Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea “TRANSILVANIA „

BRASOV

PLAN DE AFACERI

S.C."PIZZA CITY" S.R.L.


PLAN DE AFACERI

S.C."PIZZA CITY" S.R.L.

Cuprins
INTRODUCERE………………………………………………………………….......pag.1

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE FIRMEI………………………………….........pag.2


1. Numele complet al firmei...................................................................................pag.2
2. Coordonatele firmei............................................................................................pag.2
3. Număr de înregistrare.........................................................................................pag.2
4. Forma juridică de constituire..............................................................................pag.2
5. Domeniul de activitate al firmei.........................................................................pag.2
6. Capitalul social...................................................................................................pag.3
7. Asociaţi şi acţionari............................................................................................pag.3

B. PIAŢA ACTUALĂ A FIRMEI................................................................................pag.3


1. Piaţa şi strategia vânzărilor.................................................................................pag.3
2.Clienţii.................................................................................................................pag.4
3.Concurenţa………………………………………………………….………......pag.5

C. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ


FINANŢARE................................................................................................................pag.6
1. Tipul investiţiei...................................................................................................pag.6
2. Obiectul investiţiei..............................................................................................pag.6
3. Amplasamentul întreprinderii.............................................................................pag.7
4. Producţia.............................................................................................................pag.7
5. Implementarea serviciului...................................................................................pag.8
6. Managementul şi personalul...............................................................................pag.9
7. Distanţa faţă de clienţi şi furnizori....................................................................pag.10
8. Perspective........................................................................................................pag.10
9. Eşalonarea lucrărilor de lansare........................................................................pag.11
10. Planul financiar...............................................................................................pag.12

D.ESTIMAREA RISCULUI.......................................................................................pag.15

2
INTRODUCERE

S.C. "PIZZA CITY" SRL este o firmă a cărei principală afacere se desfăşoară în sectorul
servicii, respectiv o pizzarie. Activitatea întreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene,
servirea ei în restaurant şi livrarea acesteia la domiciliul clientului.
Pizza va fi produsă şi livrată în aşa mod ca să-şi păstreze gustul şi calitatea până la
consumator. Vor exista mai multe feluri de pizza, clientul având posibilitatea să comande
oricare în cantităţile dorite la un preţ accesibil, incepand de la 5 lei. Investiţia necesară este de
74170,23 lei (aprox. 300000 Euro). Acesta suma va fi folosită pentru procurarea utilajelor de
producţie şi materiei prime necesare. În primii ani întreprinderea va utiliza o capacitate de
producţie de numai la 60%. În următorii anii se planifică mărirea volumului vânzărilor şi ridicarea
gradului de utilizare a capacităţii de producţie până la 80%.
Personalul întreprinderii va fi compus din director, vice-director pe realizare, vice-
director pe producţie, 2 bucătari, 4 ajutori ai bucătarului, 3 angajaţi pentru livrare.
În urma unor studii întreprinse, piaţa pe care va activa întreprinderea este o piaţă în creştere,
caracterizată printr-o cerere puternică la astfel de produse. Cumpărătorii vor fi persoanele de toate
vârstele care preferă produsele tip fast-food şi pizza.
Estimând rezultatele financiare viitoare, dorim să obţinem un profit anual de cca.
57000 lei în condiţiile de venituri minime şi cheltuieli maxime, regimul de lucru fiind de 8 ore pe
zi. În perspectivă se prevede extinderea întreprinderii şi în celelalte sectoare ale oraşului.
Meniul propus va fi variat, incluzând toate preparatele oferite de pizzariile direct concurente.
Preţul pizzei va fi mai mic sau egal cu preţurile de pe piaţă, însă calitatea produsului nostru va fi
net superioară.
Ceea ce va distinge meniul vor fi specialitàile "pizza casei”, în general, specifice bucătăriei
italieneşti. Ele vor conţine ingrediente naturale şi de cea mai bunà calitate.
O altă caracteristicä proprie afacerii va fi personalul de deservire, acesta evidenţiindu-se prin
comportament, tinuta şi "eticheta".
Toate acestea vor conduce la formarea unei imagini pozitive despre afacerea firmei,
concretizându-se în câştigarea unei clientele fidele, dacă nu frecvente, dispusă să cheltuiască
pentru a-şi oferi un serviciu diferenţiat.
Frecventarea acestui local distinct prin atmosfera, meniul şi personalul său, va da clienţilor săi
certitudinea unui serviciu deosebit.

