Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATĂ

GRUPA: Mijlocie
INTEGRATA
EDUCATOARE: Nicoleta SOLESCU
TEMA ANUALA: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA ACTIVITAȚII INTEGRATE: „ Vestitorul primăverii”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare și verificare de priceperi și deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic, colaj
ACTIVITAȚI DE REALIZARE:
 Domeniul Științe: Activitate matematică
 Domeniul Om și Societate: Activitate practică
SCOPUL:
 DȘ: Perceperea, indicarea și exprimarea verbală adecvată a relațiilor spațiale.
 DOS: Consolidarea priceperii și deprinderii de a rupe, lipi și asambla hârtia pentru a realiza o lucrare practică inspirată din natură.
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE:
Domeniul Științe (DȘ) – Activitate matematică
Tema: „Ghiocel, plăpândă floare, / Unde-ai răsărit tu oare?”
Mijloc de realizare: joc didactic
Sarcina didactică: Recunoașterea și denumirea corectă a pozițiilor
spațiale: în fața, în spate, sub, pe, lângă, între.

Regulile jocului:
 educatoarea denumește copiii care să se așeze în spațiul special amenajat pentru desfășurarea jocului, ținând cont de poziția spațială care i-a
fost transmisă.
 copiii se vor așeza la locul indicat, apoi vor verbaliza în propoziție poziția spațială în care s-au așezat.
 copiii vor fi încurajați și vor fi aplaudați pentru răspunsurile corecte.
Elemente de joc: surpriza, mișcarea, aplauzele, închiderea și deschiderea ochilor.
Variante de joc:
1. „ Așează-mă unde vreu eu!”
Material: ghiocei confecționați, în ghivece.
Copiii vor așeza ghioceii în decorul pregătit respectând indicațiile educatoarei.
2. „ Ghiocel, plăpânăa floare, /Unde să te-așez eu oare?”
Material: machetă cu peisaj de iarnă-primăvară, siluete de ghiocei.
Copiii vor veni la machetă, vor așeza în peisaj un ghiocel și va verbaliza locul în care l-a așezat.
Obiective operaționale:
O1- să se așeze in poziția spațială față de un obiect dat după indicațiile date;
O2- să verbalizeze în termeni matematici poziția spațială în care s-a așezat;
O3- să manifeste interes pentru participarea la activitatea desfășurată.
Domeniul Om și Societate (DOS) – Activitate practică
Tema : „ Cadoul meu – un ghiocel!”
Mijloc de realizare: rupere și lipire
Obiective operaționale:
O4- să rupă materialul didactic primit (hârtia) potrivit temei;
O5- să folosească corect tehnicile de lucru însușite anterior: rupere, ansamblare , lipire;
O6- să parcurgă în ordine etapele de lucru în vederea realizării temei;
O7- să găsească utilitate obiectului realizat în cadrul activității practice.
ACTIVITĂȚI LA LIBERĂ ALEGERE (ALA):
ALA 1: - ARTĂ : ,, Ghiocelul” – dactilopictură
Obiective operaționale:
-să picteze prin tehnica dactilopictură într-un contur dat;
-să utilizeze în mod creativ culorile.
-Joc de masă: „ Ghiocei – vestitori ai primăverii! ”– puzzle
Obiective operaționale:
-să reconstitue imaginea din bucățele;
-să recunoască și să denumească floarea din imagine.
-Știință: „ Micii grădinari” – plantare bulbi de ghiocei
Obiective operaționale:
-să manipuleze corect materialul pus la dispoziție;
-să manifeste interes pentru îngrijirea naturii.
ALA 2: Joc de mișcare : „ Ferește-te de bulgări!”

METODE ȘI PROCEDEE:
-observația, conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, turul galeriei.
MIJLOACE DIDACTICE:
 ADE: trei oameni de zăpadă în mărime naturală, doi brazi artificiali,o sanie, cearșafuri albe, ghiocei confecționați în ghivece, machetă
reprezentând un tablou de început de primăvară (o casă, brazi, sanie, oameni de zăpadă).
