Sunteți pe pagina 1din 13

L U C R A R E A D E L A B O R A T O R N r.

Tema: CERCETAREA PREAMPLIFICATORULUI ÎN CONEXIUNEA EC PE BAZA


PROGRAMULUI ELECTRONICS WORKBENCH

Posedând de permis, efectuaţi lucrarea.

Competenţe vizate de lucrare:


Competenţe specifice: a) citirea circuitelor cu dispozitive electronice din
echipamentele de automatizări; b) interpretarea parametrilor și caracteristicilor circuitelor
date.
Competenţe derivate: elevii vor dobândi competenţele:
Cd1 – să studieze preamplificatorul cu tranzistor pe baza programului Electronics
Workbench.
Cd2 – să ridice tensiuni şi forme de undă din circuitul dat;
Cd3 – să traseze caracteristicile amplitudinilor adică Uieş = f (Uin) /f, Rs = const. și
caracteristicilor amplitudine-frecvenţă adică k = f(F)/Uin = const. cu ajutorul programului
Electronics Workbench.
Cd4 – să determine parametrii de bază;
Cd5 – să interpreteze rezultatele obţinute.
În figura1 este reprezentată schema de cercetare.

Figura 1 – Schema de cercetare a preamplificatorului în conexiunea


EC în baza programului Electronics Workbench

Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator 3


Figura 2 – Circuitul preamplificatorului în conexiunea emitor comun
Tabelul 1 – Rezultatele pentru caracteristicile Uieş = f(Uin)/F, Rs =const.
F = 1000 Hz, Rs = Rs1
Um,g, mV 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
10,6
Uin,mV 0 3,536 7,071 14,14 17,68 21,21 24,75 28,28 35,36
1
0,98
Uieş,V 0 0,336 0,666 1,284 1,563 1,822 2,058 2,273 2,577
3
F = 1000 Hz, Rs = Rs2
1,31
Uieş,V 0 0,449 0,889 1,714 2,088 2,432 2,715 2,867 3,102
3
F = 1000 Hz, Rs = 
1,97
Uieş,V 0 0,675 1,336 2,574 3,039 3,310 3,530 3,683 3,865
3
2.1 Desenaţi tabelul 2 pentru ridicarea datelor caracteristicilor amplitudine-frecvenţă
ale preamplificatorului.
Cazul I Um.g = 10mV, Rs = Rs1, C1 = 5µ F, C2 = 10 µF, C3 = 100µF, C4 = 3,3nF
F, Hz 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 2000 50000 100000
0
lnF 2,3 3,0 3,9 4,6 5,3 6,2 6,9 7,6 8,5 9,2 9,9 10,8 11,5
Uin,mV 7,070 7,072 7,07 7,071 7,071 7,07 7,071 7,071 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072
1 1
Uieş,V 0,092 0,189 0,40 0,557 0,634 0,66 0,666 0,664 0,646 0,590 0,458 0,235 0,123
2 2
ku 13,01 26,72 56,8 78,77 89,66 93,6 94,18 93,9 91,34 83,42 64,76 33,22 17,39
5 2
Cazul II Um.g = 10mV, Rs = Rs1, C1 = 5µ F, C2 = 10 µF, C3 = 500µF, C4 = 3,3nF

4 Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator


F, Hz 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 2000 50000 100000
0
lnF 2,3 3,0 3,9 4,6 5,3 6,2 6,9 7,6 8,5 9,2 9,9 10,8 11,5
Uin,mV 7,071 7,052 7,07 7,071 7,071 7,07 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071
4 1
Uieş,V 0,293 0,470 0,62 0,656 0,665 0,66 0,667 0,665 0,646 0,580 0,463 0,236 0,124
2 8
ku 41,43 66,64 87.9 92,77 94,04 94,4 94,32 94,04 91,35 82,02 65,47 33,37 17,53
2 7

