Sunteți pe pagina 1din 1

Revoluţia Glorioasă

Lupta impotriva absolutismului


- la începutul secolului al XVII-lea - dinastia Stuart se afla pe tronul Angliei
- regele Carol I - dorea instaurarea absolutismului, impunera catolicismului, conducere fără
Parlament
- Parlamentu a adoptat “Petiţia dreptului” - document care limita puterea regelui
- regele dizolvă Parlamentul care a avut o activitate de numai trei săptămâni - “Parlamentul cel Scurt”
- între 1640-1653 - “Parlamentul cel Lung”;
- în 1642 - regele părăseşte Londra - război civil între armata parlamentară condusă de Oliver Cromwel şi
armata regală - victoria Parlamentului; Carol I executat, Anglia devenind republică
Revoluţia Glorioasă
- în anul 1660 - dinastia Stuart revine pe tronul Angliei
- detronarea pe cale paşnică a regelui Iacob al II-lea - instaurarea monarhiei constituţionale
parlamentare
- noul rege - Wilhem de Orania a semnat în 1689 “Declaraţia Drepturilor” - document prin
care atribuţiile monarhiei restrânse în favoarea Parlamentului
- puterea regelui - limitată de constituţie
- statul este condus pe baza separaţiei puterilor în stat:
- puterea legislativă - Parlamentul bicameral (Camera Lorzilor şi Camera Comunelor)
- puterea executivă - Guvernul
- puterea judecătorească - instanţele de judecată
- membrii Camerei Comunelor – aleşi prin vot censitar
- în anul 1707 prin unirea Angliei cu Scoţia - Regatul Unit al Marii Britanii