Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAM DE LUCRU

În preajma Zilei Copilului, ziarul FĂCLIA apare în 30 mai


(ediție comună 30 mai - 1 iunie 2020), următorul număr fiind 2 iunie 2020
Program publicitate:
31 mai 2020 — ÎNCHIS
1 iunie 2020 — orele 15.00-18.00
din 2 iunie 2020 — program normal
Vă mul ţ umim !
sâmbătă, 30 mai - luni, 1 iunie 2020 • anul XXXI, nr. 8955 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Caleașca pe tălpici Mai relaxați, dar mai responsabili


Ultimele măsuri de relaxare tului că românii au demonstrat
anunțate de autorități ne până acum că sunt responsabili,
responsabilizează mai mult. Vom însă acum responsabilitatea va fi
Cornel UDREA putea ieși la terase, vom putea și mai mare. „Toată lumea își do-
face sport și ieși din localitate rește relaxare, dar trebuie să avem
fără declarație, însă va trebui grijă la virus, care nu a dispărut.
să fim mai conștienți de faptul Și alte țări aplică această relaxare.
că virusul ucigaș nu a dispărut Măsurile au fost stabilite în urma

p e oamenii care, întru susținerea unei și să ne protejăm mai bine. Cum consultărilor cu specialiștii. Prac-
idei, apelează la strategia citatelor, nu văd unii politicieni și simplii tic, în aceste ultimele luni, era
îi consider, neapărat, niște intelec- clujeni noile măsuri anunțate- cu responsabilitatea statului să țină
tuali de categoria grea, mai degrabă, niște speranțe sau cu rezerve?- aceasta situația în frâu, acum, cum sun-
indivizi care nu își asumă responsabilitatea a fost întrebarea reporterului tem pe acest platou de scădere a
unei afirmații. Făclia de Cluj. cazurilor de infectări, cu aceste
Este un reflex oportunist, o cusătură cu măsuri de relaxare, responsabili-
ață groasă pe o țesătură gingașă: ține cusă- Deputatul UDMR Csoma Bo- tatea este mai mult pe umerii noș-
tura, dar nu se mai poartă țesătura. tond este puțin mai rezervat în ce tri. Românii au înțeles, în mare că
Politicienii noștri nu folosesc această pla- privește măsurile anunțate. „Cred trebuie să fie responsabili, chiar
toșă perversă, nu citează, fiindcă nu au ce, că deschidera teraselor, cu menține- sălile de fitness, acolo ar trebui să este deschiderea teraselor- vor avea, dacă au fost cazuri izolate în care
fiindcă nu au carte, lectură în domeniu și rea distanțării sociale este bineven- fim prudenți, acolo oamenii tran- un impact pozitiv. A fost stopat totul situația a scăpat de sub control”,
nici idei. Fiecare se străduiește să stea, cât tă. Numărul cazurilor active a scă- spiră... Sport se poate face și în aer până acum și orice activitate reluată a spus deputatul PNL Sorin Mol-
mai la mijloc, departe de pericolele mer- zut, deci cred că aceste măsuri sunt liber. Cred că deschiderea sălilor de vine cu efecte pozitive”, a declarat dovan.
sului în primul rând, al purtatului de pan- oportune și binevenite. Și în alte fitness ar putea să mai aștepte. deputatul UDMR Csoma Botond. Anca M. Colibășanu
cartă. În 30 de ani, în surogatul acesta de țări s-au luat măsuri de relaxare. În Din punct de vedere economic, si- Deputatul liberal Sorin Mol- continuare în pagina a 4-a
democrație, ați întâlnit vreo idee politică, schimb, am rezerve în ce privește gur, aceste măsuri de relaxare – cum dovan atrage atenția asupra fap-
demnă de a fi citată, l-ați auzit pe un lider
să fie autorul unei fraze care să facă istorie? CJ Cluj neagă existenţa unor “contacte” Ziua copilului
Ei,da, în schimb, avem o întreagă litera-
în pandemie
tură a vorbirii cu coadă de păun, a agrama-
tismelor, a „ideilor” care au făcut și vor face
cu casa de avocatură Lăpușan Ziua copilului, numită și Ziua