 ALA: -acuarele, pahare cu apă, foi cu ghiocei contur.
-puzzle cu ghiocei.
-lopățele de jucărie, stropitori cu apă, ghivece pentru flori, pământ pentru flori, bulbi de ghiocei.
Scenariul zilei
Copii se adună în sala de grupă. Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.Copiii se aşează pe scăunele , în semicerc , iar
educatoarea îi salută: “Dimineaţa a sosit ,/ Toţi copiii au venit ,/ A-nceput o nouă zi ,/ Bună dimineața ghiocei.”
Se face prezenţa prin lipirea de către copii a fotografiilor lor pe câte un ghiocel de pe o planşă ce ilustrează un câmp cu ghiocei.
Ultimul dintre copii care îşi lipeşte poza , va spune cine lipseşte în acea zi. Apoi se va completa împreună cu copiii calendarul naturii.
La ştirea zilei, educatoarea le va spune copiilor că , în drum spre grădiniţă , s-a întâlnit cu Zâna Primăvara, care a aflat despre ei cât de
isteţi şi de cuminţi sunt şi le-a pregatit câte o surpriză: un ecuson reprezentând un ghiocel. Le va spune că Zâna le-a transmis că îi va vizita dacă
sunt cuminţi. În acest timp educatoarea le va lipi copiilor ecusoanele în piept.
Cu ajutorul “Săculeţului fermecat”, în care sunt pregătite jetoane cu oameni de zăpadă , brăduţi şi ghiocei educatoarea îi va dirija pe
copii spre centrele de interes : Artă , Ştiinţă şi Joc de masă . La Artă, vor avea de pictat, prin tehnica dactilopicturii, un ghiocel, la Joc de masă
vor face puzzle-uri cu ghiocei, iar la Ştiinţă vor planta bulbi de ghiocei. Vor primi indicaţii şi ajutor dacă este nevoie. Copiii se vor roti , astfel
încât fiecare copil să treacă pe la toate centrele deschise.
Cu ajutorul tranziţiei : ,, Bat din palme clap-clap-clap ,/ Din picioare trap-trap-trap ,/ Ne-nvârtim, ne răsucim / Și la loc acum pornim.”
Copiii se vor așeza din nou în semicerc , în fața decorului pregătit pentru activitatea matematică .
Captarea atenției se realizează prin vizita surpriză a Zânei Primăvara, care se va prezenta și le va spune că locuiește în Castelul
Anotimpurilor .Le va spune că este supărată că Zâna Iarna , sora ei , nu vrea să plece pentru a o lăsa pe ea să aducă căldură și flori frumoase A
adus cu ea un coș cu ghiocei pe care ar vrea să-l așeze în clasă astfel încât să-i facă o surpriză : o grădină cu ghiocei. Fiind grăbită , Zâna
Primăvara pleacă promițând că se va întoarce . Educatoarea va descoperi decorul și se va trece la intuirea obiectelor din care este alcătuit . Apoi le
va anunța tema și obiectivele și se va trece la desfășurarea jocului didactic.Pentru a demonstra că ei știu pozițiile spațiale și vor așeza bine ghioceii
pentru a avea o grădină frumoasă cu ghiocei , educatoarea le va spune câtorva copii să se a șeze în spatele omului de zăpadă mare , în fața bradului
mic , etc .
Copiii vor fi aplaudați dacă se vor așeaza corect . Se va trece la altă variantă a jocului și anume de a așeza ghioceii pregatiți , în locurile
indicate de educatoare.
Copiii vor fi încurajați să verbalizeze acțiunea făcută folosind termenii matematici .
Pentru a treia variantă a joculu, copiii vor fi îndemnați să închidă ochii pentru a li se face o surpriză . Va fi descoperită o machetă
reprezentând grădina unei case . Copiii vor veni pe rând în fața clasei și vor așeza pe machetă câte un ghiocel , apoi va spune clasei unde a așezat
ghiocelul . Dacă vor răspunde corect, vor fi aplaudați. La încheierea jocului, educatoarea va face aprecieri verbale și le va propune să-i facă încă o
surpriză Zânei Primăvara și să-i dăruiască fiecare câte un ghiocel. Dar pentru că încă nu au răsărit de sub covorul gros de zăpadă, va trebui să-l
realizeze ei.
