Sunteți pe pagina 1din 9

Delta Dunării

Proiect

clasamea.eu
Călător prin Delta Dunării
PROIECT

Vei realiza un proiect despre Delta Dunării, sub forma unui lapbook,
Ce vei face? urmărind pașii indicați.

 să te documentezi pentru a afla informații despre Delta Dunării;

  să extragi informațiile relevante din sursele indicate;

Ce vei învăța?  să organizezi informațiile;

  să le prezinți;

 să realizezi un lapbook, respectând cerințele date.

 planul de lucru;

  manualul de Limba și literatura română, manualul de Geografie;

  organizatori grafici pentru prezentarea informațiilor pe lapbook;

  harta fizică a României, atlas geografic;

De ce ai   o coală de carton A3, foarfecă, lipici, carioca, creioane colorate;

nevoie?   imagini din Delta Dunării sau desene realizate de tine pentru elemente de

floră, faună, peisaj;

  enciclopedii, cărți, reviste pe care le ai acasă și din care poți prelua

informații;

  eventual, filme și imagini despre Delta Dunării, preluate de pe internet;

  atenție, implicare, curiozitate, responsabilitate, creativitate.

Cum vei ști


Vei avea în vedere criteriile de autoevaluare indicate.
că ai reușit?

Cât timp ai
Vei avea la dispoziție o săptămână pentru realizarea acestui proiect.
la dispoziție?
Planul de lucru

Pasul 1 . Mă informez
Cât timp ai
la dispoziție? Vei avea la dispoziție o săptămână pentru realizarea acestui proiect.

Pasul 4 . Realizez lapbook-ul


1. Pliază coala de carton A3, îndoind marginile ei spre interior în așa fel încâ t acestea să se întâ lnească .
Ai obținut trei spații.
 
 
 
 
 
 
Dacă nu ai o coală A3, poți obține una alăturând două coli A4 și lipindu-le una de cealaltă.
2. Lipește organizatorii grafici și imaginile/desenele pe aceste spații.
Sugestie: Pe spațiul din centru poți să scrii titlul proiectului și informațiile geografice, curiozitățile,
informațiile despre Delta Dunării ca rezervație naturală, chiar o hartă. Poți să adaugi un îndemn pentru
protejarea Deltei. Spațiile laterale pot fi destinate vegetației (informații și imagini/desene), respectiv
faunei (din nou informații și imagini/desene).
Important este ca informațiile să fie vizibile, organizate, ușor de citit, de urmă rit, de prezentat, să fie
înlă nțuite logic, iar imaginile/desenele să corespundă acestor informații.
3. Evidențiază (prin culori, de exemplu) informațiile pe care le consideri importante.
4. Câ nd este gata interiorul, poți decora exteriorul pă rților laterale cum dorești tu.
 

Pasul 5 . Mă autoevaluez și ..... îmbunătățesc, corectez (dacă e cazul)


Foarte
Bine Suficient
bine

1. Proiectul meu conține toate informațiile cerute.

2. Acestea sunt corecte (din punct de vedere


științific), complete, clare, ușor de înțeles.

3. Au fost respectate regulile de ortografie și de


punctuație în redactarea informațiilor.

4. Informațiile sunt organizate logic, pe categorii.

5. Imaginile/desenele au legă tură cu informațiile.

6. Pe carton, toate elementele (organizatorii grafici și


imaginile/desenele) sunt distribuite ORGANIZATORI
echilibrat și GRAFICI
în
funcție de conținutul lor, au un aspect ordonat, îngrijit.

S-ar putea să vă placă și