3
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE FIRMEI

1. Numele complet al firmei: S.C. PIZZA CITY S.R.L.


2. Coordonatele firmei:
Firma S.C. Pizza City S.R.L. este situată în Braşov, Strada Mihai Viteazul, nr.77, zona
Bartolomeu. Atât sediul social cât şi secţia de producţie şi birourile se află localizate aici.
3. Număr de înregistrare:
Cod de înregistrare fiscală JO8/3784/25.05.2011
Cod unic de înregistrare RO5036779
4. Forma juridică de constituire: S.R.L.

Forma juridică - SRL- a fost considerată cea mai potrivită din următoarele motive:
răspundere limitată a asociaţilor;
 capitalul social al firmei este distinct de cel al asociaţilor;
 formulare simple la constituire;
 capital social redus.
Dezavantajul principal prezentat de o astfel de formă juridică este obiectul limitat de activitate,
care însă, nu constituie un impediment pentru scopul propus.

5. Domeniul de activitate al firmei:


Scopul întreprinderii este satisfacerea necesităţilor populaţiei Municipiul Braşov cu
produse alimentare (pizza) şi prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentru
realizarea intereselor sociale şi economice ale membrilor asociaţi pe baza beneficiului obţinut.

Pentru realizarea scopurilor propuse întreprinderea va practica următoarele genuri de


activitate:
• producerea şi realizarea la comandă a pizzei italiene originale;
• servirea clientilor in zona de restaurant;
• livrarea pizzei la domiciliu.

4
6. Capitalul social:
Firma S.C. PIZZA CITZ S.R.L. cu un capital statutar de 6000 lei (24000 Euro) a fost
înfiinţată la 25.05.2011.
Obiectul de activitate îl constituie „activităţi specifice pentru restaurante şi alimentaţie publică”,
conform codului CAEN 5530.
7. Asociaţi şi acţionari
Întreprinderea este o societate cu răspundere limitată şi face parte din categoria
întreprinderilor mici. Întreprinderea este proprietatea a 3 membri asociaţi, prezentaţi în continuare
ca X, Y, şi Z.
Repartizarea capitalului
pentru “PIZZA CITY” SRL între asociaţi
Asociaţi Suma în lei Cota în %
X 2400 40
Y 1800 30
Z 1800 30
Total 6000 100

B. PIAŢA ACTUALĂ A FIRMEI

1. Piaţa şi strategia vânzărilor


Piaţa aleasă de întreprindere este o piaţă în creştere, iar în viitorul apropiat, dacă veniturile
de la activitatea vor spori, se aşteaptă deschiderea noilor filiale în alte sectoare ale municipiului,
precum şi în alte oraşe.
Produsul fabricat şi oferit de firmă fiind un produs final, va fi realizat pe piaţă consumatorului şi
este orientat persoanelor de toate vârstele.
Dat fiind faptul că în municipiu nu există concurenţi reali ai întreprinderii, cota pe piaţă va
fi majoră (se aşteaptă la 25-35%, aceasta mărindu-se respectiv odată cu poziţionarea şi pe
alte pieţe).
Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă întreprinderea va adopta o strategie îndreptată
spre:

5
 ridicarea calităţii produsului;
 lărgirea asortimentului produsului;
 ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;
 stabilirea unii preţ convenabil pentru toate păturile sociale.
2. Clienţii
Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele, începând cu copii şi
până la persoanele în vârstă.
Pentru ai determina pe clienţii să cumpere produsele fabricate de întreprindere, conducerea va
pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate, preţul convenabil,
amabilitatea la îndeplinirea comenzii, noutatea serviciului şi produsului. La toate acestea se mai
adaugă faptul că produsele vor fi fabricate din materii prime ecologic pure.

