Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Profesor: Taran Elena, gr . 33B


Instituția:
Data :
Clasa: VI-A, VI-B, VI-C
Obiectul: Biologia
Subiectul: Importanța plantelor și animalelor pentru om

Obiectivul general: Familiarizarea elevilor cu plantele și animalele din R. Moldova.


Obiective operaţionale: Elevul la finele lecției va fi capabil să:
O1. Să definească noțiunea de plante medicinale.
O2. Să enumere specii de plante și animale cu rol indispensabil în viața omului.
O3. Să stabilească rolul plantelor de cultură și al animalelor domestice în viața omului.
O4. Să înțeleagă și să argumenteze regulile de colectare a plantelor medicinale.
O5. Să cunoască rolul animalelor sălbatice în viața omului.
Competenţe derivate:
 Enumerarea speciilor de plante și animale cu rol indispensabil în viața omului.
 Stabilirea rolului plantelor de cultură și al animalelor domestice în viața omului.
 Cunoașterea rolului animalelor sălbatice în viața omului.
 Utilizarea limbajului biologic corect.
Forma de organizare – lecţie.
Tipul lecţiei – mixtă.
Forma de organizare a lucrului cu elevii: Frontală, în grup, individuală.
Strategii didactice
Metode şi tehnici: cutiuța cu întrebări, conversația explicativă, lucrul cu manualul, lucrul individual, completarea tabelului, ciorchine,
problematizarea, brainstorming, discuția ghidată, observarea.
Materiale didactice: manual, fotografii, fișe de lucru, planșe.
Literatura: Cozari T. Biologie. Manual pentru clasa VI, Chişinău, Ştiinţa, 2006; „Ghidul profesorului” la manualul de biologie clasa
VI-a, Chişinau, 2006.
Desfășurarea lecției
Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode
lecţiei procedee
Moment - Buna ziua elevi! - Elevii se salută şi se pregătesc în linişte de lecţie.
organizatoric Profesorul pregăteşte elevii pentru
desfăşurarea lecţiei
Evocarea Ați avut de pregătit tema Conversația de
diversitatea plantelor și animalelor Elevii răspund la întrebările adresate de către profesor. control
din Republica Moldova.
 Ce este biodiversitatea ?
 Care sunt zonele 3 elevi relatează tema prezentînd fauna și flora specifică
naturale specifice țării fiecărui tip de ecosistem. Lucrul
noastre ? cu fișele
 Dați exemple de
ecosisteme
caracteristice zonelor
naturale.
3 elevi relatează tema conform
însărcinărilor din fișă.

Din ce cauză omul a început să


cultive unele plante şi să Problematizare
Captarea îngrijească anumite animale. Elevii răspund pentru a se alimenta cu ele
atenției Anunț tema nouă și prezint
obiectivele lecției. Copiii notează tema în caiet.
Realizarea
sensului  Enumerați alimente de Elevii enumeră alimente ce le utilizează în alimentația zilnică. Brainstorming
origine animală și vegetală
pe care le consumați zilnic. În
Alimentație
farmaceutică
Discuția
 Ce plante cunoașteți? Unde ghidată
O se aplică acestea? Pentru ce
1 sunt utilizate?
Importanța Ciorchine
În plantelor
cosmetologie Odihnă

O
2 Plante medicinale Lucrul
Plante cerealiere cu manulul

Plant Plante eterooleaginoase


Comunități pentru odihnă
și recreere

Elevii analizează pag.


prezintă exemple de
21 și
plante
e
completînd ciorchinele.

Să analizăm rubrica sfaturi


O practice, și rubrica reține. Importanţa
animalelor
pentru om.
3
Animalele de asemenea reprezintă Observarea
o sursă alimentară extrem de
importantă.
În continuare să vedem care este Lucrul
importanța animalelor analizînd individual
O paragraful din pagina 21.
4

Metoda
Ciorchine

O
5

Reflecția Denumirea Importanța


Aveți de realizat următorul tabel. plantei/animalului pentru om Lucru
Individual
Răspundeți la întrebări
Completarea
- Ce animale aveți pe lîngă
tabelului
casă sau în apartament?
- Care este importanța lor Elevii răspund la întrebări.
recreativă în familie sau
Cutiuța
valoarea economică în
cu întrebări
bugetul familiei?
- Cum îți petreci timpul liber
în natură?
- Ce animale sălbatice
cunoști și care au fost cele
mai impresionate întîlniri
cu ele?
Extensia Pentru data viitoare de învățat
termenii noi, de însușit tema nouă. Explicația
Elevii notează tema pentru acasă.
De alcătuit o fișă de observație pe
baza celor observate în apropierea
de locul de trai.
Profesorul notează elevii ce s-au
remarcat la lecţie.
Mesajul profesorului:
„Aţi fost foarte atenţi şi receptivi
şi sunt mulţumită de activitatea
voastră!
Profesorul apreciază elevii în
funcţie de activitate.
Ecosistem Silvic
 Fauna
 Flora

Ecosistem de stepă
 Fauna
 Flora

Ecosisteme acvatice și de baltă


 Fauna
 Flora
FIȘĂ DE OBSERVAȚIE
Numele, prenumele ____________________________
Zona cercetată _________________________________________________________
Diversitatea lumii vegetale observată
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Diversitatea lumii animale observată
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Planificarea şi realizarea acţiunilor pentru creşterea şi îngrijirea plantelor de cultură, plantelor decorative şi a animalelor domestice.
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Proiectarea acţiunilor de ocrotire a plantelor şi a animalelor din localitate


_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Concluzii
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și