Cazul III Um.g = 10mV, Rs = Rs1, C1 = 10µ F, C2 = 0,47 µF, C3 = 500µF, C4 = 1nF
F, Hz 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 2000 50000 100000
0
lnF 2,3 3,0 3,9 4,6 5,3 6,2 6,9 7,6 8,5 9,2 9,9 10,8 11,5
Uin,mV 7,071 7,071 7,07 7,071 7,071 7,07 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071
1 1
Uieş,V 0,104 0,274 0,53 0,627 0,657 0,66 0,668 0,668 0,665 0,658 0,630 0,500 0,328
3 6
ku 14,7 38,74 75,3 88,67 92,91 94,1 94,47 94,47 94,04 93,05 89,09 70,71 46,38
7 8
ku,dB 53,75 73,13 86,4 89,69 90,63 90,9 90,96 90,96 90,87 90,66 89,79 85,17 76,73
4 0
Formule pentru calcule:
 Rezistenţa din circuitul emitorului RE:
Uℜ
RE ≈ [ Ω ] ;URe ≈ (0,1 .... 0,25) ∙ Ec; Ie ≈ Ic.
Ie

 Rezistenţa din circuitul colectorului (sarcina colectorului) Rc:


E c −U c−e −U ℜ E −U ℜ
Rc ≈ [ Ω ] ; U c−e ≈ c [V ] ;
Ic 2
 Rezistenţa braţului de jos a divizorului R1 – R2 R2:
U b −e +U ℜ Ic
R 2= [V ] ; IR2 ≈ (20 ... 50) ∙ Ib; I b≈ ; pentru tranzistorul dat β = 200.
I R2 β

 Rezistenţa braţului de sus a divizorului R1 – R2 R1:


Ec −U b−e −U ℜ
R 1= [Ω ] ; IR1 = IR2 + Ib.
I R2

 Factorul de amplificare ku:


U ieş
k u= [ ∙ ]; ku.dB = 20 ∙ lgKu.
U¿
4 În concluzie adăugător daţi răspuns la următoarele întrebări:
 Care - s motivele apariţiei distorsiunilor la frecvenţe joase şi înalte?
 Care-i necesitatea exprimării factorului de amplificare în dB?
5 Întocmiţi referatul şi prezentaţi-l pentru susţinere.

Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator 5


BIBLIOGRAFIE:
1 V. Ceauş „Electronică industrială”;
2 Teodor Dănilă, Monica Ionescu – Vaida „Componente şi circuite electronice”;
3 E. Damachi s. a. “Electronică”;
4 Г. С. Гершунский «Основы электроники и микроэлектроники».

L U C R A R E A D E L A B O R A T O R N r. 2

Tema: CERCETAREA CIRCUITELOR DE AMPLIFICARE ÎN CONEXIUNILE EC,


BC ŞI CC ÎN BAZA PROGRAMULUI ELECTRONICS WORKBENCH
Posedând de permis, efectuaţi lucrarea.
Competenţe vizate de lucrare:
Competenţe specifice: a) citirea circuitelor cu dispozitive electronice din
echipamentele de automatizări; b) interpretarea parametrilor și caracteristicilor circuitelor
date.
Competenţe derivate: elevii vor dobândi competenţele:
Cd1 – să studieze principiile de funcţionare a amplificatoarelor cu tranzistoare
bipolare pe baza programului Electronics Workbench;
Cd2 – să ridice tensiuni şi curenți, caracteristicile amplitudine-frecvenţă şi fază-
frecvenţă a circuitelor de amplificare cu ajutorul programului Electronics Workbench;
Cd3 – să determine parametrii de bază ki, ku, kp, Rin, Rieş, fj şi fs pentru circuitele EC,
BC, CC ;
Cd4 – să interpreteze rezultatele obţinute.
În figura1 sunt reprezentate schemele de cercetare.

a b c
Figura 1 – Schemele de cercetare a a circuitelor de amplificare
a –amplificator în conexiunea EC; b – amplificator în conexiunea BC; c – amplificator în
conexiunea CC