Pentru început, frecvenţa sunetelor de comandă a produsului va fi mică, aceasta din


urmă majorându-se odată cu ridicarea imaginii firmei şi afirmarea pe piaţă. De asemenea
frecvenţa cumpărării se va deosebi de la o perioadă a zilei la alta, fiind mai mică în perioada
zilei, apoi mărindu-se la sfârşitul zilei.
Distribuirea în raza pieţei alese va fi efectuată timp de 20-25 min., produsele fiind livrate în
condiţii speciale, păstrându-se calităţile specifice.
Odată cu lărgirea activităţii şi pieţei de desfacere, se preconizează de a desface produsele şi prin
intermediul unei reţele de magazine de firmă.
Preţurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieşind din
costurile de producţie şi din alte cheltuieli. Se preconizează de a stabili preţurile la un nivel mai
jos de 5-8% în zilele de sărbătoare.
Reclama produselor şi serviciilor prestate va fi efectuată prin intermediul reţelei mass-media, foi
volante, standuri luminescente şi pe automobilele care livrează produsele firmei.
După ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, în obligaţiile firmei intră livrarea
produsului până la locul de destinaţie.
Clienţilor care comandă peste un număr stabilit de produse, li se va acorda un mic cadou.

6
3. Concurenţa
În Municipiului Braşov, mai există producători de pizza, deşi multe din fimele renumite
de acest tip au dat faliment (Pizza Iulia, Pizza Lao, Blue Viking, etc.). Pizza Lao propune un
asortiment limitat şi nu livrează produsul la domiciliu. Blue Viking produce un asortiment destul
de variat de pizza, de asemenea livrează pizza la domiciliu, dar deja este renumită în oraş pentru
calitatea în permanentă scădere, şi timp îndelungat de pregătire. Pizza Lao propune pizza la un
preţ de la 5 lei, însă aspectul şi ingredientele lasă de dorit. Pizza Iulia propune pizza la
preţuri mult mai ridicate. Prin combinaţia calitate-pret, asortiment şi noutate sperăm să
cucerim un segment mai mare de piaţă.
În urma apariţiei întreprinderii “PIZZA-CITY” SRL pe piaţă se presupune o
reacţie neîntârziată din partea Pizza Lao, care ar putea începe prestarea serviciului de
livrare.

Analiza punctelor tari şi a slăbiciunilor concurenţilor

Puncte forte Slăbiciunile


- experienţă mare; - utilaj învechit;
Pizza Lao - preţ atractiv; - calitate relativ scăzută;
- amplasament favorabil - asortiment redus
- reţea de comercializare; - calitatea produsului;
- asortiment variat; - timp mare de aşteptare
Pizza Iulia - reţea de livrare;
- popularitate;
- amplasament favorabil

Analiza comparativă a concurenţilor

Nr. max. Concurent


Indicatorii de puncte PIZZA-CITY

(1-5) Pizza Lao Pizza Iulia

7
Produsul sau serviciul 5 5 4 3
Preţul 5 4 5 3
Calitatea 5 4 3 4
Amplasarea întreprinderii 4 4 5 4
Distribuirea produsului 5 5 3 5
Deservirea post-vânzare
Image-ul întreprinderii 4 4 4 4
Alte:
Numărul de puncte 28 26 24 23
Comentarii

C. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ


FINANŢARE

1. Tipul investiţiei: investiţie nouă


2. Obiectul investiţiei:
- Construcţie de clădire pentru producţie şi facilităţi conexe cu scop productiv ;
- Achiziţie de Maşini/Echipamente/Utilaje ; 
- Achiziţie de mijloace de transport cu scop de producţie;
- Investiţii în imobilizãri necorporale ;
- Investiţii în stocuri pentru producţie (materii prime/materiale/ambalaje/obiecte de inventar etc.)
necesare unui ciclu de fabricaţie ; 
Valoarea totalã a proiectului de investiţie propus : 74170,23 lei (aprox. 300.000 Euro)

