Sunteți pe pagina 1din 1

Cotidian independent regional al Olteniei

ANUL XXX
Nr. 7610
5 iunie
Acești români primesc o zi liberă!
2020,
12 pagini
Cum arată noul calendar
1 LEU Vești bune atât pentru angajații de salariul de bază corespunzător muncii
str. Păcii, nr.1 BIS
ISSN 1220-9031
la stat cât și pentru cei de la privat. După prestate în programul normal de lucru.
ISSN-L 1220-9031 cum stabilește Codul muncii, aceștia vor
Cuprins: primi o zi liberă. Este vorba despre
Pag. 2-3-4-5-6-7: Știri lo- ziua de luni.
cale/regionale/ naționale
Mh-Gj-Ot-Vl-Dj
Pag.8: Sport În acest an, Rusaliile se sărbă-
Pag.9Horoscop; Eugen
Dulbaba toresc pe 7 și pe 8 iunie, în zilele de
Pag 10: Pagina Interac- duminică și luni. Astfel, salariații vor
tivă
Pag. 11: Întreruperi pro- avea ziua de luni liberă.
gramate DEO /
Pag. 12: Vremea regi- După ce la începutul acestei săp-
onală: Dr. Tr. Severin,
Craiova, Slatina, Tg. Jiu, tămâni s-a sărbătorit Ziua copilului,
Vâlcea ~ 2 zile duminică și luni urmează sărbătorile
Externe:
Anunțul făcut joi vine din par-
de Rusaliile, ceea ce înseamnă un alt
tea surorii mai mici a liderului weekend prelungit. Pentru că sărbătoarea Paștelui și a
nord-coreean Kim Jong Un în
contextul unei răciri a relațiilor Rusaliilor se celebrează în zile diferite,
dintre cele două țări. Coreea de
Nord cere Seulului să împiedice Există totuși și anumite persoane care în funcție de religia pe care o are fiecare
transmiterea de manifeste din nu pot primi liber, pentru că munca nu le persoană, de anul acesta Codul muncii a
partea militanților ce-l acuză pe
liderul nord-coreean de încălca- poate fi întreruptă. fost modificat în sensul în care zilele li-
rea drepturilor omului și critică
politica sa nucleară. bere acordate suplimentar se recuperează
Cu toate că nu a fost la fel de Este vorba despre cei care lucrează ulterior.
afectată ca alte ţări din blocul co-
munitar pe plan uman, pandemia în unități sanitare sau de alimentație pu-
a însemnat că Germania, o ţară
care depinde în mare măsură de blică, dar și despre cei a căror activitate nu Cum arată noul calendar?
exporturi, şi-a văzut serios afec-
tată economia. Angela Merkel a poate fi întreruptă, din cauza caracterului Potrivit noului calendar, Românii
pus acum pe masă un plan de re-
lansare ambiţios. procesului de producție sau specificului mai au dreptul la încă șapte zile libere.
Premierul britanic, Boris John- activității.
son, are un mesaj extrem de clar Ce trebuie să faci pentru a avea o zi 7 iunie și 8 iunie (prima și a doua
pentru șeful Casei Albe, Donald
Trump. Rasismul de orice fel tre- liberă zi de Rusalii) – duminică și luni;
buie să dispară din societate. To-
tul vine în contextul violențelor 15 august (Adormirea Maicii
din SUA care au dus la uciderea
unui bărbat de către un polițist. În cazul în care o persoană lucrează Domnului) – sâmbătă;
Curs BNR: lucrează de Rusalii, aceasta trebuie să 30 noiembrie (Sfântul Andrei) –
1 EURO = 4.8398 Lei fie compensată cu zile libere acordate în luni;
1 USD = 4.3112 Lei următoarele 30 de zile de către angajator. 1 decembrie (Ziua Națională a
1 LIRA = 5.4325 Lei României) – marți;
1 CHF (Franc Elvețian) Dacă nu se acordă zile libere, anga- 25 decembrie și 26 decembrie
= 4.4819 Lei jații beneficiază de un spor la salariul de (prima și a doua zi de Crăciun) – vineri
1 Gram de aur
bază ce nu poate fi mai mic de 100% din și sâmbătă.
=238.2284 Lei