Sunteți pe pagina 1din 22

Ungaria

Chichiur Costina Simona, FB,


Grupa2, FEAA
Capitolul 1:

Repere geografice generale: poziţie geografică, suprafaţă, număr locuitori, state cu care se învecinează;

Capitolul 2:

Încadrarea în tipologia statală

Nivelul PIB-ului

Regimul Politic

Valoarea IDU

Capitolul 3 .........................................................Resursele: Resurse naturale, Resurse umane, Indicatori


demografici

Capitolul 4............................................................Agricultură

Capitolul 5...............................................................Industria

Capitolul 6...............................................................Turismul

Capitolul 7................................................................Concluzii, Analiza SOT


Repere geografice generale:

Ungaria este un stat situat în Centrul Europei, în Arcul Carpatic, la o distanță egală de Oceanul
Atlantic, Munții Ural, respectiv de Marea Mediterană și Marea Nordului. Pe teritoriul ei este situată aproape
toată suprafața Câmpiei Panonice, din care face parte Parcul Național Hortobágy, înscris pe lista
patrimoniului mondial UNESCO. Capitala Ungariei este Budapesta.Ungaria se afla între latitudinea de 45
grade şi 49 grade Nord, şi longitudine 16 grade şi 23 grade E.

Se învecinează cu Serbia la sud, Croația și Slovenia la sud-vest, Austria la vest, Slovacia la nord și Ucraina şi
România la est.
Suprafața sa este de 93030 km2 (locul 109), 10 020 000 locuitori, densitatea de 107, 84 loc/km2.
Încadrarea în tipologia statală

Mai mult de jumătate din peisajul ungar este alcătuit din câmpii întinse şi deluroase din Bazinul
Panonian : cele mai importante regiuni includ Câmpia Ungară Mică din vest şi Câmpia
Ungară Mare în S-E. Transdanubia este o regiune deluroasă primară cu un relief variat cu
munţi joşi. Aceştia include zone estice ale Alpilor, Alpokalja ( în Vest), Munţii Transdanubieni
(în zona centrală a Transdanubiei) şi Munţii Mecsek şi Munţii Villány în Sud. Cel mai înalt
punct din zona este Írott-kő în the Alps, la 882 metri (2,894 ft). Cei mai înalţi munţi din ţară
sunt localizaţi în Carpaţi (cel mai înalt punct Kékes 1,014m/3,327 ft).
Încadrarea în tipologia statală

Ungaria este divizată în două datorită canalului navigabil principal Dunărea : alte râuri mari includ Tisza şi
Dráva, în timp ce Transdanubia include Lacul Balaton. Cel de al doilea cel mai mare lac termal se numeşte
Lacul Hévíz. Cel de al doilea cel mai mare lac în Bazinul Carpatic este Lacul artificial Tisza.

Fitogeografic, Ungaria aparţine provinciei Centrale Europene a Regiunii Circumboreale din cadrul
Regatului Boreal.

Clima : continentală, cu veri călduroase şi niveluri scăzute ale umidităţii dar cu ploi frecvente şi ierni
moderat de reci şi ninsoare. Temperaturile medii anuale sunt de 9.7 grade C.
Sistemul politic

Ungaria este o republică parlamentară.

Președintele este ales odată la 5 ani, funcția președintului este reprezentativă (simbolică) dar el
desemnează premierul și este autoritatea supremă al armatei, parlamentul inițiază legi care
trebuie să corespundă cu constituția ungară, apoi președintele le aprobă.

Ungaria face parte din NATO și a devenit în mai 2004 membră a Uniunii Europene.

Nivelul PIB-ului: este în total de 156,284 miliarde iar pe cap de locuitor este de 15,542.

Indicele dezvoltării umane : 0.816 (foarte ridicat (al 38 lea)) ţara cu o dezvoltare umană foarte
ridicată.
Resursele

Resursele naturale :

Resurse naturale importante:

Bauxita, cărbune, gaze naturale, soluri fertile, teren arabil

Terenul arabil este de 51%

Culturi permanente 3.6%

Păduri şi zone forestiere 19%


Cea mai importantă zona agricolă este aceea de la Câmpia Ungară cea Mică( este solul fertil de cea mai mare

calitate), Transdanubia, şi Câmpia Ungară cea Mare.