6 Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator


Figura 2 – Circuitul amplificatorului în conexiunea emitor comun
1.1.1 Desenaţi tabelul 1 pentru ridicarea datelor amplificatorului EC
Tabelul 1 – Rezultatele amplificatorului în conexiunea emitor comun EC
Metoda
Variabila Valoarea variabilei
determinării
Ug,mV Măsurată PV1 20 20 20 20 20
Rs,Ω variază 0 20 510 3600 Inf. De m.
Uin,mV Măsurată PV1 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14
Iin,µA Măsurată PA1 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29
Uieş,mV Măsurată PV2 0 9,64 216,5 871,2 1739
Iieş, µA Măsurată PA2 484,8 482,1 427,7 242,9 1,739
Rin,kΩ Rin =Uin/Iin 942,66 942,66 942,66 942,66 942,66
Rieş,kΩ Rieş=Uieş.mg/Iieş.sc 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
ku ku=Uieş/Uin 0 0,68 15,31 61,61 122,98
ki ki=Iieş/Iin 31 31,53 27,97 15,88 0,11
kp kp=Ku∙Ki 0 21,44 428,22 978,36 13,52
Uieş.max,V Din carac. A-F 0 0,533 11,98 48,21 96,18
Fj,kHz Din carac. A-F - 224 0,224 0,224 0,219
Fs,kHz Din carac. A-F - 371 324 178 107,57

Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator 7


Figura 3 – Circuitul amplificatorului în conexiunea bază comună
Tabelul 2 – Rezultatele amplificatorului în conexiunea bază comună BC
Metoda
Variabila Valoarea variabilei
determinării
Ug,mV Măsurată PV1 20 20 20 20 20
Rs,Ω variază 0 20 510 3600 inf
Uin,mV Măsurată PV1 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14
Iin,µA Măsurată PA1 506,7 506,7 507 507 508,5
Uieş,mV Măsurată PV2 0 9,775 219,5 883 1763
Iieş, µA Măsurată PA2 491,7 489,9 430,7 246,3 1,764
Rin,kΩ Rin =Uin/Iin
Rieş,kΩ Rieş=Uieş.mg/Iieş.sc
ku ku=Uieş/Uin
ki ki=Iieş/Iin
kp kp=Ku∙Ki
Uieş.max,V Din carac. A-F 0 0,533 11,98 48,21 96,18
Fj,kHz Din carac. A-F - 0,225 0,225 0,225 0,225
Fs,kHz Din carac. A-F - 366 318 177 109

8 Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator


Figura 4 – Circuitul amplificatorului în conexiunea colector comun

Tabelul 3 – Rezultatele amplificatorului în conexiunea colector comun CC


Metoda
Variabila Valoarea variabilei
determinării
Ug,mV Măsurată PV1 20 20 20 20 20
Rs,Ω variază 0 20 510 3600 inf
Uin,mV Măsurată PV1 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14
Iin,µA Măsurată PA1 15,49 12,43 6,572 5,974 5,869
Uieş,mV Măsurată PV2 0 6,789 18,48 19,60 19,80
Iieş, µA Măsurată PA2 501,6 339,5 36,27 5,466 0,02
Rin,kΩ Rin =Uin/Iin
Rieş,kΩ Rieş=Uieş.mg/Iieş.sc
ku ku=Uieş/Uin
ki ki=Iieş/Iin
kp kp=ku∙ki
Uieş.max,V Din carac. A-F 0 0,352 0,924 0,980 0.989
Fj,kHz Din carac. A-F - 0,142 0,015 0,003 0,002
Fs,kHz Din carac. A-F - 562 44389 86905 91270

 Avantajele fiecărui amplificator.


 Dezavantajele fiecărui circuit de amplificare.
5 Întocmiţi referatul şi prezentaţi-l pentru susţinere.
BIBLIOGRAFIE:
1 V. Ceauş „Electronică industrială”
2 Teodor Dănilă, Monica Ionescu – Vaida „Componente şi circuite electronice”;
3 E. Damachi s. a. “Electronică”.
4 Г. С. Гершунский «Основы электроники и микроэлектроники»;