3. Amplasamentul întreprinderii
Întreprinderea va activa pentru început în mun. Brasov. În urma unor studii şi
cercetări s-a ajuns la concluzia că concurenţii se află în zona Centru, însă la “Pizza Iulia”
nu întotdeauna poţi găsi un loc liber, iar la “Pizza Lao”, pe care locuitorii o pot comanda şi
de acasă, sunt puţine locuri si prepararea pizzei este foarte îndelungată.
Alte avantaje ale locaţiei:
 condiţii de lucru normale (electricitate, canalizare, încălzire, gaz, telefon);
 existenţa staţiilor de alimentare cu petrol în apropiere;

8
 existenţa unui număr mare de oficii, birouri, sedii comerciale.
PIZZA CITY dispune de un vad comercial deosebit, fiind amplasat pe strada Mihai
Viteazul, la casă. Amplasamentul se află într-o zona în care predomină sediile de firme, astfel
încât restaurantul beneficiază atât de vecinatatea unui loc intens circulat, cât şi de
deschiderea către alte artere ale oraşului.

4. Producţia
Procesul de producţie constă în următoarele etape:
- Aprovizionarea cu materie primă a întreprinderii.
- Pregătirea aluatului după o receptură tradiţional italiană.
- Coacerea pizzei în cuptoare.
- Livrarea pizzei la domiciliul clientului sau servirea ei în restaurant.
Materia primă va fi procurată de la producătorii autohtoni. Condimentele şi alte
produse ce nu se produc în Brasov vor fi aduse din zonele invecinate.
Asociaţii au obţinut, graţie unor relaţii de prietenie, de la o pizzerie din Roma reţete originale
italiene.
Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special “CASTELLT favori refrigerati"
în componenţa căruia întră forme de diferite mărimi (mici, medii, mari). În componenţa
acestui bloc există 14 secţiuni - 7 pentru formele din aluat şi 7 pentru produsele alterabile unde
va fi o temperatură constantă (0-20°C), fiecare despărţitură având 4 poziţii.
Cuptorul este echipat cu funcţii suplimentare. Consumul de energie este reprezentat astfel:
min. 8 kw/h, max. 20 kw/h.

Echipamentul va fi furnizat de o societate italiană ce se ocupă cu transportul produselor


şi utilajelor ''ITALY - ROMANIA".
Realizarea pizzei la comandă va fi efectuată de câteva persoane cu ajutorul a 4 autoturisme
închiriate timp de 20-30 min. Toate pizzele vor fi ambalate, ceea ce va permite păstrarea gustului şi
calităţii. Livrarea va fi efectuată de câtre 2 din asociaţi şi 2 persoane angajate. În caz că
automobilul este ocupat cu o comandă, sau clientul se găseşte nu departe de pizzerie comanda va
putea fi înfăptuită pe jos sau cu bicicleta. Se preconizează că întreprinderea va lucra între 8 ore în

9
fiecare zi a săptămânii. Încă un element cheie a activităţii este faptul că, clientul va putea comanda
orice combinaţie de componente constituitoare ale pizzei, preţul depinzând de ele.