Balaton cel mai mare lac al Ungariei:


Lacul Balaton
Resurse umane : Tranzitia demografica
Resurse umane

Indicatori demografici:

Densitate generală de 107, 84 loc/km2 1970 de 35.9 la mie

Structură pe vârste: 1980 de 23.2 la mie

0-14 ani: 15% (gen masculin 763,553, feminin 720, 112) 1990 de 14.8 la mie

15-64 ani: 69.3% ( gen masculin 3,384,961 milioane feminin 2000 de 9.2 la mie
3,475,135 milioane) 2005 de 5.1 la mie
>=65 ani : 15.8% ( gen masculin 566,067, feminin 995,768)
din anul 2009

Populaţia îmbătrânită: 17% în concluzie este o ţară cu


populaţie îmbătrânită (în anul 2011)

Rata mortalităţii infantile:

a scăzut în mod considerabil după cel de al Doilea Război


Mondial

În 1949 era de 91.0 la mie;

1960 de 47.6 la o mie de născuţi vii;


Rata fertilităţii generale
Speranta de viata la nastere:

Pentru genul masculin: Pentru genul feminin:


1990 : 65,1 ani 1990: 73,7 ani
2001: 68,2 ani 2001: 76,5 ani
2011: 70,9 ani 2011: 78,2 ani
Economia:

Sectorul privat numără 80% din PIB. Ungaria preia aproape 1/3 din toate investiţiile străine directe care

curg în Europa Centrală, cu investiţii străine cumulative directe însumând 185 miliarde $ din

1989.Ea cuprinde comerţ puternic, investiţii, fiscalitate, afaceri şi diverse libertăţi de muncă.Inflaţia

este scăzută deşi a fost în creştere în ultimii patru ani.Capitalul străin se bucura de aceleaşi protecţii

şi privilegii ca şi capitalul domestic.

Ungaria doreşte adoptarea monedei euro dar pentru aceasta ea trebuie să îndeplinească criteriile impuse

de la Maastricht.Ungaria a fost afectată de criza mondială datorită dependentei sale masive de

capitalul străin pentru finanţarea economiei sale şi are una din cele mai mari deficituri publice din

UE.
Transportul:
Capitolul 4 : Agricultura:

Astfel, două treimi din teritoriul său sunt incluse în circuitul agricol. Circa 78% din această suprafaţă este
arabilă, iar 17 % este ocupată de pajişti.

Teren agricol: 5,864 mil. ha (cca. 63% din suprafaţa totală a ţării)

Teren arabil: 4,6 mil. ha (78% din totalul terenului agricol)

Pajişti: 1,01 mil. ha

Grădini: 96.000 ha

Livezi: 99.000 ha

Plantaţii de viţă-de-vie: 83.000 ha


Capitolul 5 : Industria
Capitolul 6: Turismul
Castelul Buda
Turism

Alte repere turistice:

Galeria Naţională Ungara;

Biserica Matthias;

Clădirea Parlamentului;

Parcul Oraşului;

Ungaria promovează în rândul turiştilor apele termale şi spa ul.De asemenea există 200 de peşteri interesante.

Pe dealurile Buda există peşteri care sunt cunoscute ca fiind unice pentru că s-au format prin ridicarea apelor
termale, mai degrabă decât prin apa provenită de la ploi. Peştera Stalactitelor Pálvölgy este un
labirint spectaculos.

Lacul Balaton
Capitolul 7 Analiza SWOT:

Puncte slabe:
Puncte forte:
- lipsa deschiderii la mare ii mentine
-teritoriu agricol avantajos;
dependenta fata de celelalte tari cat si
- lacuri termale;
imposibilitatea dezvoltarii pe termen lung
-terenuri agricole exploatate pentru
dezvoltarea comertului; ca mare putere economica;

-pesteri unice; -poluare;

-focalizarea asupra economiei externe a facut-o

vulnerabila in fata celorlalte tari;


Bibliografie

• http://en.wikipedia.org/wiki/Hungary accesat la 28.11.2012

• http://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_țări_în_funcție_de_PIB accesat la 28.11.2012

• http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Hungary#Infant_mortality_rate accesat la 28.11.2012

• http://en.wikipedia.org/wiki/M1_motorway_(Hungary) accesat la 28.11.2012