L U C R A R E A D E L A B O R A T O R Nr.3

Tema: CERCETAREA AMPLIFICATORULUI DE PUTERE IN CONTRATIMP


PE BAZA PROGRAMULUI ELECTRONICS WORKBENCH
Posedând de permis, efectuaţi lucrarea.
Competenţe vizate de lucrare:
Competenţe specifice: a) citirea circuitelor cu dispozitive electronice din
echipamentele de automatizări; b) interpretarea parametrilor şi caracteristicilor circuitelor
date.
Competenţe derivate: elevii vor dobândi competenţele:
Cd1 – să studieze principiul de funcţionare a amplificatorului de putere în contratimp
fără transformatoare pe baza programului Electronics Workbench;
Cd2 – să ridice tensiuni şi curenţi şi să traseze caracteristicile dependenţelor Pieş =
f(Uin)/Rs = const., ka= f(Uin)/Rs = const. şi η = f(Uin)/Rs = const. cu ajutorul programului
Electronics Workbench;
Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator 9
Cd3 – să ridice şi să traseze formele de undă de la intrarea - ieşirea amplificatorului;
Cd4 – să determine parametrii de bază;
Cd5 – să interpreteze rezultatele obţinute.
În figura 1 este reprezentată schema de cercetare.

Figura 1 – Schema de cercetare a amplificatorului de putere


în contratimp în baza programului Electronics Workbench

Figura 2 – Circuitul amplificatorului de putere în contratimp


Tabelul 1 – Rezultatele amplificatorului de putere clasa AB
Regim clasa AB, Rg = 0Ω
Um.g 6,0V 5,5V 5,0V 4,5V 4,0V 3,5V

10 Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator


Rs1 Rs2 Rs1 Rs2 Rs1 Rs2 Rs1 Rs2 Rs1 Rs2 Rs1 R s 2
Uin, V măs. PV1
Iin, mA măs. PAI
Uies,V măs. PV2
Iieş,mA măs. PA2
U0, V de sursă
I0, mA măs. PAo
ka,% de pe anlz.
Pin,W= Uin· Iin
Pieş,W=Uieş·Iieş
P0,W = Uo·Io
ku =Uieş/Uin
ki = Iieş/Iin
kp = Pieş/Pin
η,% =(Pieş/Po)100
Regim clasa AB, Rg = 120Ω
Um.g 6,0V 5,5V 5,0V 4,5V 4,0V
Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2
Uin, V măs. PV1
Iin, mA măs. PAI
Uies,V măs. PV2
Iieş,mA măs. PA2
U0, V de sursă
I0, mA măs. PAo
ka,% de pe anlz.
Pin,W= Uin· Iin
Pieş,W=Uieş·Iieş
P0,W = Uo·Io
ku =Uieş/Uin
ki = Iieş/Iin
kp = Pieş/Pin
η,% =(Pieş/Po)100

Tabelul 1 – Rezultatele amplificatorului de putere clasa B


Regim clasa B, Rg = 0Ω
Um.g 6,0V 5,5V 5,0V 4,5V 4,0V 3,5V
Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2
Uin, V măs. PV1
Iin, mA măs. PAI
Uies,V măs. PV2
Iieş,mA măs. PA2
U0, V de sursă
I0, mA măs. PAo

Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator 11


ka,% de pe anlz.
Pin,W= Uin· Iin
Pieş,W=Uieş·Iieş
P0,W = Uo·Io
ku =Uieş/Uin
ki = Iieş/Iin
kp = Pieş/Pin
η,% =(Pieş/Po)100
Regim clasa B, Rg = 120Ω
Um.g 6,0V 5,5V 5,0V 4,5V 4,0V
Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2 Rs1 R s 2
Uin, V măs. PV1
Iin, mA măs. PAI
Uies,V măs. PV2
Iieş,mA măs. PA2
U0, V de sursă
I0, mA măs. PAo
ka,% de pe anlz.
Pin,W= Uin· Iin
Pieş,W=Uieş·Iieş
P0,W = Uo·Io
ku =Uieş/Uin
ki = Iieş/Iin
kp = Pieş/Pin
η,% =(Pieş/Po)100

4 În concluzie adăugător daţi răspuns la următoarele întrebări:


 Care-i deosebirea regimurilor clasa AB şi B?
 Care-s particularităţile regimului de lucru al tranzistoarelor amplificatorului de
putere?
5 Întocmiţi referatul şi prezentaţi-1 pentru susţinere.