Cu ajutorul tranziției ,, Dacă vrem să fim voinici ,/ Facem sport încă de mici ./ Ghiocei , să ne-așezăm ,/Și să-ncepem să lucrăm.”, se va
trece la activitatea practică. Educatoarea le va împărți foile cu conturul unui ghiocel și hârtia care va trebui să o rupă și să o lipească în conturul
ghiocelului . Se vor face câteva exerciții pentru încălzirea musculaturii mâinilor . Se va trece la realizarea colajului.
La obținerea performanței și asigurarea feedback-ului , cu ajutorul tranziției : „Noi cu toții am lucrat / Și lucrul l-am terminat ./
Bucuroși să ne-nvârtim pentru că frumos muncim !”, se va realiza turul galeriei , privind cu toții miniexpoziția cu lucrările lor și se vor analiza
aceste lucrări de către ei.
Evaluarea se va face prin aprecieri verbale generale și individuale făcute de educatoare , dar și prin aprecierile Zânei Primăvara și le va
dărui fiecăruia câte o medalie cu poza sa , pe care să o păstreze ca amintire.
Încheierea activitații se va face prin interpretarea în cor a cântecului ,, Vine , vine primăvara !”. În timp ce cântă acest cântecel, copiii își
iau ,, La revedere” de la Zâna Primăvara.
La ALA 2 copiii vor fi împărțiți în două echipe, echipa fetelor și echipa băieților și vor primi fiecare câte un coș cu hârtie albă mototolită,
reprezentând bulgări de zăpadă. Se va desfășura jocul de mișcare „ Ferește-te de bulgări!”,echipele „ bulgărindu-se” între ele.

NR. EVENIMENTU CONȚINUTUL INSTRUCTIV - EDUCATIV METODE ȘI MIJLOACE FORMA EVALUAR


CRT. L PROCEDEE DE DE E
DIDACTIC ÎNVĂȚARE ORGANI-
ZARE
1 Moment Asigurarea condițiilor pentru activitate: aerisirea Observare
organizatoric sălii, pregătirea materialului. curentă
2 Captarea Se realizează prin vizita surpriză a Zânei Primăvara Conversația Frontală
atenției la activitate:
-Știți cine sunt eu? Copiii
-Zâna Primăvara! Personajul manifestă
-Da, sunt Zâna Primăvara și locuiesc în Castelul Zâna Frontal atenție și
Anotimpurilor. Povestirea Primăvara interes față
Zâna Primăvara le prezintă o scurta povestioară de personajul
despre ce i s-a întâmplat. musafir
Înainte să plece, le lasă copiilor un coș cu ghiocei,
pentru a face o grădină cu acești vestitori ai primăverii.
Educatoarea va descoperi decorul și se va trece la
intuirea materialului din care este alcătuit.
