Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAM DE LUCRU

În preajma RUSALIILOR, ziarul FĂCLIA de Cluj apare în 6 IUNIE (ediție


comună 6 IUNIE – 8 IUNIE), următorul număr fiind cel de marți 9 IUNIE.
Programul pentru Publicitate:
7 IUNIE – ÎNCHIS
8 IUNIE– orele: 15-18
din 9 IUNIE – program normal
Vă mul ţ umim !
vineri, 5 iunie 2020 • anul XXXI, nr. 8959 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

TIFF 2020
Dublarea alocaţiilor
Se ţine! Se ţine! Se ţine
Veste uriaşă pentru iubitorii
din impozitarea celei de a 7-a arte. TIFF ajuns la
borna 19 se ţine şi acest lucru
pensiilor contează cel mai mult în aceste

între 31 iulie-9 august


momente.
TIFF propune o  ediție de vară
cu multe proiecții în aer liber, at-
mosferă de vacanță și un program
Cristian FOCȘANU adaptat contextului. Atât deschi- timp, să avem și confirmarea nor-
derea oficială, cât și gala de închi- melor pentru proiecțiile din sălile
dere vor avea loc în Piața Unirii de cinema. Întreaga organizare va
din Cluj-Napoca, în inima orașu- prioritiza siguranța spectatorilor”.
lui. Proiecțiile în aer liber vor fi
nceputul verii a venit cu o veste foarte Astfel, potrivit celor declarate organizate în spații clar delimita-
Î bună pentru copii și părinți: alocațiile
primilor se dublează.
Concret, plenul Camerei Deputaților a
de Tudor Giurgiu, președintele
festivalului: „Avem șansa de a  fi
alături de un public care, în toate
te, iar scaunele vor fi poziționate la
distanță unele de altele. Accesul se
va face prin culoare care să permi-
respins Ordonanța de Urgență numărul 2 aceste luni de izolare, ne-a trans-
mis că ne așteaptă și ne susține. tă triajul. Spectatorii se vor bucura
din acest an care proroga termenul pentru Suntem pregătiți să aplicăm toate de seri cu filme în Piața Unirii
dublarea alocațiilor la 1 august. Alocațiile măsurile de protecție impuse de Open Air, Iulius Mall Open Air,
vor fi în cuantum de 600 de lei pentru co- autorități pentru spațiile în aer li- Demostene ȘOFRON
piii cu vârsta de până la 2 ani sau până la ber și sperăm ca, în cel mai scurt continuare în pagina a 6-a
3 ani, în cazul copilului cu handicap, 300
de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă în-
tre 2 și 18 ani, respectiv 600 de lei pentru Iohannis sfidează sau doar o lălăie? Însă, așa ceva nu s-a întâmplat.
Klaus Iohannis, din motive care
Horia Nasra: „Metroul
copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, După ce o grămadă de vreme, pentru manifestări legate de ani- ne scapă, a ales să amâne o decizie Cluj trebuie să fie legat
în cazul copilului cu handicap. Aproape legea privind aniversarea versare. Din momentul când a fost în acest sens, prevalându-se de ter- de nodul de Autostradă
3,66 milioane de copii au primit alocație Tratatului de la Trianon a zăcut trimisă Administraţiei Prezidenţi- menul legal de care dispune pentru de la Gilău”
de la stat în luna aprilie, iar acest „efort” prin Parlament, în momentul în ale, Klaus Iohannis avea tot timpul a lua o hotărâre.
a costat statul aproximativ 630 de milioa- care, în sfârşit, politicienii noştri din lume să vadă dacă este ceva în Făclia Cluj a trimis o întrebare PAGINA 5
ne de lei. Așadar, dacă președintele Klaus au găsit de cuviinţă să o adopte, neregulă cu această lege și, fie să o pe această temă Administraţiei
Iohannis promulgă legea, Guvernul ar ne trezim că actualul preşedinte promulge, fie să o retrimită Parla- Prezidenţiale, în care solicita, poli-
trebui să crească alocația până la suma de nu are timp sau chef sau altceva mentului. O decizie favorabilă ar fi ticos și justificat, lămuriri privind Monitorul Preţurilor
300 de lei. Președintele are la dispoziție să o promulge. permis ca, acum, la împlinirea a 100 eventuale carenţe ale legii. Iată la măşti şi produse
20 de zile pentru promulgarea legii, însă de ani de la semnarea Tratatului, răspunsul Administraţiei, primit dezinfectante
Legea în sine nu este foarte com- momentul să poată fi aniversat. O încă din 29 mai: “Ca urmare a so-
o poate retrimite în Parlament. La înce- plicată, este cumva pe “formatul” le-
putul anului, același Guvern a susținut că decizie nefavorabilă ar fi retransmis licitării dumneavoastră transmise PAGINA 9
gilor care se referă la sărbători și, în legea spre corectare în Parlament, în baza Legii nr. 544/2001 pri-
în buget nu erau prevăzuți bani, invocând principiu, statuează că autorităţile
atunci ca și scuză rectificarea bugetară. iar aleșii naţiei ar fi avut timp să o vind liberul acces la informațiile
publice centrale și locale, televiziu- rectifice. În ambele variante, mo- V.D. Handbal: Decizie
continuare în pagina a 12-a nea publică etc pot să aloce fonduri mentul ar fi putut fi marcat public. continuare în pagina a 4-a care o priveşte
şi pe clujeanca
Cristina Laslo
Clujenii redescoperă bicicleta PAGINA 10
În ultima perioadă, magazinele de biciclete din Cluj-Napoca
au fost luate cu asalt de clienţi. Şi asta pentru că, pe timpul
pandemiei, tot mai mulţţi clujeni au ales să folosească acest Obsesia revizionistă
mijloc de transport.
Bella este patronul unui maga- pentru toate modelele’’, a dez-
zin de biciclete situat în cartierul văluit Bella. „El explică această
clujean Mărăști. El spune că în creștere a interesului clujenilor
prima lună după instituirea stă- pentru biciclete prin faptul că
rii de urgenţă, deși magazinul nu lumea vrea să folosească acest
a fost deschis, s-au vândut doar mijloc de transport pentru a evita
câteva biciclete. „Prin martie și călătoriile cu mijloacele de trans-
aprilie a venit foarte puţină lume port în comun, care de multe ori
la magazin. Erau zile în care nu sunt aglomerate’’, spune Bella.
intra nimeni și nici nu am avut Filip are 6 ani și e foarte în-
comenzi pe online. Pe parcursul cântat că de Ziua copilului a pri-
lunii mai vânzările s-au triplat mit cadou o biciclete nouă.
faţă de aceeași perioadă a anului C.P.
PAGINA 12
trecut. A fost o explozie de cereri continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324