Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, Bucureşti
www.avp.ro
Telefon +40-21-312.71.01, Fax: +40-21-312.49.21, E-mail: avp@avp.ro
Tel. dispecerat: +40-21-312.71.34, E-mail: petitii@avp.ro

Demers al Avocatului Poporului finalizat cu succes - includerea bolii COVID-19 în


grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel încât incapacitatea temporară
de muncă să fie plătită în proporție de 100%

Avocatul Poporului salută adoptarea de către Guvern a Hotărârii nr. 423 din 27 mai
2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile
infectocontagioase din grupa A, pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru
incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare, de
100% din salariu.

În data de 30 aprilie 2020, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat
Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Sănătății să dispună măsuri urgente
pentru ca boala COVID-19 să fie inclusă în grupa bolilor infectocontagioase din grupa A,
prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1186/2000, și, în consecință, asiguraţii să beneficieze de
indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă plătită în procent de 100%.

5 iunie 2020