Sunteți pe pagina 1din 4

Examen grila la disciplina marketing

1. Un canal direct este un canal care are


a. un singur intermediar
b. nici un intermediar
c. un număr mic de intermediari

2. Canalul de distribuţie reprezintă:


a. ansamblul operațiunilor de vânzare cumpărare a unui produs
b. traseul pe care îl parcurg mărfurile pe piața până ajung la consumatori
c. totalitatea proceselor operative la care sunt supuse mărfurile

3. Ca funcție a marketingului, maximizarea


eficienței economice (a profitului) reprezintă:
a. funcție premisă;
b. funcție mijloc;
c. funcție obiectiv

4. În conformitate cu vechiul concept de marketing întreprinderea trebuie să-şi concentreze


eforturile pe:
a. consumatori
b. vânzare
c. promovare

5. Componentele mediului extern se află:


a. în echilibru permanent
b. în permanentă mișcare;
c. în mișcare oscilatorie

6. Strategia prețului de penetrare pe piață se recomandă:


a. în faza introducerii pe piață a produsului
b. în faza de creștere a produsului
c. această strategie nu ţine seama, în mod explicit, de ciclul de viaţă a produsului

7. Capacitatea pieței nu poate fi exprimată prin unul din indicatorii de mai jos:
a. aria teritorială a pieței
b. volumul cererii
c. cota de piață

8. Denigrarea concurenților întreprinderii reprezintă:


a. o formă de concurență neloaială
b. o modalitate de promovare a produsului
c. o politică de comunicare a întreprinderii

9. Cota de piață reprezintă:


a. ponderea procentuală a vânzărilor întreprinderii în vânzările principalului săi
concurent
b. un indicator al capacității pieței
c. expresia volumului tranzacțiilor de piață a întreprinderii
10. Piaţa de consum este exprimată de:
a. cererea consumatorilor individuali
b. piaţa bunurilor de consum
c. clienţi persoane juridice

11. Marca reprezintă:


a. componentă acorporală a produsului
b. componentă a mediului cultural
c. componentă corporală a produsului

12. Acceptarea sau respingerea noului produs este rezultatul :


a. cumpănirii
b. încercării
c. promovării

13. Dimensiunile posibile ale pieţei, limitele cele mai largi în cadrul cărora urmează să aibă loc
confruntarea cererii cu oferta reprezintă:
a. piaţa efectivă
b. piaţa mărfurilor
c. piaţa potenţială

14. Din perspectiva marketingului cea mai importantă componentă a micromediului


întreprinderii o reprezintă:
a. clienţii;
b. salariații
c. furnizorii de mărfuri

15. Funcţiile tehnice ale intermediarului sunt:


a. stabilirea condiţiilor de livrare -prelucrare;
b. finanţarea pierderilor şi stocurilor
c. ambalare, transport, depozitare

16. Exigenţele unei pieţe sunt exprimate de:


a. mediul politic;
b. mediul tehnologic
c. mediul cultural

17. Forţa de muncă calificată face parte din:


a. capacitatea productivă a întreprinderii
b. capacitatea organizaţională a firmei
c. capacitatea managerială

18. Ambalajul produsului reprezintă


a. componentă corporală a produsului
b. un element de asigurare legală a produsului
c. componentă acorporală a produsului

19. Publicitatea de produs/serviciu, de marcă şi instituţională are drept criteriu de delimitare:


a. tipul mesajului difuzat
b. efectul intenţionat
c. obiectul publicităţii
20. Rolul promovării în faza de declin a ciclului de viaţă a produsului este :
a. redresarea vânzărilor
b. fidelizarea consumatorilor
c. diferențierea produsului

21. Care din următoarele domenii ale marketingului nu constituie o specializare a marketingului
serviciilor?
a) marketingul turistic;
b) marketingul agricol;
c) marketingul transporturilor
d) marketingul bancar

22. In concepţia lui P. Kotler marketingul social obligă firmele să aibă în vedere :
a) profiturile firmei si interesul public;
b) interesul public si satisfacţia
consumatorilor
c) profiturile firmei, interesul public si
satisfacţia consumatorilor;

23. Funcţia premisă a marketingului este:


a) maximizarea eficienţei economice;
b) satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum;
c) investigarea pieţei şi a nevoilor de consum

24. Piaţa agricolă este locul unde:


a) intervenţionismul statului nu există;
b) nu se permite controlul calităţii produselor;
c) se confruntă cererea şi oferta pentru produsele agricole.

25. Orientarea către consumator şi nevoile acestuia este caracteristică celei de-a doua jumătăţi
a secolului 20 şi este specifică :
a) noului concept de marketing;
b) vechiului concept de marketing;
c) politicii promoţionale a întreprinderii.

26. Invenţiile şi inovaţiile sunt elemente specifice prin care se poate exprima evoluţia:
a) mediului economic;
b) mediului tehnologic;
c) micromediului.

27.Resursele umane ale unei firme fac parte din:


a) mediul demografic al firmei;
b) mediul intern;
c) mediul cultural;
d) macromediul.

28. Piaţa potenţială este alcătuită din:


a) piaţa actuală + nonconsumatorii absoluţi;

b) piaţa actuală + nonconsumatorii relativi;


c) piaţa actuală - nonconsumatorii relativi;

S-ar putea să vă placă și