Sunteți pe pagina 1din 3

DIN CARTE SPRE DEPARTE

Scrisoarea III -Mihai Eminescu

TEXTUL LITERAR. TEXTUL ŞTIINŢIFIC

Ai învăţat la istorie despre voievodul Mircea cel Bătrân şi despre bătălia de la Rovine. Îţi

mai aminteşti ? Inspirat de acest eveniment istoric, Mihai Eminescu a scris SCRISOAREA III . În chenarele de mai jos
completează prin cuvinte-cheie câteva trăsături ale acestuia din cele două perspective diferite.

Personalitate istorică Personajul literar în Scrisoarea III

Ce întelegem ?

 Istoria (deci textul ştiinţific) poate fi o sursă de informaţie pentru autorii de literatură.
 Dar textul literar :
- permite abaterea de la corectitudinea istorică
-transmite idei ,sentimente ,atitudini ale autorului său,
-transformă personalitatea istorică în personaj literar (pozitiv sau
negativ) zugrăvit din punctul de vedere al autorului ,
-figurile istorice (din cărţile de istorie, documente istorice, etc) devin
participanţi la evenimente imaginate care le transformă în modele de
patriotism .

EXERCIȚIU :
În text există trei personaje: Mircea cel Bătrân, Baiazid și solul. Notează o trăsătură a solului, două trăsături ale lui
Baiazid și trei trăsături ale lui Mircea cel Bătrân, toate desprinse din modul în care vorbește fiecare personaj.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Pentru Mircea cel Bătrân, iubirea de țară este un zid care distruge teama de invadatori. Ce este pentru tine iubirea de
țară? Răspunsul tău poate fi un text scurt, o poezie sau un desen.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
INTERVIUL

 Convorbire între o personalitate politică, culturală ,etc şi un ziarist în


cursul căreia ziaristul pune întrebări personalităţii respective pentru a
obţine păreri, opinii, informaţii în legătură cu probleme de
actualitate.

Citește interviul următor cu scriitorul român Mircea Cărtărescu și răspunde la cerințele


date:

Andrei Vornicu: Când eraţi la începutul carierei literare aţi avut vreo presimţire sau prefigurare a
viitorului strălucit pe care urma să îl aveţi? Cum a zis Dalí când era mic: „Eu voi fi un geniu şi toată
lumea mă va admira.”

Mircea Cărtărescu: .Nu, în cazul meu a fost exact invers. Ţin minte că aveam deja 23 de ani când
Nicolae Manolescu m-a întrebat ce-am publicat până atunci. I-am răspuns că nu publicasem nimic şi că
nici nu voiam să public. Scriam numai pentru mine. Nu aveam nici un fel de dorinţă de a deveni
cunoscut. Nici până în ziua de astăzi nu mă definesc ca scriitor, ci ca om care scrie pentru el însuşi, ca
să-şi înţeleagă, cum spunea Kafka, situaţia. Nu mă simt mândru de cărţile mele, ci doar recunoscător
pentru ele.

Andrei Vornicu: Credeţi că în privinţa prozei* şi a romanului*, în mod special, există o vârstă ideală
la care un autor ar trebui să publice?

Mircea Cărtărescu: Eu cred că am publicat la vârsta ideală, la 24 ani. Sunt în general mefient* în
privinţa publicării prea devreme, dar nu recomand nici întârzierea prea mare a debutului, pentru că
în felul acesta poţi avea frustrări de toate felurile. Cred că undeva între 24 şi 35 ani ar trebui să
debuteze toată lumea.[...] Am fost extrem de fericit la prima mea carte. Nu m-am mai simţit aşa
după aceea niciodată.

(Andrei Vornicu - Interviu cu Mircea Cărtărescu, 2017)

*proză–care nu este scris în versuri *roman–scriere de mare întindere

*mefient– suspicios, neîncrezător

1. Precizează care sunt persoanele concrete care participă la interviu.

______________________________________________________________________________________
2. În textul nonliterar, întâmplările relatate sunt reale.
Cine l-a întrebat pe Mircea Cărtărescu dacă publicase vreo carte până la vârsta de
23 de ani?

3. Cum s-a simțit Mircea Cărtărescu după publicarea primei sale cărți?

4. În tabelul de mai jos, scrie câteva date biografice despre scriitorul Mircea
Cărtărescu (data nașterii, studii, câteva titluri de cărți celebre, premii și disticții).
Pentru realizarea acestui medalion de scriitor, poți utiliza informații obținute din

diverse surse (bibliotecă, internet).

Mircea