Sunteți pe pagina 1din 11
Mary Kaldor securRiTatea ww Re isi intervengiei Bleusmc 7 Securitate Umana Seowtten anand poate S$ ofre 0 nou abordare ait et it si pera deavotare. Flt acral de ru descr, care rivatizare speformansmacra na secur este att de bie ‘ordre actuate ale stew sunt muna nadevate, darn nel az le ‘apt eacerba insert care impreun formas fap dea prteu' Pan accent pe fecu cena atl, drow lor ete eretarlul General, Jn Liberate Bens. (Un Larger ‘cash sbordare pune accent pe ri lncanintarea sno vulerallti atin, dezaste natal a proves de om cum tsunami rane Desslarea ar bas ‘Sau genoidlul ‘ented ipsa aces foarte spires. lec. Posts ci indeorat care aproimests Get ma ne mara secur mine este num ontporae, atta desastelr astra, at rzhontlo Exist ‘erepore conan a namarl de persone stmt pr cet decen in iban de exempls 1000 de cv Wane 3 acs # peste 400000 do pervoane ay fst obligate st Principile seourtiti umane In eberre nun de ecurtate umn, este post deere nat set de ‘are eluideaeh module In care o al de shordare dfert de abordirte convenpioale ale securtiti # ‘env ‘ees princplacoperd att reitatle et milacela. In "elroare este coe co eared ahora readonae centrate pe state Gu principal pare deb sine ae 51 culturale puter Su en in prac principal id depnrtecotomice 5 soda prec #1 re proearea ci doeesteprevenitentacelar asipea cullen srespecarea Areplurlor oma, chiar dich procesel poate aut 1 seprarea ede grup amate stu auinetea de informa mitre, apolu 6 deseieintervenpa BrtanicdIn anda de Nord caus serpla al acest! abort chiar dacs a estat lac problre Banc au oft un eAspas ce elects reaiates «i leeitan Irandst de Nort rau ectajnt brani (61 algaton) este rao pune. Ca fect ct pcp instamna cso sun ala ecient care au fst area este de asernenea 4 asemenes ct omc oc aim care poate al doe rind multateraismslpresupune un angaument ster talons uate, inal woes rnd, at smu webu includ coordonate Ia degrobi dect clare 31 rvaltate. © aburdare ett a Prncipal 4: Abcrasrea de jos in sus sia oblems de fin. ersuance care Ice ope fesgue sa bund sur de informa Ase comuniares, consuls 9 ve «care po action api le in mou dost do portant in cet Sens est rol grup eerie. De mul fos recanoseuts important pent deze de gen in special ecucapa felon, Atl ac pot | situa de management al confietolr Female jac un Prircigul 8: Focusul agonal Fisboaee ci ou au fomiere oar definite, Ele td st as Dsounestamutate, pin mir prin refer rin analog, un focus repo este impora s¥/su susunerea coopers seonomice 3 de schimbu lepine rerupeealegtuior de soci eho exten entra sider ale produit gms ce cont Insecure dzvltarea no econo iain Impiicatii pentru politicile publice anda exit oscdere le porsoane ue in oat argent 3 Io aceasta scidere ana rapid, perder ugeeninfastct fe creat In ta devas tnt sustenabile Caml aprentdpinde de press Intemational mile iaseaareaesnomie deplnde devon generatestem, O abonare securtiumane ar rm tabliare contelor 9 eeolaces surslor de nesgranf interment de securtte, ‘cyona i modut forte comparst ‘de mongere a pSch sau armatele tr “roparor om 9 lege ‘or legal ar teu 8 problems de contr armament fin era este eg 9 funcgionares statogiae de dssurgar, Once fo se astrgere in masa reprezenta 3 rar la dreptun bul eal resulting ‘stent penta deevotare,pleind de lk prema cs dee ar putes ole paradigm deziltare in gener Tae a cror ppl conomiceprecre tind =e fic valet od special © abordate 4 secur renipane ch + Combine asters umanuare cu os de desvatare,Asitea ervaltre ia tote fale conta daosrece deren ‘conta a prevn ila reconstruc + ere anor lout de mun organza ci 2 wo milous ot esos se lira grputorparaaitae au hei. ne vain Irak) proiete de infstuctrd.publed 8 restrctrrca inzepeladenir desta sun penile tod ptr generac ‘elocurce munch + crear cx forma ecto de 8 DDR (rece ale ‘rages armacenelon altrmative de ange petra sold eserva. pot ete insecurtates cum cin uma vor east oid weit din vnsare seins ator de in) pe modell Secu Ey ~ i protect sor opt Sn inexstene Grp fundaentaligt elie ning ideologies profunds. in sp suena ext een in formanea de nok deride, a ales pont col afta de conict (pergane. strSmutate saa reais), lar servile sole rode Insecurtatea portant educa fost de mult rewnoscts Folrce lei, eoectarea tale este rial, Dac vee ol a somnfintv ventre in ane svat een unt aeceare pein treterea venlunlr a dgrab decitroducerea chit (Cea mas bur sus de vert este tata pe vent vn in dere 2 tavae comerile tnd 58 Incwaere conteabanda ar amale, de obie pings sursa de weit pe yr rare, La uma uel democrats presupane Asia Cenral Polite de seurtate mans sunt considerate complement ‘muni de" devaltire, enti proocupit ustfeate pentru seerzarea desi tect el pl probleme de secrtate fens pore * dnigur cd Psioads Risboulas Rece problems de securtate eu aletat 20 vue teri police de deere = fost esse ca un sl de neo Ie inde com smantare est onside preconde pent ssigurace as Tn iva de atest inposinls spares suri de deavokare, externa intern sau dite poles for Dac contin aera sn stl seuntqarcrea un fect dunitor pent dezotare Ast penra cS wosine eat ingtd asp Tal wees rind, sept de dens be neve a securiiy amane ar arma rai mult deat deusebies I dee ne debra femet ps de ap, dr capactaten de desfgurare a uner mista de Seeutateuman ext exten de ‘ars Ont Veen inal re amb iy, Coercion Capa and European Sars, AD 990 (Ov: 1990 Cnr Ostord: lace 190 * saa Deutscher, Te Great Conte: Rus a the Wit (Ono Osfora nies Pres, 196). 202203 of Peace: Ralecon ot Was Pres, 20 Rob Wales,