istoria prostiei politice. Bulă trăiește, e mai După ce Sindicatul Aeroportu- CJ Cluj: “Consiliul Judetean Cluj toate cazurile, inclusiv în cele în internațională a copilului, este
voinic, mai gălăgios și mai sentențios, ca lui Internaţional Cluj a trimis o nu a avut niciodată contracte cu care este implicat Aeroportul Cluj o sărbătoare pentru copii, care
niciodată! scrisoare deschisă prim-ministru- casa de avocatură Lăpușan. Consi- sau DGASPC Cluj, având dreptul este celebrată la date diferite în
* lui Ludovic Orban, în care afirma liul Județean Cluj nu a plătit niciun de a-și angaja asistență juridică funcție de țară. Ziua Copilului
Alfred Simonis, deputat PSD, șefu’ la că Alin Tișe a fost reprezentat leu acestei case de avocatură, în ni- suplimentară. Solicităm Sindica- a fost menționată pentru prima
Filiala Timiș, îmi era familiar, fără să îl fi în instanţă de casa de avocatură ciun proces și sub nicio formă de tului Aeroportului Cluj nu doar oară la Geneva, în august 1925,
văzut vreodată. Revelația am avut-o la ulti- Lăpușan & Partners, și lăsa să se reprezentare juridică. Alin Tișe, să oprească minciunile transmise când a avut loc Conferința Mon-
ma sa cuvântare în Parlament: da, dom’ne, înţeleagă că aceasta este plătită președintele Consiliului Județean către mass-media, dar și ca în 24 dială pentru Protejarea și Bunăs-
seamănă cu o suricată! din fondurile CJ Cluj, Consiliul a Cluj, a achitat din fonduri proprii de ore să probeze cele afirmate. tarea Copiilor. Multe guverne au
continuare în pagina a 12-a formulat un drept la replică în care onorariul acestei case de avoca- Dreptul la apărare este garantat de introdus după acest eveniment
neagă acest fapt. Iată comunicatul tură, de fiecare dată și în absolut Constituția României.” Ziua Copilului. În foarte multe
țări ziua copilului se sărbăto-
rește pe 20 noiembrie, ziua în
Parcul Naţional Retezat: „retrocedare” prin fraudă (III) care s-a adoptat Declarația Na-
țiunilor Unite pentru Dreptu-
rile Copilului, în anul 1958. În
Cotidianul „Făclia” a relatat în ediţiile sale din 20 şi 22 mai fosta URSS și în țările care i-au
despre restituirea frauduloasă, cu acte false, în dauna Statului fost state satelit, data este 1 iu-
Român, a unei jumătăţi din Parcul Naţional Retezat, unor nie, prima zi de vară în Emisfera
presupuse descendente ale grofului maghiar optant Gavril Nordică. O parte din restul țări-
Kendeffy. Informaţiile puse azi la dispoziţia cititorilor noştri lor adoptă alte date. Ziua de 1 iu-
relevă interesul miliardarului austriac Gerald Schweighofer în nie este considerată ca fiind ziua
achiziţionarea pădurilor dobândite ilicit de Maria Kendeffy. copilului în România, Bulgaria,
Schweighofer a cumpărat, cu risc asumat, mai multe păduri Polonia, Republica Moldova,
retrocedate ilegal în România.
China, SUA, precum și în alte
state. La 16 noiembrie 2016, pre-
Maria Kendeff y (1920 - 2017), în etate de 87 de ani, internată de ședintele Klaus Iohannis a sem-
ani buni, cu afecţiuni psihice, în azilul „Casa Malta” de pe strada Bur- nat decretul privind promulga-
gerspitalgasse nr. 1 din Viena, beneficiară, alături de fiica sa, Pongracz rea legii prin care este modificat
Elisabeth, a unei restituiri frauduloase, în anul 2006, a înfiinţat, în Codul muncii, prin declararea
2007, la Miercurea - Ciuc (Harghita), societatea „Belforest Explo- zilei de 1 Iunie – Ziua Copilului,
rer”, cu aport în natură în valoare de peste 2.500.000 de euro. ca sărbătoare legală în care nu se
Carmen FĂRCAȘIU lucrează. Astfel, în 2017, pentru
prima, dată ziua de 1 iunie este
continuare în pagina a 10-a nelucrătoare.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324