Planul de producţie şi realizare

Denumirea Unitatea de Cost


unitar Cantitatea
produsului măsură
(Euro) Trim.I Trim.II Trim.III trim.IV

Pizza- Pizzeria buc. 0.77 72000 18000 18000 18000 18000

10
5. Implementarea serviciului
Amenajările necesare vor fi realizate de firma “Grand Construct”, conform devizului de
cheltuieli antecalculat cu ocazia întocmirii planului de afaceri. Societatea dispune de o experienţă
de peste 10 ani în astfel de activităţi.
Activităţile de marketing şi promovare vor fi conduse de managerul de proiect şi actualul
director al societăţii. Răspândirea pliantelor şi fluturaşilor va începe cu 2-3 saptamani înainte de
deschiderea restaurantului, iar reclama în presă şi la radio va fi difuzată din săptămâna inaugurării.
Utilajele de bucătărie vor fi achiziţionate de la furnizorul S.C. Util S.R.L, care în urma unei
selecţii de ofertă (5 ofertanţi) a produs cel mai bun raport calitate/pret pentru dotarea restaurantului
la capacităţile planificate.
Periodic se vor organiza tombole/concursuri pentru clienţii restaurantului, formularele
completate cu acel prilej cuprinzând şi o serie de întrebări prin care se va obţine feed-back din
partea acestora.
Pentru comenzile primite, pentru servicii de comandă, modul de derulare a procesului va fi:
Orele:
08.00 – 10.30 – primirea comenzilor pentru preparate primite în ziua respectivă
10.30 – 12.30 – pregătirea comenzilor primite
12.30 – 13.30 – distribuirea comenzilor (la domiciliu/ birou)
Astfel, se va evita supraaglomerarea bucătăriei în intervalul de vârf (12.30–15.00)
când restaurantul va trebui să facă faţă consumatorilor direcţi. Pentru livrarea comenzilor în
afara pizzariei, serviciile acestora vor fi contractate în prealabil. În cazul unor solicitări neaşteptate
din partea unor clienţi permanenţi sau de volume importante vor fi disponibile 2 maşini ale
angajaţilor în afara celor 3 autovehicule deja repartizate pentru distribuţie şi aprovizionare.
Pentru recrutarea şi angajarea de personal ce dispune de abilităţile şi experienţa necesară
atingerii parametrilor solicitaţi de conducere au fost câte 2 luni. În scopul limitării riscurilor se va
mai aloca o lună pentru acomodare şi verificarea competenţei personalului.
Se vor organiza schimburi de experienţă şi programe de pregătire comună a
angajaţilor, mai ales în perioada de acomodare şi verificare a persoanelor nou angajate.

6. Managementul şi personalul

11
Firma va fi condusă de toţi asociaţii în dependenţă de cota fiecăruia la capitalul statutar
al întreprinderii. Asociaţii vor coordona întreaga activitate, se vor ocupa direct de problemele de
aprovizionare, producţie şi desfacere, de asemenea vor angaja şi controla personalul.
Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de un 2 bucătari experimentaţi (foşti lucrători ai unui
mic restaurant) şi 4 ajutori ai bucătarului. Procesul de desfacere va fi deservit de 2 dintre
asociaţi şi alte 2 persoane angajate.
Salariul asociaţilor, cât şi personalului va fi alcătuit din salariu fix şi un comision. Astfel
asociaţii vor primi un salariu de 300 Euro lunar, care va oscila în dependenţă de volumul
vânzărilor, la fel şi ceilalţi angajaţi efectuându-se o cointeresare a personalului în mărirea
volumului vânzărilor. Salariul bucătarului va constitui 250 Euro, iar a ajutorului de bucătar
200 Euro. Persoanele angajate pentru livrarea pizzei vor încasa de asemenea câte 150 Euro.
Cu fiecare angajat va fi încheiat un contract de muncă separat.
Organigrama

