton, Timişoara, 2005
• Frăsinel N., Verdeş Doina - Biologie celulară şi moleculară, Ed. Mirton, Timişoara, 1994
• Gorenflot R. - Biologie végétale. Plantes supérieures. Tome 1. Appareil vegetative, Masson, Paris, 4 éd., 1994
• Grinţescu I. – Botanica, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985
• Hammerling J. - Nucleo-cytoplasmic relationships in the development of Acetabularia. J. Intern. Rev. Cytol. 2: 475-498, 1953
• Hanstein J. - Die Scheitelzellgruppe im vegetationspunckt der phanerogamen. Festschr. Niederrhein Ges. Natur. u. Heilkunde, 109-143, 1868
• Hofmeister W. - Vergleichende Untersuchungen der Keimung. Entfaltung und Fruchtbildung höherer Kryptogamen. F. Hofmeister Verlag,, Leipzig, 1851
• Ianovici Nicoleta – Morfologie şi anatomie vegetală – manual de lucrări practice, Editura Mirton, Timişoara, 2006
• Ianovici Nicoleta – Biologie vegetală - lucrări practice de citohistologie şi organografie, Ed. Mirton, Timişoara, 2009
• Ivănescu Lăcrămioara, Toma C. - Influenţa poluării atmosferice aupra structurii plantelor, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2003
• Medford June - Vegetative Apical Meristems, The Plant Cell, Vol. 4, 1029-1039, 1992
• Mihalik Erzébet, Nyakas Antónia, Kálmán Katalin, Nagy Erika – Növényanatómiai praktikum, JATEPress, Szeged, 1999
• Morlova Irina, Chirilă C., Ursu Teodora, Baciu Eugenia, Ciocârlan V., Cosmin Silvia, Oprea Constanţa, Turcu Gh., Dobre Florica, Ungureanu Livia – Lucrări practice.
Botanică, EDP, Bucureşti, 1966
• Moruzi C., Andrei M. – Lucrări practice. Botanică generală, EDP, Bucureşti, 1967
• Parascan D, Danciu M – Botanica şi fiziologia plantelor – lucrări practice, Braşov, Universitatea din Braşov, 1982;
• Pârvu M. - Botanică sistematică (I). Ed. Gloria, Cluj-Napoca, 2003
• Pătruţ D. - Botanică sistematică. Thallobionta şi Bryobionta, Ed. Aprilia Print, Timişoara, 2004
• Pătruţ D., Imbrea Ilinca Merima – Botanică sistematică. Cormobionta, Ed. Eurobit, Timişoara, 2005
• Petre V. - Manual de citohistofiziologie vegetală, Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1971;
• Plantefol L. - La theorie des helices foliaires multiples, Masson et Cie, 1948
• Pop I., Lungu Lucia, Hodişan I., Cristurean I., Mititelu D., Mihai Gh. - Botanică sistematică, EDP, Bucureşti, 1983
• Răvăruţ M., Turenschi E. – Botanica, EDP, Bucureşti, 1973
• Robert D., Catesson A.M. - Organisation végétative. Doin (ed.), Paris, 1990
• Robertson J.D. - The ultrastructure of cell membranes and their derivatives. Biochem. Soc. Symp. 16:3-43, 1959.
• Sârbu Anca - Biologie vegetală, Editura Universităţii din Bucureşti, 1999
• Sârbu Anca, Smarandache Daniela, Pascale Gabriela – Îndrumător de practică botanică – Munţii Bucegi-Baiului, Ed Universităţii din Bucureşti, 2003
• Şerbănescu-Jitariu Gabriela, Toma C. – Morfologia şi anatomia plantelor, EDP, Bucureşti, 1980
• Simon-Gruiţă Alexandra - Biodiversitate şi evoluţionism, Program universitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, Specializarea BIOLOGIE,
Forma de învãţãmânt ID, MEC, 2005
• Sîrbu C., Paraschiv Nicoleta Luminita – Botanică sistematică, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 2005
• Soare Liliana Cristina, Drăghici Bibica – Morfologia şi anatomia plantelor – Lucrări practice, Ed. Pământul, Piteşti, 2002
• Ştefan N. - Botanică. Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2001
• Stoica Ileana - Elemente de genetică şi microbiologie, Program universitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, Specializarea BIOLOGIE, Forma de
învãţãmânt ID, MEC, 2005
• Strasburger E., Noll F., Schenck H., Schimper A.F.W. – Lehrbuch der Botanik fur Hochschulen, VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1965
• Tănase C. – Botanică, Program universitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, Specializarea BIOLOGIE, Forma de învãţãmânt ID, MEC, 2005
• Tarnavschi I. T., Şerbănescu-Jitariu Gabriela, Mitroiu-Rădulescu Natalia, Rădulescu Didona – Practicum de morfologie şi anatomie vegetală, Bucureşti, 1981
• Tiţa I. – Botanică farmaceutică, ediţia a II-a, Ed. Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 2005
• Todor I. – Botanică, Litografia şi tipografia învăţământului, Bucureşti, 1958
• Toma C., Gostin Irina – Histologie vegetală, Ed. Junimea, Iaşi, 2000
• Toma C., Niţă Mihaela - Celula vegetală, Ed. Universităţii “Alexandru I.Cuza”, Iaşi, 1997
• Toma C., Niţă Mihaela, Rugină Rodica, Ivănescu Lăcrămioara, Costică Naela – Morfologia şi anatomia plantelor. Manual de lucrări practice, Ed. Universităţii “A.I. Cuza”,
Iaşi, 2004
• Toma C., Rugina Rodica - Anatomia plantelor medicinale, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1998
• Toma Irina, Toma C. - Citodiferenţiere şi morfogeneză vegetală, Editura Carson, Iaşi, 2003
• Vallade J. - Structure et développement de la plante: Morphogenèse et biologie de la reproduction des Angiospermes. Eds Dunod, Paris, 1999
• Woese C. R., Magrum L. J., Fox G. E. - Archaebacteria. J. Mol. Evol. 11:245-252, 1978
• Zimmermann W. - Die Phylogenie der Pflanzen; ein überblick über Tatsachen und Probleme. G. Fischer, Jena, 1930
***** Flora RPR–RSR, vol. I-XIII, Ed. Acad.Rom., Bucureşti, 1952-1976

385

View publication stats

S-ar putea să vă placă și