Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAM DE LUCRU

În preajma RUSALIILOR, ziarul FĂCLIA de Cluj apare în 6 IUNIE (ediție


comună 6 IUNIE – 8 IUNIE), următorul număr fiind cel de marți 9 IUNIE.
Programul pentru Publicitate:
7 IUNIE – ÎNCHIS
8 IUNIE– orele: 15-18
din 9 IUNIE – program normal
Vă mul ţ umim !
joi, 4 iunie 2020 • anul XXXI, nr. 8958 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

La mulţi ani,

TRIANON
Trianon!

Cosmin PURIȘ 1 9 2 0 – 2 0 2 0

r omânia sărbătorește astăzi un secol


de la semmnarea Tratatului de la
Trianon, act juridic care autentifi-
ca pe plan internațional voința românilor
din Transilvania de a se uni cu România,
opțiune exprimată la 1 decembrie 1918
în cadrul Marii Adunări Naționale de la
Alba Iulia.
S-a discutat și s-a scris mult despre Tra-
tat. De multe ori, acest act a fost prezentat
într-un mod ciudat, fără să se țină cont
de forma și conţinutul său. Cert este că
Tratatul punea capăt umilinței suferite
de mai multe popoare din această parte a
Europei, instaurându-se domnia libertății La împlinirea a 100 de ani de la
și dreptății pentru națiunile din fostul semnarea actului de la Trianon, Făclia
Imperiu austro-ungar. În scrisoarea din marchează acest moment printr-o
8 mai 1920, adresată delegației maghiare, ediție specială în care publicăm
Alexandre Millerand, președintele Con- opinii și studii ale unor reputați
ferinței de Pace de la Paris preciza: “Vo- istorici cu privire la momentul din
ința popoarelor s-a expirmat în zilele din 1920. Facem aceasta din respect
octombrie și noiembrie 1918, când dubla față de adevărul istoric și în virtutea
monarhie s-a năruit și când populații de spiritului trianonian, al toleranței,
mult timp oprimate s-au unit cu frații lor respectului și bunei înțelegeri.
italieni, români, iugoslavi, cehoslovaci”.
Înfăptuirea de la Trianon nu doar a vali- PAGINILE 5-12
dat principiul autodeterminării lansat de
președintele SUA, Woodrow Wilson, ci a
confirmat și existența unui stat ungar in-
dependent, în care, pentru prima dată în
istoria sa, poporul maghiar devenea majo-
ritar în ţara sa. Aranjamentele teritoriale
stabilite atunci rezistă și după 100 de ani,
iar acest fapt nu face decât să arate că so-
luția democratică de a recunoaște decizii-
le națiunilor din această parte a Europei,
de a se constitui în state naționale sau,
continuare în pagina a 12-a

CFR Cluj pierde gratis un jucător important Făuritorii României Mari-pomeniţi astăzi Terasele din centrul Clujului, mai mari
Încercarea campioanei României în bisericile din Primăria Cluj-Napoca scoate la
de a-l păstra pe Giedrius Arlauskis Patriarhia Română licitaţie pentru închiriere terasele
a eşuat, iar portarul lituanian, în din centrul oraşului de pe Bule-
vîrstă de 32 de ani, decisiv pentru Eroii, soldaţii, luptătorii, diplo- vardul Eroilor şi din Piaţa Unirii.
CFR Cluj în acest sezon în cupele maţii români şi toţi cei care au Mai mulţi operatori economici au
europene, dovadă că site-ul UEFA contribuit la realizarea Româ- cerut în şedinţa deliberativului
l-a inclus pe acesta de mai multe niei mari vor fi pomeniţi în tim- local de miercuri spaţii mai mari
ori în echipa ideală a Ligii Europa pul Sfintei Liturghii şi la slujba şi amânarea licitaţiilor, având în
faza grupelor, şi-a decis viitorul şi Parastasului în toate bisericile vedere noile reglementări în con-
următoarea destinaţie. Detalii în Patriarhiei Române. Detalii în textul pandemiei. Detalii în

PAGINA 4 PAGINA 13 PAGINA 16

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324