7. Distanţa faţă de clienţi şi furnizori


Distanţa şi amplasamentul faţă de clienţi nu sunt considerate impedimente şi nu constituie
piedici în găsirea locului unde este situat restaurantul. Segmentul de piaţă vizat de afacere se
rezumă în principal la clienţii care locuiesc în oraşul B r a ş o v .
Principalii furnizori ai restaurantului se găsesc în imediata apropiere, respectiv în zona
Bartolomeu. Aprovizionările se vor face cu propriul mijloc de transport pentru a obţine economii
de timp şi resurse financiare.
Gestiunea stocurilor controlul acestora se va realiza de către proprietar, în colaborare cu managerul
firmei.
Se va asigura, pe cât posibil, o aprovizionare optima cu materii prime şi diminuarea stocurilor la
un nivel ce implică cheltuieli minime de întreţinere şi inventariere f ă r ă a afecta negativ
desfurarea normală a activităţii. Pentru aceasta se va folosi procedeul: JUST IN TIME: sosirea
stocurilor se face la momentul potrivit şi în cantităţile strict necesare. Introducerea acestui sistem
se va aplica chiar de la începutul activităţii pentru a nu fi necesare schimbări majore în optica
personalului, dar mai ales a furnizorilor.

12
Un alt motiv de aplicare a metodei JUST IN TIME este dat de natura stocurilor formate în mare
parte din produse perisabile care au un termen de garanţie limitat la 3-7 zile pentru cărnuri şi
semipreparatele din came, şi maxim 24 ore pentru legume şi fructe. Pentru unele produse (fructe
exotice, condimente) stocurile pot fi mai mari. Şi în cazul băuturilor alcoolice se pot face stocuri
mai ridicate, aceasta pentru a evita fenomenul des întâlnit de creştere a preţurilor acestor produse
în preajma sărbàtorilor legale iş religioase.

8. Perspective
Ca perspective se va încerca, în principalele oraşe ale tării (Constanţa, Bucureşti,
Braşov, Timişoara), dezvoltarea unui lanţ de pizzarii. Ele vor avea aceeaşi faţadă exterioarà,
aceeaşi firmă (nume, tip de scris, culoare).
În ceea ce priveşte meniul, acesta va fi identic în toate oraşele, f ă r ă diferenţe notabile. Se va evita
oferirea de specialităţi culinare care nu există în planul de producţie al vreunui restaurant
echivalent aflat în alt oraş. Într-un cuvânt, meniul va fi acelaşi pentru întregul lanţ de restaurante
ţinând cont de gusturile consumatorilor din fiecare oraş şi încercând o cât mai bunà satisfacere a
cerinţelor generale indiferent de zona de provenienţă.
Dezvoltarea unui lanţ de restaurante este o politică necesară pentru atingerea unor
scopuri pe termen mediu şi lung (formarea unei clientele fidele, selecte, mărirea profitului
societăţii). Prin această strategie se evită fluctuaţiile în nivelul general al vânzărilor societăţii,
aplatizând nivelurile minime şi maxime generate de perioadele estivale. Concretizând, în cazul
unui restaurant ampasat în oraul B r a ş o v , maximul încasărilor se va înregistra în trimestrul I
(luna martie), II(luna iunie) IV(luna octombrie) ale anului.
Pe plan local nu se văd posibilităţi de extindere şi nici nu se va urmări acest lucru. În
B r a ş o v , firma va deţine un singur restaurant pentru a asigura exclusivitatea şi unicitatea
serviciului. Un alt motiv pentru această opţiune, î1 constituie mărimea relativ mică a segmentului
de piaţă căruia i se adresează oferta. Se vor încerca doar îmbunatăţirea pe cât posibil a serviciilor, a
meniurilor, dotarea cu noi utilaje, echipamente (noi anexe pentru bar) dacà toate aceste investiţii
duc la creşterea productivităţii muncii, scăderea consumurilor energetice şi prezintă un nivel ridicat
de fiabilitate având ca rezultat sporirea profiturilor.

9. Eşalonarea lucrărilor de lansare

13
Lucrările de lansare şi succesiunea acestora sunt redate în tabelul următor:
2012 2011
Luni Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Operaţiuni 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011

Proiecte, X X X
aprobari, avize
Identificare şi X
achiziţie
clădire
Amenajare X X X X
spaţiu
Transportul, X X X
montarea şi
probele
utilajelor
Organizare X
şantier
Execuţie X X X X
lucrări
Achiziţie X X
mobilier
utilaje de
bucătărie
Recepţia X
lucrării

10. Planul financiar


Necesităţile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie 296680,92 Euro in care:
178723,44 Euro - pentru procurare utilajelor din credite pe termen lung;
76595,76 - pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt;
41361,72 - alte cheltuieli de producţie din surse proprii de finanţare.

