Sunteți pe pagina 1din 3

-Verific  materialele necesare bunei desfăşurări a orei de limba română.

-Voi nota data și titlul Substantivul pe tablă.

-Verific cunoștiințele despre substantiv prin Jurnalul de reflecție: ,,Știu/Vreau să știu/


Am învățat!"

Jurnal de reflecție : “Știu ! Vreau să știu!”

                      

1.    Ce este substantivul?


2.    Câte numere poate avea substantivul? Care sunt acestea?
3.    De câte feluri pot fi substantivele? Care sunt acestea?
4.    Dă exemple de trei substantive care denumesc ființe.
5.    Dă exemple de trei substantive care denumesc fenomene ale naturii.
6.    Dă exemple de trei substantive care denumesc lucruri.
7.    Formulează un enunț în care să utilizezi un substantiv propriu.
8.    Formulează un enunț în care să folosești cel puțin un substantiv comun.
9.    Formulează un enunț în care să utilizezi substantivul covor la numărul plural.
10.  Spune cât mai multe substantive
comune, numărul singular, care să înceapă cu vocală o.
 

Le voi preciza că astăzi, la ora de limba română, ne vom reaminti ceea ce am învățat anul


trecut despre substantiv.

 
Împart elevii în două grupe, câștigă grupa care răspunde corect la cât mai multe întrebăr
i.

Împart elevii în două grupe:

Grupa I – trece substantivele date la numărul plural ( floare; pom; pisică)

Grupa II – formulează enunțuri cu ajutorul substantivelor date.( casă; mașină; Bogdan)

Elevii vor primi o fișă de lucru; pentru verificarea cunoștiințelor.

Fişă de evaluare

1.     Subliniaţi cu albastru substantivele proprii şi cu verde pe cele comune:


Alina locuieşte în oraşul Călăraşi, pe stradă Mihai Eminescu. Mama ei se numeşte
Popescu Maria, iar tatăl ei, Popescu Gheorghe. Alina are un căţel, pe Azor şi un
viţeluş numit Duman.

2.     Treceţi următoarele substantive la numărul singular:


munţii - ……..                 oraşe - ………..                  lacuri - ………

ape - ……….                  sate - …………                 păduri - ………

izvoare - ……….               cabane - …….              case - …………

 
A fost  o lecție  practică , care a  avut  ca scop verificarea părților de vorbire-
substantivul

Am utilizat  ;

- strategia prin investigație;

- modelul Știu/ Vreau să știu/ Am învățat

1. Accesarea a ceea ce  elevii știu deja: ȘTIU

        definiția substantivului
        felul substantivului
        genul substantivului
        nr. substantivului
 

2. Determinarea a ceea ce  dorește a se învăța : VREAU SĂ ȘTIU

        să recunoască substantivele  comune și proprii într-un text dat;


        să cunoască  nr. substantivelor;
      

          3. reactualizarea  a ceea ce s-a învățat în urmă experimentului : AM ÎNVĂȚAT

    

Apreciez participarea elevilor la lecție și corectitudinea răspunsurilor acestora.

Dau temă pentru acasă.