BIBLIOGRAFIE:
1 V. Ceauş „Electronică industrială”;
2 Teodor Dгnilă, Monica Ionescu - Vaida „Componente şi circuite electronice”;
3 E. Damachi ş. a. “Electronică”;
4 Б. C.Гершунский «Оcновы электроники и микроэлектроники».

L U C R A R E A D E L A B O R A T O R N r. 6

12 Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator


Tema: CERCETAREA STABILIZATORULUI COMPENSATOR CU ER SERIE PE
BAZA PROGRAMULUI ELECTRONICS WORKBENCH

Posedând de permis, efectuaţi lucrarea.

Competenţe vizate de lucrare:


Competenţe specifice: a) citirea circuitelor cu dispozitive electronice din
echipamentele de automatizări; b) interpretarea parametrilor şi caracteristicilor circuitelor
date.
Competenţe derivate: elevii vor dobândi competenţele:
Cd1 – să studieze principiul de funcţionare a stabilizatorului compensator de tensiune
cu ER - serie în baza programului Electronics Workbench;
Cd2 – să ridice tensiuni şi curenţi pentru caracteristicile Uieş = f(Uin)/Rs = const., Iieş = f
(Uin)/Rs = const. şi Uieş = f(Rs)/Uin = const. cu ajutorul programului Electronics Workbench;
Cd3 – să traseze caracteristicile Uieş = f(Uin)/Rs = const., Iieş = f (Uin)/Rs = const. şi Uieş
= f(Rs)/Uin = const., S = f(Rs) şi η =f(Rs);
Cd4 – să ridice formele de undă cu ajutorul programului Electronics Workbench;
Cd5 – să determine parametrii de bază şi să interpreteze rezultatele obţinute.
În figura1 este reprezentată schema de structură a redresorului monofazat.

Figura 1 – Schemele de cercetare a stabilizatorului cu ER - serie

Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator 13


Figura 2 – Circuitul stabilizatorului compensator cu ER - serie
Tabelul 1–Rezultatele pentru dependenţele Uo = f (Uin )/Rs=const. şi Io=f(Uin)/Rs= const
Rs =
Uin, V 0 5 10 15 18 20 22 24 26 28 30
Uo, V
Io, mA
UVT1, V

Tabelul 2 – Rezultatele pentru dependenţele Uo = f(Rs), S = f(Rs) şi η = f(Rs)/Uin = const.


Rs, % 100 80 60 50 40 30 20
Rs, Ω
Uo, V
Io, mA
Um2, V
UVT1, V
PcVT1 = UVT1·Io
S = Um1/Um2
η = UoIo/Uo1·Io

Tabelul 3 – Rezultatele valorilor pentru determinarea factorului de stabilizare kst


Rs, % 50 10
Uo1, V
Uin, V
Uo, V
Uieş, V

14 Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator


kst

Figura 3 – Metoda de determinare a variaţiilor de la intrare ieşire


Formule pentru calcule:
 Puterea consumată de elementul de reglare:
PcVT 1=U VT 1 ∙ I o ;
 Factorul pulsaţiilor:
Um1
S= ;
Um2
 Randamentul stabilizatorului:
U o ∙ Io
η= ;
U o1∙ I o
 Factorul (coeficientul)de stabilizare:
∆ U¿
U
k st = 01 .
∆ Uo
Uo
3 În concluzie adăugător daţi răspuns la următoarele întrebări:
 Care stabilizatoare compensatoare cunoaşteţi?
 Ce determină valoarea mică a randamentului stabilizatorului compensator
cu ER serie?
4 Întocmiţi referatul şi prezentaţi-l pentru susţinere.
BIBLIOGRAFIE:
1 Veaceslav Ceauş „Electronică industrială”;
2 E. Damachi s. a. “Electronică”.
3 Б. С. Гершунский „Основы электроники и микроэлектроники”;
4 Сизых Г.Н. „Электропитание устройств связи”.

Veaceslav Ceauş @ Instrucţiuni pentru lucrări de laborator 15

S-ar putea să vă placă și