Sunteți pe pagina 1din 22

TEMA DE MUNCA INDIVIDUALA 1:

1. Analizati imaginile de mai jos, descoperind rand pe rand centre de


interes, linii de forta, unghiuri de vedere, diferite plane (cadraje),
iluminari.
Iluminarea în cazul imaginiilor analizate îndulceste,dă o stare de bine,ne
prezinta locul ca fiind un loc, care crează impresia de realism cu efect de
mister . Sursele de lumină care iluminează obiectele sunt naturale și
directe . Când iluminarea este directă obiectul iluminat prezintă zone
contrastante, unele mai deschise altele mai închise. În acest caz spunem că
lumina este modelantă : planele sau suprafeţele luminate ne atrag privirea
instantaneu în timp ce părţile umbrite rămân ascunse. Privirea este ghidată
de aceaste relaţii dintre părţile iluminate şi cele umbrite şi trece de la clar la
neclar sau mai puţin clar pe nişte itinerarii construite de către pictor, fotograf
sau cineast. Pe vremea frumoasă, obiectul reprezentat apare contranstant.
Elementele de care se serveşte artistul, au forţă de evocare, deşteaptă senzaţii
şi stări sufleteşti diferite: linia dreaptă, orizontală sugerează linişte,aceiași
sentiment ne oferă si peisajul analizatș acalmie; linia frântă dă impresia de
agitaţie, mişcare; roşul exprimă putere, forţă, acţiune; galbenul lumină,
veselie, etc.
Linia, ductul posedă o serie de stări, calităţi potenţiale: explozii,
expansivităţi, energii frenetice sau linişti rotunde, agresivităţi aspre, dar şi
putere de configurare a diferitelor forme. Linia, în diferitele ei ipostaze şi
diferitele tipuri (dreaptă, unghiulară, curbă), poate să exprime mişcare,
energie, spaţialitate, să reprezinte forme, să exprime dispoziţii, etc. Ea poate
fi element de sine stătător (linia în duct continuu), linie de contur a unor
forme, element de structurare a unei suprafeţe, ca element constructiv, dar şi
ca linie-gest. Ea poate să conducă spre, să separe, să lege pe diferite direcţii
(convergente, divergente, paralele, spiralice). Vederea este din față.
2. Depistati domeniul din care fac parte imaginile si genul acestora.
Domeniile imaginii şi genurile acestora
Pictura : portretul, autoportretul, peisajul, scena de gen, natura moartă,
trompe-l`oeil, pictura nonfigurativă;
Artele grafice : copertă de disc, etichetă, copertă de carte, siglă, marcă,
afiş, colajul, afişul publicitar, afişul politic, afişul de cinema, tipografia;
3. Culegeti din diferite surse, inclusiv electronice, o colectie de imagini care sa
ilustreze cat mai multe domenii ale imaginii si genurile acestora. Aceasta
colectie VA FI NOTATA.

PICTURA
DESENUL

SCULPTURA
GRAFICA
FOTOGRAFIA
Vezi p. 35 Suportul de curs

TEME DE MUNCA INDIVIDUALA 2:

1. Realizati o colectie de imagini (lucrari plastice) în care punctul şi linia să fie prezente
sub o formă sau alta.
2. Realizaţi trei lucrari plastice în care punctul plastic să fie :
- mijloc de expresie
-element constructiv
- semn plastic
- Realizaţi două lucrari plastice în care linia să fie :
- mijloc de expresie
- element constructiv
3. Realizaţi două lucrari nonfigurative în care să folosiţi numai linii de diferite expresivitati.
Vezi p. 60 Suportul de curs