3 Anunțarea temei -Astăzi, copii, vom așeza ghioceii pe care i-a adus Zâna Conversația Copiii
și enunțarea Primăvara, în acest decor, în diferite poziții spațiale, ascultă cu
obiectivelor făcându-i o surpriză acesteia, apoi, îi vom mai face zânei Explicația Frontal atenție tema
activitații o surpriză și vom realiza un ghiocel cu ajutorul ruperii și și sunt
lipirii hârtiei. bucuroși că o
pot ajuta pe
Zâna
Primăvara
4 Dirijarea -Pentru a o putea ajuta pe Zâna Primăvara, trebuie să Decor Orală/Fron-
învătării: demonstrăm că știm să așezăm corect ghioceii in acest reprezen- tală
a)explicarea decor.Voi numi un copil care trebuie să se așeze în Explicația tând peisaj
regulilor de joc decorul pregătit, ținând cont de poziția spațială care i-a de început de Copiii sunt
fost transmisă. primăvară: Frontal atenți la
Acel copil se va așeza la locul indicat, apoi va verbaliza trei oameni explicarea
în propoziție, poziția spațială în care s-a așezat. de zăpadă regulilor
Copiii care au realizat sarcina corect vor fi aplaudați. Demonstra-ția (mare, jocului
Educatoarea va explica și va demonstra jocul. mijlociu,
mic), doi
b)explicarea și brazi, o sanie
demonstrarea Individual
jocului Se va realiza un joc de probă pentru ca toți copiii să Rezolvă
înteleagă ce au de făcut. corect
c)jocul de probă Va fi solicitat un copil care trebuie să se așeze în sarcinile date
fața omului de zăpadă mare. Apoi va trebui să spună
unde s-a așezat.Ceilalți copii îl vor aplauda. Jocul Individual Participă la
Executarea jocului propriu-zis activitate atât
După ce copiii au înţeles regulile jocului, se trece la în calitate de
executarea jocului propriuzis. Răspunsu-rile corecte ale vorbitor cât
copiilor vor fi recompensate cu aplauze.Pe tot parcursul și în calitate
jocului sunt antrenați să participe toți copiii. Explicația Individual de auditor
Varianta 1:”Aşează-mă unde vreau eu!” Ghiocei
Copiii vor așeza câte un ghiocel în ghiveci, în decorul Conversația confecțio- Aprecieri
pregătit, după indicațiile educatoarei, apoi, vor verbaliza nați în verbale
în termeni matematici poziția spațială in care au așezat ghiveci
ghioceii.Copiii care au realizat corect sarcina, vor fi Explicația Individual
aplaudați. Problemati-
Varianta 2:”Ghiocel, plăpândă floare,/Unde să zarea Machetă Răspunsuri-
te-așez eu oare?” Observația reprezen- le copiilor
Educatoarea va descoperi o machetă reprezentând tând un
un peisaj de început de primăvară, conținând oameni de peisaj de
zăpadă, brazi, sanie, un deal.Copiii vor veni pe rând și început de
vor așeza câte un ghiocel unde vor dori ei pe primăvară:
machetă.Vor spune clasei unde au așezat oameni de
ghiocelul.Pentru acțiunea și verbalizarea corectă, vor fi zăpadă,
aplaudați. brazi, Frontal Aprecieri
La încheierea jocului, educatoarea va face aprecieri ghiocei, frontale și
și le va propune copiilor să-i facă zânei cea de-a doua sanie, deal individuale
surpriză.
Tranziție:”Dacă vrem să fim voinici, Individual
Facem sport încă de mici.
Ghiocei, să ne-aşezăm
Și să-ncepem să lucrăm.” Observația
Le voi împărți copiilor foi cu conturul unui ghiocel Explicația
și hârtia pe care va trebui să o rupă și să o lipească în Demonstra- ția Observare
conturul acestuia. Exercițiul Foi cu contur curentă
 intuirea materialului; ghiocel, Comporta-
 explicarea și demonstrarea modului de lucru; hârtie albă și mentul
 exerciții pentru încălzirea musculaturii mâinii; verde copiilor
 realizarea aplicației.
Voi supraveghea activitatea copiilor și voi oferi
explicații suplimentare.
5 Obținerea Tranziție:”Ghiocei noi am lucrat Frontal
performanței și Şi lucrul l-am terminat.
asigurarea Bucuroși să ne-nvârtim,
feedback-ului Pentru că știm să muncim!”
 amenajarea unei miniexpoziţii cu lucrările Turul galeriei Analiza
copiilor; lucrărilor
 analiza lucrărilor.
6 Evaluarea Se realizează prin aprecieri verbale generale și Conversația Personajul Frontal Verbală
individuale făcute de educatoare, dar și prin aprecierile Zâna Individual
Zânei Primăvara care va reveni să-și primească Primăvara Stimulentă
surprizele.Ea îi va lăuda și le va dărui fiecăruia câte o Medalii
medalie reprezentând fotografia sa.
7 Încheierea Se realizează prin interpretarea în cor a cântecului Conversația Frontal
activității „ Vine, vine primăvara!” În acest timp, copiii îşi iau la
revedere de la Zâna Primăvara.

S-ar putea să vă placă și