Condiţii de creditare
Indicatorii Pentru utilaj Pentru cheltuieli curente
Mărimea creditului, Euro 178723,44 76595,76
Termen de creditare 3 ani l,5ani
Rata anuală a dobânzii 20% 20%
Numărul de rambursări /an 4 4
Numărul perioadelor de graţie 2 2
Rata de rambursare calculată 178723,44 19148,94

14
Tabel de rambursare a capitalului împrumutat (Euro)
Nr. Sold. creditor Rata de Rest de rambursat Dobânda scadentă Dobânda cumulată
rambursat
I 21276,60 0,00 21276,60 1063,83 1063,83
2 21276,60 0,00 21276,60 1063,83 2127,66
3 21276,60 3085,11 18191,49 1063,83 3191,49
4 18191,49 3085,11 15106,39 909,57 4101,06
5 15106,39 3085,11 12021,28 755,32 4856,38
6 12021,28 3085,11 8934,17 601,06 5457,45
7 8936,17 1489,36 7446,81 446,81 5904,26
8 7446,81 1489,36 5957,45 372,34 6276,60
9 5957,45 1489,36 4468,09 297,87 6574,47
10 4468,09 1489,36 2978,72 223,40 6797,87
11 2978,72 1489,36 1489,36 148,94 6946,81
12 1489,36 1489,36 0,00 74,47 7021,28

Veniturilor şi cheltuirilor au fost calculate reieşind din cheltuielile şi veniturile pentru pizza
normală (medie), pe baza căreia se formează şi celelalte. De asemenea cheltuielile de producţie au
fost luate cele maxime posibile, iar veniturile ca minim probabile. Calculele sunt efectuate pentru o
pizzerie.

Venituri previzionate:
Lunar: 6000pizza*1.06Euro=6360E
Trimestrial: 6360*3 luni=19080E
Cheltuieli previzionate:
Numărul de pizza pe zi = 200,
Număr de pizza lunar 6000, anual 72000.
Pentru fabricarea 1 pizza avem nevoie:

Componentele costului Total chelt. Cost unitar lunar în


lunar Euro

Cheltuieli constante:
Amortizarea utilajului 729.1667 0.121528
Arenda unei încăperi 900 0.15
Arenda unui automobil 900 0.15
Total cost fix 2529.1667 0.4215
Cost variabil:
Salariul bucătarului 600
Salariul a 2 ajutori 600

15
Salariul pers. ce livrează 300
Salariul asociaţilor 450
Total salarii 1950 0.325

Combustibil 2160 0.36


Energie electrică 1920 0.32

Faină 1500 0.25


Caşcaval 5400 0.9
Carne 5400 0.9
Alte preparate 480 0.08
Ambalaj 180 0.03
Alte cheltuieli 200 0.0333
Total cost variabil 19190 3.198
Total cheltuieli de producţie 21719.1667 3.6195
Aceleaşi costuri în Euro 4621.10 0.77

Cheltuieli de producţie trimestriale =4621.10*3=13863.3 Euro


Cost fix annual=2529.1667*12/4.7=6457.45

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (Euro)


