Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicație UEL.

Se consideră o pompă de vid cu patru palete radiale având raza statorului r 2=100 mm
și turația 1500 rot/min, fiind legată de recipientul de vidare printr-o conductă cu diametrul dcv=25
mm. Pompa trebuie să aducă presiunea în recipient de la 1000 mbari la 250 mbari cu un debit
necesar minim de 1,5 m3/min. Se cer:
a. caracteristicile geometrice ale pompei;
b. debitul nominal al pompei la turația și presiunea de regim;
c. secțiunea (diametrul) orificiilor (racordurilor) de admisie și evacuare ale pompei;
d. verificarea exploatării raționale a pompei pentru cazul dat.
(Recomandare: Se vor lua în calcul valorile rotunjite cele mai plauzibile pentru dimensiunile
geometrice ale pompei).