1 an
Total
Indicatorii I trim. I trim. I trim. I trim. 1 an
2 an 3 an

Venituri de la realizare 38160 38160 38160 38160 152640 152640 152640

Cheltuieli de producţie 27727 27727 27727 27727 110906 110906 110906

Venitul brut 10433 10433 10433 10433 41734 41734 41734

Impozitul pe venit 2921 2921 2921 2921 11685 11685 11685

Profitul net 7512 7512 7512 7512 30048 30048 30048

16
Rata de rambursat 0 0 3085 3085 6170 9149 5957

Dobânda bancara 1064 1064 1064 910 4101 2176 745

Profit disponibil 6448 6448 3363 3517 19777 18724 23346

Profit cumulat 6448 12896 16260 19777 39554 58278 81624

Fluxul de numerar
(Euro)
1 an
Total
Indicatorii I trim. I trim. I trim. I trim. 2 ani 3 ani
1 an
Resursele financiare la 3447 16278 22726 26089 29607 55767 74490
începutul perioadei
Intrări in numerar
Credite 21277 0 0 0 21277 0 0
Vânzări 38160 38160 38160 38160 152640 152640 152640
Total INTRĂRI de numerar 62883 54438 60886 64249 203523 208407 227130
Ieşiri din numerar
Investiţii 14894 0 0 0 14894 0 0
Cheltuieli curente 27727 27727 27727 27727 110906 110906 110906
Impozitul pe venit 2921 2921 2921 2921 11685 11685 11685
Rata de rambursat 0 0 3085 3085 6170 9149 5957
Dobânda bancara 1064 1064 1064 910 4101 2176 745
Total IESIRI de numerar 46605 31712 34797 34643 147757 133916 129294
SURPLUS/ DEFICIT de 16278 22726 26089 29607 55767 74490 97836
numerar

Punct critic sau pragul de rentabilitate calculat pentru o pizzerie


PC = 6457.45 / (1.06-0.68) = 16993.3 buc. anual.

Din calculele estimative se observă că întreprinderea va acoperi toate cheltuielile, deoarece


va produce anual 72000 buc (la cu gardul de utilizare a capacităţii de producţie =(6000 buc./10000
buc)* 100%=60%) ce-i de 23,6 ori mai mult decât nivelul pragului de rentabilitate. Profitul obţinut
îi va permite să-şi onoreze obligaţiunile sale atât faţă de bancă, cât şi faţă de buget, precum şi să
acumuleze resurse financiare necesare pentru extinderea afacerii în viitorul apropiat. perspectivă
Prin hotărârea comună a celor 3 asociaţi, o perioadă de timp, până când întreprinderea nu
va avea o poziţie financiară puternică, profitul va fi îndreptat spre dezvoltarea întreprinderii.

17
D.ESTIMAREA RISCULUI

Asupra desafuşrării normale a afacerii pot interveni factori de destabilizare, influenţând


negativ mărimea incasàrilor şi chiar imaginea firmei. Pe parcursul anului se anticipează fluctuaţii
ale cererii, date de numărul variabil de consumatori.
Ponderea principală o vor detine clienţii cu disponibilităţi bàneşti medii spre ridicate. "Migrarea
acestei clientele în perioada caldă a anului, pentru a-şi petrece concediile şi diminuarea activităţii
economice, va reprezenta "o pierdere" temporară pentru afacere şi realizarea unor profituri mai
mici. Inflaţia ar influenţa afacerea, dar nu reprezintă un factor prea important, datorită segmentului
căruia i se adresează oferta acestei pizzării. Inflaţia va avea o influenţa destul de redusă asupra
profitului (creşterea costurilor de producţie) nu şi asupra numărului de clienţi.
Actualmente, sistemul politic din România, concretizat prin reglementările sale guvernamentale şi
legislative, nu este un factor de risc. Dimpotrivă, anticiparea unor măsuri favorabile, cum ar fi
facilităţile acordate intreprinzàtorilor mici şi mijlocii sunt factori pozitivi care ar putea ajuta din
plin la desfăşurarea normală şi la dezvoltarea rapidă a afacerii.
Pe lângă toate acestea, se va încerca, permanent, o îmbunatăţire a activităţii de management,
ridicarea profesionalismului personalului şi executarea, la intervale regulate, a instructajului de
protecţia muncii.
O altă grupă de riscuri, cum sunt: incendii sau inundaţii, se vor evita prin asigurarea mijloacelor
fixe şi a utilajelor din cadrul firmei.

18

S-ar putea să vă placă și